«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.бет9/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
#20593
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5. Құзіреттілігі: Геометриялық салулар теориясының дамуымен геометрияның және математиканың басқа салаларының барлық тарихы байланысты. Салу есептері практикада көп кездеседі. Сонымен қатар геометриялық табу есептерінің шешілетіндігін не шешілмейтіндігін салу арқылы айқындауға болады.

6. Күтілетін нәтиже: Тапсырмаларды толық меңгерген студент планометрия есептерін шығаруды игереді.


Т.Аймұратова,

аға оқытушы.


в) Стериометрия есептерін шешу әдістемесі
Методика решения задач стериометрии
Methods of solving problems steriometrii

SEShA

2210


MRZS

2210
MSPS

22101. Пререквизиті: Элементарлы математика, Педагогика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Пәнді оқыту мақсаты – математика тарихы мәліметтерін және заңдылықтарын, қолдану аспектілерін студенттердің болашақ қызметінде қолдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялық материалды жүйелі түрде баяндап, студенттердің қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту мақсаты математика тарихы мәліметтерін және заңдылықтарын, қолдану аспектілерін магистранттардың болашақ қызметінде қолдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялық материалды жүйелі түрде баяндап, магистранттардың қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.

5. Құзіреттілігі: Пәнді оқыту мақсаты математика тарихы мәліметтерін және заңдылықтарын, қолдану аспектілерін магистранттардың болашақ қызметінде қолдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялық материалды жүйелі түрде баяндап, магистранттардың қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.

6. Күтілетін нәтиже: Тапсырмаларды толық меңгерген студент стериометрия есептерін шығаруды игереді.

С.К.Меңліхожаева

педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент2

а) Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі
Теория и методика преподавания математики
Theory and Methods of Teaching Mathematics

MОТА 2212

TMPM


2212

TMTM 2212БПТК/БДКВ/BDOC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

Ауызша/

Устно/


Orally/

1.Пререквизиті: Элементарлы математика, Педагогика, Этнопедагогика

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3.Пәннің мақсаты: Болашақта математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдерді нақты білімдермен, практикалық дағдылармен қаруландыру және студенттердің педагогикалық ой- өрісінің дамуына көмектесу болып табылады.

4.Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы методика. МОМ және оның міндеттері. МОМ-ның басқа ғылымдармен байланыстары. Жалпы білім беретін мектептерде математиканы оқытудың маңызы мен мақсаттары. Математика бағдарламалары, оқулықтары мен оқу құралдары. Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстар. Математиканы оқытудың дидактикалық принциптері мен оқыту әдістері. Математиканы оқытудың ғылыми әдістері. Математиканы оқытудағы индукция мен дедукция, анализ бен синтез, аналогия. Математиканы пәннің ерекшелігі. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы және сабақ жоспарларын жасауы. Оқушылардың білімін, білігін және дағдысын бағалау. Математиканы оқытудағы инновациялық технологияларды қолдану. Оқытудың мектеп курсындағы математикалық ұғымдар, сөйлемдер және дәлелдеулер. Пікір және ой қорыту. Математикалық пікірлердің негізгі түрлері. Қажетті және жеткілікті шарттар. Теоремаларды дәлелдеу әдістері.

5. Алгебраны оқытудың әдістемесі. Мектептің 1-11 сыныптарында шамаларды оқыту әдістемесі. Математикалық өрнектер және теңбе-тең түрлендірулер. Мектеп математика курсындағы теңдеулер мен теңсіздіктерді және олардың жүйелерін оқыту методикасы. Функционалдық пропедевтика. Функция ұғымын енгізу методикасы. Мектеп математика курсында функцияларды оқыту методикасы (сызықтық, квадраттық, дәрежелік, көрсеткіштік және логарифмдік функциялар) Математиканы оқытуда есептеулерді ұйымдастыру, алгоритмдер. Математиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану (электронды оқулықтар, интерактивті тақта, т.б.).

Геометрияны оқытудың теориялық негіздері және әдістемесі. Мектеп геометрия курсының логикалық құрылымы. 7-сыныптағы геометрияның жүйелі курсының алғашқы сабақтары. Алғашқы теоремаларды дәлелдеу. «Параллельдік», «Параллель көшіру» тақырыптарын оқыту методикасы. «Векторлар» тақырыбын оқыту әдістемесі. Геометриялық түрлендірулерді оқыту әдістемесі (центрлік және осьтік симметриялар, параллель көшіру, бұру, ұқсастық түрлендірулері). Жазықтықтағы салу есептері. «Фигуралардың теңдігі», «Көпбұрыштар», «Үшбұрыштағы метрикалық қатынастар» тақырыптарын оқыту әдістемесі. «Іштей және сырттай сызылған көпбұрыштар» тақырыбын оқыту әдістемесі.

Құзіреттілігі: Болашақта математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдерді нақты білімдермен практикалық дағдылармен қаруландыру және студенттердің педагогикалық ой өрісінің дамуына көмектесу болып табылады.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгерген студент болашақ математика пәнінің кәсіби мұғалімі бола алады.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор
б) Математиканы оқыту теориясының негіздері
Основы теории преподавания математики

Fundamentals of the theory of teaching mathematics
MOTN

2212
OTPM

2212

FTTM


2212
1.Пререквизиті: Элементарлы математика, Педагогика, Этнопедагогика

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3.Курстың мақсаты :

Бұл курс болашақ мектеп мұғалімдеріне мектеп математикасын оқытудың әдістемесін игертіп, студенттердің интеллектуалдық ой-өрісін кеңейтіп, мектеп оқушыларының математикалық білім алуын ұйымдастырудың жалпы заңдары мен заңдылықтары, принциптері, сабақты ұйымдастырудың формалары мен әдістері жөніндегі жалпы жағдайларын дұрыс түсінуді, олардың математикалық ойлауын дамытуды, математиканы оқыту әдістемесінің философиямен, психология және педагогикамен байланысын түсінуіне көмектесуді алдына мақсат етіп қойған. Курсты оқу барысында студенттер негізгі мектептегі математика курсының мазмұнымен, оқыту әдістемесімен танысады, білім, білік, дағдыларын қалыптастырады.4. Курстың (пәннің) мазмұны:

Жалпы білім беретін мектептерде математиканы оқытудың маңызы мен мақсаттары. Математика бағдарламалары, оқулықтары мен оқу құралдары. Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстар. Математиканы оқытудың дидактикалық принциптері мен оқыту әдістері. Математиканы оқытудың ғылыми әдістері. Математиканы пәннің ерекшелігі. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы және сабақ жоспарларын жасауы. Оқушылардың білімін, білігін және дағдысын бағалау. Оқытудың мектеп курсындағы математикалық ұғымдар, сөйлемдер және дәлелдеулер. Пікір және ой қорыту. Математикалық пікірлердің негізгі түрлері. Қажетті және жеткілікті шарттар. Теоремаларды дәлелдеу әдістері.

Негізгі мектептің сыныптарында шамаларды оқыту әдістемесі.. Математикалық өрнектер және теңбе-тең түрлендірулер. Мектеп математика курсындағы теңдеулер мен теңсіздіктерді және олардың жүйелерін оқыту әдістемесі.Мектеп математика курсында функцияларды оқыту әдістемесі.Математиканы оқытуда есептеулерді ұйымдастыру, алгоритмдер. Математиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану.

Негізгі мектеп геометрия курсының логикалық құрылымы. 7-сыныптағы геометрияның жүйелі курсының алғашқы сабақтары. Алғашқы теоремаларды дәлелдеу. Геометрияның негізгі тақырыптарын оқыту әдістемесі.5. Құзіреттілігі: Болашақта математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдерді нақты білімдермен практикалық дағдылармен қаруландыру және студенттердің педагогикалық ой өрісінің дамуына көмектесу болып табылады.

6. Күтілетін нәтиже: Тапсырмаларды толық меңгерген студент болашақ математика пәнінің кәсіби мұғалімі бола алады.

В.Е.Серікбаева

педагогика

ғылымдарының кандидаты, акад.профессор

в) Математика педагогикасы
Педагогика математики

Pedagogy of MathematicsMP

2212
PM 2212

PM 22121. Пререквизиті: Элементарлы математика, Педагогика, Этнопедагогика

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3.Курстың мақсаты : Бұл курс болашақ мектеп мұғалімдеріне мектеп математикасын оқытудың әдістемесін игертіп, студенттердің интеллектуалдық ой-өрісін кеңейтіп, мектеп оқушыларының математикалық білім алуын ұйымдастырудың жалпы заңдары мен заңдылықтары, принциптері, сабақты ұйымдастырудың формалары мен әдістері жөніндегі жалпы жағдайларын дұрыс түсінуді, олардың математикалық ойлауын дамытуды, математиканы оқыту әдістемесінің философиямен, психология және педагогикамен байланысын түсінуіне көмектесуді алдына мақсат етіп қойған. Курсты оқу барысында студенттер негізгі мектептегі математика курсының мазмұнымен, оқыту әдістемесімен танысады, білім, білік, дағдыларын қалыптастырады.

4. Курстың (пәннің) мазмұны:

Жалпы білім беретін мектептерде математиканы оқытудың маңызы мен мақсаттары. Математика бағдарламалары, оқулықтары мен оқу құралдары. Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстар. Математиканы оқытудың дидактикалық принциптері мен оқыту әдістері. Математиканы оқытудың ғылыми әдістері. Математиканы пәннің ерекшелігі. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы және сабақ жоспарларын жасауы. Оқушылардың білімін, білігін және дағдысын бағалау. Оқытудың мектеп курсындағы математикалық ұғымдар, сөйлемдер және дәлелдеулер. Пікір және ой қорыту. Математикалық пікірлердің негізгі түрлері. Қажетті және жеткілікті шарттар. Теоремаларды дәлелдеу әдістері.

Орта мектептің сыныптарында шамаларды оқыту әдістемесі.. Математикалық өрнектер және теңбе-тең түрлендірулер. Мектеп математика курсындағы теңдеулер мен теңсіздіктерді және олардың жүйелерін оқыту әдістемесі.Мектеп математика курсында функцияларды оқыту әдістемесі.Математиканы оқытуда есептеулерді ұйымдастыру, алгоритмдер. Математиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану.

Орта мектеп математика курсының логикалық құрылымы. 10-11-сыныптағы математика жүйелі курсының алғашқы сабақтары. Алғашқы теоремаларды дәлелдеу. 10-11 сыныптағы математика курсының негізгі тақырыптарын оқыту әдістемесі.5. Құзіреттілігі: Болашақта математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдерді нақты білімдермен практикалық дағдылармен қаруландыру және студенттердің педагогикалық ой өрісінің дамуына көмектесу болып табылады.

6. Күтілетін нәтиже: Тапсырмаларды толық меңгерген студент болашақ математика пәнінің кәсіби мұғалімі бола алады.

В.Е.Серікбаева

педагогика

ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


3

а) Математикалық есептер шешу практикумы
Практикум по решению математических задач
Workshop on solving mathematical problems

МEShP 2301
PPMZ

2301


WSMP

2301


КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Алгебра және сандар теориясы, Геометрия

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика, Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Математикадан есептер шығаруды үйрету практикумы курсын оқыту болашақ математика мұғалімдердің кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта мектептегі математика пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық ұғымдарды қалыптастыру мен математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер шығаруда тиімді қолдануға дағдыландыру.

Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер өз пәндерін терең меңгеруі, пәнге аса қызығушылық тудыруы керек.4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикадан есептер шығаруды үйрету практикумы – негізгі математикалық курстарды математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты болашақта математика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру болып табылады. Берілген оқу бағдарламасының (силлабустың) маңызды аспектісі есептер шешудің оқыту және шәкірттерді есептер шеше білуге үйретудің жолдары туралы әдістемелік түсініктер қалыптастыру болып табылады.

5. Құзіреттілігі:

  • есептер шығаруға қажетті білім, білік, дағдыны қалыптастыру;

  • есептер шығару барысында ойды жүйелеп, оның тиімділігін арттыруға қажетті әдістерді қолдана білуі;

  • ойлау әрекетіне қажетті теориялық, практикалық мәселелерді меңгеруі;

курс бағдарламасы бойынша теориялық, практикалық білімді толық меңгеру;

- Оқу және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрену.6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент әртүрлі ғылыми-техникалық құбылыстар мен процестердің математикалық моделін зерттеуге қолданатын болады.


Т. Аймұратова,

аға оқытушы


б) Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу әдістемесі
Методика решения тригонометрических и уравнений и неравенств
Methods of solving trigonometric equations and inequalities andTTTShA

2301

MPTUN

2301


MSTEI

2301

1. Пререквизиті: Элементарлы математика, математикалық талдау.

2.Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Пәннің мақсаты негізгі мектеп бағдарламасы бойынша алгебра курсындағы тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шеше білу әдістерін, оған қойылатын талаптарды игере білуге, теориялық материалдарды есептерді шығаруға қолданып, ұштастыра білуге үйренуі тиіс.

4.Пәннің қысқаша мазмұны: Тригоно-метриялық теңдеулер мен теңсіздік-терді шешу әдістемесі курсы есептерді шешудің әдістемесімен байланыстыратын бір бөлімі. Негізгі тригонометриялық формулалар, тригонометриялық функциялардың қасиеттері; бұрыштардың тригонометриялық функция-ларының мәндері, қос бұрыштық формулалары, дәрежелерді төмендету формулалары, қосу формулалары, тригонометриялық теңдеулерді шешу, кері тригонометриялық функциялар, мтригонометриялық теңсіздіктерді шешу.

5. Құзіреттілігі: Аталған курсты оқыту болашақ математик мұғалімдерінің алатын теориялық білімдерінің аясын кеңейту орта мектептің математика курсы бойынша тригонометриялық ұғымдарды қалыптастыру, есептер шығаруды дағдыландыру.

6. Күтілетін нәтиже: Тригонометриялық есептерді шығару әдістерін меңгереді.

А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


в) Параметрі бар теңдеулер мен теңсіздіктері және олардың жүйелері
Уравнения и неравенства с параметром и их системы
Equations and inequalities with a parameter and their systems

PBTTOZh 2301

UNPS


2301

EIWPTS


2301
1. Пререквизиті: Элементарлы математика, математикалық талдау.

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Пән бойынша параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуге үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерге оқу материалын мектеп математикасы курсымен тығыз байланысты баяндау және тиісті мөлшерде есептерді шешу. Параметрлі теңдеу, параметрлі теңдеулер жүйесін шешу, параметрлі теңсіздіктер жүйесін шешу.

5. Құзіреттілігі: Аталған курсты оқыту болашақ математик мұғалімдерінің алатын теориялық білімдерінің аясын кеңейту. Параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуді дағдыландыру

6. Күтілетін нәтиже: Параметрлік теңдеулер мен теңсіздіктер есептерін шығару әдістерін меңгереді.

С.К.Меңліхожаева

педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент4

а) Математика тарихы мен метологиясы
Методология и история математики
Methodology and History of Mathematic

MTM 2209
MIM

2209
MHM

2209


БПТК/БДКВ/BDOC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

Ауызша/

Устно/


Orally/

1. Пререквизиті: Элементарлы математика, Дифференциалды теңдеулер

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Математиканың даму тарихы мәліметтерінің негізінде математикалық ұғымдар мен теориялардың қалыптасуын, ішкі мазмұны мен логикасының кеңеюін көрсету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математика тарихының пәні мен даму кезеңдері, көне дәуір математикасының қалыптасуы мен дамуы. Математиканың басқа ғылымдармен байланысы. Алғашқы математикалық теориялар. Ортағасырлық исламдық шығыс және еуропада математиканың дамуы. XVII-XIX ғ.ғ математика. Кеңестік дәуірдегі математика мен математикалық білім берудің дамуы. Қазақстанда математикадан жоғары кәсіби білім беру саласының қалыптасуы. Қазақстандық математиканың ғылыми мектептері. Математикадан тарихи мәліметтерді оқыту процесінде мектепте қолдану.

5. Құзіреттілігі: Орта мектептің математика сабағында тарихи мәліметтерді: математикалық ұғымдардың, теориялардың даму тарихынан, ғылым салаларын маетматикаландырудан – қолдану дағдылары.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент материалдарын болашақ маман ретінде пайдалана алады.

А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


б) Математикалық білім беруді ақпараттандыру жүйелері
Системы информатизации математического образования
Information system of mathematics education

MBBAZh 2209

SIMO


2209

ISME


2209


1.Пререквизиті: Элементарлы математика, Дифференциалды теңдеулер

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика мұғалімінің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: білім беруді ақпараттандырудың мазмұны мен талаптары; компьютерлік математиканың негізгі бағдарламалық жүйелері: Excel, MatCad, Matlab, Maple, mathematica, MUPAD, Eureka. Мектеп математикасы мен жоғары математика курстарын оқытуда Excel, MatCad және Maple бағдарламалық жүйелерін қолдану; Excel мен Maple жүйелерінде теңдеулер мен теңсіздіктерді, олардың жүйелерін, сызықтық алгебра мен минимакс есептерін шешу, екі және үш өлшемді графикалық жұмыстарды орындау; бір және көп аргументті функцияны дифференциалдау мен интегралдау операторлары, математикалық анализ, қарапайым дифференциалдық теңдеулер және ықтималдықтар теориясы есептерін шешуге MatCad пен Maple жүйелерін қолдану; екі және үш өлшемді графиктерді түрлендіру және анимациялау; Maple жүйесінде сызықтық программалау есептерін шешіп-зерттеу.

5. Құзіреттілігі: - білім беруді ақпараттандыруда әлемдік деңгейде қалыптасқан компьютерлік математиканың мазмұны мен міндеттерін, бағдарламалық жүйелерін таныстыру;

- компьютерлік математиканың танымал Excel, MathCad, Maple бағдарламалық жүйелерін орта мектептің математика курсында қолдану машықтары мен дағдыларын қалыптастыру.6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгерген студент өзінің дипломдық жұмысын орындау барысында, одан әрі орта мектепте математиканы бүгінгі күн талабына сай оқытуда қолданатын болады.

А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


в) Жаратылыстану және физика-математика бағытындағы сыныптарда дифференциалдық интегралдық есептеулерді оқыту

Преподование дифференциального и интегрального исчислений в классах естественного и физико-математического направлений

Of teaching of the differential and integral calculus classes of natural and physical and mathematical sciences


ZhFMBSDIEO 2209

PDIIKEFMN

2209

OTDICCNPMS 2209


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет