Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»жүктеу 0.77 Mb.
бет1/5
Дата21.04.2019
өлшемі0.77 Mb.
  1   2   3   4   5


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КАФЕДРА: « Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту »

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ жөніндегі проректор

тех.ғ.к., доцент Ажидинов А.С.

_______________________
«____»___________2016 ж.

5В010700- «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы үшін

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГІШымкент - 2016

Қосымша 3

Оқу курстарының каталог нысандары

Элективті пәндер каталогі икемділігі мен оқушының траекториясын өзін-өзі анықтауына құру үшін таңдау пәндер тізімі компоненті енгізілген. ЭПК-де мамандық бойынша « Бейнелеу өнері және сызу » пәндерінің қысқаша бағдарламалары берілген. ОҚПУ оқытушылары мен студенттеріне арналған.


Құрастырғандар:
«Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту» кафедра мәжілісінде қарастырылып, талқыланды
«26» 08 2016ж. № 1 хаттамасы

Кафедра меңгерушісі____________________Көшенов Ж.С.

Элективті пәндер каталогі жұмыс берушімен келісілген: №69 жалпы орта мектеп
Директоры_______________________ Шымырбаева Г.А

(жұмыс орны, лауазымы, тегі, аты, қолы)


Факультеттің әдістемелік комиссиясында мақұлданған:

Әлеуметтік-филология факультеті_____________________Такибаев М.А.

« 27 » 08 2016ж. № 1 хаттамасы
Оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы_____________________Бутаев М.Д.
Элективті пәндер каталогі Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде бекітілген:

« 29 » 08 2016ж. № 1 хаттамасы


Қосымша 3 жалғасы
Студенттерге жатыннама

Құрметті Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенттері! Алдарыңызда элективтік пәндер каталогы тұр. Бұл элективті оқу пәндердің жүйеленген аннотациялық тізімі. Ол сіздерге өзінше оперативті, икемді және жан-жақты оқу жобасын қалыптастыру үшін мүмкіндіктер жасау мақсатында жүзеге асырылады. Бұл Сізге жеке оқу жоспарыңызды құруға көмекші.

Кредиттік технология кезінде барлық білім беру пәндері үш циклге бөлінеді: жалпы білім (ЖБ), деректер базасы (ДБ) және профильдеу (ПБ). Білім беру пәндері екі түрге бөлінеді – міндетті және таңдалған компонент (элективті, яғни таңдалған оқу пәндері).

Міндетті компоненттік пәндер Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сай тағайындалған және бұл мамандақтың барлық студенттерінің оқуы тиіс.

Элективті оқу пәндері кафедрада қарастырылуы үшін Сізге жіберіліп отыр. Элективті оқу пәндерінің тізімінен Сіз қызығушылық тұдыратын пәндерді таңдауға құқығыңыз бар. Осылайша әр-бір оқу пәндерінің циклы Сіздің жеке қалауыңыз бойынша екі бөлімді қамтуы тиіс: Міндетті компонент және Таңдау компоненті (элективті оқу пәндері).

Сіздің жеке оқу жоспарыңызға Каталог бойынша қандай элективтік пәндерді таңдауға болады?  1. Тізім бойынша Сіздің оқытатын семестр кестесін табыңыз.

  2. Қанша кредит саны бөлінеді Типтік оқу жоспарындағы элективтік оқу пәндеріне анықтап алыңыз.

  3. Сізге ұсынған элективтік оқу пәндері тізімімен танысыңыз. Тақырыптық мәселелер тиісті санымен қосымша курстар біріктірілген екенін ескеріңіз. Элективті пәндер әр топтан бір ғана элективті оқу пәндері таңдалуы мүмкін.

  4. Сізді қызықтырып жатқан элективті пәндердің сипаттамасын қарап өз таңдауыңды жасаңыз.

  5. Сіз таңдаған Кредит санының типтік оқу жоспарында қарастырған көлеміне сәйкес келетіндігін тексер.

  6. Элективті оқу пәндерін таңдауға Сіздің эдвайзеріңіз жәрдем береді.

Пәннің коды

Пән атауы

ҚР бойынша кредит саны

ECTS бойынша кредит саны

семестрі

Пререквизиті/ постреквизиті

Пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны

Дублин дескрипторларының негізіндегі оқытудың нәтижелері

Құзыреттері


 

 

5

6

7

8

9

1TKN/

OBZh 1104а) Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

2

3

1

Пререквизиті: жоқ

постреквизиті: Құқық негіздері, Оқушылардың физиологиялық дамуы

Студенттерге өмір тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде білім беру, үйрету оның ережелері мен нормаларымен таныстыру. Қазақстан Республикасының Азаматтық қорғаныс ұйымының қызметімен, яғни халықты, экономиканы және респуб лика аумағын қазіргі заманғы зақымдау құралдарының зақымдаушы әсерінен, сондай-ақ дүлей зіл-зала, ірі авариялар және апаттардан қорғау саласындағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жалпы мемлекеттік іс-шараларының негізгі құрамымен таныстыру.

Студенттерге «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнін оқыту, үйрету арқылы, төтенше жағдайлардан шығу және болған жағдайда білікті іс-әрекеттер орындау, денсаулықты қорғау және нығайту үшін алдын ала жасалатын іс-шаралады үйрету1) Төтенше жағдайларда олардың салдары бойынша шараларды білу;

2) Табиғат, техногенді және әлеуметтік сипаттағы құбылыстағы сараптама жасау технологияларын қолдана білу;

3) ТЖ-да жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру;

4) Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін жоғарылату бойынша шараларды жүзеге асыру;

5) Жеке адамды қорғау құралдарын қолдануға өздігінен қабілетті болу.


-Әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларды жіктей білу;

-Мемлекеттің тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дағдылану;

- Қауіпті және зиянды факторларды жіктеуді меңгеру;

-Жоспарлау және құтқару жұмыстын жүргізуге дағдылану;

- Қауіпсіздікті ұйымдастыру-практикалық шараларын меңгеру.


2


ETD/

EUR 1104


б) Экология және тұрақты даму


Пререквизиті:

постреквизиті: Оқушылардың физиологиялық дамуы

Адамзаттың ой-саналарын экологияландыру; табиғи ортаға жауапты сезімдерін тәрбиелеу. Биосфераның компоненттеріннің бір-бірімен әрекеттері заңдылықтарын, адамнаң іс-әрекетінің салдарын, әсірісе табиғатты пайдаланудың үдеу жағдайында білу, қоғам мен биосфераның арақатынасындағы практикалық мәселелерді білу үшін қажетті. Биосфераның тұрақтылығын сақтау, барлық адамдардың білім дәрежесіне қарамастан экологиялық ұғынудың жоғары болуына септігін тигізу.

Экологиялық жалпы проблемалармен таныстыру, оны шешу жолдарын қарастыру, студенттердің бойында, туған жерге деген сүйіспеншілікті қалыптастыру.Экология пәнін оқу нәтижесінде студент қоршаған ортада туындап жатқан проблемалар мен таныс болып және сол туындаған проблемалардан шығу жолдарын қарастыруды, қоршаған ортаға, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыруға, қоршаған ауа, аурулардан алдын ала сақтандыру туралы мәліметтер келтіріліп отырады.
1)тірі ағзалардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын білу;

2) табиғи және антропогендік экологиялық процесстерді анализдеуді жүзеге асыра білу;

3) социумды апаттық кризистарсыз дамыту;

4) тұрақты дамудың заңды-лықтарын қалыптастыра білу;

5) алынған білімдерін экологиялық тапсырмаларды шешуде өздігінен қолдануға қабілетті болу.


- экологиялық процесстерді анализдеуге дағдылану;

- қоғам мен табиғаттың тұрақты дамудың айқын нақты тапсырмаларын қоя білу;

- тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру;

- биосфераның даму заңдылықтарын сақтау;

- тұрақтылығын сақтау жағжайларын білу.

3


AS/AR 1201

а)

Академия-лық сурет І4

6

1

Пререквизиттері: Жоқ

Постреквизиттері: академиялық сурет ІІ,ІІІ, сурет.

Мақсаты: студентті кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау. Практикалық қабілеттелігін дамыту, композициялық шеберлігін арттыру.

Мазмұны: Натюрмортты дәлме-дәл бейнелеудің заңдылықтары.

Білімі мен түсінігі: орналастыру, жылт, рефлекс, жарық-көлеңке, штрих туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: академиялық сурет бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, шығармашылық барысында туындайтын мәселелерді шешу:

Пайымдаулар: академиялық сурет туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.

Коммуникативтік қабілеттілік: академиялық суретке қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: академиялық суретке қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыра білу.

Заттардың пішінін бейнелеудің сызықтық-конструктивті тәсілін, қағаз бетіне натюрморттың заттарын композициялық тұрғыда сауатты орналастыру; әдістерін түрлі графикалық материалдармен сурет салудың техникалық әдіс- тәсілдерін игере алады.

4


AS/SR

1201


б) Арнайы сурет І

 

 
Пререквизиттері: Жоқ
Постреквизиттері:
живопись, арнайы сурет ІІ,ІІІ, сурет І,ІІ,ІІІ.

Мақсаты: Студенттердің эстетикалық талғамдарын қалыптастыру теориялық практикалық қабілеттерін дамыту.

Мазмұны: Нұсқаның басы. Нұсқаны беліне дейін салу. Адам бейнесі қолымен.

Білімі мен түсінігі: арнайы суретте композициялық шешім, перспективалық заңдылықтар туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
арнайы сурет бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, шығармашылық барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
арнайы сурет туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникативтік қабілеттілік:
арнайы суретке қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттері болуы тиіс.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
арнайы сурет, бейнелеу өнеріне қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттері болуы тиіс.

- Арнайы суретте меңгерген білімін шығарамашылық жұмыста және күнделікті оқу-тәрбие үрдісінде кәсіби деңгейде қолдана алады.

5


SGP/

NGP


1202

а)

Сызба геометрия және перс-пектива4

6

1

Пререквизиттері: Жоқ

Постреквизиттері: сызу пәнін оқыту әдістемесі.

Мақсаты: Студенттердің кәсіптік шеберлігін дамыту. Өз пікірін графикалық түрде көрсете білуге қалыптастыру.
Мазмұны: "Перспектива" дизайнер мамандығы пәні. Перспектива тарихы. Сызба геометрияға кіріспе.

Білімі мен түсінігі: Сызба геометрия және перспективада сызбаны түрлендіру, тік бұрышты проекция жүйесінде сызба салу, есептер, орталық проекциялауды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
Сызба геометрия және перспектива бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, сызу барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
Сызба геометрия және перспектива туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникативтік қабілеттілік:
Сызба геометрия және перспектива қатысты ақпараттарды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
Сызба геометрия және перспектива қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

- педагогикалық практика барысында сызба геометрия және перспективада меңгерген білімдерін қолдана алады.

6


IG/IG

1202


б)

Инженер-лік графика
Пререквизиттері: Жоқ

Постреквизиттері: Сызуды оқыту әдістемесіМақсаты: Перспективадағы жазықтықтың суреті, жазық фигуралар және геометриялық денелердің перспективасындағы құрастыру, перспективалы суреттердің құрастыруының әдістері, перспективалы суреттердің талдауы. Мазмұны:

Білімі мен түсінігі Инженерлік графика туралы, перспективадағы жазықтықтың суреті, жазық фигуралар және геометриялық денелердің перспективасындағы құрастыру туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
Инженерлік графика бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, инженерлік графиканы үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар
Инженерлік графика қатысты әлеуметтік, этикалық және эстетикалық, психологиялық ғылыми көзқарастарды ескере отырып, шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
Инженерлік графика жайлы шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
Инженерлі графика арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.

- педагогикалық практика барысында инженерлік графикадан меңгерген білімдерін қолдана алады.
- инженерлік графикаға тиесілі жаңалықтарды үйренуде заманауи техниканы қолданады.


7MD/

KR 1204


а) Мәдениет және дін

3

5

2

Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі заман тарихы Постреквизиттер: Философия, Саясаттану

Пәннің мақсаты:

ҚР және әлемдегі діни ахуал, оның негізгі проблемаларымен таныстыра отырып жастардың бойына мәдениет пен діни толеранттылықты қалыптастыру.Мазмұны: Мәдениет және дін.Пәнаралық байланыс. Антропология, этнология, лингвистика, психология, әлеуметтану, тарих, саясатттану. Мәдениет және дін философиялық ілімінің құрамдас бөлігі.

Білімі мен түсінігі:
Діннің басқа мәдениет пен қоғамдық ортамен өзара байланысын; Білімі мен түсінігін қолдана білу:
түпдеректермен жұмыс істеуді дамыта отырып, өз бетінше арнаулы және қосалқы оқулықтарды пайдалана білу.
Пайымдаулар:
өзінің дүниетанымдық көзқарастарын шынықтырып, қорғай білуді жүзеге асыру. Коммуникативтік қабілеттілік:
Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
философиялық ой мәдениеті мен дүниетанымдық пікір алмасу өнерін үйренеді. Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді

Арнайы құзыреттер:
1)Әлемдік мәдениет және діндер туралы ғылыми білімді және оны қоғам өмірінің әр саласында өз өмірлерінде тиімді пайдалана білу;

2)Мәдениет және дін туралы қалыптасқан білімінің негіздерін білу;

3)Ұлттық және де басқа да мәдениеттерді түсіне білу;

4)Дінді сараптауда дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра білу;8


AZhАZhN/AOISD 1204

б) Акмеоло-гия, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері


Пререквизиттер: Әлеуметтану, Қазақстан тарихы Постреквизиттер: Философия. Психология,

Мақсаты: "Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері" курсын оқытудың мақсаты дінтану мамандарын дайындау және студенттерді дін ілімі жөнінде білімінің негізін қалыптастыру, дінді сараптауда дүниетанымдық көзқарасын жетілдіру, ерікті рухани іске ынталандыру болып табылады. Мазмұны: Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздерін – пәнаралық жиынтық білім саласы болып саналады. Ол антропология, этнология, лингвистика, психология, әлеуметтану, тарих, мәдениеттану, саясатттану және тағы басқа ғылымдармен тығыз байланысты. Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері ілімінің құрамдас бөлігі болғандықтан ойшылдықтың мұрагерлігіне сүйенеді. Алайда, қалыптық жүйесіне қарамастан дінтану тарихи-дискриптивтік зерттеулерді қолдана отырып, дүниетанымдық ұстанымнан тыс, объективтік, толеранттық, нақты тарихи зерттеулерге сүйенген дербес ғылымы болуға тырысады.

1) Білімі мен түсінігі:

Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктерді басқа мәдениет пен қоғамдық ортамен өзара байланысын; 2) Білімі мен түсінігін қолдана білу:

түпдеректермен жұмыс істеуді дамыта отырып, өз бетінше арнаулы және қосалқы оқулықтарды пайдалана білу;

3) Пайымдаулар:

өзінің дүниетанымдық көзқарастарын шынықтырып, қорғай білуді жүзеге асыру; 4) Коммуникативтік қабілеттілік:

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

5) Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

философиялық ой мәдениеті мен дүниетанымдық пікір алмасу өнерін үйренедБелгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.1) ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану ғылымдары (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық білімінің болуы;

2) қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену;

3) экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.с.с. жөнінде ғылыми түсінігінің болуы;

Арнайы құзыретте: Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері туралы ғылыми білімді және оны қоғам өмірінің әр саласында тиімді пайдалану. Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері ілімі жөнінде білімінің негізін қалыптастыру, дінді сараптауда дүниетанымдық көзқарастарын жетілдіру, ерікті рухани іске ынталандыру.

9


EN/OE

1105


а)Экономи-ка негіздері

2

4

2

Пререквизиті: -

постреквизиті:

ФилософияЭкономикалық теория негіздері пәнінің негізгі мақсаты – болашақ мамандарды қазіргі қоғам өмірінің экономикалық проблемаларымен таныстыру, олардың мемлекетіміздің экономикалық саясатын түсініп,оны жасауға және жүзеге асыруға белсене қатынасу қабілеттілігін дамыту. Осы мақсатта студенттерге нақты білім беру және экономикалық заңдар мен категориялардың іс-әрекетін нарықтық мәселелерді шешуге пайдалана алатын, болашақтағы және ағымдағы экономикалық ситуацияларды бағалай білетін, өз еркімен шешімдер қабылдай алатын біліктілігі жоғары мамандар дайындау.


Білімі мен қабілеті: Экономикалық теория пәні бойынша отандық және шетелдік алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу;

Білімі мен түсінігін қолдана білу:

Экономиканың негізгі анықтамалары, заңдылықтары, категориялары және оның қоғамдық өмірмен байланыстары бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;

Статистикалық мәліметтерді талдай отырып дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу;

Пайымдаулар:

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;Коммуникативтік қабілеттілік:

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.
ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану ғылымдары (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық білімінің болуы;

2) заманауи техниканы қолдану дағдысының болуы, кәсіптік қызметте ақпараттық технологияларды қолдана білуі;

3) күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы.

1) қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену;

2) іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын игеру;

3) Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін білу;

4) әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу;

5) Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу;

6) қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;

7) түрлі әлеуметтік жағдайларда саналы түрде дұрыс бағыт ұстана білу;

8) командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу;

9) ортақ келісімге келе білу, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра білу;

10) кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу.


10

KN/

OP 1105


б) Құқық негіздері


Пререквизиттер:

Қазақстанның қазіргі заман тарихыПостреквизиттер:-


Курстың мақсаты: Заң мамандығын алатын студенттерге мемлекет және құқық теориясының негіздерін меңгерту,

Курстың мазмұны: «Құқық негіздері» мемлекет және құқық туралы пәнге кіріспе. Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын енгізетін кешенді оқу пәні.

Білімі мен түсінігі:
Қазақстанның құқық жүйесі және оқушылардың әлемдік көзқарасы туралы білімінің болуы

Білімі мен түсінігін қолдана білу:
Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу:
Пайымдаулар:
Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғамды дамытуға пайымдаулар жасау

Коммуникативтік қабілеттілік:
Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

Арнайы құзыреттер:

1)Құқық негіздері пәні бойынша мемлекет идеяларын іске асыра білу;

2) Адамның құқықтары және бостандықтарының басымдылығын қарастыра білу;

3)Әкімшілік құқығының проблемаларын шеше білу;

4)Қоғамдық тәртіпті сақтауды, оның құндылығын ұғындыра білу;

5)Нақты құқықтық жағдайларды өз бетiнше кең ауқымда талдай бiлу;

6) Қоғамдық- құқықтық қатынастарға талдау жасағанда жан - жақты ойлау, өзара байланыстарды аша бiлу


11

AZh / AZh 1205

а)

Академия-

лық живопись І


2

4

2

Пререквизиттері: Жоқ
Постреквизиттері: академиялық живопись ІІ, ІІІ

Мақсаты: Студенттердің реалистік бағытта тәрбиелей отырып, жалпы живопись өнерін кең ауқымды білім беру, яғни оларға теориялық және практикалық білімдерімен қатар, шеберлік, қабілеттілік, икемділік дәрежелерін арттыру.
Мазмұны: Натюрморт: шын бейнені берудің заңдылықтары.

Білімі мен түсінігі: академиялық живописьте натюрморт, компоновка, түстану туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу: академиялық живопись бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде шығармашылық түрінде пайдалану, шығармашылық барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
живопись туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникативтік қабілеттілік:
Живопиське қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
живопиське, бейнелеу өнеріне қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

- Қағазға геометриялық фигуралардың, натюрморт түрлерін дұрыс орналастыру арқылы пропорциясын дұрыс табуды, түстік шеңбер, суық, жылы түстерді ажырата білу, білімін шығармашылық жұмыста қолдана алады.


Каталог: assets -> images -> news -> files -> ked
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
ked -> Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»
files -> Южно-казахстанский педагогический
ked -> Студенттік жадынама
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
files -> Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті. Құрметті сайтқа кірушілер!


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет