Кафедра меңгерушісі О. В. Руденко № хаттама 2013 жжүктеу 282.13 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі282.13 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

Құрылыс құрылымдары І


бет 15 тен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

СҚФ деканы


______________Б.О. Нухаева

___________________2013 ж.


ҚҰРЫЛЫС ҚҰРЫЛЫМДАРЫ І

Силлабус
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ І

Силлабус


Мамандық: 5В072900 «Құрылыс»

Оқу түрі: күндізгі

Курс: - 3

Семестр: - 5

Кредит саны: - 2

Сағат саны: - 90 сағат

Дәрістер: - 15 сағат

Тәжірибелік сабақтар: - 15 сағат

СОӨЖ: - 30 сағат

СӨЖ: - 30 сағат

Емтихан: - 5 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013


Силлабус ҚР МБСТ 15.04.019-2011 Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Үймереттер, ғимараттар және көлік коммуникациясы құрылысы» кафедрасында дайындалып 5В072900 «Құрылыс» мамандығындағы студенттерге арналған.

«Үймереттер, ғимараттар және көлік коммуникациясы құрылысы» кафедрасы отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі О.В. Руденко
№____ хаттама ________________2013 ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Е.А. Феоктистова
№____ хаттама _________________2013 ж.

Дайындады


Профессор, т.ғ.к. В.Ю. Чернавин
Оқытушы А.К. Айтказина

Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Үймереттер, ғимараттар және көлік коммуникациясы құрылысы» кафедрасы, сәулет-құрылыс факультеті (Г-2-402, Г-3-329 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Чернавин Валерий Юрьевич, т.ғ.к., профессор; Руденко Ольга Владимировна, т.ғ.к., доцент; Айтказина Аяжан Калелхановна, оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540-735, 540-670

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Берілген курс темірбетоннан, металлдан, ағаштан және пластмассадан жасалған құрылыс құрылымдары туралы және олардың жүктеменің әсерінен жұмысы туралы түсініктеме береді; статикалық және динамикалық жүктеулер кезінде материалдардың жұмысы (беріктік, тұрақтылық, шыдамдылық, шаршау және т.б.) туралы мәлімет; екі шектік күй бойынша құрылыс құрылымдарының элементтерін есепеу; жүктемелер және әсерлер; материалдардың нормативтік және есептік қарсылықтары; ортадан созылған, сығылған және ортадан тыс жүктелген, сондай-ақ иілген элементтер жұмысы және оларды есептеу; кернеулер түрлері туралы мағлұматтар береді.
1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Пәннің мақсаты мен міндеті металл, темірбетон, ағаш және пластмасса туралы ғылымның қазіргі заманғы жағдайы туралы; осы материалдардан дайындалған құрылыс құрылымдарын есептеу тәсілдерін жетілдіру жолдарының негізгі бағдарлары туралы теориялық және практиалық білім беру.

Түрлі материалдардан дайындалған салмақ көтеретін негізгі құрылымдардыңконструктивтік шешеімдерін дұрыс таңдай алу, сондай-ақ олардың қималарын сапалы және сандық бағалай алу дағдыларын студенттерге баулу.1.3 Пәнді оқытудың міндеттері

Міндеттер:

Пәнді оқу соңында студент білуге міндетті:

- материалдардың негізгі физико-механикалық қасиеттері;

- шектік күй бойынша құрылыс құрылымдарының элементтерін есепеудің негізгі ережелері.


Дағдылар:

 • конструктивті элементтердің кернеулі жағдайының түрін анықтау;

 • экономикалық тиімді конструктивтік шешімді таңдау;

 • салмақ көтеретін негізгі элементтерді есептеу және құрылымдау;

 • нормативтік, конструктивтік және техникалық әдебиеттерді сауатты қолдану.


Құзыреттер:

Негізгі құзыреттер: • ғимараттар мен үймереттердің элементтерін есептеуді және құрылымдауды бағдарламалық кешендерді қолданып жүргізу;

 • өнеркәсіптік және азаматтық құрылыста пайдаланылатын темірбетон, тас, металл және ағаш құрылымдарының элементтері мен түйіндерін есептеу және құрылымдау, конструктивтік элементтердің және жүйелердің жұмыстарын ұғу.
  1. Пререквизиттер

«Құрылыс құрылымдары I» пәнін оқу үшін студенттерге төмендегі базалық пәндер бойынша білім қажет:

1 Математика (дифференциалды және интегралды санау, сызықтық алгебра, дифференциалды геометрия, мүмкіндік теориясы, математикалық статистика);

2 Физика (қатты дене механикасы, тербелгіш қозғалыстар, серпімді толқындар, құрылыстық физика);

3 Химия (бейорганикалық және органикалық: химиялық процесстердің жалпы заңдылықтары, кальций, магнидің табиғи байланыстары, электрохимиялық процесстер және коррозия);

4 Инженерлік графика (сызба геометриясы, құрылыстық сызба, ЕСКД және СПДС);

5 Құрылыс материалдары (арматуралық болаттар, бетон (өндірісі, құрылымы, қасиеттері), коррозиядан қорғау);

6 Инженерлік механика (теориялық механика (статика, динамика), материалдар кедергісі (қиманың геометриялық сипаттамалары, кернеулі жағдай түрлері, беріктік теориясы, сығылуға, созылуға, майысуға, қиылуға есептер, қауашақ теориясы) құрылыс механикасы (арқалықтар, фермалар, аркалар, рамалар, статикалы анықталатын және анықталмайтын жүйелерді есептеу);

7 Сәулеттік құрылымдар (ғимараттардың көлемдік-жобалық және конструктивтік шешімдері, құрылыс құрылымдарының түйіндерін құрылымдау).
1.5 Постреквизиттер
«Құрылыс құрылымдары I» пәні бойынша білім являются постреквизитами для дисциплин «Құрылыс құрылымдары II», «Құрылыс құрылымдары III», «Құрылыс өндірісінің технологиясы», «Ғимараттар мен үймереттердің сейсмикаға тұрақтығы», «Сейсмикаға тұрақты ғимараттар мен үймереттерді тұрғызу», «Ғимараттар мен үймереттерді техникалық пайдалану» пәндері үшін постреквизиттері болып табылады.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе.

Құрылыс құрылымдарының түрлері және оларды қолдану саласы. Қысқа тарихи шолу. ҚҚ есептеу теориясын дамытудағы отандық және шетелдік ғалымдар мен инженерлердің ролі. Жаңа типтік құрылымдарды әзірлеудегі ғылыми-зерттеу, жобалық ұйымдардың және ЖОО мәнділігі. ҚҚ Қазақстан республикасында даму перспективасы.ҚҚ есептеудің негізгі ережелері.

ҚҚ туралы мәлімет. Шектік күйлері бойынша ҚҚ есептеу ережелері. Шектік күйдің екі тобы. Есептік факторлар. Жүктемелерді жіктеу. Жүктемелерді үйлестіру. Ғимараттар мен үймереттердің жауапкерлік деңгейі. Материалдардың нормативтік және есептік қарсылықтары.


2

Негізгі 1, 2, 7

Қосымша 1- 10Темірбетон және тас құрылымдар
Тақырып 2. Темірбетонның мәні. Арматура мен бетонның бірлескен жұмысы. ТБ жақсы жағы және кемшілігі. Бетонның негізгі физико-механикалық қасиеттері. Бетонның беріктігі, кластары, маркалары. Бетонның деформациясы. Қысқы және ұзақ уақытты жүктемелердегі кернеу-деформация диаграммасы. Бетонның отыруы және жылжығыштығы. Диаграмма напряжения-деформации при кратковременном и длительном нагружениях. Серпімділік және серіппелі-пластикалық модулі.

Темірбетон құрылымдары үшін арматура. Арматураның белгіленуі, оның жіктеуі. Арматураның негізгі физико-механикалық қасиеттері. Арматуралық болаттың кластары және маркалары. Пісіру торы және қаңқалар. Жоғары беріктікті сым және одан дайындалатын бұйымдар. Арматураның түйісуі.

ТБ физико-механикалық қасиеттері. Бетон мен арматураның ілінісуі. Арматураның бетонда анкерленуі. ТБ отыруы және жылжығыштығы. ТБ коррозиясы және коррозиядан қорғау амалдары. Бетонның қорғау қабаты.


2

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3
Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

Тақырып 3. Алдын-ала кереуленген темірбетон. Алдын-ала кернеу тудыру амалдары. Алдын-ала кернеудің шығындары. Бетондағы алдын-ала сығу әсері. Сығу кезіндегі бетондағы кернеу.

1

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3

Тақырып 4. Темірбетонның қарсылығы теориясының эксперименттік негіздері. Есептеу тәсілдерінің негізгі ережелері. Темірбетонның қарсылығы теориясын дамытудағы эксперименттік зерттеулердің мағынасы. Жүктеме астындағы темірбетон элементтерінің кернеулі-деформацияланған күйінің үш стадиясы. Майысу кезіндегі қирау сипаттамасы.

1

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3

Тақырып 5. Қалыпты және көлбеу қималар бойынша иілетін темірбетон элементтердің беріктігін есептеу. Иілетін элементтер түрлері және олардың конструктивтік ерекшеліктері. Алдын-ала кернеуленген элементтерді, арматураны анкерлеу, арқалықтың шеткі бөліктерін күшейтуді құрылымдау ерекшеліктері. Қалыпты және көлбеу қималар бойынша иілетін элементтердің бүліну сипаттамасы туралы эксперименттік берілгендер. Қалыпты қима бойынша бірлік арматурасы бар тікбұрышты және тавр профильді иілетін элементтердің беріктігін есептеу. Көлбеу қима бойынша көлденең күштің әсерінен иілетін элементтердің беріктігін есептеу. Көлденең стержінді есептеу.

1

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3

Тақырып 6. Тас және армотас құрылымдар.

Тас және армотас құрылымдардың түрлері. Жалпы мәліметтер, оларды пайдалану саласы. Тас қалаудың физико-механикалық қасиеттері. Сығу, созу және иілу кезінде қалау беріктігіне әсер ететін негізгі факторлар. Ерітіндінің таспен ілінісуі. Дефомативтік қасиеттері. Шектік күйдің екі тобы бойынша бойлық иілу және жүктеменің ұзақ уақытты әсерін ескере отырып тас құрылымдардың орталық және ортадан тыс сығылған элементтерін есептеу. Армотас құрылымдардың элементтері. Конструктивтік талаптар. Есептеу ерекшеліктері.1

Негізгі 1, 2, 4 Қосымша 2
Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

Тақырып 7. Металл құрылымдары.

МҚ материалдары. Құрылыстық болаттар: жалпы сипаттамасы, химиялық құрамы және құрылымының ерекшеліктері, механикалық қасиеттері, пісірілуі, коррозияға беріктігі, болат қасиеттеріне химиялық құрамы мен өндіріс тәсілінің әсері.

Алюминий қорытпалары: өндіру тәсілі бойынша, орнығу және химиялық құрамына қарай жіктеу, алюминий қорытпаларының қасиеттері және оларды құрылыста қолдану.


1

Негізгі - 1, 2, 5

Қосымша – 4-7Тақырып 8. Бір реттік статикалық созу және сығу кезіндегі болаттың және алюминий қорытпаларының жұмысы: құрылымыны байланысты материал жұмысының диаграммасы мен стадиялары, құрылыс болаттарының серпімді-пластикалық жұмысының сәйкестендірілген диаграммасы.

Түлі факторлармен жағдайлардың металл жұмысының сипаттамасына және қирауына әсері: қирау түрлері және олардың салдары; кернеудің шоғырлануы; көп реттік қайталау жүктеу кезіндегі металлдың шыдамдылығы, шаршау қираудың табиғаты; жүктеу жылдамдығының әсері, соққы тұтқырлығы; металл коррозиясы, металлды коррозиядан қорғау тәсілдері.1

Негізгі - 1, 2, 5

Қосымша – 4-7Тақырып 9. Орталық жүктелген элементтердің беріктікке жұмысы мен есебі. Негізгі түсініктер, анықтамалар, МҚ есептеу ережелері.

Серпімді және серпімдіпластикалы күйдегі иілетін элементтердің жұмысы, иілу кезіндегі пластикалық топсасы, қалыпты және көлбеу кернеулердің біріккен жұмысы, серпімді кезеңдегі беріктікке иілетін элементтерді есептеу ерекшеліктері

Ортадан тыс жүктелген элементтердің серпімді және серпімдіпластикалы күйдегі жұмысы, пластикалық топсасы


1

Негізгі - 1, 2, 5

Қосымша – 4-7


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

Тақырып 10. Ортадан сығылған элементтердің тұрақтығын жоғалту: тұрақтықты жоғалту пішіндері, шектік кернеу, есептік ұзындық, иілгіштік, тұрақтылықты тексеру, бойлық иілу коэффициенті, шартты иілгіштік.

Ортадан тыс сығылған және сығыла-иілген сығыла-қиғашталған элементтердің тұрақтылығын жоғалту, иілгіштің әсері, салыстырмалы эксцентриситет, қиманың пішіні. Кернеу түрлері (негізгі, жергілікті, бастапқы), олардың металл құрылымдарының жұмысыны әсері, ескеру тәсілдері.1

Негізгі - 1, 2, 5

Қосымша – 4-7Тақырып 11. Ағаш және пластмасса құрылымдары. Ағаш құрылысы. Физико-механикалық қасиеттері. Ағаштағы ылғалдылық. Температура мен физико-механикалық қасиеттеріне әсері. Ағаштың созылуға, сығылуға, иілуг, мыжылуға жұмысы. Ағаштың ұзақ қарсылығы. Құрылыстық фанера. Ағашты өрттен және шіруден қорғау. Конструкциялық пластмассалардың негізгі түрлері, олардың қасиеттері.

1

Негізгі - 1, 2, 6

Қосымша – 8-10Тақырып 12. Тұтас қималы құрылымдардың элементтерін есептеу. Құрылыс элементтерін ортадан созылуға, сығылуға, көлденең иілуге, көлбеу иілуге, сығыла иілуге, созыла иілуге есептеу.

1

Негізгі - 1, 2, 6

Қосымша – 8-10Тақырып 13. Ағаш құрылым элементтерін біріктіру. Біріктірудің негізгі түрлері, бөлшектеу принципі. Нагельдерде біріктіру.

Шегелер жұмысының ерекшеліктері. Металл тісті пластинкаларда, желімдеп жабыстырылған болат стержіндерінде, желімдерде біріктіру.1

Негізгі - 1, 2, 6

Қосымша – 8-10Тәжірибелік сабақтар

Темірбетон құрылымдар
Тақырып 1. Нормативтік және есептік жүктемелдерді анықтау.

1

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3

Тақырып 2. Қалыпты қима бойынша тікбұрышты профильді иілетін элементтерді беріктікке есептеу.

2

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3

Тақырып 3. Қалыпты қима бойынша тавр про-фильді иілетін элементтерді беріктікке есептеу.

2

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3

Тақырып 4. Көлденең қима бойынша иілетін элементтерді беріктікке есептеу.

1

Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

Металл құрылымдары

Негізгі - 1, 2, 5

Қосымша – 4-7Тақырып 5. Ортадан созылған элементтерді беріктікке есептеу.

1

Тақырып 6. Ортадан сығылған элементтерді беріктікке және тұрақтылыққа есептеу.

1

Тақырып 7. Иілген элементтерді есептеу.

1

Тақырып 8. Ортадан тыс созылған элементтерді беріктікке есептеу.

1

Тақырып 9. Ортадан тыс сығылған және сығыла-серпімді элементтерді беріктікке және тұрақтылыққа есептеу.

1

Ағаш және пластмасса құрылымдары

Негізгі - 1, 2, 6

Қосымша – 8-10Тақырып 10. Тұтас қималы құрылым элементтерін ортадан созылуға есептеу.

1

Тақырып 11. Тұтас қималы құрылым элементтерін ортадан сығылуға есептеу.

1

Тақырып 12. Тұтас қималы құрылым элементтерін көлденең және көлбеу иілуге есептеу.

1

Тақырып 13. Тұтас қималы құрылым элементтерін сығыла иілуге және созыла иілуге есептеу.

1

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Темірбетон құрылымдары

Тақырып 1. Нормативтік және есептік жүктемелдерді анықтау.

2

Негізгі 1, 2, 3 Қосымша 1, 2, 3

Тақырып 2. Қалыпты қима бойынша тікбұрышты профильді иілетін элементтерді беріктікке есептеу.

4

Тақырып 3. Қалыпты қима бойынша тавр профильді иілетін элементтерді беріктікке есептеу.

4

Тақырып 4. Көлденең қима бойынша иілетін элементтерді беріктікке есептеу.

2

Металл құрылымдары
Тақырып 5. Ортадан созылған элементтерді беріктікке есептеу.

2
Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

Тақырып 6. Ортадан сығылған элементтерді беріктікке және тұрақтылыққа есептеу.

2

Негізгі - 1, 2, 5

Қосымша – 4-7Тақырып 7. Иілген элементтерді есептеу.

2

Тақырып 8. Ортадан тыс созылған элементтерді беріктікке есептеу.

2

Тақырып 9. Ортадан тыс сығылған және сығыла-серпімді элементтерді беріктікке және тұрақтылыққа есептеу.

2

Ағаш және пластмасса құрылымдары
Тақырып 10. Тұтас қималы құрылым элементтерін ортадан созылуға есептеу.

2

Негізгі - 1, 2, 6

Қосымша – 8-10Тақырып 11. Тұтас қималы құрылым элементтерін ортадан сығылуға есептеу.

2

Тақырып 12. Тұтас қималы құрылым элементтерін көлденең және көлбеу иілуге есептеу.

2

Тақырып 13. Тұтас қималы құрылым элементтерін сығыла иілуге және созыла иілуге есептеу.

2


2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)
«Құрылыс құрылымдары I» пәні бойынша студенттердік өзіндік жұмысы лекциялық курста қарастырылмаған сұрақтарды өз бетінше тереңдетіп оқуды қарастырады.


Тақырып

Мақсаты және мазмұны

Еңбек сиымдылығы, с

Шектік күйлер бойынша құрылыс құрылымдарын есептеу тәсілі

Шектік күйлер бойынша құрылыс құрылымдарын есептеуді оқу: сенімділіктің есептік коэффициенттері жүйесі, жүктемелердің нормативтік және есептік мәндерін анықтау және материалдар кедергілері.

4

Темірбетон құрылымдары

Көлденең қима бойынша бірлік арматуралы тікбұрышты және тавр профильді иілетін элементтерді беріктікке есептеу. Көлденең күш пен иілу моментінің әсерінен иілетін элементтерді көлденең қима бойынша беріктікке есептеу.

10

Тақырып

Мақсаты және мазмұны

Еңбек сиымдылығы, с

Тас және армотас құрылымдар

Тас және армотас құрылымдарының ортадан және ортадан тыс сығылатын элементтерін есептеу. Армотас құрылымдарының торлы және бойлық арматураланған элементтері.

2

Металл құрылымдары элементтерінің жұмысы және оларды есептеу ерекшеліктері

Ортадан сығылған элементтердің тұрақтығын жоғалту: тұрақтықты жоғалту пішіндері, шектік кернеу, есептік ұзындық, иілгіштік, тұрақтылықты тексеру, бойлық иілу коэффициенті, шартты иілгіштік.Ортадан тыс сығылған және сығыла-иілген сығыла-қиғашталған элементтердің тұрақтылығын жоғалту, иілгіштің әсері, салыстырмалы эксцентриситет, қиманың пішіні. Кернеу түрлері (негізгі, жергілікті, бастапқы), олардың металл құрылымдарының жұмысыны әсері, ескеру тәсілдері.

8

Ағаш құрылымдарының элементтерік біріктіру

Біріктірудің негізгі түрлері, бөлшектеу принципі.

6  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тәжірибелік сабақ бойынша тапсырма
*
*
*

*
*
**

*

Өзіндік жұмыс*****

Аралық тестілеу*


*

3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


3.1 Негізгі әдебиеттер

 1. Разақов Н. Ғимараттар мен имараттардың құрылымдары. Оқулық. – Астана: Фолиант, 2010.-573 б.

 2. Кусябғалиев С.Ғ. Металл құрылымдар. Лекциялар конспектісі. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008.- 177 б.

 3. СНиП 2.03.01-84*. Нормы проектирования. Бетонные и железобетонные конструкции.- М.: 2000.- 76с.

 4. СНиП РК 5.02-02.2010. Нормы проектирования. Каменные и армокаменные конструкции.- Астана, 2011.- 40с.

 5. СНиП РК 5.04-23.2002 г. Нормы проектирования. Стальные конструкции.- Астана, 2003.- 118с.

 6. СНиП II-25-80 Нормы проектирования. Деревянные конструкции.- М.: Стройиздат, 1983.

 7. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.- М.: 2001. 44с.


3.2 Қосымша әдебиеттер


 1. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. М.: Стройиздат, 1991-767с.

 2. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. М.: Высш. шк., 1989-400с.

 3. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций.-М.: Стройиздат, 1989.-512с.

 4. Металлические конструкции. Справочник проектировщика. Под ред. Мельникова Н.П., 2-е издание:-М.: Стройиздат, 1980.-776 с.

 5. Металлические конструкции. Справочник проектировщика. СД - М.: ЦНИИпроектстальконструкция, 1999.

 6. Кусябгалиев С.Г. Металлические конструкции. Конспект лекций для студентов строительных специальностей всех форм обучения. Раздел I. - Усть- Каменогорск, 2002.-101 с.

 7. Кусябгалиев С.Г., Губарев В.В., Кенетбаев Б.С. Металлические конструкции. Практикум для студентов строительных специальностей всех форм обучения. Раздел I. - Усть-Каменогорск, 2003.- 61 с.

 8. Слицкоухов Ю.В., Гуськов И.М. и др. Индустриальные деревянные конструкции. Примеры проектирования.-М.: Стройиздат, 1991.

 9. Бакиров К.К., Бедарев В.С. Деревянные конструкции. Проектирование и расчет.- Алматы: КазГАСА, 1995.

 10. Иванов В.А. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета. - Киев, 1992.

 11. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. -М.:ИНФА-М, 2007.-447с.

 12. Сахи Д., Зайцев Ю., Дуамбеков М., Хуснутдинов Р.Основы расчета строительных конструкций.- Астана: Фолиант, 2011.-488с.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады (кесте 1):
Кесте 1 – Семестрдегі бақылау түрлері

Бақылау түрі

Жұмыстың атауы

Макс. балл

П 1

Тәжірибелік сабақ - Нормативтік және есептік жүктемелдерді анықтау

10

П 2

Тәжірибелік сабақ - Қалыпты қима бойынша тікбұрышты профильді иілетін элементтерді беріктікке есептеу

10

П 3

Тәжірибелік сабақ - Қалыпты қима бойынша тавр профильді иілетін элементтерді беріктікке есептеу

10

П 4

Тәжірибелік сабақ - Көлденең қима бойынша иілетін темірбетон элементтерді беріктікке есептеу

10

П 5

Тәжірибелік сабақ - Ортадан созылған болат элементтерді беріктікке есептеу

10

Пз 1

Сабаққа қатысу

10

РК 1

Тесттік бақылау 1

40
Рейтинг 1

100

П 6

Тәжірибелік сабақ - Ортадан сығылған болат элементтерді беріктікке және тұрақтылыққа есептеу

10

П 7

Тәжірибелік сабақ - Иілген болат элементтерді есептеу

10

П 8

Тәжірибелік сабақ - Ортадан тыс созылған болат элементтерді беріктікке есептеу

5

П 9

Тәжірибелік сабақ - Ортадан тыс сығылған және сығыла-серпімді болат элементтерді беріктікке және тұрақтылыққа есептеу

5

П 10

Тәжірибелік сабақ - Тұтас қималы құрылым ағаш элементтерін ортадан созылуға есептеу

5

П 11

Тәжірибелік сабақ - Тұтас қималы құрылым ағаш элементтерін ортадан сығылуға есептеу

5

П 12

Тәжірибелік сабақ - Тұтас қималы құрылым ағаш элементтерін көлденең және көлбеу иілуге есептеу

5

П 13

Тәжірибелік сабақ - Тұтас қималы құрылым ағаш элементтерін сығыла иілуге және созыла иілуге есептеу

5

Пз 2

Сабаққа қатысу

10

РК 2

Тесттік бақылау 2

40
Рейтинг 2

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.
Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған


4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
Тақырыптар

1.

Жалпы мәліметтер

2.

Темірбетон құрылымдары

3.

Бетон

4.

Бетонның қасиеттері

5.

Арматура

6.

Арматураның қасиеттері

7.

Темірбетонның қасиеттері

8.

ТБҚ алдын-ала кернеуі

9.

Құрылыс құрылымдарын шектік күйлері бойынша есептеу тәсілі

10.

Жүктемелер

11.

Материалдар кедергілерін нормалау

12.

Қалыпты қима беріктігі бойынша иілетін ТБҚ есептеу

13.

Көлденең қима беріктігі бойынша иілетін ТБҚ есептеу

14.

Тас құрылымдар

15.

Тас қалаудың қасиеттері

16.

Металл құрылымдар

17.

Болаттың қасиеттері

18.

Ағаш және пластмасса құрылымдар

19.

Ағаштың қасиеттері

20.

Шартты белгілер

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет