Компютърни мрежибет1/23
Дата26.02.2018
өлшемі1.86 Mb.
#18696
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Компютърни мрежи

Появили се в средата на века, компютърните технологии само за няколко десетилетия заемат едно от челните места сред научно приложните области на техническия прогрес.

В своята "детска" възраст компютрите и компютърните системи се развиват автономно под формата на локализирани системи, обикновено разположени в своя специфична среда (машинна зала). С течение на времето компютърът от технологично чудо се превръща в ежедневна необходимост.

Появяват се проблеми с достъпа до компютрите и тяхното ефективно използване, особено при решаване на задачи с малка изчислителна сложност. Компютърът, макар и невероятен по изчислителна мощност остава изолиран от източниците и системите за събиране и пренасяне на информацията. Така по естествен път компютърните и комуникационните технологии намират своите допирни точки и се появява необходимост от проектиране и изграждане на свързани компютърни системи - компютърните мрежи. Те имат следните предимства по отношение автономните компютърни системи:  • съвременните процеси на информационна обработка са делокализирани върху обективно обусловена териториална структура, която ефективно се "покрива" от комуникационната система на компютърната мрежа;

  • прозрачната комуникационна среда, свързваща компютрите от мрежата, позволява развитието на системи за колективен потребителски достъп до отдалечен изчислителен ресурс и възможност за динамично преразпределяне върховите натоварвания в свързаното множество изчислителни ресурси;

  • свързаната система от компютри и принадлежащите им периферни устройства дава възможност за непряко резервиране на ресурси, при което се постига по-висока надеждност при относително по-малки разходи, по отношение на прякото (автономно) резервиране;

  • компютърните мрежи предлагат на крайните потребители гъвкава работна среда: мобилни точки на достъп до мрежовите конфигурации; динамичен избор на качество на обслужване; санкциониран достъп до отдалечени бази от данни и др.

След създаването на в края на 60-те години на първата мрежа от компютри -ARPANET, развитието на компютърните мрежи в технологичен и приложен аспект бележи непрекъснат възход.

Ако трябва да се търси синтезирано определение на понятието компютърна мрежа то е: група от автономни компютри свързани помежду си. Често понятията компютърна мрежа и разпределена изчислителна система (РИС) се употребяват като синоними. В теоретичен аспект има разлика между двете понятия. Когато се говори за компютърна мрежа не е задължително в ресурсите за колективен достъп да се включва ресурса “процесорно време”, когато се разглежда същността на една разпределена изчислителна система – процесорното време е базовият ресурс за колективен достъп. При РИС групата от свързани компютри може да се разглежда като една виртуална многопроцесорна изчислителна система.


1.Модели за функциониране на информационните системи.
Физическа и функционална структура на компютърните мрежи1.1.Модели за функциониране на информационните системи.


Когато в ежедневието се използва понятието информационна система популярното възприятие на въпроса се свързва с компютър, който подпомага дейността на човека при изпълнение на специфичен кръг от оперативни задачи. В този контекст за крайния потребител на информационната система нейната архитектура остава “скрита”, невидима, неосъзната. Когато се разглежда въпроса за моделите за функциониране на информационните системи се акцентира върху приложния смисъл на архитектурните аспекти в процеса на функциониране на една информационна система. Исторически и от архитектурна гледна точка информационните системи се базират върху два базови модела – модел на изчислителния център и модел на компютърната мрежа [e. tanenbaum]
При модела на Изчислителния център – изчислителната среда е териториално съсредоточена в една сграда, в която са осигурени необходимите условия за нормално функциониране: температура; влажност; непрекъсваемо захранване; физическа защита от несанкциониран достъп. Съсредоточения мощен изчислителен ресурс позволява решаването на сложни задачи от областта на математическото моделиране, статистическата обработка и т.н.

Моделът на изчислителния център е първия възможен от историческа гледна точка модел за функциониране на изчислителите системи. Първите компютри са респектирали с геометричните си размери с консумираната си мощност с чувствителността си към оперативната околната среда. При тези изисквания е било естествено организационното и технологично обособяване на Изчислителния център. Той се превръща в притегателна точка на всички ентусиасти, желаещи да експериментират решаването на една или друга задача с използване на непознатия до тогава инструмент – компютъра.

Анализирайки характерните особености на модела на Изчислителния център могат да се изтъкнат следните предимства и недостатъци:

Предимства:

-относително голяма и териториално съсредоточена изчислителна мощност – това дава възможност за решаване на сложни изследователски задачи в областта на моделирането, симулацията и проектирането;

-съсредоточеният изчислителен ресурс се осигурява от гледна точка на несанкциониран достъп, условия на работната среда , сервизно обслужване и експлоатация от квалифициран персонал.

Недостатъци:

-невъзможност за функциониране в условията на реален обект за информационно обслужване – териториално разпределения (декомпозирания) модел за възникване/въвеждане и използване на обработената информация, предполага оперативен контакт по веригата на обслужването: потребител->интерфейсни средства->изчислителен ресурс-> интерфейсни средства->потребител.-невъзможност за ефективно натоварване на скъпоструващия съсредоточен изчислителен ресурс – в реалния обект за информационно обслужване потока на първичните данни и заявките за обработка се генерира множествено и асинхронно и постигането на непрекъснато като интензивност и постоянно като обем информационно натоварване е практически невъзможно ;
При модела на компютърната мрежа изчислителния ресурс е териториално декомпозиран. Като резултат от съвместното развитие на информационните и комуникационните компютърните мрежи предоставят достъп на потребителите до ресурсите на информационната система без тези потребители да напускат естествената си работна среда – там където възниква информацията и там, където вече обработената информация се използва. По отношение на модела на изчислителния център – компютърната мрежа се характеризира със следните предимства:

  • на потребителите е осигурен непрекъснат достъп до ресурсите на изчислителната среда, което дава възможност за организация на информационни обработки в реално време;

  • в средата на компютърната мрежа се осигурява санкциониран колективен достъп до ресурси, независимо от локализацията им;

  • създаване на условия за ефективно използване на скъпоструващи периферни ресурси;

  • възможност за отдалечено стартиране на приложения и поддържане на модели за отдалечено обслужване на заявки за информационна обработка;

Основният недостатък на модела на компютърната мрежа е осигуряването на надеждна защита на информацията. Ако достъпа до мощния компютър е ограничен зад вратите на изчислителния център, то при компютърната мрежа системата от средствата за санкциониран достъп осигуряват защита с определена степен на сигурност. Системата от средства включва множество от технически и организационни мерки. Уязвимостта на тази система зависи от степента на зависимост от субективния фактор, от прилаганите методи и подходи, от конкретната им приложна реализация в средата на конкретната мрежова конфигурация.


Каталог: docs -> Bachelor
docs -> Егемен Қазақстан. – 2014. №176. – 10 қыркүйек Біржан С. Елім менің – Қазақстан
docs -> Республиканский форум «Технологические инновации библиотек для информационного общества», Усть-Каменогорск, 10-11 октября 2012 г
docs -> Әож 373. 016;821. 512. 122 Қолжазба құқығында
docs -> «Азаматтарға арналған үкіметте» бірыңғай ұйымдастырушылық құрылым енгізілді «Азаматтарға арналған үкімет»
docs -> Қазақстан республикасы қызылорда облысының Әкімдігі
Bachelor -> Учебно-методическое объединение по классическому университетскому образованию РФ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет