Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларыныңДата20.12.2018
өлшемі247 Kb.
#57291
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)Кәсіпорын стратегиясы пәнінен
5В050700 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған
жұмыс оқу бағдарламасы

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________ Пфейфер Н.Э.

20__ж. «___»________


Құрастырушы : _________ э.ғ.к., профессор С.К.Кунязова

_________ оқытушы С.Н.Саденова

Экономика және менеджмент кафедрасы


Кәсіпорын стратегиясы пәні бойынша
5В050700 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған

жұмыс оқу бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы _________________ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының

(бекіту күні)

және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20 __ ж. «___» №_ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі _ Кунязова С.К. 20__ж. « __» __________

_

Қаржы–экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды20 __ ж. «___» №_ Хаттама.

ОӘК төрайымы _________________ Темиргалиева А.Б.КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы __________ Эрназаров Т.Я. 20__ж. « __» __________

Мақұлданды

ОҮЖжӘҚБ бастығы____________ Варакута А.А. 20__ж. « __» __________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20 __ ж. «___» №_ Хаттама.1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
1.1 Пәннің мақсаты

Кәсіпорын, өндірістік иерархия жүйесінің басты сатысы болып саналады. Нарық шартында, өндіріс тиімділігінің бәсекелестік ортаның өсу кезінде артықшылық, ұзақ мерзімді пайда алуға, кәсіпорынның тұрақты қаржылы жағдайының көтерілуіне және ұзақ уақыт кезеңі қатынасына оның бәсекелестік қабілетіне бағытталған осындай стратегия рамкасында іске асырыла алады.

«Кәсіпорын стратегиясы» курсында осындай сұрақтарға назар аударылады: стратегиялық басқарушылық мазмұны және қандай мәні, фирма стратегиясы дегеніміз не және ол қалай өндіріледі, бәсекелестік артықшылық теориясының түсінігі және т.б.

Берілген курсты оқып білу, болашақ қаржы менеджерлердің экономикалық ойлауын қалыптастыру үшін үлкен рөл атқарады.


1.2 Пәннің міндеттері

Курс тапсырмасы болып келесі сұрақтарды оқып білу саналады:

- кәсіпорынөндірістік жүйе сияқты;


  • шаруаылық кәсіпорын стратегиясын қалыптастыру;

  • бәсекелестік артықшылықтың теориясы.

Студент курсты бітіргеннен кейін осындай стартегиялық мақсат және оның жетілу құралының таңдауын, жағдайды талдай біледі, қабылдаған шешімге ұзақ уақытты салдар келтіре алады.

Пәнді оқып білу қорытындысында студенттер білу керек

кәсіпорын стратегиясының негізгі бағытын өндіруді, нақты экономикалық жағдай қолдануға кәсіпорынның әдістемелік бағасының әлді және әлсіз жақтарының білу керек, салада әсе ететін негізгі бәсекелестік күштер, бәсекелестік артықшылық теория негізін, кәсіпорын банкроттылығының стратегиясын білу керек.

Пәнді оқып білу қорытындысында студенттер істей білу керек

«Кәсіпорын стратегиясы» курсын оқып білу қорытттындысында тәжірибеде алған дағдыларды, теоретикалық білімді қолдану, кәсіпорынның ресурстық концепция облысында, трансакциялық шығын стратегиясының төмендеуін және кәсіпорын банкроттылық стратегиясын істей білу керек.
2 Пререквизиттер

Студенттің келесі пәндер бойынша базалық білімі болуы керек:  • Микроэкономика;

  • Макроэкономика;

  • Кәсіпорын қаржылары;

  • Маркетинг негіздері;

  • Кәсіпорын экономикасы;

  • Салық және салық салу.

3 Пәннің мазмұны

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

5В050700 «Менеджмент» мамандығының пән тақырыптық жоспары, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, түскен жылы 2010


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс

тер


практикалық (сем)

зертханалық

студия лық

жеке

СӨЖ

1

Кәсіпорын, өндірістік жүйе сияқты

1

-


-

2

Микро және макроорта, кәсіпорын миссиясы

2

2


7

3

Бәсекелес артықшылықтың теория негіздері, кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттілігі

1

2


7

4

Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы

2

2


7

5

Кәсіпорнның ресурстық стратегиясы

1

-


6

6

Кәсіпорынның бағалы саясаты

1

2


6

7

Кәсіпорынның инновациялық қызметі

2

2


7

8

Кәсіпорынның инвестициялық саясаты

1

1


6

9

Кәсіпорынның сыртқы экономикалық стратегиясы

2

2


7

10

Банкроттылықтың артықшылық стратегиясы

2

2


7

Барлығы

15

15


60


3.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
Тақырып 1 Кәсіпорын, өндірістік жүйе сияқты

Кәсіпорын, негізгі шаруашылық бірлік сияқты.


Тақырып 2 Микро және макроорта, кәсіпорын миссиясы

Бизнесті ұйымдастыру. Микро және макроортаның негізгі құрастырушылары. Саланың стратегияға әсері. Сала талдауының әдістері. Фирма миссиясының түсінігі. Фирманың жалпы мақсатының қалыптасуы. Өткен тенденцияны талдауы: әдістері және қабылдауы. Қорытындыны қалыптастыру. Фирма қызметінің сыртқы перспективасының талдауы.


Тақырып 3 Бәсекелес артықшылықтың теория негіздері, кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттілігі

Бәсекелестік артық жердің түсінігі. Фирманың бәсекелестік артықшылығының қолдануы. Фирма артықшылығының бәсекелесттік өмірлік циклі. Фирманың бәсекелестік артықшылығының деңгейі.


Тақырып 4 Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы

Фирманың экономикалық стратегиясының түсінігі және оның негізгі құрастырушылары. Фирма стратегиясының экономикалық мақсаттары. Фирманың ресурстық стратегиясы. Фирманың бағалы стратегиясы. Тауарлық стратегия. Персоналды ынталандыру стратегиясы. Инвестициялық стратегия. Сыртқы экономикалық стратегия. Трансакциялық шығын. Бағалы қағаз нарығында стратегия тәртібі.


Тақырып 5 Кәсіпорнның ресурстық стратегиясы

Экономикалық жүйе. Өндірістік жүйенің ресурстары. Өндірістік жүйенің стратегиялық ресурстары. Өндірістік жүйенің матрица ресурстары. Фирманың стратегиялық потенциалы.


Тақырып 6 Кәсіпорынның бағалы саясаты

Бағалы саясатты өндірудің механизмі және тапсырмалары. Бағалы саясаттың мақсаттары. Кәсіпорынның бағалы стратегиясы. Баға белгілеу әдістері. Нарықтың әр түрлі моделіндегі баға белгілеудің ерекшеліктері.


Тақырып 7 Кәсіпорынның инновациялық қызметі

Инновация түсінігі. Инновацияның өмірлік циклі. Кәсіпорын потенциалының көрсеткіштері. Техникалық деңгейдің көрсеткіштері және жаңа техника және технологияның тиімділігі. Жаңа техника және технологияның экономикалық тиімділігі.


Тақырып 8 Кәсіпорынның инвестициялық саясаты

Инвестициялық қызметтің түсінігі және қағидалары. Жобалық талдаудың әдістері және қабылдауы. Портфельдік инвестиция тиімділігі.


Тақырып 9 Кәсіпорынның сыртқы экономикалық стратегиясы

Кәсіпорын сыртқы экономикалық қызметінің бағыты. Кәсіпорынның экспорттық саясат ерекшеліктері. Импорт бойынша кәсіпорын операциялары. Шетелдік инвестицияларымен кәсіпорын.


Тақырып 10 Банкроттылықтың артықшылық стратегиясы

Банкроттықтың түсінігі және оның негізгі белгілері. Банкроттықтың алдын алу стратегиясын таңдау. Фирманың өтімділігі. Ұйғарымды тәуекел. Критикалық тәуекел. Катастрофикалық тәуекел. Фирманың төлем қабілеті. Фирманың дәрменсіздік хабарландыру тәртібі (банкроттылық).


3.3 Тәжірибиелік сабақтардың тізімі және мазмұны
Тақырып 2 Кәсіпорынның миссиясының микро және макрортасы

«Фирма миссиясының түсінігі. Фирманың жалпы мақсатын қалыптастыру» тақырыбына семинар.


Тақырып 3 Бәсекелес артықшылықтың теория негіздері, кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттілігі

«Фирманың бәсекелестік артықшылықтың дәрежесі» тақырыбына семинар


Тақырып 4 Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы

БКГ матрицасын құру


Тақырып 6 Кәсіпорынның бағалы саясаты

«Фирманы бағалы стратегиясы» тапсырманы орындау


Тақырып 7 Кәсіпорынның инновациялық қызметі

«Жаңа өнімнің өмірлік циклі» тапсырмасын орындау


Тақырып 8 Кәсіпорынның инвестициялық саясаты

«Инвестициялық жоба бағасы кезіндегі операциялық техника талдауын қолдану» тақырыбына Кейс.


Тақырып 9 Кәсіпорынның сыртқы экономикалық стратегиясы

«Қазақстан Республикасының СЭҚ» тақырыбына Кейс


Тақырып 10 Банкроттылық артықшылықтың стратегиясы

«Банкроттылық артықшылық стратегиясын таңдау» тақырыбына жағдаяттық семинар.


3.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Дәрістер конспектісі

Сабаққа қатысу

18

2

Тәжірибе сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

18

3

Аудиториялық сабақтарға енбеген материалдарды дайындау

Дәрістер конспектісі

Колоквиум (және басқа)

21

4

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ2

3

Барлығы:

60


3.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінгентақырыптардың тізімі
Тақырып 2 Кәсіпорынның миссиясының микро және макрортасы

«Келісімді аудиториялар». Халықтың өсу құрылымындағы тенденциялар. ҚР экономикалық заңдары. Экономиканың мемлекеттік секторы. Ғылыми-техникалық прогресс. Жұмыспен қамтылу дәрежесі. Инфляция. Салық салымы.

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 3 Бәсекелес артықшылықтың теория негіздері, кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттілігі

«Атақтылықтың» өмірлік циклі. Ұлттық экономика саласының бәсекелестік артықшылықтың деңгейі. Басшы фирма. «Ұлттық ромб» және оның детерминанттары. Мультипликаторлар теориясы. Стратегиялық перспектив. Фирманың бәсекелестік мәртебесі және оның бағасы. Фирманың стратегия потенциалының «қосынды пайдасы». Парето-тиімділік қағидасы.

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 4 Кәсіпорынның экономикалық стратегичсы

Альтернативті құн. Экономикалық стратегияның тереңдік мақсаты. Стратегиялық трансакция портфелі. Шаруашылықтың стратегиялық жер аймағы. Иерархия талдауының әдісі. Қисық өндірістік мүмкіндіктері. Қаржылы рычагтың тиімі. Оферта. «Мотивацялық өріс».

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 5 Кәсіпорнның ресурстық стратегиясы

Жүйенің заңнамасы. Өндірістік жүйенің ерекшеліктері. Стратегиялық потенциалдың матрицасы.

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 6 Кәсіпорынның бағалы саясаты

Бағаны мемлекеттік реттеу. Кәсіпорынның бағалы стратегиясына мемлекеттік саясаттың әсер етуі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 7 Кәсіпорынның инновациялық қызметі

Инвестициялық жобаны талдау. Инновациялық жобаны сатып алу мерзімі. Кәсіпорынның шаруашылық стратегиясының қарым-қатынасы және НИОКР ерекшеліктері және қолданылған технологиялар.

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 8 Кәсіпорынның инвестициялық саясаты

Венчурлық капитал. Аннуитет. Кәсіпорынның инвестициялық портфельі. Бағалы қағаз портфельін басқару.

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 9 Кәсіпорынның сыртқы экономикалық стратегиясы

Инвестициялық климат. Бос экономикалық зона. СЭҚ мемлекеттік реттеуінің негізгі құралдары.

Бақылау формасы: ауызша сұрау
Тақырып 10 Банкроттылық артықшылықтың стратегиясы стратегиясы

Фирманың өтімді көрсеткіштері. Фирманың қаржылы жағдай көрсеткіштері. Форс-балмұздақ тыңғылығы. Айналымды капитал.

Бақылау формасы: ауызша сұрау

4 Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі

1 Экономическая стратегия фирмы / Под ред.Градова. - СПб: спец. лит., 2007.

2 Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.М. - М.: Тандем, 2009.

3 Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. - М.: Банки и биржи, Юнити, 2008.

4 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. - М.: ЗАО Бизнес школа, 2008

Қосымша

5 Виханский О.С. Менеджмент. - М.: Высш. шк., 2003.

6 Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки -биржи, 2005.

7 Демченко Е.В. Акулич И.Л. Основы маркетинга. - Минск: Высш. шк., 2005.

8 Мамыров Н.К. Менеджмент и рынок. Казахстанская модель. - Алматы, 2006.

9 Основы менеджмента / Радугин А.А. - М.: Инфра, 2005.

10 Финансовое управление компанией / Под ред. Е.В. Кузнецовой. - М.: Банки и биржи, Юнити, 2006.

11 Финансы предприятия / Под ред. Н.В. Колчиной. - М.: Финансы 2008.

12 Сейтказиева А.М. Инвестиционная деятельность предприятия. - Алматы: Экономика, 2008.


Жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35
20__-20___оқу жылына арналған
(пәннің толық атауы)

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар дайындаушы кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Мамандық (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В050700 «Менеджмент» мамандығының

жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы Кәсіпорын стратегиясы


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыОСӨЖ

ЖОБ негізінде күндізгі

2

90

30

60

6


6

2

30

15

15
60

30Кафедра меңгерушісі ______ _Кунязова С.К. 20__ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет