Жугић: б седмословно


БУНАРЧЕ – место у Македонији код Ка­вадараца, 71 – дем, од бунар, 27 БУНГАКУбет13/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

БУНАРЧЕ – место у Македонији код Ка­вадараца, 71

дем, од бунар, 27БУНГАКУ – позоришна престава у ис­точњачкој традицији где прео­влађује игра, плес, 56

БУНДАСТ – који је густ као крзно бунде, 27

БУНДЕВА – повртарска биљка сродна тикви, 4, 6, 14, 27, 95, 144

БУНДИЦА дем, и хип, од бунда, 27, 144

БУНДШЕНЖизел, бразилска манекенка и фотомодел.

БУНИЛАЦ – онај који буни, који ремети нешто, 144

БУНИТЕЉ – онај који подстиче, подстре­кава на буну, 9, 27, 144

БУНИШТЕ – сметлиште, буњиште, 9, 10, 42, 144

БУНОВАН – који се није још добро разбудио, 27, 144

БУНОВИТ – који се лако и брзо буни, 27

БУНОВНО као у бунилу, сањиво, 27, 144

Бунраку – јапанске луткарске драме, развиле су се у Кјоту крајем XVI века, 140

БУНТИНГ енг. енглеска лака тканина за прављење застава, 3

БУНЦАЊЕ – булажњење, трабуњање, 2, 9, 30, 144

БУНЦАТИ – булазнити, трабуњати, 2, 9, 27, 144

БУНЧАНИ – место у Словенији код Љу­томера, 71, 145

БУНЧИЋИ – место у Републици Срп­ској код Србиња, 71

БУНЏИЈА – бунтовник, 9, 10, 27, 144

БУЊЕВАЦ Иван, некадашњи фудба­лер „Црве­не звезде“ (1954), 75

Милан (Добој 1941), есејист и прозни писац (студ.: Време у драми, На­родни посланик Бранислава Ну­шића), 93

Божо глумац (Кудуз) 143

– припадник јужно­сло­венске етни­чке групе у Бачкој, 6, 9, 27, 141БУЊЕВКА – припадница буњевачке ет­ничке групе у Бачкој, 6, 9, 10, 27, 144

БУЊЕВЦИ – етничка група насељена у Бачкој, 6, 7, 8, 9, 27, 34, 95, 109, 144

БУЊЕВЧЕ – млад Буњевац, 27

БУЊИШТЕ – место где се баца ђуб­ре, смет­лиште, 9, 10, 27, 144

БУПНУТИ – ударити некога јако, бубнути, 9, 27, 144

БУРАБАР – градић на југу Западне Ау­с­тра­лије, 12х

БУРАЗЕР тур. брат, 9, 27, 31, 89, 144

БУРАИДА – град у Саудијској Араби­ји у области Касим, 6, 96

БУРАКИН – градић на југозападу За­падне Аустралије, 12

БУРАСКА итал. изненадна непогода, нагао вихор, бура, 3

фиг. излив зловоље, љутине, 3БУРАТИТ – врста минерала, варијетет аурихалцита, 124

БУРАУЕН – градић на Филипинима у за­ли­ву Лејте, 12, 153

БУРАЧОК Мацеј (1840-1900), творац мо­дерне белоруске књи­­жев­нос­ти, 95

БУРБАКИ Шарл (Bourbaki, 1816-1897), француски генерал, 6, 95

БУРБОНЕ – историјска област у Фран­цуској, 6, 12

БУРБОНИ – стара француска династија, 7, 8, 95

БУРГЕНА – римска војничка пос­таја, 34

БУРГЕНЕ – рушевине римског града код Нових Бановаца, 95

БУРГИБА Хабиб (1902-?), туниски по­ли­тичар, 6, 7, 8

БУРГИЈА – оштар челични алат за бу­ше­ње рупа, сврдло, 6, 8, 9, 11, 31, 89, 95, 144

БУРГНИЧТарцисио : ранији италијански фудбалски репрезентативац; СП 1966,70,74.

БУРГОЕН Жан (Bourgoin, 1925), француски књижевник, 6, 95

БУРГОЈН Џон (Burgoyne, 1722-1792), ен­глески генерал, 6

БУРГОЊА – област у источној Фран­цуској, 6, 7, 12, 95

БУРДАЛУ фр. врста шареног фран­цус­ког платна, 3, 60

– трака, гајтан на шеширу са копчом, 3БУРДВАН – град у Индији, у западном Бен­галу (165.000 ст.), 6, 8, 153

БУРДИЗОНиколас, аргентински фудбалски репрезентативац; СП 2010.

БУРДИМО – место у Србији код Св­р­љи­га, 71

БУРДОВА Ксенија (1983), руска шахисткиња, 61

БУРЕАНУ Раду (1909-?), румунски књи­жевник, 60

БУРЕЈДА – град у централном делу Са­удијске Арабије, 12

БУРЕНЦЕ дем, од буре, 9, 27, 144

БУРЕЊИН Виктор (1841-1926), рус­ки књижевник, 34

БУРЕЏИК тур. покр. врста бурека с месом без лука, 27

БУРЖЕЛА Клод (Bourgelat, 1712-1779), француски ветеринар, оснивач прве ветеринарске школе, 6, 95

БУРЖУЈИ – припадници буржоазије, 9, 27

БУРЗАВА – градић на североистоку Ле­тоније, 149

БУРИДАН Жан (Buridan, 1295-1356), ско­ластички филозоф, 6, 7, 8, 34, 60, 95

Карел (1870-1924), чешки оперски пе­вач, тенор, 95БУРИЈАН Емил (Burian, 1904-1959), че­ш­ки позоришни режисер, 6, 7

БУРИЈАС – острво на Филипинима, 12

БУРИЛЦЕ дем. од бурило, 27

БУРИНАЦ – северни ветар у при­мор­ју, 27

БУРИНЕЦ – место у Македонији јужно од Дебра, 53, 71

БУРИНЦЕ – место у Србији јужно од Подујева, 53, 71

БУРИОЦЕ дем. од бурило, 27

БУРЈАТИ – монголски народ на оба­лама Бајкалског језера, 4, 7, 8, 95

БУРКАТИ – усталасавати, чинити не­мирним, 27

БУРКИНА – (сада Буркина Фасо), др­жава у Африци, некадаш­ња Гор­ња Волта, 7

БУРЛАКУГета, молдавска певачица; ''Песма Евровизије'' 2008.

БУРЛАТЕ – место у Србији код Ко­сов­ске Митровице, 71

БУРЛЕТА итал. мала весела игра, мала бурлеска, 3

БУРМАЗИ – место у Босни и Херцего­ви­ни источно од Метковића, 53, 71

БУРМИЦА дем. од бурма, 27

БУРНИЦЕ – породица морских пти­ца изврсних летача, 7, 8, 27, 59, 144

БУРНОСТ – јачина, жестина, плаховитост, 27

БУРНСОН Том, енглески филмски глу­мац (Ружа и мач),

БУРЊАЦИ – птице сличне галебовима које живе далеко на пучини, 6, 25

БУРОВАЦ – место у Србији источно од Свилајнца, 53, 71

БУРОВНО – бурно, 27

БУРСИЋИ – место у Босни и Херцегови­ни код Ви­ше­града, 71

БУРТАШИ – место у Црној Гори код Ба­ра, 71

БУРУЛУС – језеро на северу Египта, 12

БУРУНДИ – држава у источној Аф­ри­ци, раније Урунди, Главни град Буџумбра, 6, 7, 8, 12, 50, 87

БУРУРЕТ тур. спор, неспоразум, свађа, 89

– поремећај, пометња, 89БУРУСИСЈанис, грчки кошаркашки репрезентативац; р. 1983; ЕП 2007.

БУР ФУАД – градић на северу Егип­та код Порт Саида, 12

БУРХАЛА – градић на североистоку Ру­си­је, 12

БУ СААДА – градић на северу Алжира, 12

БУСЕНАК дем. од бусен, 9, 27, 144

БУСЕНГО Жан Ба­тист (Boussingault, 1802-1887), француски хемичар; аутор радова из пољопривредне хемије, 6

БУСЕНИТ – који је пун бусења, 27, 144

БУСЕНИЋ дем, од бусен, 27

БУСИЈАШ – онај који вреба, напада из бу­сије, 27, 144

БУСИЛЦИ – место у Македонији код Ве­леса, 71

БУСИНГА град на северу Конга, 12х

БУСИРИД – легендарни краљ Егип­та, 6

БУСИРИС – (грч. Бусирс, лат. Бусирс) - Египатски краљ, син бога мора Посејдона и египатске краљице Лисијанасе.

БУСКЕМИ Стив, амерички филмски глумац (Фарго),

БУСКЕТССерхио, шпански фудбалски репрезентативац; СП 2010.

БУСНИЦА – расад (са бусеном), 27

БУСНОВИ – место у Славонији код Сла­вонске Пожеге, 53, 71

БУСОВИТ – бусенит, 144

БУСОВИЋ Никодим, епископ далма­тински и оснивач пра­вославне цркве у Далмацији (1693-1713), 6

БУТАКОВ Алексеј (1907-1953), пи­ја­нис­та и композитор, 7

БУТАНАЦ – држављанин Бутана, 147

БУТАНКА – држављанка Бутана, 147

БУТАНЦИ – народ који живи на Хи­ма­ла­­јским падинама јужно од Ти­бе­та 109

БУТАРГА итал. осушени сићушни ри­бљи мрест, 7, 11, 27, 89, 95, 144

БУТЕ ЖИЛ – име и презиме француског тенисера, 28

БУТИЛЕН – незасићени угљоводо­ник хомолог пропилену, 6

БУТИРАТ – со бутерне киселине, 6

БУТИРИН лат. хем. маслена кисе­ли­на, киселина путера, 3

БУТИРИТ – врста фосилне смоле, 125

БУТКОВО – место у Србији јужно од Ива­њице, 53

БУТМИЈЕ – градић на Блиском истоку, 12

БУТНУТИ покр. гурнути, ћушнути, 27

БУТЊАЧА бутна кост, бедре­њача, 9, 27, 144

БУТОВКА зоол. врста морске шко­љ­­ке, 27

БУТОЗАН Васо (1902-?), политич­ки и културни радник, 7, 8, 34

БУТОРАЈ – место у Словенији код Чр­номеља, 71, 145

БУТОРАЦ Весна (Загреб, 1943), ба­лет­ска иг­рачица, прима балерина Хрватског народног казалишта у Загребу, 7, 77, 162

Иван, наш шахиста, 61

– Бранко, учесник на Олимпијским играма у веслању 1952. године, 140

БУТРИНТ – језеро у Албанији, 8

БУТРОЛА фр. справа за убијање сто­ке, 3

БУТУРИН Владимир, украјински ша­ховски интернационални мајстор, 61

БУЋКАЛО – врста мамца за рибо­лов, који се састоји од пола метра дугачке дршке и 15 см широког ни­шана (копита), који се обично пра­ве од једног комада дрвета, 8, 9, 27, 34, 83, 144

БУЋКАЊЕ – ударање бућкалом по во­ди, 9, 27, 144

БУЋКАТИ – ударати бућкалом по во­ди, 9, 10, 27, 144

БУЋНУТИ – скочити или пасти са шу­мом у воду, пљуснути, 9, 10, 27, 144

БУФАРИК – град на северу Алжира, 12

БУХАНАЦ Станко (1911-1964), по­зо­ришни и филмски глумац (Човек и звер), 7, 143

БУХАРИН Николај Иванович (1888-1938), ру­ски политичар и економиста, 6, 7, 34, 95

БУХАЧАК – (Плантаго псyллиум) једногодишња биљка, бу­ха­чица, 111

БУХВАЛДГвидо, ранији немачки фудбалски репрезентативац; СП 1990,94.

БУЦМАСТ – дежмекаст, пун, пуна­чак, 2, 9, 27, 144

БУЧАНКА – изобичајена округла де­во­ј­ачка капа, која се но­сила у Лев­чу, 6

БУЧЕВКА заст. врста старе ловачке пушке, 27

БУЧЕРЦА – место у Словенији код Крш­­ког, 71, 145

БУЧИНЦЕ – место у Србији код Про­куп­ља, 71

БУЧИНЦИ – место у Македонији код Скопља, 71

БУЧИШТЕ – место у Македонији северно од Штипа, 53, 71

БУЧКОВАКатерина, чешка одбојкашица, ЕП 2009. у Пољској.

БУЧНИЦА – водопад у западној Ср­би­и, у Јадру код села Тр­шића, 27

– место где се слива вода из бука, 27БУЧНОСТ – особина оног што је буч­но, 9, 27, 144

БУЧХОЛС Хорст, амерички филмски глумац (1,2,3),

БУЏАНАЦ – крупан орах, 27

БУЏАРОВАгнеш Војнова, керамичарка из Сремске Каменице, члан УПИДИВ, 140

БУЏАСТО – здепасто, затупасто, 27

БУЏАЧИЋ дем, од буџак, 144

БУЏНУРД град на северу Ирана, 12

БУЏОВАН – човек на великом по­ло­жају, онај који има велику власт 106

БУШАНАН – градић у Либерији јужно од Монровије, 12

БУШАРДИ Жан (1810-1870), француски књижевник х

БУШЕВЕЦ – место у Хрватској јужно од Велике Горице, 53, 71

БУШЕВИЋ – место у Хрватској исто­чно од Шибеника, 53, 71

БУШИЛАЦ – радник на бушилици, 73

БУШИНАЦ – полужбун Средоземља и нашег приморја, 27, 144, 170

БУШИНЕЦ – место у Словенији код Но­вог Места, 71, 145

БУШИЊЦЕ – место у Србији код Ко­совске Каменице, 71

БУШКАЊЕ – подбадање, подбуњи­вање, 9, 144

БУШКАТИ – бунити, подбадати, 9, 144

БУШМАНИ – (шумски људи), домородачко ста­нов­ниш­тво у јужној Африци, 6, 7, 8, 95, 109

БУШУЛЕЈ – градић у Русији, у Забај­ка­лу, 96

БХАДРАК – градић на истоку Индије у Бен­галском заливу, 12

БХАМАХА – индијски научник из VII века, аутор расправе о песничкој уметности, 6

БХАНРЕР – планина у Индији у др­жа­ви Мадија-Прадеш, 12

БХАРАВИ – индијски песник из VI ве­ка, аутор поеме Бој Кирате и Арџуне, 6, 7

БХАРАТА – индијски писац из IV ве­ка, 6, 7, 56, 60

БХАРАТИ Дасан (XIX век), индијски пес­ник, 60

БШЕСЛАВ – градић у Словачкој јужно од Бр­на, 12х


Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет