Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)жүктеу 113.95 Kb.
Дата01.09.2018
өлшемі113.95 Kb.
түріНұсқауларӘдістемелік нұсқау

Форма


Ф СО ПГУ 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Шетел филологиясы кафедрасы

Көне дәуір әдебиеті

(Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)

пәні бойынша өздік жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар

050210, «Филология: шетел филологиясы» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін

Павлодар

әдістемелік нұсқаның Ф СО ПМУ 7.18.2/11бекітілу беті формасы
БЕКІТЕМІН
Филология, журналистика және өнер факультетінің

деканы _______ Сарбалаев Ж.Т.

"___" __________200_ж.

Шетел тілдер факультетінің

деканы ________ Калиева А.К."___" __________200_ж.

деканы ________ Калиева А.К."___" __________200_ж. деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж.Құрастырған: доцент Ислям К.С.

Шетел филологиясы кафедрасыКөне дәуір әдебиеті

(Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)

пәні бойынша өздік жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар

050210, «Филология: шетел филологиясы» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін

Кафедраның мәжілісінде ұсынылған. 200__ж. «___»__________ № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________________ Каирбаева А.К.Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған.

200__ж. «___»__________ № __ хаттама

ӘК төрайымы___________________ Жуманкулова Е.Н.


1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Батыс Европанын қазіргі заман әдебиеті өзінін бастауын антикалық әдебиеттен, яғни Кене Греция мен Рим әдебиетінеи алады. Сондықтан «Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы "050210-Шетел филологиясы" мамандығын бойынша бакалаврларды кәсіби дайындауда жалпы және жеке тіл білімі және үйретілетін шет тілімен қатар кәсіби бағытталған пәндердін бірі болып табылады. Антикалық әдебиет курсы гуманитарлық бағыттағы орта білім беру орындарында филология саласы бойынша шет тілі мен шетел әдебиеті пәнінің окытушысын немесе ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер-филолог ретінде өзінін кәсібн кызметін аткара алатын маман дайындау максатьш алға кояды. Ол үшін «Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы студент-филологтарға барынша толык және терең білім беру және кабілетін қалыптастыру міндеггерін өз алдына қояды1.2 Пәннің мақсаты:

«Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы жалпы және жеке тіл білімі, үйретілетін шет тілі, оқылатын тіл елдерінің әдебиеті, шетел әдебиеті пәндерімен қатар, гуманитарлық бағыттағы орта білім беру орындағы филология саласы бойынша шет тілі мен шетел әдебиеті пәнінің оқытушысы ретінде немесе ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер-филолог ретінде өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алатын маман қалыптастыру.1.3 Пәннің міндеті:

- студент-филологтарға барынша толық және терең білім беру және қабілетін қалыптастыру

- студент-филологтардың кәсіби білім және біліктіліктерді шетел тілі маманы әрекетінде олардың маңызын ашу арқылы дамыту;

  • қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің құрылуын және дамуын ескертетін студенттердің объектілі факторлары туралы ғылыми көзқарасын құрастыру;

1.4 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

  • екі көне дәуір әдебиетінің (Кене Греция және Рим) әр кайсысынын өзіндік ерекшеліктерін

  • екі көне дәуір әдебиетінің әр қайсысының пайда болуының хранологиялык кезендерін жөне олардың дамуын;

  • көне дәуір одебиеті үшін және Батыс Европа әдебиеті үшін де ең маңызды шығармаларды;

  • көне доуір кезеңінде пайда болған негізгі әдеби жаанрларды;

  • Көне Грек әдебиетінде пайда болтан түрлер мен жанрлардың римдік әдебиет тарапынан игерілуі кезіндегі негізгі түрленімдерін;

1.5 Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиіс:

  • әдеби шығармалардың үзінділерін ғана емес, оларды толықтай оқу;

  • белгілі бір тақырып бойынша мәліметтерді оқулыктармен қатар арнайы сыни әдебиеттерден де өз бетінше тауып қолдану;

  • әдебиеттанулық зерттеулердің алғашқы кезеңі барысында көркем шығармаға талдау жасау;

  • өдебиеттану терминологиясын дұрыс пайдалана білу;


2 Пререквизиттер:

Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы «Әдебиеттануға кіріспе», «Классикалық филология», «Философия» пәндерінен бұрын оқытылады

«Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)»

курсынан кейін окытылатын пәндер: «Әдебиеттануға кіріспе», «Әдебиет теориясы», «VI-XX ғғ. шетел халыктарынын әдебиеті».


Әдебиет

Негізгі әдебиет:
1 История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

2 Радциг С.Н.История древнегреческой литературы.- М.: кез келген басылымы

3 Тахо-Годи. Античная литература. - М.: Высшая школа

4 Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа


Қосымша әдебиеттер

5 Антикалық шешендер. М.; ММУ,1978.

6 Козаржевский А.Ч. Антикалык шешендік өнер. М.: ММУ, 1980.

7 Покровская З.А. Антикалык философиялык эпос. М.: ММУ, 1979.

8 Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык комедия. М.: ММУ,1979.

9 Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык лирика. М., 1979.

10 Ярхо В.Н. Антикалык трагедия. М., 2003
Өздік жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар
Жалпы мәлеметтер
Студенттердің өздік жұмысы - маман дайындауда басты орын алады.

Өздік жұмысы студенттің жеке қөқарасын қалыптастырады және ойлау қаблетін дамытады.

Студенттердің өздік жұмысы үй жұмысын, графиктер, есептеу жұмыстарын, курстық проектілерді, тәжрибелік және лабораториялық, семинарлық сабақтарды орындау, реферат жазу, сынақ пен емтиханға дайындалу, өткен тақырыптарды пысықтау, конспект жазу және тағы басқалардың машықтығын дамыту мақсатында беріледі. Сонымен қатар ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуді, еңбекті сүюді, уақытын дұрыс пайдалануға үйретіп баулиды.

Студенттердің өздік жұмысы материалды және уақыт бюджетін дұрыс рационалды пайдалануды үйретеді..

Студенттердің күнделікті уақыт бюджеті аудиториялық сағат пен өздік жұмысы болып екіге бөлінеді.

Студенттердің өздік жұмысы сабақтан тыс орындалады. Бұл жұмыспен студенттер өзінің білімін, алғырлығын көрсетіп, дәлелдейді.

Студенттердің өздік жұмысын дөңгелек стол, әңгіме, диспут формаларында өткізуге болады яғни жеке дара немесе топта өткізуге болады. Бұл алынған тақырыпқа байланысты.

Студенттердің өздік жұмысының жалпы білімдік және тәрбиелік маңызы бар және лекциялық тақырыптармен байланысты. Өздік жұмысы барысында студент өз білімін басқа әдебиеттер мен оқулықтарды, интернетті қолданып тереңдете алады.

Студенттердің өздік жұмысына алынған тақырыптары бойынша ғылыми конференцияларда баяндама жасауға құқылы.

Студенттердің өздік жұмысы жеңілдетілу үшін тақырыптар мен әдебиеттер тізімі беріледі


Студенттің өздік жұмыстарының мазмұны

Пәнді игеру барысында, жұмыс жоспары бойынша аудиториядан тыс орындалатын жұмыстарТақырып

МазмұнТапсырма


Әдебиет

1 Ежелгі рим әдебиеті (б.з.д. ІІІ ғ.. ортасы мен ІІ ғ.. ортасы)Алғашқы көркемдік кезең

Ежелгі рим әдебиеті. Плавт пен Теренций комедиялары

Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык лирика. М., 1979

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.12.Ежелгі рим әдебиеті (б.з.д.ІІІ ғ мен ІІ ғ ортасы)

Римдік эпос

Вергилий. Энеида Буколикилер. Георгиктер.

Вергилий. Буколикилер. Георгиктер. Энеида. М.: КврЖем едеб., 1979, 5486.

3. Ежелгі рим әдебиеті (б.з.д. ІІІ ғ.. ортасы мен ІІ ғ.. ортасы)


Трагедиялар

Цицерон, Лукреций, Катулл

Ярхо В.Н. Антикалык трагедия. М., 2003

Квинт Гораций Флакк: Одалар. Эподтар. Сатиралар. Жолдаулар. М.; Көркем әдеб., 1970,478 6.4. Ежелгі рим әдебиеті (б.з.д. ІІІ ғ.. ортасы мен ІІ ғ.. ортасы)


Комедиялар (паллиата - плащ комедиясы, тогата - тога комедиясы)

Публий Овидий Назон. Махаббат элегиялары. Метаморфозалар


Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык комедия. М.: ММУ,1979

5. Ежелгі рим әдебиеті (б.з.д. ІІІ ғ.. ортасы мен ІІ ғ.. ортасы)

Сахнальқ ойындарды ұйымдастыру

Луций Анней Сенека

Луций Анней Сенека. Трагедиялары. М.: Ғылым, 1983. 4296.


6. Ежелгі рим әдебиеті (б.з.д. ІІІ ғ.. ортасы мен ІІ ғ.. ортасы)

Римдік театр

Ежелгі Рим

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

7. Ежелгі рим әдебиеті (б.з.д. ІІІ ғ.. ортасы мен ІІ ғ.. ортасы)

Актерлар мен көрермендер

Ежелгі Рим

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

8 Республиканың соңғы ғасырындағы әдебиет (б.з.д. ІІғ. ортасы—Іғ. ортасы)


Саяси және соттық шешендік өнердің дамуы

Цицерон. Шешендік өнер туралы үш трактат

Антикалық шешендер. М.; ММУ,1978.

Козаржевский А.Ч. Антикалык шешендік өнер. М.: ММУ, 1980.Цицерон. Шешендік өнер туралы үш трактат. М.: Ғылым, 19729 Империя дәуірінің әдебиеті (рим әдебиетің алтын ғасыры — б.з.д. I ғ. екінші жартысы - б.з.д. I ғ. басы)

Тибулл мен Проперций элегиялары

Цезарь, оның саяси және әдеби қызметі

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

10 Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)


Петронийдің "Сатирикон" шығармасы

Петроний және европалық айлакерлік роман

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

11 Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)


Кіші Пленийдің "Хаттар" шығармасы.

Марциал мен Ювенал сатиралары

Тахо-Годи. Античная литература. - М.: Высшая

басылымы)
12 Ең соңғы кезең (б.з.д. II ғ. соңы мен V ғ)


Апулейдің "Метаморфозалары" ("Алтын есек")

Апулей. Апология. Метаморфозалар. Флоридтер. М.: 1959.432 6.


Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа (кез

келген басылымы)
Студенттің өздік жұмыстарының мазмұны
Өздік жұмыс түрі

Есеп беру формасы

Бақылау формасы

Берілетін сағат

1

2

3

4

5

1

Дәріске дайындық
дәптер тексеру, тест

8

2

Тәжрибелік сабақтарға дайындық

үй жұмысы

бақылау

15

3

Бақылау жұмыстарына дайындық

тест

РБ1, РБ 2

2

4

Шығармаларды оқу35

5


Курстық жұмыс30

Барлығы

90

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет