Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодаржүктеу 307.7 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі307.7 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының білім беру және ғылым министрлігі


С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Отан тарихы кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша
050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған

ПавлодарЛист утверждения Форма

к рабочей программе Ф СО ПГУ 7.18.1/06

дисциплины, разработанной

на основании государственного

общеобязательного стандарта

образования специальности и


типовой программы


БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

______________ Пфейфер Н.Э.

«___»________200__ ж.

Құрастырушы: аға оқытушысы ___________Марданова З.Ж.
Отан тарихы кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша


050203 – Тарих мамандығының студенттеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты мен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 11.05.2005 жылы № 289 бекіткен Шет елдер тарихының тарихнамасы пәнінің типтік бағдарламасы негізінде жасаланды.
Кафедра отырысында ұсынылған 200__ж. __________ «___» № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________ Ешмұратов А.Қ.

Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесі мақұлдаған

200__ж. __________ «___» №_____ хаттама
ӘК төрайымы ______________ Мошна Н.И.
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы_____________А.А. Ақышев 200__ж. __________ «___»
ЖБ және ӘЖ ҚҰПТАЛҒАН

ЖБжӘБ бастығы _________________Л.Т. Головерина 200__ж. ________ «___»
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
1.1 Пән мақсаты – нақты-тарихи жағдайда тарихи ойлар дамуының негізгі бағыты мен тенденцияларын анықтайтын тарихи танымның әлеуметтік негізін көрсету,

Тарихнамашылардың қарастыратын ең басты объектісі тарихшылардың еңбектері.1.2 Міндеттері:

-тарих ғылымының даму заңдылықтарын анықтау;

-әртүрлі бағыттағы тарихи ойлардың теоретико-әдістемелік принциптерін зерттеу;

-студенттерді тарихнамалық зерттеулерде құбылысты тарихи тұрғыдан саналы түрде қарауға бағыттау;

- тарихи ғылым мекемелерінің, мерзімді баспасөз органдарының жүйесін зерттеу;

- тарих ғылымы саласында мамандар дайындау.1.3 Постреквизиттер

арнайы курсты оқу нәтижесінде студент білуі қажет:- халықтың тарихи эволюциясының өзара байланысы, өзара тәуелділігі, олардың адамзаттың жалпытарихи үрдісіндегі орны;

- Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы бойынша отандық және шетелдік зерттеулердің нәтижесі;

- тарихи жұмыстардың деректеме базасы, тарихшылардың деректеме базаны пайдалану сипаты;

істей білуі қажет:

- Азия және Африка елдерінің жаңа тарихының нақты мәселелерінің тарихын зерттегенде өздігінен тарихнаманы талдай білу;

- тарихи ғылымның дүниетаным және әдіснамалық бағыттарының әр елдің ұлттық, әлеуметтік және саяси дамуына тікелей әсерінің болуын дәлелдеу;

- Азия және Африка тарихы бойынша тарихи концепцияларға салыстыру-теңестіру талдауын жасай білу;

- әр түрлі бағыттағы тарихшылардың көңілін жаңа дәуір тарихының қандай мәселелері және неге алаңдатқанына, олардың кейбір кезеңдерде неге алдыңғы шепке шығып отырғанына түсінік беру.
2 Пререквезиттер

«Тарихнама», «Шетел мемлекеттерінң орта ғасырдағы тарихының тарихнамасы», «мәдениеттану», «саясаттану», «деректану».Тематический план Форма

дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07
3. Пәннің мазмұны


3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

күндізгі оқу бөлімі студентері үшін


Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

СӨЖ

1

Курсқа кіріспе


2

2

4

2

Ежелгі әлем тарихнамасы

2

3

4

3

Орта ғасыр тарихнамасы

2

2

4

4

Қайта өрлеу дәуіріндегі орта ғасыр тарихының тарихнамасы

2

3

4

5

XVIII – XIX ғасырдың басындағы орта ғасыр тарихнамасының дамуы

2

3

4

6

XIX –ХХ ғасырдың басындағы феодализм тарихнамасының дамуы

2

3

4

7

Кеңес кезіндегі орта ғасыр тарихының жеке мәселелерін оқып білу

2

3

4

8

Ежелгі әлем және орта ғасыр тарихының қазақстандық тарихнамасы

2

3

4

9

Жаңа тарих тарихнамасы

2

4

4

10

Ең жаңа тарих тарихнамасы

2

4

4

БАРЛЫҒЫ

20

30

40


Тематический план Форма

дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/073.2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

сырттай оқу бөлімі студентері үшін


Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Лекц.

Практ.

СРО

1

Курсқа кіріспе


1

1

6

2

Ежелгі әлем тарихнамасы

1

7

3

Орта ғасыр тарихнамасы

1

1

7

4

Қайта өрлеу дәуіріндегі орта ғасыр тарихының тарихнамасы

1

1

7

5

XVIII – XIX ғасырдың басындағы орта ғасыр тарихнамасының дамуы

1

7

6

XIX –ХХ ғасырдың басындағы феодализм тарихнамасының дамуы

2

1

7

7

Кеңес кезіндегі орта ғасыр тарихының жеке мәселелерін оқып білу

1

1

6

8

Ежелгі әлем және орта ғасыр тарихының қазақстандық тарихнамасы

1

1

7

9

Жаңа тарих тарихнамасы

2

1

7

10

Ең жаңа тарих тарихнамасы

3

1

7

БАРЛЫҒЫ

14

8

68


3.3 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны
1 тақырып. Курсқа кіріспе

Тарихи ғылымның дамуы және тарихнаманың қалыптасуы. Тарихнаманың пәні мен тіндеттері. Ежелгі әлем, орта ғасыр, жаңа және ең жаңа тарихтардың тарихнамасын кезеңге бөлудің негізгі элементтері. Терминология.2 тақырып. Ежелгі әлем тарихнамасы

Ежелгі әлем тарихын оқып білу. Ежелгі әлем тарихнамасының жалпы сипаттамасы. Шығыстың құл иеленушілік қауымдастығының тарихнамасы.

Грек-рим тарихнамасы. Геродит және тарихи үрдістерге жаңа көзқарас.Упублий Корнелий Тацитаның тарихына психолого-дидактикалық тұрғыдан көзқарас. Саллюстий и Светоний. Аммиан Марцелин.

Ежелгі әлем тарихнамасының орта ғасырдағы негізгі ерекшеліктері. Византиядағы антиктік мәдениеттің қайта өрлеуі.


3 тақырып. Орта ғасырдың тарихнамасы


Тарихи білімдердің жинақталу кезеңі. Орта ғасыр тарихын қалыптастырудың алғашқы тәжірибелері. «Готика» Иордана. Григорий Турский, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Павел Диакон және орта ғасыр тарихнамасының басталуы.

Орта ғасыр тарихшысының ұйымдастыруы және әдістері. Августиннің дүниетанымы және оның тарихи үрдіске көзқарасы.

Дамыған феодализ кезеңіндегі шіркеулік-феодалдық тарихнама (Гвиберд Ножанский, Сугерий, Эадмер, Уильям Мэмсберийский, Ламперт, Оттон, Мартин Опавский). Уиляьм Ньюбургский және тарихи сынның қалыптасуы.

4 тақырып. Қайта өрлеу дәуіріндегі орта ғасыр тарихының тарихнамасы

Тарихнамадағы гуманистік бағыт. Италиядағы гуманистік бағыттығ жалпы сипаттамасы. Гуманизмнің мәнін түсіну тарихи құбылыс ретінде. Петрарки, Боккаччо, Ларецио Валла, Макиавелли, Гвичардини шығармашылықтары. Франция мен Англиядағы гуманистік тарихнама.

Тарихи ғылым мазмұнын кеңейтудегі және классикалық археологияның қалыптасуындағы XV ғасырдың тарихшы-гуманистерінің ролі.

5 тақырып. XVIII –XIX ғасырдың басындағы орта ғасыр тарихнамасының дамуы.

Ағартудың тарихнамасы. Ағарту тарихнамасының қалыптасуы. Тарихи ойлаудың деңгейі.

Тарихи еңбектердің мазмұнын қайта қарау. Ағартушылардың теоретико-әдіснамалық негіздері. Евроцентризмді қабылдамау. Вольтердың, Робертсонның, Гиббонның еңбектері және оның адам қоғамының дамуындағы заңдылықтарды көрсетуге талпынысы. Монтескьенің және Гердердің еңбектері. XVIII ғасырдағы Ресейдің шетелдегі бірінші университеттік курсы.

6 тақырып. XIX -ХХ ғасырдағы феодализм тарихнамасының дамуы.

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы батысевропа тарихнамасының дамуы. Батыс Европадағы тарих ғылымы.

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы неміс тарихнамасы. Тарихты оқып білудің диалектикалық әдісі.


ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы француз тарихнамасы. К.А. Сен-Симон, О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье, Ж. Мишле.

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Ресей тарихнамасы. Н.М. Карамзин. Ресей тарихнамасының дамуына батыс философиясының тигізген әсері. Декабристердің тарихи көзқарастары.7 тақырып. Кеңес кезеңіндегі орта ғасыр тарихының жеке мәселелерін оқып білу

Орта ғасыр тарихын зерттеуге формациялық теорияның әсері. Тоталитаризм және тарих ғылымы. Класстық және экономикалық түрғылардың басым болуы. Б.Д. Греков және бастауыш орыс тарихын оқып білу. В.В. Мавродин. А.Н. Носов, Д.С. Лихачев, Л.В. Черепнин, П.Н. Третьяков, И.В. Дубов, И.Я. Фроянов және Киевтік Русьты зерттеу.8 тақырып. Ежелгі әлем және орта ғасыр тарихының қазақстандық тарихнамасы

К.П. Коржева, В.А. Набатова, В.Н. Вдовин және антиктік тарихнаманың мәселелері. Европалық феодализмнің тарихы туралы Я.Д. Суровайскийдің еңбектері. Франциядағы феодалдық жекеменшіктіктің даму саласындағы зерттеулер. Экологиялық аспект.

Европа және Евроазиядағы феодализмнің шығу тегі мәселелерін зерттемелеудегі К.Т.Жұмағұловтың және оның медиевистикалық мектебінің үлесі.

9 тақырып. Жаңа тарих тарихнамасы

Азия және Африканың жаңа тарихының тарихнамасы. Азия және Африканың жаңа тарихын ХІХ ғасырдың басында Ресейде оқып білу. Көрсетілген уақытта қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі бағыттары.

Азия және Африка елдерінің жаңа тарихының тарихнамасы курсының пәні мен міндеттері. Түсініктемелі-терминологиялық аппарат.

Орыс саяхатшыларының ХІХ ғасырда Монголияны зерттемелеулері.

Ресейде Жапон тарихы туралы бірінші жүйеленген жұмыстардың пайда болуы. М.И. Венюковтың Қытайға саяхаты. Н.М. Прежвальский мен Г.Н. Потаниннің Тибетке саяхаты. Кашгар экспедициясы.

Арабистиканың дамуы. В.В. Бартольдтың шығыстануға қосқан ғылыми үлесі.

Қазақстандық тарихнама. Қазіргі заманғы қазақстан тарихшыларының Қытайдың жаңа тарихын зерттеулері. Н.Алдабекованың еңбектеріндегі Синьцзяняның саяси жағдайын баяндауы.

10 тақырып. Ең жаңа тарих тарихнамасы

Азия мен Африканың ең жаңа тарихының тарихнамасы. Кеңестік шығыстанудың қалыптасуы.

Шығыстанудың біріккен Институтын құру. Одақтас республикалардағы шығыстану Институттарының жұмыстары.

Батыс елдеріндегі шығыстану. Азия мен Африка әдебиет классиктерінің тарихи көзқарастары.

Болгария, Словения, ФРГ, Польшадағы шығыстанушылық зерттеулер орталығы. Азия мен Африка тарихы бойынша оқулықтар.

Шетелдік және отандық тарихшылардың Қазан революциясының Азия елдеріне тигізген әсеріне тарихи көзқарастары.

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Азия мен Африка елдері тарихының тарихнамасы.

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Иран мен Түркия тарихнамалары.

Екінші дүниежүзілік соғыс тарихына Отандық тарихшылардың жаңа көзқарастары.

3.4 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1 тақырып. Курсқа кіріспе

Ежелгі әлем және орта ғасыр, жаңа және ең жаңа тарихтың тарихнама пәні. Курсты оқып білу үшін қажетті негізгі оқулықтар. Курсты игеруге әдістемелік нұсқау.2 тақырып. Ежелгі әлем тарихнамасы.

XV – XIX ғасырдың бірінші жартысындағы антиктік тарихнама.

Қайта өрлеу кезеңіндегі антиктік тарихнама. Антиктік авторлардың басылымдары (Петрарка, Браччолини, Альт Мануций). Ш. Монтескье мен Маблидің Ағарту тарихнамасы. Нибур және антиктік тарих бойынша бірінші дербес университеттік курс.

XIX ғасырдың екінші жартысында- ХX ғ.Антиктік тарихнама. Тарих ғылымының әдістерінің дамуы. Германияның (Э. Мейер, Р. Пёльман, Г. Дельбрук, Э. Курциус, Т. Моммзен, Г. Шиллер), Англияның (Ч. Мериваль, Э. Фриман, Д. Магаффи, А. Циммераман, Д. Гаррисон, Д. Робертсон, М. Финли), Францияның (Фюстель Де Куланж, И. Тен, А. Валлон, В. Дюрюн, Э. Ренан, А. Краузе, С. Рейнак, Ж. Тутен, П. Грималь), Ресейдің (Н.Г. Чернышевский, П. Комаровский, Ф.Ф. Соколов, И.В. Помяловский, И.В. Цветаев, В.Г. Мищенко, В.И. Модестов, М.М. Хвостов, И.М. Гревс, М.И. Ростовцев) ежелгі әлемін оқып білу.


3 тақырып. Орта ғасыр тарихнамасы


Жылнама – Русьтағы бірінші тарихи шығармашылық. Европа халқының ауызшы халық творчествосы. «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве» Русьтағы тарихнамалық шығармашылықтың алғашқы талпынысы.

4 тақырып. Қайта өрлеу кезеңіндегі орта ғасыр тарихының тарихнамасы

XV-XVII ғғ. Тарих ғылымы. Реформация және контрреформация кезеңіндегі тарихнама. Ағылшын буржуажиялық революциясы кезеңіндегі саяси оқылулар.

Тарихи зерттеулердің техникасындағы жетістіктер. Баяндау сипатында ескерткіштерді, заңдық сипаттағы әдебиеттерді таспаға шығару.

Қосымшы тарихи пәндердің дамуы және қалыптасуы - нумизматика, дипломатика, тарихи география, хронология.

XVII ғасырдағы орыс тарихнамасының дамуы. Аударылма тарихи шығармалардың таралуы.

5 тақырып. XVIII – XIX ғасырдың басындағы орта ғасыр тарихнамасының дамуы

XVIII ғасырдағы Ресей тарихнамасы. Тарих ғылымының қалыптасуы. Ағартушылар идеясының ресей тарихнамасына әсері. І Петр реформасы және Ресейдегі тарих ғылымының адмуы. Ресей тарихын жазу үшін шетел ғалымдарын тарту.

В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Г.-Ф. Миллердің тарихи еңбектері және олардың тарихи көзқарастары.


XVIII ғасырдың екінші жартысындағы Ресейде тарих ғылымының дамуының жалпы бағыты. Дворяндық тарихнама Дворянская историография (А.-Л. Шлёцер, М.М. Щербатов). Тарихи материалдарды игерудің әдістері.

6 тақырып. XIX – ХХ ғасырдың басындағы феодализмнің тарихнамасының дамуы

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы батысевропа тарихнамасы. Марксизм - философиядағы материалистік бағыттың дамуы ретінде. К. Маркспен Ф. Энгельстің тарихи көзқарастары. Тарихнама мен әлеуметтанудағы позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер, Г.Т. Бокль, И. Тэн.


Тарихнамадағы тарихи-құқықтық бағыттың әрі қарай дамуы Г. Маузер, Г. Вайц, П. Рот, О. Грике, Г. Мэ, В. Стеббс.

Француз медиевистикасы. Синтетикалық бағыттың қалыптасуы – Ж. Мишле, А. Мартен, А. Токвиль және оның әрі қарай дамуы. Н.Д. Фюстель де Куланжем, Э. Глассоном, П. Виолле және Ж. Флакком. «Эрудиттік» бағыт. А. Жири, А. Люшер, Э. Лависс.

Ағылшын медиевистикасының саяси бағыты. Г. Галлама, Э. Фримен, Т. Карнейль, Д.Э. Фроуд.

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы ресейлік тарихнама. Буржуазиялық тарихнаманың өркендеуі. С.М. Соловьев – бірінші ресейлік тарихнамашы.

Ресей медиевистикасы. Грановскийдің оқушылары - Н.П. Кудряшев, С.В. Ешевский и В.И. Герье. Петербург мектебі. М.М. Стасюлевич, В.В. Бауэр.

ХІХ-ХХ ғғ. Ресей тарихнамасы. «Экономикалық материализм». М.М. Ковалевский, Л.Г. Виноградов, И.М. Гревс, .Д.М. Петрушевский, А.Н. Савин, Р.Ю. Виппер, Е.В. Тарле, В.К. Писковский.

Ресейдің орта ғасыр тарихына жаңа көзқарас. Н.П. Павлов-Сильванский, И.Е. Забелин.

7 тақырып. Кеңес кезіндегі орта ғасыр тарихының жеке мәселелерін оқып білу

Р.Г. Скрынников және кешеуіл қалған орта ғасырды оқып білу.

О.Л. Вайнштейн, Е.В. Гутнова, Е.А. Косминский. Б.Г. Могильницкий және кеңестік медиевистика. Кеңестен кейінгі кезеңдегі орта ғасырды зерттеу.

8 тақырып. Ежелгі әлем және орта ғасыр тарихының қазақстандық тарихнамасы

Ерте мерзімдегі феодализм кезеңіндегі Батыс Европа елдерінің материалдық және рухани мәдениетін жаңадан жасау кезіндегі ең жаңа археологиялық зерттеулердің маңызы.

Ю.Я.Серовайскийдің еңбектеріндегі ағылшын феодализмінің проблемаларын зерттеу. XVIII-XX ғасырдың басында ресейлік тарихнамада қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттерінің мәселелерін зерттеудегі В.С.Осколковтың еңбектері.

9 тақырып. Жаңа тарих тарихнамасы

Азия мен Африка елдерінің аймақтары тарихының тарихнамасы.

Қиыр шығыс. Ресей тарихшыларының еңбектеріндегі тайпиндардың шаруашылық соғысы. С.Л. Тихвинскийдің еңбектеріндегі ХІХ ғасырдың соңындағы реформалық қозғалыстарды талдау. Ресейде 1911-1913 жылдардағы Қытай революциясын зерттеу. В. Кучумов, Г.В. Ефимов, Е.А. Белов, Л.Н. Борох, А.М. Григорьева, Ю.В. Чулодеев.

Ресей ғалымдарының еңбектеріндегі Жапонияның жаңа тарих мәселелері. Қазіргі кезеңдегі Монголияны оқып білу. Жаңа кездегі Корея тарихын зерттеу.

Оңтүстік-шығыс Азия. А.А. Губер (1902-1971) еңбектеріндегі Индонезия, Филиппин и Индокитай елдерінің тарих, экономика және саяси проблемалары.

Бирманың жаңа тарихы туралы алғашқы монографиялар. В.Ф. Васильев, М.Г. Козлова, И.В. Можейко, А.Н. Узянов.

Оңтүстік Азия. XVII-XVIII ғғ. И.М. Рейснер еңбектеріндегі Индиядағы ауқымды халық қозғалыстарының талдауы.

Цейлонның жаңа тарихының проблемалары. Э.Д. Талмуд. В.И. Кочнев.

Иран мен Афғанстандағы феодалдық қатынастарды оқып білу. И.П. Петрушевский, И.М. Рейснер.

А.Д. Новичев, А.Ф. Миллердің Түрік тарихы туралы жалпылау еңбектері..

Араб елдері. Н.А. Иванов, Ф.М. Ацамб, Л.А. Фридман, А.И. Перщиц, А.М. Васильев, С.Н. Алитовскийдің еңбектеріндегі араб елдерінің әлеуметтік-экономикалық мәселелері.

Африка. М. Павлович, Ю.Юг, А. Александров, Е.В. Тарле, И.А. Никитинаның еңбектеріндегі Африканы жаулап алуға байланысты мәселелерді баяндау.10 тақырып. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы

Колониалдық жүйенің тарап және тәуелсіз мемлекеттердің пайда болу тарихын зерттеу.

Тарихи зерттеулердегі Азия мен Африка елдерінің саяси тәуелсіздік үшін күресі этаптарының сипаттамасы.

Қытай тарихшылары «жаңа демократия», аграрлық реформа туралы. Ресей тарихшылары Мао Цзедунның жеке басына табынудың қалыптасуы туралы, Қытайдың халық шаруашылығын орнына келтірудегі Совет Одағының ролі.

1950-1953 жылдардағы Корей соғысы. Солтүстік және оңтүстік Кореяның экономикалық және саяси трансформациясы туралы отандық ғалымдардың зерттеулері.

Кеңестік-жапондық келіссөздердің қиыншылықтары туралы жапон мен ресей тарихнамасы.

Оңтүстік-шығыс елдер тарихының тарихнамасы. 1954 жылғы Женева келіссөзі. Оңтүстікте Вьетнам Республикасын жариялау.

Лаоста, Камбоджіде, Индонезияда, Филиппинде, Таиландта, Малайида, Бирмада ұлттық мемлекеттіліктің қалыптасуы туралы Батыс тарихнамасы.

Оңтүстік Азия тарихының тарихнамасы. Дж . Неру туралы индия мен ресейлік тарихта. Пакистан республикасы туралы шетел және отандық тарихшылар.

Араб елдер тарихының тарихнамасы.

Израиль тарихының тарихнамасы.

Қытай тарихының тарихнамасы. 1989 жылғы 4 маусымдағы оқиға туралы шетел және отандық тарихшылар, студенттер қауымдастығының ролі..

Иран тарихының тарихнамасы. 1979 жылғы ислам революциясының тарихнамасы. Ислам Конституциясы.
3.5 СӨЖ мазмұны күндізгі оқу бөлімі студентері үшін
СӨЖ түрі

Есеп беру

формасы


Бақылау түрі мен формасы

Көлемі сағатпен

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Тәжірибелік сабақтарға қатысу

10

3

Қосымша материалдармен жұмыс

Конспект

Баяндама

10

4

Межелік бақылауға дайындық

Бақылау жұмысы

МБ 2


10

БАРЛЫҒЫ:

40


Қосымша оқу үшін тақырыптар
1 тақырып. Тарихнаманың пәні мен міндеттері

Тарихнаманың пәні айналасындағы дискуссия. Тарихнама пәнін анықтаудағы қазіргі заманғы көзқарас. Тарихнаманың пайда болу себептері мен уақыты. Зерттеу инструментариясын жасау. Тарихнаманы институционализациялау.

Ұсынылатын әдебиет: 6, 8, 13, 27, 43, 56

2 тақырып. Архаизмдік мифология мен архаизмдік эпос – тарихнаманың негізін қалаушылар.

Көне кездегі адамдардың мифотворчествосын, идеологиялық синкретизмін қарастыру. Батырлық және классикалық эпостардың орны. Халық есіндегі эпостық батырлар.

Ұсынылатын әдебиет: 8, 13, 14

3 тақырып. Антиктік тарихнама

Тарихи ойлардың қалыптасуы. Тарихи шығармалардағы тарихи интерпретациялардың ерекшеліктері. Гермес Трисмегист, Геродот, Фукидид, Аристотель, Полибий, Сыма-Цянь Тацит – биографиялары, дүниетаным концепцияларының негіздері.

Ұсынылатын әдебиет: 4, 21, 36, 51

4 тақырып. Ресейдің Кеңестік және қазіргі заманғы тарихнамасы

Кеңестік тарихи интерпретациясының әдіснамасы. Кеңес кезіндегі тарих ғылымының қалыптасу этаптары. Шығыс халықтар тарихының марксистік интерпретациясындағы дағдарыстық тенденциялар. Зерттеу парадигмасының ауысуы. Тарихты зеттейтін мекемелер.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 5, 9, 41

5 тақырып. Германия тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 15, 20, 28, 32, 36, 41

6 тақырып. Ағылшын тарихнамасы.

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет:2, 3, 7, 13, 28, 57, 58, 59.

7 тақырып. Франция тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 19, 28, 32, 60, 61, 62, 63

8 тақырып. АҚШ тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 28

9 тақырып. Италия тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 15, 20, 28, 32, 36, 41

10 тақырып. Азия мен Африка тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 16, 17, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 50, 55, 67.

11 тақырып. Ресейдің дүниежүзілік тарихын оқып білудің ерекшеліктері

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 20, 39, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 66.
3.6 СӨЖ мазмұны сырттай оқу бөлімі студентері үшін
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы


Бақылау түрі мен формасы

Объем в часах

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Конспект

Тәжірибелік сабақтарға қатысу

30

3

Курстың қосымша тақырыптарын оқу

Сұрақ-жауап

ТЖ қорғау

14

4

Бақылау шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

МБ 2

4

5

Бақылау жұмысын орындау

Бақылау жұмысы

БЖ қорғау

5

БАРЛЫҒЫ:

68


Қосымша оқу үшін тақырыптар
1 тақырып. Тарихнаманың пәні мен міндеттері

Тарихнаманың пәні айналасындағы дискуссия. Тарихнама пәнін анықтаудағы қазіргі заманғы көзқарас. Тарихнаманың пайда болу себептері мен уақыты. Зерттеу инструментариясын жасау. Тарихнаманы институционализациялау.

Ұсынылатын әдебиет: 6, 8, 13, 27, 43, 56

2 тақырып. Архаизмдік мифология мен архаизмдік эпос – тарихнаманың негізін қалаушылар.

Көне кездегі адамдардың мифотворчествосын, идеологиялық синкретизмін қарастыру. Батырлық және классикалық эпостардың орны. Халық есіндегі эпостық батырлар.

Ұсынылатын әдебиет: 8, 13, 14

3 тақырып. Антиктік тарихнама

Тарихи ойлардың қалыптасуы. Тарихи шығармалардағы тарихи интерпретациялардың ерекшеліктері. Гермес Трисмегист, Геродот, Фукидид, Аристотель, Полибий, Сыма-Цянь Тацит – биографиялары, дүниетаным концепцияларының негіздері.

Ұсынылатын әдебиет: 4, 21, 36, 51

4 тақырып. Ресейдің Кеңестік және қазіргі заманғы тарихнамасы

Кеңестік тарихи интерпретациясының әдіснамасы. Кеңес кезіндегі тарих ғылымының қалыптасу этаптары. Шығыс халықтар тарихының марксистік интерпретациясындағы дағдарыстық тенденциялар. Зерттеу парадигмасының ауысуы. Тарихты зеттейтін мекемелер.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 5, 9, 41

5 тақырып. Германия тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 15, 20, 28, 32, 36, 41

6 тақырып. Ағылшын тарихнамасы.

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет:2, 3, 7, 13, 28, 57, 58, 59.

7 тақырып. Франция тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 19, 28, 32, 60, 61, 62, 63

8 тақырып. АҚШ тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 28

9 тақырып. Италия тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 3, 7, 13, 15, 20, 28, 32, 36, 41

10 тақырып. Азия мен Африка тарихнамасы

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиет: 16, 17, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 50, 55, 67.

11 тақырып. Ресейдің дүниежүзілік тарихын оқып білудің ерекшеліктері

Тарихи мектептердің қалыптасуы. Зерттеу әдіснамасы. Тарихтың дамуына үлес қосқан атақты ғалымдар. Көне және орта ғасыр тарихнамалары. Жаңа тарихтың тарихнамасы. Ең жаңа тарихтың тарихнамасы.Ұсынылатын әдебиет: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 20, 39, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 66.


Бақылау жұмысының тақырыптары


 1. ХІХ ғасырдағы Ресей тарихын оқып білу.

 2. ХІХ ғасырдағы ресейлік медиевистика.

 3. ХІХ ғасырдағы Ресей тарихын оқып білудің негізгі бағыттары.

 4. ХХ ғасырдағы ресейлік медиевистиканың дамуының негізгі бағыттары.

 5. ХІХ ғасырдағы антиктік тарихнаманы оқып білу.

 6. ХХ ғасырдағы антиктік тарихнаманы оқып білу.

 7. Шығыс елдеріндегі қазіргі кездегі бостандық үшін күрес тарихнамасы.

 8. Қытайдағы ұлттық мәселе туралы отандық тарихнама (СУАР).

 9. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Африка тарихының тарихнамасы.

 10. Иранның ең жаңа тарихының отандық тарихнамасы.

 11. Ресейде Шығысты жүйелі түрде оқып білу.

 12. ХІХ ғасырда орыс баспасөз бетіндегі Азия мен АФрика мәселелері.


4 Ұсынылатын әдебиет тізімі

4.1 Негізгі әдебиет

 1. Бушуев С.К. Русская историография. – М., 1959.

 2. Вайнштейн О.Л. Историография средних веков. – М.-Л.. 1940.

 3. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. – М.: Высшая школа. 1974.

 4. Историография античной истории: учебное пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1980.

 5. Историография истории СССР / Под ред. В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева. – М.: Высшая школа. – 1978.

 6. Карр Э. Что такое история? Алматы, 2002

 7. Косминский Е.А. Историография средних веков. – М.: Изд-во МГУ. – 1963.

 8. Кроче Б. Теория и историография. М, 2001

 9. Рубинштейн Н.Л. Русская историография. – М.: Госполитиздат. – 1941.

 10. Сахаров А.М. Историография истории СССР (досоветский период). – М., 1978.

 11. Черепнин Л.В. Русская историография до XX века. – М., 1957.

 12. Шапиро А.Л. Русская историография в период империализма. – Л., 1962.

 13. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век. – Л., 1982.

 14. Шмаков В.С. Структура исторического знания и картина мира. – Новосибирск, 1990.

 15. Историография нового времени стран Европы и Америки. М. 1994.

 16. Историография Ирана в новое время. М., 1988.

4.2 Қосымша әдебиет


 1. Мұқаметханұлы н. Қытайдағы қоғамдық тарихы (1860-1920). – Алматы, 2002.

 2. Алдабекова Н.А. Талқыға түскен Шыңжаң. – Алматы, 2004.

 3. Алпатов М.А. Политические идеи французской буржуаазной историографии. – М.-Л., 1949.

 4. Асиновская С. Из истории передовых идей в русской медиевистике. – М., 1955.

 5. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

 6. Аятолла Хомейни. Исламское направление. Алматы, 1993.

 7. Валиханов Ч.Ч. Собрание соч. в 5 томах. Алма-Ата, 1985.

 8. Вебер Б.Г. Историографические проблемы. – М., 1974.

 9. Галактионов А.А., Никандор П.Ф. Русская философия IX -XIX вв. – Л.: Изд-во Ленинградского университета. – 1989.

 10. Ганковский Ю.В. История Пакистана. М., 1961.

 11. Гегель Г.Ф. Философия истории. – Собр. соч. – Т. VIII. – Л., 1935.

 12. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западного средневековья. – М., 1960.

 13. Григорьев А.М. Китай в новое и новейшее время: история и историография. М., 1981.

 14. Ефимов Г.В. Очерки по новой и новейшей истории Китая. М., 1949.

 15. Жумагулов К.Т. Гунны в Европе. К современной потановке и трактовке проблемы // Вестник КазГУ. Сер. истор. Вып. 9. Алматы: КазГУ, 1998.

 16. Жумагулов К.Т. Древнегерманское общество: проблемы и концепции. Алматы, Дәуір. – 1993.

 17. Жумагулов К.Т. Об историко-политических взглядах И.Г. Гердера // Вестник КазГУ. Серия историческая. Выпуск 14. Алматы: КазГУ, 1995.

 18. Жумагулов К.Т. Об освещении быта древних германцев историком ФРГ Т. Майером // Вестник КазГУ, серия историческая. Алматы: КазГУ, 1995.

 19. Жумагулов К.Т. Проблемы возникновения и развития феодализма в Западной Европе. Уч. пособие. – Алматы, Изд. КазГУ, 1996.

 20. Жумагулов К.Т. Проблемы истории германских племен (с древнейших времен до начала средних веков). Монография. М., 1988.

 21. Златкин И.Л. Очерки новейшей истории Монголии. М., 1988.

 22. Иванов М.С. Иранская революция 1905-1911 гг. М., 1957.

 23. Иконникова В.С. Скептическая школа в русской историографии и противники. – Киев, 1871.

 24. Иллерицкий В.Е. История России в освещении революционных демократов. – М., 1963.

 25. Историография отечественной и всемирной истории (указатель работ изданных в России с 1992 г.). М., 1994.

 26. История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. М., 1976.

 27. Источниковедение и историография. Специальные исторические дисциплины. М., 1980.

 28. Каменский З.А. Московский кружок любомудров. – М., 1980.

 29. Ключевский В.О. Лекции по русской историографии // Соч. в 9-ти томах. – Т. VII. М.: Мысль, 1989.

 30. Ключевский В.О. Методология русской истории // Соч. в 9-ти томах. - Т. VI. М.: Мысль, 1989.

 31. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). – М.: Мысль, 1979.

 32. Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. – М., 1987.

 33. Могильницкий Б.Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в. – начала 1900-х годов. – Томск, 1969.

 34. Новичев А.Д. Краткая история Турции. М., 1965.

 35. Осколков В.С. Использование античной тематики в эпистолярном жанре Руси XVI века (на примере переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским) // Античность и общечеловеческие ценности. Вып. 8. – Алматы, 2001.

 36. Осколков В.С. Проблема общества и природы в произведениях П.Н. Кудрявцева // Вестник. Серия «Исторические и социально-политические науки». – Алматы: АГУ им. Абая. – 2003. - №1 (3).

 37. Осколков В.С. Проблема общества и природы в произведениях Т.Н. Грановского // Вестник КазГУ. Серия Историческая №1 (28). – Алматы, 2003.

 38. Осколков В.С. Проблема общества и природы в произведениях российских историков XVIII- начала XIX вв. // Вестник КазГУ. Серия Историческая -№5. – 1997.

 39. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран зарубежной Азии и Африки. М., 1987.

 40. Сахаров А. Методология истории и историография. М., 1981.

 41. Серовайская Ю.Я. Крестьянская община в Англии в XI-XIV вв. – Караганда, 1982.

 42. Серовайская Ю.Я. Народная борьба против института королевских заповедных лесов в Англии в XI-XIV вв. // СВ, 1986. Вып. 49.

 43. Серовайская Ю.Я. Собственники английского заповедного леса и характер их прав. // Вопросы истории. Республик. сборник трудов преподавателей истории. Вып. 6. Алма-Ата, 1974.

 44. Серовайский Я.Д. О путях формирования феодальной собственности на леса и пастбища во Франкском государстве // СВ. Вып. 32. М., 1969; СВ. Вып. 33. М., 1971.

 45. Серовайский Я.Д. О путях формирования феодальной собственности во Франции с XI по XII вв. // Автореферат дис. докт. ист. наук. – Л., 1970.

 46. Серовайский Я.Д. Севообороты средневековой Франции (IX - XIII вв.) // СВ. Вып. 35. М., 1973.

 47. Серовайский Я.Д. Сообщество крестьян-держателей надела в Сен-Жерменском аббатстве (к вопросу о структуре крестьянской семьи во франкской деревне IX в.) // СВ. Вып. 48. М., 1985.

 48. Серовайский Я.Д. Формы исторического взаимодействия общества и леса // Общество и природы. – М., 1981.

 49. Талипов И.А. Общественная мысль в Иране в конце XIX - начале XX вв. М., 1988.

 50. Федоров М.Г. Русская прогрессивная мысль XIX века от географического детерминизма к историческому материализму. – Новосибирск: Наука, 1972.

 51. Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV-XIX вв.). Алматы, 1995.

 52. Цамуталин А.Н. Борьба направления в русской историографии в период империализма: исторический очерк. – Л., 1986.

 53. Юго-Восточная Азия в мировой истории. – М., 1977.


Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности


Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

050203 – Тарих мамандығы студенттеріне арналған


Пән атауы Шет елдер тарихының тарихнамасы


Оқу формасы


Бақылау формасы

Сағатқа сәйкес студентке берілетін жұмыстың көлемі

Курс және семестрлер бойынша сағаттарды бөлу

Емтих.

Сынақ.

Бақ.жұм.

всего

Дәріс

Тәж.

СОӨЖ

СӨЖ

Дәріс.

Тәж.

СОӨЖ

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

ЖОБ негізінде күндізгі оқу

790

50

40

7 семестр

8семестр

20

30

-

40

ЖОБ негізінде сырттай оқу

8
8

90

22

68

7семестр

8 семестр

14

8

-

68

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ
umk -> Жўмыс баєдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет