Казахский язык класс 9 казбет1/8
Дата19.09.2017
өлшемі1.25 Mb.
#1315
  1   2   3   4   5   6   7   8

Казахский язык класс 9 каз

1_

Қатынас қағаздың композициясына міндетті түрде кіретін бөліктің қалай аталатындығын көрсетіңіз.A) Реквизит.

B) Полемикалық сөз.

C) Экспозиция.

D) Говор.

E) Эпентеза.

2_

Іс қағаздары стилінің ерекшелігіне тән емес белгіні табыңыз.A) Мәтін өте жинақы құрылады.

B) Сөйлемдер номинативті болады.

C) Инверсия өте сирек ұшырасады.

D) Сөздер базистік тәртіпке сай орналасады.

E) Бейнелі, экспрессивті сөздер мол болады.

3_

Стильдің қай түрінде сөздер базистік тәртіпке сай орналасатындығын анықтаңыз.A) Көркем әдебиет стилінде.

B) Ғылыми стильде.

C) Ресми іс қағаздары стилінде.

D) Ауызекі сөйлеу стилінде.

E) Публицистикалық стильде.

4_

Сөйлемдері номинативті болып, экспрессивті сөздер қатыспайтын стильді табыңыз.A) Көркем әдебиет стилі.

B) Публицистикалық стиль.

C) Ресми іс қағаздары стилі.

D) Ауызекі сөйлеу стилі.

E) Ғылыми стиль.

5_

Зиялы қауымның өз өмір белестерін көркем әдеби тілмен баяндайтын іс қағазын көрсетіңіз.A) Мемуар.

B) Саяси-қоғамдық өмірбаян.

C) Өтініш.

D) Жай өмірбаян.

E) Түсініктеме.

6_

Қазақстан Республикасының әр азаматы қорғануға құқылы. Сөйлем стилін табыңыз.

A) Ғылыми стиль.

B) Ресми стиль.

C) Ауызекі стиль.

D) Кітаби стиль.

E) Публицистикалық стиль.

7_

Дидарластық және полемикалық сөздің қай стильге тән екендігін анықтаңыз.A) Ресми іс қағаздары стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Ауызекі сөйлеу стилі.

D) Публицистикалық стиль

E) Ресми іс қағаздары стилі.

8_

Полемикалық сөздің анықтамасын табыңыз.A) Мүддені, пікірді қорғауда жұмсалатын лебіз.

B) Жеке адамның қызметіне байланысты тілдік құрал.

C) Қатынас қағаздың композициясына енетін бөлік.

D) Ресми, ақпараттық, есептік құралдар.

E) Біреудің өзгертілмей қолданылатын сөзі.

9_

Қарсы жақтың мысын басатын мысқыл сөздер қатыстырылатын ауызекі сөйлеу стилінің түрін көрсетіңіз.A) Дидарластық сөз.

B) Көпшілікке арналған сөз.

C) Сұхбаттасу.

D) Полемикалық сөз.

E) Әңгімелесу.

10_ Ауызекі сөйлеу стилінің лексикалық ерекшелігін көрсетіңіз

A) Стильдік қайталау, антитеза қолданылады.

B) Қарапайым, бейтарап сөздер қолданылады.

C) Әр түрлі мазмұндағы арыздар болады.

D) Экспрессивті, екпінді сөз қатысады.

E) Құбылту мен айшықтау көп кездеседі.

11_


Ауызекі сөйлеу стиліне тән фонетикалық ерекшелікті көрсетіңіз.

A) Дыбыстар түсіріліп айтылады.

B) Фонетикалық құбылыстар кездеспейді.

C) Регрессивті ассимиляция болмайды.

D) Дыбыстар түсірілмей айтылады.

E) Полисемия кездеспейді.

12_ Ауызекі сөйлеу стиліне тән ерекшелікті көрсетіңіз.

-Әй, Рустембай-ай, бұл көсеуді мен сәнге асынып жүр дейсің бе?

A) Кәсіпке байланысты сөз қолданылған.

B) Термин сөз қолданылған.

C) Көпке ортақ сөзге ерекше мән, форма беріп қолданылған.

D) Анафора мен эпифора еркін қолданылған.

E) Жергілікті сөз ауыспалы мағынада жұмсалған.

13_ Адамдардың ой бөлісу жөніндегі әрекетіне тікелей қызмет ететін стиль

түрін анықтаңыз.

A) Кітаби стиль.

B) Ғылыми стиль.

C) Публицистикалық стиль.

D) Ауызекі сөйлеу стилі.

E) Көркем әдебиет стилі.

14_


«Келмегенде ше! Көргенде қандай! Қайдан үлгерсін!» деген үлгідегі сөйлемдер көп жұмсалатын стиль түрін анықтаңыз.

A) Публицистикалық стиль.

B) Ғылыми стиль.

C) Ресми іс қағаздар стилі.

D) Кітаби стиль.

E) Ауызекі сөйлеу стилі.

15_

Берілген сөйлемнің стилін және «көсеу» сөзінің қандай мағынада жұмсалғандығын анықтаңыз.-Әй, Рустембай-ай, бұл көсеуді мен сәнге асынып жүр дейсің бе?

A) Көркем әдебиет стилі, таяқ.

B) Ресми іс қағаздар стилі, қалам.

C) Ауызекі сөйлеу стилі, мылтық.

D) Ғылыми стиль, арқан.

E) Публицистикалық стиль, қамыт.

16_

Ойды жеткізу барысында ым-ишара, қимыл әрекеттері көрініс табатын стильді көрсетіңіз.A) Ауызекі сөйлеу стилі.

B) Көркем әдебиет стилі.

C) Ресми іс қағаздар стилі.

D) Ғылыми стиль.

E) Публицистикалық стиль.

17_


Әр жазушының өзіндік сөз шеберлігі танылатын стиль түрін анықтаңыз.

A) Ресми іс қағаздары стилі.

B) Ауызекі сөйлеу стилі.

C) Ғылыми стиль.

D) Публицистикалық стиль.

E) Көркем әдебиет стилі.

18_

Көркем әдебиет стиліне тән тілдік құралды анықтаңыз.A) Дисфемизм көп кездеседі.

B) Метафоралар қолданылады.

C) Қарабайыр сөз көп болады.

D) Ғылыми терминдер қолданылады.

E) Говор мен диалект көп болады.

19_


Мәтінге әсерлілік құру үшін жұмсалатын интонация мен ритм стильдің қай түрінде көп ұшырасатындығын анықтаңыз.

A) Ресми іс қағаздары стилінде.

B) Ғылыми стильде.

C) Көркем әдебиет стилінде.

D) Құжаттар стилінде.

E) Публицистикалық стильде.

20_

Шығарма тартымды болу үшін, ауыспалы мағыналы сөздер мен грамматикалық амалдар көп жұмсалатын стильді анықтаңыз.A) Көркем әдебиет стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Публицистикалық стиль.

D) Құжаттар стилі.

E) Ресми іс қағаздары стилі.

21_


Үзіндінің стилін анықтаңыз.

«Ұзарып өскен сары селеу оңнан соққан баяу жел астында тынымсыз қозғалды. Күміс толқын бетіндей боп кейде жылтырай түсіп, сәл сыбырлай ғана болымсыз жыбыр қағады...»

A) Публицистикалық стиль.

B) Ғылыми стиль.

C) Көркем әдебиет стилі.

D) Құжаттар стилі.

E) Ресми іс қағаздары стилі.

22_

Әдеби тіл мен әдебиет жанрларының даму барысын танытатын стильді табыңыз.A) Көркем әдебиет стилі.

B) Ауызекі стилі.

C) Ғылыми стиль.

D) Құжаттар стилі.

E) Ресми іс қағаздар стилі.

23_Ана тіліміздің қуатты, бай тіл екенін дәлелдеп, ажарын аша түскен стильді анықтаңыз.

A) Көркем әдебиет стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Ресми іс қағаздары стилі.

D) Құжаттар стилі.

E) Ауызекі сөйлеу стилі.

24_


Ауызекі сөзге ерекшелік беріп тұратын лексикалық тұлғаны көрсетіңіз.

A) Жергілікті сөздер.

B) Ғылыми терминдер.

C) Нақыл сөздер.

D) Бейнелі сөздер.

E) Мақал-мәтелдер.

25_

Ауызекі сөзге ерекшелік беріп тұратын лексикалық тұлғаны көрсетіңіз.A) Қарапайым сөздер.

B) Термин сөздер.

C) Экспрессивті сөздер.

D) Бейнелі сөздер.

E) Мақал-мәтелдер.

26_


Ауызекі сөйлеу стиліне ерекшелік беріп тұратын лексикалық тұлғалардың неше топқа бөлінетіндігін көрсетіңіз.

A) 3.


B) 5.

C) 2.


D) 4.

E) 6.


27_

Ауызекі сөйлеу стиліне тән қатарды көрсетіңіз.

A) Сұраулы сөйлемдер көп қолданылады.

B) Толымды сөйлемдер жиі қатысады.

C) Қысқарып құрылған сөздер кездеспейді.

D) Экспрессивті сөздер көп қолданылады.

E) Бейнелі сөздер жиі қолданылады.

28_


Қысқарып құрылған сөздер көп кездесетін стиль түрін анықтаңыз.

A) Көркем әдебиет стилі.

B) Ауызекі сөйлеу стилі.

C) Публицистикалық стиль.

D) Ғылыми стиль.

E) Ресми іс қағаздары стилі.

29_

Ауызекі сөйлеу стиліне жататын сөздер қатарын көрсетіңіз.A) мынау, құрау, ұзақ.

B) боран, зат, нәрсе.

C) көсеу, тамақ, пеш.

D) нетіп, барғам, байғұс.

E) өнер, көңіл, сөз.

30_


Ауызекі сөйлеу стилінің түрін анықтаңыз.

A) экспрессивті сөз.

B) термин сөз.

C) тарихи сөз.

D) полемикалық сөз.

E) көнерген сөз.

31_

Ауызекі сөйлеу стилінің түрін анықтаңыз.A) экспрессивті сөз.

B) термин сөз.

C) көнерген сөз.

D) бейнелі сөз .

E) көпшілікке арналған сөз.

32_


Көбінесе диалог түрінде келетін стиль түрін анықтаңыз.

A) Көркем әдебиет стилі.

B) Публицистикалық стиль.

C) Ауызекі сөйлеу стилі.

D) Ғылыми стиль.

E) Ресми іс қағаздары стилі.

33_

Ауызекі сөйлеу стиліне тән ерекшелікті анықтаңыз.A) тіл тазалығын сақтау.

B) терминдерді жиі қолдану.

C) айқындауыш сөздерді қолдану.

D) диалогке құрылмайды.

E) жергілікті сөздерді қолдану.

34_


Ауызекі сөйлеу стиліне жататын сөздер қатарын көрсетіңіз.

A) божы, қозапая, шырпу.

B) сәукеле, отарба, сым.

C) әңгелек, атауыз, пеш.

D) торлама, кеуірт, асадал.

E) мұрап, жылым, жәшік.

35_

Ауызекі сөйлеу стиліне жататын сөздер қатарын көрсетіңіз.A) көсеу, мылтық.

B) доңғол бас, епсектік.

C) қозапая, бәтеңке.

D) шымшуыр, отарба.

E) сым, қызыл әскер.

36_


Дидарласу, дауласу, пікір таластыру қай стильге тән екендігін анықтаңыз.

A) Ғылыми стиль.

B) Ресми іс қағаздары стилі.

C) Көркем әдебиет стилі.

D) Публицистикалық стиль.

E) Ауызекі сөйлеу стилі.

37_

Риторикалық сұраулы сөйлемдер жиі қолданылатын және дәлелді аргументтер келтірілетін стильді анықтаңыз.A) Ғылыми стиль.

B) Ресми іс қағаздары стилі.

C) Ауызекі сөйлеу стилі.

D) Публицистикалық стиль.

E) Көркем әдебиет стилі.

38_


Көркем әдебиет стиліне ерекшелік беріп тұратын лексикалық тұлғаны көрсетіңіз.

A) Жергілікті сөздер.

B) Ғылыми терминдер.

C) Экспрессивті сөздер.

D) Кәсіби сөздер.

E) Диалект сөздер.

39_

Грамматикалық амал-тәсілдерді ерекше қиюластырып қолданатын стиль түрін анықтаңыз.A) Ғылыми стиль.

B) Публицистикалық стиль.

C) Көркем әдебиет стилі.

D) Ресми іс қағаздары стилі.

E) Ауызекі сөйлеу стилі.

40_


Көркем әдебиет стиліне тән қатарды көрсетіңіз.

A) ғылымилық.

B) қарапайымдылық.

C) ресмилік.

D) дидарластық.

E) образдылық.

41_

Эмоцианалдық сөздер мен тұрақты тіркестің жиі қолданылуы қай стильге тән екендігін анықтаңыз.A) Көркем әдебиет стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Публицистикалық стиль.

D) Ресми іс қағаздары стилі.

E) Ауызекі сөйлеу стилі.

42_


Көркем әдебиет стилінің тілдік құралдарын анықтаңыз.

A) ауыспалы мағына, көркемдік тәсілдер, суреттеме құралдары.

B) кітаби, ресми сөздер мен тіркестер, даяр тіркестер.

C) қарапайым сөздер мен сұраулы, лепті сөйлемдер.

D) риторикалық сұрақтар, стильдік қайталау, антитеза.

E) ғылыми терминдер, хабарлы сөйлемдер, диалог.

43_

Экспрессивті сөздер, ауыспалы мағына, тұрақты тіркестер қай стильге тән екендігін анықтаңыз.A) Ауызекі сөйлеу стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Публицистикалық стиль.

D) Ресми іс қағаздары стилі.

E) Көркем әдебиет стилі.

44_


Көркем әдебиет стиліне тән емес ерекшелікті анықтаңыз.

A) Экспрессивті сөздер мол болады.

B) Грамматикалық амалдар көп қолданылады.

C) Синоним сөздер көп қолданылады.

D) Образды сөздер мол болады.

E) Тілдесу эмоциялы болып келеді.

45_

Көркем әдебиет стиліне қатысты сөйлемді анықтаңыз.A) Табиғатты оқып үйрену дегеніміз - айнала қоршаған дүниені тану.

B) Сурет - бейнелеу өнерінің барлық түрлерінің негізі.

C) Мен, Манасов Азиз, бұдан былай сабақтан кешікпеуге сөз беремін.

D) Жайлауда әлденеше елдің іргесі жақындайды, әндері араласады.

E) Мен келгем, сен болмадың. Келгесін, хабарласарсың.

46_


Көркем әдебиет стиліне тән, қаратпа сөзі бар сөйлемді анықтаңыз.

A) Ертең де, бүгін де бара алмаспын.

B) Тыңда, дала, Жамбылды.

C) Расында, ол келе алмады.

D) Екі бесіміз – он.

E) Отыз – алтыға қалдықсыз бөлінеді.

47_

Эпопея мен дилогия қай стильге жататындығын анықтаңыз.A) Ауызекі сөйлеу стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Публицистикалық стиль.

D) Ресми іс қағаздары стилі.

E) Көркем әдебиет стилі.

48_


Көркем әдебиет стиліне тән, құрамында антонимі бар сөйлемді анықтаңыз.

A) Қазақтардың ақыл-ой қабілетінің зор екеніне барған сайын көзім жете түсуде.

B) Ер балалардың күші, шымырлығы - ізгілік дәні себілетін топырақ.

C) Бұл елдің халқы құл, қожа бөліп бөлінбейді.

D) Кітап оқудан тыйылған адам ойлаудан да тыйылады.

E) - Әй, шырағым, не баратыныңды, не бармайтыныңды айт.

49_

Ресми іс қағаздар стилінің мақсатын анықтаңыз.A) Құбылыстар мен заттарды суреттеу, бейнелеу арқылы оқырманның сезіміне әсер ету.

B) Хабарлау, анық, нақты мәліметтер беру.

C) Құбылыстардың, оқиғаның мәнін ашу, оларға көпшіліктің назарын аудару.

D) Заттар мен құбылыстардың жалпы ерекшелігін ашып, мәлімет беру.

E) Адамдармен еркін қарым-қатынас жасау.

50_


Мәтіннің өте жинақы болып құрылуы қай стильге тән екендігін көрсетіңіз.

A) Ресми іс қағаздары стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Ауызекі сөйлеу стилі.

D) Көркем әдебиет стилі.

E) Публицистикалық стиль.

51_

Ресми іс қағаздары стиліне тән қатарды көрсетіңіз.A) новелла.

B) роман.

C) әңгіме.

D) эссе.


E) ақпар.

52_


Қай стильде сөздердің мазмұны екі ұшты болмай, дәл, анық жазылатындығын көрсетіңіз.

A) Ресми іс қағаздары стилі.

B) Ғылыми стиль.

C) Ауызекі сөйлеу стилі.

D) Көркем әдебиет стилі.

E) Публицистикалық стиль.

53_

Құрылысы белгілі бір тәртіп, рет бойынша ұйымдастырылатын стиль түрін көрсетіңіз.A) Публицистикалық стиль.

B) Ғылыми стиль.

C) Ауызекі сөйлеу стилі.

D) Көркем әдебиет стилі.

E) Ресми іс қағаздары стилі.

54_


Іс қағаздары стиліне тән қатарды көрсетіңіз.

A) риторикалық сұрақтар.

B) көркемдік тәсілдер.

C) стильдік қайталау.

D) ауыспалы мағына.

E) номинативті сөйлемдер.

55_

Іс қағаздары стиліне жатпайтын қатарды көрсетіңіз.A) Мәтін өте жинақы құрылады.

B) Инверсия өте сирек ұшырасады.

C) Мәтін баяндау ретінде келеді.

D) Экспрессивті сөздер қатыспайды.

E) Мәтін образды түрде беріледі.

56_


Қатынас қағаздың композициясына міндетті түрде кіретін бөлік қалай аталатындығын көрсетіңіз.

A) өмірбаян.

B) хаттама.

C) реквизит.

D) құжат.

E) ұсыныс.

57_

Ресми іс қағаздары стилінің мәтіні қандай болатындығын анықтаңыз.A) деректі.

B) күрделі.

C) композициялы.

D) қарапайым.

E) образды.

58_


Ауызекі сөйлеу стиліне тән сөзі бар қатарды көрсетіңіз.

A) Бір-бірін толқын әлдилеп,

Ақырын жылжып барады.

B) Мазасы жоқ жел ерке,

Оянып ап тым ерте,

Жорғалай басып жөнелді.

C) Таң атты, таң атты,

Ой қандай қанатты.

D) Ердің бағы неде екен, ол – бір жұмбақ,

Елдің бағы сөз ұстар баласында.

E) Бейбіт елде сән болар,

Сән болған жерде ән болар.

59_

Даулы сөзді сұраулы сөйлемнің қай стильге жататынын көрсетіңіз.Ж и р е н ш е. Жә, қорғалаған дедің ғой, енді соныңа келейін:кешегі киелі Кеңгірбай заманы болса, сол қорғалаған бұтасымен өртемес пе еді?..

А б а й. Сен айтқанды айтты ма екен сол өткен күннің халқы? Сен айтқанды айта ма екен мына бүгінгі ұрпақ, мынау отырған халайық?

A) Көркем әдебиет стилі.

B) Ауызекі сөйлеу стилі.

C) Публицистикалық стиль.

D) Ресми стиль.

E) Ғылыми стиль.

60_


Ауызекі сөйлеу стиліне тән қысқарып құрылған сөзі жоқ өлең жолын көрсетіңіз.

A) Жүйткіген жүйрік уақыт күнді ұрлайды,

Өмірің өткен күн боп бұлдырлайды.

B) Түріп түннің түндігін,

Бозамықтанып таң атты.

Қызарып барып күн шығып,

Дел-сал боп дала бұл жатты.

C) Аққу бұлттар алма ағашқа ұя сап,

Гүл боп кетті ақ нөсерлер жаумаған.

D) Туған ел, сен дегенде жаным жайлау,

Орнашы зердеме кеп, ұлы Алатау,

Құйылшы жүрегіме Есіл мен Сыр,

Өтейін қаптатып сел, қиратып жау.

E) Досың – ол көңіл пырағы,

Досың – ол шаттық шырағы.

Досың бар кезде басқадан,

Шоқтығың биік тұрады.

61_


Қысқарып құрылған сөзі бар ауызекі сөйлеу стиліне тән сұраулы сөйлемді ажыратыңыз.

A) Шын ғалым басына тасты да жастанар,

Ұққанын айтады ол, білсін деп басқалар.

B) Келеді ұшып тырналар,

Үшкілденіп тізіліп.

Қайтқан сайын жылда олар,

Қараймыз біз қызығып.

C) Талай сырды ап,

Қалай шырқап барады .

D) Мөп-мөлдір бала көзіндей


Білім мен даналық – адам көркі.

E) Сыры менен жырын бірге сомдаған

Қазақ деген ұлы Абай емес пе.

62_


Төмендегі толымсыз, сұраулы сөйлемнің қай стильге жататынын анықта.

Әлемде не жарық? Күн жарық.

Адамда не жарқын? Даналық...

A) Ауызекі сөйлеу стилі.

B) Публицисткалық стиль.

C) Ғылыми стиль.

D) Көркем әдебиет стилі.

E) Ресми стиль.

63_

Ауызекі сөйлеу стиліне тән қысқарып құрылған сөзі жоқ өлең жолын көрсетіңіз.A) Анаңдай сүй жүрекпен

Өзеніңді, көліңді.


Айналаңды гүл еткен,

Аялай біл өмірді.

B) Айға барып қонақ боп,

Аман-есен қайтыпты.

Көргендерін жолшыбай

Әңгіме қып айтыпты.

C) Өзім де кеше бала едім,

Көшені шаң ғып жүгірген.

Сол балалардың әлегін

Көтеріп жүрмін бүгін мен.

D) Кілт бұралды, жыр сарайым ашылды,

Інжу-маржан алдыма кеп шашылды.

Қайраткер қыз дарынымен ерекше

Туған елдің қасиетін асырды.

E) Жағаңа жеттім жайраңдап,

Ыстық ең қандай, Ертісім!

Тұрам ба босқа қайран қап,

Күмп берді ұлың еркінсіп.

64_

Кейіпкердің өр мінезі туралы автордың ішкі ойын білдіретін ауызекі сөйлеу стиліне тән қатарды табыңыз.A) – Маған рұқсат етіңіз, жолдас комиссар! – деген өзгеше бір өктем үн саңқ ете қалды.

B) – Бұл не айтар екен? – деп ойлап, енді оның сөзіне құлақ тостым.

C) – Мен солдатпын, – деп бастады Момышұлы сөзін, – Мен бұйрыққа бағынамын.

D) Апыр-ай, мына тас қайрақ қазақ менің көкейімдегі сөзді қалай дәл тауып айтты? – деп ойлап, мен де бас изеп қалдым.

E) – Солдатша соғыса білуге де міндеттімін. Менің сөзім осы, жолдас комиссар, – деді.

65_


Ауызекі сөйлеу стилінің түріне жатпайтын қатарды көрсетіңіз.

A) Ұялы телефон арқылы сұхбаттасады.

B) Дастарқан басында әңгімелеседі.

C) Жер үшін дауласады.

D) Диалогке құрылған сөз арқылы дидарласады.

E) Қоғам мүшелерін ұлы істерге жұмылдырады.

66_

Ауызекі сөйлеу стиліне тән қатарды белгілеңіз.A) Кісі тамақтанғанда қажетті калория мөлшерін алуға болады.

B) «Табиғат – тарта білсең, түк» дейді дана халық.

C) Көнсең де, көнбесең де, тау мінезі солай – күндіз ыстық, түнде суық.

D) Қазақ халқы төрт түліктің сан қилы түстерін оңай айыра білген.

E) – Ойпырым-ай!Тамаша түс екен!Мен қалай жориын?

67_


Әрі ауызекі сөйлеу стиліне, әрі көркем әдебиет стиліне тән қатарды белгілеңіз.

A) –Ау, ағайын, неге үндемейсің? Ұзыннан өшті, қысқадан кекті емес едік қой. «Мақаш қорығы» атанған телегей-теңіз дүниеде Мақаш бауыр басқан алақандай жерді талапайға неге саласың?

B) –Жаңағы жеті үйдің ішінен мені өшіріп таста, Ізбасар. Шалды зарлатып, жерін алуға дәтім шыдар емес.

C) – Өшірме, өшірме! Оның дәті шыдамаса, менің дәтім шыдайды.

D) – Қайсыңыздың тіліңізді алайын.

E) – Оңашада қолыма бір түсерсің, бәлем!– деді де, Әбен отыра кетті.

68_

Ауызекі сөйлеу стиліне тән қатарды белгілеңіз.A) Бүркіт бала кезінен қолда бағылса, «қолбала», тормен ұсталса «түз бүркіті» делінеді.

B) Түз бүркіті көп ұйықтағыш, тыныштыққа бейімделген.

C) Бүркітті күзде, тамыз айынан бастап баптайды.

D) –Қой, бүркіттің басына томаға кигізейін, ішін тазартайын.

E) Жас қыран тұрған орнында қомданып, қайта-қайта қанатын қақты, бұл оның «Мен ұшуға әзірмін» дегені.

69_


Ауызекі сөйлеу стиліне жатпайтын қатарды белгілеңіз.

A) Аманбысың, шырақ?

B) Беу, нағашы, мына біздер жиенің Әкімнің достарымыз.

C) Жөн ғой, шырағым. Шіркін, өмірде бір-біріңе серік болғандарың таптырмас тірлік қой.

D) Ие, соның жөн екендігін білгендіктен, жиеніңізді қолтығынан сүйемелдеп келеміз.

E) Ойпырмай, қара шалдың мұрты жыбыр етті де, қабағына қырау қондырып кіртие қалды. Шүңірек көздері ызбарлы ұшқын шашқандай жалт етіп барып суынды.

70_

Ауызекі сөйлеу стиліне тән қатарды көрсетіңіз.A) Көпшілікке арналған лекция.

B) Оқиғаның сурет бейнесінде баяндалуы.

C) Арнаулы нұсқаудың басшылыққа алынуы.

D) Жұртшылықты қоғамдық мәні бар іске қатыстыру.

E) Техникалық жұмыстардың барысын талдау.

71_


Ауызекі сөйлеу стиліне тән қатарды белгілеңіз.

A) Заңдылықтарды ашу.

B) Көпшілікке арналған сөз.

C) Ұлы идеяларды дәріптеу.

D) Іс жөнінде хат алысу.

E) Оқиғаны баяндауда автордың әсерін қоса қатыстыру.

72_

Ауызекі, публицистикалық стильге ортақ сөзі бар қатарды анықтаңыз.A) Образды сөздер.

B) Синоним сөздер.

C) Толымсыз сөйлемдер.

D) Моральдық мәселелер.

E) Қоғамдық мәні бар сөйлем.

73_


Ауызекі, публицистикалық стильге ортақ сөзі бар қатарды анықтаңыз.

A) Қысқарып құрылған сөзі бар сөйлем.

B) Қарапайым сөздер.

C) Жергілікті сөздер.

D) Сұраулы сөйлемдер.

E) Тұрақты үлгідегі сөйлемдер.

74_

Қалжыңға құрылған естеліктің қай стильге жататынын ажыратыңыз.... «Қозы Қөрпеш – Баян сұлу» спектаклі жүріп жатқан кез. Қозының Баянды шөл даладан іздейтін тұсы. Мен сахнаға енді шығайын деп оқталып тұрғанмын. Әнуар ағам: «Әй, Тілектес, қолыңа бір бөтелке су алып шық. Баян шөлдей қалса, бересің ғой», – дегені. Мен шынымен сеніп, бөтелкені қолыма алып шықтым. Әзірбайжан ағам ұрсып жүр.(Т.Мейрамов).

A) Ауызекі сөйлеу стилі.

B) Публицистикалық стиль.

C) Ресми стиль.

D) Ғылыми стиль.

E) Көркем әдебиет стилі.

75_

Қалжыңға құрылған дидарластық сөздің қай стильге тән екенін табыңыз.Отбасы түгел шай ішуге отырды.

Әкесі, Алматыдан келген сұлу қызды шақырмаймыз ба? –деп, Жан Шараға қарайды, Шара Ақлимаға қарайды.

Немене сонша, емешегің езіліп бара ма? – деп, Жанға тиісе үйден Сәлима шығады. Бетін орамалмен жолшыбай сүртіп, ағасын иықтай отырады. –Әрі жылжышы, жардай болмай!

Бірін-бірі қажап, тұқыртып, шымшып сөйлеу – бұл отбасының әдеті.

A) Көркем әдебиет стилі.

B) Ауызекі сөйлеу стилі.

C) Ғылыми стиль.

D) Ресми стиль.

E) Публицистикалық стиль.

76_

Көркем әдебиет стиліне тән емес қатарды көрсетіңіз.A) Көп ұзамай қылаңы бар, бараны бар жануарлардың әрін ашулы аяз бір ретке түсірді.


Каталог: upload -> iblock
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 2016 жылғы 1-30 қыркүйек аралығында дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша комитеті жариялаған хабарламалар тізімі
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын Қазақстан тарихы
iblock -> Пресс-центр


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет