Күнге жалақы сақталмайтын оқу демалысын беруіңізді сұраймынДата02.11.2022
өлшемі19.28 Kb.
#177928

2-үлгі

(жіберілген)
201__ жылғы «_»_________
№_____

Бөлімшенің атауы,
бөлімше басшысының лауазымы,
бөлімше басшысының аты-жөні


Бөлімшенің атауы, бөлімнің немесе басқарманың атауы, қызметкердің лауазымы, қызметкердің аты-жөні (куәлік бойынша толық жазылуы)

ӨТІНІШ
Маған университеттің (ұйымның және т.б.) 201_ жылғы «__» ________ (анықтамадағы күн) № __ (анықтаманың нөмірі) анықтама-шақыруы негізінде емтихан сессиясын тапсыруға (дипломдық жобаны қорғауға, мемлекеттік емтихан тапсыруға) 201_ жылғы «__» ________ (демалыс басталатын күн) –201_ жылғы «__» ________ (демалыс аяқталатын күн) аралығындағы күнтізбелік ___ (саны) күнге жалақы сақталмайтын оқу демалысын беруіңізді сұраймын.201_ жылғы «__» ________

_________________


(қолтаңбасы)

Ішкі келісу:
201_ жылғы «__» ________
(демалыс басталатын күн) бастап күнтізбелік ___ (саны) күнге демалыс беруге келісемін.
Кадр қызметі:

201__ жылғы «__» ________ (демалыс басталатын күн) – 201_ жылғы«__» ________ (демалыс аяқталатын күн) аралығындағы күнтізбелік ___ (саны) күнге демалыс берілсін


___________________________
(бөлімше басшысының қолтаңбасы)
____________________________
(кадр қызметі басшысының қолтаңбасы)

_____________________________
(кадр қызметі жетекшісінің қолтаңбасы)


(келіп түскен)


201__ жылғы «__» _____№ __

Образец 2(отправлено)
___ ________ 201___ года
№_________

Должность руководителя,
название структурного подразделения,
Фамилия, инициалы руководителя структурного подразделения

от (должность сотрудника,


название отдела или управления,
структурного подразделения, ФИО сотрудника (полностью по удостоверению)ЗАЯВЛЕНИЕ


Прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы на основании справки-приглашения университета (организации)_ (номер справки) от «_» ______ 201_ года (дата справки) для сдачи экзаменационной сессии (для защиты дипломного проекта, для сдачи государственных экзаменов) с _______ (день начала отпуска) по ____________ (день окончания отпуска) на _ (число) календарных дней.


«__» ______ 201_ года

______________________


(личная подпись)

Визы:

Согласен предоставить отпуск с «__» ______ 201_ года (день начала отпуска) на __ (число) календарных дней:
Кадровая служба:

Предоставить отпуск с «__» _____201_ года (день начала отпуска) по «__» ____201_ года (день окончания отпуска) на __ (число) календарных дней
____________________________
(личная подпись руководителя подразделения)
_____________________________
(личная подпись руководителя кадровой службы)

______________________________
(личная подпись куратора кадровой службы)


(поступило)


«__»_____201__ года № ____


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет