Жугић: б седмословно


БЕВАНДА – мешавина вина и воде у Дал­мацији, 2, 3, 8, 9, 11, 31, 34, 95, 142, 144 БЕВЕРЕНбет5/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

БЕВАНДА – мешавина вина и воде у Дал­мацији, 2, 3, 8, 9, 11, 31, 34, 95, 142, 144

БЕВЕРЕН – белгијски фудбалски клуб из истоименог града, 28

– град на северу Белгије, 12х, 153БЕВЕРИЏ Вилијам (Beveridge, 1879-1963), енгле­ски економист и по­ли­тичар, 7, 95

БЕВЕРЛИ – (Beverly), град на југозападу За­пад­не Аустралије, 12

– град на североистоку Енглеске, 12, 153

– градић у савезној држави Масачусетс, САД (38.596 ст.), 153

БЕГАРКА – врста оплемењене круш­­ке, бегар, 27

БЕГЕЈЦИ – место код Житишта у Вој­водини, 71

БЕГЕРИТ – врста минерала, варијетет џемсонита, 125

БЕГЕШАР – онај који свира у бегеш, там­буру, 9, 144

БЕГЛИЈА – беганица, врста крушке, 27

БЕГЛУЦИ – место у Босни и Херцегови­ни код Др­вара, 53, 71

БЕГОВАТ – збирно: бегови, беговска власт, 9, 27, 144

БЕГОВАЦ – место у Херцеговини северно од Ливна, 53

– човек који служи бега, 9, 27, 144

Фрања (1957), хрватски шахов­ски мај­стор, 61

БЕГОВИЋ – бегов син; човек беговског порекла, из беговске по­родице, 9, 10, 144

Божена (1901), приповедач и рома­но­писац, 95

Бојан, наш фудбалер „Ком“, 28

– место у Херцеговини јужно од Бу­гојна, 53

Милан (1876-1948), песник, драмски писац и романсијер. Главна дела: драме: Госпођа Валевска, Пусто­лов пред вратима; романи: Дуња у ковчегу, Гига Барићева и њених седам просаца, 6, 7, 8, 60, 84

БЕГУНАЦ – пребег, избеглица, онај ко­ји бежи, 2, 9, 10, 144

– филм Керола Рида из 1947, год, 37БЕГУНКА – бегуница, 9, 144

БЕГУНЦЕ – место на Космету код Ви­тине, 53, 71

БЕГУНЦИ – пребези, избеглице, 7

БЕГУНЧЕ млади бегунац, 1, 9, 10, 144

БЕГУЊАЦ – становник места Бегу­ња на Горењском у Слове­нији, 103

БЕГУЊКА – становница места Бегу­ња на Горењском у Слове­нији, 103

БЕГУЊЦИ – становници места Бегу­ња на Горењском у Слове­нији, 103

БЕДАКОВ – који припада бедаку, глупану, који се односи на бедака, 9, 27, 144

БЕДАРЈЕ – градић на југу Француске, 12

БЕДАСТО – на бедан начин, глупо, бу­­­да­ласто, 9, 27, 144

БЕДАЧКИ – који се односи на беда­ке (сиромашне), 9, 27

БЕДЕКЕР Карл (Baedeker, 1801-1859), немачки публициста и издавач Туристичког приручника, 3, 6, 7, 95

– туристички приручник са описом, 8, 9, 11, 31, 34, 113, 142, 144БЕДЕЛЕЈ Хермион, филмски глу­мац (Пасош за Пимплико),

БЕДЕЛИТ – врста минерала, 103

БЕДЕЛУК тур. плаћена замена, 89

БЕДЕНЕЦ – место у Хрватској код Ива­нца, 53, 71

БЕДЕНИК – место у Хрватској југоисточно од Бјеловара, 53, 71, 145

БЕДИЛАЦ – онај који неког обеђује, 9, 10, 144

БЕДИНЕР нем. слуга, послужитељ, 11, 31, 102

БЕДНАРЖ Камил (1912), чешки књи­жевник и преводилац, 7

БЕДНИЦА – јадница, женска особа бедник, 2, 9, 10, 144

БЕДНОСТ – стање и особина онога ко­ји је бедан, 9, 144

БЕДНОЋА – бедност, особина онога ко­ји је бедан, 10

БЕДЊИЦА – место у Хрватској код Ива­­неца, 71

БЕДРАСТ – који је широких бедара, 27

БЕДРАЧА – бедрењача, једна од три кар­личне кости, 27

БЕДРЕНИ – који се односи на бедро, 9, 27, 144

БЕДРЕЊЕ – глаголска именица од бед­­рити се, 103

БЕДРИКА в. бедрица,

– врста слатке јабуке, бедринка, 9, 144БЕДРИНА – место код Славонског Бро­да, 53

хип. од бедро, 9, 27, 144БЕДРИЦА – врста јабуке, бедрика, 9, 27

БЕДУИНА – бедевија, аткиња, кобила добре пасмине, 27

арап. женски огртач сличан ономе који но­се бедуини, 3, 7, 11, 27БЕДУИНИ – назив за арапска но­мад­ска или полуномадска племена на Арапском полуострву и на се­веру Африке, 3, 6, 7, 8, 31, 34, 109

БЕДФОРД – град у централном делу Ен­­глеске, 6, 8, 12, 53, 96, 153

БЕЂЕНИК – онај који је обеђен, на­бе­ђен, окривљени, 9, 144

БЕЖАЛАЦ – бегунац, 10, 27

БЕЖАНЕЦ – рушевине старог града код Крапине, 53

БЕЖЕЋИВ – који бежи, који избегава, 9, 144

БЕЖИЛАН – онај који је без жила, 10

БЕЖИЧАН – који је без жица, да­љин­ски, 9, 10

БЕЖИШТЕ – место у Србији јужно од Бе­ле Паланке, 53, 71

БЕЖУЧАН – који је без жестине, без па­кости, 9

– онај који је без жучи, 9, 10, 141БЕЗАКОН – који се не држи зако­на, обес­тан, осион, 9, 10, 144

– незаконит, насилнички, 9, 144БЕЗАНКА – (Patentilla anserina) трајна врежаста биљка из породице ру­жа, гусја трава, сте­жа, петопрст, 111, 130

БЕЗБЕДА – безбедност, 9, 144

БЕЗБЕЛИ тур. сигурно, заиста, да­ка­ко, 9, 11, 23, 31, 51, 144

БЕЗБРАД – голобрад, који је без бра­де, 9, 144

БЕЗБРАТ – небрат, 9, 144

БЕЗБРИГ – безбрижан, доброг рас­поло­жења, 9, 144

БЕЗБРОЈ – мноштво, многобројност, 2, 9, 144

БЕЗВОЉА – безвољност, очај, 2, 9, 144

БЕЗГЛАВ фиг, збуњен, избезумљен, 9

– који је без старешине, 9БЕЗГЛАС – безгласност, 9

БЕЗДАНА – врло дубока јама, 9

БЕЗДАНО песн, бескрајно, врло мно­го, 9

БЕЗДЕЛО заст. злодело, недело, 9

БЕЗДЕЉО заст. безделство, 9

БЕЗДИЈА – морска увала на Пељеш­цу, 53

БЕЗЂЕЂЕ – место у Херцеговини код Невесиња, 71

БЕЗЕДЕК – место у Мађарској југозападно од Мохача, 53

БЕЗИМЕН – непознат, незнан, 9, 144

БЕЗЈАЦИ – мала етничка група у Ис­три, 95

БЕЗЈОВО – место у Црној Гори, се­ве­роисточно од Подгори­це, 53, 71

БЕЗЛИСТ – који је без лишћа, 9

БЕЗМАЛО – готово, скоро, близу, умало, 2, 5, 9, 10, 141, 144

БЕЗ МЕНЕ – збирка песама Влас­ти­мира Младеновића, 52

БЕЗМЕРА – безмерност, 9, 144

БЕЗ МЕРЕ – роман књижевника Марка Ристића, 52

БЕЗМИЉЕ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Го­раж­да, 71

БЕЗ МУКЕ – лако, 2

БЕЗНАЂЕ – беспомоћност, очај, безнадност, 2, 9, 106, 144

БЕЗНАЊЕ – одсуство разума, 9

БЕЗОАРИ – страна тела у пред­же­луцу папкара, 6, 34, 95

БЕЗОЧАН – бестидан, дрзак, безобзиран, 2, 9, 10, 136, 144

БЕЗОЧНО – дрско, бестидно, 9, 144

БЕЗУБАН – безуб, који је без зуба, 9, 144

БЕЗУЈНО – место у Републици Срп­ској јужно од Горажда, 53, 71

БЕЗУЉАК – место у Словенији код Цер­кница, 71, 145

БЕЗУМАН – неразуман, који је без ума, 2, 9, 10, 144

БЕЗУМЉЕ – лудост, сулудост, 2, 9, 144

БЕЗУМНО – лудо, неразумно, неизмерно, 2, 9, 144

БЕЗУПКА – врста слатководне шкољ­ке, 7, 9, 34, 144

БЕЈАТЛИ Јахја Кемал (1884-1958), тур­ски песник, политичар и ди­пло­мата, 7, 60

БЕЈДНОХ – област на северу Шкот­ске, 12

БЕЈЕСЕНРоструп (1882-1952), дански сликар.

БЕЈЖЕДЕ Селин, француска тенисерка, 28

БЕЈЗБОЛ – спортска игра са палицом и тврдом лоптом, 8, 9, 10, 31, 141, 142

БЕЈ КОМО – градић у Канади на обали Сан Лоренцовог залива, 12

БЕЈ СИТИ – градић у савезној држави Мичиген, САД (36.548 ст.), 12, 153

БЕЈТАУН – градић на југоистоку са­везне државе Тексас, САД (68.156 ст.), 12, 153

БЕЈТМАНРоберт (1842-1922), енглески сликар.

БЕКАБАД – градић у Узбекистану јужно од града Ташкента, 96, 153

БЕКАВАЦ – муцавац, 9, 144

БЕКАНАЦ покр. врста птице, шљу­ка кокошица, бакањац, 27

БЕК АНРИ – (Becque Henry, 1837-1899), прзиме и име француског драмског писца (Гаврани, Парижан­ка), 7, 56, 60

БЕКАЧИН – врста птице, 10

БЕКВИЦА – врста беле врбе, 27

БЕКЕЛИТ – врста минерала, варијетет илвајита, 125

БЕКЕРЕЛ Анри-Ан­тоан (Becquerel, 1852-1908), француски фи­зи­чар; открио радиоактивно зрачење. Нобеловац 1903. године, 3, 6, 7, 8, 36, 39

– јединица за активност ра­дио­ак­тив­них извора, 31, 87, 142БЕКЕРИТ – смеђа фосилна смола, 125

БЕКИЛИТ – врста минерала, 125

БЕКНУТИ – изустити, рећи, прогово­ри­ти, 2, 9, 27, 106

БЕКОВИЋ Миодраг (1884-1915), да­­ро­вити глумац свог времена, 7

БЕКРИЈА тур. пијаница, лола, мангуп, 2, 9, 11, 27, 31, 106, 142, 144

БЕКСОИД – врста ацетатне целулозе за изолацију, 34

БЕКСПИН – врста одбрамбеног ударца у стоном тенису, резање, 103

енг. позадина, наличје, 102БЕКСТВА – роман Оскара Давича, 52

– књига песама Живане Дамјановић, награђена књижевном наградом „Раде Драинац“ 1978. године, 154

– играни филм Радоша Новаковића из 1968. године, 143, 168

БЕКСТВО – бежање, бег, спасава­ње бек­ством, 2, 5, 9, 10, 95, 141, 144

– књига Живојина Павловића, награ­ђе­на књижевном наградом „Про­с­вета“ 1998. године, 154БЕКТАШИ тур. дервишки ред у ве­зи са јаничарством, 95

БЕКФОРД Вилијам (Beckford, 1760-1844), енглески књижевник, 7

БЕКХЕНД – ударац у тенису обрнутом руком, основни ударац у тенису, 7, 8, 10, 11, 34, 95, 89, 141

БЕЛАВКА – назив за белу краву, 9

БЕЛАГАМ – градић на југозападу Ин­дије у држави Гуџарат, 12, 153

БЕЛАДИН – мушко име наших крајева, 91

БЕЛАЈАЦ – мушко име наших крајева, 91

БЕЛАЈИЋ Стојан (1969), некадашњи фудбалер ФК „Ријека“ из Ријеке, 21

БЕЛАЈЛИ тур. кобан, зао, 27

БЕЛАЈНИ – белајски, ђавољи, враж­ји, 27

БЕЛАЈНО – белајско, ђавоље, враж­је, 27

БЕЛА КУН – (1886-1939), мађарски рево­луционар, 7

БЕЛА ЛУИ – планина на југозападу Швај­царске, 12х

БЕЛАНДА итал. пом. врста нордиј­ских плитких једрилица, 3

БЕЛАНОВ Игор Иванович (1960), не­кадашњи фудбалски репрезентативац Русије, освајач “Златне лопте” 1986. 139

БЕЛАНЦЕ – део јајета око жуманца, 9, 10, 144

БЕЛАЊАК – беланце, 9, 10

БЕЛА ПЕЧ – место у Словенији код Кам­ника, 71, 145

БЕЛАРДИ Емануеле (1977), италијански фудбалер „Ређина“,„Наполи“, 28, 140

БЕЛАСКА Премисл (1974), чешки шахиста, 61

БЕЛАСКО Дејвид (1850-1931), аме­ри­чки драматичар и ре­жисер, 60, 95

БЕЛАЧИЋБранко, учесник на Олимпијским играма у веслању 1952. године, 140

БЕЛАШИН – мушко име наших крајева, 91

БЕЛВИНА – врста грожђа беле боје, 27

БЕЛВИЦА – врста слатководне ри­бе, бе­авица, 27, 34, 81

БЕЛГАМБ Жан (Bellegambe Jean, 1470-1534), фламански сликар, 6, 60

БЕЛГАРД Дантес (1877-?), америч­ки ис­торичар, 60

БЕЛГАУМ – градић у Индији, у савез­ној др­жави Карнатака, 6, 8, 153

БЕЛГИЈА – држава у северном делу за­падне Европе, 4, 6, 8, 11, 12, 34, 60, 87, 95

БЕЛГРАД – градић у Епиру, Грчка, 50

БЕЛЕГИШ – место у Србији код Ста­­­ре Пазове, 53, 71

БЕЛЕДИН трг. врста левантског памука слабог квалитета, 3

БЕЛЕЗНА – место на југозападу Ма­ђар­ске, 53

БЕЛЕНОВ Дмитриј (1984), руски шахиста, 61

БЕЛЕНУС – бог сунца код разних гер­ман­ских племена, 78, 95

БЕЛ ЕПОК – период у Француској (1890-1914), који је коректор мо­дерне технике, као и поклањање више пажње друштвеном животу, 8

БЕЛЕТАЖ фр. арх. обично I спрат, 95

БЕЛЕТИН – место у Македонији код Мав­рова, 71

БЕЛЕУЛИ – рушевине старог града у Уз­бекистану, 96

БЕЛЕШКА – забелешка, испис, запис ко­ји неко ставља на хартију, папир, 2, 9, 10, 95, 141, 144

– кратак чланак у новинама, 9, 95, 144БЕЛИ БОР врста зимзеленог дрвета, белобор, 14, 73, 130

БЕЛИБОР – мушко име наших крајева, 91

БЕЛИ БУН – биљка влажних и мрачних шума, постојбина јој је на Карпатима, има је на Мирочу и Кучајским планинама, њен екстракт има снажно психоделично дејство и може довести до смрти због парализе дисајних путева.

БЕЛИ ВИТ – река у Бугарској притока ре­ке Вит, 103

БЕЛИДБА – бељење, 9, 10, 144

БЕЛИДОР Бернар (1693-1761), француски фортификатор, балис­ти­чар и војни писац, 87

БЕЛИ ДУД – врста лековите биљке, мур­ва, 14

БЕЛИЗАМ – став који уједињује жес­тину снаге са извесним, 6

БЕЛИЗАР – византијски војсковођа, 34

БЕЛИЗНА покр. беоњача, 9, 10, 144

БЕЛИЈАЛ хебр. ђаво, враг, зао дух, 8, 11, 95

– феничански идол, 95БЕЛИКОВ Владимир (1971), руски шахов­ски велемајстор, 61, 147

БЕЛИ ЛАВ – врста одликовања у до­ба Карађорђевића, 95

БЕЛИЛАЦ – онај који нешто бели, 9, 10, 144

БЕЛИ ЛЕМ – меки лем, 73

БЕЛИ ЛИМ – калајисани лим; поцин­ковани лим, 8, 73

БЕЛИ ЛОМ – река на северу Бугар­ске, 12х

БЕЛИ ЛУК – вишегодишња повртарска биљка, чешњак, 6, 7, 8, 14

БЕЛИ МЕЛ – место на истоку Бугар­ске, 53

БЕЛИМИР – мушко име наших крајева, 91

БЕЛИ МРС – млечне прерађевине.

БЕЛИНДА – врста руже наранџасте боје, 165

– (Белинда), енглеско женско име, 99

– име америчке филмске глумице Ли, 140

БЕЛИ НИЛ – назив дела речног тока Ни­ла у Судану, 7, 12

БЕЛИНЦЕ – место у Србији код Уро­шев­ца, 53, 71

БЕЛИОЦИ заним, они који раде на бе­љењу папирне масе, 128

БЕЛИ ОЦИ римокат. мисионарски ред основан у Алжиру, 95

БЕЛИ ПАС – хорор-трилер; р. Семјуел Фулер; гл. Кристи Мек Никол, Криста Ланг; 1982.

БЕЛИ ТРН – (Crataegus oxyacantha) овећи жбун или ниско дрво из породице ружа са трновитим гранама, цр­вени глог, глоговац, 130

БЕЛИЧИЈ – острво у Охотском мору, 96

БЕЛИЧКО – мушко име наших крајева, 91

БЕЛИШЋЕ – пристаниште на Драви у Славонији, 6, 7, 8, 12, 34, 53, 71

БЕЛКАСТ – беличаст, 9, 10, 144

БЕЛКИЊА – жена беле расе, 9, 144

БЕЛ МАРИ – (1900-?), презиме и име француске по­зоришне и филмске глумице, 6

БЕЛОБОГ – у митологији Западних и Балтичких Словена бог светлости, успеха и среће. У усменом предању се помиње под именом Бјелун. Замишљан је као старац седе браде обучен у бело, а појављује се само дању да би људима чинио доброчинства и помагао им у свакој невољи. Белобогу, као креативној позитивној снази, супротстављен је Чернобог, као деструктивна сила, 140

БЕЛОБОР бот, бели бор, 9, 10, 73, 144

БЕЛОБРК – који има беле бркове, који има седе бркове, 9, 10, 144

Бранислав, сликар-графичар из Новог Сада, члан УЛУПУСА-а, 157Момчило (1905-1980), архитекта модерног правца, 6, 7

БЕЛОВЕЗ – вођа Гала у IV веку, 34

БЕЛОВИТ – минерал из групе апатита, 126

БЕЛОВИЋ Мирослав (1927-?), по­зо­ришни режисер, есејист и драм­ски писац. Директор позоришта, драмски педагог - рођен је 7. августа 1927, у Илиџи крај Сарајева. Режију је студирао у Драмском институту у Лењинграду. Године 1948. постао је члан Југословенског драмског позоришта; почео је као асистент Мате Милошевића и Бојана Ступице. На сцени матичног позоришта поставио је многе комаде из светског репертоара (Шекспир, Гогољ, Џ. Б. Шо, Мајаковски, Бихнер, Лорка, Бијен и др.). У средишту његових режисерских интересовања налазе се и дела југословенских драматичара: Држић, Стерија, Нушић, Крлежа. Беловић је присталица поетског реализма. Режисерски рад за њега значи савлађивање продубљеног поетског језика сцене. Остаје веран свом гледању на свет, али се као режисер преображава у сусрету са сваким новим драмским делом. Са Јованом Ћириловом написао седам драмских дела, које је режирао у југословенским позориштима. Аутор је низа есеја, студија и чланака о режији и позоришту, који су објављени у позоришној периодици. Као режисер, Беловић је гостовао на сценама Москве, Петрограда, Софије, Трста, а у Југославији режирао је у Љубљани, Сарајеву, Новом Саду и Крагујевцу. Беловић је професор режије на Факултету драмских уметности у Београду. Аутор је књиге Редитељска дилема, Стеријино позорје, Нови Сад, 1986, 6, 7, 8, 20, 85, 93, 158

БЕЛОВКА – планина у Словенији код Нове Васи, 145

БЕЛОВУК – мушко име наших крајева, 91

БЕЛОВЧЕ – место на југу Аустрије, 145

БЕЛОГОШ – место у Србији код Про­купља, 53, 71

БЕЛОГУШ – врста птице, 10

БЕЛОДАН – јасан као дан, очигле­дан, 9, 10, 144

БЕЛОДУН – (Anthyllis vulneraria) врста ли­вадске биљке осредњег ква­ли­тета, вишегодишњи полужбунић, рање­ница, 14, 101

БЕЛОДУХ – трава која успева на пес­ко­витом терену, 6, 95

БЕЛОЗУБ – који има беле зубе, 9, 144

БЕЛОИЊЕ – место у Србији код Свр­­љига, 53, 71

БЕЛОЈКА бот. мушка биљка ко­ноп­љи­на, 9, 10, 144

БЕЛОЈУГ – јужни ветар, 10

БЕЛОКАП – који има, носи белу капу, 9, 144

БЕЛОКИО Марко (Bellochio, 1939), ита­лијански режисер (Велико ждрање, Песнице у џепу, Кина је близу, У име госпоа, Пустите лудаке, Тријумфални марш, Скок у празно и др.), 6, 7, 8

БЕЛОКОЖ – који има белу кожу, 9, 144

БЕЛОКОР – који има белу кору, 9, 144

БЕЛОКОС – који има белу косу, који је седе косе, 9, 10, 144

БЕЛОЛИК – који има бело лице, 9, 10, 144

БЕЛОЉИН – место у Србији код Про­купља, 53, 71

БЕЛОНИТ – бели игличасти криста­лићи, 128

БЕЛОНОГ – који је белих ногу, 9, 10, 144

БЕЛООКЕ – породица птица станарица из тропских подручја Ста­рог све­та и Аустралије, 59

БЕЛО ПЕЧ – стари град код Крањске горе, Словенија, 86

БЕЛОПУТ – који има белу пут, 9, 10, 144

БЕЛОРЕП – који има бео реп (коњ, пти­ца), 9, 10, 144

БЕЛОРУК – који има беле руке, 9, 10, 144

БЕЛОРУН – који има бело руно, бе­лу вуну, 9, 10, 144

БЕЛОРУС – припадник народа ис­точ­­них Словена, 6, 10

БЕЛОРУХ – који је обучен у бело ру­хо, 9, 144

БЕЛОСАВ – мушко име наших крајева, 91

БЕЛОТИЋ – место и археолошко на­ла­зиште у Србији западно од Шап­ца, 6, 53, 71

БЕЛОТОК – бело прање, 9, 10

БЕЛОТРБ – који је белог трбуха, 9, 144

БЕЛОТРН – лековита биљка, крав­љак, 14

БЕЛОУСТ – коњ који око уста има бе­лу длаку, 95

БЕЛ ПЈЕР – (Bayle Pierre, 1647-1706), пре­зиме и име француског кри­ти­ча­ра и филозофа, 6, 7, 60

БЕЛТАНА – градић на истоку Јужне Аус­тралије, 12х, 153

БЕЛТРАНРоберт, амерички глумац; ''Олујна времена''; р. Вил Мекензи; гл. Сибил Шепард, Рој Тинис; 1992.

БЕЛУРАН – градић у Индонезији на северу острва Калимантан, 12

БЕЛУСАВ – који се белуса, 9, 144

БЕЛУТАК – бели зрнасти кремен по по­тоцима и рекама, 8, 9, 10, 95, 128, 144

БЕЛУШАВ – беличаст, 9, 144

БЕЛУШАН – са белом нијансом, 9, 144

БЕЛУШИЋ – место у Србији јужно од Ја­године, 12, 53, 71

БЕЛУШКЕ покр. шаре извезене на ру­каву женске кошуље, 27

БЕЛФАСТ – (Bellfast), главни град и лу­ка Се­верне Ирске (297.300 ст.), 4, 6, 7, 8, 12, 34, 53, 95, 153

БЕЛФОЉО – градић на западу Ети­о­пије, 12

БЕЛФОРТ – главни град истоимене об­ласти у Фран­цуској (50.176 ст.), 34, 53, 153

БЕЛЧАНИ – становници места Беле код Камника у Словенији, 103

БЕЛЧЕВА Мара (1868-1937), бугар­ска књижевница, 34

БЕЛЧИТЕ шп. врста шпанске вуне, 3

– градић у Арагонији, Шпанија, 12х, 86, 153БЕЛЧИЋИ – место у Хрватској код Јас­требарског, 71

БЕЉАЈЕВ Александар (1884-1942), рус­ки књижевник (Човек амфи­бија и др.), 8, 34, 52

Павел Иванович (1925-1970), рус­ки ко­смонаут; летео у космичком бро­ду Васход-2 1965., 7, 8БЕЉАЈКА – место у Србији код Дес­по­товца, 53, 71

БЕЉАКОВДимчо, бугарски фудбалер, 140

БЕЉАНИК покр. врста мекшег креч­њака, 27

БЕЉ ВИЉЕ – град на североистоку Ар­гентине у провинцији Кордоба, 12

БЕЉВИЦА зоол. врста речне рибе без крљушти, 9, 144

БЕЉЕВАЦ – место у Србији код Мла­де­новца, 71

БЕЉИНАЦ Ранко, сликар из Бео­гра­да, члан УЛУС, 140

БЕЉУГАВ – беличаст, 9

БЕМАРАХ – плато на Мадагаскару, 12

БЕМБАША – предграђе Сарајева, 27, 34

БЕМБЕРГ – врста тканине која је по­годна за плетену робу, 102

БЕМИТИТ – врста минерала, црвени боксит од бемита, 127

БЕМ КАРЛ – (Bohm Karl), (1894-1981), аустријски диригент, 7

БЕНАВАЦ – будаласта особа, бена, 9, 27, 144

БЕНАВКО – будала, 2

БЕНАДИР – област на југу Сомалије, 12, 34

БЕНАЗИР – име раније пакистанске политичарке Буто, страдале у атентату 27.12.2007.

БЕНАРЕС – стари назив за град Вара­на­си у Индији, држава Утар Прадеш (929.270 ст.), 4, 6, 7, 12, 34, 43, 153

инд, источноиндијска сребрена тканина, брокат, 3

Рикардо (1981), бразилски шаховски Фиде мајстор, 61

БЕНАСТО – које је као бена, буда­ла­сто, блесаво, 9, 27, 144

БЕНАЦКИ Ралф (1887-?), аустријски композитор опера, 95

БЕНАШИН – мушко име наших крајева, 91


Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет