Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы экономика және ақпараттық технологиялар факультетінін деканы Құлмырзаев Н. Сжүктеу 1.38 Mb.
бет5/5
Дата21.04.2019
өлшемі1.38 Mb.
1   2   3   4   5
б) Интернетте программалау/

Программирование в Интернет/

Internet programming


ІР 3216/

РІ 3216/


ІР 3216

БПТК

/БДКВ/


BDCC

4

6

3

6

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Программалау технологиясы және тілдер HTML технологиялар

 2. PHP –да web программалау

 3. HTML базалық технология. Java Script программалау тілі. Өлшеуіш тегтер оқып білу. Интернетпен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін web-беттерді әзірлеудің негіздері үйрету.

 4. Техникалық, экономикалық, ақпараттық жүйелер және ақпараттық технологиялар. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясының желілері, хабарлар, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық серверлер. Фреймдер. Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Мультимедиа технологиялар. Мультимедиа-акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары.

 5. web-беттерді әзірлеу технологияларымен игеру нәтижесінде динамикалық Web сайттарды әзірлеу.

HTML тегтерінің түрлері қолдана алу, XHTML және DHTML ажырата алады

Тілеубай С.Ш., п.ғ.к аға оқытушы
в) UML-ға кіріспе/

Введение в UML/

Introduction to UML


UK 3216/

VU 3216/


IU 3216


БПТК

/БДКВ/


BDCC

4

6

3

6

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Дискретті математика, Программалау технологиясы және тілдеріъ

2. NET технологиясы

3.Студенттерге бағдарлама құрудың негізгі принциптерін, формалді әдістерін, негізгі функциялар мен компоненттерін үйрету және оларды практикалық қолдана білуді көрсету.

4.UML 2.0. тілінің графикалық түсіндірмесі. Программалық жүйелерді CASE– құралдары көмегімен жобалау. Мәтіні бар программаларды UML-моделін құру және UML тілінің көмегімен визуализация жасау. Метамодель класстары және олардың катынастары. UML тілінің семантикасы. UML- диаграммалар жиыны

5.Студенттерге бағдарлама құрудың негізгі принциптерін, формалді әдістерін, негізгі функциялар мен компоненттерін үйрету және оларды практикалық қолдана білуді көрсету.

6.UML ортасында ақпараттық жүйені құра аладыАйтимов М.Ж., PhD, аға оқытушы

6

а) Web-программалау/

Web-программирование/

Web programming


WР 3301/

WР 3301/


WР 3301


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Интернетте программалау

3.Пәннің мақсаты: Студенттерге Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator жұмыс істеуді білу;web-беттерді әзірлеу барысында ұстанатын принциптер мен ережелерді меңгерту.

4.Қысқаша мазмұны: Интернет туралы ұғым. Интернеттiң негiзгi қосымшалары. Көру жабдықтары. Internet Explorer браузерімен жұмыс істеу. Интернетттегі  ауқымды  іздестіру жүйелері. Виртуалды энциклопедиялық және анықтамалық басылымдар.

5.Құзыреттілігі: Веб беттерді әзірлеу тәсілдері мен технологиясын меңгертеді.

6.Күтілетін нәтиже: Веб қосымшаларды құру бағдарламаларын және алгоритмін біледі.Құлмырзаев Н.С., э.ғ.к., аға оқытушы
б) Жасанды интеллект/

Искусственный интеллект/ Аrtificial Intelligence
ZhI 3301/

II 3301/


AI 3301


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Программалау технологиясы және тілдер, Тілдер және автоматтар теориясы, Алгоритм және берілгендер құрылымы

 2. Нейрондық жүйелер

 3. Студенттерге білім қоры мен сараптаушы жүйенің практикада алатын орны мен маңызын көрсете отырып, оларды құруға үйрету; білім қорының ережелер түрінде жазылуын үйрету; Білім қорын құруды үйрету; Шешімдер ағашы жөнінде ұғым қалыптастыру.

 4. Жасанды интеллекттің концепциялық негіздері. Жасанды интеллект әдістері және мәселелері, күй кеңістігіндегі шешімдерді іздеу әдісі. Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелердің архитектурасы. Эксперттік жүйелерді құру технологиясы. Деректер және білім. Құрылымдар және білімді классификациялау әдістері. Білімді беру әдістері: бірінші ретті предикаттардың логикасы; ережелер-өнімдер; семантикалық желілер және фреймдер.кеңістік жағдайындағы шешімдерді іздеу әдістері. Перцептрондар. өзіндік оқу және оқылатын жүйелер. Нейрондық жүйелердің программалық және аппараттық орындалу. Нейрокомпьютерлер және. нейрокомпьютерлердің негіздері.

 5. Программалау тілдері, математикалық логика, жасанды интеллект пәндерінің байланысын аша отырып сараптаушы жүйе ұғымын қалыптастыру

 6. Сараптаушы жүйенің практикада алатын орны мен маңызын көрсете отырып, оларды құра алуы қажет.

Тілеубай С.Ш

п.ғ.к. , аға оқытушыв) Java ортасында программалау /

Программирования в среде Java/

Pprogramming environment Java


JOP 3301

PSJ


3301/

PEJ


3301

КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Объектіге-бағытталған бағдарламалау, Программалау ттехнологиясы және тілдер, алгоритм құру және талдау

 2. Диплом жұмысын жазу, дипломалды практика

 3. ОЖ Windows ортасында, Java тіліндегі құрылымдарды және программалау әдістерін менгерумен қатар, қалаған мамандықтары бойынша кездесетін есептерді шешуге қолдана білуді үйретеді.

 4. «Классыз» программалау, қатарлар, массивтер, кластар, айнымалылар және әдістер. HTML құжаттары, Апплеттер және Java арқылы байланыстарды концептуалды модельдеу. Апплеттер, ерекше жағдайларды өңдеу және графикалық мүмкіндіктері. Апплеттер қосымшалары. Рaint әдісі. HTML негіздері және JavaScript. Java және апплеттермен өзара байланыстары. Java-ға кіріспе. Кластар және негізгі класты анықтау. Апплеттермен өзара қарым-қатынасын орнату. Апплеттің ішкі деректер базасы. Қосу, Жою және жазбаларды іздеу. Java және деректер базасы. Формалармен және менюлермен жұмыс істеу.

 5. Құзіреттілік бағыты- педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ мамандарды дайындаудың негізі ретінде программалауды оқыту болып табылады.

 6. Java программалау тілінде программалық қосымшаларды өңдеу практикалық дағдысын меңгеру.

Бекмұратова Х.Қ.,

аға оқытушы7

а) Тиімділік әдістер және операцияларды зерттеу/

Методы оптимизации и исследование операций/

Optimization methods and operations research


TAOZh 3302/

MOIO 3302/

OMOR 3302


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Алгоритмді құру және талдау. Программалау

 2. Сандық әдістер, Операцияны зерттеу. Ойындар теориясы

 3. Тиімділік әдістері және операцияларды зерттеу пәнінің мақсаты экономикалық, өндірістік жүйелерде басқару шешімдерін қабылдауда және оларға амалдарды қолдану модельдері мен әдістері туралы түсінік береді. Студенттерге тиімділік әдістері есептерінің теориялық негіздерін қалыптастыру болып табылады.

 4. Тиімділік әдістерінің теориялық негізі. Тиімділік есептері мен әдістері есебінің классификациясы. Сызықтық және сызықтық емес программалау. Операцияларды зерттеу мен кезеңдері. Тиімді басқару және вариациялық есептеулер.

 5. Математикалық модельдеу, сызықтық программалау туралы теориялық білімін қалыптастыру болып табылады.

 6. Тиімділік әдістері есептерінің экономикада қолдануына есептер шығарып, бағдарламасын құра білу.

Альменаева Р.У., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
б) Компьютерлік видеомонтаж және анимация жасау/

Компьютерный видеомонтаж и создание анимаций/

Computer video editing and animation creation


KVAZh

3302


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

2. Аудиовизуальды технологиялар қосымшасын құру3. Компьютерлік видеомонтаж және анимация жасау технологиялары курсының мақсаты- студенттерді жаңа програмалық жасақтамалармен таныстыру және видеомонтаж жасау технологиясы, оның шығармашылық мүмкіндіктерінің жаңа әдістері , монтаж жасау жолдырының техникалық құрылымымен таныстыру Қазіргі заманғы бейнелі аудиотехника, цифрлы дыбыс жазу. Монтаж, оның мәні және негізгі сипатын меңгеру

4.Студенттерді компьютерлік видеоинженер қызметінің ерекшеліктерімен, сипаттарымен ақпараттық технологияның пайда болуы және дамуымен, сондай-ақ видеомонтаж бағдарламаларын пайдаланып жұмыс істеу әдістерімен, видеосюжеттер әзірлеудің шығармашылық процесімен, монтажды басқару жүйесімен таныстыру, компьютерлік видеомонтажды меңгеруі, ақпараттық журналистиканың теориялық және практикалық мәселелерімен таныстыру

5 Топпен жұмыс жасауға, өз ойын жинақтауға,сонымен қатар басқалар пікірін тыңдауға және техникалық жабдықтармен жұмыс жасауға үйренеді

6. Бұл курсты аяқтағаннан соң студент өзінің дайын өнімін, жобаларын кез-келген деңгейдегі конкурстарға ұсынуға мүмкіндігі болады.

Мукеева Г.И.,

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


в) Есептеуіш жүйелер және желілер/

Вычислительные системы и сети/

Computing systems and nerworksEZhZhK 3302/

VSS 3302/

CSN 3302


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Операциялық жүйелер

2.Интернет желісінің негізгі хаттамалары, Сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы

3.Компьютерлік желілер түрлерін, компьютерлік желінің сипаттамасын оқып білу.

4.Компьютерлік желілер түрлері, компьютерлік желінің сипаттамасы, серверлік және бір рангілі желілер, артықшылықтары мен кемшіліктері, мәлімет жіберу ортасы, аналогты канал, сандық канал, кабельдік канал; компьютерлік желілердің топологиясы (шина, жұлдызша, сақина), модем технологиясы, коммутациялау әдістері, желілік техникалық құралдар, OSI көпдеңгейлік жүйесі, OSI моделі деңгейлерінің өзара әсерлесуі, OSI деңгейлері, жүйелік технологиялар, желілік операциялық жүйелер, Unix операциялық жүйесі, ауқымды есептеу желілерінің функциялары және түрлері, Internet желісі, хаттамалар (ARP, RARP, TCP, UDP), желіні қорғау әдістері, DNS қызметі, сымсыз технологиялар (WI-FI, Bluetooth, GSM), бағыттауыштар, бағыттауыш алгоритмдері

5. Студенттерді компьютерлік желілер негіздерін үйретіп, жергілікті желілер технологияларын және оларды қолдану түрлерін меңгертуге басты назар аударылады.

6. Студенттерге желілер архитектурасы және желі қызметтері жөнінде түсінік бере отырып, есептеуіш желілер концепцияларын құрастыруды, желілерді құрастыруды, физикалық ортада деректерді өткізуде білімдерін қалыптастыруБекмұратова Х.Қ.,

аға оқытушы8

а) Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Системы информационной безопасности

Information Security Systems


АКZH3217

SIB 3217


ISS 3217

БП/ТК

БДКВ/


BDCC

4

6

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Программалаудың жаңа технологиялары

 2. Іс тәжірибеде қолдану

 3. Ақпарат қорғау жүйелерін ұйымдастырудың негізгі бағыттары, принциптері, әдістері және тәсілдерімен байланысты сұрақтарды оқыту, ақпаратты қорғау жүйелерін ұйымдастыру әдістері мен при нциптерін игеру

 4. Ақпараттық құндылықтар қауіпсіздігінің негізгі бұзылушылықтары;Ақпараттық қауіпсіздікке қатысты түсініктер және олардың арақатынастары;Қауіпсіздік механизмі;Желілік қауіпсіздік моделі. Желілік шабуылдар классификациясы; Қауіпсіздік сервистері;Ақпараттық жүйе қауіпсіздігінің негізгі принциптері.

5. Осы заманғы информациялық технология мүмкіндіктерін және олардың келешектегі дамуын зерттеуде қажетті бағдарламалар пакетін тиімді қолдана алады.

6. Ақпарат қорғау жүйелерін ұйымдастыру кезінде қолданылатын білімді дамыту, оны тәжірибе жүзінде қолдана білуДәуітбаева А.О.,

т.ғ.к., аға оқытушы


б)Криптография
Криптография
Cryptography

K 3217
K 3217
С 3217

БП/ТК

БДКВ/


BDCC

4

6

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/written form

 1. Информатиканың теориялық негіздері

 2. Жасанды интеллект негіздері

 3. Компьютерлік жүйе мен желілерде ақпаратты қорғаудың қазіргі кездегі құралдары мен принциптерін оқу. Ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау жүйелерін қолданудың теориялық негіздерін құру мен практикалық дағдыларын игеру, студенттерге деректерді қорғауды жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және құралдарын жүйелі көрсетілуін оқыту, ақпараттық жүйелерді жобалау мен эксплуатациялау үшін ақпаратты қорғау бойынша практикалық дағдыларды игеру.

 4. Криптографияның даму тарихы. Қазіргі заман криптографиялық жүйелерде қолданылатын әдістер мен құралдар. Жаңа ақпаратты технологиялар және қорғау жүйелері.Қорғау құралдарын шолу: парольды қорғау, криптографиялық қорғау (криптография әдістерін шолу), идентификация әдістері (электронды белгі қою, пайдаланушылар мен процесстерді идентификациялау), көшіруден қорғау, прграммаларды дизассемблер және жүктеушілер мен бұзуды қорғау. Аутентификация және идентификация. Программаларға рұқсатсыз кіру мүмкіндігінен қорғау. Қолднаушыны идентификациялау: сақталатын паролі бар парольдік қорғау; желілік парольдік қорғау; сақталмайтын паролі бар парольдік қорғау; парольді хэштеу; идентификацияның басқа түрлері. Рұқсатсыз кіру әрекетін анықтау әдістері. ДЭЕМ-нің қорларын қорғау. Парольдік қорғау – ДЭЕМ деректеріне және қорларына рұқсатсыз кіруден сақтаудың негізгі түрі. Деректерді криптографиялық қорғау. Гаммалау – қазіргі заман криптографиялық жүйелерін негізгі ретінде. Криптографиялаудың негізгі сүлбесі. Криптографиялаудың симметриялық жүйелері. Криптографиялаудың стандарты (DES, ГОСТ мысалдары бойынша). Криптографиялаудың симметриялық емес жүйелері. Бір жақты функцияларды алу принциптері (DH, RSA мысалдары бойынша). Антивирустық қорғау. Вирустар туралы түсінік. Даму тарихы. Табылған вирустарды шолу. Прграммалық жабдықтауды тестілеу. Антивирустық құралдар. Қорғау жүйелеріне арналған вирустар. Вирустармен күресудің перспективалы әдістері.Есептеу желілеріндегі идентификациялау және аутентификациялау жүйелері. Желілерді қорғау әдістері – үлестірілген қорғау, сервердегі қорғау өзегі бар қорғау.

 5. Студенттердің криптографиялық түсініктерін қалыптастыру, ашық кілт жүйесімен жұмыс істеуге, сонымен қатар қорғау жүйесінің программалық құралдарымен таныстыру. Қорғау жүйесімен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру және компьютерді меңгерудің практикалық негізін дамыту. Айтылған дағдыларды білімді студент қазіргі заманғы дамыған есептеу техникасын өндірісте, ғылымда және мектеп пәндерінде қолданбалы программалық жабдықтарда қолдана алуы.

 6. Аппараттық, протоколдық және басқа да құралдарды қолдана отырып компьютерлік жүйелердегі ақпараттарды қорғау қағидаларын, әдістерін және құралдарын білу қажет; қазіргі заман ақпараттарды қорғау құралдарын: криптографиялық, алгоритмдік және протоколдық білу қажет, симетриялы және симетриялы емес кілттеріне негізделген танымал криптография стандартын біледі.

Жарменова Б.Қ, Информатика магистрі, аға оқытушы
в)Ақпаратты қорғау/

Защита информации/

Іnformation security


AK 3217

ZI 3217


IS 3217

БП/ТК

БДКВ/


BDCC

4

6

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Программалаудың жаңа технологиялары

 2. Іс тәжірибеде қолдану

3.Aқпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау жүйелерін тәжірибеде қолдану және теориялық негіздерін меңгеру, студенттерді деректерді қорғауды жүзеге асыру құралдары, әдістері және принциптерімен жүйелі түрде таныстыру.

4. Ақпараттық енгізу, шығару,жіберу, өңдеу және сақтауды жүзеге асыру барысында ақпаратты қорғау. Ақпаратты сақтау тапсырмаларын шешу үшін қажет қорғау элементтері мен объектілерін арналған анықтамалар. Деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінде ақпаратты сақтау құралдарын талдау. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау құралдарын ұйымдастыру. ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары.

5. Осы заманғы информациялық технология мүмкіндіктерін және олардың келешектегі дамуын зерттеуде қажетті бағдарламалар пакетін тиімді қолдана алады.

6.Cтуденттер ақпaраттық қауіпсіздік негіздерін білулері керек, бағдарламалық құралды өзіндік қорғау, ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары, компьютерлік вирустар және антивирустық бағдарламалар секілді түсініктерді түсініп, парольдер қоя білулері керек.Жарменова Б.К., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

9

а) Сандық әдістер/

Численные методы/

Numerical Methods


Sa3303/

ChM 3303/

NM 3303


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Математикалық талдау, Тиімділік әдістері, дискретті математика

 2. Өндірістік практика, диплом жұмысы

 3. Қолданбалы есептерді шешудің жуық әдістерін, математикалық моделдеу әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды көздейді.

 4. Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі. Алгебраның сандық әдісі. Математикалық талдаудың есептерін шешуінің сандық әдісі. Сандық дифференциалдау және интегралдау. Интерполяциялау, көпмүшеліктерді есептеу. Қарапайым дифференциялдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Айырымдық схеманың элементтер теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу.

 5. Қолданбалы есептерді шешуде тиімді әдістерді таңдап сұрыптай алады.

 6. Студенттер әртүрлі пәндік салалардағы нақты құбылыстарды математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу алгоритмдерін жасай алады

Мукеева Г.И

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б)Инженерлік графика/

Инженерная графика/

Engineering Graphics


IG3303/

IG3303/


EG3303


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

4

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Математикалық анализ, Дискретті математика, Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Компьютерлік модельдеу

3.Cтуденттерге жобалау – сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерін тереңдетіп, қыр-сырын меңгеру-леріне тура бағыт сілтеу.

4.Автокад екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістіктегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкиндик береді.

5.Білім алушылар еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болу үшін екі өлшемді және үш өлшемді компьютерлік жобалауда еркін, өнімді жұмыс жасай алуы қажет

6.Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін сала білу қажет.Тоқсанова С.К.,

аға оқытушы


в)Физико-техникалық процесстерді математикалық модельдеу/

Математическое моделирование физико-технических процессов/ Mathematical modeling of physical and technical processes
FTPMM 3303/
MМFTP 3303/
MMPTP

3303


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

3

6

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Математикалық анализ, Дискретті математика, Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Компьютерлік модельдеу

 3. Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді оқып білу.

 4. Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Еркін және мәжбүр тербелістерді математикалық модельдеу. Маятник тербелісін және дененің құлауын математикалық модельдеу

 5. Математикалық моделін құратын есептерді шешуде қосымшалардың тәуелсіз қасиеттері (аргументтер немесе бастапқы мәліметтер) мен тәуелді қасиеттерін анықтау

 6. Физикалық процестердің математикалық моделін құра алуы қажет

Сейтмұратов А.Ж.

ф.м.ғ.д, қауымдастырылған профессор4 курс

1

а) Бұлттық есептеулер/

Облачные вычисления/Сloud computing
BT 4304

OB 4304


CC 4304

КПТК

/ПДКВ/


PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

twritten form


1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Операциялық жүйелер

2. Дипломдық жұмыс, педагогикалық практика

3. Бұлттық есептеулер технологиясы қысқа уақыттың ішінде, қарапайым пайдалануышлар мен компаниялар үшін де есептеу технологияларын қолданудағы негізгі даму кезеңі болып табылды. Бұлттық есептеуді қолданудағы ақпаратты қорғау – бүгінгі күнде Cloud Computing технологиясымен байланысты көкейкесті мәселелердің бірі, оның шешімі компьютерлік жүйелердің жаңа модельдерін тарату және қатардағы пайдаланушылардың сеніміне ие болуды талап етеді.

4.Бұлтты есептеулер идеологиясы. Бұлтты есептеулердің моделі мен қасиеттері. Бұлтты есептеулер кезінде туындайтын негізгі мәселелер. Бұлтты есептеулердің артықшылықтары, кемшіліктері. Бұлтты есептеулердің маңызы және болашағы.

5. Бұлтты есептеулердiң бүгiнгi танымалы технологиялар тиімді қолдану.

6.Бүгінгі күні кез  келген компанияның ІТ инфорақұрылымының «бұлтқа» ауыстыра білу.Айтимов М.Ж.

Phd докторы, аға оқытушы


б) Параллель есептеулер/

Параллельные вычисления/ Parallel computing

РЕ 4304/

ПВ 4304/


РС 4304

КПТК

/ПДКВ/


PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

twritten form


1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Операциялық жүйелер

2. Дипломдық жұмыс, педагогикалық практика

3. Бағдарламалық қамтамалау мамандарына жоғары сапалы жүйе құрастырудың тиімді әдісі болып табылатын параллельдік есептеулерлерді күрделі кластерлік жүйелер технологиясы арқылы іске асыру білімдерін беру және параллель есептеулер технологиясын меңгерген жоғары білікті программалық қамтамалау инженерлерін даярлау. Күрделі есептерді сауатты қоюға және оны шешуге қажетті біліммен қамтамасыз етілген болашақ IT– мамандарын біліммен қамтамасыздандыру.

4.Қазіргі заманауи параллельді компьютерлер архитектурасының негізгі класстары. Параллельді есептеуіш жүйелердің коммуникациялық ортасы. Параллельді есептеуіш жүйелердің бағдарламалық жабдықтары, алгоритмдері. Нейрожелілік есептеуіш жүйелері. Параллельді есептеуіш жүйелерінің операциялық жүйелері.

5. Компоненттер архитектурасымен, қызмет көрсету - бағыттау архитектурасын, аспекті – бағыттау бағдарламасымен, активті программалық қамтаманы әзірлеумен, мультипарадигмалы жобамен және тағы басқалай қазіргі заманғы технологияларды және программалық инженерия идеясын меңгеру

6. Параллельді есептеу жүйесін ұйымдастыру тәсілін, осы жүйелерді жүзеге асыратын параллельді алгоритмдердің математикалық концепцияларын және осы жүйеге бейімделген параллельді программалау технологиясын, осы тілдің арнайы құралдары мен қағидаларын түсіне білу керек.
Айтимов М.Ж.

Phd докторы, аға оқытушы


с) Бөлектелінген (таратылған) есептеулер/Распределенные вычисления/ Distributed Computing


BE 4304

RB 4304


DC 4304

КПТК

/ПДКВ/


PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

twritten form


1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Операциялық жүйелер

2. Дипломдық жұмыс, педагогикалық практика

3.Бөлектелінген (таратылған) жүйені қолданыушыға біріңғай біріктірілген жүйені беретін тəуелсіз компьютерлердің жиынтығы ретінде көрсету.Таратылған жүйе аппараттық қамтаманың қандай негізде құрылғанын, яғни күрделілігі мен гетерогенді табиғатын көрсету.

4. «Таратылған (бөлектелінген) есептеу жүйелері» мен «Параллельді есептеу жүйелерінің» арасындағы айырмашылығы. Бүгінгі күнде таратылған жүйенің типтері (кластер, корпаративті деңгейдегі есептеу жүйесі, ғаламдық (GRID - жүйе)).

5. Таратылған жүйені ұйымдастыру мақсатында қолданушы мен қосымша орналасқан жоғарғы деңгей мен операциялық жүйеден тұратын төменгі деңгей арасындағы программалық қамтама қосымша деңгейін қосу.

6.Бір тұтас жұмыс жасайтын жəне бағдарламалық қамтамаға нұсқауланатын тəуелсіз компьютерлер архитектурасынан тұратын жүйелеріне таратылған есептеу жүйесінің тәжірибелерін қолдануДосжанов Б.А.,

п.ғ.к., профессор міндетін атқарушы2

а) Конструктивті оқыту/

Конструктивное обучение/ Constructive training
КО4205/

КО4205/


КT4205

КПТК

/ПДКВ/


PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

twritten form


 1. Информатиканы оқыту әдістемесі

 2. Дипломдық жұмыс, педагогикалық практика

 3. Конструктивті оқытудың әдіс тәсілдерін меңгерту.

 4. Конструктивті оқытудың негізгі мәселелері. Сыни ойлау мен оны жүзеге асыру. Репродуктивті және конструктивтік білім түрлері. Интербелсенді оқудың шарттары мен ережелері. Рефлексия мен кері байланыс. Б.Блум таксономиясы-ның танымдық деңгейлері. Бағалау тәсілдері. Интербелсенді әдістер. Ойсергектік. Орта және қысқа мерзімді жоспарлар. Smart мақсат.

 5. Оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдерін оқытып, оны терең және жүйелі ойлауға, ақпаратты өздігімен түсініп, оны таразылап, екшеп, оның ішінен керектісін таңдап алуға, ақпаратты жан-жақты талдап және бағалауға машықтандыру. 

 6. Конструктивті оқыту әдіс-тәсілдерін болашақта өз тәжірибесінде қолдана білуі қажет.

Тілеубай С.Ш.,

п.ғ.к., аға оқытушы


б) Оқытудағы Кембридж тәсілдері/ Кембридж методы в обучении/ Cambridge methods in teaching


ОКТ 4205/

КМВО 4205/

СМІТ 4205


КПТК

/ПДКВ/


PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

twritten form


1. Информатиканы оқыту әдістемесі

2.Дипломдық жұмыс, педагогикалық практика

3. Кембридж оқу бағдарламасының мақсаты — Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін арттыру және Кембридж университеті тәсілінің теориялық негіздерін үйрену. Басты міндеті —қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық тәжірибесін жетілдіру мен бағалай білуге көмектесу, сындарлы ойлауға бағыттау.

4. Оқудағы жаңа тәсілдердің идеясы. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді қолдану. Оқытудағы «Кембридж тәсілінің» теориялық негіздері, сындарлы (конструктивті) теориялық оқыту тәсілі.

5.Оқыту процесін ұйымдастыру барысында кездесетін түрлі қиындықтарды жеңе білуге дағдыланады. Оқытудың жеті модулін сабақ барысына кіріктіре білуге үйренеді

6. Кембридж бағдарламасының әдіс- тәсілдерін ұтымды пайдалануТілеубай С.Ш.,

п.ғ.к., аға оқытушы


в) Оқыту мен оқудағы жаңа технологиялар/Новые технологии преподавания и обучения/ New technologies in teaching and learning


ОМОЖТ-4205/

НТПИО 4205/

NTITAL 4205


КПТК

/ПДКВ/


PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

twritten form


1. Информатиканы оқыту әдістемесі

2. Дипломдық жұмыс, педагогикалық практика

3. Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс -тәсілдерін тиімді қолдану

4.Жеті модуль: оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау, оқыту мен оқуда ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты және дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, оқытуды басқару және көшбасшылық.

5. 7 модуль бойынша сабақтарды қызғылықты етіп өткізу үшін инновациялық технологияны қолдану

6. Тиімді әдіс-тәсілдерді таңдай білу жолдарын қарастыру.Тілеубай С.Ш.,

п.ғ.к., аға оқытушы3

а) 3ds Max ортасымен жұмыс/

Работа с 3d Max /


Working with 3ds Max

3DМOJ

4306/


P3dM

4306/


WW3DM

4306


КПТК

/ПДКВ/


PDСC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, компьютерлік модельдеу

 2. Өндірістік іс тәжірибе

 3. 3ds Max бағдарламасының көмегімен үш өлшемді сахналарды модельдеу, объектермен жұмыс жасау, анимация жасау, жарықтандыру, арнайы эффекттерді қолдануды үйрету

4. 3ds Max бағдарламасының көмегімен үш өлшемді сахналарды модельдеу, 3 ds max интерфейсі, стандартты примитивтерді құру, объектілермен жұмыс, анимация. Жарықтандыру, камерамен жұмыс. Арнайы эффектілер қолдану. Материалдар редакторы, обьектіге материал таңдау.

5. Үш өлшемді сахналарды модельдеу мен анимация жасауды қалыптастыру.

6. 3ds Max бағдарламасының көмегімен примитивтер құру мен эфектілер қолданып, анимация жасау күтіледі.


Альменаева Р.У., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
в) PHP да web программалау/

Web программирование на PHP /

Web programming in PHP


PWP 4306/

WPP


4306/

WPP


4306


КПТК

/ПДКВ/


PDСC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.HTML технологиялар, Операциялық жүйелер

 1. Өндірістік іс тәжірибе

3.PHP программалау тілінің жалпы негіздерін оқып білу.

4.Бұл пәнде PHP программалау тілінің жалпы негіздері қарастырылған. PHP тілінде веб-қосымшалар құрудың негізгі ұғымдары беріледі. PHP тілінің негізгі ұғымдары, құрылымдық негіздері, файлдармен жұмыс істеу ерекшеліктері, Web-программалау, HTML мен CSS-тің базалық түсініктері қарастырылады.

5.Студенттерде PHP тілінің құрылымы, оны пайдалана отырып веб қосымшалар құрудың теориялық және практикалық машықтарын қалып-тастыру.

6.Динамикалық сайттар жасай алады.Бекмұратова Х. Қ.,

аға оқытушы


в) Oracle берілгендер базасын басқару жүйесі/

Системы управления баз данных oracle/

Management system database oracleOBBBZh 4306/

SUBDO4306/

MSDO

4306


КПТК

/ПДКВ/


PDСC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер, Программалау, Операциялық жүйелер

 2. Іс тәжірибеде қолдану

 3. Берілгендер қорын құру теориясы негізін, берілгендердің негізгі операцияларын, берілгендерді өңдеу және іздеуді ұйымдастыру әдістерін, берілгендерді басқаруды игеру мен берілгендердің негізгі модельдерін құру принциптері және оларды берілгендер қорының басқару жүйелерінде қолдану.

 4. Берілгендер қорын басқару жүйесінің қазіргі индустриялды реляциялық жүйесін игеру(RDBMS), оларды берілгендер қорын басқару жүйелерінде қолдану және берілгендердің негізгі модельдерін құру принциптерін игеру. Берілгендер қорын администраторының міндеттері, INTERNAL режиміне қосылу, берілгендер қоры администраторының утилиттері, Oracle берілгендер қорын басқару жүйесі негізі

 5. Oracle администрациялау, Oracle серверлік қосымшаларын өңдеу құралдары. PL/SQL –де программалау (процедура, триггер, функция).

 6. Берілгендер қорын қорғау және басақара алады

Бекмұратова Х.Қ.,

аға оқытушы4

а) Білім берудегі смарт технологиялар/Смарт технологии в образовании/ Smart technologies in education


ББСТ 4307/

СМВО/4307/STIE/4307КПТК

/ПДКВ/


PDСC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Компьютерлік желілер

2. Іс тәжірибеде қолдану

3. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында информатика сабағында Smart технологияларын қолдану

4.SMART құрылғылары. SMART құрылғылармен жұмыс жасау үшін керекті дайындықтар және оны меңгеру әдістері. E-learning және Smart education бағдарламалары.

5. Oқушылардың білімі мен дағдысын дамыту арқылы XXI ғасырдың қазіргі қоғамында жоғары деңгейлі бәсекелестікке қабілетті орта құру: ынтымақтастық, әлеуметтік жауапкершілік, сыни ойлау қабілеті, мәселені шұғыл және сапалы шешім қабылдай алуға жағдай жасау.

6. Білім алушыларға өз бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз-өзіне сын көзбен қарауына, ғылыми жұмыспен айналысуға мүмкіндік береді.Мукеева Г.И.

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б) Ақпаратты іздеу жүйелері/Поисковые системы информации/ Search information systems


АІZh 4307/

ПСИ 4307/

SIS 4307


КПТК

/ПДКВ/


PDСC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Интернетте программалау, PHP да web программалау

2. Іс тәжірибеде қолдану

3. Іздеу жүйелерінің негізіндегі іздеу алгоритмдерін, яғни нәтиже алу барысында сайттардың орындарын анықтайтын математикалық формулаларымен танысу. Сұранысқа релевантты сайттарды алу арқылы түрлі іздеу жүйелерінің алгоритмдерін салыстыру, релеванттық пайызын анықтау.

4.Іздеу жүйелерінің негізгі сипаттамалары, тарихы. Іздеу жүйелерінің жұмыс жасау ұстанымдары. Интернетте ақпаратты іздеу технологиялары. Іздеу алгоритмдеріне шолу жасау.

5.Іздеу сұраныстарын дұрыс құру, сұранысқа сапалы контент алу мақсатында жақсы құрылымдалынған контентке бағытталу.

6.Сайттардың рейтингін ранжирлеу көрсеткіштері арқылы көтеру тәсілдерін қолдану.Жарменова Б.Қ.

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


в) Офистік программаларда макростар құру/

Создание макросов в офисных программах/ Create macros in Office programs
OPMK 4307/
SMOP

4307/


CMOP

4307


КПТК

/ПДКВ/


PDСC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Объектіге бағытталған программалау

 2. Іс тәжірибеде қолдану

 3. Анықталған оқиғаға әсерін тигізетін және қайталанатын операцияларды автоматтандыратын макростар құруды үйрену.

 4. Офистік программалық пакеттер, Flash, MPEG, DVD құрылғылары. Түрлі офистік программаларда пайдаланушы формаларды құру әдістері мен технологиясы. Берілгендерді өңдеу процедурасы. Аудио және видео ақпараттармен жұмыс істеу құрылғылары.

 5. Макростарды редакциялау және оны меню командаларымен, оқиғалармен, батырмалармен байланыстыруда  қолдану.

 6. Күрделі операцияларды орындауда макростар мен модульдерді құра алады.

Жүсіпбек Б. К., педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

5

а) Интеллектуалды роботехникалық жүйелер/Интеллектуальные роботехнические системы/ Intelligent robotic systems


ИРЖ 4308/ИРС 4308/IRS 4308

КПТК

/ПДКВ/


PDСC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

twritten form


1.Програмалау, Програмалаудың жаңа технологиялары

2. Іс тәжірибеде қолдану

3.Интеллектуалды жүйелерді және роботехникалық кешендерді құру теориясы мен әдіснамасын зерттеу.

4. Интеллектуалды жүйелердің теориялық негіздері: білімдерді көрсету, шешімдерді іздеу әдістері. Кескіндерді тану теориясының негіздері және кескіндерді тану жүйелері, ЭЕЖ-мен табиғи тілде, дауыс арқылы қарым-қатынас. 

5. Роботехникалық есептерді шешу және интеллектуалды жүйелерді құру.

6.Роботехникалық есептерді шешудің теориялық негіздерін, технологиялық амалдарды жасаудағы жасанды интеллект элементтерін, арнайы роботтордың басқару жүйелерін білуі.Айтимов М.Ж.

Phd докторы, аға оқытушы


б) Оқытудың аудиовизуальды технологиясы/

Аудиовизуальные технологии обучения/

Audiovisual technology training


ОАТ

4308/
ATO

4308/
ATT

43081. Компьютерлік графика; ЭЕМ-нің құрылымдық және функционалдық принциптері

2. Іс тәжірибеде қолдану

3. Білім беру саласындағы болашақ педагог мамандарды жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана білуге үйрету. Студенттерді аудиовизуалды және мультимедиалық оқу материалдарын құру және оларды қолдана білуге үйрету. 4.Оқытудың аудиовизуалды технологиясы. Оқытудың интерактивті технологиясы. Аудио, видео және компьютерлік оқыту әдістемелігін құрастырудың дидактикалық принциптері. Аудио, видео және компьютерлік оқытудың типологиясы және оларды қолданудың әдістері. Аудио, видео және компьютерлік оқытудың типологиясының берілгендер қоры. Білім беру мен оқытудағы Интернет.

5.Оқытудағы аудиовизуалдық технология ЖОО-дағы педагогикалық үдерістің ажырамас бөлігі болып табылады. Оқытылатын пәндердің өзіндік ерекшелігін ескере отырып, аудиовизуалды және техникалық құралдарды қолдану. Білім алу сатыларында ғылыми әлемтану, мәдениеттің және эстетикалық нормалар мен құндылықтарды қалыптастыру.

6.Аудиожазба құралы және проекциялық техникамен жұмыс жасауды меңгеру; видеокамера және видеомагнитофонмен жұмыс жасау; аудиовидео арналарда видеомагнитофон арқылы телевизиялық программаларды жазу; видеокамера көмегімен видеоберілгендерді көрсету және қайта жазуды ұйымдастыру; Компьютерлік графикалық редакторлар арқылы титрларды және заставкаларды біріктіру; дыбыстарды аудиомагнитофонға микрофон, компакт-диск ойнатқыштардан және басқа да құрылғылардан жазу; Microsoft Power Point бағдарламасын жетік меңгеру; Аппаратураға күтім жасай білу; медиапроектор арқылы слайдтарды және фильмдерді көрсете білу; Мультимедиалық құрылғыларды жетік меңгеру.


Тілеубай С.Ш.,

п.ғ.к., аға оқытушы


в) Сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы/

Технологии организации беспроводных сетей/

Organization of wireless networking technologies


SZhUT

4308/


TOBS

4308


OWNT

43081.Операциялық жүйелер, ЭЕМ-нің құрылымдық және функционалдық принциптері

2. Іс-тәжірибеде қолдану

3.Студенттерді сымсыз байланысты ұйымдастыру принциптері және сымсыз байланыс технологияларын оқыту (СБ),

4.СБ технологияларының дамуының тенденциялары туралы, арнаның сапалық көрсеткіші, энергетикалық сипаттамалары, жиілік жолағы мен қуатының нәтижелі қолдануының көрсеткіші, экономикалық көрсеткіштер арасындағы байланысты анықтайтын заңдылықтар туралы ұсынуды білу қажет; сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы жүйелерді құрудың техникалық концепциясын, радиоарналардың негізгі сипаттамаларды және осы сипаттамаларды анықтау әдістерін, сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы жүйелерінің энергетикалық сипаттамаларын және желілердің техникалық сипаттамаларын санаудың негізгі әдістерін, сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы орталықтарының тағайындау мен функционалдық сұлбаларын, желілік басқару жүйесін құру принциптері, көпстанциялық рұқсат ету әдістері мен оның қолдану облысы, сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы жүйелерінің стандарттарының техникалық сипаттамалары, сигналдарды кеңіту әдістері, спектрі кеңейтілетін жүйенің құрылымдық сұлбасы, арналардың негізгі сипаттамаларынын өлшеу әдістерін, құрал мен жүйелер, сымсыз локалдық жүйелерді құру принциптерін білу қажет

5.Оптикалық және радиобайланысты қолдана отырып, сигналдарды кеңіту әдістеріне, СБ жүйелерін құрудың техникалық концепцияларына үйрету

6.Сымсыз локалдық желілерді құрастыру принциптерін біледіЖүсіпбек Б.К.,

Магистр информатики, старший преподаватель6

а) SQL-де программалау/

Программирование в SQL/ Programming in SQLSP4309/

PS4309/


PS4309/

КПТК

/ПДКВ/


PDOC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйлер, Программалау.

 2. Іс-тәжірибеде қолдану.

 3. Пәнді оқу барысында студент деректер қорын концептуалдық, логикалық және физикалық проектілеуді; иерархиялық, желілік және реляциялық деректер қорын білу; деректер қорын сипаттау, сұраныс құрастыру тілі негіздері арқылы басқаруды білу керек.

 4. Деректер модельдері: иерархиялық, желілік және реляциялық. Схема қатынасы. Реляциондық модель үшін деректерді манипуляциялау тілі, реляциондық алгебра және SQL тілі. SQL тілінің мүмкіндіктері мен артықшылықтары. SQL көмегімен мәліметтер қорын басқару. SQL командаларының типтері. SQL мәліметтерінің типтері. ODBC технологиясы. SQL-сервердің MS Word және MS Excel мен өзара байланысы. SQL-серверде MS Access мәліметтерін пайдалану; реляциондық деректер қорын жобалау.

 5. Мәліметтер қорын жасау принциптерін меңгеру және құралдармен жұмыс істей білу, әртүрлі МҚБЖ – де мәліметтер қорымен жұмыс істей білу, практикалық есептер шығару барысында мәліметтер қорын қолдана білуі тиіс.

 6. SQL тілінің құралдарының көмегімен мәліметтер қорын басқаруды білу

Токсанова С.К.

аға оқытушы


в)Информатикадан есептер шығару әдістемесі/

Методика решения задач по информатике/

Technique for solving problems in computer science


IEShA

4309/
MRZI

4309/

TSPCS


4309


1.Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Информатиканы оқыту әдістемесі, Программалау, Алгоритмді құру және талдау

2. Педагогикалық іс тәжірибеде қолдану

3.Программалаудың негізі туралы білімді игеру; программалау тілін пайдаланып күрделі есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру; программалаудың күрделі есептерін өз бетінше шешу барысында туындаған қиындықтарды шешетін интеллектуалдық қабілетін және танымдық қызығушылығын дамыту. алған білімі мен икемін олимпиадалық деңгейдегі есептерді шешу барысында қолдана алу.

4.Динамикалық программалау әдісі. Графтар: қысқа жолды іздеу. Каркас. Прима және Краскала алгоритмдері. Рекурсия. Комбинаторика. Ұзын арифметика. Программалаудан күрделі есептерді шешу. Қалалық, облыстық, республикалық олимпиада есептерін шешу.

5.Студенттердің информатикадан олимпиада есептерін шешу кабілеттерін арттырып, қажетті әдебиеттерді оқып үйреніп, өзіндік ептілігі мен білімін көрсетулері керек.

6.Студенттердің әртүрлі деңгейдегі олимпиада есептерін шығара алуы және қатысуы, дарынды балалардың информатикадан есеп шығара алу қабілетін дамыту мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізу, күрделі және олимпиада есептерін талдауАльменаева Р.У.

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


в) Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар
Инновационные методы и технологии в обучение
Innovative methods and technologies in training

OIAT 4309

IMTO 4309


IMTT 4309


 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Оқытудағы ақпараттық технологиялар, Информатиканы оқыту әдістемесі

 2. Педагогикалық іс тәжірибеде қолдану

 3. Оқытудағы жаңа әдістер мен технологияларды оқып білу.

 4. Модульдік оқытудың құрылымы. Оқу модулінің кіріспе бөлімі. Оқу модулінің сөйлесу бөлімі. Оқу модулінің қорытынды бөлімі. Оқу модульдерін әзірлеуге ұсыныстар. Оқу модулін даярлау технологиясы. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын бақылау және тексеру. Тестілер және оны құруға ұсыныстар. Ауызша бақылау түрі. «Брейн-ринг» оқыта үйрету ойыны. Пікірталастық және рөлдік оқыта үйрету ойындары. Жеке-топтық формасы. Өзара оқыту сабағы. Қашықтан оқытудың техникалық жүйелері, техникалық құралдары, стандарттары. Инновациялық технологиядағы нәтижеге бағытталған әдістер жүйесі. «Компьютер әлеміне саяхат». Информатика пәнін оқытуда оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру тәсілдері. HTML тілін үйренуге арналған тапсырмалар. Delphi – де программалау элементтері.

 5. студенттерге компьютерлiк жүйе мен ақпараттық технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады.

 6. Оқыту процесіндегі жаңа әдістер мен технологияларды меңгеріп шығады

Тілеубай С.Ш.,

п.ғ.к. , аға оқытушы

Оқу үдерісін жоспарлау және
академиялық ұтқырлық бөлімінің бастығы: А.М.МұхамбетжанКафедра меңгерушісі: А.О.Дәуітбаева


Каталог: Imdo -> Docs -> КЭД
КЭД -> Исследование экологии окружающей среды/ Research of the ecolody of the environment
КЭД -> Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С.Қ
КЭД -> 2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы
КЭД -> М а. Камитбекова Ж. У
КЭД -> Курсы/курс/course Академиялық кезең
КЭД -> A Бейорганикалық химияның теориялық негіздері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет