«Казчерметавтоматика» АҚ президенті, т.ғ. д., профессор Т. С. Намазбаев


ZhОАN 13 Жобалау және өзара алмасымдылық негіздері модуліжүктеу 0.55 Mb.
бет4/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4

ZhОАN 13 Жобалау және өзара алмасымдылық негіздері модулі

ОPМК 3321 «Өлшеуіш приборлардың механизмдерін конструкциялау»1-1-1-6

Пререквизиттер:

MТ 1212 2-0-1-2

KM 2214 1-0-1-3

Постреквизиттер:

POKMS 4307 2-0-1-7

KMMS 4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өлшеуіш приборлардың теориясын, бөлшектер мен түйіндерін есептеу және конструкциялауды меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Механикалық жүйелердің жалпы қасиеттері. Механизмдердің негізгі теориялары. Механизмдер кинематикасы және динамикасы. Механизмдердің жылдамдыѓын реттеу. Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттері. Деформацияның негізгі түрлерінде беріктік пен қаттылыққа механизм элементтерін есептеу негізі. Жобалау және конструкциялау негіздері. Бөлшектер өзара ауыстырмалылық және техникалық өлшеулер. Механикалық берілістерді жобалау. Бөлшектердің механикалық қосылыстары. Біліктер және осьтер. Біліктер мен осьтердің тіректері. Серпімді элементтер. Электромеханикалық түйіндер. Корпустар және корпустық бөлшектер

Оқыту нәтижелері: приборлардың бөлшектері және механизмдері, сенімділігі, механикалық жүйелердің динамикалық қасиеттері және дәлдігі, сонымен қатар олардың дәлдігінін арттыру жолы туралы түсінікке ие болуға; әрекет принциптерін, өлшеу приборларында типтік механизмдерді қолдану аймақтарын және олардың негізгі қасиеттерін, бөлшектерді беріктікке, қатаңдық пен дәлдікке есептеу негізін, механикалық берілістерді конструкциялау негізін білуге; түйін немесе механизмінің құрылым сұлбасын таңдау, жұмыстың берілген шарты бойынша механизмнің оптималды параметрлерін тауып істей білуге; аспаптық құралдар механизмдерін конструкциялау және пайдалану, механизмдердің негізгі параметрлерін анықтау үшін өлшеу аппаратура мен есептеуіш техника құралдарын қолдану практикалық дағдыларды меңгеруге.

21

5/3
(КП)

ВZh 13 Бағдарламалау және жобалау модулі

PZhZhN 3322 «Приборлар және жүйелерді жобалау негіздері» 1-1-1-6

Пререквизиттер:

MТ 1212 2-0-1-2

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

TPOA 4307 2-0-1-7

A-OZhZh 4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән қазіргі әдістерді қолдана отырып өлшеуіш аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздерін меңгеру мен оқып-үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалау өзгеше түрі ретінде инженерлік қызмет. Өлшеу физикалық өлшемді ақпараттық сигналға түрлендіру ретіндегі процесс. Приборлардың негізгі қасиеттер. Приборлардың статикалық және динамикалық сипаттамалары. Пайдалану шарттары, приборға сыртқы ықпалдар және олардың прибор конструкциясына әсері. Тағайындау, құрылу принциптері, конструкцияларды стандарттау элементтері. Прибордың құрылымы, құрылымдық сұлбаның негізгі элементтері. Приборлардың функционалдық түйіндері. Өлшенетін физикалық шаманың алғашқы түрлендіргіші (датчик). Әр түрлі датчиктерді жобалаудың негізгі принциптері. Приборлар мен жүйелердің дәлдігі және беріктігі. Приборларды қорғау. Жобалау процесін автоматтандыру жұмысын ұйымдастыру.

Оқыту нәтижелері: жүйелер мен өлшеу приборларын жобалау әдістері, приборлардың құрылу принциптері, жобалық процедураларды автоматтандыру құралдары мен әдістері туралы түсінікке ие болу; әр түрлі жүйелер мен өлшеу приборларын жобалау негізін, өлшеу приборлардың статикалық және динамикалық сипаттамаларын есептеу әдістерін, өлшеу приборлар мен жүйелерінің сапасын талдау әдістерін білу.

ZhОАN 13 Жобалау және өзара алмасымдылық негіздері модулі

PZhZhN 3322 «Приборлар және жүйелерді жобалау негіздері» 1-1-1-6

Пререквизиттер:

MТ 1212 2-0-1-2

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

POKMS 4307 2-0-1-7

KMMS4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән қазіргі әдістерді қолдана отырып өлшеуіш аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздерін меңгеру мен оқып-үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалау өзгеше түрі ретінде инженерлік қызмет. Өлшеу физикалық өлшемді ақпараттық сигналға түрлендіру ретіндегі процесс. Приборлардың негізгі қасиеттер. Приборлардың статикалық және динамикалық сипаттамалары. Пайдалану шарттары, приборға сыртқы ықпалдар және олардың прибор конструкциясына әсері. Тағайындау, құрылу принциптері, конструкцияларды стандарттау элементтері. Прибордың құрылымы, құрылымдық сұлбаның негізгі элементтері. Приборлардың функционалдық түйіндері. Өлшенетін физикалық шаманың алғашқы түрлендіргіші (датчик). Әр түрлі датчиктерді жобалаудың негізгі принциптері. Приборлар мен жүйелердің дәлдігі және беріктігі. Приборларды қорғау. Жобалау процесін автоматтандыру жұмысын ұйымдастыру.

Оқыту нәтижелері: жүйелер мен өлшеу приборларын жобалау әдістері, приборлардың құрылу принциптері, жобалық процедураларды автоматтандыру құралдары мен әдістері туралы түсінікке ие болу; әр түрлі жүйелер мен өлшеу приборларын жобалау негізін, өлшеу приборлардың статикалық және динамикалық сипаттамаларын есептеу әдістерін, өлшеу приборлар мен жүйелерінің сапасын талдау әдістерін білу.

22

5/3
(КП)

ЕЕКD 14 Экономика, еңбекті қорғау және диагностикасы модулі

PZhD 4223 «Приборлар және жүйелер диагностикасы» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

PZhZhN 3322 1-1-1-6

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өлшеу мен диагностиканы жүргізу әдістері мен құралдарын оқып үйрену мақсатын алға қояды табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Математикалық модельдер және техникалық диагностика теориясындағы әдістер; диагностикалық параметрлердің ақпараттылығын бағалау әдістері; техникалық диагностикалаудың негізгі типтері және қасиеттері; диагностикалау нәтижелері бойынша құрылғылардың техникалық ресурстарын болжау жайлы түсінік; құрылғыларды қолдану, қызмет көрсету және жөндеу стратегиялары.

Оқыту нәтижелері: приборлардың техникалық жағдайларын диагностикалаудың қолданыстағы әдістері, оларды қолдану салалары туралы түсінікке ие болу; диагностикалаудың қолданыстағы әдістерінің физикалық негіздерін, негізгі диагностикалық параметрлерін, диагностикалық жабдықтардың түрі мен мүмкіндіктерін; практикалы жұмыста өлшеу және диагностикалау құралдары мен әдістерін дұрыс қолдана білу; өлшеу мен диагностикалаудың тиімді әдісін таңдай білуі; диагностика алгоритмдерін құрастыра білуі; өлшеу құралдарының функциолануы мен сипатталуының дұрыстығын метрологиялық бақылауды жүзеге асыра білуі қажет; істен шығуларды іздеу процедурасын жүргізу дағдысын қабылдау.

ЕЕКD 14 Экономика, еңбекті қорғау және диагностикасы модулі

PZhD 4223 «Приборлар және жүйелер диагностикасы» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

PZhZhN 3322 1-1-1-6

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өлшеу мен диагностиканы жүргізу әдістері мен құралдарын оқып үйрену мақсатын алға қояды табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Математикалық модельдер және техникалық диагностика теориясындағы әдістер; диагностикалық параметрлердің ақпараттылығын бағалау әдістері; техникалық диагностикалаудың негізгі типтері және қасиеттері; диагностикалау нәтижелері бойынша құрылғылардың техникалық ресурстарын болжау жайлы түсінік; құрылғыларды қолдану, қызмет көрсету және жөндеу стратегиялары.

Оқыту нәтижелері: приборлардың техникалық жағдайларын диагностикалаудың қолданыстағы әдістері, оларды қолдану салалары туралы түсінікке ие болу; диагностикалаудың қолданыстағы әдістерінің физикалық негіздерін, негізгі диагностикалық параметрлерін, диагностикалық жабдықтардың түрі мен мүмкіндіктерін; практикалы жұмыста өлшеу және диагностикалау құралдары мен әдістерін дұрыс қолдана білу; өлшеу мен диагностикалаудың тиімді әдісін таңдай білуі; диагностика алгоритмдерін құрастыра білуі; өлшеу құралдарының функциолануы мен сипатталуының дұрыстығын метрологиялық бақылауды жүзеге асыра білуі қажет; істен шығуларды іздеу процедурасын жүргізу дағдысын қабылдау.

23

3/2
(КП)

ЕЕКD 14 Экономика, еңбекті қорғау және диагностикасы модулі

EOU 4324 «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» 1-1-0-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты:пән бірыңғай өнідірістік-техникалық жүйе ретінде, барлық өндірістік түйіндердің экономикалық негізінде әрекеттесуін қамтамасыз ететін, ұйымдастыру шарттарын жасауын оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өндрісті ұйымдастыру өзінің үшінші функциясын жүзеге асырады - бірыңғай өнідірістік-техникалық жүйе ретінде, барлық өндірістік түйіндердің экономикалық негізінде әрекеттесуін қамтамасыз ететін, ұйымдастыру шарттарын жасау.

Оқыту нәтижелері: студенттер еңбек процестерінің өту шарттарын және орындау тәсілдерін тағайындау мен жетілдіру процессі ретінде, кәсіпорынның жұмыскерлерінің еңбекгін ұйымдастыруын; өндірістің заттылық және дербес факторлардың байланысы мен уақыттық үйлесу процессі ретінде, өндірістік процестерді уақытта және кеңістікте ұйымдастыруын; бөлшектер мен өнімдерді жинақтау немесе өңдеу соңғы циклы үшін, жабдықтың әр түрлі топтарын біріктіретін, учаскеде жұмыс орындарының заттылық үйлесу процессі ретінде, өндірістің ағынды әдістерін ұйымдастыруын білу керек..

ЕЕКD 14 Экономика, еңбекті қорғау және диагностикасы модулі

EOР 4324 «Экономика и организация производства» 1-1-0-7

Пререквизиты:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты:пән бірыңғай өнідірістік-техникалық жүйе ретінде, барлық өндірістік түйіндердің экономикалық негізінде әрекеттесуін қамтамасыз ететін, ұйымдастыру шарттарын жасауын оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өндрісті ұйымдастыру өзінің үшінші функциясын жүзеге асырады - бірыңғай өнідірістік-техникалық жүйе ретінде, барлық өндірістік түйіндердің экономикалық негізінде әрекеттесуін қамтамасыз ететін, ұйымдастыру шарттарын жасау.

Оқыту нәтижелері: студенттер еңбек процестерінің өту шарттарын және орындау тәсілдерін тағайындау мен жетілдіру процессі ретінде, кәсіпорынның жұмыскерлерінің еңбекгін ұйымдастыруын; өндірістің заттылық және дербес факторлардың байланысы мен уақыттық үйлесу процессі ретінде, өндірістік процестерді уақытта және кеңістікте ұйымдастыруын; бөлшектер мен өнімдерді жинақтау немесе өңдеу соңғы циклы үшін, жабдықтың әр түрлі топтарын біріктіретін, учаскеде жұмыс орындарының заттылық үйлесу процессі ретінде, өндірістің ағынды әдістерін ұйымдастыруын білу керек..

24

3/2
(KП)

ЕЕКD 14 Экономика, еңбекті қорғау және диагностикасы модулі

EK 4225 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

AAFN 1211 2-0-1-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты жұмыскердің денсаулығының сақтау, еңбектің өндірімділкінің өсуінің қамсыздандыру әдістерін оку.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек қорғауды басқару жуйелері (ЕКрЖ). Енбек қорғаудың негізгі ережесі. Инст­руктаж. Эргономиқалық негіз- дері. Өндірістік санитария, өнеркәсіптік желдету. Шу мен дірілден қорғану. Өндірістік жарық. Мінгізу менTycipyжұмыстарының қауіпсіздігі. Электр қауіпсіздігі негіздері. Өрт қауіпсіздігі. АдамныңТіршілік ететін ортасыныңқаупі. Зілзала. ТЖ салдарын жою. Құрылыс алаңында еңбек қау- сіздігін қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері:Студенттер өндірістік орта факторларының арасындағы оңтайлы арақатынасты белгілеуді білу қажет .

ЕЕКD 14 Экономика, еңбекті қорғау және диагностикасы модулі

EK 4225 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

AAFN 1211 2-0-1-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты жұмыскердің денсаулығының сақтау, еңбектің өндірімділкінің өсуінің қамсыздандыру әдістерін оку.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек қорғауды басқару жуйелері (ЕКрЖ). Енбек қорғаудың негізгі ережесі. Инст­руктаж. Эргономиқалық негіз- дері. Өндірістік санитария, өнеркәсіптік желдету. Шу мен дірілден қорғану. Өндірістік жарық. Мінгізу менTycipyжұмыстарының қауіпсіздігі. Электр қауіпсіздігі негіздері. Өрт қауіпсіздігі. АдамныңТіршілік ететін ортасыныңқаупі. Зілзала. ТЖ салдарын жою. Құрылыс алаңында еңбек қау- сіздігін қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері:Студенттер өндірістік орта факторларының арасындағы оңтайлы арақатынасты белгілеуді білу қажет .


ӨТПЖ кафедрасынын менгерушісі Айжамбаева С.Ж.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет