Конкурс туралы ереже қоса тіркелгенДата08.05.2018
өлшемі77.4 Kb.
#27891
түріКонкурс

Ш.Уәлиханов атындағы КМУ

ректоры


Ә.Ә.Әбжаппаровқа

ҚЫЗМЕТТІК ХАТ

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын, Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Даму бағдарламасының бағыттарын іске асыру, білім беру үдерісін жаңғырыту, педагогикалық белсенділікті арттыру, білім беру үдерісін оқу-әдістемелік және ақпараттық-технологиялық қамтамасыздандыру, жаңа ББ жоғары сапалы оқу рестурстарымен қамтамасыз ету, университет брендін жайғастыру және алға бастыру аясында Сізден «Үздік цифрлық білім беру ресурсы» конкурсын өткізуге рұқсат беруіңізді сұраймын.

Конкурс туралы ереже қоса тіркелген.

Ож және ОӘЖ жөніндегі

проректор А. Жақыпова

БЕКІТЕМІН

Ш.Уәлиханов атындағы КМУ

ректоры

__________________ Ә.Ә.Әбжаппаров


Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-де орындалған

«Үздік цифрлық білім беру ресурсы» конкурсын өткізу туралыЕРЕЖЕ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  1. Үздік цифрлық білім беру ресурсына арналған конкурс «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын, Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Даму бағдарламасының бағыттарын іске асыру, білім беру үдерісін жаңғырыту, педагогикалық белсенділікті арттыру, білім беру үдерісін оқу-әдістемелік және ақпараттық-технологиялық қамтамасыздандыру, жаңа ББ жоғары сапалы оқу рестурстарымен қамтамасыз ету, университет брендін жайғастыру және алға бастыруға көмек көрсету мақсатында өткізіледі.

  2. Конкурсқа университеттің ОПҚ-мен әзірленген оқу үдерісінде пайдаланылып жүрген цифрлық білім беру ресурстары ұсынылады.

  3. Цифрлық білім беру ресурсы (ЦБР) – кез келген деңгейдегі білім беру бағдаламаларын іске асыру процесінде пайдалануға арналған электронды материалдар (контент) (2 қосымша)

  4. Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-нің педагогикалық, ғылыми қызметкерлері, магистранттар, докторанттар мен өзге де қызметкерлері конкурсқа ұсынылған ЦБР-ның авторлары бола алады.

  5. Конкурсты ұйымдастырып, оның қорытындыларын шығару үшін ректор приказымен комиссия құрылады. Ұсынылған жұмыстарды сараптау үшін комиссия Ш.Уәлиханов атындағы КМУ ғалымдары мен сырттан ұйымдарды тарта алады.

  6. Оқу басылымдары мен ЦБР конкурсқа 1 наурызға дейін университеттің ОӘҚ-не ұсынылады.

  7. Конкурс нәтижелері 15 наурызға қарай қорытындыланады.
 1. КОНКУРСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

  1. ЦБР конкурсқа қатысуы институттардың (факультеттердің) келесі құжаттарды ұсынуы арқылы жүзеге асырылады: кафедра отырыстарының хаттамасынан көшірме; уәжді қорытынды; цифрлық білім беру ресурсының бір данасы.

  2. Әр кафедра конкурсқа 1 қосымшаға сәйкес түрдің біріне жататын кем дегенде 3 (үш) ЦБР ұсынады.

  3. Уәжді қорытынды 2 қосымша формасы бойынша құрастырылады, институт директоры (факультет деканы) және кафедра меңгерушісі ЦБР әрбіреуіне қолдарын қояды. Конкурстық комиссия 12 наурызға дейін ұсынылған ЦБР қарап, сараптамадан өткізеді. Комиссия шешімі хаттамамен рәсімделеді.

  4. Осы Ережедегі талаптары бұзу арқылы орындалған ЦБР қарауға қабылданбайды.
  1. КОНКУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

  2. Конкурсқа ұсынылған ЦБР бағалау критерийлері болып табылады:

  • Дайындау бағыты немесе қолданыстағы жіктеуші бойынша негізгі білім беру бағдарламаларына сәйкестігі;

  • ЦБР-да әлемдік деңгейдегі заманауи ғылыми тәжірибелік деректерді, авторлардың басылымдарда пайдаланылатын ғылыми-техникалық жетістіктеріне қосқан жеке үлесін пайдалану;

  • мазмұн сапасы;

  • әдістемелік инструментарий сапасы;

  • техникалық тұрғыдан орындау сапасы;

  • көрнекілік деңгейі, мазмұндау қисындылығы мен жүйелілігі;

  • баяндалатын материалдың білім алушы үшін қолжетімділігі және оның оқу жоспарының өзге пәндерімен байланысы;

  • басылымдардың отандық баламасының болуы және оның олармен салыстырғандағы бағасы;

2.7. Конкурс аталымдарында үздік ЦБР-ты айқындау критерийлері болып табылады:

    • «КМУ ЦБР» мәртебесінің болуы және ақпараттық-білім беру ресурстары порталында орналастыру;

    • инфокоммуникациялық технологияларды (ИКТ) пайдалану деңгейі;

    • оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін қолдану.
 1. КОНКУРСТЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

  1. Комиссия шешімімен қосымша сараптамаға жіберіле алатын үздік ЦБР айқындалады: 1 орынға – (бір ЦБР), 2 орынға – (екі ЦБР), 3 орынға -(3ЦБР).

  2. ЦБР аталымдарда айқындалады.

  3. Конкурс жеңімпаздары ректордың бұйрығымен дипломдармен марапатталады.

  4. Материалдық сыйақы Университет қызметкерлерінің еңбек ақысы туралы ережеге сәйкес университеттің бюджеттен тыс қаражатынан төленеді. Ол үшін университеттің шығыс сметасында тиісті қаржы сомасы қарастырылады.

  5. Конкурс жеңімпаздарының тізімі Ш.Уәлиханов атындағы КМУ сайтында орналастырылады, ал конкурс нәтижелері «Алау» газетінде жарияланады.

  6. Конкурс жеңімпаздары 2018 жылғы наурызда салтанатты түрде марапатталады.

  7. Комиссияның ұсынысы бойынша конкурс жеңімпаздары жоғары оқу орындары арасында өткізілетін ЦБР конкурстарына ұсыныла алады.

  8. Жеңімпаз деп танылған ЦБР автормен келісілген санмен ЦОР ғылыми кітапхананың қорына тапсырылады.

1 қосымша
УӘЖДІ ҚОРЫТЫНДЫ
Электронды басылым ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(толық атауы, баспа, басылу жылы, гриф)

_______________________________________________________________________________


КМУ қызметкерлері қатарынан авторлар:

1. Т.А.Ә.______________________________________________

Қызметі, ғылыми дәрежесі

Факультет (институт), кафедра____________________________

Жұмысқа қосқан үлесі ( % есептегенде)____________________

2. Т.А.Ә.______________________________________________

Қызметі, ғылыми дәрежесі

Факультет (институт), кафедра____________________________

Жұмысқа қосқан үлесі ( % есептегенде)____________________

3. Т.А.Ә.______________________________________________

Қызметі, ғылыми дәрежесі

Факультет (институт), кафедра____________________________

Жұмысқа қосқан үлесі ( % есептегенде)____________________
Ұсынылған жұмыстың сипаттамасы ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оқу үдерісінде талап етілуі _____________________________________________
Кітапхана қорында бар болуы (дана саны) _________________________________________
Қорға алу үшін кітапханаға тапсырылған (дана саны көрсетілген кафедра өтінішінің бары) __________________________________________________________
Қорытынды:

Факультет (институт) «Үздік цифрлық білім беру ресурсы» конкурсына қатысуға _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ЦБР ұсынады.

Факультет деканы (Института директоры) ______________________________

(қолы) (Т.А.Ә.)

Кафедра меңгерушісі ________________________________

(қолы) (Т.А.Ә.)

Күні «_____»________________20____ ж.
2 қосымша
ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ (ЦБР)


Аталым


Сипаттама

ЦБР мысалдары

ЦБР-дың айрықша ерекшеліктері (міндетті қасиеттері)

Электронды оқу құралы

Пәннің барлық тарауларын толық ашатын оқу материалдары

Оқу бейнефильмі, бейне дәріс, аудио-қосымша, бағдарламалық модуль және т.с.

Кез келген нұсқаларды пайдалануға мүмкіндік беретін толыққанды ресурс. Оқытушының елеулі көменгінсіз өздігінен игеру мүмкіндігі.

Бұл аталымда баспа құралдарының электронды нұсқалары қаралмайды (ұқсас материалдар конкурсқа баспа басылымдар санатында беріледі).
Электронды анықтамалық құрал

Студент жұмыстарына арналған қосымша ақпараттық материалдар

Хрестоматия, анықтамалық, дерекқор, нормативті материалдардың жинағы, іріктеліп алынған түрлі құжаттар және т.б.

Жақсы жүйеленген және құрылымдастырылған, түсініктемелер берілген деректер немесе ақпараты ыңғайлы берілген материал.


Электронды практикалық құрал

Практикалық жұмысты толық іске асыратын бағдарламалық (бағдарламалық-аппаратты) кешен

Компьютерлік зертханалық жұмыс, виртуалды тренажер, симулятор және т.б.

Практикалық жұмыстың проблематикасын толыққанды қою және шешу

жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулардың бар болуы

жұмыстың толық теориялық негізінің болуы

шығыс параметрлері мен жұмыс нәтижелерінің түрленгіштігі
Электронды-әдістемелік кешен


Пән бойынша оқу жұмысының барлық немесе негізгі түрлерін қамтамасыз ететін әртүрлі материалдар жиынтығы


Электронды дәрістер курсы, электронды оқулық, мультимедиялық оқу-әдістемелік кешен


Өздігінен оқу түріне арналған материалдардың әдістемелік және дидактикалық дайындығы

Материалдың жоғары құрылымдық деңгейі, модульдік құрылысқа

негізделген материал көлемі


Желілік оқу курсы


Оқу үдерісіндегі оқытушы мен білім алушының Интернет желісі арқылы өзара белсенді әрекеттесіп, қашықтықтан немесе аралас оқу түрін іске асыруы.


Курстың бақылау нүктелерінің өтуі, оқу үдерісінің басқару, оқу үдерісінің қатысушылары арасындағы қарым-қатынастың мониторингісімен электронды оқу жүйесіне кіріктірілген ОӘК. Электронды басылым электронды білім беру ресурсы түрінде безендіріліп ұсынылуы мүмкін.

Курстың модульдік құрылуы

Курсты қашықтықтан оқытуда қолдануға мүмкіндік беретіндей етіп, оны әдістемелік тұрғыдан жетілдіру
Каталог: sites -> default -> files -> Documents -> ums
ums -> Ақпараттық пакет 6М011900 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы информационный пакет специальности
ums -> Ақпараттық пакет 6М080600 – «Аграрлы техника және технология»
ums -> Ақпараттық пакет 6М030100 – «Заңтану» мамандығы информационный пакет специальности 6М030100- «Юриспруденция»
ums -> Ақпараттық пакет 6М060200 – «Информатика» мамандығы информационный пакет специальности 6М060200 – «Информатика»
ums -> Ақпараттық пакет 6М070300 "Ақпараттық жүйелер" мамандығы магистратура информационный пакет специальности
ums -> Ақпараттық пакет 6D010900 – «Математика» мамандығы информационный пакет специальности 6D010900- «Математика»
ums -> Eсептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
ums -> Ақпараттық пакет мамандық 6D020500 – «филология» информационный пакет специальности 6D020500 –
ums -> Ақпараттық пакет 6М080100 – «Агрономия» мамандығы информационный пакет специальности


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет