Жұмыс бағдарламасы «Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету, кондиционерлеу»жүктеу 175.34 Kb.
Дата23.04.2019
өлшемі175.34 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасыФорма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылуэнергетика кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету, кондиционерлеу»

пәні бойынша

050717 «Жылуэнергетика» мамандығы студенттеріне арналғанПавлодар

Мамандық бойынша элективтік пәндер каталогы

негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағдарламасын

бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/08

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

______________Н.Э. Пфейфер

200_ж. «___»_____________
Құрастырушы: аға оқытушы_______ Д.А. Азаматова

Жылуэнергетика кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


«Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету, кондиционерлеу» пәні бойынша 050717 «Жылуэнергетика» мандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 050717 «Жылуэнергетика», С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 200_ж. «____» _________, №_____хаттама


Кафедра отырысында ұсынылған 200_ж. «___»_________________ №_____хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________________ С.А. Глазырин


Энергетика факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

200_ж. «_____»________№____хаттама

ӘК төрағасы _____________________ М.М. Кабдуалиева

КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы _________________ А.П. Кислов
200_ж. «____»_____________


Жжәқб құпталды

ЖжӘҚБ бастығы _________________ А.А. Варакута

200_ж. «____»_____________


1 Пәннің мақсаты мен міндеті, оқу процесінде алатын орны

1.1 Пәннің мақсаты – ортаның анықталған параметрлерінің өндірістің технологиялық процесінің жақсаруына тиімді әсері туралы студенттерде ғылыми және инженерлік көзқарастарының дамуы, сонымен қатар жасанды климатты жасау теориясы мен техникасы бойынша есептерді табысты шешу үшін студенттерді арнайы дайындықпен қамтамасыз ету.

1.2 Пәннің міндеті - өндірістік, қоғамдық және тұрғын ғимараттарда ауа құрамы мен параметрлеріне әсер ететін құбылыстар мен процестер зерттеуі мен есебі әдістерін, теориясын игеру.

Пәнді зерттеу негізінде студенттер

білуі керек:


  • жылыту-желдету техникасының теориялық негіздерін;

  • термодинамикалық процесстерді құру әдістерін;

  • кондиционерлеу және желдету қондырғыларының циклын, оларды есептеу тәртібін.

істей білуі керек:

  • бөлме ішінде ауа параметрлері мен құрамын анықтау;

  • өндіріс пен ғимараттардың дымқыл технологиялық режимінің жылуына әсері үшін аналитикалық, эмпирикалық, графикалық және сандық әдісті қолданумен есептерді шешу.

дағдысы болғаны жөн:

  • кәсіпорындар мен объектілердің, түрлі климаттық жағдайда ауасын кондиционерлеу мен желдету қондырғыларын даярлау бойынша қолданбалы есептерді шешу дағдысы.

1.3 Пререквизиттер

Курс Техникалық термодинамика, Сұйық және газ механикасы, Жылумаңызалмасу пәндерін зерттеу кезінде алынған бліктер мен дағдыларға негізделеді.
Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.2/07

2 Пәннің мазмұны
Оқу формасы күндізгі, 2006 түскен жылы

р/с


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырып

Сағаттар саны

Дәріс

Практ.

Зерт

СӨЖ

1

Кіріспе

1
-
2

Дымқыл ауа қасиеттері. Дымқыл ауаның негізгі параметрлері. Дымқыл ауаның id–диаграммасы.

1

2

-

12

3

Өндірістік бөлмелердің жылулық және дымқыл режимдері.

2

4

-
4

Өндірістік желдету. Бөлмеде ауаалмасуын анықтау.

2

2

-
5

Жалпыалмасу желдетуі. Өндірістік ғимараттар аэрациясы.

1
-
6

Жергілікті желдету жүйелері. Ауаны тозаңнан тазарту. Атмосфералық ауаны желдету қалдықтарымен ластанудан қорғау.

2

2

-
7

Желдету жүйесінің құрылымдық элементтері.

1
-

12

8

Ауаны кондиционерлеу. Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу.

2

3

-

12

9

Ауаның есептік параметрлері және ауаны кондиционерлеу жүйесінің өнімділігі. Ауаны кондиционерлеу жүйесі. АКЖ жылу, суық және электрэнергиясымен қамтамасыз ету.

1

2

-
10

АКЖ энергияжинақтау.

1
-

12

11

АКЖ мен желдетуде шудан қорғау. АКЖ мен желдетуді пайдалану.

1
-

12
Барлығы

15

15

-

60


Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.2/07

Пәннің мазмұны
Сырттай оқу формасы, 2006 түскен жылы

р/с


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырып

Сағаттар саны

8 семестр

Дәріс

Практ.

Зерт

СӨЖ

1

Кіріспе
-

-

-

2

Дымқыл ауа қасиеттері. Дымқыл ауаның негізгі параметрлері. Дымқыл ауаның id–диаграммасы.
-

-

-

3

Өндірістік бөлмелердің жылулық және дымқыл режимдері.

1

-

-

-

4

Өндірістік желдету. Бөлмеде ауаалмасуын анықтау.

2

-

-

-

5

Жалпыалмасу желдетуі. Өндірістік ғимараттар аэрациясы.
-

-

-

6

Жергілікті желдету жүйелері. Ауаны тозаңнан тазарту. Атмосфералық ауаны желдету қалдықтарымен ластанудан қорғау.

1

-

-

-

7

Желдету жүйесінің құрылымдық элементтері.
-

-

-

8

Ауаны кондиционерлеу. Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу.

2

-

-

-

9

Ауаның есептік параметрлері және ауаны кондиционерлеу жүйесінің өнімділігі. Ауаны кондиционерлеу жүйесі. АКЖ жылу, суық және электрэнергиясымен қамтамасыз ету.
-

-

-

10

АКЖ энергияжинақтау.
-

-

-

11

АКЖ мен желдетуде шудан қорғау. АКЖ мен желдетуді пайдалану.
-

-

-
Барлығы

6

-

-

-2.1 Аудиториялық сабақтар мазмұны
Тақырып 1 Кіріспе

Курс мақсаты мен міндеті. Курс маңызы, ауаны желдету мен кондиционерлеудің гигиеналық және технологиялық талаптары.

Тақырып 2 Дымқыл ауа қасиеттері.

Дымқыл ауаның негізгі параметрлері. Дымқыл ауаның id–диаграммасы. Ауа параметрлері өзгеруінің id – диаграммада көрінісі.

Тақырып 3 Өндірістік бөлмелердің жылулық және дымқыл режимдері.

Бөлмедегі температуралық күй. Сыртқы және ішкі ауаның есептік параметрлері. Бөлмелердің жылушығыны. Бөлмелерде жылушығару. Бөлменің жылулық балансы. Бөлмелер мен шектеулер жылутұрақтығы мен қорғаныс қасиеттері. Бөлмеде дымқылды бөлу.

Тақырып 4 Өндірістік желдету.

Бөлмеде ауаалмасуын анықтау. Өндірістік кәсіпорындарда зиянды қалдықтар. Желдету жүйелерінің классификациясы. Ауаламсудың жалпы формуласы. Жеке зиянды қалдықтардың бөлінуімен күрес бойынша ауаалмасу есебі.

Тақырып 5 Жалпыалмасу желдетуі. Өндірістік ғимараттар аэрациясы.

Бөлмеде ауа циркуляциясының негізі. Жалпыалмасу ағынды-созылу желдетуінің сүлбесі. Бөлмеде ағынды ауаны тарату тәсілі және бөлмеден ауаны жою.

Тақырып 6 Жергілікті желдету жүйелері. Ауаны тозаңнан тазарту. Атмосфералық ауаны желдету қалдықтарымен ластанудан қорғау.

Жергілікті созу желдетілуі. Жергілікті сорудың негізгі типі. Ауа душтары. Ауа желеуі. Сыртқы және рециркуляциялық ауаны тазарту. Желдету тасталуын тазарту. Зиянды бу мен газ ауасын тазарту.

Тақырып 7 Желдету жүйесінің құрылымдық элементтері.

Ауаны алу мен жою үшін қондырғылары. Ауажүрістер мен ауатаратқыштар. Типтік ағынды камералар. Калориферлер. Ауақұбырларының аэродинамикалық есебі.

Тақырып 8 Ауаны кондиционерлеу. Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу.

Кондиционерлеу міндеті. Ауаны кондиционерлеудің санитарлық-гигиеналық және технологиялық негіздері. Ауаны кондиционерлеу жүйесінің (АКЖ) классификациясы. Тікелей байланыс кезінде ауа мен су арасындағы жылуалмасу теңдеуі. АКЖ-да су мен бумен өңдеу. Ауаны сорбентпен кептіру.

Тақырып 9 Ауаның есептік параметрлері және ауаны кондиционерлеу жүйесінің өнімділігі. Ауаны кондиционерлеу жүйесі. АКЖ жылу, суық және электрэнергиясымен қамтамасыз ету.

Сыртқы және ішкі ауаның есептік параметрлерін таңдау. Желдету ауасының санын анықтау. АКЖ туралы жалпы мәліметтер. Орталық біраймақты АКЖ. Орталық көпаймақты АКЖ. Орталық суауалық АКЖ. Жергілікті ауаны конжиционерлеу жүйелері. АКЖ автоматты реттеу жүйелері. Тұрғын және әкімшілік ғимараттарда АКЖ жылу- және суықпен қамтамасыз етудің жаңа әдістері жылубөлуші жабдығы бар периметралды және ішкі аймақты ғимараттарда АКЖ суықпен қамтамасыз етудің энергияүнемделуі.

Тақырып 10 АКЖ энергияжинақтау.

АКЖ неггізгі параметрлері, принципиалды сүлбелері мен жұмыс режимдерін таңдау кезінде энергияжинақтау. Кондиционерленетін бөлмелерде жылуартықтығын ассимиляциядлау кезінде сыртқы суық ауаны қолдану. Құрама жүйелерді пайдалану кезінде энергияны тұтынуды кеміту. Ағын мен сығындыны тоқтату нәтижесінде энергияны тұтынуды кеміту. Оптималды режимдер әдісі бойынша АКЖ реттеу кезінде энергия шығынын кеміту. АКЖ суды үнемдеу. Бар кондиционерленетін жүйелерде энергияныүнемдеу бойынша шаралар.

Тақырып 11 АКЖ мен желдетуде шудан қорғау. АКЖ мен желдетуді пайдалану.

Шу көздері, оның таралуы және адамға зиянды әсері. Шуды кеміту әдістері. Пайдалануды ұйымдастыру. Ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелерін сынау. Сынауды өткізу, реттеу мен жөндеу үшін аспаптар. Ауаны желдету мен кондиционерлеу жүйелеріне техникалық қызмет көрсету.


2.2 Практикалық сабақтар мазмұны
Тақырып 2 Дымқыл ауа қасиеттері.

Тақырып 3 Өндірістік бөлмелердің жылулық және дымқыл режимдері.

Тақырып 4 Өндірістік желдету.

Тақырып 6 Жергілікті желдету жүйелері. Ауаны тозаңнан тазарту. Атмосфералық ауаны желдету қалдықтарымен ластанудан қорғау.

Тақырып 8 Ауаны кондиционерлеу. Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу.

Тақырып 9 Ауаның есептік параметрлері және ауаны кондиционерлеу жүйесінің өнімділігі. Ауаны кондиционерлеу жүйесі. АКЖ жылу, суық және электрэнергиясымен қамтамасыз ету.


2.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны


р/с


СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына даярлық
Сабаққа қатысу

22,5

2

Практика сабақтарына даярлық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

4,5

3

Аудитиориялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалды зерттеу

Реферат, конспект

Рефератты қорғау

28

4

Бақылау шараларына дайындық
АБ 1, АБ 2,

Емтихан


5
Барлығы60


Өздік зерттеу үшін тақырыптар
Тақырып 2. Дымқыл ауа қасиеттері. Жылу- және маңызалмасудың арнайы сұрақтары. Сұйық буланғанда зат пен жылу ауысуы. Үштік аналогия. Жылу және маңызалмасу үшін негізгі критериалды теңдеулер. Ауаның сұйық бетімен тікелей байланысы кезінде жылу- және маңызалмасудың негізгі жағдайларының ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4], бет.99-130Тақырып 7. Желдету жүйесінің құрылымдық элементтері. КТ орталық кондиционерлерінің негізгі элементтері және оларды есептеу.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.188Тақырып 8. Ауаны кондиционерлеу.

Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу. Ауаны адсорбенттермен кептіру.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], бет.114

Тақырып 10. АКЖ энергияжинақтау. Күн энергиясын ауаны кондиционерлеу жүйесінде қолдану.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], бет.288Тақырып 11. АКЖ мен желдетуде шудан қорғау. Кондиционерленетін бөлмелерде шу деңгейіне қойылатын талаптар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], бет.181
ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі:

1. Б.В. Баркалов, Е.Е. Карпис Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986

2. Голубков Б.Н. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция: Учебник для вузов – М.: Энергоиздат, 1982

3. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха – М.: Издательство физико-математической литературы, 2003

4. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина – М.: Энергоиздат., 1982
Қосымша:

5. Голубков Б.Н. Проектирование и эксплуатация установок кондиционирования воздуха и отопления – Учебное пособие для вузов – М.: Энергоатомиздат, 1988

6. Нестеренко А.В. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: ВШ, 1982

7. Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1978Мамандығының оқу жұмыс жоспарынаң көшірме
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.1/10

050717 «Жылуэнергетика», мамандығының оқу жұмыс жоспарынаң көшірме

Пән «Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету, кондиционирлеу»

Оқу түрі

Бақылау формасы

Студ. сағат жұмыс көлемі

Курстар мен семестр бойынша сағаттарды бөлу (сағаттарды)

Кред.саны

сын

емтихан

КЖ
ЕГЖ

Бақ жұм

жалпы

Барлығы

дәр

пр

зерт

сөж

соөж

дәр

пр

зерт

сөж

ауд

СӨЖ

(СОӨЖ)


1.

ЖОБ негізінде күндізгі 2006 т.ж


2
7


90

30

60

7 семестр

8 семестр

15

15

-

-

60

2.

ЖОБ негізінде сырттай оқу 2006 т.ж

-
-


6

6

-
6

-

-

-

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет