Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»жүктеу 0.77 Mb.
бет5/5
Дата21.04.2019
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

7

Пререквизиттері: Акдемиялық сурет, сурет, композиция.

Постреквизиттері: -Мақсаты: Оқу шеберханасы практикумы пәнінің түпкі мақсаты – білімгерді кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау. Оқу шеберханасы практикумы пәні бойынша білімділік қалыптастырып, шығармашылық жұмыс жасау жолдарын игеру, біліктілік шеберлік қалыптастыру. Мазмұны: Теориялық практикалық қабілеттерін дамыту. Композициялық шығармашылық шеберлігін арттыру. Оқу шеберханасы практикумы пәнінен білімгерлердің білімін, ілімін, қабілет, шеберлігін шығармашылық деңгейде дамыту.

Білімі мен түсінігі: көркемдік қызығушылығын, көз мөлшермен байқау шеберлігін, есте ұстау зердесі мен шығармашылық қабілеттерін арттыру.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: Сурет туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ мұғалімге оқушыларды бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы арқылы тәрбиелеуге көмектеседі. Пайымдаулар: қойылған құрылымды жанжақты ізденіп зерттеу, оқу шеберханасы практикумын болашақта игеру.
Коммуникабельдік қабілеттілік: бейнелеу өнеріне қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілік: бейнелеу өнері, сурет, кескіндемеге қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді


- композициялық-шығармашылық қызметті арттыру. - сурет тәсілдерімен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды білу;

- живопись өнерінің түрлерін оқыту

- білімгерлерге эстетикалық талғамдарын қалыптастыру;

- теориялық практикалық қабілеттерін дамыту;

- композициялық шығармашылық шеберлігін арттыра алады.

50


BOTBP/

PRVII


4309

б) Бейнелеу өнері түрлері бойынша практикум

 

 
Пререквизиттері: Акдемиялық сурет, сурет, композиция.

Постреквизиттері: -

Мақсаты: Студенттерді материалдарды көркемдеп өңдеу теориялық және практикалық дағдыларымен

қамтамасыз ету. Қазақ қол өнерінің даму тарихынан және өзіндік ерекшеліктерінен мағлұмат беру. Болашақ мұғалімдер қазақтың қолданбалы қол өнеріндегі ағаш өңдеу өнерін, метал өңдеу өнерін, кесте тігу, кілем

тоқу, ши гобелен тоқу, өнерлерінің өзіне тән көркемдік ерекшеліктерімен, тағылымдық мүмкіндіктерін

меңгеру.Мазмұны: көркемдік таным, эстетикалық талғамның қалыптасуы композициялық-шығармашылық қызметті арттыру.

Білімі мен түсінігі: материалдарды көркемдеп өңдеу өнерінің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: композицияны дұрыс шеше білу, оның техникалық және технологиялық талғамдарын оқып үйрену.

Пайымдаулар: шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді жүзеге асыру.
Коммуникабельдік қабілеттілік: бейнелеу өнеріне қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілік: бейнелеу өнері, сурет, кескіндемеге қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді

-материалдарды көркемдеп өңдеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, композицияны дұрыс құрастыра біледі.


51


MBON/OPOSh

4310


4309

а) 12 жылдық мектепте бейінді оқыту негіздері

3

5

7

Пререквизиттері; Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі.

Постреквизиттері:-


Мақсаты: 12 жылдық мектеп мамандарын даярлау мақсатында 12 жылдық мектепте бәсекеге қабілетті, қоғам мен мемлекеттің стратегиялық міндеттеріне сай келетін, бейінді мектептің жоғары білімді және мәдениетті тұлғасын қалыптастыру. Мазмұны: «12 жылдық мектепте бейінді оқытудың теориясы мен технологиясы» оқу пәні ретінде. «12 жылдық мектепте бейінді оқытудың теориясы мен технологиясы» пәнінің мәні мен мазмұны. 12 жылдық мектепте бейінді оқыту, бағдаралды дайындық. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудың халықаралық тәжірибедегі және жалпы білім беру жүйесіндегі даму тенденциялары.

Білімі мен түсінігі: 12 жылдық мектепте педагогикалық жағдайлардың шешімін таба алатын теориялық білімді практикалық әрекетке ұштастыру.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: 12 жылдық мектепте педагог бойында үздіксіз білімге, өзін-өзі дамытуға, ғылыми-зерттеу жұмысына, дайындық пен құштарлықты қалыптастыра білу.

Пайымдаулар: 12 жылдық мектепте педагогтың кәсіби маңызы бар қасиеттерін (гуманизм, педагогикалық сын ойлау, құзыреттілік, көпмәдениеттілік және т.б.) қалыптастыру.

Коммуникативтік қабілеттілік: 12 жылдық мектепте педагогтың бейінді мектеп жағдайындағы тұтас педагогикалық үрдіске, өзінің кәсіби әрекетіне кешенді көзқарасты қалыптастыруды көздейді. Өздігінен білім алу қабілеттілігі: 12 жылдық мектепте бейінді оқыту негіздеріне қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді

-педагогикалық шеберлікті заманауи педагогикалық және интерактивтік технологияларды игеру, озық педагогикалық іс-тәжірибелермен танысу арқылы дамыта алады.52ShZhMBOON/

OPIIMSh


4310

б) Шағын жасақталған мектептерде бейнелеу өнерін оқыту негіздері

 

 
Пререквизиті: Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі.

Постреквизиті:

Мақсаты: бейнелеу өнерін оқыту негіздері пәнінің мақсаты: тыңдаушылардың ғылыми-теориялық және әдістемелік дайындығын шыңдау арқылы бейнелеу өнері пәнін окыту сапасын арттыру, тыңдаушылардың үстіндегі ортада өмір сүруге қабілетті, қоғам мүддесін өзінің жеке мүддесіндей өздігінен өзектендіре алуға дайын жеке тұлға қалыптастыру және дамыту.

Мазмұны: бейнелеу өнері пәні бойынша оқушылардың білім және білік деңгейлерін игертудің әдістемесін оқыту; педагогикалық шеберлікті заманауи педагогикалық және интерактивтік технологияларды игеру, озық педагогикалық іс-тәжірибелермен танысу арқылы дамыту.

Білімі мен түсінігі: эстетикалық сезімдерді, бейнелеу өнеріне қызығушылығын тәрбиелеу; өнегелі тәжірибесін байыту, ізгілік пен зұлымдық туралы ойларын дамыту.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: - қиялын, кез келген іске шығармашылық тұрғыдан қарау ниеті мен икемділігін, өнер мен қоршаған әлемді қабылдау қабілетін, көркемдік қызметте бірлесіп жұмыс істеу шеберліктері мен дағдыларын дамыта

білу.


Пайымдаулар: әсемдік талғамдарын, дүниетанымын қалыптастыру, ақыл-ойын дамытуды іске асыру.

Коммуникативтік қабілеттілік: бейнелеудің ептіліктері мен дағдыларын меңгеруге, эстетикалық тәрбие беруге өзінің кәсіби әрекетіне кешенді көзқарасты қалыптастыруды көздейді. Өздігінен білім алу қабілеттілігі: 12 жылдық мектепте бейінді оқыту негіздеріне қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді

-халық шығармашылығына деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігіне тәрбиелеп, аңғарымпаздығы мен көріп есте сақтау қабілетін дамыта алады.

- өзінің қоршаған әлемге көзқарасын шығармашылық жұмыстарында көрсете алады;

- шынайы өмірде көркем мәдениеттің көрінісін байқай білу қабілетін дамыта алады.


53

KD 4225

а) Компьютер-лік дизайн

4

6

7

Пререквизиттері: дизайн негіздері, графикалық дизайн
Постреквизиттері: -

Мақсаты: Қазіргі заманғы информациялық технологиялары кәсіби өсу барысында мүмкіншіліктер ашу.
Мазмұны: Компьютерлік дизайн туралы мағұлмат, оны қолдану салалары. Компьютер және қосалқы құрылымдар.


Білімі мен түсінігі: Компьютерлік графика, дизайн, құрылымдармен жұмыс істеу (сканер , принтер, ксерокс), визиттік карточкалар жасау, Сorel DRAW графикалық
редакторының көмегімен векторлық композиция құрастыру туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.
Білімі мен түсінігін қолдана білу: компьтерлік дизайн бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде пайдалану, графика техникасын үйрену барысында туындайтын мәселелерді шешу:
Пайымдаулар: компьтерлік дизайн туралы пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинау және шығармашылық түрінде жүзеге асыру.
Коммуникабельдік қабілеттілік: бейнелеу өнеріне қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілік: бейнелеу өнері, сурет, графикалық дизайнға қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

- компьютерлік дизайнға тиесілі жаңалықтарды үйренуде заманауи техниканы қолдана алады,


- сабақ беру барысында ( дизайн, Сorel DRAW графикалық
редакторын, 3ds max, photoshop ) ақпараттық технологияларды қолдана біледі,
- компьютерлік дизайнда меңгерген білімін аудиториядан тыс жұмыстарды ұйымдастыру формаларында икемді де білікті қолдана біледі.

54


SKT/TKK

4225


б )

Суретті көшіру техникасы 

 
Пререквизиттері: Академиялық сурет І, ІІ, ІІІ, сурет.

Постреквизиттері:Мақсаты: живопись негізін оқыту, эстетикалық талғамын дамыту, кәсіби суретші –педагог дайындау, білімгерді кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау.

Мазмұны: акварель, пастель, карандаш техникасымен жұмыс істеу әдіс тәсілдерін игеру. «Майлы бояу» техникасын үйрену.«Калька арқылы көшіру» техникасын

ұзақ мерзімдік живопись техникасын (лессировка) түсті долбар орындау.Білімі мен түсінігі: көркемдік пен пластиканы, композициялық образды айқындауды үйрету. Суреттің бейнелік тәсілдерін білу.

Білімі мен түсінігін қолдана білу: білімгерлердің білімін, ілімін, қабілет, шеберлігін шығармашылық деңгейде дамыту . Пайымдаулар: көркемдік қызығушылығын, көз мөлшермен байқау шеберлігін, есте ұстау зердесі мен шығармашылық қабілеттерін арттыру.

Коммуникабельдік қабілеттілік: бейнелеу өнеріне қатысты ақпараттарды, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілік: живопись өнеріне қатысты барлық өнер түрлерін (декаративті, монументалды, станокты, т.б) игеріп, суретке қатысты белгілі дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді

-композициялық-шығармашылық қызметті арттыра алады.

- теориялық практикалық қабілеттерін дамыта алады;

- композициялық шығармашылық шеберлігін арттыра алады;


Кафедра меңгерушісі____________________Көшенов Ж.С.
Каталог: assets -> images -> news -> files -> ked
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
ked -> Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»
files -> Южно-казахстанский педагогический
ked -> Студенттік жадынама
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
files -> Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті. Құрметті сайтқа кірушілер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет