Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының мжбс 03. 08. 279 2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленгенбет1/4
Дата19.09.2017
өлшемі0.76 Mb.
#1373
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы
«ҚР Азаматтық іс жүргізу» құқығы пәні бойынша

5В030100 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфэйфер
2011ж. «___»____________

Құрастырушы: аға оқытушы Ахмадиева А.Т.___________


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

«КР Азаматтық іс жургізу құқығы» пәні бойынша

5В030100 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының МЖБС 03.08. 279 – 2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленген, Республикалық жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу-әдістемелік кеңесінің 2006 жылғы 22 маусымдағы хаттамалық шешімімен бекітілді.


2011ж. «26» сәуір, кафедра отырысында ұсынылған №9 хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ Г.Б. Ахмеджанова 2011ж. «26» сәуір


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2011ж. «13» мамыр, №9а хаттама
ОӘК төрағасы ________________ К.К. Батталов 2011ж. «13»мамыр

КЕЛІСІЛГЕН

Тарих және құқық факультетінің деканы_________ А.А. Ақышев 2011ж. «13» мамыр
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 2011ж. «19» мамыр


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
2011ж. «19» мамыр № 5 хаттама

1 Пәннің мақсаты - азаматтық іс жүргізу құқығы саласындағы құқықтық сипаттағы жеке қатынастарды зерттеу болып табылады.

Пәннің міндеті – азаматтық іс жүргізу құқығының пәні мен әдісін меңгеру және азаматтық іс жүргізу құқығы қатынастарының субъектілерінің мәртебесін анықтау болып табылады.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:  • Азаматтық іс жүргізу құқығының институттары жөнінде түсінік болу;

  • Азаматтық іс жүргізу құқығының даму тарихын білу;

  • Азаматтық іс жүргізу құқығының ерекшеліктерін білуге және оны құқықтың басқа салаларымен салыстыруға икемді болу;

  • Азаматтық іс жүргізу құқығы заңдылықтарының қолдану аясы жайлы практикалық машықтарды иемдену қажет.


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

1 Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы

2 ҚР Азаматтық құқығы

3 Саяси және құқықтық ілімдер тарихы
3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

1 Қазақстан Республикасының отбасы құқығы

2 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы

3 Қазақстан Республикасының Түрғын үй құқығы

4 Еңбек құқығы
4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Күндізгі

р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

Дәріс

Тәж. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Азаматтық іс жүргізу кұқығы саласының пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу кұқығының ғылымы.

1

1


4

2

Азаматтық іс жүргізу құқығының принциптері

1

1


4

3

Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері

1

0,5


4

4

Азаматтық процестегі тараптар

1

0,5


3

5

Азаматтық процестегі үшінші тұлғалар

1

1


3

6

Азаматтық процеске прокурордың қатысуы

1

0,5


3

7

Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске катысуы

2

0,5


3

8

Іс жүргізу мерзімдері

1

1


3

9

Сот шығындары

1

0,5


3

10

Мәжбүрлеу шаралары

1

0,5


3

11

Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы

1

1


3

12

Азаматтық істердің соттылығы

1

0,5


3

13

Дәлелдемелер мен дәлелдеу

1

0,5


3

14

Талап

1

3

15

Сотта азаматтык істі қозғау

1

3

16

Істі сотта қарауға әзірлеу

1

3

17

Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді қарау.

Сотта қарау (түсінігі және маңызы)1

3

18

Бірінші сатыдағы соттың актілері

1

3

19

Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім


1

3

20

Іс жүргізу мерзімдері

1

3

21

Соттардың ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарауы

1

3

22

Соттардың ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді қарауы

1

3

23

Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы

1

3

24

Апелляциялык сатыдағы сотга іс жүргізу

1

3

25

Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу

1

3

26

Заңды күшіне енген сот актілерін жаңадан аныкталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізу

1

3

27

Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауы

1

3

28

Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу

1

3

29

Сот актілерінің және өзге органдар актілерінің орындалуы

1

3

Семестр бойынша барлығы:

30

15


90

Пән бойынша барлығы

135


4.2 Пәннің тақырыптық жоспары
Сырттай


р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

Дәріс

Тәж. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Азаматтық іс жүргізу кұқығы саласының пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу кұқығының ғылымы.

0,5

4

2

Азаматтық іс жүргізу құқығының принциптері

0,5

0,5


4

3

Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері

0,5

4

4

Азаматтық процестегі тараптар

0,5

0,5


4

5

Азаматтық процестегі үшінші тұлғалар

0,5

0,5


4

6

Азаматтық процеске прокурордың қатысуы

0,5

0,5


4

7

Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске катысуы

0,5

0,5


4

8

Іс жүргізу мерзімдері

0,5

0,5


4

9

Сот шығындары

0,5

0,5


4

10

Мәжбүрлеу шаралары

0,5

5

11

Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы

0,5

0,5


4

12

Азаматтық істердің соттылығы

0,5

4

13

Дәлелдемелер мен дәлелдеу

0,5

0,5


4

14

Талап

0,5

0,5


4

15

Сотта азаматтык істі қозғау

0,5

4

16

Істі сотта қарауға әзірлеу

0,5

4

17

Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді қарау.

Сотта қарау (түсінігі және маңызы)0,5

0,5


4

18

Бірінші сатыдағы соттың актілері

0,5

4

19

Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім

0,5

0,5


4

20

Іс жүргізу мерзімдері

0,5

4

21

Соттардың ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарауы

0,5

4

22

Соттардың ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді қарауы

0,5

4

23

Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы

0,5

4

24

Апелляциялык сатыдағы сотга іс жүргізу
4

25

Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу
4

26

Заңды күшіне енген сот актілерін жаңадан аныкталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізу
4

27

Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауы
4

28

Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу
4

29

Сот актілерінің және өзге органдар актілерінің орындалуы
4
12

6


117

Пән бойынша барлығы

135


4.3 Пәннің тақырыптық жоспары
Сырттай (ЖОБ)


р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

Дәріс

Тәж. (сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Азаматтық іс жүргізу кұқығы саласының пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу кұқығының ғылымы.

0,5

5

2

Азаматтық іс жүргізу құқығының принциптері

0,5

4

3

Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері
0,5


5

4

Азаматтық процестегі тараптар

0,5

4

5

Азаматтық процестегі үшінші тұлғалар

0,5

4

6

Азаматтық процеске прокурордың қатысуы
0,5


4

7

Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске катысуы

0,5

5

8

Іс жүргізу мерзімдері
0,5


4

9

Сот шығындары

0,5

4

10

Мәжбүрлеу шаралары
0,5


4

11

Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы

0,5

4

12

Азаматтық істердің соттылығы
0,5


4

13

Дәлелдемелер мен дәлелдеу

0,5

4

14

Талап
0,5


4

15

Сотта азаматтык істі қозғау

0,5

4

16

Істі сотта қарауға әзірлеу
0,5


4

17

Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді қарау.

Сотта қарау (түсінігі және маңызы)0,5

4

18

Бірінші сатыдағы соттың актілері
4

19

Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім

0,5

4

20

Іс жүргізу мерзімдері
4

21

Соттардың ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарауы
0,5


4

22

Соттардың ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді қарауы
4

23

Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы

0,5

4

24

Апелляциялык сатыдағы сотга іс жүргізу
0,5


4

25

Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу
4

26

Заңды күшіне енген сот актілерін жаңадан аныкталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізу
0,5


4

27

Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауы
0,5


4

28

Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу
0,5

3


29

Сот актілерінің және өзге органдар актілерінің орындалуы
3

Семестр бойынша барлығы:

6

6


117

Пән бойынша барлығы

129Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет