Жоо-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесіжүктеу 117.93 Kb.
Дата30.04.2019
өлшемі117.93 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы

«ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі» пәні бойынша


6М010300 – Педагогика және психология мамандығының

магистранттарына арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛАРЫ

Павлодар
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор __________ Н.Э.Пфейфер

20__ж. «___»____________


Қ ұрастырушы: ___________аға оқытушы Жунусова А.Р.


Психология және педагогика кафедрасы

«ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі» пәні бойынша6М010300 – Педагогика және психология мамандығының

магистранттарына арналған

әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар
Кафедраның отырысында ұсынылды 20__ж. «___»_________,№__ хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________

ГПФ ОӘК мақұлданды 20____ж. «___»_______, №____ хаттама


ОӘК төрайымы ___________ С.К. Ксембаева 20____ж. «____» ________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ___________ Е.Н.Жуманкулова 20__ж. «____» ________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама

Теориялық және практикалық курстың мазмұны1 тақырып. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесінің мазмұны оқу пәні ретінде

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау:

1. Психологиялық білім жүйесінің жалпы сипаттамасы және тарауларды оқуды ұйымдастырудың ерекшеліктері.

2. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқытудың бағдарлама тұжырымдамасы.

3. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқытудың альтернативтік бағдарламасы.

4. Психологияны оқытудың байланысы психологының практикалық баска жұмыс түрлерімен оқу пәні ретінде

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар


 1. ЖОО-дағы білім беру технологияларының психологиялық негіздері.

Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша презентация дайындау

 2. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқытудың бағдарлама тұжырымдамаларына талдау жасау

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 4, 5
2 тақырып. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту үрдісінің сипаттамасы, оқытудың формалары.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Окытудың міндеттерін құра білу, әрі топ және топтан тыс жұмыстардағы окытудың мазмұнын ұйымдастыру.

2. Түсіндіру, меңгеру және бакылау міндеттерін шешуге оқу уақытын бөліп, реттеу.

3. Сабақты ұйымдастырудың және оқытудың белсенді әдістерінің топтық формаларының ерекшеліктері.Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

2. Л.В.Занковтың теориясы негізінде оқыту. В.В.Давыдовтың дамыта оқыту теориясы.Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша сабақ жоспарын дайындау

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4, 6.
3 тақырып. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқытудың ерекшеліктері.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Оку пәні мазмұнын таңдаудың негізгі принциптері.

2. Меңгеруді ұйымдастырудың психологиялык ерекшеліктері.

3. Жалпы және абстрактілік сипатты білдіретін білімді меңгеру.

4. Оқу пәнін құрылымдайтын білім не оның негізгі тараулары.

5. Психологиялық білім объектісінің мазмұны және кұрылымы.

6. Білімді үлгі тұргысынан қайта шығару. Жекеленген білімдердің жүйесінде зерттелетін объектінің алғашқы, барлығына жалпы катынасты нақтылау

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

3. Педагогикалық шеберлікті меңгерудің психологиялық мәселелері.Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша баяндама дайындау

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 4, 6.
4 тақырып. Сабақтың құрылымы. Сабақты психологиялық талдау

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Психология бойынша сабақ және оның негізгі ерекшеліктері.

2. Сабақтың типтері. Жаңа материалды түсіндіру бойынша сабақ.

3. Тақырыптарды қайталау бойынша сабақ және бөлек сабақтардың арасындағы өзара байланысты құру.

4. Шығарма-сабақ. Дискуссия-сабақ

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

4. Педагогикалық қабілеттер мен педагогикалық шеберлік.Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша сабақ жоспарын құру

 2. Бір сабаққа психологиялық талдау жасап келу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2,3, 4.
5 тақырып. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі курсындағы көрнекілік.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Оқу көрнекілігінің түрлері. Табиғи заттай үлгілер.

2. Шартты графикалық көріністер. Белгі үлгілері.

3. Көрнекі материалдың қызметтері. Табиғи эксперименттік жағдайдағы пәндік көрнектілікСтуденттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

5. Педагогтың сана-сезімі және педагогикалық іс-әрекет құрылымы.Тапсырмалар мен сұрақтар:
 1. Тақырып бойынша презентация жасап келу

6 тақырып. Психология бойынша лекция-әңгімені өткізудің әдістемесі


1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Психологияны оқуда тақырыптарға әдістемелік бағыт.

2. Аудиовизуальдық және көрнекі құралдарды қолдану.

3. Материалдың түсініктілігі принципінің психологиялық ерекшеліктері.

4. Материалды түсіндірудің түсініктілігі. Түсіндіру стилі.

5. Сабақтағы оқушының іс-әрекетін белсендіру.Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

6. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылықтың диагностикасыТапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша дәріс сабақтың жоспарын құрастыру

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 4, 6.
7 тақырып. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқытуды бақылау және бағалау.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Сұраудыц типтері: негізгі және қосалқы. Фронтальды ауызша және жазбаша сұрау.

2. Тақырып бойынша сұрақтарды құрауға әдістемелік бағыт беру. бойынша сұрау.

3. Оқушылардың жауабын бағалау. Психология тақырыбы бойынша бақылау жұмыстарын өткізуге әдістемелік бағыт беру.

4. Бақылау жұмысын өткізудің әдістемесі. Бақылау сұрақтарының шамалас нұсқалары.

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

7. Оқу іс-әрекеті субъектілерін жас ерекшеліктеріне байланысты сипаттауТапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша бақылау материалдарын құрастыру


8 тақырып. Сабақта студенттің жұмысын белсендендіру.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Оқу іс-әрекетінің белсендендіру формалары: психология сабағында ақпаратты жазу, мұғалімнің сол немесе басқа тақырыптарды түсіндіруіне байланысты оқушыларға сұрақтар және осы сұрақтар бойынша қысқа пікір- талас, студенттерге сол немесе басқа тақырыптар бойынша сұрақтар, психологиялық есептерді шығару.Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

8. Студент оқу іс-әрекетінің субъекті ретінде. Білім алуға бейімділік – оқу іс-әрекеті субъектілерінің маңызды сипаттамасыТапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша психологиялық есептерді құрастырып шешу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 4, 5, 6.
9 тақырып. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі курсы бойынша қайталау.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Қайталауға арналған сұрақтар.

2. Схемалар бойынша жұмыс кайталау әдісі ретінде.

3. Мысал ретіндегі әдістемелік өңдеулер.Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

9. Өзіндік жұмыс – оқу іс-әрекетінің жоғарғы формасыТапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша схемалар жасау


10 тақырып. Студенттердің өзіндік жұмысы.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Психология бойынша дәптермен жұмыстың ерекшеліктері.

2. Психология бойынша оқу шығармаларының ерекшеліктері. Студенттің әдебиетпен, дәптермен жұмысын оқытушының бақылауы.

3. Психология бойынша жазба үй жұмысы. Шығармалар. Рефераттар. Мысалы ретіндегі әдістемелік өңдеулер.Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

10. Өзіндік жұмыстың жалпы сипаттамасы. Өзіндік жұмысқа қойылатын негізгі талаптарТапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Өз ғылыми тақырыбына мақала жазу


11 тақырып. Оқытуды компьютерлеу.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Оқытуда компьютерлік техникаларды қолданудың психологиялық педагогикалық аспектілері.

2. Психология негіздерін оқытудың телекоммуникациялық жүйе мүмкіндіктері.

3. Электрондық пошта. Интернет.Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша презентация жасау


12 тақырып. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту курсын окытудың белсенді әдістерінің топтық формалары.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Ілімді топтық ұйымдастырудың ерекшеліктері.

2. Топтық гипнопедия және резервтік мүмкіндіктерді белсендендіру әдісі. Оқытудың мәселелік-топтық тәсілдері.

Тапсырмалар мен сұрақтар:


 1. Тақырып бойынша баяндама жасау


13 тақырып. Оқу ойындары.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Ойын оқыту меп тәрбиелеудің құралы ретінде.

2. Оқытудың ойын әдісінің көпқызметтілігі.

3. Психологияны оқытудың әдістемесіне сюжеттік ойындар мен театр педагогикасының элементтерін, ойын этюдтерін және психотренинг жүйесін енгізу.Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша сюжеттік пен іскерлік ойындарды дайындау

 2. Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 4, 6.


14 тақырып. ІІсихотехникалык жаттығулар мен түзету бағдарламалары.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Студенттер тұлғасының интеллектілік және эмоциялық-еріктік сферасының дамуына бағытталған оқушы психология негізін оқытудың әдістемелері мен технологиялары.

2. Студенттердің психологиялық бейімделуін жақсартуға түзету ойындарының бағдарламасы.

Тапсырмалар мен сұрақтар:


 1. Тақырып бойынша психологиялық ойындарды дайындау


15 тақырып. Топта және топтан тыс жұмыс.

1 Дәріс мәтінін толықтыру

2. Тәжірибелік сабақтарына келесі сұрақтарына конспект жасау

1. Ғылыми үйірмелер. Психологиялық конференциялар.

2. Психологиялық журнал. Оқытушының шолу лекциясы.

3. Диспуттар және сұрақтар мен жауаптар кеші. Экскурсия және мәдени жорық.Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша ғылыми үйірмелердің жоспарын құрастыру


Магистранттардың өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

 1. ЖОО-дағы білім беру технологияларының психологиялық негіздері

Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша конспект жазу

2. ЖОО-дағы білім беру технологияларының психологиялық негіздерінің мәні неде?

3. ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі курсы бойынша мәнін ашу.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4, 6.


 1. Л.В.Занковтың теориясы негізінде оқыту. В.В.Давыдовтың дамыта оқыту теориясы.

Тапсырмалар мен сұрақтар:

1.Ғалымдардың еңбектеріне салыстыру схема жасау, конспект жазу.


3. Педагогикалық шеберлікті меңгерудің психологиялық мәселелері.

Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша конспект жазу

2. Тақырып бойынша презентация дайындау?

4. Педагогикалық қабілеттер мен педагогикалық шеберлік.Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша конспект жазу

2. Педагогикалық қабілеттер мен педагогикалық шеберліктің мәні неде?

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4, 6.


5. Педагогтың сана-сезімі және педагогикалық іс-әрекет құрылымы.

Тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. Тақырып бойынша конспект жазу

 2. Оқытушының тұлғасына психологиялық-педагогикалық портрет жасау

6. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылықтың диагностикасы.Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша психологиялық-педагогикалық диагностика жасау

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4, 5.
7. Оқу іс-әрекеті субъектілерін жас ерекшеліктеріне байланысты сипаттау.

Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша баяндама жазу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 6.
8. Студент оқу іс-әрекетінің субъекті ретінде. Білім алуға бейімділік – оқу іс-әрекеті субъектілерінің маңызды сипаттамасы.

Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша конспект жазу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4, 6.
9. Өзіндік жұмыс – оқу іс-әрекетінің жоғарғы формасы

Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша ғылыми мақала жазу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4.
10. Өзіндік жұмыстың жалпы сипаттамасы. Өзіндік жұмысқа қойылатын негізгі талаптар.

Тапсырмалар мен сұрақтар:

1. Тақырып бойынша ғылыми мақала жазуҰсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Галиева, Б. Х. Тәрбие теориясының өзекті мәселелері:психология, педагогика және және психология бағыты бойынша білім алатың студенттер мен магистранттарға арналған оқу құралы/Б. Х. Галиева.-Павлодар:Кереку,2010.-102 б.


 1. Бабаев, С. Б. Көрнекі психология [Электрондық ресурс]/С. Б.Бабаев,  А. А. Жумадуллаева.-Алматы:Нұр-Пресс,2008.-1 CD; 122 Мб.-( Электронная книга) .-Систем. требования: Windows 9x, Me, 2k,XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb SVGA монитор.

 2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2006.

 3. Давыдов В.В. Теория развиваюшего обучения. М. 2006.

Қосымша:
 1. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. М., 2005.


 2. Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф.Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного усвоения умственных действий. М., 2003.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет