Жугић: б седмословнобет10/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

БОМБЕРГДејвид (1890-1957), енглески сликар.

БОМБИКС грч. зоол. свилена буба, 3

БОМБИЦА дем, од бомба, 9, 27, 144

БОМБОМА – градић на северу Конга, 12х

БОМБОНА – мали слаткиш од ше­ћера или чоколаде, 5, 27

БОМХАРТ итал. дрвени дувачки ин­струмент, претеча фагота, 7, 8

БОНА ДЕА – римска богиња плодности, чији су култ неговале ис­кљу­чиво жене, 8, 34, 78, 104

БОНАЈРЕ – острво на северу Ве­не­цу­еле, 12

БОНАЛДИ Пабло (1967), аргентински шахиста, 61

БОНАНЦА – америчка вестерн ТВ серија; 1959-1973.

БОНАР ЛО Ендрју (Bonar Law, 1858-1923), британски политичар, 6

БОНАТИТ – врста минерала, сулфат ба­к­ра, 126

БОНАЧИЋ Озрен (1942), ватерпо­лист, члан наше ва­терполо реп­резен­тације која је 1968. године на Олимпијским играма у Мек­сику освојила златну медаљу, 7

Мирко, некадашњи фудбалски реп­резентативац Југославије (1924-28), 21, 28, 98

Антун, некадашњи фудбалски реп­ре­зентативац Југославије (1924-31), 21, 28, 98

БОНВАЛО Габријел (Bonvalot, 1853-1931), фран­цуски ис­тра­живач. Испитивао Туркестан и Тибет, 6

БОНГАНИ – име фудбалског репрезентативца ЈАР Кумалоа ; СП 2010.

БОНГОСИ – дрво западне Африке, аф­рички црвени храст, 34

БОНГСОН – градић у Јужном Вијет­на­му, 12х

БОНДОНЕЂото ди (1266-1337), италијански сликар.

БОНДРУК нем. арх. начин грађења ку­­­ће с дрвеним костуром који се попуњава ћерпичем, 3, 6, 8, 27, 34, 89, 95, 144

БОНДУКУ – град на истоку Обале Слоно­ва­че, 12х, 153

БОНЕБЕД – танке наслаге фосилних ри­ба, 115

БОНЗЕЛС Валдемар (1881-?), не­мач­­ки приповедач, 95

БОНИВАР Франсоа де (Bonivard, 1493 -1570), швајцарски ро­до­љуб и пи­сац, 6, 60

БОНИ РОК – градић на југозападу За­падне Аустралије, 12х, 153

БОНИСЕЛ Жером, француски фудбалер (Бордо), 28

БОНИТЕТ лат. доброта, ваљаност, ква­­литет (обично земљишта), 3, 7, 8, 11, 27, 34, 95, 142, 144

– способност плаћања и давања кредита, солидност у пословању; У суштини значи неку вредност или квалитет. Оцена бонитета неког предузећа је оцена његовог квалитета који банке изводе на основу рачуноводствених и других података о предузећу. Банци је бонитет веома значајан код одлуке о кредитирању предузећа, 3, 31, 89, 144БОНОГОР – градић на југозападу Ча­да, 12х

БОНОЛИСПаоло, италијански ТВ водитељ.

БОН-САНС фр. здрав (човечји) ра­зум, приро­дна обдареност, 3

БОНТАИН – градић у Индонезији на остр­ву Сулавес, 12

БОНФИНИ Марко Ан­то­није (Bon­fi­nius. 1427-1502), италијански хума­ниста у служби Матије Кор­вина, 6, 7, 34

БОРАВАК – становање, пребивање, бав­љење, време проведено на неком месту, 9, 27, 95, 144

БОРАЖЂЕ – лековита биљка, бо­раж­и­на, лисичина, 14

БОРАЈНА – место у Херцеговини за­падно од Мостара, 53, 71

БОРАНАЦ врста народне тканине, 27

БОРАНИН – становник Бора; који је по­реклом из Бора, х

БОРАНИЋ Драгутин (1870-1955), фи­ло­лог, аутор Правописа хрват­скога или српскога језика, 7, 8, 34

БОРАНКА – становница Бора; која је по­реклом из Бора, х

БОРАНЦИ – место у Србији на Ко­па­они­ку, 53, 71

БОРАЦИТ – минерал, магнезијум хло­ро­борат, 8, 27, 34, 125

БОРАЧКИ – који се односи на борце и борбу, 9, 10, 27, 144

БОРБЕНО – на борбен начин, са го­то­вош­ћу за борбу, 9, 27, 144

БОРБЕРГ Свен (1888-1947), дански књи­жевник, 147

БОРБИЦА – ситна безначајна борба, 9, 144

БОРГЕЗЕ – римска аристократска по­родица из Сијене (XVI-XVII век), 7, 8, 34, 95

БОРГЕТИ Харед, фудбалски реп­ре­зентативац Мексика, 147

БОРГНИН Ернст (Borgnine, 1918-?), америч­ки филмски глумац (Оба­ла пла­ће­ника, Марти), 8

БОРГУНД – место са најлепшом дрве­ном црквом у свету на југозападу Нор­веш­ке, по­­диг­нута, 1150, годи­не, 6, 53

БОРДАЖА фр. облагање лађе дас­кама, 3

БОРДАНИ – место у Мађарској северо­западно од Сегедина, 53

БОРДАРИ – сељаци у Енглеској у XI-XII веку, 147

БОРДЕРО фр. закључница, пропратница, 7, 95

БОРДИНГ Андерс (1619-1677), дански песник, 60

дан. пом. мања лађа у Источном мору која прима терет са већих бродова ра­ди растерећења, 3, 31, 89БОРДМАН Крис, енглески бициклис­та, 28

БОРДОНЕ Парис (Bordone Paris, 1500-1571), ита­лијански сликар. Глав­на дела: Рај, Магарац светог Мар­ка, 6, 7, 34, 60, 95

БОРДОНИ Нестор (1950), аргентински шахиста, 61

БОРДУРА фр. поруб, оквир, венац, ук­рашен руб, 3, 8, 10, 11, 27, 34, 142, 144

БОРЕЈКО Јури (1952), украјински шахиста, 61

БОРЕЈЦИ – место у Словенији код Мур­ске Соботе, 71, 145

БОРЕРЕЈ – острво на северу Шкот­ске, 12

БОРЕЦКИ Јаромир (1869-1951), чеш­ки песник и критичар, 34

БОРЖАВА – река на руској страни Кар­­пата, 12

БОРИБОР – мушко име наших крајева, 91

БОРИВОЈ – мушко име наших крајева, 27, 91

БОРИЈАР покр. трубач, свирач у борију, 27

БОРИЈАШ в, боријар, 27

БОРИЈУМ – нови вештачки радиоактивни хемијски елемент.

БОРИКАШ зоол. врста птице крс­то­кљуна, 27, 144

БОРИКИТ – врста минерала, 126

БОРИЛАЦ – борац, 2, 5, 9, 10, 27, 144

БОРИЛКО – мушко име наших крајева, 91

БОРИМИР – мушко име наших крајева, 91

БОРИН ДО – место у Србији код Вла­сотинаца, 71

БОРИНЖЕРомана, француска глумица; ''Орелијан'' по роману Луја Арагона; р. Арно Селињак; гл. Оливије Ситрик, Уте Лемпер, Наталија Дончева; 2003.

БОРИНЦИ – место код Винковаца, 53

БОРИСАВ – мушко име наших крајева, 27, 91, 92

БОРИСИК Игор, украјински пливач, 140

БОРИСОВ – град у централном делу Белорусије, се­вер­о­источно од Минска, 6, 8, 53, 153

Красимир (1950), некадашњи фудбалски репрезентативац Бугарске, 139

Олег (1974), руски шахиста, 61

БОРИЋАК – (Ribes rubrum) грмаста биљ­­ка, црвена рибизла, 111

дем. од борић, 10, 27, 144БОРИЋКО – мушко име наших крајева, 91

БОРИЧИЋ Александар, некадашњи одбојкаш „Црвене звезде“ (1971), 75

Лидија, глумица (Скерцо), 143БОРИЧЈЕ – место у Црној Гори, ис­под планине Трескавице, 53, 71

БОРИЧКО – мушко име наших крајева, 91

БОРИШЕКПетр, фудбалер Спарте, 140

БОРИШКО – мушко име наших крајева, 91

БОРИШТЕ заст. борилиште, 9, 27, 144

БОРЈАНА – место у Словенији код Тол­­мина, 71, 145

БОРЛИЈА покр. бела вунена кратка мушка чарапа, 27

БОР НИЛС – (Bohr Niels, 1885-1962), име и презиме данског теоријског фи­зи­чара творца квантне теорије водониковог атома, квантне тео­рије нуклеарне фисије, нобеловац 1922, год, 95

БОРНМУТ – (Bournemouth), град и лука на југу Енглеске на Ламаншу (160.749 ст.), 5, 153

БОРНОВА – градић на западу Турске, 53

БОРОВАН – градић на северу Бугар­ске, 12

БОРОВАЦ бот. глатки бор, 27

– борово грање, боровина, 144

– мед од борова цвета, 27

– место у Србији јужно од Зајечара, 53, 71БОРОВЕЦ – место у Словенији јужно од Кочевја, 53, 71, 145

– планински врх на планини Обозна у Ма­кедонији, 53БОРОВИК – борова шума, борик, 27, 144

Ирина (1980), руска шахисткиња, 61

– место у Славонији северозападно од Ђакова, 53, 71

БОРОВИТ – који је обрастао боро­вом шумом, 27, 144

– пун бора изборан, 27БОРОВИЋ – врста бундеве, 10, 144

Војислав, некадашњи фудбалер ФК сплит и омладински репрезентативац Југославије (1956), 98

Раде (Раде неимар), ар­хитекта и градитељ из XIV и XV века, 6, 7, 95

БОРОВКА – (Vaccinium vitis-idaea) зимзелени грм, брусница, црвена бо­ров­ница, 95, 111

БОРОВЉЕ – варошица у Корушкој, у до­лини Драве, 95

БОРОВОЕ – градић на северу Казах­ста­на, 96

БОРОВСК – градић у Русији на југозападу Урала, 12х, 53

БОРОВЦИ – место у Хрватској западно од Метковића, 53, 71, 145

БОРОДИН Александар (1833-1887), ру­с­ки композитор (Кнез Игор, Богатирске симфоније), 6, 8, 12, 22, 60, 137

Леонид (1956), украјински шахов­ски Фиде мајстор, 61

– место у Русији где се одиграо велики сукоб између француских и рус­ких трупа у току Наполеонова по­хода на Русију, 153

БОРОЂУК Александар, руски фуд­­бал­ски репрезентативац, 28

БОРОЗАН Браслав (Сплит, 1917-?), позо­риш­ни режи­сер и књижев­ник, 7, 85, 162

тур. војничка труба (трубач), 27, 83, 89

Никола (1975), наш шахиста, 61

Ранко, некадашњи фудбалер „Цр­ве­не звезде“ и члан реп­резен­та­ције Ју­гославије (1957-59), 75, 98БОРОЉУБ – мушко име наших крајева, 91

БОРОНКА – место у Мађарској јужно од Балатона, 53

БОРОШИЋ Ђура (1910-1965), архи­тект, 77

БОРХАНИАраш (Пас), ирански фудбалер, 140

БОР ХАРИ –(1886-1944), презиме и име фран­­цуског позоришног и филм­ског глу­мца. Филмови: Бронзана душа, Давид Голднер, Јадници, Злочин и казна, Тарас Буљба и др, 7

БОРХЕРС Роланд, некадашњи не­мач­ки фудбалски репрезентативац, 46

БОРХЕРТ Волфганг (Borchert, 1921-1947), не­мач­ки књи­жев­ник (дра­ма: Напољу пред вратима), 6, 7, 8, 60

БОР ХОРО – планински масив у Ки­ни, 86

БОРЧАНЕ – место у Србији јужно од Ко­паоника, 53, 71

БОРЧАНИ – место у Херцеговини код Дувањског поља, 53, 71

БОРЧЕТА – мушко име наших крајева, 91

БОРЧИЛО – мушко име наших крајева, 91

БОРЧИНА покр. аугм, од бор, 27

БОРЏИЈА – владарска породица у Ита­лији, родом из Шпаније, 7, 95

БОРШНИК Марја (1906-1982), сло­ве­начка историчарка књи­жев­нос­ти, 6, 7, 34

БОСАНАЦ – врста дувана, 144

– врста коња, 27

– врста паса, 27

Лука, атлетичар „Црвене звезде“, маратонац (1950-54), 75

– становник Босне; онај који је по­реклом из Босне, 10, 27, 144

Стјепан (1870-1949), филолог и педагошки пи­сац, 6БОСАНКА врста крушака, 27

– врста трешања, 27

– становница Босне; она која је по­рек­лом из Босне, 10, 27, 141, 144

БОСАНЧЕ – дете из Босне, 10

БОСАРКА покр. врста народне игре, 27

БОСАТСУ јап, узвишено биће у ја­пан­ском будизму, 8

БОСВОРТКејт, америчка глумица; ''Повратак Супермена''; р. Брајан Сингер; гл. Брендон Рут, Кевин Спејси; 2006.

БОСЕЖУРЖан, чилеански фудбалски репрезентативац; СП 2010.

БОСЕРОН – пас француског порек­ла, боје курјака, 95

БОСИЉАК – (Оцимум басилицум) врста мирисног цвета; мирођијска и ле­ко­вита биљка пореклом из Азије, 6, 7, 8, 10, 14, 27, 34, 95, 141, 144

БОСИЉКО – мушко име наших крајева, 91

БОСИСИОГабријеле, италијански бициклиста; ''Ђиро д'Италија'' 2008.

БОСКЕТИ Амина (1836-1881), италијанска балетска играчица, 77

БОСКИЈА – планински врх на Бе­ла­сици, Македонија, 53

БОСОНОГ – необувен, бос, 2, 9, 27, 144

БОСПЛАТ – острво на северу Хо­лан­дије, 12

БОСТАНЕ – место у Србији код Но­вог Брда, 53, 71

БОСТВИЛ Бери, амерички филмски глумац (Воз црвене смр­ти),

БОСХАРТ Јакоб (1862-1924), швајцар­ски књижевник, 60

БОТАРГА шп, јело слично кавијару, 3

БОТЕЛАР нлат. шеф кухиње, чувар животних намирница на броду, 3

БОТИНЕЦ – место у Хрватској јужно од Загреба, 53, 71

БОТКАСТ в, боцкаст, 27

БОТКАТИ в, боцкати, 27, 144

БОТНИЕН – комплекс стена из па­ле­озоика у Финској, 115

БОТРАНЖ – планински врх у Бел­гији на Арденима, 6, 12

БОТУКИС Метју, амерички филмски глумац (Три нинџе), 147

БОТУЊАЦ Душанка, таписериста и дизајнер текстила из Неготина, члан УЛУПУДС, 140

БОУЛДЕР – градић на југу Западне Аус­тра­лије, 12

– градић у савезној држави Колорадо, САД, 12хБОУЛИЈА – градић у Аустралији, у др­жа­ви Квинсланд, 12х

БОУЛИНГ енг. (bowling), врста кугла­ња у дво­ра­ни на стази од паркета, куглом од тврде масе, 8

БОУЛТОН – (Bolton), град у Енглеској код Манчестера (265.449 ст.), 8, 12

БОУМОНТ – град на југоистоку Тек­саса, САД (111.224 ст.), 12, 153

БОФОРОВ – залив на истоку Се­верне Каролине, САД, 12

БОХАДОР – рт на западу Африке, 12

БОХЕНОН Едрик, кошаркаш НБА ли­ге Вашингтон „Визардс“, 28, 140

БОХИМУМ – арменски демон зла, 82

БОХИНЕН Ларс, фудбалски репре­зен­тативац Норвешке, 28

БОХНИЈА – рударско место у Пољ­ској, 12х, 95

БОХОРИЧ Адам (1520-1600), сло­ве­нач­ки језички реформатор, 6, 7, 8, 34, 95

БОХТЛЕР Михаел, немачки фудба­лер, 28

БОХУМИН – индустријски град у Чеш­­кој, 6, 95

БОЦАРИС Маркос (1789-1823), грч­ки патриота из ратова за осло­бо­ђење и независност, 6, 7, 8, 95

БОЦАРИЋ Шпиро (1878-1941), сли­кар и публициста; оснивач и ди­ректор музеја у Бањалуци, 7, 34

БОЦВАНА – (раније Бечуана) (Ботсња­на), репу­блика на југу Африке, Главни град Габороне, 6, 7

БОЦИКАВ – који има боцке, који боц­ка, боцкав, 27

БОЦКАВО – боцкајући, налик на боц­кање, 27, 144

БОЦКАЛО – оруђе којим се боцка, иг­ла, шиљак, 27

– подругљивац, пецкало, 2, 27, 144БОЦКАЊЕ – пецкање, задиркивање, 2, 144

БОЦКАТИ – пецкати, задиркивати, 2, 27

помало и учестало бости, 27, 144БОЦНУТИ – пецнути, мало убости, 2, 27, 144

БОЦУНИЋ дем, од боцун, 27, 144

БОЧКОВО – место у Словенији код Цер­кница, 71, 145

БОЧНИЦА пом, обло дрво спуштено бочно изван брода за везивање чамаца, 27, 144

– речица у Словенији, притока Дрете, 145БОЧНИЦЕ – блистаче, 95

БОЏНУРД – град на северу Ирана, 12

БОШЕВЦИ – место у Хрватској код Оз­ља, 71

БОШКАЊЕ – глаголска именица од бо­ш­­кати, 27

БОШКАРИ – место у Хрватској код Пу­ле, 71

БОШ КАРЛ – (Bosch Karl, 1874-1940), презиме и име не­мачког инжење­ра и хеми­чара. Остварио поступак за синтетичку производњу амонијака. Нобеловац 1931., 7

БОШХАРТАмбросијус (1573-1612), холандски сликар.

БОШКАТИ – изговарати „бош“ дижу­ћи капу (у игри прстена), 27

БОШКОВА Марија Мери (Битољ, 1925), ма­кедонска позоришна глумица, 6, 7, 8, 162

БОШЉАНЕ – место на Космету западно од Подујева, 53, 71

БОШНУТИ – у игри прстена подићи ка­пу уз узвик „бош“ (празна), 27

БОШЊАНЕ – место у Србији код Па­­раћина, 53, 71

БОШЊАНИ – име села у разним крајевима, 27

БОШЧИЦА дем, од бошча, 27, 144

БОШЊАЦЕ – место у Србији западно од Лесковца, 53, 71

БОШЊАЦИ – место у Хрватској северно од Брчког, 12, 53, 71

БОШТЈАН – име словеначког редитеља Хладника.

БРАБАНТ – покрајина у Белгији, 4, 6, 7, 8, 12, 34, 60, 95

БРАБОВА – градић на југу Румуније, 12

БРАВАРА покр. место где се тове сви­­ње, 27

БРАВАРИ заним, занатлије који се ба­ве браварским занатом, 128

БРАВИЦА дем, од брава, 9, 27, 144

БРАВИЧИ – градић у централном делу Молдавије, 149

БРАВОИТ – врста минерала, никле­ни пирит, 127

БРАВСКО – мало крашко поље у севе­розападној Босни, 27

БРАВУРА – вештина у извођењу, истицање елемената, 27, 31, 142, 144

– дело изведено са вели­ком храб­рошћу и вештином, 3, 27, 89, 142, 144

фр. техничка вештина извођења програма у музици, 3, 6, 8, 9, 11, 27, 34, 95, 137

БРАВЧАД – збирна именица од брав­че, 27, 144

БРАВЧИЋ дем, од брав, 9, 27, 144

БРАГАДО – градић у Аргентини западно од Буенос Ајреса, 12

БРАГАЊА итал. покр. повлачна мре­жа за лов дубинских риба, 27, 95

БРАГУЈИ – (Брахуји), етничка заједница у Пакистану, 109

БРАГУРА ст.норд. песничка уметност, песништво, 3

БРАДАНО – река на југу Италије, улива се у Тарантски залив, 12

БРАДАСТ – који има длаке које личе на браду, 27

БРАДАТИ – добити браду (о кукурузу), 27, 144

Јосиф (?-1750), бугарски народни препородитељ, 34БРАДАЧА – жена са длакама на бради, 27

БРАДВАР – онај који прави брадве, 9, 27, 144

БРАДВИЉ – врста секире налик на брадву са дужим држаљем, 27, 144

БРАДВИЋ дем, од брадва, 27

БРАДИНА аугм, од брада, 27

– место и тунел испод Иван седла на путу Сарајево-Плоче, 8, 43, 71БРАДИТИ – стављати (некоме), по­ве­зачу на главу и везати је под брадом, 27

БРАДИЦА – врста приморске биљке из породице трава, 27, 34

– вршак пшеничног зрна, 27

дем. од брада, 9, 27, 144

БРАДЛЕВ Френсис Херберт (1846-1924), енглески филозоф

БРАДЛЕЈ Џемс (1692-1762), енглески астроном, 95

БРАДНИК зоол. подбрадак у ин­секта, 27

БРАДОЊА – онај који носи велику бра­ду, 9, 27, 144

БРАДУШЕ – меки израштаји на вра­ту петла, 27, 144

БРАЗДАВ – браздаст, 27

БРАЗДАР – пољопривредна справа која одједном прави више бразда, 27

БРАЗДАЧ в, браздар, 27

БРАЗДАШ – во или коњ који оре из бра­з­де, дешњак, 27, 144

БРАЈАНТ Виљем (Bryant Villiam, 1794-1878), аме­рички песник (Че­с­ма и друге песме, Песничка де­ла), 6, 7, 60

Коби, кошаркаш НБА лиге (Лос Анђелес „Лејкерси“), 28, 140

Марк, кошаркаш НБА лиге, 28, 140

Шејн, амерички филмски глумац (Док беше тебе),БРАЈДИЋ Далибор, рукометаш, 20

БРАЈЕНТ Вили (1908-1964), аме­рич­ки певач и играч, 80

Реј (1931), амерички пијаниста, 80БРАЈИЛО – мушко име наших крајева, 91

БРАЈИНА – планина у Србији западно од Медвеђе, 12

БРАЈИЋИ – место у Црној Гори, из­над Будве, 27, 43, 45, 53, 71, 87, 95

БРАЈИЦА – мушко име наших крајева, 91

БРАЈИША – мушко име наших крајева, 91

БРАЈКАН хип, од брат, 27

БРАЈКОВ Михо (прва половина XIV века), градитељ манас­ти­ра из Ба­ра 17, 60

БРАЈ ЛУЈ – (Браилле Лоуис, 1809-1852), презиме и име француског професора који је изу­мео систем писања за слепе помо­ћу издигнутих тачкица, 6

БРАЈНИК Мирослав (1920), словеначки оперски певач, 7

БРАЈТОН – (Brighton), град на југу Енглеске на Ламаншу (156.124 ст.), 6, 7, 153

– енглески фудбалски клуб, 28БРАЈЧИН – мушко име наших крајева, 91

БРАЈШОР – место у Србији источно од Подујева, 53

БРАКМАНРоберт (1898-1980), руски сликар.

БРАКМОН Феликс (Bracquemond, 1833-1941), француски сли­кар, вајар и декоратер, 6

БРАК ПАН – градић у Јужноафричкој Ре­пу­блици (49.740 ст.), 6, 8, 153

БРАЛИЋИ – место у Хрватској код По­реча, 71

БРАЉИНА – место у Србији код Раж­­ња, 53, 71

БРАМАНА – индијске свете књиге из VIII-IV века пре н, ере, 8

БРАМАНИ – чланови угледне индијске касте, 3, 7

БРАМБОР чеш, кромпир, 95

БРАМЕРЦСерж, белгијски судија, главни тужилац Хашког трибунала.

БРАМ ОТО – (Brahm Otto, 1856-1912), пре­зиме и име немачког позо­ришног критичара, 7

БРАНДАУ Раул (Brandào Raul, 1867-1930), португалски романсијер (Краљ Жунот, Рибари и др.), 7, 60

БРАНДЕР нем. мали брод на једра на­пу­њен експлозивом који прили­ком судара са неприја­тељ­ским бро­дом изазива пожар, 3, 6, 7, 11, 34, 87, 89

БРАНДЕС Георг (Brandes, 1842-1927), дански критичар, 6, 7, 8, 60, 95

БРАНДИС Казимјеж (Brandys, 1916), пољски књижевник. Романи: Др­вени коњ, Непокорени град, Мај­ка браће Краљ и др., 7, 8, 60

БРАНДИТ – врста минерала, варијетет ви­вијанита, 125

БРАНДИЏЕвери, ранији амерички спортски радник, председник МОК 1952-1972.

БРАНДОН – планина на југозападу Ир­ске, 12

БРАНЕТА – мушко име наших крајева, 91

БРАНИКА – мушко име наших крајева, 91

БРАНИЛО оно што брани, чува, заш­ти­ћује од нечега, 27

БРАНИТИ – заступати пред судом, 27, 144

– не допуштати, забрањивати, ускраћи­ва­ти; спречавати, 144

– штитити кога или шта од напада, 2, 10, 27, 144

БРАНИЦА агр. врста кукуруза, 27

дем, од брана, 27

– река у Словенији на северу Истре, 53, 145

– руком узабрана воћка, 27, 144БРАНИША – мушко име наших крајева, 91

Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет