Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»жүктеу 0.77 Mb.
бет2/5
Дата21.04.2019
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

12

Gob 1205

б) Гобелен

 

 
Пререквизиттері: Жоқ

Постреквизиттері: Батик және киіз, қол өнер негіздері.


Мақсаты: тоқыма техникасында жұмыс істей алатын, тоқыма материалдарын өндеу әдістері мен сапасын білетін мамандарды дайындау.

Мазмұны: Гобелен өнері.

Гобелен өнері туралы тарихи мәліметтер. Гобелен тоқу

әдістері. Гобеленге керекті материалдар мен инструменттер. Гобелен тоқу әдістері.Оларды орындау

техникасы.

.


Білімі мен түсінігі: текстиль материалдарын өндеуге керекті әр түрлі құралдармен, техникалармен, материалдармен. Гобелен тоқу кезінде әр түрлі техникаларды қолдана алу;
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
көркемдік-эстетикалық талғамды, текстиль бұйымдармен жұмыс істеуде техникалық дағдыларын дамыту.
Пайымдаулар:
гобелен пәні бойынша негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді меңгеру,

және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.


Коммуникативтік қабілеттілік:
қолқнерге, гобеленге қатысты ақпараттарды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
қолөнерге қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

– текстиль материалдарының түрлері, оның қасиеттері , сапалық түрлерін,

–текстиль материалдарын өндеу әдістерін; - текстиль материалдарын өндеуге керекті әр түрлі құралдар мен, техникаларды, материалдарды игере алады;

– гобелен тоқу кезінде әр түрлі әдістерін қолдана алады.

13


Siz/

Cher


1206

а) Сызу

3

5

2

Пререквизиттері: сызба геометрия және перспектива, сызу негіздері ІІ
Постреквизиттері: сызуды оқыту әдістемесі

Мақсаты: Студенттерге графикалық білімнің негіздерін беру, студенттерді мектепте сызу пәнінен сабақ беруде машина құрылыс және құрылыс сызбаларын салып, оқуда берілген нәрсенің эскизін салу. Мазмұны: Сызбаның дамуы туралы қысқаша түсінік. Стандарт туралы жалпы түсінік.

Білімі мен түсінігі: сызбаның дамуы туралы, стандарт туралы, геометриялық тұрғызулар, түйіндесу және циркульдік қисық сызықтар, лекалды қисықтар, овалдар, жазық фигуралардың, геометриялық денелердің аксонометриясы туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
сызу негіздері бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, геометриялық тұрғызулар, түйіндесу және циркульдік қисық сызықтар, лекалды қисықтар, овалдар, жазық фигуралардың, геометриялық денелердің аксонометриясы салуды үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
сызу, сызу негідеріне қатысты әлеуметтік, этикалық және эстетикалық, психологиялық ғылыми көзқарастарды ескере отырып, шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
сызу, сызу негіздері жайлы шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
сызу негіздері арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.

- педагогикалық практика барысында сызу негіздерінен меңгерген білімдерін қолдану.
- сызу негіздеріне тиесілі жаңалықтарды үйренуде заманауи техниканы қолдана алады.


14

KS/

SCh 1206


б) Құрылыс сызбасы

 

 
Пререквизиттері: : сызба геометрия және перспектива, Постреквизиттері: сызуды оқыту әдістемесі.


Мақсаты: Құрылыс сызбалары. Бір-екі этажды (3-4 бөлмелі) үйдің құрылыс сызбасын және перспективасын тұрғызу. Диаграмма мен схемаларды тұрғызудың жалпы түсініктемелерін меңгеру. Бейнелеудің теориялық негіздерін меңгерту арқылы оқушының кеңістіктік ойлау жүйесін жетілдіріп, геометриялық модельдерді бейнелей алуды, бейнеленген формаларды талдай білуді мақсат етеді.

Мазмұны: Кез-келген табиғи формалардың қайтымды сызбаларын тұрғызуға қажетті проекциялау әдістерін меңгерту; Құрылыс сызбалары. Бір-екі этажды (3-4 бөлмелі) үйдің құрылыс сызбасын және перспективасын тұрғызу. Диаграмма мен схемаларды тұрғызудың жалпы түсініктемелерін меңгеруді үйрету.

Білімі мен түсінігі: Құрылыс сызбалары. Бір-екі этажды (3-4 бөлмелі) үйдің құрылыс сызбасын және перспективасын тұрғызу. Диаграмма мен схемаларды тұрғызудың жалпы түсініктемелерін меңгеру Білімі мен түсінігін қолдана білу:
Бір-екі этажды (3-4 бөлмелі) үйдің құрылыс сызбасын және перспективасын тұрғызу. Диаграмма мен схемаларды тұрғызудың жалпы түсініктемелерін меңгеруді үйрету. салуды үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
сызу, сызу негідеріне қатысты әлеуметтік, этикалық және эстетикалық, психологиялық ғылыми көзқарастарды ескере отырып, шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
Құрылыс сызбасы жайлы шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
Құрылыс сызбасы арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.

- Құрылыс сызбасынан меңгерген білімін шығарамашылық жұмыста және күнделікті оқу-тәрбие үрдісінде кәсіби деңгейде қолдана алады.15


OT/

Sam


2209

а) Өзін-өзі тану

3

5

3

Пререквизиті:

постреквизиті:

Мазмұны: «Өзін-өзі тану» курсы жеке тұлғаның рухани байлығының әртүрлі жақтарын анықтауға және зерттеуге бағытталған. Жоғары оқу орнында «Өзін-өзі тану» курсы студенттің жаңа әлеуметтік рольге «кіруіне», адамгершілік қатынастардың бай әлемін ашуға бағытталған. «Өзін-өзі тану» курсы бойынша сабақтар өзінің «менін» өз бетінше анықтауға бағытталған.

    • кәсіби рефлексия, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуға қабілеті;

    • балалардың өзін-өзі көрсетулерінің алуан түрлілігіне дене және сөз реакцияларының вариативтілігімен жауап беру қабілеті;

    • психологиялық-педагогикалық білімдерді меңгеруі, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру;

    • ақ жарқындылық және балалармен қарым-қатынас жасаудың табиғи дарыны, жан жүрегімен қызмет етуге дайындылығы.

  • ашық көзқараспен қарап, күлімсіреуді, мақтауды, қолдауды, жылы сөздерді, ақыл айтуды пайдалану;

-кәсіби рефлексия, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуға қабілеті;

- балалардың өзін-өзі көрсетулерінің алуан түрлілігіне дене және сөз реакцияларының вариативтілігімен жауап беру қабілеті;

-психологиялық-педагогикалық білімдерді меңгеруі, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере алады;

-ақжарқындылық және балалармен қарым-қатынас жасаудың табиғи дарыны, жан жүрегімен қызмет етуге дайындылығы.16

TP/PT 2209

б)

Толерант-

тық педагогикаПререквизиттері:

Педагогика;Постреквизиттері:Пәнінің мақсаты:

Толерантты мінез-құлықты тиімді қалыптастыруға, педагогикалық әрекет пен оқушы тұлғасын өзіндік тәрбиелеуге, қарым-қатынас субъектілерінің өзара әсерін анықтауға мүмкіндік береді.Мазмұны:Толерантты мінез–құлықты қалыптастырудың маңызды шарты, бір жағынан, бала үшін ортаның маңызын, әр түрлі жақтарына баланың көзқарасын зерттеу болып табылса, екінші жағынан орта көзқарасы оқушының «болу» мүмкіндігін жасауға мүмкіндік беруі, яғни толеранттық мінез-құлық белгілеріне ие тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасалады.

1) Білімі мен түсінігі:

Толеранттылық ұғымы туралы түсініктерінің болуы,қандайда бір қолайсыз, жағымсыз факторлардың ықпалына сезімталдықтың төмендеуі нәтижесінде аландаушылықтың жоқтығы немесе әлсіреуін анықтай алу қабілетінің болуы;Білімі мен түсінігін қолдана білу: Психологиялық бейімділігін жоғалтпай адамның түрлі өмірлік қиындықтарға қарсы тұра алу қабілетін қалыптастыру;

Коммуникативтік қабілеттілік:

Толеранттылық- шыдамдылық, сабырлық таныту, қызбалыққа салынбау, кез келген қиындыққа төзімділікпен қарау, барлық мәселелерді бейбітшілік жолымен шешуге тырысу қабілетінің болуы ;Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

-Мұғалімнің толеранттылығының негізінде бір жағынан шынайы жағдайды дұрыс бағалай алу қабілеті,


Құзіреттері:

- Кез келген жеке тұлғаның дербес психологиялық ерекшеліктерімен қатар ұлттық сана сезімдері, ұлтжандылығы, ана тіліне деген сүйспеншілігі сияқты ұлттық ерекшеліктерінің болуы;

-Тұлға ретінде дамып қалыптасуына оның өскен отбасылық ортасы, ұлттық салт-дәстүрлер, әлеуметтік ортасының болуы;

-Психологиялық бейімділігін жоғалтпай адамның түрлі өмірлік қиындықтарға қарсы тұра алуға қабілетті болуы;Арнайы құзіреттер: 

-Әлемнің бай мәдениеттерін, өзін-өзі көрсетуін, жеке адамның қасиеттерінің көрініс табуын дұрыс түсініп, қабылдап құрметтеу;-Тұлғаның қалыптасу үдерісінде бағдар ретінде таңдауы

17

Ale/

Soc 2107


а) Әлеумет-тану

3

5

3

Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экономика негіздері, Құқық негіздері, Мәдениет және дін

Постреквизиттер: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

Пәннің мақсаты: Студентке әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда тануға ғылымның әдістерін қажетті жағдайда қолдануға үйрету.

Мазмұны: әлеуметтік өзара әрекеттестік пен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері

Білімі мен түсінігі: Әлеуметтану пәнінен білімдер жүйесін қалыптастыру;

Білімі мен түсінігін қолдана білу:

Қазіргі Қазақстан қоғамындағы және әлемде болып жатқан әлеуметтік үдерістер мен өзгерістерге талдау жасауды үйренуі;Пайымдаулар: қоғам, әлеуметтік топтар және қауымдастықтар ішінде әлеуметтік жүріс тұрысты реттей білу;

Коммуникативтік қабілеттілік: әлеуметтік дамудың факторларын, әлеуметтік өзара әрекет формаларын біліп, оларды талдай алу.

Арнайы құзыреттер:

әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы мен дамуының негізгі шарттары мен жіктелуін, тұлға жөнінде, әлеуметтенудің формаларын, бағыттары мен ерекшеліктерін, әлеуметтік жүріс тұрысты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формаларын талдай білу.18

Saya/

Pol 2107


б) Саясаттану

3

5

3

Пререквизиті:

постреквизиті:

Cтуденттерді қоғамдық дамудың заңдылықтарымен,саяси мәдениеттің көтерілуі, өзінің және басқалардың өмірі үшін жауапты шешімдер қабылдай алатың ,қоғамның саяси өміріне белсенді катысатың субъектінің және толық тұлғаның құрылуы. Сабақтан себепсіз қалмау,кешікпеу; сабаққа белгілі бір себептермен қатыса алмаған жағдайда, жіберілген сабақ материалдарын өз бетінше меңгеру; өздік жұмыстарды уақытында тапсыру,сабаққа белсенді атсалысу.Студенттер сабақ үстінде ұялы телефондарды өшіріп тастауға , өзге пәндерге қатысты тапсырмалармен айналыспауға және студентт этиканы сақтауға міндетті.


Білімі мен түсінігі:

“Саясаттану” пәнін оқып білу студенттердің саяси дүниетанымы мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді;Білімі мен түсінігін қолдана білу:

осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;

студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету;

Пайымдаулар:

“Саясаттану” пәнін оқып білу студенттердің саяси дүниетанымы мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді;Коммуникативтік қабілеттілік:

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену;

2) іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын игеру;

3) Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін білу;

4) әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу;

5) Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу;

6) қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;

7) түрлі әлеуметтік жағдайларда саналы түрде дұрыс бағыт ұстана білу;

8) командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу;

9) ортақ келісімге келе білу, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра білу;

10) кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу.
19


MAPA/SPACh 2210

а) Мүсіндеу және адамның пластика-лық анатомиясы

3

5

3

Пререквизиттері: Академиялық сурет І. ІІ.
Постреквизиттері: Сурет ІІ, Сурет ІІІ.

Мақсаты: Сәнді барельеф, горельеф, көлемді мүсін жасау арқылы студенттерге қажетті білім беру.
Мазмұны: Мүсін өнерінің спецификалық ерекшелігі. Адамның пластикалық анатомиясы.

Білімі мен түсінігі: мүсін және пластикалық анатомиядағы барельеф, горельеф, көлемді мүсін, пластикалық анатомия туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу: мүсін және пластикалық анатомия бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, мүсін және пластикалық анатомия үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
мүсін және пластикалық анатомия туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникативтік қабілеттілік:
Мүсіндеу өнеріне қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттіліг:
мүсін және пластикалық анатомияға қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

- Шығарамашылық барысында мүсін және пластикалық анатомия пәнінен меңгерген білімдерін қолдана алады.

20


KDP/MDP

2210


б)

Кіші декоративті пластика 

 
Пререквизиттері: композиция І.

Постреквизиттері:.

Мақсаты: оқу шеберханаларында түрлі материалдармен жұмыс сабақтарын практикалық түрде өткізу.Материалдарды көркемдік өңдеуді меңгеру.

Мазмұны: Материалдарды білу және үйрену. Халық шеберлерінің кәсіпшілігімен танысу.


Білімі мен түсінігі: Керамикадағы пластикалық шешімдер негізіне оқыту.

Шағын мүсінде ашық бейнелеу қүралдарын қолдану қабілетін қалыптастыру.Білімі мен түсінігін қолдана білу: Көркем – суреттік ойлауды дамыту, шығармашылық киял, есте сақтау, кеңістік туралы түсінік, көркем – суреттік кабілетін арттыру.

Пайымдаулар: бейнелеу өнерін кешенді меңгеру, профессионал мамандар даярлауды жүзеге асыру.
Коммуникативтік қабілеттілік:
Дизайн нысандарын жобалау және дайындау, бұйымдарды кешенді жобалау,қолданбалы сән өнерін, технологиялар мен материалдарды анықтау және графикалық материалдармен суретті орындау.

Өздігінен білім алу қабілеттіліг: Кіші декоративті пластикаға қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

- әдебиетпен жұмыс істей алады, ақпаратты талдай алады.

- кіші декоративті пластика материалдарын пайдалана алады.

- кіші декоративті пластиканың негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын біледі.


21


AkS/

AkR


2214

а) Академия-лық сурет ІІ

3

5

4

Пререквизиттері: академиялық

сурет І


Постреквизиттері:
академиялық сурет ІІІ, сурет І,ІІ,ІІІ

Мақсаты: Адам басын бейнелеудегі әдістерді меңгеру. Мазмұны: Гипсті бас салудың ерекшеліктері.

Білімі мен түсінігі: гипсті бас салу барысында әр түрлі материалдармен жұмыс жүргізу, техникалық әдіс тәсілдерді меңгерумен қатар, түрлі-түсті қарындащпен, көмірмен, сангинамен, перомен, пастельмен, соуспен жұмыс атқаруды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
академиялық сурет бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, адам басын бейнелеудегі әдістерді меңгеру барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
академиялық суретте адамның басын бейнелеу туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникативтік қабілеттілік:
академиялық суретке қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілік:
академиялық суретке қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуы тиіс.


- практика барысында академиялық суретте меңгерген білімдерін қолдану және жетілдіру.
- академиялық суретте гипсті бас салудың әдістерін терең меңгеріп, шығармашылық жұмыста қолдану.22


AS/SR

2214


б) Арнайы сурет ІІ

 

 
Пререквизиттері: арнайы сурет І
Постреквизиттері: арнайы сурет ІІІ, суретті көшіру техникасы

Мақсаты: студентті кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау.

Мазмұны: Адам денесінің анатомиясы.

Білімі мен түсінігі: арнайы суретте адам денесінің анатомиясын зерттеп, шығармашылық жұмыста көрсете білу;
Білімі мен түсінігін қолдана білу: арнайы суретте адам денесін салу барысында туындайтын мәселелерді шешу.
Пайымдаулар: арнайы сурет пәнінен пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
арнайы сурет бойынша ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
арнайы сурет пәнінен белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

- Арнайы суретте меңгерген білімін шығарамашылық жұмыста және күнделікті оқу-тәрбие үрдісінде кәсіби деңгейде қолдана алады.


23


AZh/ AZh

2215


а) Академия-лық живопись ІІ

3

5

4

Пререквизиттері: академиялық живопись І.
Постреквизиттері: Живопись І, ІІ, живопись техникасы

Мақсаты: Адам басын бейнелеуде техникалық әдістерді үйрену, образын шығарудағы шеберлікті шыңдау.
Мазмұны: Натюрморт. Майлы бояу техникасы. Нұсқа басын бейнелеу.

Білімі мен түсінігі: академиялық живописьте натюрморт, майлы бояу техникасы, нұсқа басын бейнелеу туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
академиялық живопись бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, сурет салуды үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар: әлеуметтік, этикалық және эстетикалық,психологиялық ғылыми көзқарастарды ескере отырып, шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
академиялық живописьте шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
академиялық живопись арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.

- практика барысында академиялық живопись өнерін, майлы бояу техникасын менгеріп, шығармашылық талғамын білімде қолдана алады.

24

SO/

Arh 2215


б) Сәулет өнері

 

 
Каталог: assets -> images -> news -> files -> ked
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
ked -> Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»
files -> Южно-казахстанский педагогический
ked -> Студенттік жадынама
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
files -> Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті. Құрметті сайтқа кірушілер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет