«Журналистика» мамандыѓына арналѓанДата13.04.2018
өлшемі174.93 Kb.
#24400
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

CЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3-деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-15-1.51/01-2014


«Қазіргі газет жанрлары» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешен


28.08.2014 жылғы

№2 басылым


5В050504 «Журналистика» мамандығына арналған

«ҚАЗІРГІ ГАЗЕТ ЖАНРЛАРЫ» пәнінің

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ 2014 ж.


КІРІСПЕ
1 ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы: Тілеубердиев Дәулетхан Рамазанұлы,

Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының

аға оқытушысы


2. КЕЛІСІЛДІ

2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №1 «28» 08.2014 жыл.
Кафедра меңгерушісі: _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №1 «28» 08.2014 жыл.
Төраға_________________ Тойкин С.Х.

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.

Хаттама №1 «11» 09.2014 жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_________________Искакова Г.К.


4.  «____» __________ шыққан ПОӘК-нің

№ 2 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны

5 СӨЖ-ның тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«ҚАЗІРГІ ГАЗЕТ ЖАНРЛАРЫ» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Қазіргі газет жанрлары» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.273-2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

5В050400 «Журналистика» мамандығының бекітілген элективті пәндер каталогы.

- СТУ 042-ГУ-4-2013 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

а) Басты мәселе:

Зерттеуші ғалымдардың еңбектері арқылы баспасөз жанрларының теориялық негізін меңгеру.

ә) Білім, машық, дағды және компетенция тізбегі:  • ақпарат құралдары жұмысындағы өзіндік белгілерін теориялық негізінде игере отырып тәжірибемен ұштастыру;

3.2 Курстың мақсаты: Қазіргі газет жанрларының ерекшелігін меңгеру.
Курстың міндеті:

- Газет жанрының өзіне ғана тән, өзін ғана ерекшелендіріп тұрған құрылымдық-композициялық, тілдік, стильдік ерекшеліктерімен таныстыру


- Бүгінгі студент – болашақ журналист, қоғамдық пікірді ұстаушы. Сондықтан аталмыш пән студенттердің теориялық және тәжірибелік білігін ұштаулары көзделеді.


3.4. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

- Газет жанрларының өзекті мәселелерін білуі керек;

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Теориялық талдау жасай алу;

- Газет жанрларының дайындаудың даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;

- Өзіндік пікір айта алу;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.
3.5 Курстың пререквизиттері:

-«Журналалистка кіріспесі», «Қазіргі журналистиканың функциясы мен жанры»;


3.6 Курстың постреквизиті:

Жоқ
1 Кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірмеКурс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

3

15

30

-

22,5

67,5

135

емтихан4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу


Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Бірінші модуль:

АҚПАРАТТЫҚ ЖАНРЛАР


1.Газет жанрлары.

- Жанр туралы түсінік

- Газет жанрларының ерекшеліктері

- Газет жанрларының топқа бөлінуі


2. Ақпараттық жанрлар.

- Ақпараттық жанрлардың ерекшелігі

- Ақпараттық жанрлардың міндеттері

- Ақпараттық жанрлардың түрлері1

3. Заметка

- Заметканың жанрлық ерекшелігі

- Жазылу тәсілі

- Түрлері

- Заметканың міндеттері


1

4. Репортаж

- Репортаж туралы түсінік

- Газет репортажының ерекшелігі

- Репортаждың түрлері

- Жанрлық ерекшелігі


1

5. Сұхбат

- Газеттегі сұхбаттың жанрлық ерекшелігі

- Сұхбаттың жанрлық түрленуі

- Сұхбаттың түрлері

- Бүгінгі баспасөздегі сұхбат жанры


1

6. Есеп

- Есеп жанрының ерекшелігі

- Есеп жанрының газеттегі көрінісі

- Есеп жанрының түрлері

- Есептің заметкадан айырмашылығы


1

Екінші модуль:

ТАЛДАМАЛЫ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖАНРЛАР


7. Талдамалы сараптамалық жанрлардың баспасөздегі көрінісі

- Талдамалы жанрлардың негізгі міндеттері

- Жанрлық ерекшеліктері

- Түрлері

- Жазылу стиліне қойылатын басты талаптар


1

8. Корреспонденция

- Баспасөздегі корреспонденция

- Жанрлық ерекшелігі

- Заметка мен корреспонденция жанрларының айырмашылығы

- Корреспонденцияның негізгі арқау – факті

- Корреспонденцияның түрлері
1

9. Мақала

- Мақала жанрының ерекшелігі

- Мақала жанрын жазудағы басты талаптар

- Мақала мен корреспонденцияның айырмашылығы

- Баспасөз бетіндегі мақалалардың түрлері


1

10. Журналистік зерттеу

- Бүгінгі қазақ баспасөзіндегі журналистка зерттеу

- Журналистік зерттеуге қойылатын басты талаптар

- Журналистік зерттеу жүргізудегі журналистік басты міндеттері

- Журналистік зерттеудегі автордың қорытындысы


1

11. Шолу

- Шолу жанрының ерекшелігі

- Шолудың түрлері

- Баспасөздегі шолудың жазылу тәсілдері1

12. Рецензия

- Рецензияның жазылу тәсілдері

- Жанрлық ерекшелігі

- Өнер туындыларына арналған рецензиялар

- Кино рецензиясы

- Театр рецензиясын жазудағы басты талаптар1


Үшінші модуль:

КӨРКЕМ –ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ЖАНРЛАР


13. Очерк

- Очерк – көркем шығарма

- Очеркте образ жасау тәсілі

- Қазақ публицистикасындағы очерктер

- Очерктің түрлері

- Очерктің көркем әдеби туындыдан ерекшелігі1

14. Сатиралық жанрлар

- Баспасөздегі сатиралық жанрлардың ерекшелігі

- Образ жасаудағы тәсілдері

- Қазақ баспасөзіндегі сатиралық жанрлар

- Сатиралық жанрлардың түрлері


1

15. Фельетон

- Қазақ баспасөзіндегі фельетон жанрының тарихы

- Фельетонның жанрлық ерекшелігі

- Фельетон жанрындағы образ жасау

- Фельетонның түрлері


1


Семинар сабақтары


Бірінші модуль:

АҚПАРАТТЫҚ ЖАНРЛАР

1.Газет жанрлары

1

2. Газет жанрларының түрлері

1

3. Ақпараттық жанрлар ерекшелігі

1

4. Ақпараттық жанрларлың түрлері

1

5. Заметканың жанрлық ерекшелігі

1

6. Заметка жазуға машықтану

1

7.Репортертаж жанрының

ерекшеліктері1

8. Репортаж жазуға машықтану

1

9. Қазіргі басылымдардағы сұхбат жанры

1

10. Сұхбат жазуға машықтану

1

11. Есеп жанрының ерекшеліктері

1

12. Есеп жазуға машықтану

1

Екінші модуль:

ТАЛДАМАЛЫ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖАНРЛАР
13. Талдамалы -сараптамалық жанрлардың баспасөздегі көрінісі

1

14. Талдамалы жанрлардың түрлері

1

15. Корреспонденция

1

16. Баспасөз бетіндегі корреспонденцияларды талдау

1

17. Мақала жанрының ерекшеліктері

1

18. Мақала жазуға машықтану

1

19. Журналистік зерттеудің қазақ басылымдарындағы көрінісі

1

20. Газет бетіндегі журналистік зерттеулерді сараптау

1

21. Шолу

1

22. Шолу жазуға машықтану

1

23. Рецензия

1

24. Кино рецензия

1

Үшінші модуль:

КӨРКЕМ –ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ЖАНРЛАР
25. Очерк

1

26. Ә.Нұршайықов очерктерін талдау.

1

27. Сатиралық жанрлар

1

28. Қазақ публицистикасындағы памфлет

1

29. Фельетон

1

30. Қазақ публицистикасындағы белгілі фельетонистер

1

Барлығы

30


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 «Жанр» деген терминді қалай түсінесіз?

5.2 Публицистика жанрларының әдеби жанрлардан қандай айырмашылығы бар?

5.3 Газет жанрларының негізгі сипаттарын атаңыз және оған баға беріңіз.

5.4 Публицистика жанрларын пайдаланудағы «Егемен Қазақстан», «Түркістан» газеттерінің өзіндік айырмашылықтары.

5.5 Газет жаңалықтарына қойылатын басты талаптар.

5.6 «Журналистік ақпарат» және «Ақпарат жанрлары» ұғымдары нені білдіреді.

5.7 В.В.Ворошиловтың айтуынша, американдықтар лидтің (Iеаd) қандай түрлерін пайдаланады?

5.8 Ақпарат (заметка), есеп, сұхбат, репортаждың негізгі белгілері. Ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

5.9 Газет есебінің міндеті мен жанрлық ерекшеліктері.

5.10 Газет жанры ретіндегі сұхбаттың ерекшелігі.

5.11 Қазіргі сұхбаттың түрлері.

5.12 Газет корреспонденциясынын айрықша белгілері.

5.13 Проблемалық мақалалардың сипаты.

5.14 Мақаладағы уәждеме, пікірталас, тіл мен стиль.

5.15 Рецензия мен рецензентке қойылар басты талаптар.

5.17 Очерктегі жинақтау әдістері.

5.18 Фельетон формасының ерекшеліктері, оның бағдары, композициясы, сюжеті, тілі мен сгилі.

5.19 Памфлеттің атқарар кызметі. Оның негізгі белгілері.

5.20 Қазіргі баспасөздегі эссе жанры

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-Кесте Пәннің оқу-әдістемелік картасы


Дәріс сабағының

тақырыбы

Семниар сабағының тақырыбы

Өз бетімен дайындалу

сұрақтары

Бақылау түрі

1

2

5

6

1.Газет жанрлары.

1.Газет жанрлары

2. Газет жанрларының түрлеріИнтернет материалдарымен жұмыс


Ауызша

2. Ақпараттық жанрлар.


1. Ақпараттық жанрлар ерекшелігі

2. Ақпараттық жанрларлың түрлеріДәріс тезисі

Интернет материалдарымен жұмысАуызша

3. Заметканың жанрлық ерекшелігі


1. Заметканың жанрлық ерекшелігі

2. Заметка жазуға машықтануДәріс тезисі,

Мерзімді баспасөз материалдарыАуызша,

жазбаша


4. Репортаж


1.Репортертаж жанрының ерекшеліктері

2. Репортаж жазуға машықтануДәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмысЖазбаша, ауызша

5. Қазіргі басылымдардағы сұхбат жанры

1. Қазіргі басылымдардағы сұхбат жанры

2. Сұхбат жазуға машықтануДәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмысАуызша,

жазбаша


6. Есеп жанрының ерекшеліктері


1. Есеп жанрының ерекшеліктері

2. Есеп жазуға машықтануДәріс тезисі,

Мерзімді баспасөз материалдары, интерактивті тақтаАуызша,

жазбаша


7. Талдамалы -сараптамалық жанрлардың баспасөздегі көрінісі


1. Талдамалы -сараптамалық жанрлардың баспасөздегі көрінісі

2. Талдамалы жанрлардың түрлеріДәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмыс
Ауызша

8. Корреспонденция


1. Корреспонденция

2. Баспасөз бетіндегі корреспонденцияларды талдауДәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмысАуызша

9. Мақала жанрының ерекшеліктері


1. Мақала жанрының ерекшеліктері

2. Мақала жазуға машықтануДәріс тезисі,

Мерзімді баспасөз материалдары, интерактивті тақтаАуызша,

жазбаша


10. Журналистік зерттеудің қазақ басылымдарындағы көрінісі


1. Журналистік зерттеудің қазақ басылымдарындағы көрінісі

2. Газет бетіндегі журналистік зерттеулерді сараптауДәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмыс, интернет ресурстарыАуызша

11. Шолу


1. Шолу

2. Шолу жазуға машықтануДәріс тезисі, интернет ресурстары

Жазбаша, ауызша

12. Рецензия


1. Рецензия

2. Кино рецензияДәріс тезисі,

Мерзімді баспасөз материалдары, интерактивті тақта
Жазбаша

13. Очерк


1. Очерк

2. Ә.Нұршайықов очерктерін талдау.Дәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмысАуызша

14. Сатиралық жанрлар


1. Сатиралық жанрлар

2. Қазақ публицистикасындағы памфлетДәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмысАуызша

15. Фельетон


1. Фельетон

2. Қазақ публицистикасындағы белгілі фельетонистерДәріс тезисі,

газет-журнал материалдарымен жұмысАуызша


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
4-Кесте Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

21

4

Шындалиева М.

Журналистика жанрларының пішіндері мен функциясы.

Астана - 2012


5

10

50%

Аналитические жанры газеты. Хрестоматия. М., 1987.

3

10

30%

М.Н. Ким. Жанры современной журналистики. 2004. Издательство «Издательство Михайлова В. А.»

6

10

60%

Қожакеев Т.Қ. Сатира жанрлары. Алматы, 1996.

2

10

20%

Рэндалл Д. Универсальный журналист. Алматы,1996.

1

10

10%

8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Шындалиева М. Журналистика жанрларының пішіндері мен функциясы. Астана – 2012

8.1.2 М.Н. Ким. Жанры современной журналистики. 2004. Издательство «Издательство Михайлова В. А.»

8.1.3 Амандосов Т.С. Совет журналистикасының теориясы мен практикасы. Алматы, 1978.

8.1.4 Аналитические жанры газеты. Хрестоматия. М., 1987.

8.1.5 Антонов И.В. Информациоиные жанры газетной публицистики. Саранск, 1996.

8.1.6 Архипов С.Б. Современная советская публицистика. Владикавказ, 1991.

8.1.7 Барманкулов М.К. Телевидение: деньги или власть? Алматы, 1998.

8.1.8 Ворошилов В.В. Журналистика. СПб., 1999.

8.1.9 Газетные жанры. М., 1972.

8.1.10 Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989.

8.1.11 Гуревич С.М. Основы научной организации журналистского труда. М., 1987.

8.1.12 Информационные жанры газеты: Хрестоматия. М., 1986.

8.1.13 Қожакеев Т.Қ. Жас тілшілер серігі. Алматы, 1991.

8.1.14 Қожакеев Т.Қ. Сатира негіздері. Алматы, 1996.
8.2. Қосымша әдебиеттер:
8.2.1 Аль-Фараби. Избранные трактаты. Алматы, 1994.

8.2.2 Аристотель. Об искусстве и поззии. М.,1987.

8.2.3 Валиханов Ч. Избранные произведения. М.,1987.

8.2.4 Журналистика западноевропейских стран. Л., 1990.

8.2.5 Журналистика и политика, М., 1987.

8.2.6 Қожакеев Т.Қ. Сара сөздің сардарлары. Алматы,1995.

8.2.7Кольцов М. Избр. В 3-хт. М., 1957.

8.2.8Критика в художественном тексте. Душанбе, 1990.

8.2.9 Муртаза III., Смайылов К. Елім саған айтам, елбасы сен тыңда. А., 1998.

8.2.10 Мұхтарұлы С. Шоқан және өнер. А., 1985.8.2.11Молодежь Казахстана устремлена в XXI век // Қазақ университеті, 1998, №1, январь.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет