Жугић: б седмословнобет9/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

БОАВИНЕ Франсоа (XVII век), фран­­­цуски балетски играч, 77

БОАЛДЈЕ Франсоа Ад­ријан (Boi­el­dieu, 1755-1834), фран­цуски оперски композитор (Багдадски халифа, Бела госпођа, Црвенкапа и др.), 6, 7, 8, 95

БОАСЕ ИВ – (1939), презиме и име француског филмског режисера. Филмови: Атентат, Стање ре­довно, Догађај у ауто-кампу, Убиј­те лудакињу, Ружичасти такси и др., 7

БОАТЕНГДерек (Аик), фудбалер Гане, 140

БОБАРАЦ зоол. рак мужјак, 9, 27, 144

БОБ ДИШИ – амерички глумац; ''Аутор, аутор''.

БОБЕРАК – мала боба, бобица, 27

бот. плод тисе, 9, 27, 144БОАТЕНГЏером, немачки фудбалски репрезентативац; СП 2010.

БОБИ МУР – име и презиме бившег енглеског фудбалског репрезентативца, 28

БОБИНЕТ енг, енглески тил, па­му­чни тил, 3, 7, 11, 89, 95

БОБИРИТ – врста минерала, 126

БОБИ РОТ – име и презиме америчког филмског ре­жи­сера (Чувар града),

БОБИЧАВ – бубуљичав, 9, 10, 144

БОБИШТЕ – место у Србији код Лес­ков­ца, 71

– њива која је била засејана бобом, 27БОБОВАЦ – ситне куглице, зрње ли­мо­нита у бокситу, 125

– стари град у Босни и Херцеговини код Какња, 6, 7, 17, 34, 50, 53, 71, 95БОБОВЕК – место у Словенији код Кра­­ња, 71, 145

БОБОВЕЦ – место у Хрватској северо­западно од Загреба, 53, 71

БОБОВИК – место у Србији код Вла­­­ди­мироваца, 71

БОБОВЈЕ – место у Хрватској код Кра­пине, 71, 145

БОБОДОЛ – место у Хрватској код Др­ни­ша, 71

БОБОЛАЦ агр. врста грожђа, 27

БОБРАВА – река у Пољској, притока Од­­ре, 12х

БОБСЛЕЈ енг. америчке саонице са ви­ше седишта и са два пара клизаљки, од којих је предњи пар покретан ради управљања, боб, 3, 11, 89, 95, 142

БОБ ФОСИ – амерички сценариста, редитељ и кореограф; ''Сав тај џез''; гл. Рој Шајдер, Џесика Ланг, Лиланд Палмер; 1979.

БОБ ХОУП – амерички комичар, ''Пут за Бали''.

БОВЕНИТ – минерал, врста лиснатог серпентина, 124

БОГАВАЦ Зоран, новинар, 20

Драган (1980), наш фудбалер „Црвена звезда“, 28

Милован (Вучитрн 1929), критичар, етнолог (књиге: Трагања и ос­вет­љавања, Милан Прибићевић живот и дело), 93

Младенка, наша репрезентативка у ка­ратеу, 28

Небојша, наш кошаркаш, 28

БОГАЉКА – жена богаљ, 27, 144

БОГАЉЧЕ – дете богаљ, 27, 144

БОГАРАШ – место у Војводини код Сен­те, 53

БОГАРДЕ Винстон (1970), нека­да­шњи фудбалски реп­ре­зентативац Хо­ландије, 28, 139

БОГАТАШ – газда, имућник, богат чо­век, 2, 9, 27, 144

БОГАТИН – планина у Јулијским Ал­пи­ма источно од Триглава, 8, 34, 145

БОГАТИР рус. богаташ, 9, 11, 89

БОГАТИЋ – градић у Мачви, Србија, 7, 8, 12, 53, 34, 71, 95

БОГАТКО Тана (1964), бугарска шахисткиња, 61

БОГАЋИН – стари град на левој обали Кр­ке код Кистања (сада Боге­тић), 86

БОГАШИН – мушко име наших крајева, 91

БОГДАНА – женско име наших крајева, 1, 27

БОГДАЊЕ – место у Србији код Трс­теника, 53, 71

БОГДАШИ – место у Херцеговини код Ливањског поља, 53, 71

БОГДЕВО – место у Македонији код Гостивара, 71

БОГДЕША – мушко име наших крајева, 91

БОГДИЛО – мушко име наших крајева, 91

БОГЕТИЋ Бошко (Грбље, 1940), књи­жев­ник (зб. песама: Брат према брату, Грешни бокор, Бог међу чокотима, Дан без птица, Море пред прагом, Садашње дрво, Врт у Будви и др.), 7, 52, 93, 158, 162

– место у Црној Гори јужно од Лов­ће­на, 53

Петар (?-1784), истори­чар и археолог, 34

БОГИВОЈ – мушко име наших крајева, 91

БОГИМИР – мушко име наших крајева, 91

БОГИНИН Олег (1972), украјински шахиста, 61

БОГИЊАВ – болестан од богиња, 27, 144

БОГИЧИЋ Драган, сликар из Вели­ког Градишта, члан УЛУС, 140

БОГИШИЋ Балдо (Балтазар), (1834-1908), правни писац, 6, 7, 34

БОГОБОЈ – мушко име наших крајева, 91

БОГОВАЦ – мушко име наших крајева, 91

БОГОВИД – мушко име наших крајева, 91

БОГОВИЋ Мирко (1816-1893), по­ли­ти­чар и књижевник, 6, 7, 34, 60

БОГОВОЈ – мушко име наших крајева, 91

БОГОВЦИ – место у Хрватској код Ду­ге Ресе, 71, 145

БОГОДОЛ – место у Херцеговини севе­розападно од Мостара, 53, 71

БОГОЈЦИ – место у Македонији код Стру­ге, 71

БОГОЛИК – сличан богу, 144

БОГОЉУБ – мушко име наших крајева, 27, 91, 92

– побожан човек, богољубац, 27БОГОМИЛ – мушко име наших крајева, 91

– припадник средњовековне хришћан­ске верске секте код нас нарочи­то распрострањене у Босни, богумил, 144БОГОМИР – мушко име наших крајева, 27, 91

БОГОРАЗ Владимир (1864-1936), рус­ки књижевник, 34

БОГОРОВ Иван (1818-1892), бугар­ски просветитељ и грама­ти­чар, 7, 60, 95

БОГОСАВ – мушко име наших крајева, 91, 92

БОГОЧИН – брдо код Дрниша, 34

БОГОШИН – мушко име наших крајева, 91

БОГУЛИН – мушко име наших крајева, 91

БОГУМИЛ Павел, руски шаховски ин­­тернационални мајстор, 61

– следбеник богумилске секте, богомил, 4, 8, 144БОГУЧАР – место у Русији наДону, 43

БОДАЈБО – градић у Икутској области

БОДАЉАЦ бот. врста зељасте биљ­­ке, 27, 144

БОДАСОН Браги (IX век), исландски пес­ник, 60

БОДАЧКИ – врста веза, 9

БОДВИЦА дем, од бодва (остве), 27

БОДЕЖИЋ дем, од бодеж, 27

БОДЕЉКА зоол. врста морске ри­бе са оштрим бодљама, шкрпина, 9, 25, 27, 144

БОДЕНИК – место у Босни и Херцего­вини код Би­леће, 71

– онај кога боду, који је избоден, 27БОДЕНИТ – врста минерала, нечис­ти ва­ријетете ортита, 124

БОДЕЊАК в. боденик, 27

БО ДЕРЕК – америчка глумица.

БОДЕЧИЋ зоол. врста морске ри­бе сли­чна бодељки, 27

БОДЕШЧЕ – место у Словенији код Ра­довљица, 71, 145

БОДИ-АРТ енг. облик концептуалне уметности која човечје тело ко­ристи као средство уметности, 31, 142

БОДИЉКА – дрвени шиљак којим се при сађењу праве у земљи јамице, са­диљка, 27

БОДИ-ЧЕК енг. спорт. задржавање про­тивничког играча телом (у хо­кеју допуштено), 89, 142

БОДЉАРИ зоол. општи назив за вр­сте морских животиња бескич­мењака са бодљама, 9, 144

БОДЉАСТ – бодљикав, 27, 144

БОДЉАЧА – лековита биљка, чкаљ, 10, 14, 144

БОДЉАШИ зоол. систематски назив за врсту глодара са бодљама на ле­ђима, бодљари, 9, 144

БОДЉИКА – саставни део рибљег ске­ле­та, 90

– трн, бодља, 9, 10, 27, 34, 144БОДЉИНА – повреда нанесена убо­дом, 27

БОДЉИЦА дем. од бодља, 27

БОДНУТИ – задати убод, убости, 27

БОДЊАЧА агр. врста јабуке, 27

БОДОВЉЕ – место у Словенији код Шко­ф­је Локе, 71, 145

БОДОВНИ – који врши бодовање, ко­ји бе­лежи бодове, 9, 27, 144

БОДОДОЛ место код Книна, 53

БОДОНЦИ – место у Словенији севе­ро­западно од Мурске Со­боте, 53, 71, 145

БОДОРКА – врста речне рибе, цр­вен­перка, 8, 25, 27, 81, 144

БОДРЕЊЕ – храбрење, подстицање, 2, 9, 27, 144

БОДРИНА в. бодрост, 27

БОДРИТИ – храбрити навијањем, соко­лити, 2, 9, 27, 144

БОДРИЋИ – словенско племе из Ба­ната, Абодрити, 6, 7, 8, 50, 95, 109

БОДРОЖАСтеван, наш позоришни редитељ.

БОДРОСТ – особина онога који је бо­­дар, крепкост, живахност, 2, 9, 10, 27, 144

БОДРОЋА в, бодрост, 27

БОДУЛАШ – острво на југу полуострва Истра, 53

БОДУЛИЋ Душанка, сликарка из Но­вог Сада, члан СУЛУВ, 140

БОДУЉАК Марко, некадашњи атлети­чар „Цр­вене звезде“ (1973-74), 75

БОДУЉКА зоол. покр. врста мор­ске рибе, 27

БОЕМИЈА – особина боема, боем­ство, 9, 27, 31, 144

БОЕМОНД – име неколико антиохиј­ских принчева из Триполија (XI-XII век), 6

БОЕМСКИ – који се односи на бое­мију, 9, 27, 144

БОЕРХАВ Херман (Боерхаааве, 1668-1738), холандски ле­кар, хемичар и биолог, 6

БОЕТИЈЕ Анције Ман­лије (Boethius, око 480-524), римски др­жавник и филозоф (Утеха филозофије), 6, 7, 8, 60, 104, 108, 167

БОЖАНКА агр, врста крушке, 27

– женско име наших крајева, 27

– лековита биљка, булка, 14

БОЖЕВАЦ – место у Србији јужно од По­жаревца, 12, 53, 71, 86

БОЖЕВЦЕ – место у Србији северно од Гњилана, 53, 71

БОЖЕНКО – мушко име наших крајева, 91

БОЖИДАР – мушко име наших крајева, 27, 91, 92

БОЖИЈАН – мушко име наших крајева, 91

БОЖИКОВЂорђи (Петрич, Бугар­ска, 1931), солист Опере Маке­дон­ског народног театра у Скоп­љу, 162

БОЖИЛОВ Божидар (1923), бугарски песник. Дела: Трећа класа, Љу­бав­на прича, Лирика, Каталог осећања, Празник и др., 7, 60

Дијан бугарски фудбалер, 140БОЖИМИР – мушко име наших крајева, 91

БОЖИНКО – мушко име наших крајева, 91

БОЖИНОВВалери, бугарски фудбалер, 140

БОЖИТКО – мушко име наших крајева, 91

БОЖИНЦИ агр. покр. врста ражи, 27

БОЖИЋКО – мушко име наших крајева, 91

БОЖИЋНО – које се односи на Бо­жић, 9, 144

– острво на југу Индонезије у Ин­диј­ском океану, 12БОЖИХНА – мушко име наших крајева, 91

боЖиЧко – мушко име наших крајева, 91

БОЖЈАКА агр. покр. шљива ма­џар­ка, 27

БОЖЊАНЕ – место у Србији код Па­раћина, 71

БОЖОАЈЕ Балтазар де француски композитор опера х

БОЖОВИЋ Владимир (1977), наш ша­хиста, 61

Војин, некадашњи фуд­­­балер „БСК-а“ и репре­зен­та­тивац Југославије (1936-41), 21, 98

Жељко (1966), некадашњи фудбалер ФК „Будућност“ из Подгорице, 21

Бобан (1963), некадашњи фудбалер ФК „Сарајево“ из Сарајева и репре­зентативац Југославије (1983), 21

Бранко (1969), некадашњи фудбалер ФК „Борац“ из Чачка, 21

Драгомир (1961), некадашњи фудба­лер ФК „Сарајево“ из Сарајева, 21

Миодраг (1966), некадашњи фудбалер ФК „Будућност“ из Подгорице, 21

Гојко (Пљевља 1972), песник, сатири­чар и критичар (Подземни биос­коп, Душа звери; афориз. Че­ка­јући Кафку), 93

Григорије (1880-1945), књижевник и публицист (Тешка искушења, Не­измишљени ликови и др.), 7, 158

Маја, наша шахисткиња, 61

Миломир (1940), наш шаховски Фиде мај­стор, 61

Петар, глумац, 20

Ратко (Бањалука 1934), есејист (Ис­ку­шење слободног времена, Лави­ринти културе, Суочавања, Из­вештај из луднице и др.), 93

БОЖУРАК – зељаста биљка, божур, 10, 27, 144

БОЖУРИЋ дем, од божур, 27

БОЖУРЊА – место у Србији код Мла­деновца, 27, 53, 71

БОЗАВАЦ покр. вунени назувак ко­ји се обува на босу ногу или преко чарапа, 27

БОЗАЛАК бот, покр. врста траве, обич­­но на мочварном зем­љиш­ту, 27

БОЗАНКЕ Бернард (Bosanquet, 1848-1923), ен­глески филозоф (Фи­лозофска теорија државе), 6, 60

БОЗВЕЛИ Неофит (1786-1848), бу­гар­ски просветитељ, 6, 7, 95

БОЗДЈЕХ Емануел (1841-1889), чеш­ки књижевник, 95

БОЗИДОС Теодорос, грчки одбојкашки репрезентативац 28

БОЗОВИЋ – градић на југозападу Руму­није, 12

БОЗОВЦЕ – место у Македонији код Те­това, 53, 71

БОЗОЉАЦИлија, наш тенисер.

БОЗОЉИН – место у Србији код Бру­са, 71

БОЗЏАДА – острво на западу Тур­ске, у Егејском мору, 12

БОИ-НАЈФ енг, велики ловачки нож оштар с обе стране, 3

БОЈАДЕР в. бајадер, 6

БОЈАДИН – мушко име наших крајева, 91

БОЈАЗАН – бојажљивост, осећање стра­ха, зебња, 2, 10, 27, 144

БОЈАНАЦ покр. врста ветра, 27

БОЈАНИЋ – Драгомир Гидра (Кра­гу­јевац, 1933), филм­ски глумац, 20

Милош, фолк певач, (х),

Радомир, академски сликар из Бео­гра­да, 140

БОЈАНЦИ – место у Словенији код Чр­номеља, 71, 145

БОЈАРДО Матео Марија (Боиардо, 1441-1494), италијански књи­­жев­ник (спев: Заљубљени Роланд), 6, 7, 60, 95

БОЈАРИН – руски племић, бољар.

БОЈЕВАН – борбен, расположен за бор­бу, 9, 144

вој. убојан, који служи за бој, 9, 144БОЈЕВАЦ – бојеви метак, 27

БОЈЕВИТ – ратоборан, бојовит, 9, 144

БОЈЕВНИ – бојни, 27

БОЈЕДАК покр. коров, травуљина, 27

БОЈЕЛЕК – врста зубуна од вунене тканине без рукава, 6, 27

БОЈИМИР – мушко име наших крајева, 91

БОЈИНЦЕ – место у Србији код Кру­­шев­ца, 71

БОЈИСАВ – мушко име наших крајева, 91

БОЈИЧИЋ Будимир, одбојкаш „Цр­­вене звезде“, 75

Радивоје (Беране 1949), сатиричар (афор.: Африка за петама; ро­ман: Удбина зграда), 93БОЈИШНИ – који се односи на бо­јиште, 10, 27, 144

БОЈИШТА – место у Херцеговини код Невесиња, 53, 71

– место у Црној Гори код Бијелог Поља, 140БОЈИШТЕ – место где се води бор­ба, бојно поље, ратиште, 9, 144

– место у Босни и Херцеговини код Сан­ског Моста, 71БОЈКЕТА – мушko име наших крајева, 91

БОЈКИНС Ерл, кошаркаш НБА лиге, 28, 140

БОЈМИЈА – котлина око Вардара код Демир Капије, 34, 95

БОЈНИЦА – градић на истоку Бугар­ске, 53

БОЈНОСТ – неодом, особина онога што је обојено, обојеност, 27

БОЈОВАН – бојеван, 144

БОЈОВИЋ Анђелка, сликарка из Бео­града, добитница златне па­лете 1999. године, 140

Вук, директор београдског зоолош­ког врта, 147

Данило, наш фудбалер „Ком“. 28

Петар (1853-1945), српски војвода, 6, 7, 8, 34, 50

Станоје   (1909-1990), Фотографијом се бави од 1933. Мајстор фотографије ФСЈ од 1980. поцасни члан УЛПУДС-а

БОЈОВНИ – бојни, 27

БОЈОВНО – борбено, 27

БОЈОМИР – мушко име наших крајева, 91

БОЈТИНА – место у Словенији код Сло­венске Бистрице, 71, 145

Бо јутсу – јапанска вештина борења штапом, 140

БОЈЧЕТА – мушко име наших крајева, 91

БОЈЏИЈА – онај који се лако побије, 144

БОКАЛИЋ дем. од бокал, 10, 27

БОКАЛЧЕ дем. од бокал, 9, 27, 144

БОКАНИК покр. дрвени или зем­љани суд великих бокова, са малим устима, 27

БОКАНИЋ – позната породица брач­ких градитеља, 8

БОКАЊАЦ – место северно од Зад­ра, 53

БОКАРДО – у силогизму: фигуре за­кљу­чивања у којима су пре­миса и за­кључак делимично одречни, 95

БОКАСИН итал. врста памучног сук­на са мустрама из Јерменије и Персије, 3

БОКАСТИ – испупчени, трбушасти, 9

БОКВИЦА – (Plantago media) врста више­годишње ливадске биљке ле­ко­витог састава, жиловлак, боква, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 27, 95, 130, 144

БОКЕЉАЦ човек из Боке которске, Бо­кељ, 9, 27, 144

БОКЕЉКА бот, врста биљке, руж­на ме­сечарка, 27

агр, врста црног грожђа, 27

– становница Боке ко­торске; она која је пореклом из Боке ко­торске, 9, 10, 27, 141, 144

БОКИНАЦ – становник села Боке; онај који је из села Боке, 27

БОКИНКА – становница села Боке; она која је из села Боке, 27

БОКОРИЋ дем, од бокор, 9, 10, 27, 144

Михаило (?-1817), сликар иконостаса, 95БОКОРЈЕ – жбуње бокора, 9, 144

БОКОЦРТ – профилна пројекција, 8

БОКРАЧИ – место у Словенији код Мур­­ске Соботе, 71, 145

БОКСАЊЕ – боксовање, 9, 27, 34, 144

БОКСАТИ – ударати песницама, шака­ма, 9, 144

БОКСЕРИ – чланови тајног патриотског друштва у Кини, крајем XIX века, 3, 8, 31, 95

БОКСКАФ енг, учињена и обојена те­лећа кожа за обућу и др., 3

БОКС-МЕЧ енг. јавно такмичење у бок­су, 3, 11, 27, 141, 144

БОКСТЕЛ – градић на југу Холандије, 12

БОКЧИЛО – мушко име наших крајева, 91

БОКШИЋИ – место у Босни и Херцего­вини код Или­­ја­ша, 71

БОЛАНОСКристиан (Саприса), косторикански фудбалер, 140

БОЛАНЧА – (боланџа, 11, 34, 89), итал. вр­ста млетачког ситног нов­ца, 144

БОЛАНЏА – вага, кантар, 11, 10, 27, 89, 144

БОЛАРКЕ – језеро у Шпанији источно од Мадрида, 12

БОЛГАРИ – село на Волги, у Татар­ској области, некад престо­ница Бол­гара, 6, 34

БОЛГРАД – град на југу Бесарабије, на југу Украјине, 12, 153

БОЛДВИН Алек (Baldwin Alec), аме­рички филмски глумац (Шифра Меркур, Лов на црвени октобар).

Вилијам, амерички филмски глу­мац (Сливер).

Ернест, амерички филмски глу­мац (Маторци).

Стенли (Baldwin, 1867-1947), ен­глес­ки политичар и др­жав­ник, 95

Стивен, амерички филмски глу­мац (По­тера, Бекство у ланцима).

Џемс (Baldwin, 1924), амерички књи­жевник. Главна дела: романи Иди и проповедај на планини, Ђованијева соба, Друга земља, Реците ми кад је отишао воз; драме Блуз за господина Чарлија, Једног дана кад сам био изгубљен и др., 7, 8

Џемс (1861-1934), амерички књи­жевник и филозоф, 6, 7

БОЛД ИГЛ – планина у савезној др­жа­ви Пенсилванија, САД, 12

БОЛДИНИ Ђовани (1842-1931), ита­­ли­јански сликар, 34, 95

БОЛДРАЖ – место у Словенији код Мет­лике, 71, 145

БОЛЕСНО – болно, тужно, 144

– као у болести, претерано, 9, 27, 144БОЛЕТИН – место у Македонији ис­точ­­но од Маврова, 53, 71

БОЛЕТИТ геол. окамењена гљива, 3

лат. печурка за јело, рудњача, 3БОЛЕЋИВ – душеван, сажаљив, нежан, 2, 9, 10, 27, 144

БОЛЕШКО – место у Истри северно од Ла­бина, 53

БОЛИВАР – град у Аргентини, 12, 34

– новчана јединица Венецу­еле, 8, 11, 34, 146

– провинција на западу Еквадора, 34

Симон (1783-1830), јужно­амерички вој­сковођа и политичар, 6, 7, 8, 34, 60, 87БОЛИВИТ – минерал из Боливије, сме­ша бизмута и бизмутског окера, 125

БОЛИДЕН – рударско место на се­ве­роисоку Шведске, 8, 153

БОЛИНАО – рт на Филипинима на за­паду острва Лузон, 12, 149

БОЛНИЦА – установа за лечење и негу болесника, 7, 8, 10, 95, 144

БОЛНОСТ – осећај бола, 9, 144

БОЛОВЕН – висораван на југу Лао­са, 12

БОЛОГАН Виктор (1971), молдавски ша­ховски велемајстор, 61

БОЛОЊАЦ – становник Болоње, 10

БОЛОЊКА – становница Болоње, 10

БОЛОЊЧЕ – дете из Болоње, 10

БОЛОТОВ Василије (1854-1900), рус­ки црквени историчар, 95

Катарина, сликарка из Београда, члан УЛУПУС-а, 157БОЛСЕНА – градић и језеро у Италији, 34, 53, 153

БОЛТАЊА – (Boltaña), градић на северо­истоку Шпаније, 12

БОЛТИЈА – место у Словенији код Ли­тије, 71, 145

БОЛЦАНО – (Bolzano), главни град ис­тоимене провинције у Италији (98.158 ст.), 6, 7, 8, 12, 34, 53, 86, 95

Бернард (1781-1848), аустријски филозоф, теолог и мате­ма­ти­чар италијанско-немачког по­рек­ла. Глав­на дела: Теорија науке, Парадок­си бесконачног, 6, 7, 34, 95БОЛЦМАН Лудвиг (Boltzmann, 1844-1906), аустријски фи­зичар, развио науку о гасовима, 6, 7, 8, 49

БОЉАНИЋ – место у Босни и Херцего­ви­ни јужно од До­­­боја, 53

БОЉАШИН – мушко име наших крајева, 91

БОЉЕВАЦ – место у Србији код За­је­чара, испод планине Ртањ, 6, 7, 8, 12, 27, 34, 53, 71, 95

БОЉЕВИЋ Милорад, некадашњи фудбалер „Будућности“ из Под­гори­це и члан омладин­ске реп­резен­тације Југосла­вије (1967-68), 98

БОЉЕВЦЕ – место у Србији код Ко­сов­ске Каменице, 71

БОЉЕВЦИ – место у Србији северно од Обреновца, 12, 53, 71

БОЉЕМИР – мушко име наших крајева, 91

БОЉЕТИН – место на Космету, бли­зу Косовске Митровице, 27, 53, 71

– место на истоку Србије код Мајдан­пе­ка, 153БОЉИТАК – побољшање, напредак, 9, 144

БОМАРШЕ Пјер Огист (Beaumarchais, 1732-1799), француски књижев­ник (Севиљски берберин, Фига­рова женидба), 6, 7, 60

БОМБАЖА фр. избоченост конзерве са кварном садржином

БОМБАЛА – градић у Аустралији најугоистоку Новог Јужног Вел­са, 12

БОМБАСТ – претерано наглашен, китњаст говор, стил или стилски елемент, 8, 9, 27, 31, 95, 142, 144

– врста свилене тканине, памук, вата за испуњавање хаљина и сл.

лит. бујица речи, реч која унакарађује језик и стил својом претераношћу и неумесношћу.89

БОМБАШИ – борци који воде блис­ку бор­бу ручним бомбама, који ба­ца­ју бомбе, 9, 87

– играни филм Предрага Голубовића из 1973. године, 143, 168Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет