Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының жәнежүктеу 158.31 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі158.31 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыЖұмыс оқу бағдарламасының титул парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 18.4/17


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қазақ филологиясы кафедрасы


«Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәнінен

5В011700 – қазақ тілі мен әдебиеті

мамандығының студенттеріне арналған
жұмыс оқу бағдарламасы

ПавлодарЖұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Н.Э.Пфейфер 2013 ж. "___" _________


Құрастырушы: _________гуманитарлық ғылым магистрі, аға оқытушы

Қазақ филологиясы кафедрасы


«Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 5В011700 – қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттеріне арналған
жұмыс оқу бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы ____________бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және

м
Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной

амандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында талқыланды 2013 ж. «___»_______ №_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Н.Қ.Жүсіпов 2013 ж. « __ »________

Гуманитарлық - педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде ұсынылды.

2013 ж. «___»________________ №_______ хаттама

ОӘК төрағасы __________ С. К. Ксембаева 2013 ж. « __ »_________
ОӘБ бастығы _________ Е. Н. Жұманқұлова 2013ж. «___»_____________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013 ж. «__»________№__ хаттама

1 Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы»
Кредит саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 3Аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер – 30 сағат

Тәжірибелік – 15 сағат

СОӨЖ – 22,5

Соның ішінде СӨЖ – 90

Еңбек сыйымдылығы барлығы – 135 сағат


Бақылау формасы

Емтихан – 3 семестр


Пререквизиттер

  • Әдебиеттануға кіріспе

  • Қазақ халық ауыз әдебиеті

Постреквизиттер


2 Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пән: «Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы»

«Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәнін жоғары мектепте оқытудың негізгі мақсаты – маман әдебиетші дайындау, оның жалпы қазақ әдебиеті туралы ғылымды жүйелі түрде меңгеру, игеру міндетімен сабақтас.Пәнді оқыту мақсаты:

«Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы» - ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастық мәселелері ғылыми-теориялық тұрғыда түсіндіріледі.


Пәннің міндеттері:

- өлеңдерді жанрлық, идеялық, құрылыстық жағынан талдай білуі;

- жекелеген автордың шығармашылық ерекшеліктерін танытуда, ақын-жыраулар өлеңдерін жатқа білу;

- образдар жүйесіне талдау жасай білу;

- шығарманың көркемдік ерекшелігін айқындай білу.
3 Білім, икемділік және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқу нәтижесінде студенттердің:- Ежелгі және хандық дәуірдегі ақын-жыраулардың шығармаларының мәтіндерімен таныс болу;

- ақын-жазушылар шығармаларының көркемдік ерекшелігін талдай білуі тиіс;

- ақын-жазушылар шығармаларының образдар жүйесін талдай білуі тиіс;

- ақын-жазушылар шығармаларының идеясын аша білуі тиіс.;

- ақындар өлеңдерін жатқа білуі тиіс.

- cтуденттер тақырып таңдау, материал жинау, конспекті жазуды меңгере білуі;

- ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алу;

- ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, эстетикалық мазмұнын аша білу;

- ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның табиғатын білуі;

- ақын-жыраулардың шығармаларын идеялық-көркемдік тұрғыда талдай білу;

- ақын-жыраулар өлеңдерін жатқа білу.4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу


Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс

Пр

Зерт

Студ

жеке

СӨЖ

1.

Орхон жазуындағы жәдігерліктер

2

15

2.

Қорқыт ата кітабы

1


5

3.

Оғыз-наме(«Оғыз-қаған» эпосы)

1

15

4

Әбу-Насыр әл-Фараби(870-950)

2


5

5

М.Қашғари «Диуани лұғат ат- түрк(Түркі сөздерінің жинағы»)

2

15

6

Ж. Баласағұн «Құтадғу біліг

(Құтты білік»)2

1


7

7

А.Иүгінеки. «Хибатул-Хақайық» («Ақиқат сыйы»)

2

1


5

8

А.Яссауи «Диуани хикмат» («Даналық кітабы»)

2

1


6

9

Н.Рабғузи. «Рабғузи қиссалары»

2

1


5

10

Хорезми «Мұхаббат –наме»

1

1


5

11

Құтб. «Хұсрау-Шырын» дастаны

1

1


5

12

Сайф Сараи «Гүлстан бит-түрки»

(«Түрік тіліндегі Гүлстан»)1

1


5

13

Әбілғазы. «Шежіре и- түрк»

1

1


5

14

Х.Дулати «Тарих-и-Рашиди»

1


5

15

«Бабыр-наме»

1

2

16

Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиеттің даму бағыттары. Қазтуған жырау.

1

11

17

ХҮ-ХҮІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті Доспамбет жырау. Шалкиіз жырау.

12

18

ХҮІІғ. қазақ әдебиеті. Жиембет жырау Марғасқа жырау.

1

1


2

19

ХҮІІІғ. қазақ әдебиеті. Ақтамберді жырау. Үмбетей жырау. Тәтіқара Шал ақын. Бұқар жырау. Көтеш ақын

4

15

20

ХҮ-ХҮІІІ ғ. өмір сүрген жырау толғауларының тақырыптық және көркемдік ерекшеліктері

1

1


5

Барлығы: 135 (3 кредит)

30

15


90


5 Қолданылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:
1. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2010

2. Кенжебайұлы Б. Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. Алматы, 2010

3. Жанайдаров О. Баласағұн Жүсіп. Алматы, 2009

4. Қыраубаева А. Ежелгі әдебиет. Алматы, 2009


Қосымша:
5. Келімбетов Н.Ежелгі әдеби жәдігерліктер. Алматы, 2005

6. Келімбетов Н.Ежелгі дәуір әдебиеті.Алматы, 2005

7. Машани Ақжан. Әл-Фараби көпірі. Алматы, 2005

8. Әуезов М. Әдебиет тарихы. Алматы, 1991

9. Байтұрсынов А. Ақ жол. Алматы, 1991

10. Досмұхамедұлы Х. Аламан. Алматы,1991

11. Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті. Алматы,1992

12.Тлепов Ж. Тарих және әдебиет. Алматы, 2000

13.Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы: Жазушы, 1994


6 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1.

Дәріс сабағына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15 (1х15)

2.

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15 (1х15)

2.

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

20

3.

Семестрлік тапсырманы орындау

Реферат

Семестрлік тапсырманы қорғау

20

5.

Бақылау шараларына дайындық
Р1, Р2.

20
Барлығы:90


Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар
1. «Аттила» дастанының зерттелуі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-16 беттер, [4], 1-55 беттер, [6] 1-120 беттер.

2. «Авестаның» әдеби мәні.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 53-68 беттер, [7], 89-95 беттер.

3. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанындағы оқу-білім мәселесі.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 28-31 беттер, [4], 21-29 беттер, [6] 32-38 беттер.

4. Хорезмидің «Мұхаббат-наме» дастанының көркемдік ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 11-18 беттер, [7], 61-67 беттер.

5. Құтбтың «Хұсрау-Шырын» дастанындағы Шырын мен Хұсрау бейнесі.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 12-20 беттер, [7], 41-45 беттер.

6. Жыраулар поэзиясының зерттелу жайы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 17-22 беттер, [5], 86-91 беттер.

7. М.Мағауин - әдебиет тарихын зерттеуші.

Ұсынылатын әдебиет: [8], 1-100 беттер; [9], 1-96 беттер.

8. Толғау жанрының табиғаты туралы.

Ұсынылатын әдебиет: [8], 1-85 беттер; [7], 1-44 беттер.

9. Жырау, жыршы, ақын: ерекшеліктері мен ұқсастықтары.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-200 беттер.

10. Жыраулар шығармашылығындағы арнау толғаулар.

Ұсынылатын әдебиет: [4], 78-85 беттер.


Реферат тақырыптары.


  1. «Алып Ер Тоңға» дастаны – қаһармандық жыр

  2. «Шу батыр» дастаны – ерлік эпосы

  3. «Ергенекон» дастанының тарихи негіздері

  4. Қыпшақ тілінде жазылған ғашықтық дастандар

  5. Көне жазба ескерткіштері және қазақ батырлар жыры

  6. Қожа Ахмет Яссауидің «Даналық кітабы» және ислам діні

Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33


5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме


«Ежелгі және қазақ хандығы дәуіріндегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәні


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

тәж

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы күндізгі

3

135

45

90

3

-

-


-

3

3


45

30


15

-

90

22,5


Кафедра меңгерушісі: ___________Жүсіпов Н.Қ. «____» 2013 ж.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет