Келісілген жшс мту «кварц» директоры Сафарян В. Н. 2016жжүктеу 426.34 Kb.
бет1/3
Дата21.04.2019
өлшемі426.34 Kb.
  1   2   3


Келісілген

ЖШС МТУ «КВАРЦ» директоры

__________________ Сафарян В.Н.

«___» ___________ 2016ж
5B070500 «Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығы (2014 жылғы қабылдау)р/к №


ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

Элективтік пәндер тізімі

«Ұйымдастырылған жүйелерде процестерді модельдеу» білім беру бағдарламасы

«Объектілерді модельдеу және визуализациялау» білім беру бағдарламасы

1

2

3

4

1.

6/4

(БзП)


Bag 6 модулі

Bag 1203 «Бағдарламалау» 1-1-2-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

OBBN 2205 1-0-2-4

BKEZh 3306 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Нақты ғылымды игеру турғысынан қарағандағы пән ретінде программалаудың негізін меңгеру болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Программалау тілі алгоритмді жазу құралы ретінде. Жоғарғы деңгейдегі тілде программалау. Динамикалық айналымдар

Программалардың функциялары және құрылымы. Программа құрудың негізгі принциптері.Оқыту нәтижелері: Алгебра, математикалық анализ, математикалық статистика, сызықтық программалау есептерін жоғарғы денгейлі программалу тілдерін пайдаланып шығаруға үйрену.

Bag 6 модулі

Bag 1203 «Бағдарламалау» 1-1-2-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

OBBN 2205 1-0-2-4

BKEZh 3306 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Нақты ғылымды игеру турғысынан қарағандағы пән ретінде программалаудың негізін меңгеру болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Программалау тілі алгоритмді жазу құралы ретінде. Жоғарғы деңгейдегі тілде программалау. Динамикалық айналымдар

Программалардың функциялары және құрылымы. Программа құрудың негізгі принциптері.Оқыту нәтижелері: Алгебра, математикалық анализ, математикалық статистика, сызықтық программалау есептерін жоғарғы денгейлі программалу тілдерін пайдаланып шығаруға үйрену.

2.

5/3

(БзП)


Bag 6 модулі

BT 2204 «Бағдарламалау технологиялары» 1-0-2-3

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

Постреквизиттерi:

OBBN 2205 1-0-2-4

BKEZh 3306 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Бағдарламалаудың әдістемесі мен бағдарламалаудың технологиясының негiздерiн білу, программалау стилін пайдаланып бағдарлама құрастыруды оқытып үйрету, объекті-бағытталған программалау негізімен (Delphi) бағдарламалар құруды ұйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны:Алгоритмдік концепциялар мен моделдер. Құрылымдық әдістеме. Объектілі-бағытталған әдістеме негіздері. Жобалау технологиясы. Перспективтер. Компонеттік технология. Аспектілі-бағытталған программалау.

Оқыту нәтижелері:бағдарламалау технологиясының негіздерін, бағдарламалау стилін негізгі ұғымдарын білу; компьютермен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіру.

Bag 6 модулі

BT 2204 «Бағдарламалау технологиялары» 1-0-2-3

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

Постреквизиттерi:

OBBN 2205 1-0-2-4

BKEZh 3306 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Бағдарламалаудың әдістемесі мен бағдарламалаудың технологиясының негiздерiн білу, программалау стилін пайдаланып бағдарлама құрастыруды оқытып үйрету, объекті-бағытталған программалау негізімен (Delphi) бағдарламалар құруды ұйрету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Алгоритмдік концепциялар мен моделдер. Құрылымдық әдістеме. Объектілі-бағытталған әдістеме негіздері. Жобалау технологиясы. Перспективтер. Компонеттік технология. Аспектілі-бағытталған программалау.

Оқыту нәтижелері: бағдарламалау технологиясының негіздерін, бағдарламалау стилін негізгі ұғымдарын білу; компьютермен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіру.

3.

5/3

(БзП)


Bag 6 модулі

OBBN 2205 «Объектке-бағытталған бағдарламалау негіздері» 1-0-2-4

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

BT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

MPK 3309 1-1-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қолданып жүрген сандық әдістерді меңгеру, нәтижені интерпретациялау және визуализациялау меңгерту мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: VISUAL C/С++ тілінде интегралданған жүйемен жұмыс. С/С++ тілдерінде программалау. Microsoft Foundation Classes кітапханасы. ActiveX басқару элементтерін тұрғызу. Ресурастарды қолдана отырып ғылыми графиктер тұрғызу.

Оқыту нәтижелері: студенттерді объекті-бағытталған бағдарламалау классикалық теориянын негіздері және технологиялар мен бағдарламалау жүйелер дамытуын қазіргі тенденциялары ие болу.

OBB 20 модулі

OBBN 2205 «Объектке-бағытталған бағдарламалау негіздері» 1-0-2-4

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

BT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

MPK 3309 1-1-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қолданып жүрген сандық әдістерді меңгеру, нәтижені интерпретациялау және визуализациялау меңгерту мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: VISUAL C/С++ тілінде интегралданған жүйемен жұмыс. С/С++ тілдерінде программалау. Microsoft Foundation Classes кітапханасы. ActiveX басқару элементтерін тұрғызу. Ресурастарды қолдана отырып ғылыми графиктер тұрғызу.

Оқыту нәтижелері: студенттерді объекті-бағытталған бағдарламалау классикалық теориянын негіздері және технологиялар мен бағдарламалау жүйелер дамытуын қазіргі тенденциялары ие болу.

4.

5/3

(БП)


Bag 6 модулі

BKEZh 3306 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

OBBN 2205 1-0-2-4

Постреквизиттерi:

DBZh 3312 1-1-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру процесін ұйымдастыру және бағдарламалық жүйелерді өндірістік құрастырудың технологиялық принциптерін жүзеге асыру саласында қалыптасқан практикалық білімдерін жетілдіруді мақсат етіп қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпараттық технологиялар саласында қолданылатын стандарттар. БҚ-дың өмірлік циклі. БҚ-дың өмірлік циклінің моделі. Деректерді модельдеу. БҚ-ды жобалаудың обьектті-бағытталған ыңғайы. UML негізі. Объектті бағытталған анализ. Объектті-бағытталған жобалау.

Оқыту нәтижелері: - БҚ-дың өмірлік циклінің негізгі моделдерін;

Bag 6 модулі

BKEZh 3306 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

OBBN 2205 1-0-2-4

Постреквизиттерi:

DBZh 3312 1-1-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру процесін ұйымдастыру және бағдарламалық жүйелерді өндірістік құрастырудың технологиялық принциптерін жүзеге асыру саласында қалыптасқан практикалық білімдерін жетілдіруді мақсат етіп қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпараттық технологиялар саласында қолданылатын стандарттар. БҚ-дың өмірлік циклі. БҚ-дың өмірлік циклінің моделі. Деректерді модельдеу. БҚ-ды жобалаудың обьектті-бағытталған ыңғайы. UML негізі. Объектті бағытталған анализ. Объектті-бағытталған жобалау.

Оқыту нәтижелері: - БҚ-дың өмірлік циклінің негізгі моделдерін;

  • БҚ-дың өңдеудің құралы мен әдістерін;

  • БҚ-дың жобалаудың және анализдің құрылымдық ыңғайын.

5.

5/3

(БзП)


MMN 7 модулі

DMML 1207 «Дискретті математика және математикалық логика»

1-1-1-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

MA(I) 1211 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

MPK 3309 1-1-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Дискретті математика және информатика оның қосымшалар ең маңызды бөлімдері студенттерді таныстыру. Студенттерді оқыту барысында дағдылар сияқты жиынтығы, қосындылар мен жоққа шығарулардың формула, биномдық коэффициенттер, генераторлық функцияларын, графиктер мен желілерді, ағаштар, хроматические нөмірі, комбинаторика элементтері, шифрлар мен кодтарды бойынша операциялар ретінде дискретті объектілерінің тегін айналымын берді.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Комбинаторика. Бүтін сандар және бөлінгіштік

Пікірлер логикасы. Предикаттар логикасы.Оқыту нәтижелері: Есептілікті және логикалық операцияларды оларға, екілік қарым-қатынастарын және олардың түрлерін пайдалануға қажетті қасиеттері бар графиктер салу, маршрут анықтау.

MMN 7 модулі

DMML 1207 «Дискретті математика және математикалық логика»

1-1-1-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

MA(I) 1211 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

MPK 3309 1-1-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Дискретті математика және информатика оның қосымшалар ең маңызды бөлімдері студенттерді таныстыру. Студенттерді оқыту барысында дағдылар сияқты жиынтығы, қосындылар мен жоққа шығарулардың формула, биномдық коэффициенттер, генераторлық функцияларын, графиктер мен желілерді, ағаштар, хроматические нөмірі, комбинаторика элементтері, шифрлар мен кодтарды бойынша операциялар ретінде дискретті объектілерінің тегін айналымын берді.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Комбинаторика. Бүтін сандар және бөлінгіштік

Пікірлер логикасы. Предикаттар логикасы.Оқыту нәтижелері: Есептілікті және логикалық операцияларды оларға, екілік қарым-қатынастарын және олардың түрлерін пайдалануға қажетті қасиеттері бар графиктер салу, маршрут анықтау.

6.

6/4

БзП)


MMN 7 модулі

EMK 1208 «Есептеу математикасына кіріспе»

1-0-1-2

Пререквизиттері:

MA(I) 1211 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

ITMS 3310 1-1-1-5

ShKBT 3213 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Математикалық модельдеу және әр түрлі сипаттағы объектілерді олардың математикалық модельдерін құрудың негізгі критерийлерін зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сызықты алгебраның есептеу әдістері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері. Сызықсыз теңдеулер жүйесінің сандық әдістері. Матрицаның өзіндік мәні мен өзіндік векторын табу. Функцияларды параболалық интерполяциялау. Экстремалды есептерді шешу әдістері.

Оқыту нәтижелері: жаратылыстану түрлі салаларының құбылыстар мен процестердің математикалық модельдеу дағдыларын, сондай-ақ, қаржы және экономикалық процестерді модельдеу; оларды есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету код құру алгоритмдерін дамуымен математикалық модельдерін тергеу әдістерін зерттеу; Студенттердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту.

MMN 7 модулі

EMK 1208 «Есептеу математикасына кіріспе»

1-0-1-2

Пререквизиттері:

MA(I) 1211 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

ITMS 3310 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Математикалық модельдеу және әр түрлі сипаттағы объектілерді олардың математикалық модельдерін құрудың негізгі критерийлерін зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сызықты алгебраның есептеу әдістері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері. Сызықсыз теңдеулер жүйесінің сандық әдістері. Матрицаның өзіндік мәні мен өзіндік векторын табу. Функцияларды параболалық интерполяциялау. Экстремалды есептерді шешу әдістері.

Оқыту нәтижелері: жаратылыстану түрлі салаларының құбылыстар мен процестердің математикалық модельдеу дағдыларын, сондай-ақ, қаржы және экономикалық процестерді модельдеу; оларды есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету код құру алгоритмдерін дамуымен математикалық модельдерін тергеу әдістерін зерттеу; Студенттердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту.

7.

6/4

(БП)


MMN 7 модулі

MPK 3309 «Математикалық пішіндеуге кіріспе» 1-1-2-5

Пререквизиттері:

MТ(I) 1211 1-2-0-1

MТ(II) 1212 2-2-0-2

Постреквизиттерi:

HTUMKP 4301 1-0-1-7

FUMKР 4302 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Математикалық модельдеудің критерийлерін және әр түрлі математикалық модельдеудің объектілері бойынша табиғат процестерін құру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Математикалық пішінді тұрғызудың негізгі критерийлері. Табиғаттың іргелі заңдарынан алынатын пішіндер. Вариационды қағидаларға негізделген математикалық пішіндер. Пішіннің иерархиясы. Математикалық пішіндер арасындағы аналогия.

Оқыту нәтижелері: Құбылысты математикалық пішіндеу және жаратылыстанудың әр түрлі аймағындағы үрдістердің және де қоршаған орта есептерінің пішіндеуі, экономикалық үрдістердің және кейбір қиын қалыптасатын объектілердің пішіндеу біліктілігін иемдену.

MMN 7 модулі

MPK 3309 «Математикалық пішіндеуге кіріспе» 1-1-2-5

Пререквизиттері:

MТ(I) 1211 1-2-0-1

MТ(II) 1212 2-2-0-2

Постреквизиттерi:

HTUMKP 4301 1-0-1-7

FUMKР 4302 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Математикалық модельдеудің критерийлерін және әр түрлі математикалық модельдеудің объектілері бойынша табиғат процестерін құру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Математикалық пішінді тұрғызудың негізгі критерийлері. Табиғаттың іргелі заңдарынан алынатын пішіндер. Вариационды қағидаларға негізделген математикалық пішіндер. Пішіннің иерархиясы. Математикалық пішіндер арасындағы аналогия. Оқыту нәтижелері: Құбылысты математикалық пішіндеу және жаратылыстанудың әр түрлі аймағындағы үрдістердің және де қоршаған орта есептерінің пішіндеуі, экономикалық үрдістердің және кейбір қиын қалыптасатын объектілердің пішіндеу біліктілігін иемдену.

8.

5/3

(БП)


MMN 7 модулі

ITMS 3310 «Ықтималдық теориясы және математикалық статистика» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

MТ(I) 1203 1-2-0-1

DT 2213 1-2-0-3

Постреквизиттерi:

HTUMKP 4301 1-0-1-7

FUMKP 4302 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Ықтимал теориясының фундаментальды ұғымдарын терең меңгеріп, математикалық статистиканың есептерінің қойылу мен шешуін үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Информациялық жүйе бойынша қазіргі маман классикалық және қазіргі әдістерімен зерттелуін білу керек. Кейбір проблемаларды шешу үшін ықтималдық теориясы мен статистика әдістерін қолдана білу қажет.

Оқыту нәтижелері: - математикалық – ықтималдық моделдерін дұрыс жасауды керек етеді. Информациядағы жүйедегі мамандықтарындағы математикалық статистиканың әдістері базадағы берілгендерді өңдеуге керек.

MMN 7 модулі

ITMS 3310 «Ықтималдық теориясы және математикалық статистика» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

MТ(I) 1203 1-2-0-1

DT 2213 1-2-0-3

Постреквизиттерi:

HTUMKP 4301 1-0-1-7

FUMKP 4302 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Ықтимал теориясының фундаментальды ұғымдарын терең меңгеріп, математикалық статистиканың есептерінің қойылу мен шешуін үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Информациялық жүйе бойынша қазіргі маман классикалық және қазіргі әдістерімен зерттелуін білу керек. Кейбір проблемаларды шешу үшін ықтималдық теориясы мен статистика әдістерін қолдана білу қажет.

Оқыту нәтижелері: - математикалық – ықтималдық моделдерін дұрыс жасауды керек етеді. Информациядағы жүйедегі мамандықтарындағы математикалық статистиканың әдістері базадағы берілгендерді өңдеуге керек.

9.

5/3

(БзП)DBB 8 модулі

ZhB 3211 «Жобаларды басқару» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

OBBN 2205 1-0-2-4

Постреквизиттерi:

ShKBT 3213 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің білімін қазіргі заманғы ақпараттық қамтамасыздандыруды қолданумен ұйымды жоспарлау технологиялық басқаруды игеруге үйретеді.

Негізгі бөлімдер мазмұны: сұрақтар бойынша білімдер және дағдыларды нақтылы кешенің алуы: жобаның мақсаттарын анықтап және оны далелдеу еткізе алу; жобаның құрылымының аяқталуы, негізгі белгілері және жобалардың түрі, жобалардың мінездемесі, басқару функциялары жобамен, ұйымның тіршілік циклдегі жобалық технологияның орыны жобалардың басқару төңірегіндегі қазіргі программалық қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері:

  • жобалардың типтері және жобалардың қасиеттері.

  • жобаларды басқару функциялары,

  • жобаларды басқарудағы жаңа ақпараттық қамтама.

DBM 8 модулі

GKZhAK 3211 «Графикалық кескіндерді жасау әдістері мен құралдары» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

ВT 2204 1-0-2-3

OBBN 2205 1-0-2-4

Постреквизиттерi:

KGZh 4321 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Интерактивті компьютерлік графиканың казіргі заманғы графикалық кұралдарының көмегімен графикалык кескіндерді кұру және өңдеу міндеттері қарастырылады.

Оқыту нәтижелері: студенттер білуге міндетті: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру; сызбаларды салудың теориялық негіздрін; графикалық құралдар көмегімен сызбаларды құру негіздерімен; компьютерлік дизайндардың негіздерін меңгеру; қазіргі заманғы компьютерлік графика құралдарын және әдістерін меңгеру.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет