«Казчерметавтоматика» АҚ президенті, т.ғ. д., профессор Т. С. Намазбаевжүктеу 0.55 Mb.
бет1/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4


Келісілген:

«Казчерметавтоматика» АҚ президенті,

т.ғ.д., профессор

___________ Т.С. Намазбаев

«___» ____________ 2016 ж.
5В071600 - «Приборлар жасау» мамандығы (2015 жылғы қабылдау)


р/к №

ECTSкредиттер саны/

кредиттер саны

Элективтік пәндер тізімі

«Ақпараттық-өлшеуіш техника және технология» білім беру бағдарлаамсы

«Приборлар жасау» білім беру бағдарлаамсы

1

2

3

4

1

3/2
(БП)

FM 3 Физико-математикалык модулі

KM 2214 «Қолданбалы механика» 1-0-1-3

Пререквизиттер:

Mat (ІІ) 1213 1-2-0-2

Fiz (І) 1215 1-1-1-2

IG 1207 1-1-0-1

Постреквизиттер:

OPMK 3321 1-1-1-6

PZhZhN 3322 1-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: тиімділікті, сенімділікті және дәлдікке қойылатын заманауи талаптарға кешенді жауап беретін және автоматикалык кұралдарды, аспаптарды, кондырғыларды, машиналарды құру үшінкажетті механизмдік сұлбаларды зерттеуді және жобалауды окып үйрену. Автоматтандырылған есептерді колданып машиналардын бөлшектерін және түйіндңрін есептеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Катты дене статистикасы және қозғалыстын карапайым түрлерінің кинематикалык сипаттамасы. Жазықты механизмдердің құрылымдық талдау. Созылу – сығылу. Жылжу деформациясы. Айналу деформациясы Таза ығысу. Бұралу. Иілу. Механика бөлшектерінің классификациясы, жұмыс істеу қабілеттілігінің критерилері, машина жасау материалдары. Тісті берілістер. Цилиндірлі тісті берілістерді есептеу. Червякты берілістерді есептеу. Белдікті және шынжырлы берілістерді есептеу. Муфталар.

Оқыту нәтижелері: студенттер механизмдердің негізгі түрлерін және оларды есептеу және жобалауды білу, өлшеу машиналарынын құрама бөлшегі болып табылатын аспаптар және құралдар механизмдерінін элементтерін жобалау және есептеуді жүргізуде есептеу сұлбаларын таңдай білу кажет, конструкция элементтерінің сенімділік, пайдалылық жақтарына қарап, оларды беріктікке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу тәсілдерін қарастыру туралы түсінікке ие болуға; машиналардың бөлшектері мен тораптарын есептеудегі практикалық дағдыларды меңгеруге

FM 3 Физико-математикалык модулі

PM 2214 «Прикладная механика» 1-0-1-3

Пререквизиттер:

Mat (ІІ) 1213 1-2-0-2

Fiz (І) 1215 1-1-1-2

IG 1207 1-1-0-1

Постреквизиттер:

OPMK 3321 1-1-1-6

PZhZhN 3322 1-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: тиімділікті, сенімділікті және дәлдікке қойылатын заманауи талаптарға кешенді жауап беретін және автоматикалык кұралдарды, аспаптарды, кондырғыларды, машиналарды құру үшін кажетті механизмдік сұлбаларды зерттеуді және жобалауды окып үйрену. Автоматтандырылған есептерді колданып машиналардын бөлшектерін және түйіндңрін есептеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Катты дене статистикасы және қозғалыстын карапайым түрлерінің кинематикалык сипаттамасы. Жазықты механизмдердің құрылымдық талдау. Созылу – сығылу. Жылжу деформациясы. Айналу деформациясы Таза ығысу. Бұралу. Иілу. Механика бөлшектерінің классификациясы, жұмыс істеу қабілеттілігінің критерилері, машина жасау материалдары. Тісті берілістер. Цилиндірлі тісті берілістерді есептеу. Червякты берілістерді есептеу. Белдікті және шынжырлы берілістерді есептеу. Муфталар.

Оқыту нәтижелері: студенттер механизмдердің негізгі түрлерін және оларды есептеу және жобалауды білу, өлшеу машиналарынын құрама бөлшегі болып табылатын аспаптар және құралдар механизмдерінін элементтерін жобалау және есептеуді жүргізуде есептеу сұлбаларын таңдай білу кажет, конструкция элементтерінің сенімділік, пайдалылық жақтарына қарап, оларды беріктікке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу тәсілдерін қарастыру туралы түсінікке ие болуға; машиналардың бөлшектері мен тораптарын есептеудегі практикалық дағдыларды меңгеруге

2

5/3
(БП)

ACS 5 Аналогтык және цифрлык схемотехника модулі

AOTEK 2203 «АӨТ электронды құралдары» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

AAFN 1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

EN 2205 1-1-1-3

Постреквизиттер:

AOK 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

OST 3218 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу құралдарының электронды түйіндерін талдау мен есептеу әдістерін және құру принциптерін оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу аппаратурасындағы функционалды электрондық түйіндерінің негізгі типтері. Пассивті RC- және LRC- тізбектері. Төменгі жиіліктер фильтрлері, жоғары жиіліктер фильтрлері. Пассивті фильтрлеу түрлері. Өлшеу аспатарында және түрлендіргіштерінде ОК қолдану. Басқарушы қорек көздері: кернеу, ток. ОК негізіндегі кернеу стабилизаторлары. Тіректі кернеу көздері. Тоқ стабилизаторлары: транзистор-лердегі – биполярлы, өрістік; ОК негізіндегі. Өлшеуіш сұлбалар: кернеуді, тоқты өлшеу. Өлшеуіш түзеткіштер: амплитудалы күшейткіштер; таңдау-сақтау сұлбасы; орта мәнді түзеткіштер; фазосезімтал түзеткіштер. Белсенді фильтрлер: қолдану аймағы; есептеу және тарату. Сигналдар компараторлары Сигналдар генераторлары. Негізгі принциптері. Қосқыш генераторлар. Арнаулы үлгілі сигналдар генераторлары. Мультивибраторлар. Көбейтудің аналогты сұлбалары. Сигналдардың сызықсыз түрлендіргіштері. Өлшеу техникасында қазіргі электрондық құралдарды қолдану жетістіктері.

Оқыту нәтижелері:студенттер электрондық құрылғылардың құрылу бағыты мен әдістері жайлы түсінікке ие болу; радиоэлектрондық және өлшеуіш аппаратураның классификациясы мен маркировкасын, қолданылу облысын білу;электрондық құрылғылардың берілген параметрлерінің элементтік базасын, схемотехникалық, құрылымдық және кешендік қамтамасыз ету әдістерін қолдана білу; жартылайөткізгіштік құралдар және қарапайым құрылғылар параметрлерін, оларға сай құрылған электрондық функционалдық түйіндер және өлшеуіш техника құрылғыларын құру және есептеуді зерттеу тәжірибелік машығына ие болу.

ACS 5 Аналогтык және цифрлык схемотехника модулі

AOTEK 2203 «АӨТ электронды құралдары» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

AAFN 1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

EN 2205 1-1-1-3

Постреквизиттер:

AOK 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

OST 3218 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу құралдарының электронды түйіндерін талдау мен есептеу әдістерін және құру принциптерін оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу аппаратурасындағы функционалды электрондық түйіндерінің негізгі типтері. Пассивті RC- және LRC- тізбектері. Төменгі жиіліктер фильтрлері, жоғары жиіліктер фильтрлері. Пассивті фильтрлеу түрлері. Өлшеу аспатарында және түрлендіргіштерінде ОК қолдану. Басқарушы қорек көздері: кернеу, ток. ОК негізіндегі кернеу стабилизаторлары. Тіректі кернеу көздері. Тоқ стабилизаторлары: транзистор-лердегі – биполярлы, өрістік; ОК негізіндегі. Өлшеуіш сұлбалар: кернеуді, тоқты өлшеу. Өлшеуіш түзеткіштер: амплитудалы күшейткіштер; таңдау-сақтау сұлбасы; орта мәнді түзеткіштер; фазосезімтал түзеткіштер. Белсенді фильтрлер: қолдану аймағы; есептеу және тарату. Сигналдар компараторлары Сигналдар генераторлары. Негізгі принциптері. Қосқыш генераторлар. Арнаулы үлгілі сигналдар генераторлары. Мультивибраторлар. Көбейтудің аналогты сұлбалары. Сигналдардың сызықсыз түрлендіргіштері. Өлшеу техникасында қазіргі электрондық құралдарды қолдану жетістіктері.

Оқыту нәтижелері: студенттер электрондық құрылғылардың құрылу бағыты мен әдістері жайлы түсінікке ие болу; радиоэлектрондық және өлшеуіш аппаратураның классификациясы мен маркировкасын, қолданылу облысын білу;электрондық құрылғылардың берілген параметрлерінің элементтік базасын, схемотехникалық, құрылымдық және кешендік қамтамасыз ету әдістерін қолдана білу; жартылайөткізгіштік құралдар және қарапайым құрылғылар параметрлерін, оларға сай құрылған электрондық функционалдық түйіндер және өлшеуіш техника құрылғыларын құру және есептеуді зерттеу тәжірибелік машығына ие болу.

3

5/3
(БП)

EE 6 Электротехника және электроника модулі

Ele 2204 «Электротехника» 1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat (ІІ) 1213 1-2-0-2

Fiz (І) 1215 1-1-1-2

Постреквизиттер:

AOK 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

OST 3218 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: келесі пәндер бойынша студенттерді сәйкес электротехникалык айындыксыз окытуда электротехникалык дайындау

Негізгі бөлімдер мазмұны: КіріспеЭлектр тізбектің элементтері туралы негізгі ұғымдар. Электр тізбектерінің теориясы негізгі заңдары .ЭҚК бірыңғай көзі токтың электр тізбектерін талдау.Синусоидалы электрлік шамаларды негізгі параметрлері . Электрлік шамалардын синусоидалы бейнесі. Синусоидалы электрлік шамаларды бейнелеу тәсілдері. RLC - элементтерін параллель және тізбектей жалғанған синусоидалы токтын электрлік тізбегі

Оқыту нәтижелері: студенттердің түсінігі болуы керек: электротехника негізгі заңдарын пайдалана отырып, электр және магниттік тізбектерді талдау туралы;электр жабдықтарын пайдалану туралы;эксперименттік зерттеу мәселелері бойынша .білу кажет: электр тізбектерінің есептеу әдістерін ;Электр тізбектерінің есептеу әдістері;электр машиналарының жалпы принциптері; білуі керек: электрлік сұлбаны оку;Электр тізбектерінің есептеу әдістерін қолдану ;электр тізбектерін сұлбасын дайындай және құрастыра.

EE 6 Электротехника және электроника модулі

Ele 2204 «Электротехника» 1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat (ІІ) 1213 1-2-0-2

Fiz (І) 1215 1-1-1-2

Постреквизиттер:

AOK 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

OST 3218 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: келесі пәндер бойынша студенттерді сәйкес электротехникалык айындыксыз окытуда электротехникалык дайындау

Негізгі бөлімдер мазмұны: КіріспеЭлектр тізбектің элементтері туралы негізгі ұғымдар. Электр тізбектерінің теориясы негізгі заңдары .ЭҚК бірыңғай көзі токтың электр тізбектерін талдау.Синусоидалы электрлік шамаларды негізгі параметрлері . Электрлік шамалардын синусоидалы бейнесі. Синусоидалы электрлік шамаларды бейнелеу тәсілдері. RLC - элементтерін параллель және тізбектей жалғанған синусоидалы токтын электрлік тізбегі

Оқыту нәтижелері: студенттердің түсінігі болуы керек: электротехника негізгі заңдарын пайдалана отырып, электр және магниттік тізбектерді талдау туралы;электр жабдықтарын пайдалану туралы;эксперименттік зерттеу мәселелері бойынша .білу кажет: электр тізбектерінің есептеу әдістерін ;Электр тізбектерінің есептеу әдістері;электр машиналарының жалпы принциптері; білуі керек: электрлік сұлбаны оку;Электр тізбектерінің есептеу әдістерін қолдану ;электр тізбектерін сұлбасын дайындай және құрастыра.

4

5/3
(БП)

EE 6 Электротехника және электроника модулі

EN 2205 «Электроника негіздері»1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat(II) 1213 1-2-0-2

Fiz (I) 1215 1-1-1-2

Inf 1102 1-0-2-2

Постреквизиттер:

AOK 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

AOTMZhZh 3306 2-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән электрониканың теориялық және практикалык негіздерін зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық және цифрлық электрониканың түсінігі. Электрониканың даму кезендері. Жартылай өткізгішті аспаптар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Жартылай өткізгішті диодтар. Жартылай өткізгішті диодтардың түрлері. Биполярлық транзисторлар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Транзистордың Н-параметрлері. Өрістік транзисторлар. Тиристорлар. Резисторлар, конденсаторлар, индуктивтілік орауышы. Электрондық аппаратура трансформаторлары. Негізгі электрондық сұлбалар. Электрондық түзеткіштер және тұрақтандырғыштар. Электрондық күшейткіштер. Модуляторлар. Тандаушы сұлбалар. Мультивибраторлар.

Оқыту нәтижелері: электрондық техниканың элементтік базасын, пайдаланылатын материалдардың, құрамдар мен аспаптардың негізгі түрлерін; электрондық техника жұмысының физикалық принциптерін, сипатта-маларын, параметрлері мен балама сұлбаларын; электрондық сұлбаларды құру кезіндегі типтік сұлба-техникалық шешімдерді; электрондық сұлбаларды талдау мен есептеу негіздерін білу;электрлік сұлбаларда әр түрлі электрондық аспаптарды пайдалануды, оларды қолдану ерекшеліктеріне байланысты электрондық аспаптардың типтерін таңдауды; электрондық сұлбалардың жұмысын талдау; техникалық әдебиеттермен, анықтамалықтармен, МЕСТ-тармен және техникалық кұжаттамамен жұмыс істей білу; жартылай өткізгішті аспаптардың және оларда іске асырылған қарапайым құрылғылардың параметрлерін зерттеудің; электрондық техниканың электрондық функционалды тораптары мен құрылғыларын әзірлеу мен есептеудің практикалық дағдыларды меңгеру.

EE 6 Электротехника және электроника модулі

EN 2205 «Электроника негіздері»1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat(II) 1213 1-2-0-2

Fiz (I) 1215 1-1-1-2

Inf 1102 1-0-2-2

Постреквизиттер:

AOK 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

AOTMZhZh 3306 2-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән электрониканың теориялық және практикалык негіздерін зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық және цифрлық электрониканың түсінігі. Электрониканың даму кезендері. Жартылай өткізгішті аспаптар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Жартылай өткізгішті диодтар. Жартылай өткізгішті диодтардың түрлері. Биполярлық транзисторлар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Транзистордың Н-параметрлері. Өрістік транзисторлар. Тиристорлар. Резисторлар, конденсаторлар, индуктивтілік орауышы. Электрондық аппаратура трансформаторлары. Негізгі электрондық сұлбалар. Электрондық түзеткіштер және тұрақтандырғыштар. Электрондық күшейткіштер. Модуляторлар. Тандаушы сұлбалар. Мультивибраторлар.

Оқыту нәтижелері: электрондық техниканың элементтік базасын, пайдаланылатын материалдардың, құрамдар мен аспаптардың негізгі түрлерін; электрондық техника жұмысының физикалық принциптерін, сипатта-маларын, параметрлері мен балама сұлбаларын; электрондық сұлбаларды құру кезіндегі типтік сұлба-техникалық шешімдерді; электрондық сұлбаларды талдау мен есептеу негіздерін білу;электрлік сұлбаларда әр түрлі электрондық аспаптарды пайдалануды, оларды қолдану ерекшеліктеріне байланысты электрондық аспаптардың типтерін таңдауды; электрондық сұлбалардың жұмысын талдау; техникалық әдебиеттермен, анықтамалықтармен, МЕСТ-тармен және техникалық кұжаттамамен жұмыс істей білу; жартылай өткізгішті аспаптардың және оларда іске асырылған қарапайым құрылғылардың параметрлерін зерттеудің; электрондық техниканың электрондық функционалды тораптары мен құрылғыларын әзірлеу мен есептеудің практикалық дағдыларды меңгеру.

5

6/4
(КП)

MT 7 Микропроцессорлык техника модулі

AOTMZhZh 3306 «АӨТ микропроцессорлық және жүйелік жабдықтары» 2-1-1-6

Пререквизиттер:

Elе 2204 1-1-1-3

EN 2205 1-1-1-3

AOTEK 2203 1-0-2-4

Постреквизиттер:

A-OZhZh43092-0-2-7

TPOA 4307 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: микропроцессорлардың архитектурасы мен құрылымын және оларды ақпараттық-өлшеу техникасында қолдануды оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Микропроцессорлар және оларды қолдану аймақтары. Технологиясы, қызметі бойынша МП жіктеу. МП сәулеті. «SPS MOTOROLA» фирмасының МП тобы. Siemens C161 сериялы микроконтроллерлер. К1810, К1816 сериялы микропроцессорлар. «Atmel» фирмасының Classic тобындағы AVR микроконтроллерлері. Microchip Technolodgy Inc фирмасының PIC микроконтроллерлері. Топ құрамы, ішкі топ және олардың техникалық мәліметтері. PIC 12С5xx, PIC 12Fxx микроконтроллерлері. PIC 16Fxx микроконтроллерлері. PIC 18Fxx микроконтроллерлері. Ақпаратты енгізу-шығару жүйесі, әр түрлі шығару құрылғыларында ақпаратты бейнелеу әдістері. Интерфейстер. Қызметі, жіктелуі. Құрамы, құрылысы, беру тәсілдері, алмастыруды ұйымдастыру. Microbus, Z-bus, Multibus, Unibus, Versabus, VME типті интерфейстер. Сыртқы құрылғылармен PIC–контроллерлердің байланысын ұйымдастыру. I2C, SPI, PSP, USART интерфейстері. Микропроцессорларды бағдарламалық қамтамасыздандыру. Құрылысы. МП командаларының жүйесі. Microchip Technology MPASM фирмасының микроконтроллерлері үшін бағдарламалау тілдері. MPLAB интергалданған ортасы. PIC микроконтроллерлері үшінбағдарламаны құру және тексеру. Ақпараттық-өлшеу жүйелерінде МП және МП-жүйелерді қолдану.

Оқыту нәтижелері:  сәулеті туралы, олардың аппараттық жүзеге асыру және бағдарламалық қамтамасыз ету туралы түсінікке ие болу; микропроцессорлар түрлерін, оларды қолдану ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін; ортаны жобалау әдістерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлей білу; берілген объекті үшін микропроцессорды немесе микропроцессорлық жүйені таңдай білуге, ортаның принціптік схемасын жасауды және оны бағдарламалық қамтамасыздандыруды істей білу; ортаның схемасын әзірлегенде және оларды бағдарламалық қамтамасыздандыруды тексергенде практикалық дағдыларды меңгеру.

MCK 7 Метрологиялык сынау және камтамасыз ету модулі

OMKTR 3326 «Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету және техникалық реттеу» 2-1-1-6

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-6

KOAN 2220 1-0-2-4

Постреквизиттер:

KMMS 4309 2-0-2-7

SZhTZM 4315 1-0-2-7

POKMS 4307 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты:өндірісті метрологиялык камтамасыз ету кұралдарын және әдістерін оку және менгеру, өлшеу кұралдары туралы кажетті теориялык біліммен кастамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Мемлекеттікметрологиялык кызмет.Метрологиянын мәні мен мағынасы. Зерттеу және бакылау құралдары. Өлшеу кұралдарынын метрологиялык ипаттамалары және оларды нормалау. Өлшеу кұралдарынын метрологиялык сенімділігі Өлшеу кұралдарын поверкалау.. Кателіктер теориясынын негізі.

Оқыту нәтижелері:  студенттерде түсінік болу кажетолардың бірлігін қамтамасыз ету үшін өлшеу, әдістері мен құралдары; метрология жөнiндегi халықаралық және аймақтық ұйымдардың талап дәлдігін , метрология , стандарттау және сертификаттау байланыстары туралы;, стандарттау және сертификаттау; метрология бойынша заңнамалық және нормативтік актілерді, әдістемелік материалдарды білу;, жоспарлау және метрология жөніндегі жұмыс істеуге компьютерлік технологияны қолдана білуі керек:; өлшеу және олардың дұрыстығына талдау нәтижелерін өңдеу әдістері;; өнімнін сапасын бақылау әдістері;

6

5/3
(КП)

MT 7 Микропроцессорлік техника модулі

TPOA 4307 «Технологиялық процестерді өлшеуді автоматтандыру»

2-0-1-7

Пререквизиттер:

Fiz(II) 2216 1-1-1-3

AAFN 1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өндірістің әр түрлі салаларында технологиялық процестерді автоматтандыру жұмыстарын практикалық меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Технологиялық процестерді өлшеуді автоматтандырудың осы заманғы сұрақтары. Құрылымдық құрылыстар және автоматтандырылған өлшеу (АӨЖ) және (АБЖ) бақылау жүйелері блоктары.Акпаратты енгізу аналогты ішкі жүйесі (АІЖ).Жүйелік қателерді азайту әдістері. Акпаратты шығару аналогты ішкі жүйесі (АШІЖ). Егізу және шығару ішкі жүйесі, Сигналдарды сандык сүзу.

Оқыту нәтижелері:  студенттер әр түрлі салаларда өлшеу, бақылау және басқару жүйелерін дамыту жолдары және міндеттері туралы түсінікке ие болуы керек,  өлшеудің және бақылаудың автоматтандырылған жүйесінің құрылымдық құрылуын және функционалдық қызметін, аналогтық және сандық техниканың типтік блоктарын білуі керек. аналогтық және сандық техниканың типтік блоктарын білуі керек

MCK 7 Метрологиялык сынау және камтамасыз етумодулі

POKMS 4307 «Прецизионды өлшеу құралдарын метрологиялық сынау» 2-0-1-7

Пререквизиттер:

KOAN 2220 1-0-2-4

CZOK 3217 1-0-2-6

OAK 3219 1-0-2-6

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: прецизионды өлшеу құралдарды метрологиялық сынау әдістер мен құралдары туралы оку және менгеру, прецизионды өлшеу құралдары туралы теориялық білімдермен қажетті көлемімен қамтамасыз ету, олармен пайдалану салаларын, олардың айырмашылық ерекшеліктерін меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Прецизионды өлшеу құралдардың түсінігі және олардың метрологиялық сипаттамалары Қателіктер көзднрі: денгей бойынша кванттау және уакыт бойынша дискреттеу. Құраушыға толык кателікті татару. Метрологиялық сынаулардың құрылымдары.. Прецизионды құралдардың өлшеуі мен бақылауын автоматтандыру. Өлшеулерді автоматтандыруда техникалық қамтамасыз ету және оларды таңдау. Өлшеу мен бақылаудың автоматтандыруын метрологиялық қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері:  студенттер аналогтық және сандық түрлердегі прецизионды өлшеу құралдары туралы түсінікке ие болу; прецизиялық құралдардың метрологиялық сынау әдістерін

7

5/3
(БП)

BA 8 Бағдарламалау және автоматика модулі

BKT 2208 «Бағдарламалау және компьтерлік технологиялар» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Inf 1108 1-0-2-2

Mat (II) 1213 1-2-0-2

AAFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSАT 3213 2-0-1-5

MPB 4315 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өз кәсіби қызыметінде заманауи компьютерлік технологиялар әдістерін тиімді колдану, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде қолданбалы бағдарламаларды талдау және инженерлік есептерді шешу кезінде алгоритмдерді жүзеге асыру әдістерін оқып үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кіріспе. Алгоритмдер. Бағдарламалау тілдері. Паскалда ішкі бағарламалар. Жазбалар мен файлдармен жұмыс. Компьютерлік акпараттык технологиялары жайлы негізгі түсініктер. Компьютерлік акпараттык технологияларды техникалык камтамасыз ету. АЖЖ есептері және түрлері.

Оқыту нәтижелері:  заманауи компьютерлік технологиялар, алгоритмнің және бағдарламалауды әзірлеу әдістері туралы түсінкке ие болу; заманауи компьютерлік технологияларды қолдану саласын және кызметін, бағдарламалаудың негіздік құрылымдарын, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды әзірлеу үдерісінін ерекшеліктерін білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарын қолданып, алгоритмді және бағдарламаны әзірлей және пәндік аймақта модель құра білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарымен, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды және модельді әзірлеу жұмысы бойынша дағдыны игеру

KM 8 Колданбалы метрология модулі

BKT 2208 «Бағдарламалау және компьтерлік технологиялар» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Inf 1108 1-0-2-2

Mat (II) 1213 1-2-0-2

AAFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSАT 3213 2-0-1-5

SZhTZM 4315 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өз кәсіби қызыметінде заманауи компьютерлік технологиялар әдістерін тиімді колдану, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде қолданбалы бағдарламаларды талдау және инженерлік есептерді шешу кезінде алгоритмдерді жүзеге асыру әдістерін оқып үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кіріспе. Алгоритмдер. Бағдарламалау тілдері. Паскалда ішкі бағарламалар. Жазбалар мен файлдармен жұмыс. Компьютерлік акпараттык технологиялары жайлы негізгі түсініктер. Компьютерлік акпараттык технологияларды техникалык камтамасыз ету. АЖЖ есептері және түрлері.

Оқыту нәтижелері:  заманауи компьютерлік технологиялар, алгоритмнің және бағдарламалауды әзірлеу әдістері туралы түсінкке ие болу; заманауи компьютерлік технологияларды қолдану саласын және кызметін, бағдарламалаудың негіздік құрылымдарын, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды әзірлеу үдерісінін ерекшеліктерін білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарын қолданып, алгоритмді және бағдарламаны әзірлей және пәндік аймақта модель құра білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарымен, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды және модельді әзірлеу жұмысы бойынша дағдыны игеруДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет