Келісілген жшс мту «кварц» директоры Сафарян В. Н. 2016жжүктеу 426.34 Kb.
бет2/3
Дата21.04.2019
өлшемі426.34 Kb.
1   2   3

10.

6/4

(БП)


DBB 8модулі

DBZh 3312 «Деректер базаларын жобалау» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-1

BT 2204 1-0-2-3

BKEZh 3306 1-1-1-5

Постреквизиттерi:

UZhBAK 4321 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: деректер базаларын құру және олардың қызмет ету аймағындағы терең теориялық білім және тәжірибені қамтамасыз ету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Деректер базалары теориясының негізгі ережелері, ДБ іске асыру кезінде оларды қолдану, сондай-ақ қолданбалы программалық жүйелерді құру және пайдалану үшін ДББЖ пайдалану әдістері қарастырылады.

Оқыту нәтижелері:

- деректер базаларының (ДБ) қызмет ету негіздері және деректер базаларын басқару жүйелері (ДББЖ) туралы түсінікке ие болуға;

- ДБ және ДББЖ-нің әр түрлі типтерінің қолдану аймақтарын және функционалды – логикалық құрылымын (архитектурасын) білуге;

- пәндік аймақтың мақсатын талдау негізінде ДБ-на талаптарды құрауды істей білуге..DBM 8 модулі

DBZh 3312 «Деректер базаларын жобалау» 1-1-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-1

BT 2204 1-0-2-3

BKEZh 3306 1-1-1-5

Постреквизиттерi:

UZhBAK 4321 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: деректер базаларын құру және олардың қызмет ету аймағындағы терең теориялық білім және тәжірибені қамтамасыз ету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Деректер базалары теориясының негізгі ережелері, ДБ іске асыру кезінде оларды қолдану, сондай-ақ қолданбалы программалық жүйелерді құру және пайдалану үшін ДББЖ пайдалану әдістері қарастырылады.

Оқыту нәтижелері:

- деректер базаларының (ДБ) қызмет ету негіздері және деректер базаларын басқару жүйелері (ДББЖ) туралы түсінікке ие болуға;

- ДБ және ДББЖ-нің әр түрлі типтерінің қолдану аймақтарын және функционалды – логикалық құрылымын (архитектурасын) білуге;

- пәндік аймақтың мақсатын талдау негізінде ДБ-на талаптарды құрауды істей білуге.11.

5/3

(БзП)
DBB 8модулі

ShKBT 3213 «Шешімдерді қабылдау және басқару теориясы» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

ZhB 3211 1-0-2-5

Постреквизиттерi:

BMAK 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты:ақпаратты өңдеу және басқару жүйелерін зерттеу мен жобалау үшін теорияны, басқару шешімдерін қабылдау әдістері мен технологияларын игеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ойлаудың негізгі әдістері, алгоритмдер теориясы, графтар теориясының негізгі түсініктері.

Оқыту нәтижелері: типтік процесстердің имитациондық модельдерін және ақпаратты өңдеу және басқару жүйелерін құрастыру, өз білімін тәжірибелік есептерді шешу үшін қолдану, тәжірибе жүзінде туындайтын сұрақтарды өз бетінше оқып білу үшін математикалық әдебиеттерді қолдану.

DBM 8модулі

VMTN 3213 «Визуализациялау және модельдеудің теориялық негіздері» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

GKZhAK 3211 1-0-2-5

Постреквизиттерi:

BAT 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: математикалық модельдеудің критерийлерін және әр түрлі математикалық модельдеудің объектілері бойынша табиғат процестерін құру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Пән шектерінде графикалық объекттердің визуализациясының және үлгілеудің негізгі аспекттері қау растырылады.

Оқыту нәтижелері: ЭЕМ-нің математикалық үлгісінің сауатты құрастыру, оның дискетизациясы және қолдануы бар есептеудің алгоритмдерін өңдеудің әдістерінің таңдауында дағдалыну.

12.

3/2

(БзП)KU 9 модулі

EOU 4214 «Экономика және өндіріті ұйымдастыру» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

ShKBT 3213 1-0-2-6

Постреквизиттерi: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Шаруашылықтың сауатты жүргізуі, технико-экономикалық мақсаттарды кәсіптік жағынан шешу, өсу қорларының іздеу және өндірісті жақсарту экономикалық білімді қажет етеді.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономика мәселелерін жүйелік зерртеу және өндірісті ұйымдастырудың әртүрлі салаларын қосқанда, күрделі қаржылардың мөлшерін жоспарлау, өндірістің техникауэкономикалық көрсеткіштерін анықтау, ИСО-9000, ИСО-14000 стандартау және сертификаттау көрсеткіштерін сипаттау.

Оқыту нәтижелері: өндірістің өндірістік және шарушылық инфрақұрылымын, ғылыми-техникалық жағынан дайындау және өндірісті жақсарту, конструкторлық іс құжаттарды дайындау және т.б.

KU 9 модулі

EOU 4214 «Экономика және өндіріті ұйымдастыру» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

VMTN 3213 1-0-2-6

Постреквизиттерi: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Шаруашылықтың сауатты жүргізуі, технико-экономикалық мақсаттарды кәсіптік жағынан шешу, өсу қорларының іздеу және өндірісті жақсарту экономикалық білімді қажет етеді.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономика мәселелерін жүйелік зерртеу және өндірісті ұйымдастырудың әртүрлі салаларын қосқанда, күрделі қаржылардың мөлшерін жоспарлау, өндірістің техникауэкономикалық көрсеткіштерін анықтау, ИСО-9000, ИСО-14000 стандартау және сертификаттау көрсеткіштерін сипаттау.

Оқыту нәтижелері: өндірістің өндірістік және шарушылық инфрақұрылымын, ғылыми-техникалық жағынан дайындау және өндірісті жақсарту, конструкторлық іс құжаттарды дайындау және т.б.

13.

3/2

(БзП)KU 9 модулі

EK 4215 «Енбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиттерi:-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: бірінші(адами) - жұмыскердің денсаулығының сақтау. Екі(өндірістік) - еңбектің өндірімділкінің өсуінің қамсыздандыруы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Енбек қорғаудың негізгі ережесі. Инструктаж. Эргономиқалық негіздері. Өндірістік санитария, өнеркәсіптік желдету. Шу мен дірілден қорғану. Өндірістік жарық.

Оқыту нәтижелері: қағидасы өндірістік ортасының факторларының арасында. Сол техниканың және технологияның айтылмыш деңгейінде төмендетуді қатал әсерді өндірістік фактор жұмыскерге қояды.

KU 9 модулі

EK 4215 «Енбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттері:

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиттерi:-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: бірінші(адами) - жұмыскердің денсаулығының сақтау. Екі(өндірістік) - еңбектің өндірімділкінің өсуінің қамсыздандыруы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Енбек қорғаудың негізгі ережесі. Инструктаж. Эргономиқалық негіздері. Өндірістік санитария, өнеркәсіптік желдету. Шу мен дірілден қорғану. Өндірістік жарық.

Оқыту нәтижелері: қағидасы өндірістік ортасының факторларының арасында. Сол техниканың және технологияның айтылмыш деңгейінде төмендетуді қатал әсерді өндірістік фактор жұмыскерге қояды.

14.

5/3

(БзП)
KU 9 модулі

TM 2216 «Теориялық механика» 2-1-0-3

Пререквизиттері:

MT(II) 1212 2-2-0-2

Bag 1203 1-1-2-2

Постреквизиттерi:

ITMS 3310 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: күштер әсерлерінен туындайтын денелердің механикалық қозғалыстарының ең жалпы заңдылықтарын анықтау, олардың іс жүзінде қолдану жолдарын көрсету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тербелмелі қозғалыстар. Еркін тербеліс. Еркін тербеліске кедергі күшінің әсері. Жүйе динамикасының негізгі теоремалары және бірінші интегралдары. Жүйенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теоремасы. Массалар кіндігінің қозғалысы туралы теоремасы.

Жүйенің кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теоремасы.Оқыту нәтижелері: Теориялық механика механикалық қозғалыстың және өзара әсерлесудің кез келген материялық денелер үшін ортақ болып келетін жалпы заңдарын зерттейді.

KU 9 модулі

TM 2216 «Теориялық механика» 2-1-0-3

Пререквизиттері:

MT(II) 1212 2-2-0-2

Bag 1203 1-1-2-2

Постреквизиттерi:

ITMS 3310 1-1-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: күштер әсерлерінен туындайтын денелердің механикалық қозғалыстарының ең жалпы заңдылықтарын анықтау, олардың іс жүзінде қолдану жолдарын көрсету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тербелмелі қозғалыстар. Еркін тербеліс. Еркін тербеліске кедергі күшінің әсері. Жүйе динамикасының негізгі теоремалары және бірінші интегралдары. Жүйенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теоремасы. Массалар кіндігінің қозғалысы туралы теоремасы.

Жүйенің кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теоремасы.Оқыту нәтижелері: Теориялық механика механикалық қозғалыстың және өзара әсерлесудің кез келген материялық денелер үшін ортақ болып келетін жалпы заңдарын зерттейді.

15.

3/2

(БзП)
KU 9 модулі

KG 2217 «Компьютерлік геометрия» 1-0-1-3

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

MТ( I) 1211 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

MPK 3309 1-1-2-5

FUMKР 4302 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: нысанның геометриялық қалыбының жаралғанының негізінің байқауы мен көмек эвм және геометриялық мақсаттың және визуализацияның мақсатының бірлескен шешімінің негізгі аспекттерінің мен игерушілік компьютерлердің ара түрлі қолданбалы облыс болып табылу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: іргелі және қолданбалы білімнің және құрылыстың және нысанның және үдерістің геометриялық қалыбының зерттеу ұсталығының выработка табысы.

Оқыту нәтижелері: білу бағдарламалық қамсыздандыруды модельдеу үшін, саралау білу және формализовать өзінің кәсіби қызметінің мақсаттарын және сайлау адекваттық ақпараттық технологияларды оның шешімі үшін; қазіргі аппаратты ақы-пұлдармен шешу.

KU 9 модулі

KG 2217 «Компьютерлік геометрия» 1-0-1-3

Пререквизиттері:

Bag 1203 1-1-2-2

MТ( I) 1211 1-2-0-1

Постреквизиттерi:

MPK 3309 1-1-2-5

FUMKР 4302 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: нысанның геометриялық қалыбының жаралғанының негізінің байқауы мен көмек эвм және геометриялық мақсаттың және визуализацияның мақсатының бірлескен шешімінің негізгі аспекттерінің мен игерушілік компьютерлердің ара түрлі қолданбалы облыс болып табылу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: іргелі және қолданбалы білімнің және құрылыстың және нысанның және үдерістің геометриялық қалыбының зерттеу ұсталығының выработка табысы.

Оқыту нәтижелері: білу бағдарламалық қамсыздандыруды модельдеу үшін, саралау білу және формализовать өзінің кәсіби қызметінің мақсаттарын және сайлау адекваттық ақпараттық технологияларды оның шешімі үшін; қазіргі аппаратты ақы-пұлдармен шешу.

16.

5/3

(БзП)GM 10 модулі

VBNKA 3218 «VB.NET-те қосымшаларды әзірлеу» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

BT 2204 1-0-1-3

OBBN 2205 1-0-2-4

Постреквизиттерi:

BMAK 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: VB.NET - конструкциялаудың және web программалаудың практикалық әдіс-айласының игерушілігі болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Студенттің тәлім-тәрбиесі сұрақтарға жобалау, VB.NET сайттың және порталдың сүйенішінің. Негізгі көңіл білімнің және дағдының алу, VB.NET зерттемесінің - қазіргі жағдайға VB.NET технологияның облысында лайықты аддендумдерін меңгеру.

Оқыту нәтижелері:

- аддендумнің VB.NET - мен игерушілік Microsoft ASP аддендумінің VB.NET - зерттемесінің технологиясының. Net VB.NET Forms;

Иелену:

- бағдарламалық жүйенің зерттемесінің интеграцияланған ортасымен мен көмек Microsoft Visual Studio зерттемесінің ортасымен танысу.KV 10 модулі

WT 3218 «WEB-технология» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

BT 2204 1-0-1-3

Постреквизиттерi:

BAT 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: VB.NET - конструкциялаудың және web программалаудың практикалық әдіс-айласының игерушілігі болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Студенттің тәлім-тәрбиесі сұрақтарға жобалау, VB.NET сайттың және порталдың сүйенішінің. Негізгі көңіл білімнің және дағдының алу, VB.NET зерттемесінің - қазіргі жағдайға VB.NET технологияның облысында лайықты аддендумдерін меңгеру.

Оқыту нәтижелері:

- аддендумнің VB.NET - мен игерушілік Microsoft ASP аддендумінің VB.NET - зерттемесінің технологиясының. Net VB.NET Forms;

Иелену:

- бағдарламалық жүйенің зерттемесінің интеграцияланған ортасымен мен көмек Microsoft Visual Studio зерттемесінің ортасымен танысу.17.

5/3

(БП)GM 10 модулі

3DM 3319 «3D- моделдеу» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

OBBN 2205 1-0-2-4

Постреквизиттері:

KG 3320 1-0-2-6

UZhBAK 4321 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістерін игеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: 3D кіріспе. 3D Studio Max қолдану интерфейсі және терезе жобасы. Базалыұқ объектілермен жұмыс. Объектілерді қайта бейнелеу. Модификаторлар. Модификаторларды қолдану. Объектілердің полигондарымен жқмыс жасау.

Оқыту нәтижелері: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру.

KV 10 модулі

3DM 3319 «3D- моделдеу» 1-1-1-5

Пререквизиттері:

OBBN 2205 1-0-2-4

Постреквизиттері:

KG 3320 1-0-2-6

UZhBAK 4321 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістерін игеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: 3D кіріспе. 3D Studio Max қолдану интерфейсі және терезе жобасы. Базалыұқ объектілермен жұмыс. Объектілерді қайта бейнелеу. Модификаторлар. Модификаторларды қолдану. Объектілердің полигондарымен жқмыс жасау.

Оқыту нәтижелері: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру.

18.

5/3

(БП)
GM 10 модулі

KG 3320 «Компьютерлік графика (Open GL, DirectX)» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

BT 2204 1-0-2-3

3DM 3319 1-1-1-5

Постреквизиттері:

KBPMR 4322 1-1-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: компьютерлік графика және оның негізгі есептері, КГ-ні қолдану аймағы, графикалық жүйе, қолданушы программистің графикалық интерфейсі, қолданбалы программалаудың (API) (Open GL DirectX) интерфейсі, қолданбалы Open GL интерфейсі,негізгі Open GL кітапханасы, көпбұрыштар мен рекурсия, енгізу және қолданушымен өзара әрекеттесу (интерактивті компьютерлік графика).

Оқыту нәтижелері: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру.

KV 10 модулі

KG 3320 «Компьютерлік графика (Open GL, DirectX)» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

GKZhAK 3211 1-0-2-5

Постреквизиттері:

KGZh 4321 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістері.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет