Жұмыс бағдарламасы, тапсырмалар және курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар практический аудитДата13.10.2017
өлшемі204.9 Kb.
#3403
түріЖұмыс бағдарламасы
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет 10 тен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Экономика және менеджмент факультетінің деканыны

______________Е.В.Варавин


___________________2014 ж.

ТӘЖІРИБЕЛІК АУДИТ

Жұмыс бағдарламасы, тапсырмалар және

курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар


ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ

Рабочая программа, задания и

методические указания по выполнению контрольной работы

Мамандық : 5В050800 – Есеп және аудит

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыс бағдарламасы, тапсырмалар және бақылау жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар ҚР 6.08.009 – 2008 Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартының негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында дайындалып 5В050800 – Есеп және аудит мамандығындағы студенттерге арналған.

Қаржы, есеп және салық салу кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі О. Куур
№____ хаттама _________________2014ж.

Экономика және менеджмент факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрайымы Р. Дронсейка
№____ хаттама ___________________2014ж.

Дайындады

аға оқытушы Г. Байтикенова

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

1 КӨП ЕҢБЕКТІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ПӘН


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СРС сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СРСП

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қысқартылған сырттай оқу бөлімі

5

2

5

5
10
70

90

емтихан

2. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Дамушы нарықтық экономикасы бар елдердің сиапаттық белгісі болып аудиторлық қызметтің қарқынды дамуы табылады.

Аудит - бұл тәуелсіз зерттеу, ұйымиың қаржылық есептілігін және басқа да экононмикалық ақпаратын талдау, ішкі бақылау жағдайын және бухгалтерлік есепті жүргізудің әрекет ететін заңдылыққа сәйкестігін тексеру, сонымен қатар әртүрлі сұрақтар бойынша аудиторлық қызметтерді көрсету. Осыған байланысты нарық шарттарында экономикалық ақпараттың дұрыстығын растау сұрақтарында және шаруашылықтың шарттары өзгерген кезде кэсіпорындарға кеңестік және т.б. қызметтерді көрсетуде аудиттің ролі тез өседі.

Аудит, тәжірибе ретінде нарықтық экономикада маңызды роль алатын кәсіпкерлік қызметтің түрі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлық қызмет дамыған елдерде қаржылық бақылаудың басты нысаны болып табылады.

Берілген бағдарламада үйымның әдістемесі және оның жеке бағыттарында аудитті жүргізу келтіріледі. Аудитті жүргізудің әдістемелік негізі ретінде халықаралық тәжірибеде кең қолданылатын халықаралық стандарттар қабылданған. Қазіргі кезеңце пәннің ролі және маңызы Қазақстанның экономикасына нарықтық қатынастардың енуімен және халықаралық одақтың есепті және қаржылық есепті, сонымен бірге аудитті жүргізудің талаптарымен тығыз байланысты.


2.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Нарықтық экономикаға көшу ғылыми бiлiм мен практикалық қызметтiң жаңа саласының пайда болуына жол салды. Ол – аудит.

Пәннiң мақсаты – студенттерге аудит бiлiмiнiң негiзiн, аудит қандай болу керектiгiн және өзiн - өзi бақылаудың жаңа түрлерiн меңгеруге көмектеседi. Бұл сараптау және мекеменiң бухгалтерлiк есебiнiң, кемшiлiктерін жою ұсыныстарын, қаржылықты жақсарту және бекiту жолдарын жүзеге асырады.

Курс мақсаты студенттерге көмектесу неғұрлым тереңірек оқып білу, мәнін, шарттарын құқықтық негізі және этикалық аудит нормасын, сонымен қатар оның маңыздылығы мен ролін аудиторлық ұйымдардағы қажеттілігін нарықтық экономикада. Пәннің мәні негізделген семинарлық сабақтардағы теориялық және практикалық білімдерді бекіту студенттердің өзіндік жұмыс барысында.

Курс бағдарламасы аудит және бухгалтерлік есеп стандарттарын, шаруашылық етуші субъектілердің қаржылық-шаруашылық іс-әрекетінің талаптарын ескере отырып, құрастырылған.


2.3. Пәнді оқытудың міндеттері
«Тәжірибелік аудит» пәнiнiң маңызды мiндеттерi:

- экономикалық басқару жүйесiндегi аудиттiң ролi және оның нарық капиталы тиiмдiлiгiн арттырудағы мiндетi;

- студенттердiң аудит бойынша бiлiмдерiн қалыптастыру, бақылау және есеп саласындағы тәжiрибелiк машықтарын қалыптастыру.
2.4 Пререквизиттар
Берілген курсты меңгеру барысындағы оқылатын пәндер тізімі

- Экономикалық ілім

- Статистиканың жалпы теориясы

- Кәсіпорын қаржылары

- Ұжымның экономикалық қызметiне сараптама

- Бухгалтерлiк есептiң принциптері

- Қаржылық менеджмент

- Қаржылық есеп -1

- Қаржылық есеп -2

- Басқарушылық есеп – 1

- Басқарушылық есеп - 2
2.5 Постреквизиттар
- Қаржылық талдау техникасы

- Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау

- Салалардағы бухгалтерлік есеп

- Салықтық есеп

- Салықтық есеп беру

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Тақырып 1. Қортынды қаржылық есеп, аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

-

-

-

0,5

Тақырып 2. Сатып алу кезеңінің аудиті

-

-

-

0,5

Тақырып 3. Өндіріс кезеңінің аудиті

-

-

-

0,5

Тақырып 4. Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

-

-

-

0,5

Тақырып 5. Ақша қаражаттарының аудиті.

-

-

-

0,5

Тақырып 6. Үзақ мерзімді активтердің аудиті

-

-

-

0,3

Тақырып 7. Инвестициялау кезеңінің аудиті

-

-

-

0,2

Тақырып 8. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

-

-

-

0,5

Тақырып 9. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

-

-

-

0,5

Тақырып 10. Аудиттің қортынды кезеңі

-

-

-

0,5

Тақырып 11. Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері

-

-

-

0,5

Семинарлық (тәжірибелік) сабақ

Тақырып 1. Қортынды қаржылық есеп, аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

-

-

-

0,5

Тақырып 2. Сатып алу кезеңінің аудиті

-

-

-

0,5

Тақырып 3. Өндіріс кезеңінің аудиті

-

-

-

0,5

Тақырып 4. Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

-

-

-

0,5

Тақырып 5. Ақша қаражаттарының аудиті.

-

-

-

0,5

Тақырып 6. Үзақ мерзімді активтердің аудиті

-

-

-

0,3

Тақырып 7. Инвестициялау кезеңінің аудиті

-

-

-

0,2

Тақырып 8. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

-

-

-

0,5

Тақырып 9. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

-

-

-

0,5

Тақырып 10. Аудиттің қортынды кезеңі

-

-

-

0,5

Тақырып 11. Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері

-

-

-

0,5

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Қортынды қаржылық есеп, аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

-

-

-

1

Тақырып 2. Сатып алу кезеңінің аудиті

-

-

-

1

Тақырып 3. Өндіріс кезеңінің аудиті

-

-

-

1

Тақырып 4. Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

-

-

-

1

Тақырып 5. Ақша қаражаттарының аудиті.

-

-

-

1

Тақырып 6. Үзақ мерзімді активтердің аудиті

-

-

-

1

Тақырып 7. Инвестициялау кезеңінің аудиті

-

-

-

0,5

Тақырып 8. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

-

-

-

0,5

Тақырып 9. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

-

-

-

1

Тақырып 10. Аудиттің қортынды кезеңі

-

-

-

1

Тақырып 11. Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері

-

-

-

1

Студенттің өздік жұмысы

Тақырып 1. Қортынды қаржылық есеп, аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

-

-

-

7

Тақырып 2. Сатып алу кезеңінің аудиті

-

-

-

7

Тақырып 3. Өндіріс кезеңінің аудиті

-

-

-

7

Тақырып 4. Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

-

-

-

7

Тақырып 5. Ақша қаражаттарының аудиті.

-

-

-

7

Тақырып 6. Үзақ мерзімді активтердің аудиті

-

-

-

7

Тақырып 7. Инвестициялау кезеңінің аудиті

-

-

-

7

Тақырып 8. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

-

-

-

7

Тақырып 9. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

-

-

-

7

Тақырып 10. Аудиттің қортынды кезеңі

-

-

-

4

Тақырып 11. Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері

-

-

-

3

3 БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН ОЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


3.1 Бақылау жұмысының мақсаты


Бақылау жұмыстың негізгі мақсаты – студенттерді үйрету:

 • арнайы әдебиеттермен және деректер көзімен жұмыс істеуді, кесте құрастырып, көрсеткіштерді есептеуді, алынған нәтижені қорытындылауды;

 • тәжірибелік аудит ұғымы, тәжірибелік аудиттің мәнін, пәнін, міндеттерін, көрсеткіштерін білу, әдістері мен тәсілдерімен таныстыру;

 • тәжірибелік аудит үшін деректердің қажетті көзін анықтауды;

 • тәжірибелік аудитте пайдаланылатын көрсеткіштерді есептеуді,

 • негізделген және нақты ұсынымдар жасау.3.2 Бақылау жұмысын орындауға қойылатын талаптар


Бақылау жұмыстың теориялық зерттеу бөлімшесін орындау үшін, 4.1 бөлімінде берілген тақырыптар тізімінен бір тақырыпты таңдау керек. Жұмыстың варианттың нөмірі студенттің зачет кітапшасының ақырғы екі нөміріне дәл келу керек. Егер осы сан 30, 60 немесе 90 сандарынан жоғары болса, варианттың нөмірі 30, 60 немесе 90 сандарға азайту керек.

Мысалы, егер студенттің сынақ кітапшасының нөмірі 998802 – варианттың нөмірі 2; егер зачет кітапшасының нөмірі 998825 – варианттың нөмірі 25; егер зачет кітапшасының нөмірі 998845 – варианттың нөмірі 15; егер зачет кітапшасының нөмірі 998885 – варианттың нөмірі 25.

Тақырып бойынша жұмыстың жоспарын құру және бекіту. Жұмыстың бұл кезеңі студенттің жауапкершілікпен қарауын талап етеді. Библиографияны құру үшін келесілерді пайдалану қажет:

а) бақылау жұмыс бағдарламасында көрсетілген әдебиеттер тізімдері;

б) лекция материалдары және семинарлық сабақтарға дайындалу үшін оқытушы ұсынған әдебиеттер тізімдері;

в) кітапханалардағы техникалық және пәндік каталогтар;

г) кейінгі жылдары мерзімдік басылымда жарияланған статьялар мен материалдардың көрсеткіштері;

д) ғылыми жетекшінің кеңестері.

Әдебиеттермен оқу – танысуды нормативтік құжаттардан, инструкциялардан, заң актілерінен бастаған дұрыс болады. Бұл студентке үкіметінің саясатының негізгі бағыттарының нарық қатынастар заңдарымен стандартының еңгізілу саласында және олардың бухгалтерлік есеппен байланысты мәселелерін білуге мүмкінік береді.

Содан кейін тақырып бойынша монографиялық әдебиеттерді және мерзімдік басылымдардың деректерін қолдануды ұсынады. Оқыған әдебиеттерден көшірмелерді жеке парақтарға, жұмыстың қай бөліміне жататына байланысты жеке жасаған тиімді болады. Статистикалық анықтамадан алынған мәліметтер жұмыстың теоретикалық бөлімін көркейтеді. Цитаталарды нақты жұмысты шығарылу жылын, бет нөмірін көрсетіп көшіру керек.

Қажетті әдебиеттерді дайындап болғаннан кейін, бақылау жұмыстың теориялық бөлімшесін жазуға кіріседі. Бұл жерде берілген сұрақтың қорытындылау мақсатын нақты ойлану керек. Теоретикалық жағдайының мазмұның статистикалық ақпараттық мәліметтерінен, Қазақстан экономикасының алдында тұрған мәселелерімен толықтыру қажет. Берілген бөлімде мынандай сұрақтардың қамтылуы дұрыс болады:


 • берілген тақырыпты қазіргі кездегі экономикалық әдебиеттерде теориялық негізделуі және баяндалуы;

 • мәселені шешудің түрлі жолдары туралы студенттің көзқарасы.

Қорытындыда жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесі бойынша студент өз ойын қорытындылап жазады.

Бақылау жұмыстың соңында пайдаланылған әдебиеттер мен еңбектер тізімі келтіріледі. Онда көрсетілетіндер: • бақылау жұмысты жазу кезінде қолданылған Қазақстан Республикасының заң актілері;

 • нұсқаулық ережелер және нормативтік құжаттар;

 • беделді экономистердің еңбектері. Олардың авторларының аты – жөні, шығарылған баспасы, орны, жылы, парақ санын көрсету керек;

 • периодикалық басылымдар (журналдар, газетер).

Қосымша бетте шығарылған иллюстрациялардың саны мен сапасы студенттің тақырып бойынша теориялық және тәжірибелік материалдарды тереңірек үйренгендігін дәлелдейді. Сондай-ақ таңдалып алынған тақырыптың мұқият зерттелгендігін көрсетіп,ұсыныстардың және қорытындылардың негіздігін растайды. Студенттің ұсыныстары курстық жұмыстың маңызды бөлігі болып табылады. Осындай материалдар қолданылмаған жағдайда бақылау жұмыс талапқа сай орындалмаған болып есептелінеді.

3.3 Бақылау жұмысын толтыруға қойылатын талаптар


Бақылау жұмысты аяқтағаннан кейін қабылданған ретпен титулдық парақты рәсімдейді (А қосымшасы). Титулдық бет компьютерде терілген түрде немесе сызба әріптерімен жазылады және келесі реквизиттерден тұру керек:

 • министірліктің, жоғарғы оқу орнының және кафедраның аты;

 • бақылау жұмыстың тақырыбы;

 • бақылау жұмысты орындаған студенттің аты-жөні;

 • оқытушының ғылыми дәрежесі және аты-жөні;

Бақылау жұмыс А4 форматты ақ қағазға парақтың бір жағында жазылуы керек. Жұмыс кезінде полялардың сақталуы керек: сол жағынан 30 мм, он жағынан 20 мм, жоғарғы жағынан 20 мм, төменгі жағынан 20 мм.

Бақылау жұмыс таза, түсінікті, қара немесе көк түсті сиямен жазылуы керек. Әр түрлі сиялардың (қызыл, жасыл) қолдылуы тек сызбаларды, диаграмаларды, графиктерді толтырған кезде ғана рұқсат етіледі.

Титул бетінен кейін бақылау жұмыстың мазмұны, яғни бөлімдердің аттары, параграфтары бет нөмірі көрсетілген түрде беріледі.

Бақылау жұмыстың бөлімдері мен тараулары жаңа беттен басталуы керек. Әрбір бөлімге реттік нөмірі беріледі және рим цифрларымен белгіленеді.

Қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі және қосымшалар нөмірленбейді. Параграфтар әрбір тарау немесе бөлім шектерінде араб цифрларымен нөмірленеді. Кестелер тарау шектерінде араб цифрларымен нөмірленеді.

Тиісті түрде дайындалған бақылау жұмыс бекітілген мерзімі кафедраға өткізілуі тиіс. Жұмысты қабылдап алушы (лаборант) оны тіркеп, кафедрада бекітілген оқытушыға тексеруге және рецензиялауға тапсырады.

Тексеруші өзінің ескертпелерін жұмыстың поляларына жасайды. Қойылатын талаптарға сай келетін жұмыстарды тексеруші қорғауға жібереді. Ескертпелері бар жұмыс студентке түзету үшін қайтарылады.

4 БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ4.1 Бақылау жұмыстарының тақырыптары
1. Сыртқы аудиттің түрлері және оның мақсаты мен мәні.

2. Аудиторлық қызмет және оны нормативтік реттеу.

3. Аудиттегі жақтардың жауапкершілігі мен міндеттері.

4. Қателер мен алаяқтық және олардың маңыздылығын бағалау.

5. Аудиторлық тәуекелділік.

6. Аудиторлық тексерудің дайындық кезеңі.

7. Аудиторлық тексеруді жоспарлау.

8. Аудитордың жұмысының сапасын тексеру.

9. Аудиторлық дәлелдемелер.

10. Аудиторлық есеп: оны жасау және ұсыну.

11. Аудиторлық қызметті лицензиялау.

12. Аудит және оның түрлері.

ІЗ. Аудиторлық ұйымдардың құқықтары мен міндеттері.

14. Нарықтық экономика жағдайындағы аудиттің мәні мен маңызы.

15. Аудиттің міндеттері және пәні.

16. Аудиттің тәсілі мен әдістері.

17. Аудиітің теориясының негізгі элементтері.

18. Сыртқы аудит және оның сипаттамасы.

19. Аудитті ақпаратпен қамтамасыз ету.

20. Аудитті жүргізуді ұйымдастыру және оның негізгі кезеңдері.

21. Шет елдерде аудитті ұйымдастыру.

22. Қаржылық есептеме және оның мазмұны.

23. Аудиторлық қызметтің этикалық нормасы.

24. Аудиттің Қазақстанда даму тарихы.

25. Аудиттің экономикаға ықпалы және оның мәні.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер тізімі:


 1. ҚР Конституциясы

 2. Закон РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №2235 от 24.04.95 г.

 3. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (налоговый Кодекс) № 209 от 12.06.01 г. (с последующими изменениями и дополнениями)

 4. Закон РК «О введении в действие Кодекса РК « О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №210 от 12.06.01 г.

 5. Бюджетный Кодекс РК №548 от 24.04.04 г.

 6. Закон РК «Об аудиторской деятельности» с учетом дополнений от 06.05.2006г.

 7. Кодекс РК «О бухгалтерском учете» от 28.02.2007г.

 8. Кодекс РК «Об административных правонарушениях» № 155 от 30.01.01 г.

 9. Закон РК №506-11 от 5.12.03 г. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях от 30.01.2001 г. №155

 10. Уголовный Кодекс РК

 11. Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» №136 от 20.06.97 г. (с изменениями и дополнениями)

 12. Адамс Р.»Основы аудита».

 13. Абленов Д.О. Аудит негіздері. Алматы:Экономика, 2005

 14. Барышников И.П. «Организация и методика проведения аудита» - Издание 5.

 15. Данилевский Ю.А. «Аудит, организация и методика проведения.»

 16. Данилевский Ю.А. и др. Аудит-М-2002г.

 17. Дюсембаев К.Ш. Теория Аудита: Учебник-Алматы:Экономика 1995 г.

 18. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами. -Алматы:Экономика, 2000 г.

 19. Дюсембаев К.Ш. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности.

 20. Ержанов М.С. Теория и практика аудита.-Алматы Гылым, 1994 г.

 21. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. М.Финансы и статистика, 1997 г.

 22. Лабынцев Н.Т. Ковалева О.В. Аудит: теория и практика. Учебное пособие- М: ПРИОР,2000 г.

 23. Нитецкий В.В. Зайнетдинов Ф.В. Практикум общего аудита.Учебное пособие –М- Дело, 2000 г.

 24. Терехов А.А. Аудит,-М: Финансы и Статистика, 2000 г.

 25. Шеремет А.Д. Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие-М: ИНФРА-М.1999 г.

Қосымша әдебиеттер тізімі:

26. Кармайкл Д.Р. Бенис М:Стандарты и нормы аудита.

27. Терехов А.А. Аудит-М: Финансы и статистика,1999 г.

28. Казахстанские стандарты по аудиту. Алматы Каржы Каражат-1995 г.

29. Кодекс этики аудиторов РК. Алматы «Каржы Каражат»1995 г.

30. Международные стандарты аудита.

31. Идрисов Э.К., Ильясова К.К. «Налоги развитых зарубежных государств» Алматы «Каржы-каражат», 1997г.32. Аренс А. Лоббек Дж. Аудит Пер. с англ. Проф. Я.В. Соколова.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет