Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»жүктеу 0.77 Mb.
бет3/5
Дата21.04.2019
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

Пререквизиттері: сызба геометрия және перспектива. Постреквизиттері:

Мақсаты: XIV-XV ғасырлардағы Қазақстаннның сәулет өнері туралы түсіндіру. Орта ғасырлардағы қазақ жеріндегі білімді,ғылымды меңгеріп, артына өшпес із қалдырған ғұламалардың ескерткіштерімен таныстырып,оқушыларға мәдени мұра құндылығы жайында мәлімет беру.

Мазмұны: Қалалық сәулет өнері. Арыстан-баб кесенесі.

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Көккесене күмбезі. Алаша хан кесенесі. Рабиға Сұлтан Бегімнің кесенесі. Қолданбалы өнер.Білімі мен түсінігі: Тарихи ескерткіштерге құрметпен қарауға, қорғауға, қасиет тұтуға тәрбиелеу. Эстетикалық талғамын қалыптастыру.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: Рухани байлығын көтеруге жетелеу;

Оқушының бойына ұлтжандылық сезімін қалыптастыру. Отанымыздың мәдени мұрасын қастерлеп,бағалай білу.Пайымдаулар: әлеуметтік, этикалық және эстетикалық,психологиялық ғылыми көзқарастарды ескере отырып, шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
Сәулет өнерінен шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
Сәулет өнері арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.


- жүйелі ойлау мен талдай білу;

- оқушының жан-жақты іздене білуін қалыптастыру;

- бірлесіп және өздігінен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіре алады.


25

Kom 2216

а) Компози-ция І

3

5

4

Пререквизиттері: Академиялық сурет І, ІІ.
Постреквизиттері:
композиция ІІ,ІІІ

Мақсаты: «Композиция» сабағы аудиторияда эскиз материалын, үй жұмыстарын өз бетімен жұмыс жүргізу практикасын үйретеді. Оқу тапсырмалары қысқа мерзімде, үзақ мерзімдерге арналады.

Мазмұны: Композиция сабағы әр түрлі материалдармен жұмыс жасауға үйретеді: акварель, гуашь, темпера, тушь, майлы бояу т.б. Оқу бағдарлама студенттердің тұтас көру, қабылдау және тұтас жазу үлгісіне қалыптастырумен қатар олардың образды ойлау дәстүріне үйретеді. Оқу барысында олар бейнелеу өнерінің сан қилы әдістемелерін, живопись және композиция заңдылықтарын игереді.

Білімі мен түсінігі: композиция -негізін жобалау графика жолымен қалыптастыруда, берілген көріністің дизайнын көлемді-кеңістікті түрде құрастыру, композицияның тұтастығын ұстай отыры көркем- мәнерлі орындау.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: болашақ педагогикалық жолда, студенттердің ой-өрісін қалыптастырып дамытуда, қоршаған орта мен кеңістікті біртұтас ойластыру, сәулет өнерінің әдістерімен танысу әне осының бәрін жинақтап графикалық дизайн тұрғысында практикалық жұмысты орындау, меңгеру. Пайымдаулар: теориялық және практикалық білімдердің негізінде яғни перспективалық заңдылықтарды меңгерумен қатар жарық-көлеңке, пластикалық анатомия және ритмдік жасау жолдарын терең білу.
Коммуникативтік қабілеттілік:
композицияға қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді. Өздігінен білім алу қабілеттілігі: композиция, графикалық дизайнға қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.- заттың композициясын көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдалана алады.

- Сызықтық перспектива негізі мен заңдылықтары - реңдік компонентерін, кеңістіктегі ритм мен пластика, стилизация заңдылықтарын қолдана алады

- сурет тәсілдерімен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды игере алады.26

Zhiv/ Zhiv 2216

б) Живопись І

 

 
Пререквизиттері: Академиялық живопись І,ІІ.
Постреквизиттері: Живопись ІІ,ІІІ.

Мақсаты: майлы бояудың түрлері мен техникасын меңгеру. Көркемдік қабілеттерін дамыту.
Мазмұны: Портрет. Нұсқадан бас жазудың заңдылығы. Бас нұсқасын бейнелеу. Нұсқа иықты бас портреті.

Білімі мен түсінігі: жалпы кескіндеме технологиясына қатысты киімді адам бейнесі салу туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
кескіндеме технологиясы бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, майлы бояумен сурет салуды үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
кескіндеме технологиясынан шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
кескіндеме технологиясы жайлы шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
кескіндеме технологиясы арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.

- практика барысында кескіндеме технологиясынан менгерген білімін шығармашылықта кәсіби деңгейде қолданады;
- нұсқадан портрет салудың заңдылығын, майлы бояу техникасын жетік меңгеріп, композициясын, түстік шешімін дұрыс көрсете алады;

27


Sur / Ris

3303


а) Сурет І

3

5

5

Пререквизиттері: Академиялық сурет І,ІІ,ІІІ
Постреквизиттері: сурет ІІ,ІІІ,

Мақсаты: Сурет салу. Олардан өз бетінше композиция құрастыру.
Мазмұны: Адам денесінің анатомиясы.

Білімі мен түсінігі:
адам денесін салуда білімі мен түсінігін көрсете білу;
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
сурет пәнінен алған білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
шығармашылық жұмыс барысында туындаған проблемаларды шешу;
Пайымдаулар:
сурет пәніне қатысты пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
сурет пәніне қатысты ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.


- адам бейнесін салудағы әдістерді кәсіби деңгейде қолданады; - сурет өнері арқылы студенттерді шығармашылыққа қызықтыра біледі;

28


ZhT/

TZh


3303

б) Живопись техникасы

 

 
Пререквизиттері: академиялық живопись І,ІІ,ІІІ.
Постреквизиттері: кескіндеме ІІ,ІІІ, түстану

Мақсаты:
Киімді адам формасын, динамикасын, пластикасын беруді меңгеру.
Мазмұны: Орта фондағы киімді адам бейнесі. Күрделі қозғалыста отырған киімді адам.

Білімі мен түсінігі: жалпы кескіндеме технологиясына қатысты киімді адам бейнесі туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
кескіндеме технологиясы бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, майлы бояумен сурет салуды үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
кескіндеме технологиясынан шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
кескіндеме технологиясы жайлы шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
кескіндеме технологиясы арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.

- практика барысында кескіндеме технологиясынан менгерген білімін шығармашылықта кәсіби деңгейде қолданады;
- майлы бояу техникасын жетік меңгереді, композициясын, түстік шешімін дұрыс көрсете алады;


29


Kom/ Kom 3219

а) Компози-ция ІІ

3

5

5

Пререквизиттері: композиция І.
Постреквизиттері: Композиция ІІІ.

Мақсаты: «Композиция» сабағы аудиторияда эскиз материалын, үй жұмыстарын өз бетімен жұмыс жүргізу практикасын үйретеді. Оқу тапсырмалары қысқа мерзімде, үзақ мерзімдерге арналады.

Мазмұны: Композиция сабағы әр түрлі материалдармен жұмыс жасауға үйретеді: акварель, гуашь, темпера, тушь, майлы бояу т.б. Оқу бағдарлама студенттердің тұтас көру, қабылдау және тұтас жазу үлгісіне қалыптастырумен қатар олардың образды ойлау дәстүріне үйретеді. Оқу барысында олар бейнелеу өнерінің сан қилы әдістемелерін, живопись және композиция заңдылықтарын игереді.

Білімі мен түсінігі: композиция -негізін жобалау графика жолымен қалыптастыруда, берілген көріністің дизайнын көлемді-кеңістікті түрде құрастыру, композицияның тұтастығын ұстай отыры көркем- мәнерлі орындай білу.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: болашақ педагогикалық жолда, студенттердің ой-өрісін қалыптастырып дамытуда, қоршаған орта мен кеңістікті біртұтас ойластыру, сәулет өнерінің әдістерімен танысу және осының бәрін жинақтап графикалық дизайн тұрғысында практикалық жұмысты орындау, меңгеру.

Пайымдаулар: териялық және практикалық білімдердің негізінде яғни перспективалық заңдылықтарды меңгерумен қатар жарық-көлеңке, пластикалық анатомия және ритмдік жасау жолдарын терең білу.
Коммуникативтік қабілеттілік:
графикалық композицияға қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу.

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: графикалық композицияға қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

- заттың композициясын көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар. - суреттің бейнелік тәсілдерін білу.Сызықтық перспектика негізі мен заңдылықтары - реңдік компонентер. Кеңістіктегі ритм мен пластика. Стилизация заңдылықтары - сурет тәсілдерімен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды білу. - практикалық сабақта натюрмортты жазуда композициялық ережені, перспектива заң- дылықтарын, бейнелеу әдістері мен тәсілдерін қолдана алады.

30

Zhiv/

Zhiv 3219б) Живопись ІІ

 

 
Пререквизиттері: Живопись І
Постреквизиттері: Живопись ІІІ,

Мақсаты: Бас бөлшектерін мұқият меңгеру, адам образын беру, түс, рең қатынастарын толық игеру, тұтас жазу әдісін меңгеру.
Мазмұны: Жалаңаш дене. Адам денесінің пластикалық формасы.


Білімі мен түсінігі: кескіндемеге қатысты адам денесінің пластикалық формасы, этюд, тематикалық портрет туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу:
кескіндеме бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, адам денесінің пластикалық формасын майлы бояумен салуды үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар:
ғылыми көзқарастарды ескере отырып, кескіндемеден шығармашылықты дамытуға пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды жүзеге асыру;
Коммуникативтік қабілеттілік:
Бейнелеу өнеріне, кескіндеме жайлы шығармашылық ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шығармашылық шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
Бейнелеу өнері, кескіндеме арқылы белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен шығармашылық қабілеттерінің жалғастыруын көздейді.

- шығармашылық жұмыс барысында адам денесінің пластикалық формасын салу жолдарын, түстік шешімін, композициясын кәсіби деңгейде қолданады.
- кескіндеме өнерінен менгерген білімін шығармашылық жұмыстарында қолдана алады.

31

KG 3304

а) Компьютер-лік графика

3

5

5

Пререквизиттері: Композиция І,ІІ, графика негіздері
Постреквизиттері: компьютерлік дизайн.


Мақсаты:

Adobe Photoshop и Corel DRAW графикалық редакторларында жұмыс жасау; осы бағдарламалар бойынша

алған білімдерін қолдана отырып дизайн нысандарын жобалай білу

Мазмұны: кеңістік формаларын бейнелеу, құрастыру формаларын меңгерту. Заттың аксонометриялық кескінін сызу, оның проекцияларын түсіру әдістерін үйрету.


Білімі мен түсінігі: компьютерлік графика, түстану, дизайн, композиция принциптері, графика техникасы туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу: компьютерлік графика бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, графика техникасын үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар: компьютерлік графика туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникабельдік қабілеттілік: компьтерлік графикаға қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілік: компьютерлік графика, графикалық дизайнға қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

-Композиция – қағаз бетіне үйлесімді орналастыра біледі.

-Сызба геометриясы - нүкте, түзу, жазықтық проекциясын сала біледі.

-құрылыс сызбаның элементтерін сала біледі.


32

BK/

BV 3304


б) Батик және киіз

 

 
Пререквизиттері: КомпозицияІ,ІІ, Гобелен.

Постреквизиттері: Материалтану, Қол өнер негіздері, Түстану.


Мақсаты: Білімгерлерге көркемдік эстетикалық білімді, тәжірибелік біліктілікті, сәндік өнерді игеруді меңгерту. Пәнді меңгеру барысында білімгер көркем росписьті жазу әдіс-тәсілдерімен танысады, композициялық пішін қалыптастыру қасиеттері және түрлерімен, роспись жазуға арналған әр түрлі материалдарды көркемдеп өңдеу тәсілдерімен жолдары туралы білім қалыптастырады.

Мазмұны: Батик және киіз пәнін оқытуда тәжірибелік біліктілік білімгерлерді материалдарға көркемдеп жазуға, машықтануға бағыттайды.

Білімі мен түсінігі: Тәжірибелік сабақ білімгерлерді бұйымдарға батикпен әсем безендіруге үйрету.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: Пәнді игеру барысында орындалатын тапсырмалар: жаттығу сабақтары, үй жұмыстары, аудиториялық жұмыстар, өзіндік жұмыстарды үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар: Батик және киіз туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникативтік қабілет Батик және киіз пәніне қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі: Батик және киіз пәніне қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

Батик және киіздің түрлі техникасы мен әдістерін жақсы игеріп, материалдарды көркемдеп, шығармашылық жұмыста қолдана алады.

33

SKO/DPI 3221

а) Сәндік қолданбалы өнер

3

5

6

Пререквизитері: Композиция І,ІІ.

Постреквизиттері : Мектептегі көркем безендіру.

Мақсаты: студенттерді сәндік қолданбалы өнердің теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету. Қазақ қол өнерінің даму тарихынан және өзіндік ерекшеліктерінен мағлұмат беру.

Мазмұны: Болашақ мұғалімдер қазақтың қолданбалы қол өнеріндегі ағаш өңдеу өнерін, метал өңдеу өнерін, кесте тігу, кілем тоқу, ши гобелен тоқу, өнерлерінің өзіне тән көркемдік ерекшеліктерімен, тағылымдық мүмкіндіктерін меңгеру.

Білімі мен түсінігі: Қазақтың ұлттық қол өнерін мектептердің іс-әрекеттерінде оқушыларға көркемдік тәлім-тәрбие беру мақсатында пайдалана білуге дағдыландыру. Білімі мен түсінігін қолдана білу: Композицияның негізгі заңдары. Композиция заңдылықтарын ұғыну. Функционалдылық қалыптастыру мен құрылысынын негізі ретінде. Функционалдылықты түсіну. Функционалдылық тұрғыда бұйым жасауды құрастырудағы әдіс-тәсілдерді қабылдау.

Пайымдаулар: Тақырыпқа сай ұлттық нақышта жұмыс орындау. Коммуникативтік қабілеттілік: Халық шығармашылығымен тығыз байланысы, туындыны ұлттық нақышта етіп рең беру.

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: халық қолөнеріне қызығушылығын арттыру қабілетінің болуын көздейді

- Сурет салу, құрастыру қабілеттерін арттыру және шеберлікті кәсіптік іскерлікке жеткізу. қолданбалы өнер саласы бойынша композициялардың түрлері мен типтерін білу көзделеді.

34


KON/ OR

3221


б) Қол өнер негіздері

 

 
Пререквизиттер: композиция І, Батик және киіз, Материалтану Постреквизиттер: Көркем жазу, мозаика, Түстану

Мақсаты : Студентті ұлттық қазақ қолөнері шығармашылығына баулу.
Мазмұны: Студенттердің эстетикалық талғамдарын қалыптастыру, теориялық практикалық қабілеттерні дамыту, композициялық шығармашылық қызметін арттыру.Білімі мен түсінігі: Ұлттық өнердің тарихы, ұлттық бұйымдардың негізін, жасалу жолдарпын үйрену.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: Ұлттық көріністе композиция құрастыру жолдарын үйрену; Пайымдаулар: Тақырыпқа сай ұлттық нақышта жұмыс орындау. Коммуникативтік қабілеттілік: Халық шығармашылығымен тығыз байланысы, туындыны ұлттық нақышта етіп рең беру.

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: халық қолөнеріне қызығушылығын арттыру қабілетінің болуын көздейді

- Ұлттық қолөнер арқылы ұлттық нақышта жасалған жұмыстарды сәндік тұрғыда қабылдап, шығармашылықта қолдана алады..

35


BOTT / ITII 3222

3224


а) Бейнелеу өнері тарихы және теориясы

4

6

6

Пререквизиттері: бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі Постреквизиттері: сәндік қолданбалы өнер.

Мақсаты: Қоғамдық-мәдени оқу орнында студенттерді шығармашылық дайындау және болашақ суретшілер мен оқытушы-сурешілерді тәрбиелеудің негізі.

Мазмұны: бейнелеу өнеріне теориялық кіріспе. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары. Ежелгі кезең өнері. Пластикалық өнердің пайда болуы жөніндегі теориялық түсінік. Палеолит, мезолит және неолит өнері. Ежелгі Мысыр өнері. Ежелгі патшалық өнері. Жаңа патшалық. Кейінгі кезең. Ежелгі Грекия өнері. Архайка.

Білімі мен түсінігі: бейнелеу өнерінің тарихи кезеңдердегі дамуын түсіну; Білімі мен түсінігін қолдана білу: осы алған білімдерін сабақ барысынды тиімді қолдана білуі;

Пайымдаулар:Бейнелеу өнерінің тарихы пәндерді оқытуды ұйымдастыру және басқару үшін қажетті тәжірибелік біліктер мен дағдыларды қалыптастыру. Коммуникативтік қабілеттілік: мектепте бейнелеу өнеріне,әдістемеге қатысты шығармаларды мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: мектепте оқытуға, әдістемеге қатысты белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

'-педагогикалық практика барысында бейнелеу өнерінің ежелгі өңірдегі өкілдерінің шығармаларынан меңгерген білімдерін қолдана алады.
-бейнелеу өнері тарихы мен теориясына тиесілі жаңалықтарды үйренуде заманауи техниканы қолдана алады.


36


KBOTT/ ITKII

3222


б) Қазақ бейнелеу өнері тарихы мен теориясы

 

 
Пререквизиттері: бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. Постреквизиттері: Бейнелеу өнері түрлері бойынша практикум,

Мақсаты: Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары, орындалу технологиялары мен техникаларының ерекшелігін, өнердегі әсемділікті, көркемдік шығармашылықтың пайда болуы, оны қабылдау процесін үйрету.

Мазмұны:Бейнелеу өнерінің түрлері, жанрлары. Түс пен кеңістік заттар. Координатаның объективті сипаттамасы. Дөңгелек және иллюзиялық көлем сипаттамасы. Пластикалық метафора және ортағасырлық суретшілерінің кескіндемелік жұмыстары туралы түсіндірмелер.

Білімі мен түсінігі: көркемдік көзқарасын қалыптастыру, шығармашылық қиялын және образдық ойлауын, көркемдік қадағалауын, көз мөлшерін дамыту.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу. Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептерін, әр кезеңдегі бейнелеу өнерінің тәсілдері мен ерекшеліктерін, материалдар мен орындалу технологиясын білу. Оқу пәнінің өзіндік ерекшеліктерін білу.

Каталог: assets -> images -> news -> files -> ked
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
ked -> Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»
files -> Южно-казахстанский педагогический
ked -> Студенттік жадынама
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
files -> Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті. Құрметті сайтқа кірушілер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет