Кепілдік шарттары



жүктеу 39.07 Kb.
Дата11.07.2018
өлшемі39.07 Kb.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ


 1. Кепілдік тек келесілердің бар болуы жағдайында ғана жарамды:

 • бұйымның сериялық номерін, сату күнін, кепілдік мерзімін, сатушы-фирманың айқын көрінетін мөрлерін көрсетумен дұрыс және анық толтырылған кепілдік талоны.

 1. Тегін жөндеу осы кепілдік талонында көрсетілген кепілдік мерзімінің ішінде ғана жүзеге асырылады, бірақ сату күнінен бастап 12 айдан аспайтын мерзімде.

 2. Бұйымның сериялық номері және моделі кепілдік талонында көрсетілгендерге сәйкес келуі керек.

 3. Тігін машинасы Пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін бұзған жағдайда кепілдіктен алынып тасталынады.

 4. Тігін машинасы келесі жағдайларда кепілдіктен алынып тасталынады:

а) Егер тігін машинасында бөтен араласудың іздері бар болса немесе өкілетті емес сервистік орталықта бұйымды жөндеу талабы болса;

б) Егер Пайдалану бойынша нұсқаулықта келісілген жағдайларды қоспағанда бұйымның құрылысының немесе схемасының рұқсат берілмеген өзгертулері анықталса;

в) Егер тұрмыстық жағдайларда жұмыс істеу үшін арналған аппаратура өндірісте немесе кәсіби мақсаттарда пайдаланылса.


 1. Кепілдік келесі ақаулықтарға таралмайды:

а) Механикалық зақымданулар;

б) Бұйымның ішіне бөтен заттардың, денелердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуімен шақырылған зақымданулар;

в) Табиғат апаттарымен, өртпен, тұрмыстық оқиғалармен шақырылған зақымданулар;

г) Қоректендіру желілердің параметрлерінің және басқа да осыған ұқсас әсерлердің Мемлекеттік стандарттарға сәйкес келмеуімен шақырылған зақымданулар;

д) Стандартты емес шығыс материалдарын және бөлшектерді пайдаланумен шақырылған зақымданулар.


 1. Кепілдік керек-жарақтардың жинағын және қоректендіру элементтерін қоса, шығыс материалдарына таралмайды.

 2. Кепілдік өзіне мезгіл-мезгіл қызмет көрсетуді, бұйымды иесінің үйіне орнатуды, баптауды, тазалауды қоспайды.

 3. Бұйымның сапасы туралы шағымдар тек өкілетті сервистік компанияның бұйымның сапасын тексергенінен кейін және, қажет болған жағдайда соңғы сәйкес келетін қорытындыны бергенінен кейін ғана қарастырылады.

 4. Егер сервистік орталықтардың қызметтері соғыс, қоғамдық тәртіпсіздіктер, шекараны және хабарласу жолдарын жабу, көліктік шектеулер, табиғат апаттары және т.б. секілді күтпеген еңсерілмейтін күш жағдайларына байланысты бұзылатын болса, фирма кепілдік сервисі үшін жауапкершілікті көтермейді.

 5. Осы кепілдік қолданыстағы заңнамамен тұтынушыға берілген, оның заңды құқықтарын шектемейді.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кепілдік талоны титулдық бетте сатушының мөрлері бар болған жағдайда ғана жарамды!
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Гарантия действительна только при наличии:

- правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца.

2. Бесплатный ремонт производится только в течении гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне, но не более 12 месяцев со дня продажи .

3. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

4. Швейная машина снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации.

5. Швейная машина снимается с гарантии в следующих случаях:

а) если швейная машина имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;

б) если обнаружены несанкцированные изменения конструкции или схемы изделия за исключением случаев, оговоренных в Инструкции по эксплуатации;

в) если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в производстве или профессиональных целях.

6. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения;

б) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

в) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми фактами;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;

д) повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.

7. Гарантия не распространяется на расходные материалы, включая комплект принадлежностей и элементов питания.

8. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца, чистку.

9. Претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия уполномоченной сервисной компанией и, при необходимости, выдачи последней соответствующего заключения.

10. Фирма не несет ответственности за гарантийный сервис, если деятельность сервисных центров будет нарушена непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, такими как война, общественные беспорядки, блокада границ и путей сообщения, транспортные ограничения, стихийные бедствия и т.п.

11. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.



ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе!


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет