«келісілді» жшс «Астық компаниясы Сұңқар и К» Бас бухгалтері Г. Т. Телагисова 2016 жДата14.03.2018
өлшемі327.86 Kb.
#20973
түріБілім беру бағдарламасы

«КЕЛІСІЛДІ»

ЖШС «Астық компаниясы Сұңқар и К»

Бас бухгалтері

_________________ Г.Т.Телагисова

«_____»________________2016 ж.

2016-2017 оқу жылындағы 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының

оқу жұмыс жоспарына арналған элективті пәндер тізімі

(2013 жылғы қабылдау)
р/к

Кредиттер саны /

ECTS/

кредиттер саны

Пәндердің тізімі

Білім беру бағдарламасы

"Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп"

Білім беру бағдарламасы

"Бюджеттік мекемедегі бухгалтерлік есеп"

1

2

3

4

Жалпы білім беру пәндердің циклі

1

2/3

Men/Есo 11 модулі

Men/ Есo 2111 «Менеджмент/Эконометрика» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: менеджмент негіздерінің теоретикалық және методологиялық негіздерін білу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: экономика ғылымдарының жүйесінде басқару біәлімінің пәні. Менеджменттің мағынасы мен қағиделеры. Менеджменттің дауы. Ұйымдастыру түсінігі мен түрлері. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасы. Басқарудағы жүйелік жолдарының негіздері. Басқарудың қазіргі жағдайдағы әдістері. Менеджменттің тиімділігін бағалаудың методологиялық қағидалары.

Оқыту нәтижелері: тәжірибеде кәсіпорынды басқаруда қазіргі жағдайға сай әдістерін қолдана білу.


Men/Есo 11 модулі

Men/ Есo 2111 «Менеджмент/Эконометрика» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: менеджмент негіздерінің теоретикалық және методологиялық негіздерін білу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: экономика ғылымдарының жүйесінде басқару біәлімінің пәні. Менеджменттің мағынасы мен қағиделеры. Менеджменттің дауы. Ұйымдастыру түсінігі мен түрлері. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасы. Басқарудағы жүйелік жолдарының негіздері. Басқарудың қазіргі жағдайдағы әдістері. Менеджменттің тиімділігін бағалаудың методологиялық қағидалары.

Оқыту нәтижелері: тәжірибеде кәсіпорынды басқаруда қазіргі жағдайға сай әдістерін қолдана білу.

Базалық пәндер циклі

2

3/5

KEEK 20 модулі

ЕК 2209 «Еңбекті қорғау» 2-1-0-4

Пререквизиты:

TKN 1110 1-1-0-2

Постреквизиттер:

SI 3219 2-1-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерге еңбек жағдайын қауіпсіздендірудің теориялық және практикалық ілімін қамту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық сұрақтары. Өндірістік сфераның метеорологиялық жағдайлары. Өрт қауіпсіздігі.

Оқыту нәтижелері: келесіні меңгеру қажет студенттер жұмыс ортасының параметрлерін өлшеу құралдарын, аппараттарын практикалық тұрғыда қолдана білуі керек және қауіпті және жағымсыз өндірістік факторлардан қоғанудың техникалық құралдарын меңгеруі керек.
.

KEEK 20 модулі

ЕК 2209 «Еңбекті қорғау» 2-1-0-4

Пререквизиты:

TKN 1110 1-1-0-2

Постреквизиттер:

SZh 3219 2-1-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерге еңбек жағдайын қауіпсіздендірудің теориялық және практикалық ілімін қамту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық сұрақтары. Өндірістік сфераның метеорологиялық жағдайлары. Өрт қауіпсіздігі.

Оқыту нәтижелері: келесіні меңгеру қажет студенттер жұмыс ортасының параметрлерін өлшеу құралдарын, аппараттарын практикалық тұрғыда қолдана білуі керек және қауіпті және жағымсыз өндірістік факторлардан қоғанудың техникалық құралдарын меңгеруі керек.


3

3/5

KEEK 20 модулі

КЕ 2210 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-4

Пререквизиттері:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттері:

ЕЕ 3223 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: шаруашылықтың нарықтағы студенттің экономикалық ойлауын өндіруді зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын сипаттау және оны мемлекеттік реттеу. Кәсіпорын шаруашылық оьбъектісі ретінде. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Кәсіпорынның негізгі капиталы (НҚ). Шикізат, материалдық және отын-энергетикалық ресурстары. Кәсіпорынның айналым капиталы (ҚЕ). Еңбек ресурстары. Кәсіпорындағы еңбек ақы төлеу.

Оқыту нәтижелері: қазіргі бизнес саласындағы даму бағыттары туралы түсінігі болуы керек, экономиканы және өндірісті басқару сферасындағы негізгі құбылыстардың және проблемалардың мәнін терең түсінуі керек.KEEK 20 модулі

КЕ 2210 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-4

Пререквизиттері:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттері:

ЕЕ 3223 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: шаруашылықтың нарықтағы студенттің экономикалық ойлауын өндіруді зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын сипаттау және оны мемлекеттік реттеу. Кәсіпорын шаруашылық оьбъектісі ретінде. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Кәсіпорынның негізгі капиталы (НҚ). Шикізат, материалдық және отын-энергетикалық ресурстары. Кәсіпорынның айналым капиталы (ҚЕ). Еңбек ресурстары. Кәсіпорындағы еңбек ақы төлеу.

Оқыту нәтижелері: қазіргі бизнес саласындағы даму бағыттары туралы түсінігі болуы керек, экономиканы және өндірісті басқару сферасындағы негізгі құбылыстардың және проблемалардың мәнін терең түсінуі керек.

.


4

3/5

EZhAT 21 модулі

EZhAT 1211 «Экономикалық жүйелердегі ақпараттық технологиялар» 1-1-1-2

Пререквизиттер:

Inf 1105 1-0-2-1

Постреквизиттер:

КЕ 2210 2-1-0-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің ақпараттық технологияларды жүйелі түрде қабылдауын қалыптастыру, кәсіпорындардағы мәселелерді автоматтандыру бойынша құралдарды қолданатын ақпараттық технологияларды қалыптастыру және үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: экономикалық информатика және ақпараттық жүйе. Ақпараттық жүйені бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы. Компьютерлік ақпараттарды қорғау. Элекрондық ақпараттар нарығы. Маманның автоматтандырылған жұмыс орны.

Оқыту нәтижелері: бұл пәнді үйрену барысында студент нарықта қаржылық-экономикалық бағдарламалары туралы біліп тану керек.


EZhAT 21 модулі

EZhAT 1211 «Экономикалық жүйелердегі ақпараттық технологиялар» 1-1-1-2

Пререквизиттер:

Inf 1105 1-0-2-1

Постреквизиттер:

КЕ 2210 2-1-0-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің ақпараттық технологияларды жүйелі түрде қабылдауын қалыптастыру, кәсіпорындардағы мәселелерді автоматтандыру бойынша құралдарды қолданатын ақпараттық технологияларды қалыптастыру және үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: экономикалық информатика және ақпараттық жүйе. Ақпараттық жүйені бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы. Компьютерлік ақпараттарды қорғау. Элекрондық ақпараттар нарығы. Маманның автоматтандырылған жұмыс орны.

Оқыту нәтижелері: бұл пәнді үйрену барысында студент нарықта қаржылық-экономикалық бағдарламалары туралы біліп тану керек.

5

3/5

MKK 22 модулі


Mar 3212 «Маркетинг» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ЕТ 3223 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: маркетингтің теоретикалық негіздерін зерделеу, сонымен қатар фирмалар мен компаниялар қызметінде маркетинг элементтері мен қағидаларын тәжірибе жүзінде қолдану болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: маркетингтің теоертикалық негіздері және концепциясы. Маркетингтік орта. Тауар нарығында тұтынушылардың тәртібі. Маркетингтік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі баға саясаты. Маркетингтегі тауарды өткізу саясаты. Маркетинг жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау.

Оқыту нәтижелері: бәсекеқабілетті экономикалық жағдайларда мәселелерді шешу үшін және талдау үшін маркетингтік қызметтің негізгі түсініктерін, қағидаларын және әдістерін қолдана білу керек.

MKK 22 модулі


Mar 3212 «Маркетинг» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ЕТ 3223 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: маркетингтің теоретикалық негіздерін зерделеу, сонымен қатар фирмалар мен компаниялар қызметінде маркетинг элементтері мен қағидаларын тәжірибе жүзінде қолдану болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: маркетингтің теоертикалық негіздері және концепциясы. Маркетингтік орта. Тауар нарығында тұтынушылардың тәртібі. Маркетингтік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі баға саясаты. Маркетингтегі тауарды өткізу саясаты. Маркетинг жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау.

Оқыту нәтижелері: бәсекеқабілетті экономикалық жағдайларда мәселелерді шешу үшін және талдау үшін маркетингтік қызметтің негізгі түсініктерін, қағидаларын және әдістерін қолдана білу керек.

6

3/5

MKK 22 модулі


КК 3213 «Корпоративті қаржы» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

BEK 2207 2-1-0-3

Постреквизиттері:

Aud 3307 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: корпоративті қаржының базалық концепциясын қарастыру, корпорацияның қаржыларының функцияларын, ұйымдастыру қағидаларын, мағынасын және олардың мемлекеттің қаржылық жүйесіндегі ролін дәлелдеу және негіздеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: корпорация қаржылары: ұйымдастыру негіздері және қаржылық ортадағы олардың маңызы. Қаржылық-несиелік шешімді қабылдау кезіндегі қаржылық-экономикалық есептесудің математикалық негіздері.

Оқыту нәтижелері: студент қаржылық есептілікпен жұмыс істеуді үйрену керек, сонымен қатар оның қаржылық серіктестерді таңдау және инвестицилық шешімдерді қабылдау бойынша сезін табуды қалыптастыруды білу керек.MBB 22 модулі

ВВ 3213 «Баға белгілеу» 2-1-0-5

Пререквизиттер:

Мiс 1205 1-1-0-2

Постреквизиттер:

MB 3220 1-2-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: баға белгілеуді дамыту диалектикасы туралы білім алу, оның экономиканы мемлекеттік реттеу элементтері және ұлттық экономиканың әлемдік экономикаға интеграциялану құралдарымен үйлесуі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: баға ұғымы, бағаға әсер ететін оның негізгі элементтері, факторлары. Бағабелгілеу концепциясы және теориясы. Бағабелгілеуге салық салудың әсері. Бағаны анықтау тәсілдері. Өнеркәсіптің түрлі салаларындағы баға белгілеудің негізгі кезеңдері. Трансферттік баға белгілеу.

Оқыту нәтижелері: студент баға түрлері мен оны реттеумен танысуы қажет, баға белгілеу әдістерін зерттеу, ерте баға белгілеуге әсер ететін факторларды зерттеуді білу керек.7

3/5

EMRSK 23 модулі

EMR 2214 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4

Пререквизиттер:

Maс 2206 2-1-0-3

Постреквизиттер:

SSS 3217 2-1-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік салалардағы роліне теориялық тұрғыдан негіз беру, нарық және мемлекет қарым-қатынасының мәселелерін көрсету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның объектісі. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі.. Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты әлеуметті- экономикалық болжау мен жоспарлау.

Оқыту нәтижелері: әдістерін және құралдарын, экономиканы мемлекеттік реттеу теорияларын, экономикалық жағдайды бағалауды және экономикалық шешімдерді қабылдауды білуі керек.


EMRSK 23 модулі

EMR 2214 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4

Пререквизиттер:

Maс 2206 2-1-0-3

Постреквизиттер:

SSS 3217 2-1-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік салалардағы роліне теориялық тұрғыдан негіз беру, нарық және мемлекет қарым-қатынасының мәселелерін көрсету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның объектісі. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі.. Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты әлеуметті- экономикалық болжау мен жоспарлау.

Оқыту нәтижелері: әдістерін және құралдарын, экономиканы мемлекеттік реттеу теорияларын, экономикалық жағдайды бағалауды және экономикалық шешімдерді қабылдауды білуі керек.


8

3/5

EMRSK 23 модулі

Sta 2215 «Статистика» 1-2-0-3

Пререквизиттері:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттері:

ЕТ 3223 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: статистикатеориясын, әдістерін және көрсеткіштер жүйесін меңгеру болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: статистиканың жалпы теориясы. Статистика пәні және әдістері. ҚР мемлекеттік статистиканы ұйымдастырудың қағидалары. Статистикалық еңгізулер, топтастыру, статистикалық кестелер және жуктелуі. Ішінара қадағалаулар. Статистическая сводка, группировка, классификация и статистические таблицы. Әлеуметтік-экономикалық статистика корсеткіштерінің жүйесі. Өндіріс тиімділігінің статистикасының мақсаттары мен көрсеткіштерінің жүйесі.

Оқыту нәтижелері: ақпаратты жіктеу, топтастыру және ақпарлауды практикалық дағдыны игеру.


EMRSK 23модулі

Sta 2215 «Статистика» 1-2-0-3

Пререквизиттері:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттері:

ЕТ 3223 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: статистикатеориясын, әдістерін және көрсеткіштер жүйесін меңгеру болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: статистиканың жалпы теориясы. Статистика пәні және әдістері. ҚР мемлекеттік статистиканы ұйымдастырудың қағидалары. Статистикалық еңгізулер, топтастыру, статистикалық кестелер және жуктелуі. Ішінара қадағалаулар. Статистическая сводка, группировка, классификация и статистические таблицы. Әлеуметтік-экономикалық статистика корсеткіштерінің жүйесі. Өндіріс тиімділігінің статистикасының мақсаттары мен көрсеткіштерінің жүйесі.

Оқыту нәтижелері: ақпаратты жіктеу, топтастыру және ақпарлауды практикалық дағдыны игеру.


9

3/5

EMRSK 23 модулі

KND 2216 «Қаржылық нарықтар және делдалдар» 2-1-0-4

Пререквизиттер:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттер:

BUKB 3218 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: қаржылық делделдардың ҚР дамуының ерекшеліктерін ескере отырып оның инфрақұрылымын және қаржы нарығының негізін зерделеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қаржылық нарықтың инфраструктурасы және оның басты элементтері. Ақша нарығы және оның құралдары. Депозиттік нарық және оның қаржылық құралдары. Несиелік нарық, оның негізі және мәні. Валюттік нарығы және валюттік операциялары. Құнды қағаздар нарығы, оның функциялары және операциялары. Сақтандыру нарығы. Зейнеткерлік нарық. . Финансовое посредничество и финансовые посредники.

Оқыту нәтижелері:. студент қаржылық делдалдарымен қаржылық нарықтарының жүзеге асыруының теоертикалық аспектілерін зерделеу.


EMRSK 23 модулі

KND 2216 «Қаржылық нарықтар және делдалдар» 2-1-0-4

Пререквизиттер:

ЕТ 1204 1-1-0-1

Постреквизиттер:

BUKB 3218 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: қаржылық делделдардың ҚР дамуының ерекшеліктерін ескере отырып оның инфрақұрылымын және қаржы нарығының негізін зерделеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қаржылық нарықтың инфраструктурасы және оның басты элементтері. Ақша нарығы және оның құралдары. Депозиттік нарық және оның қаржылық құралдары. Несиелік нарық, оның негізі және мәні. Валюттік нарығы және валюттік операциялары. Құнды қағаздар нарығы, оның функциялары және операциялары. Сақтандыру нарығы. Зейнеткерлік нарық. . Финансовое посредничество и финансовые посредники.

Оқыту нәтижелері:. студент қаржылық делдалдарымен қаржылық нарықтарының жүзеге асыруының теоертикалық аспектілерін зерделеу.


10

3/5

ANBSS 24 модулі

SSS 3217 «Салықтар және салық салу» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

5В050800 2208 Kar 2208 2-1-0-4

Постреквизиттері:

SЕ 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: салықтың теориялық мағынасын ашу, салық салу жүйесінің әдістерін, салық ұйымдарының қызметінің негізгі нормативті-құқықтық құжаттарын зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: салықтық жүйе ұғымы мен міндетті төлемдер түрлері. Салықтың негізгі элементтері және оларды топтастыру. Салық органдары мен салық төлеушілердің міндеттері мен құқығы. Жекелей табыс салығының салық салудағы ерекшелігі. Корпоративтік табыс салығының салық салу ерекшелігі.

Оқыту нәтижелері: компанияның салық салу аймағында әрекеттегі инстуктивті мәлімет бойынша шаруашылық субъектінің бюджетке салық төлеу бойынша бақылау үдірісін ұйымдастыру жүйесінде ілім алу керек.


ANBSS 24 модулі

SSS 3217 «Салықтар және салық салу» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

5В050800 2208 Kar 2208 2-1-0-4

Постреквизиттері:

SЕ 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: салықтың теориялық мағынасын ашу, салық салу жүйесінің әдістерін, салық ұйымдарының қызметінің негізгі нормативті-құқықтық құжаттарын зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: салықтық жүйе ұғымы мен міндетті төлемдер түрлері. Салықтың негізгі элементтері және оларды топтастыру. Салық органдары мен салық төлеушілердің міндеттері мен құқығы. Жекелей табыс салығының салық салудағы ерекшелігі. Корпоративтік табыс салығының салық салу ерекшелігі.

Оқыту нәтижелері: компанияның салық салу аймағында әрекеттегі инстуктивті мәлімет бойынша шаруашылық субъектінің бюджетке салық төлеу бойынша бақылау үдірісін ұйымдастыру жүйесінде ілім алу керек.


11

3/5

ANBSS 24 модулі

ANB 3218 «Ақша. Несие. Банктер» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Kar 2208 2-1-0-4

Постреквизиттері:

SE 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақша және несиенің теоретикалық аспектілері, ақша және несие жүйесінің жүзеге асу негіздерін, халықаралық несиелік-есептік және валюталық операциялары бойынша кешенді түрде білім алу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ақшаның мәні. Ақша жүйесі мен ақшаны айналдыру. Несиенің мәні мен түрлері. Несиелік-банктік жүйе. Коммерциялық және орталық банк ұйымдарының негізгі құқығы. Коммерциялық банк операциялары. Орталық банктің функциялары.

Оқыту нәтижелері: ақша және несие жүйесінің заңдылығы туралы білу керек.

BMKBSS 24 модулі

BUKB 3218 «Бюджеттік ұйымдарда қаржылық бақылау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Kar 2208 2-1-0-4

Постреквизиттері:

SE 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттің бюджеттік жүйесінің барлық деңгейлері бойынша бюджеттің орындалуы мен бекітуі, қалыптасуы мен құрастыруы бойынша студенттің практикалық дағдылауын үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: қаржылық бақылау функциялары, мақсаттары мен түрлері. Қаржылық бақылау өткізудің негізгі кезеңдері. Бюджеттік ұйымдарда қаржылық бақылау өткізудің әдістемесі.

Оқыту нәтижелері: республиканың дамыуында экономикалық және әлеуметтік есептерді шығару бойынша студенттің бюджеттің түсініктемесі мен рөлі туралы, сонымен қатар бюджет туралы заңдылықтарды білу керек.12

3/5

SZhSI 25 модулі

SІ 3219 «Сақтандыру ісі» 2-1-0-5

Пререквизиттер:

KND 2216 2-1-0-4

Постреквизиттер:

SE 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттің ҚР сақтандыру қызметін жүзеге асыру бойынша заңдылық базасын білу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: сақтандыру экономикалық категория ретінде, оның функциялары. Нарықтық экономикадағы сақтандыру ролі мен орны. Сақтандыруда пайдаланылатын терминдер мен негізгі ұғымдар. Сақтандыруды топтастыру. ҚР сақтандыру қызметінің негізгі заңдылықтары.

Оқыту нәтижелері: ҚР сақтандырудың қазіргі жағдайы және келешектегі даму перспективалары туралы білу керек.


MBSZh 25 модулі

SZh 3219 «Стратегиялық жоспарлау» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

Men 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

SE 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: стратегияны құрастыру мен іске асыру бойынша студенттердің теоертикалық және практикалық ілімдерін зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: стратегия және миссия. Жоспарлаудың түрлері мен формалары. Стратегия түрлері: өсу стратегиясы мен дамуы. Бизнес-жоспарды құрастыру, құрылымы мен мазмұны. Стратегиялық қаржылық жоспар. Болашақтағы қаржылық жоспарлау.

Оқыту нәтижелері: стратегиялық сегментация құралдары мен нарықты талдай білу керек.13

3/5

SZhSI 25 модулі

ZhSI 3220 «Жобалық-сметалық іс» 1-2-0-6

Пререквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

KBЕ 4310 1-2-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің құрылыстағы жобалық сметалық істің негізі бойынша теоретикалық ілімді беру және сметаны құру бойынша практикалық дағдыларын үйрету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: күрделі құрылысқа арналған жоба және оларды белгілеу.

Инвестициялық-құрылыс қызметі ұйымы. Құрылыс өнімдерінің нормативті және әдістемелік базасы. Құрылыс жұмысы көлемінің ережесі мен әдістерін есептеу. Құрылыстың жобалық құнын анықтаудың әдістемелік негіздері.Оқыту нәтижелері: студент сметалық құжаттарды құрастыруды.


. MBSZh 25 модулі

MB 3220 «Мемлекеттік бюджет» 1-2-0-6

Пререквизиттер:

Kar 2208 2-1-0-4

Постреквизиттер:

SE 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттің бюджеттік жүйесінің барлық деңгейлері бойынша бюджеттің орындалуы мен бекітуі, қалыптасуы мен құрастыруы бойынша студенттің практикалық дағдылауын үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жергілікті және республикалық бюджет құрылымы мен құрамы. Мемлекеттік бюджет кірісінің құрылымы және олардың динамикасы. Мемлекеттік бюджет шығындары және олардың негізгі бағыттары. Бюджеттік процесс.

Оқыту нәтижелері: республиканың дамыуында экономикалық және әлеуметтік есептерді шығару бойынша студенттің бюджеттің түсініктемесі мен рөлі туралы, сонымен қатар бюджет туралы заңдылықтарды білу керек


14

2/3

HSET 26 модулі

KEHS 3221 «Қаржылық есесптіліктің халықаралық стандарттары» 1-1-0-5

Пререквизиттері:

КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері:

Aud 3307 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: бухгалтерлік есептің әр-түрлі салаларында қаржылық есесптіліктің халықаралық стандарттары бойынша ілім алу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ҚЕХС мағынасын ашу. Қаржылық инструменттер. Есепті кезең аяқталған соң жағдайлар. Құрылысқа келісім-шарттар. Жұмыскерлерді марапаттау. Мемлекеттік субсидияларды есепке алу және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашу. Қарыздар бойыншга шығындар. Аралық қаржылық есептілік. Ауыл шаруашылық.

Оқыту нәтижелері: қаржылық есесптіліктің халықаралық стандарттары бойынша теоретикалық білімді тәжірибе жүзінде бухгалтерлік есепті жүргізу барысында қолдана білу керек.

HSET 26 модулі

KEHS 3221 «Қаржылық есесптіліктің халықаралық стандарттары» 1-1-0-5

Пререквизиттері:

КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері:

Aud 3307 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: бухгалтерлік есептің әр-түрлі салаларында қаржылық есесптіліктің халықаралық стандарттары бойынша ілім алу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ҚЕХС мағынасын ашу. Қаржылық инструменттер. Есепті кезең аяқталған соң жағдайлар. Құрылысқа келісім-шарттар. Жұмыскерлерді марапаттау. Мемлекеттік субсидияларды есепке алу және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашу. Қарыздар бойыншга шығындар. Аралық қаржылық есептілік. Ауыл шаруашылық.

Оқыту нәтижелері: қаржылық есесптіліктің халықаралық стандарттары бойынша теоретикалық білімді тәжірибе жүзінде бухгалтерлік есепті жүргізу барысында қолдана білу керек.

15

3/5

HSET 26 модулі

5В050800 3222

KBT 3222 «Қаржылық және басқарушылық талдау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

РА 4308 1-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: экономикалық талдаудың базалық концепциясын қарастыру, басқарудың функциясы ретінде қаржылық және басқарушылық талдаудың салыстырмалы сипаттамысн жүргізуді білу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: экономикалық талдаудың негіздері. Экономикалық талдаудың объектісі, пәні және түрлері. Экономикалық талдаудың әдістері мен қабылдаулары. Кәсіпорынның қаржылық талдауы. Қаржылық талдаудың маңызы, міндеттері және түсінігі. Баланс құрылымын талдау. Қаржы қорытындысын талдау.

Оқыту нәтижелері: студент қаржылық есептілікпен жұмыс жасауды үйрену керек, қаржылық тәуекелділік пен оны бағалау бойынша әдістерді білу керек.

HSET 26 модулі

HE 3222 «Халықаралық экономика» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

5В050800 2206 Мак Мак 2206 2-1-0-3

Постреквизиттері:

5В050800 4309 SE 4309 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: халықаралық экономикалық қатынастар туралы ілім алы, еңбекті халықаралық бөлу және экономиканы интернациализациялай, капиталдың қозғалымы және т.б. туралы зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: халықаралық экономиканың мәні, халықаралық экономикадағы функционалдық өзара байланыстар. Тауар мен қызметтегі халықаралық сауда. Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік теориясы. Халықаралық сауда теориясындағы негізгі концепциялар және олардың дамуы. Халықаралық саудадағы қазіргі тәжірибенің классикалық теориясының сәйкес келмейтін мәселелері.

Оқыту нәтижелері: студент халықаралық еңбек бөлінісі туралы, макроэкономикалық талдаудың қазіргі жағдайдағы әдістерін білу, халықаралық экономикалық байланыстардың келешектігін анықтауды білуі тиіс.


16

3/5

HSET 26 модулі

ЕТ 3223 «Экономикалық талдау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

РА 4308 1-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерге экономикалық талдау бойынша теориялық ілімін беру және экономикалық талдау нәтижелерін қолдануды үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: кәсіпорынның КЭАТ әдістемелік негіздері. Факторлардың әсерін өлшеу әдістері. Өндіріс пен өнім өткізуді талдау.

Кәсіпорынның еңбек ресурстарын қолдануын талдау. Негізгі өндірістік қорлардың қолданылуын талдау.Оқыту нәтижелері: студенттер кәсіпорынның барлық экономикалық іс-әрекетінің көрсеткіштерін талдай білуі керек.


HSET 26 модулі

ЕТ 3223 «Экономикалық талдау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

КЕ 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

РА 4308 1-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерге экономикалық талдау бойынша теориялық ілімін беру және экономикалық талдау нәтижелерін қолдануды үйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: кәсіпорынның КЭАТ әдістемелік негіздері. Факторлардың әсерін өлшеу әдістері. Өндіріс пен өнім өткізуді талдау.

Кәсіпорынның еңбек ресурстарын қолдануын талдау. Негізгі өндірістік қорлардың қолданылуын талдау.Оқыту нәтижелері: студенттер кәсіпорынның барлық экономикалық іс-әрекетінің көрсеткіштерін талдай білуі керек.Бейіндік пәндер циклі

17

2/3

TKUBAShEE 29 модулі

ТКUBЕЕ 4303 «Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі есептің ерекшеліктері» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

KE 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің туристік және қонақүй кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті жүргізуге өзекті білім алуы мен дағдылануы кезінде туристік қызметті көрсетудегі олардың шын мәнісіне жақындауы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: туризм қоғамдық өмірдің құбылысы ретінде. Туристік өнімдердің экономикалық мазмұны. Туризмдегі есептің теоретикалық негіздері. Операторлық тур қызметінің есебі. Турагенттік қызмет есебі. Туристік саладағы сауданың есеп ерекшеліктері. Қонақжайлылық кәсіпорын қызметтің қазіргі нарықтағы субъекті ретінде. Қонақжайлылық кәсіпорындағы шығындар есебі. Қоғамдық тамақтану операциясының есебі.

Оқыту нәтижелері: туристік кәсәпорындағы бухгалтерлік есептің шартты принциптері туралы түсінігі қалыптасуы қажет.

.


ASEBB 29 модулі

ASE 4303 «Әлеуметтік сала экономикасы» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

Kar 2208 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: әлеуметтік сфера салаларының теориялық негізін беру, әлеуметтік сфераның жағдайын тәжірибелік талдау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: денсаулық сақтау, ҚР білім кешені, мәдениет, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сауда, қоғамдқ тамақтану, ғылым экономикасы. Бюджеттік өзара әсер және жоспарлау.

Оқыту нәтижелері: студенттер әлеуметтік сфера салаларының қызмет ету аясының экономикалық тиімділігін анықтауды білу керек.


18

2/3

TKUBAShEE 29

AShЕЕ 4304 «Ауылшаруашылығындағы есептің ерекшеліктері» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

KE 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің ауыл шаруашылығын жүргізу тәртібі туралы, ауыл шаруашылығы жүмысы өндірісіне қойылатын талаптарға сәйкес есептің ұйымдастырылуы мен методикасын меңгеруі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ауылшаруашылық өндірісі спецификасымен анықталатын бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. Ауылшаруашылық ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі қағидалары. Ауылшаруашылығындағы материалдық емес активтер және негізгі қаражаттардың есеп ерекшеліктері.

Оқыту нәтижелері: студент ауыл шаруашылығын өндіруді есепке алу бойынша теориялық және тәжірибелік дағдысын қолдануды білуі керек.

ASEBB 29

BB 4304 «Бизнесті бағалау» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

KE 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: әр-түрлі оформадағы шаруашылықтардың бизнесінің құнын бағалаудың негізгі әдістері мен жолдарын сонымен қатар белгі бір мақсатқа жету бойынша кешенді бағалаудызерделек болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: бизнесті бағалау қағидалары, құн стандарттары, нарық құнын негіздеу, инвестициялық құн. Бизнесті бағалаудың кірістік тәсілі, кірістерді капитализациялау әдістері, бизнесті бағалаумен байланысты тәуекелділіктерді топтастыру, бизнесті бағалаудың нарықтық тәсілі, акцияның өтемпаздығы, капитал тәуекелдігінің әдісі, келісім әдістері, активтерді жинақтау әдісі.

Оқыту нәтижелері: бизнесті бюағалау бойынша незігі әдістерімен жэоладарын және қағидаларын білі, іс-әрекеттегі бизнестің жалпы өзің, сонымен қатар кәсіпорынның жеке мүлкін бағалауын жүргізе білу керек.

19

3/5

KBEA 30 модулі

КЕ II 3305 «Қаржылық есеп II» 2-1-0-5

Пререквизиттер:

КE 2301 2-1-0-4

Постреквизиттер:

Aud 3307 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ҚЕХС сәйкес ұйымның қаржылық есептілігінің қалыптастыруға қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу және өндеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ҚЕХС зерделеу: Кәсіпорындардың бірігуі. Объединение предприятий. Консолидерленген қаржылық есеп. Инвестициалық мүлік. Айналымнан тыс активтер. Бағалық міндеттемелер. Жалға алуды есепке алу. Валюта курсының әсері. Пайда салынган салықтар. Ассоцирленген коспанияларға инвестициялар. Қаржылық инстурменттерді есепке алу және бағалау. Акцияға пайда. Компанияның есептік саясатының өзгеруі.

Оқыту нәтижелері: студент ҚЕХС және ҚЕСЖ туралы, есепке алу объектісі бойынша бухгалтерлік шоттардың жүйесін білу керек.

KBEA 30 модулі

КЕ II 3305 «Қаржылық есеп II» 2-1-0-5

Пререквизиттер:

КE 2301 2-1-0-4

Постреквизиттер:

Aud 3307 2-1-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ҚЕХС сәйкес ұйымның қаржылық есептілігінің қалыптастыруға қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу және өндеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ҚЕХС зерделеу: Кәсіпорындардың бірігуі. Объединение предприятий. Консолидерленген қаржылық есеп. Инвестициалық мүлік. Айналымнан тыс активтер. Бағалық міндеттемелер. Жалға алуды есепке алу. Валюта курсының әсері. Пайда салынган салықтар. Ассоцирленген коспанияларға инвестициялар. Қаржылық инстурменттерді есепке алу және бағалау. Акцияға пайда. Компанияның есептік саясатының өзгеруі.

Оқыту нәтижелері: студент ҚЕХС және ҚЕСЖ туралы, есепке алу объектісі бойынша бухгалтерлік шоттардың жүйесін білу керек.20

3/5

KBEA 30 модулі

ВЕ II 3306 «Бақарушылық есеп II» 2-1-0-5

Пререквизиты:

BE 3302 1-1-0-5

Постреквизиттер:

РА 4308 1-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттер басқармалық есепті белгілеудің мәнін игеруді қамти отырып, ұйым есебі жүйесінде кәсіпорын жетекшісіне ақпараттық әдістер дайындап, анықталған басқармалық шешімді қызмет үрдісінде қолдана білу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: басқарушылық есеп негізі. Өндірістік есептер шығыны. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығын есебінің әдістері. Шешімді қабылдауға арналған ақпараттар. Жоспарлау мен басқаруға арналған ақпараттар.

Оқыту нәтижелері: толығымен бөлінген шығындарды және уақытша шығындарды пайдалану жүйесінде калькуляциялап, кіріс және шығыс есебін құрастыра білу.


KBEA 30 модулі

ВЕ II 3306 «Бақарушылық есеп II» 2-1-0-5

Пререквизиты:

BE 3302 1-1-0-5

Постреквизиттер:

РА 4308 1-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттер басқармалық есепті белгілеудің мәнін игеруді қамти отырып, ұйым есебі жүйесінде кәсіпорын жетекшісіне ақпараттық әдістер дайындап, анықталған басқармалық шешімді қызмет үрдісінде қолдана білу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: басқарушылық есеп негізі. Өндірістік есептер шығыны. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығын есебінің әдістері. Шешімді қабылдауға арналған ақпараттар. Жоспарлау мен басқаруға арналған ақпараттар.

Оқыту нәтижелері: толығымен бөлінген шығындарды және уақытша шығындарды пайдалану жүйесінде калькуляциялап, кіріс және шығыс есебін құрастыра білу.

21

3/5

KBEA 30 модулі

Aud 3307 «Аудит» 2-1-0-6

Пререквизиты:

КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиты:

РА 4308 1-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: аудиторлық қызметтің стандарттарының қағидалары мен концепцияларын анықтау болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: аудит мағынасы, түсінігі және түрлері. ҚР аудиторлық қызметті нормативті реттеу жүйесі. Басқару және аудит. Аудиторлық тәуекел. Ұйымдастыру және аудиторлық дәлелдерді алу әдістері. Аудитті жүргізу тәртібі және ұйымдастыру. Аудиттің сапасын бағалау.

Оқыту нәтижелері: алынған теоретикалық білімді тәжірибеде қоладана білу керек.


KBEA 30 модулі

Aud 3307 «Аудит» 2-1-0-6

Пререквизиты:

КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиты:

РА 4308 1-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: аудиторлық қызметтің стандарттарының қағидалары мен концепцияларын анықтау болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: аудит мағынасы, түсінігі және түрлері. ҚР аудиторлық қызметті нормативті реттеу жүйесі. Басқару және аудит. Аудиторлық тәуекел. Ұйымдастыру және аудиторлық дәлелдерді алу әдістері. Аудитті жүргізу тәртібі және ұйымдастыру. Аудиттің сапасын бағалау.

Оқыту нәтижелері: алынған теоретикалық білімді тәжірибеде қоладана білу керек.


22

2/3

PASKBE 31 модулі

РА 4308 «Практический аудит» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

Aud 3307 2-1-0-6

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: аудиторлық қызметті реттеу бойынша нормативті-құқықтық актілерді және заңдарды зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: сату мен сатып алу циклінің аудиті. Өндіріс аудитінің циклі. Өткізу мен қаржылық нәтиже кезеңдерінің аудиті. Ақша аудиті мен оның эквиваленттері. Ұзақмерзімді активтердің аудиті. Капитал мен міндеттемелер аудиті. Аудиттегі талдау. Сәйкестік аудиті.еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың аудиті. Аудиттің басқа түрлері

Оқыту нәтижелері: алынған теоретикалық білімді тәжірибеде қоладана білу керек.


PASKBE 31 модулі

РА 4308 «Практический аудит» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

Aud 3307 2-1-0-6

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: аудиторлық қызметті реттеу бойынша нормативті-құқықтық актілерді және заңдарды зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: сату мен сатып алу циклінің аудиті. Өндіріс аудитінің циклі. Өткізу мен қаржылық нәтиже кезеңдерінің аудиті. Ақша аудиті мен оның эквиваленттері. Ұзақмерзімді активтердің аудиті. Капитал мен міндеттемелер аудиті. Аудиттегі талдау. Сәйкестік аудиті.еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың аудиті. Аудиттің басқа түрлері

Оқыту нәтижелері: алынған теоретикалық білімді тәжірибеде қоладана білу керек.


23

3/5

PASKBE 31 модулі

SЕ 4309 «Салықтық есеп» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

3217 SSS 3217 2-1-0-5

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттің шаруашылық субъектілерде салықтық есепті жүргізу және ұйымдастыру бойынша білімді қалыптастыру болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: салықтық есептің жалпы сипаттамасының қажеттілігі. Салықтық есептің функциялары мен тәсілдері. Ұйымның салықтық саясаты. Жылдық кірістің жиынтық есебі. Заңды тұлғаның жылдық кірістік жиынтығынан салықтық есепті шегеру.

Оқыту нәтижелері: салықтық есеп жүйесі туралы білу, шаруашылық субъектілерде салықтық есепті құқықтық қалыптастыру бойынша ақпараттық базаларды қолада білу.


PASKBE 31 модулі

SЕ 4309 «Салықтық есеп» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

3217 SSS 3217 2-1-0-5

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттің шаруашылық субъектілерде салықтық есепті жүргізу және ұйымдастыру бойынша білімді қалыптастыру болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: салықтық есептің жалпы сипаттамасының қажеттілігі. Салықтық есептің функциялары мен тәсілдері. Ұйымның салықтық саясаты. Жылдық кірістің жиынтық есебі. Заңды тұлғаның жылдық кірістік жиынтығынан салықтық есепті шегеру.

Оқыту нәтижелері: салықтық есеп жүйесі туралы білу, шаруашылық субъектілерде салықтық есепті құқықтық қалыптастыру бойынша ақпараттық базаларды қолада білу.


24

3/5

PASKBE 31 модулі

КBЕ 4310 «Компьютерлік бухгалтерлік есеп» 1-2-0-7

Пререквизиттері:

2301 КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялармен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: 1С-Бухгалтерия 8 бағдарламасының Қазақстанға арналған ұғымы. Бағдарлама элементтерімен жұмыс, жоспар есебін ретке келтіру. Қаржылық қорытындының, еңбекақы төлеудің, ақша қаражаттарының, материалдардың, негізгі қаражаттардың автоматизацияланған есебі. Қаржылық есептемені қалыптастыру.

Оқыту нәтижелері: студент бухгалтерлік бағдарламаларды қолдану бойынша жұмыс жасаудың негізгі қағидаларын практикалық дағдыларын меңгеру, бухгалтерлік бағдарламаларда құжаттарды еңгізуді, сервистік мүмкіншіліктерді қолдана білу керек.PASKBE 31 модулі

КBЕ 4310 «Компьютерлік бухгалтерлік есеп» 1-2-0-7

Пререквизиттері:

2301 КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялармен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: 1С-Бухгалтерия 8 бағдарламасының Қазақстанға арналған ұғымы. Бағдарлама элементтерімен жұмыс, жоспар есебін ретке келтіру. Қаржылық қорытындының, еңбекақы төлеудің, ақша қаражаттарының, материалдардың, негізгі қаражаттардың автоматизацияланған есебі. Қаржылық есептемені қалыптастыру.

Оқыту нәтижелері: студент бухгалтерлік бағдарламаларды қолдану бойынша жұмыс жасаудың негізгі қағидаларын практикалық дағдыларын меңгеру, бухгалтерлік бағдарламаларда құжаттарды еңгізуді, сервистік мүмкіншіліктерді қолдана білу керек.


25

3/5

KSEE 32 модулі

KEE 4311 «Құрылыстағы есептің ерекшеліктері» 2-1-0-7

Пререквизиттер:

КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылыс ұйымдарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыруын және әдістерін оқыту болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: құрылыс қызметінің экономикалық мәні және оның құқықтық негіздері. Құрылыстағы келісім қатынастары. Құрылыс өнімдерінің сметалық құны. Құрылыс қызметіндегі есеп ерекшеліктері. Құрылыстағы капитал салымдарын қаржыландыру көздерінің есебі.

Оқыту нәтижелері: басқарушылық шешімдерді қабылдағанда қазіргі жағдайдағы есепті ақпаратардың мағынасы және рөлі туралы түсінігі боуы керек, құрылыс кәсіпорындарында б/е стандарттары, негізгі қағидаларын білуі тиіс.


BZhTB 32 модулі

ВZh 4311 «Бюджетті жоспарлау» 2-1-0-7

Пререквизиты:

SZh 3219 2-1-0-5

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: қаржылық нәтижелер бөлімінде бюджетті жоспарлаумен танысу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: қаржылық нәтижелерді жоспарлау. Ақша қаражаттарының қозғалысын жоспарлау. Инвестицияларды қолдану көздерімен бағыттарын жоспарлау. Есептеу балансын жоспарлау.

Оқыту нәтижелері: студент кәсіпорында жиынтық және операциялық бюджетін жоспаралауы бойынша практикалық дағдыны игеру тиіс.26

3/5

KSEE 32 модулі

SEE 4312 «Саудадағы есептің ерекшеліктері» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

КЕ 2301 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: мақсаты "Бүхгалтерлік есеп қағидалары", "Қаржылық есеп" базалық курстары негізінде сауда ұйымдарында бухгалтерлік есепті жүргізудің ерекшеліктерін тереңдеп зерделеу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: саудадағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негізі және негізгі қағидалар. Сауда кәсіпорындарында ғы тауар түсімдерін есептеу. Тауарларды өткізу есебі. Ыдыстың және ыдыстық материалдарды есептеу. Тауар шығындарын есептеу. Тауар қозғалысы мен бары туралы материалдық-жауапты тұлғаның есептілігі. Саудадағы тауарларды түгендеу. Кәсіпорындағы қоғамдық тамақтанудың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру ерекшеліктері. Саудадағы қаржылық қорытындылар мен айналдыру шығындарының есебі.

Оқыту нәтижелері: саудада б/е жүргізу бойынша әдістерімен ұйымдастыру туралы


BZhTB 32 модулі

TB 4312 «Тәукелділікті бағалау» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

КE 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: еңбек нарығының аймақтық ерекшеліктерін, аймақтық экономиканың негіздерін зерделеу болып табылады

Негізгі бөлімдер мазмұны: аймақтық экономиканың теоретикалық негіздері. Қоғамның өндірістік күшін рационалды түрде қалыптастыру және еңбекті территориялыдық бөлу. Аймақтың табиғи-шаруашылық жағдайларын талдау. Еңбек нарығының аймақтық ерекшеліктері. Еңбек нарығында еңбекпен қамту бойынша мемлекеттік саясат. Аймақтық экономиканың жүзеге асырылуының құқықтық және бюджеттік-қаржылық механизмдері.

Оқыту нәтижелері: студент аймақтың табиғи-шаруашылық жағдайларын талдау бойынша ілімді меңгеруі тиіс. Еңбек нарығында еңбекпен қамту бойынша мемлекеттік саясатты
«Кәсіпорын экономика» кафедрасының меңгерушісі Б.А. Ахметжанов


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет