«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.бет8/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
#20593
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Пререквизиті:Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика пәні мұғалімдерін мектеп математика курсы мен қатар ЖОО-ның курстарында ПІБ-ды іске асыруға даярлау.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру тарихындағы пәнаралық және пәнішілік байланыстар. ПІБ-дың ролі мен орны; оқыту мазмұнындағы ПІБ-дың түрлері, классификациясы. ПІБ-дың психологиялық негіздері. ПІБ-ды іске асырудың әдістемелік жолдары. ПІБ-ды жоспарлау. Жоспар-карталар. Арифметика мен геометрияның өзара байланыстары. Негізгі мектеп алгебра және геометрия курстарының өз ара байланыстары. Геометриялық фигуралардың алгебралық сипатталуы. Геометриялық есептерді шешудің алгебралық әдісі. Орта мектеп алгера және геометрия курстарының өз ара байланыстары. Үш айнымалысы бар теңдеулер жүйесін скаларлық көбейтінді арқылы шешу. Негізгі мектеп геометрия курсында анализ бастамаларын оқытудың пропедевтикасы. Алгебралық есептерді шығаруға үйретудегі анализ бастамаларының дидактикалық ролі. «Денелердің көлемі» тақырыбын оқытуда интегралды қолдану. Дифференциалдық теңдеулер – физикалық, биологиялық, т.б. процестердің математикалық модельдері.

5. Құзіреттілігі: ЖОО-да өтілген «Мектеп математика курсының пәнаралық байланыстары» атты арнайы курстың мазмұнын тереңдету, болашақ мұғалімдерді мектеп математика курсы мен қатар ЖОО-ның курстарында ПІБ-ды іске асыруға даярлау.

6. Күтілетін нәтиже: Пәнді толық меңгерген студент математика пәнін оқыту барысында пәнді басқа ғылымдармен байланыстыра отырып, оқушыларға терең білім бере алады.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор
в) Мектепте математиканы саралап оқыту
Дифференцированное обучение математики в школе
Differentiated teaching mathematics at school

MМSO 4306

DOMSh 4306

DTMS

43061. Пререквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Дидактикалық көзқарас тұрғысынан – мектеп алдында қордаланған мәселелерді, соның ішінде математикалық білім беруде саралап оқытудың жаңа уәжге негізделген әдістемелік жүйесін құру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепте математиканы саралап оқыту – барлық оқытушылар мен методисттерді іс жүзінде толғандыратын күрделі проблема.

Бірақ «әркімге жетуді» талап ету, «әркімге жақындау» үшін жеке тұлға оқушылар туралы көп білу керек, ал бұл сұрақтар тек математиканы оқыту әдістемесінде ғана емес, психология мен дидактикада да тиісті деңгейде қарастырылмаған. Сондықтан қарастырып отырған «Мектепте математиканы саралап оқыту» арнайы курсында осы проблеманың негізгі өзекті сұрақтары қарастырылады.5. Құзіреттілігі: Болашақ математика пәнінің мұғалімі математиканы саралап оқытудың негіздерін; психологияда қарастырылатын оқушылардың жеке тұлғалық жеке қасиеттерінің кейбір сипаттамаларын; математикалық қабілеттілік, оның параметрлерін; математиканы саралап оқытудың жолдарын білулері керек.

6. Күтілетін нәтиже: Берілген білімді толықтай меңгеріп, оны өз қажеттілігіне пайдалану.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор

5

а) Математикадан сыныптан тыс жұмыстар
Внеклассная работа по математике
Outside the classroom work in mathematics

MSTZh 4307
VRM

4307
OCWM 4307КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

2

3

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1. Пререквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі.

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: «Математикадан кластан тыс жұмыстар» пәні бойынша белгіленген бағдарлама «Математика» мамандығында оқитын студенттерге берілетін білім көлемін анықтайды. Лекция мазмұны тек қана теориялық материалдар ғана емес, сонымен қатар практикалық мазмұны бойынша кластан тыс жұмыстардың әртүрлі түрлерінің жоспарларымен, газет нобайларымен, сызбалармен, таблицалық материалдармен қамтылған.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикадан сыныптан және мектептен тыс жұмыстар. Үйірме жұмыстары. Тақырыптық сабақ. Аудан ұғымы. Жоғары кластар функция мен теңдеулер. Табиғаттағы, техникадағы теңдеулер. Тізбектер. Жоғарғы класс оқушылары үшін комбинаторика элементтері. Математика және математиктер туралы тарихи мәліметтер. Математикалық саяхат. Кластан тыс оқу математикалық шығармалар. Мектептегі математикалық баспасөз. Математикалық кештер, математикалық сайыстар түрлерін ұйымдастыру. Математикалық фокустар, офизмдер. Математикалық ребустар, анаграммалар, т.с.с. математикалық апталық. Топтық жарыс. Математикалық олимпиада, турнир және сайыстарды. Математикалық көңілді тапқыштар клубы. Математикалық поэзия. Басқатырғыштар. Математикалық очерктер мен есептер. Математикадағы аналогия және индукция. Геометрия 11 сыныптар үшін стереометрияның 10 есебі. Математикалық индукция. Теңсіздіктер. Тізбектер. Прогрессия. Қосынды. Шектеусіз қатарлар. Тізбектегі бөлшектер. Периодты ондық бөлшектер.Математикалық диктант, мазмұндама және шығарма. Рефераттар жазу.

5. Құзіреттілігі: Мектепте математиканы оқыту барысында оқушылардың математика- ға дайындығын жан-жақты жетілдіруге дайындау; Студенттерді әрбір кластан тыс жұмысты жүйелі түрде жүргізу әдістерін, оларды ұйымдастыруда және өткізуде жетекшілік жасау әдістерін үйренуге дағдыландыру.

6. Күтілетін нәтиже: Студент математикадан сыныптан тыс жұмыстар түрлерін, олардың әдістемесін біледі.

Т.Аймұратова,

аға оқытушы.


б) Математикадан олимпиада есептерін шешу жолдарын үйрету әдістемесі
Методика обучения решению олимпиадных задач по математике
Technique of training to the decision of problems in mathematics Olympiad

MOEShZhUA 4307

MOROZM 4307


TTDPMO 4307
1. Пререквизиті: Элементарлы математика, Математиканы оқыту әдістемесі

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Олимпиадалық есептерді жинақтау, оларды шығарудың тиімді жолдарын үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру сапасын арттырудың бірден бір жолы – оқушылардың іздену, зерттеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту. Олимпиада есептері мен логикалық есептерді шығару, ғылыми жобалардың тақырыптарын ұсынып, іздеу-зерттеу дағдыларын қалыптастыру, бағыттау.

5. Құзіреттілігі: Болашақ мұғалімдерді мектеп оқушыларын математикадан пән олимпиадаларына дайындау жолдары мен талаптарын жүзеге асыруға үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Олимпиадалық есептер шығару әдістерін меңгереді.

С.Қ.Меңліқожаевапедагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент
в) Геометрияның экстремумдық есептерін туындыны пайдаланбай шығару әдістері
Методы решения задач на экстремум по геометрии без применения производной
Methods for solving extremum problems in geometry without the use of derivative

MSTZh 4307

MRZEGPP 4307

MSEPGWD

43071. Пререквизиті: Элементарлы математика, Математиканы оқыту әдістемесі

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: «Математикадан кластан тыс жұмыстар» пәні бойынша белгіленген бағдарлама «Математика» мамандығында оқитын студенттерге берілетін білім көлемін анықтайды. Лекция мазмұны тек қана теориялық материалдар ғана емес, сонымен қатар практикалық мазмұны бойынша кластан тыс жұмыстардың әртүрлі түрлерінің жоспарларымен, газет нобайларымен, сызбалармен, таблицалық материалдармен қамтылған. Практикалық сабақтар мазмұны лекцияда көрсетілген материалды негізге ала отырып аудиторияны сынып бөлмесі ретінде қарастырып, практика жүзінде біліктілігін іске асыруға дағдыландырады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикадан сыныптан және мектептен тыс жұмыстар. Үйірме жұмыстары. Тақырыптық сабақ. Аудан ұғымы. Жоғары кластар функция мен теңдеулер. Табиғаттағы, техникадағы теңдеулер. Тізбектер. Жоғарғы класс оқушылары үшін комбинаторика элементтері. Математика және математиктер туралы тарихи мәліметтер. Математикалық саяхат. Кластан тыс оқу математикалық шығармалар. Мектептегі математикалық баспасөз. Математикалық кештер, математикалық сайыстар түрлерін ұйымдастыру. Математикалық фокустар, офизмдер. Математикалық ребустар, анаграммалар, т.с.с. математикалық апталық. Топтық жарыс. Математикалық олимпиада, турнир және сайыстарды. Математикалық көңілді тапқыштар клубы. Математикалық поэзия. Басқатырғыштар. Математикалық очерктер мен есептер. Математикадағы аналогия және индукция. Геометрия 11 сыныптар үшін стереометрияның 10 есебі. Математикалық индукция. Теңсіздіктер. Тізбектер. Прогрессия. Қосынды. Шектеусіз қатарлар. Тізбектегі бөлшектер. Периодты ондық бөлшектер.Математикалық диктант, мазмұндама және шығарма. Рефераттар жазу.

5. Құзіреттілігі: Мектепте математиканы оқыту барысында оқушылардың математика- ға дайындығын жан-жақты жетілдіруге дайындау; Студенттерді әрбір кластан тыс жұмысты жүйелі түрде жүргізу әдістерін, оларды ұйымдастыруда және өткізуде жетекшілік жасау әдістерін үйренуге дағдыландыру.

6. Күтілетін нәтиже: Бұл пәнді толық меңгерген студент мектепте жоғарғы санатты мұғалім болуға мүмкіндігі мол.

Т.Аймұратова,

аға оқытушы.6

а) Компьютерлік томографияның математикалық есептері
Математические задачи компьютерной томографии
Mathematical problems of computerized tomograph

KTME 4309

MZKT


4309

MPCT


4309

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер, Сандық әдістер

2. Постреквизиті: Қорытынды аттестация

3. Пәннің мақсаты: Студенттерге математикалық физиканың кері есептерінің практикалық қолданысы болатын компьютерлік томографияның теориялық негіздерін меңгерту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Компьютерлік томографияның математикалық есептері мен интегралдық геометрия есептерінің арасындағы байланыс. Әртүрлі қисықтар үйірі үшін интегралдық геометрия есептерінің қойылымдары. Интегралдық геометрия есептерінің шектеулі-айырымдық және дифференциалды-айырымдық аналогтарының шартты орнықтылығы.

5. Құзіреттілігі: Ғылым мен техниканың әртүрлі облыстарындағы қолданбалы есептерді шешуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгерген студент өзінің дипломдық жұмысын орындау барысында, одан әрі орта мектепте математиканы бүгінгі күн талабына сай оқытуда қолданатын болады.

Ғ.Б.Баканов,

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор


б) Математикалық физиканың кері есептері
Обратные задачи математической физики
Inverse problems of mathematical physics

MFKE4309
OZMF

4309


LPMP

4309


1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер, Сандық әдістер

2. Постреквизиті: Қорытынды аттестация

3. Пәннің мақсаты:

Курстың басты мақсаты – жаратылыстанудың әртүрлі облыстарындағы қолданбалы кері есептерді шешуге үйрету.4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық физиканың кері және корректілі емес есептерінің анықтамасы. Кері есептердің қойылымдарының классификациясы. А.Н.Тихонов бойынша шартты корректілі есеп ұғымы. Штурм-Лиувилль кері есебінің қойылымы. Сейсмиканың кері кинематикалық есебінің қойылымы. Ньютон потенциалы теориясы кері есебінің қойылымы. Алгебра, геометрия мен математикалық талдау пәндеріндегі корректілі емес есептердің мысалдары. Жай дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептердің қойылымдары. Интегралдық теңдеулердің корректілігі. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептердің қойылымдары.

5. Құзіреттілігі: Жаратылыстанудыің әртүрлі облыста- рындағы қолданбалы кері есептерді шешуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Ғылыммен айналысуға одан әрі мүмкіндігі кеңейеді.

Ғ.Б.Баканов,

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор


в) Математикалық физиканың шартты корректілі есептері.

Условно корректные задачи математической физики


Conditionally well-posed problems of mathematical physics

MFShКЕ 4309

UKZMF 4309


CWPPMP 4309
1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер, Сандық әдістер

2. Постреквизиті: Қорытынды аттестация

3. Пәннің мақсаты: Курстың басты мақсаты – жаратылыстанудың әртүрлі облыстарындағы математикалық физиканың шартты корректілі есептерін шешуге үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық физика- ның корректілі емес есептері. Шартты корректілі есеп ұғымы. А.Н.Тихонов теоремасы, алгебра, геометрия мен математикалық талдау пәндеріндегі корректілі емес есептердің мысалдары. Фредгольмнің және Вольтерраның интегралдық теңдеулерінің корректілігі.

5. Құзіреттілігі: Жаратылыстанудың әртүрлі облыстарындағы математикалық физиканың корректілі емес есептерін шешуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Ғылыммен айналысуға одан әрі мүмкіндігі кеңейеді.

Ғ.Б.Баканов,

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор7

а) Конструктивтік білім беру әдістері
Конструктивное обучение
Сonstructive training

KBBA 4310
KO 4310
CT 4310

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: педагогика, психология және тұрақты даму.

2. Постреквизиті: педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Оқушылар күні бұрын берілген тапсырма мен де сабақ үстінде берілген тапсырмалармен қосымша ізденеді, өз бетімен дайындалады. Оқушы ой қиялының дамуына, пікір айтуына еркіндік беріледі.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тәсіл кең тараған.
Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа неме-се сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған білімдері-мен өзара әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделген. Сындарлы тео-рияның тиімділігін жақтаушылардың басым бөлігі дайын білім беруге негізделген оқыту тәсіл-дерінің білімді меңгеру былай тұрсын, олар бойынша терең түсінік қалыптастырып, бастапқы білімді жаңа біліммен өзара байланыстыруға да мүмкіндік тудыра бермейтінін тілге тиек етеді.

5. Құзіреттілігі: Топқа бөліп, ой қозғайды Ұжыммен жұмыс жасайды
Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды Мәтінмен өздері танысады
Тақырыптағы ең құнды нәрсені анықтауды ұсынады Әр түрлі әдістер арқылы мәтінді зерттейді
Негізіг ерекшеліктерін тануға бағыттайды Жеке талдайды, қарайды, салыстырады
ерекшелігі туралы сұрақ қояды Ізденеді, жауап береді
Өз ойларын жазуды ұсынады Ойларын қорытып, оны қағаз бетіне түсіреді
Ойларын қорытуға бағыттайды Өз тұжырымдамасын жасайды.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы өзгенің пікірімен санасуға үйренеді; Әр түрлі шығармашылық жұмыстарға дағдыланады; Өз пікірін қорғай дәлелдей алады; Топпен жұмыс істеуге үйренеді; Жан дүниесін тәрбиелейді.

Калиев Б.К. – техника ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор


Оқуға түскен жылы 2014 ж.

М-14-1у (жеделдетілген)

1

а) Геометриялық есептерді шешу әдістемесі
Методы решения геометрических задач
Methods for solving geometric problems

GEShA 2210

MPGZ


2210
MSGP

2210


КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1. Пререквизиті: Элементарлы математика, Геометрия

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: - Арифметикалық және геометриялық прогрессия тақырыптарынанан алған білімдерін жүйелеу;

- теориялық білімдерін және формулаларды есеп шығару барысында тиімді пайдалану;

- есеп шығару әдістерін тиімді таңдауды қалыптастыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Геометриялық есептерді шешу барысында әдістер негізінен үш әдіс: геометриялық (белгілі теоремалар тізбегін қолдана отырып, логикалоық талдау жасау көмегімен талап етілген тұжырым шығарылып алынады); алгебралық (тұжырымдаманы дәлелдеу немесе ізделінді шаманы, әртүрлі геометриялық шамалардың арасындағы тәуелділіктің негізінде теңдеулер немесе теңдеулер жүйесін құру арқылы тікелей есептеу жолымен орындалады); аралас (есепті шешудің кейбір бөлімдері геометриялық, ал екінші бір бөлігі – алгебралық әдіспен шешіледі).

Геометриялық есептерді шешудің математикалық білім беруде алатын орны ерекше. Есептерді шешу іскерлігі оқу материалын терең меңгерудің, математикалық даму деңгейінің ең негізгі көрсеткіші болып табылады.5. Құзіреттілігі: Есептерді шешуді үйрену үшін көп жұмыс жүргізу қажет. Сонымен қатар шыдамды және қайсар болу керек. Өз бетінше есептер шешуді сан қилы жолдарын іздестіру қажет. Есеп шығару көбінесе байқап көру әдісімен, іздену іс-әрекетімен қатар жүреді.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгерген студент болашақ математика пәнінің кәсіби мұғалімі бола алады.

Т.Аймұратова,

аға оқытушы.


б) Планиметрия есептерін шешу әдістемесі
Методика решение задач планиметрии
Techniques for solving problems planimetryPEShA 2210

MRZP


2210
TSPP

2210
1. Пререквизиті: Элементарлы математика, Геометрия 1,2

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Геометриялық салулар теориясының дамуымен геометрияның және математиканың басқа салаларының барлық тарихы байланысты.

Студенттің математикалық дайындығында геометриялық салулар ерекше роль атқарады. Студенттің математикалық талпыныстарын дамытуға және логикалық дағдыларын қалыптастыруға жазықтықтағы салу есептерінен басқа бір де есептердің түрлері қажетті материал бере алмайды.4. Пәннің қысқаша мазмұны: Конструктивтік геометрияның негіздері. Конструктивтік геометрияның негізгі ұғымдары. Геометриялық салулардың құралдары. Қарапайым геометриялық салу есептері. Жазықтықтағы нүктелердің геометриялық орны. НГО туралы түсінік. НГО табу. Салу есептерін шешу әдісі. Аполлоний шеңбері. Жазықтықтағы қозғалыстар. Параллель көшіру. Осьтік симметрия. Нүкте арқылы бұру. Гомотетия. Гомотетияның анықтамасы. Инверсия. Алгебралық әдіс. Геометриялық салуларды алгебралық әдіспен шешу. Циркуль және сызғыштың көмегімен шешілмейтін кейбір есептер. Дөңгелектің квадратурасы. Кубтық теңдеудің түбірлерін табу туралы, кубты екі еселеу туралы есеп. Бұрыштың трисекциясы туралы есеп. Белгілі бір құралдармен ғана шешуге болатын геометриялық салу есептері. Тек циркульдің көмегімен салу. Тек сызғыштың көмегімен салу. Көпжақтардың қималарын салу есебі шешу әдістері. Фигураларды кескіндеу теориясының негізгі ұғымдары. Параллель проекциялау және оның қасиеттері. Сызбаға қойылатын талаптар. Жазық фигураларды параллель проекциялауда кескіндеу. Польк-Шварц теоремасы. Параллель проекциялауда кеңістік фигураларын кескіндеу. Көпжақтардың қималарын салудың әдістері. Іздер әдісі. Іштей проекциялау әдісі. Түзулерді және жазықтықтағы параллель көшіру әдісі.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет