Жугић: б седмословнобет4/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

БАРТОЛИ Матео (1873-1946), италијански лингвист, један од глав­них представника неолин­гвис­тичке школе, 7, 8, 34

БАРТОЛО да Сасоферато (1314-1357), италијански правник, пост­гло­са­тор, 7

– мушко име наших крајева, 91БАРТОЉД Василиј Владимирович (1869-1930), руски оријенталиста и историчар, 7

БАРТРЕМ Вилијам (1739-1823), аме­­ри­ч­ки књижевник, 60

Џон (1699-1777), амерички бота­ничар, 60БАРТУЛА – место у Црној Гори код Ба­­ра, 71

БАРТ ЏОН – (1930), презиме и име аме­­­­ричког романсијера, 7

БАРУЕЛО – градић на северу Шпаније, у об­­лати Кастиља, 12х, 153

БАРУСАВ – рашчупан, разбарушен, 9, 27, 144

БАРУТАР – човек који прави барут, 9, 31, 144

БАРУШАН – баровит, мочваран, под­­­во­дан, 27

БАРУШИЋ – место на Крку, 71

БАРУШКА покр. капа од црне јаг­ње­ће коже, 27

БАРУШНО – баровито, мочварно, под­во­дно, 27

БАРФИЛД Еди (1909-?), амерички кла­ринетиста и саксофониста, 80

БАРФЛЕР – (Barfleur), рт на северу Нор­ман­дије у ка­налу Ламанш, 58

БАРХАНА тур. бучно весеље, свирка и певање, 83, 89

БАРХАНЕ – мање покретне дине у пус­тињи, 95

БАРХЕНТ нем. памучна тканина с дла­чицама с једне стране, 10, 89

БАРХУАН Серхи, фудбалски реп­ре­зен­тативац Шпаније, 28

БАРЧАНИ – становници места Барке код Сежане у Словенији, 103

БАРЧИНА – баретина, баруштина, 106

БАРЧИЦА дем, од барка, 9, 10, 27, 144

БАРШИЋИ – насеље у Хрватској јужно од Карловца, 145

БАСАГИЋ Златко (1947), словеначки ша­хов­ски интернационални мајстор, 61

БАСАМАК тур. пречага на лествама, степениште, 2, 9, 10, 11, 27, 31, 106, 144

тур. свака поједина степеница у степеништу, 27БАСАМКА покр. врста бундеве, бе­сам­ка, 27

БАСАНИТ – врста минерала, модифи­кација анхидрита, има га у Ве­зуву, 125

БАСАНКА – врста крушке, басањка, 27

БАСАЊКА в. басанка.

БАСАРАБ И (1310-1352), влашки во­ј­во­да, оснивач династије, 7, 8

БАСАРИЋ Драган, кошаркаш „Же­лез­ника“, 28

Горан (1964), некадашњи фудбалер ФК Осијек из Осијека, 21БАСАЏИК тур. кројачка даска за пег­­­­ла­ње, 27

БАСЕЛАК покр. босиљак, 27

БАСЕМКА в, басамка.

БАСЕСКУТрајан, румунски политичар; председник републике 2010.

БАСЕТЕЛ – мали бас са три жице у Сло­венији, 83

БАСЕТИТ – минерал из групе уранских лискуна, 125

БАСИЈНА – увала на острву Хвару, 53

БАСИЛАН – острво на југу Фили­пи­на, 12, 96

БАСИСТА фр. певач који пева бас, ба­­сист, 9, 10, 11, 27, 31, 142

– свирач који свира у бас, 27, 31, 142, 144БАСКЕЛИГабријела, италијанска репрезентативка у скифу, 140

БАСКЕМИ Стив, амерички филмски глумац (Велики Лебов­ски),

БАСКЕРИ – роман Наташе Тучев. На­гра­да књижевне омладине Ваље­ва за 1992. годину, 154

БАСКИЈА тур. грубо отесано танко стабло, 2, 9, 144

тур. летва, 2, 3БАС КЉУЧ – музички знак на по­четку четврте линије, Еф-кључ, 6, 8, 137

БАСКОМБ Дад (1916-1972), аме­рич­ки џез музичар, трубач, 80

БАСМАЊЕ – глаголска именица од басмати, 27

БАСМАТИ покр. бајати, врачати, 2, 27

БАСМИЦА дем, од басма, 27

БАСНИТИ – бајати, врачати, 27

БАСНИЦА дем, од басна, 27

БАСОВНО – у басу, дубоким гласом, 9, 144

БАС ПРИМ – тамбура тиквасто-тамбу­рас­тог облика тела; налази се у саставима војвођанских и славонских тамбурашких оркестара, 83

БАСРЉАВ – несигуран, 9

БАСТАЈА – полукружна кула исте ви­сине као и оквирни зид тврђаве за од­брану од непријатеља, рондела, 6

БАСТАЈИ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Скен­дер Вакуфа, 71

БАСТАКЕ – место у Црној Гори код Берана, 140

БАСТАЊЕ – глаголска именица од бастати, 27

БАСТАРД – потомак двеју различи­тих врста, пасмина, 2, 3, 8, 9, 27, 31, 95, 111, 142, 144

– рт на истоку Квинсланда, Аус­тралија, 12

итал. слуга, носач, 11

БАСТАСИ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Ба­ња­лу­ке, 45, 53, 71

– место у Црној Гори код Никшића, 71БАСТАТИ – смети, усуђивати се, има­ти смелости, доликова­ти, 2, 9, 27, 31, 51, 106, 144

БАСТАХЕ – место у Црној Гори код Бе­рана, 71

БАСТИЈА – град и лука на северу Кор­зи­ке (38.535 ст.), 6, 7, 8, 12, 59, 153

– француски фудбалски клуб, 28БАСТИЉА – тврђава а потом затвор у Паризу из XIV века, 3, 6, 7, 8, 11, 27, 31, 87, 95, 102, 141, 142

БАСТИОНфр. петоугаоно утврђе­ње у склопу тврђавског бе­дема, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 27, 31, 34, 87, 95, 89, 141, 142

БАСТОЊЕ – река на југоистоку Бел­гије, 12х

БАСТРОП – градић у САД на севе­ро­ис­току савезне др­жаве Луи­зи­јане, 12

БАСУДИН – средство за уништавање биљних штеточина, 165

БАТАВАЦ покр. човек који бата (лу­па ногама кад хода), 27

БАТАВИТ – врста морске пене, сти­ве, 124

БАТАВЉЕ – збирна именица од бат­ва и батво (стабљика која носи цвет), 27

БАТАВЦИ – германско племе око Рај­не, Батави, 34

БАТАГАЈ – градић у Русији на реци Ја­ни, 12, 96, 153

БАТАГОЛ – место у Русији на западу Буратске области, 103, 153

БАТАИРЕ – место на Космету код Ко­совске Митровице, 71

БАТАЈКА – река у Русији, у Красно­јар­ском крају, 103

БАТАЈНЕ – место на Цресу, 53

БАТАЈСК – градић у Русији, недале­ко од града Ростова на Дону, 12, 53, 96

БАТАКУН – бакатун, стари аустријски бакарни новац, 27

БАТАЛАН тур. покварен, неупот­реб­љив, разваљен, 9, 27

БАТАЛАШ покр. врста рибе, главоч, 27

БАТАЛНО – неупотребљиво, поква­ре­но, 27

БАТАЛОВ Алексеј Влади­миро­вич (1928), руски филмски глу­мац и режисер (Дама са псетанцетом, Лете ждралови, Девет дана једне године и др.), 6, 7, 8

Николај Петрович (1899-1937), руски филмски глумац, 34БАТАЛУК тур. квар, штета, 27

БАТАЉАК – патрљак, рука без шаке, 9, 27

БАТАЉКА – мала батина, штап, 9, 27

БАТАЉОНфр. вој. основна тактичка је­ди­ница у војсци састављена од три или четири чете, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 31, 34, 87, 95, 142, 144

БАТАМАЈ – река у Русији у Јакут­ској об­­ласти, 96

БАТАНТА – острво у групи Молуч­ких острва у Индонезији, 12

БАТАРДО фр. вој. привремени заклон, насип од камена, 3

БАТАРКА покр. већа корпа од пру­ћа, батара, 27

БАТАСЕК – град на југу Мађарске, 12

БАТАСТО – које личи на бат, батину, 27

БАТАЧАК хип, од батак, 27

БАТАЧИЋ дем, од батак, 9, 27, 141, 144

БАТАШКА – планина на југозападу Бу­гарске, 12х

БАТВАЧА – крупна зимска крушка, ози­­мача, 27

БАТВИЦА дем, од батва, 27

БАТГАОН – град у Непалу на висорав­ни Богмати, 6, 8

БАТЕРМА тур. пропаст, слом, 89

БАТЕРСТ – (Bathurst, сада Банџул), град и лука у Гамбији (44.200 ст.), 7, 12, 153

– градић у Аустралији западно од Сид­неја, 12, 153

– острво у Тиморском мору, поред се­вер­не обале Аустралије, 6, 12, 153

БАТИДАН покр. модри патлиџан, 27

БАТИДУР итал. звекир на вратима, ал­­ка, 27, 89

БАТИЈАЛ – подела морског живот­ног простора по дубини, 115

БАТИНАР в, батинаш,

БАТИНАХ – (Al Batinah), градић на истоку Омана, 12х

БАТИНАЦ – место у Србији код Ћуп­рије, 53, 71

БАТИНАШ – онај који батина, туче, ко­­ји је склон физичком разра­чунава­њу, 9, 27, 144

БАТИНБА – градић на југу Сенегала, 153

БАТИНДА – градић на западу Индије, 12х, 153

БАТИНИЋ Хана, оперска певачица, сопран, 140

Бранка (1958), стоно­те­нис­­ка репрезентативка бивше Југославије, 103БАТИНЦИ – место у Македонији код Скопља, 71

БАТИРОВ Сапар (1967), туркменски ша­хов­ски велемај­стор, 61, 147

БАТИСИТ – минерал из групе титанских силиката, 126

БАТИСТА Серђо Данијел (1962), некадашњи фудбалски репрезентативац Ар­гентине, 139

БАТИФЕР – насеље у Словенији код Со­черге, 145

БАТИФОН грч. муз. дувачки инс­тру­мент са дубоким тоновима, 3

­БАТКАЊЕ – глаголска именица од бат­кати (боцкати), 27БАТКАТИ покр. боцкати, бадати, 9, 27, 144

БАТКУША – место у Босни и Херцего­ви­ни код Бо­сан­ског Шамца, 71

БАТЛАВА – место и река на Кос­ме­ту код Подујева, 53, 71

БАТЛАЧА покр. врста крушке, бат­ва­ча, 27

БАТЛИЈА – онај који доноси срећу другоме, 8, 9, 10, 27, 144

– онај који има среће у животу, 27, 144БАТЉАВО покр. укрућено, уштап­ље­но, 27

БАТНОГА – место у Хрватској код Слу­­ња, 71

БАТОВАЦ – место у Србији код По­жа­ревца, 53, 71

БАТОЛИТ – магма која продире из ве­ли­ких дубина на површи­ну зем­ље, 6, 7, 8, 34, 60, 95, 89, 121

БАТОМАЉ – место на острву Крку, 71

БАТОНДА итал. салтомортале пре­ко ко­­ња у циркусу, 3

БАТОРФИ Золтан, мађарски сто­но­тенисер, 28

БАТОЧКА покр. чиода, прибадача, иг­ла за прибадање, 27

БАТПАРА – град и лука у Индији северно од Калкуте (304.952 ст.), 6, 12, 153

БАТРАГЕ – место у Србији код Ту­тина, 53, 71

БАТРГАВ – који се батрга, тежак у ходу, 9, 27, 144

БАТРЕЊЕ – глаголска именица од бат­рити (храбрити), 27

БАТРИНА – место у Хрватској код Но­ве Градишке, 53, 71

БАТРИТИ мађ. храбрити, бодрити, со­колити, 9, 11, 27, 89

БАТРИЦА грч. уздигнути, попло­ча­ни простор пред кућом, те­раса, 27, 89

БАТУЈКА – становница места Батуја у Сло­венији, 103

БАТУЈЦИ – становници места Батуја у Словенији, 103

БАТУ-КАН – (1204-1255), монголски ос­­­вајач, унук Џингис кана, 8, 103

БАТУНАН – град на Филипинима на југу острва Минданао, 12, 153

БАТУРАВ – гломазан, незграпан, 9

БАТУРАК – батић, мала цват у об­лику клипа код неких биљака, 27

БАТУРАН Радомир (Пива 1948), при­по­ве­дач, песник и критичар (студије: Романи Борислава Пе­ки­ћа, Откровење Растка Пет­ровића), 93

БАТУРИН Јуриј, руски политичар и космонаут, 147

Михаил (1968), белоруски шаховски ин­тер­на­ционални мајстор, 61БАТУ-ХАН в, Бату-кан, 8

БАТУШИЋ Славко (1902-?), песник и романсијер. Дела: новела Чуда и чаролије; роман На другом трагу Аргонаути; драма Коморни трио; песме и путописи, 6, 7, 34, 60, 84

БАЋЕВАЦ – место у Србији код Ба­ра­је­ва, 71

БАЋЕВИЋ Максим (1848-1876), вој­вода у Херцеговачком ус­танку, 95

БАЋОВИЋ Чедомир (Цетиње 1952), песник (зб. песама: Видалиште; Сто анегдота о Његошу), 93, 154

БАЋУШКА рус, назив одмила за оца, 10, 31, 89

– народни назив за православног попа, 11, 31

– руски цар, 27

– Рус уопште, 27, 141, 142, 144БАУЕМИТ в, бовенит.

БАУЕРИТ – минерал, варијетет опа­ла, 125

БАУКАЊЕ – глаголска именица од бау­кати, 27, 106

БАУКАТИ – викати „бау“, плашити так­­вом виком 1, 9, 27, 106, 144

БАУКИДА – име Филемонове суп­руге, оличење идеалне суп­руге, 7, 8, 104, 151

БАУКИДА – (грч. Баукис, лат. Бауцис) - Старица из Фригије. Са својим мужем је угостила Зевса и Хермеса када су они у људском обличју путовали светом, 140

БАУЉАЊЕ – глаголска именица од ба­уљати, 9, 27, 106

БАУЉАРИ – породица врло брзих ин­се­ката, трчуљци, 7

БАУЉАТИ – кретати се побаучке, пузати, 9, 10, 27, 106, 144

БАУЉИНА – баук, општи назив за све што мили, гмиже, 27

БАУМБАХ Рудолф (1840-1905), не­ма­чки књижевник, 7

БАУНДРИ – планински врх у са­вез­ној држави Невада, САД, 12

БАУТИНО – лучки градић у Казах­ста­ну на полуострву Туб-Карагану у Ка­с­пиј­ском језеру, 96, 153

БАУТСЕН – град на југу Немачке источно од Дрездена, 96, 153

БАУХАУС – чувена немачка школа за архитектуру и примењену уметност у Вајмару, 6, 7, 8, 56, 60

БАУЧИНА – (Plantago psyllium) врста при­морске биљке, длакавих листова, баучак, приморска боквица, бу­хачица, 130

хип, од баук, 27БАФИНОВ – залив залив између Грен­ланда и Канаде, 6, 12

БАТИФОН – (гр.) музички: дувачки инструменат са дубоким тоновима (пронађен 1829 у Берлину).

БАФОМЕТ – идол темплара; идол или слика. Понекад се описује и као идол са људском лобањом, глава са два лица, идол у облику мачке глава са брадом 78

БАФУСАМ – град на југозападу Ка­ме­руна, 12х, 153

БАХАДУР Абулгази (1603-1663), тур­ски сакупљач огулских прича, 60

БАХАНАЛ – баханалије, 9, 27, 144

БАХАНТИ грч. код Римљана: учес­ни­ци у Бахусовим свечаностима у Средњем веку, 3, 7

БАХАТАЦ покр. бахат човек, 27

БАХАУЕР Ђина (Bachauer, 1913-1976), грч­ка пијанисткиња, 7

БАХИЈУС грч. метричка стопа од јед­ног кратког и два дуга слога, 3

БАХИЛИД – (око 505-450 пре н, ере), гр­ч­ки лиричар, 84, 95

БАХИЧАН – жив, темпераментан, 27

БАХИЧКО – живо, пуно заноса, 27

БАХИЧНО в, бахичко, 27

БАХНУТИ – банути, 9, 144

БАХОКЕН Пол, камерунски фудбалски репрезентативац, 46

БАХОРИЋ Белизар (Сушак, 1920), вајар, 162

БАХОФЕН Јохан Јакоб (Bachofen, 1815-1887), швајцарски социолог и писац. Главна дела: Материнско право, Мит о Истоку и Западу, 6, 7, 60, 95

БАХРАИЧ – град у Индији, у држави Утар Прадеш, 12, 153

БАХРЕИН – (Bahrain), острвска држава у Пер­сиј­ском заливу, Главни град Ал Манамах, 4, 6, 7, 8, 34, 87, 153

БАХРИТИ – династија мамелучких султана. Владала Египтом од 1254. до 1382., 6

БАХТАЊЕ – глаголска именица од бахтати, 27, 144

БАХТАТИ – ићи тешким ходом, трупка­ти, 27, 144

БАЦАЉКА – дечја играчка за баца­ње ка­менчића, 27

БАЦАНКА – мрежа за ловљење ри­ба, ба­цалица, 103

БАЦЕВИЧ Гражина (Bacewicz, 1913-1969), пољска виолинисткиња и композитор. Дела: Симфонијета за гудачки оркестар, Концерт за гудачки оркестар, Симфонијске варијације; опера Пустоловине краља Артура и др., 7

БАЦЕТИЋ Никола, наш ша­ховски Фи­де мајстор, 61

БАЦКАВО – које има бацке, бодље, 27

БАЦКАЛО – заједљива особа, бацкалица, 27

БАЦКАЊЕ – глаголска именица од ба­цкати, 27

БАЦКАТИ – задиркивати, пецкати, бо­цкати, 9, 27, 144

БАЦНУТИ в. боцнути, 106

БАЧАНИН – становник места Бата код Нове Горице у Словени­ји, 103

БАЧАНЦИ становници места Бача, 103

БАЧАРАЦ – становник места Баче у Сло­венији, 103

БАЧАРКА покр. коза или овца му­зара, 27

БАЧВАНИ – место у Републици Српској код Босанске Ду­бице, 53, 71

– становници Бачке, хБАЧВАРА – зграда у којој стоје каце, ка­чара, 2, 9, 27, 144

БАЧВАРИ – насеље у Словенији код Оз­ља, 103, 145

– Занатлије који праве бачве.БАЧВАСТ – испупчен, налик на бач­ву, 9, 10, 27, 144

БАЧВИНА – стара бачва, 27

БАЧВИЦА дем, од бачва, 9, 27, 144

БАЧВИЦЕ – место код Травника, 53, 71

– род морских животиња из поро­дице плаштењака, 25БАЧВОЊА – онај који има велики трбух, 27

БАЧЕВАЦ – место у Хрватској код Ви­ровитице, 53, 71

– насеље у општини Барајево код Београда, 140БАЧЕВ ДО – место код Дубровника, 71

БАЧЕВИЋ Димитрије, сликар ико­на из XVIII века, 7, 34, 60, 95

БАЧЕВЦИ – место у Србији код Ба­јине Баште, 53, 71

– место у Србији код Ваљева, 71БАЧЕНКА покр. чиода, 9, 10, 27

БАЧИЈАР – сточар на бачији, 9, 27, 31, 144

БАЧИНАЦ – место у Србији код Сме­­деревске Паланке, 71

БАЧИН ДО – место код Нове Гра­диш­ке, 103

БАЧИНКА – женска особа из места Ба­чине, 103

БАЧИНЦИ – место у Србији код Ши­да, 53, 71

БАЧИШТА – место у Македонији код Кичева, 71

БАЧИШТЕ – место где су раније би­ле бачије (сточарска насеља), 27

– место у Македонији северно од Кичева, 53БАЧКОВО – место на југу Бугарске, не­далеко од града Плов­дива, 103

БАЧКУЉА Бачванка (женска особа из Бачке), 9, 27

БАЧЛИЈАВладимир, фотограф из Београда, члан УЛУПУДС, 140

БАЧУРКА – место на североистоку Ру­сије, 103, 153

БАЏАНАК тур. пашеног, пашанац, 9, 27, 31, 144

БАЏАНАЦ – пашанац, пашеног, 10

БАЏОМЕТ тур. покр. димничар 1, 9, 10

БАШАБАШ тур. старешина у дечјим играма, 9, 27, 144

БАШАГИЋ Весна, шахисткиња, 61

БАШАЛДИ ром, музички инструмент, 83

БАШАЛДО ром, свирач, музикант, 83

БАШАЛУК – достојанство баше, 9, 27, 144

БАШАМАР итал. јато риба (на мор­ској површини или испод ње), 27

БАШАНДИ ром. свирачица, 83

БАШАНИН – становник села Ба у Шу­ма­дији, 27

БАШАНКА – становница села Ба у Шу­ма­дији, 27

БАШЕВЕЦ – насеље у Словенији код Жи­ровског врха, 103, 145

БАШЕВИСИсак Сингер, амерички писац пољског порекла, добитник Нобелове награде за књижевност 1978.

БАШЕЛАР Гастон (1884-1962), фран­­цуски филозоф, 7

БАШИБОШ – место у Македонији код Ва­ландова, 53, 71

БАШИЛОВ – Михаил Сергејевич (1821-1870), руски сликар и илустратор, 103

БАШИНАЦ – човек из села Башина код Смедеревске Паланке, 103

БАШИНКА – жена из села Башине код Смедеревске Паланке у Србији, 103

БАШКАЛИ – особит, 27

БАШКАРА – посебна просторија за ку­пање, 27

БАШКАУС – река у Русији у Алтај­ском крају, 96

БАШКИРИ – народ који живи у под­ножју јужног Урала, Баш­кир­ци, 7, 8, 95

БАШ- КНЕЗ – главни кнез, најважни­ји кнез, 27

БАШКОТИ – место код Пореча у Ис­три, 71

БАШЛИЈА тур. украсна игла с главицом, чиода, прибадача, 9, 11, 27, 144

БАШЛИКА тур. капуљача са про­ду­женим крајевима за умотавање око врата, башљика, 8, 9, 27, 144

БАШЉАНИ – становници места Ба­ше­­ља код Крања у Сло­ве­нији, 103

БАШЉИКА в, башлика, 9

БАШОВЕЦ – брдо у Словенији јужно од Нове Горице, 145

БАШТАТИ покр. бастати, смети, 27

итал. тући, млатити, 11БАШТЕВО – место у Македонији код Кри­­ве Паланке, 71

БАШТЕНИ в. башчени, баштенски, 9

БАШТЕРИ – брдо у Словенији јужно од Буја, 145

БАШТИНА – завичај, постојбина, 144

– књига песама Стевана Наумовића, награђена књижевном наградом „Раде Драинац“ 1984. године, 154

– место у Босни и Херцеговини код Ко­тор Вароши, 71

– наследни посед у средњовековној Ср­бији, очеви­на, дедовина, ста­рина, 2, 6, 7, 8, 9, 27, 34, 95, 142, 144БАШТИЋИ – насеље у Хрватској северно од Мотовуна, 145

БАШТИЦА в, башчица,

БАШТУРКЈилдирај (Леверкузен) – turski fudbaler, 23

БАШЧАРИ – село у Босни и Херцеговини близу Дер­­­вен­те, 103

БАШ-ЧАУШ тур. наредник у тур­ској војсци, 3, 11, 10, 27, 31, 141

БАШЧЕНО – баштенско, вртно, које се од­носи на башчу на врт, 27

БАШЧИНА аугм, од башча, 9, 27, 144

БАШЧИЦА дем, од башча, башти­ца, мала башча, 9, 10, 27, 144

БДЕНИЈЕ – ноћна служба у правос­лав­ној цркви уочи великих празника, 9, 27, 42, 95, 144

БЕАВОГИ Луј Лансана (1923), гви­неј­ски политичар, 6

БЕАМТЕР нем. чиновник, чинов­ничић, 8, 9, 11

БЕАРСИТ – минерал из групе беринолита, 126

БЕАРЦОТ Енцо, бивши селектор ита­ли­јанске фудбалске реп­ре­зен­та­ције, 46

БЕАСКЕЈ – река у европском делу Тур­ске, 12х

БЕАТРИС – (Beatrice), енглеско женско име, 99

БЕБИ-БИФ енг. млада говедина, ју­не­тина, 31, 103, 142

БЕБИВИТ – дијететски препарат у обли­ку праха, Употребљава се као до­пуна дојењу, 30

БЕБИ ДОЛ енг. кратка женска спа­ва­ћи­ца, 8

– уметничко име певачице Тамаре Ша­рић, 114

– филм Елије Казана из 1956, год, 37

БЕБИШТЕ покр. беба, новорођенче, сасвим мало дете, 27

БЕБЛАВИ Павел (1847-1910), чеш­ки приповедач, 95

БЕБРИНА – место у Хрватској код Сла­вонског Брода, 34, 43, 71

БЕБУТОВВасилиј, руски генерал, учесник руско-турског рата и више борби по Кавказу; 1792-1858.


Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет