Жугић: б седмословно


БАКАЛАЋ – трговчић, ћифта, 10, 144 БАКАЛИНбет2/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

БАКАЛАЋ – трговчић, ћифта, 10, 144

БАКАЛИН тур. трговац колонијалном робом и намирницама на мало, 2, 8, 9, 11, 27, 31, 95, 142, 144

БАКАЛКА – бакалинова жена, 9, 10, 27, 141

– женска особа бакалин, 144БАКАЛОВ Георги (1873-1939), бу­гар­ски књижевни крити­чар и ис­то­ричар, 7, 8, 34, 60

Еуген (1959), руски шахиста, 61

– који припада бакалу, 9, 144

Марин бугарски фудбалер, 140БАКАЛУК – бакалска роба, роба на­ме­њена за продају, 9, 27, 31, 144

БАКАЛУМ тур. да видимо, видеће­мо, 11, 27

БАКАНАЛ фиг, оргија, теревенка, 9, 27, 144

– свечаност у част бога Бака (Баха), бо­га вина и весеља, баханал, 9, 10, 144БАКАНАС – место и река на југу Ка­захстана, 96

БАКАНЕТ покр. врста птице, шљука, 27

БАКАНИР – архипелаг на северозападу Аустралије, 12

БАКАНТИ лат. назив за старије студенте у старом веку, 34

БАКАНЏА – тешка ципела, цокула, 2, 9, 10, 27, 34, 106, 142, 144

БАКАРАКБерт, амерички композитор популарне музике; добитник три Оскара и шест Гремија.

БАКАРАН – који је од бакра, који је боје бакра, 9, 27, 106

БАКАРАТ фр. врста коцкарске иг­ре картама, бакара, 9, 27, 144

БАКАРАЦ – место и мала лука бли­зу Ријеке, 7, 34, 53, 71

БАКАРДИ – марка рума, по истоименој кубанској породици протераној после револуције.

БАКАРЕЦ Синиша, некадашњи од­бој­каш „Црвене звез­де“. 75

БАКАРИЋ Владимир (1912-1983), по­литичар и државник, 7

БАКАРЛИ – бакаран, који у себи има ба­кра, 27, 144

БАКАРНИ – који је од бакра, 9, 144

– тамноцрвен, као бакар, 9, 144БАКАТОР – бело вино из Суботичке пеш­­чаре, 103

БАКАТУН – стари аустријски бакар­ни новац, 27

БАКАШУНВељко ватерполиста, рођен 1920, члан Јадрана (Сплит), 140
БАКБОРД енг. пом. лева страна бро­да кад је човек окренут ли­цем прамцу, 3

БАКБОУН – планине на северозападу Канаде, 12

БАКВАЧА – врста крушке крупна и соч­на плода, 27

БАКВИЦА – дрвен суд за воду, бачва, 2, 86, 144

дем. од баква (покретан наковањ за от­ки­вање косе), 9, 27, 106, 144БАКВОЛД Гвидо, фудбалски реп­ре­зентативац Немачке, 28

БАКВУДС енг. прашуме, дивљи и нео­­б­рађени крајеви на за­паду САД, 3

БАКЕЛИТ – тврда, нетопљива, веш­тач­ка смола за израду подлога и дру­гих предмета, 4, 6, 7, 9, 11, 31, 144

БАКЕРИТ – минерал из групе акси­нита, 125

БАКЕСКИ Еди, италијански ли­ков­ни критичар, 52

БАКЕТАР покр. онај који носи бакету, 9

БАКИНЦИ – место у Републици Српској код Лак­­та­ша, 53, 71

БАКЛАВА тур. врста посластице, сла­т­ка пита са орасима преливена растопљеним шеће­ром или ме­дом, 9, 11, 31, 34, 144

БАКЛАЖА фр. пом. такса коју пла­ћају бродови приликом улас­ка у лу­ку, 3, 11, 31, 102

БАКЛАНД – висораван на североистоку Аустралије, 12

БАКЛАЧА – врста крушке крупна пло­да, бакљача, 27

БАКЛИЦА покр. дем, од бакла (бак­ва, дрвена посуда за воду), 27

БАКЉАДА – свечана вечерња по­вор­ка у којој се носе бакље, 9, 27, 31, 144

БАКЉАЊЕ – глаголска именица од бак­љати, 27

БАКЉАРИ – вечерња свечаност уо­чи Ивањдана на којој момци и девојке пале бакље, 27

БАКЉАТИ – брбљати, лупетати, 27

БАКЉАЧА в. баклача,

– држак за бакљу, 9, 144БАКОВАЦ – место код Госпића, 53, 103

БАКОВЕН – место у Јужноафричкој Ре­публици, недалеко од Кеп­тауна, 103, 153

БАКОВИА Георг (Bacovia, 1881-1957), ру­мун­­ски песник, зачетник ру­мунског симболизма, 8

БАКОВИТ – обестан, биковит, 9, 27, 106, 144

БАКОВИЋ Јелена, наша реп­резен­та­тивка у каратеу, 26

Благоје (Бијело Поље 1957), песник (зб. песама: Жеђ под водом, Шаптачева смрт, Поскок, Лето, Караконске бајке, Креветац за царицу и др.), 93

Бранко (1981), наш фудбалер „ОФК Бе­оград“, 28

Миланка (Београд 1952), песникиња (зб. Животе, припадни само ме­ни, не успомени), 93БАКОВКА – место у Русији југозападно предграђе Мос­кве, 103, 153

БАКОВЦИ – место у Словенији код Мур­ске Соботе, 53, 103, 145

БАКОЛОД – (Бацолод), град и лука на северозападу острва Негрос, Фи­липи­ни (402.345 ст.), 6, 8, 34, 153

БАКОНГО – народ из групе Банту цр­на­ца који живе у Конгу и Анголи, 8

БАКОТИЋ Лујо (1867-1941), публи­цис­­­­та и лексикограф, 6, 7, 8

– место у Босни и Херцеговини код Маг­лаја, 71БАК ПЕРЛ – (Buck Pearl, 1892), презиме и име америчке књижевнице. Де­ла: Добра земља, Змајево семе, Па­виљон жена и др. Нобелова награда 1938., 6

БАКРАСТ – бакренаст, који у себи са­др­жи бакра, 27

БАКРАЧЕ дем, од бакрач, 9, 10, 27, 144

БАКРЕНО – бакарно, које у себи има бак­ра, 27

БАКРЕЊЕ – побакрење, побакривање, 73

БАКРИТИ – побакрити, побакривати, 73

БАКРИЦА дем, од бакра (бакрач), 9, 27, 106, 144

БАКСКИН енг, меки мушки штоф од вуне, углачан с једне стране, 8

БАКСТЕР Ен, (Baxter), енглеска филмска глумица (Исповедам се).

Мередит, америчка филмска глумица (Наследство).

Џемс новозеландски песник, 60

БАКСТОН – град у централном делу Ен­глеске, 12

БАКТАЛО – онај који јако бакће (лупа), кад хода, 27

БАКТАЊЕ – глаголска именица од бактати, 9, 27, 106, 144

БАКТАТИ – ићи лупајући ногама, то­потати, 9, 27, 106, 144

– петљати, радити са потешкоћама, 9БАКТУША – место у Посавини јужно од Жупање, 53

БАКУГАН – популарна видео игрица.

БАКУЛИН покр. палица, штап, 27

БАКУЛИТ грч. фосилни главоно­жац из доба креде, 27

БАКУЛУС лат. штап, прут, палица, батина, 3

БАКУЊИН Михаил (1814-1876), рус­ки револуционар, 6, 7, 34, 36, 44, 60

БАКУСОВ – који припада Бакусу, гр­ч­ком богу весеља, вина и плодности, 103

БАКУТИН Алексеј (1958), руски шахиста, 61

БАКХАУС Вилхелм (Backhaus Wil­helm, 1884-1969), не­мач­ки пија­ни­ста, интерпретатор Бетовена, 7, 8

БАКХЕНД – храм-планина у центру гра­да Ангкора из IX века, 60

БАКЧАЊЕ – глаголска именица од бак­чати се, 27

БАКЧИНА аугм, од бакча (баш­ча, врт), 27

БАКШАЛА – река на југу Украјине, 103

БАКШИЈА – место на Космету код При­штине, 71

БАКШИТИ – давати бакшиш, даро­ва­ти, 27

БАЛАБАК – град на истоименом ос­трву на западу Филипина, 12, 153

– острво између Јужнокинеског и Су­луског мора на југозападу Фи­ли­пина, 12, 96БАЛАБАН Берт, енглески филмски режисер (Странац са Вене­ре),

Боб, амерички филмски глумац (Без злобе, Свет духова), 147

– велики човек или животиња, 9, 11, 31, 144

Владо (1962), наш шахиста, 61

Бошко, (Бриж) хрватски фудбалер, 140

– врста слатководне рибе, балач, 6

тур. дресирани медвед, 9, 11, 144

– крупан петао, 27, 31, 144

– место код Приштине, 53, 71

тур. ован са два парошка испод ро­гова, 106

перс, назеб, кијавица, 9, 11, 144

– штап којим се удара у бубањ, маљица великог бубња, 9, 11, 83, 144БАЛАБИЛ – кореографска деоница у ба­лету, 77

БАЛАВАЦ – врста голих копнених пу­же­ва, голаћ, 4, 9, 34

– врста речне рибе, тврдоперка, бодљи­кави гргеч, 6, 7, 8, 9, 25, 34, 81, 144

– врста сточне болести 106

– незрео и неискусан младић, 9, 106, 144БАЛАВКА – балавица, балаво жен­ско де­те, 27

БАЛАВКО – балавац, балаво мушко де­те, 9, 27, 144

БАЛАВЧЕ млада незрела особа, 9, 10, 27, 144

БАЛАГАН перс. дашчара, барака, шат­ра, нарочито циркуска, 3

БАЛАГАТ – планина на југозападу Ин­дије, 12

БАЛАГЕР Виктор (Balaguer, 1824-1901), шпан­­­­ски каталонски песник и исто­ри­чар (Историја Каталоније, Ис­то­рија трубадура), 7, 8

– град у Каталонији на североистоку Шпаније, 12, 86, 153БАЛАДЕН фр. шаљивџија, лакрдијаш, забављач; балетски играч, 3, 77

БАЛАДНИ – романтичан и тужан, 9

БАЛАДОК – место у Русији, у Амур­ској области, 102

БАЛАЗИР фр. врста чапље, 11

БАЛАЗОР – врста источноиндијске па­мучне тканине, 3

БАЛАКОВ Красимир Генчев (1966), некадашњи фудбалски реп­ре­зентативац Бугарске, 28, 139

БАЛАНГА – град на Филипинима, у бли­зини Маниле, 12, 153

БАЛАНДА – стара мера за тежину, 103

БАЛАНСЕ фр. у плесу: играчево њи­ха­ње са ноге на ногу у месту, 3, 6, 31, 77

БАЛАНУС лат. род малих рачића, ло­­пара који живе причвршћени за приобално стење, 6, 7, 8

БАЛАНЦЕ – место у Србији код Ви­ти­не, 53, 71

БАЛАНЦИ – место у Македонији код Деб­ра, 71

БАЛАПУР – градић на југозападу Инди­је, 103, 153

БАЛАРАТ – град у Аустралији западно од Мелбурна (64.980 ст.), 6, 12, 153

БАЛАРЕК – планина у Словенији источ­но од Толмина, 145

БАЛАРИН Јурај Словен (?-1506), чу­ве­ни стаклар из Сплита, 7

БАЛАРКЕ језеро у Шпанији источно од Мадрида, 12х

БАЛАСОР – градић у Индији јужно од Кал­куте, 12, 153

БАЛАТКА Антон (1895-?), словеначки композитор и диригент, 95

БАЛАТОН – највеће језеро у Мађар­ској (Блатно језеро), 5, 6, 7, 8, 53, 63, 141

БАЛАТУН – место у Босни и Херцегови­ни код Бије­љи­не, 53, 71

БАЛАФОН – врста афричког музич­ког инструмента, 103

БАЛАХТА – место у Русији југозападно од града Крас­но­јар­ска, 96

БАЛАЧКА – место у Србији код Ваљева. 140

БАЛАЧКО – Троглави див из српског народног вјеровања.

БАЛАШОВ – град на југу Русије у Са­ра­товској области (86.000 ст.), 8, 12, 96, 153

Јуриј (1949), руски шаховски велемајстор, 61, 72, 147

Роман, руски ватерполо репрезентативац, 28

БАЛДАЗА тур. свастика, женина сестра, балдуза, 27, 89

БАЛДАСИЕктор, аргентински фудбалски судија; СП 2010.

БАЛДАШИ – место у Хрватској код По­реча, 71

БАЛДИНИ Стефано, италијански ма­ра­тонац, освајач златне медаље на олимпијади у Грчкој 2004. год, 28

Франческо (1974), италијански фудбалер, „На­поли“, 28БАЛДУЗА в. балдаза,

БАЛДУЗИ Рејналдо, аргентински шахиста, 61

БАЛДУНГ Ханс (Baldung Hans, 1480-1545), немач­ки сли­кар и графичар, снажан портретист (Жена и смрт, Мучеништво св. Доротеје), 6, 7, 8, 34, 60, 159

БАЛЕАРИ – шпански архипелаг и про­винција на западу Меди­терана, 4, 6, 7, 34, 53, 95

БАЛЕВИЋ Јован режисер, 140

БАЛЕГАВ – упрљан балегом, 9

БАЛЕГАН – животиња која често балега, 27

БАЛЕГАР – врста кукца тврдокрилца, балегаш, котрљан, 8, 9, 25, 34, 59, 95, 144

БАЛЕГАШ в. балегар, 9, 27

БАЛЕЈАЦ – врста вина из неготинског краја, названа по брду Балеју, 27

БАЛЕНДО Павел (1980), белоруски шахиста, 61

БАЛЕНКА – врста белог грожђа, балета, 27

БАЛЕРИН – балетски играч, плесач, 9

БАЛЕРОА – градић на северу Нор­ман­дије 12х

БАЛЕТАН – играч, плесач у балету, 9, 31, 144

БАЛЕТИЋ Бранко, филмски режисер и сценариста (Балкан експрес, Сок од шљива), 20, 143

Гојко, глумац, 20БАЛЕТНО – балетско, које се одно­си на балет, 27

БАЛЕШКА – врста птице, лиска, 27

БАЛЕШНО – насеље код Козине у Сло­­ве­нији, 103, 145

БАЛИЗАМ грч. мед, трзање, дрх­та­ње, гр­чење, бацакање, 3

– болесна, хистерична жеља за играњем код појединаца или маса, 3БАЛИЈЕВ Никита Фјодорович (1877-1936), руски глумац и режисер, 34

БАЛИЈЦИ – становници острва Ба­ли у Индонезији, 109

БАЛИКШИ – градић у Казахстану, на се­верној обали Каспијског је­зера, 12, 153

БАЛИМУН – део Даблина.

БАЛИНАЦ – место у Србији код Кња­­­­жев­ца, 53, 71

БАЛИНКА – крашка јама у Лици код Плашког (дубока преко 235 мета­ра), 8, 53

– место у Мађарској западно од Будим­пеште, 12х, 153

– место на североистоку Пољске, 153

БАЛИНОВ Илија (1966), бугарски шаховски велемајстор, 61

БАЛИНЦЕ – место на Космету код Ву­читрна, 71

место на Космету код Клине, 71БАЛИНЦИ – место у Македонији код Ва­ландова, 53, 71

БАЛИНЧЕ – млад балија, балинчић, 10, 27, 144

БАЛИСТА лат. бацач камења у ста­рих Римљана, ба­лес­тра, 3, 7, 8, 9, 11, 27, 31, 34, 95, 144

БАЛКАРИ – кавкаски народ турско-та­тарског порекла, 7

БАЛКИДА – име легендарне арапске кра­љице од Сабе, 102

БАЛМАРИСофи, француска репрезентативка у скифу, 140

БАЛНЕУМ лат. бања, купатило, 3, 31

БАЛОВАЦ – место на Космету код По­­дујева, 71

БАЛОНАР – продавац дечјих бало­на, 9, 27, 144

БАЛОНАЦ – кишни мантил или огр­тач од балон свиле, 9, 102, 144

БАЛОНЕТфр. ваздушна комора за одр­жавање ваздушних бро­дова и ба­ло­на, 87

БАЛОНЧЕ дем, од балон, 9, 27, 144

БАЛОТАР – играч у игри балотама, 9, 144

БАЛОТРА – град на западу Индије, 12

БАЛОШАР фр. скитница, протува, 102

БАЛОШКА покр. зељаста ливадска нис­ка биљка жутог цвета, 27

БАЛ ПЛАЦ – трг у центру Беча, 6, 7

БАЛСАДО – фудбалски репрезентативац Аргентине, 28

БАЛСАМОВинченцо (рођен 1935), италијански сликар и вајар, 140

БАЛСАРА – пламењача, 27, 95

БАЛСЕЛС Хуан, шпански тенисер, 28

БАЛТАЊЕ – глаголска именица од балтати, 27

БАЛТАРД Луис Пјер (1764-1846), фра­н­цуски сликар и бак­ро­резац, 34

БАЛТАРО – велики глечер на Карако­руму (табела), 8

БАЛТАТИ – ударати балтом, сећи, теса­ти, 1, 9, 27, 144

БАЛТАЧА Сергеј Павлович (1958), не­кадашњи фудбалски репрезентативац Ру­сије, 46, 139

БАЛТАШИ – место у Хрватској јужно од Карловца, 145

БАЛТЕНИ – место на југу Румуније, 103

БАЛТИЋИ – место у Херцеговини код Соколца, 71

БАЛТИЦА дем, од балта (секира), 9, 27, 144

БАЛТОРО – глечер на Хималајима, 58

БАЛТРУМ – острво на северозападу Не­мачке, у Северном мору, 12

БАЛУЗЕК Владимир Влади­мир­ов­ич, руски сликар и сценариста, 70

БАЛУЈЕВАлександар, руски глумац; ТВ серија ''Московска сага''.

БАЛУКАТ – плод индијске биљке којом се трују рибе, балукот, балук, 9, 27

БАЛУКОТ в. балукат,

БАЛУНДА – (Лунда), црначко племе у горњем то­ку реке Конго, 8, 34

БАЛУЦКИ Михал (1837-1901), пољ­ски књижевник, комедиограф. Комедије: Велике метле, Савет­ници господина саветника, Теш­ка времена и др., 7, 34

БАЛУЧКА – (Allium vineale) врста само­ник­лог дивљег лука, виноградар­ски лук, ба­лу­шка. 1, 9, 10, 27, 34, 111, 130, 144, 170

БАЛУШКА – врста самоникле биљке, мразовац, балучка, 27, 34, 111, 130

БАЛШИЋИ – зетски великаши из XIV и XV века, 4, 6, 7, 8, 34, 50, 87, 95

БАЉАГАС Емилио (1908), кубански пес­ник, 7

БАЉАМЕЗ в. баљемез, 9, 11, 27, 106, 144

БАЉАРДО Алберто Мендоза (1940), некадашњи фудбалски репрезентативац Перуа, 139

БАЉАСТО – које има баљу (белег), 27

БАЉВИНЕ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Мр­ко­њић Града, 53, 71

БАЉЕВАЦ – место у Србији код Об­­ре­новца, 53, 71

– место у Србији код Рашке, 7, 8, 53, 71БАЉЕМЕЗ тур. велики топ (велика берта), баљамез, 9, 11, 106, 144

БАЉЕШКА – врста птице мочва­ри­це, баљошка, лиска, 27

БАЉИВАЦ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Тре­би­ња, 71

БАЉМОНТ Константин Дмитри­јевич (1867-1942), руски песник. Дела: збирке песама Сабране песме, Под северним небом, Будимо као сунце, Само љубав, Литургија ле­поте; романи Под новим српом, Ваздушни пут, 7, 8, 34, 60, 95

БАЉОШКА в, баљешка.

БАЉУКАТ покр. рибља трава, бало­кот, 27

БАЉУЧКА покр. врста биљке, зе­лен­када, 27

БАЉУШАН покр. ован који има ба­љу, баљен, 27

БАЉУШКА – врста дивљег лука, див­­ља љутика, 27

БАМАЛИП лат. у логици силогизма: фи­гуре закључивања, 95

БАМБАНГ – место у централном де­лу острва Лузон на Фили­пи­нима, 12

БАМБАРА – етничка заједница у Ма­лију, 6, 109

БАМБАРИ – градић у Малију, 12

– град у централном делу Цен­т­рал­но­аф­ричке Републике, 8, 96, 153


БАМБЕРГ – (Bamberg), град на северу Ба­вар­ске, Немачка (70.216 ст.), 6, 7, 8, 12, 34, 53, 55, 95, 96, 153

БАМБЕСА место на северу Конга, 103

БАМБИНО итал. мало дете, детенце, лутка, 3, 34, 89, 95

БАМБОЛА – црначки бубањ на запа­ду Ин­­дије, 103

БАМБУЛА – плес који потиче од Ин­ди­ја­наца, 102

БАМБУСА – врста рибе, барбуша, 103

БАМБУТИ – пигмејско племе у Еква­то­ријалној Африци, 8, 56

БАМЕНДА – град на југозападу Ка­ме­руна, 12х, 153

БАМИЈАН – градић у Авганистану севе­ро­западно од Кабула, 6, 7

БАМИЈАТ – лековита трава, бамија, 14

БАМптон – група острва у Корал­ном мо­ру, североисточно од Аустра­лије, 96

БАМУНГУ – место на североистоку Конга, 103

БАМФОРД – место у централном де­лу Енглеске, недалеко од гра­да Ше­ф­илда, 103

БАНАКИТ – врста базалтне стене, 122

БАНАЛАН фр. незнатан, обичан, отрцан, прост, 3, 7, 8, 9, 11, 27, 31, 34, 144

БАНАЛЕК – градић на југозападу Бре­та­ње, Француска, 12, 153

БАНАЛНО – незнатно, обично, отрца­но просто, 9, 11, 27, 144

БАНАМБА – место на југозападу Ма­ли­ја, недалеко од града Ба­мака, 96

БАНАНАЛ – место на југоистоку Бра­зи­ла, недалеко од града Рио де Жа­неира, 103

БАНАНАШ – врста шарене афричке птице ку­ка­вице, 7, 8

БАНАНИН – који је од банане, 27

БАНАНТС – јерменски ФК.

БАНАРЛИ – место на северозападу Тур­ске на обали Мраморног мора, 12

БАНАТИТ – врста еруптивне стене на­ђене у Банату и на источ­ном де­лу Србије, 27, 34, 115, 122

БАНБАЉА покр. врста велике мор­ске шкољке, 27

БАНБЕЛА – место на североистоку Оба­ле Слоноваче, 103

БАНБЕРИ – град на југу Енглеске (38.200 ст.), 12, 96, 153

– град на југозападу Западне Аус­тра­лије, 12, 153БАНГАВО – багљаво, шепаво, 27

БАНГАЛО енг, приземни летњиковац од лаке грађе, 10, 11, 89

БАНГАОН – град у држави Бихар, Ин­дија, 153

БАНГАТИ – храмати, шепати, 9, 27, 144

БАНГАСУ – град на југу Централно­аф­ричке Републике, 12, 153

БАНГЕТА – планински врх на истоку Па­пуа Нове Гвинеје, 12

БАНГИЈА покр. бангавац, онај који је бангав, 27

БАНГКОК – главни град и лука у Тај­лан­ду (5.88 мил. ст.), 4, 6, 12, 34

БАНГОЛО – место на западу Обале Сло­новаче, 103, 153

БАНГУРА тур. најситнији бакарни новац, 27, 89

БАНГУРУ – место на североистоку Кон­га, 103, 153

БАНДАВЕ – место у Малавију на обали је­зера Њаса, 12

БАНДАЖА фр. хируршки завој, по­вој, превијање, 3, 7, 8, 11, 31, 34

БАНДАМА – река на југу Обале Сло­но­ваче, улива се у Гвинејски за­лив, 12, 96

БАНДАЊЕ – глаголска именица од бандати, 27

БАНДАРА покр. врста трношљиве, 9, 27

БАНДАТИ – бунцати, бантати, 27

БАНДАЧА покр. бочна даска на кревету, 27­

БАНДЕЛО Матео (Bandello Matteo, 1485-1561), италијански приповедач и песник, 6, 7, 34, 60, 95

БАНДЕРА итал. застава, барјак, 9, 11, 31, 144

– планина у Словенији источно од Се­жа­не, 145

– планински врх на Златибору, 53

– телеграфски стуб, стуб уопште, 9, 11, 31, 34, 141, 144БАНДИГО – град у Аустралији северно од Мелбурна (57.441 ст.), 12х, 153

БАНДИЖА итал. прогон, 11, 27

БАНДИЛО покр. бунило, 27

БАНДИНИ Анђело (1726-1803), ита­ли­јански књижевни крити­чар и ерудита, 34, 60, 95

БАН ДИПР – градић на југу Лаоса, 12х

БАНДИСТ итал. музичар у војној му­зици, 3, 9, 11, 27, 144

БАНДИЋИ – место у Црној Гори код По­д­­горице, 45

БАНДИЦА дем, од банда (разбојничка дружина), 9, 27, 144

БАНДОВИ – место у Хрватској источно од Сињског поља, 53

БАНДОЛА итал. муз. музички жи­ча­ни инструмент сличан мандолини, мандора, мандола, 3, 31

БАНДОНГ – врста чамца за превоз дрвета у Сингапуру, 110

Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет