Конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші: «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚжүктеу 0.87 Mb.
бет2/7
Дата21.04.2019
өлшемі0.87 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7

5. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерді олардың конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігі мәніне конкурстық комиссияның қарауы және әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу
28. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қарауды конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiлердiң арасынан бiлiктiлiк талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетiн әлеуеттi өнiм берушiлердi анықтау және оларды конкурсқа қатысушы деп тану мақсатында конкурстық комиссия жүзеге асырады.

29. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қарау кезiнде конкурстық комиссия:

1) конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiлерден конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңiлдету үшiн олардың өтiнiмдерiне байланысты материалдар мен түсiндiрулердi жазбаша нысанда сұратуға;

2) конкурсқа қатысуға өтiнiмдерде қамтылған мәлiметтердi нақтылау мақсатында тиiстi мемлекеттiк органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажеттi ақпаратты жазбаша нысанда сұратуға құқылы.

Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтiруге байланысты сұратулары мен өзге де әрекеттерiне жол берiлмейдi. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтiру деп конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтiнiмдi жеткiлiксiз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсiнше ресiмделмеген құжаттарды сәйкес келтiруге бағытталған әрекеттерi түсiнiледi.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтiнiмдi, егер онда ұсынылған өтiнiмнiң мәнiн қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап беретiн деп қарайды.

30. Конкурстық комиссия мынадай жағдайларда әлеуеттi өнiм берушiнi бiлiктiлiк талаптарына сәйкес емес деп таниды:

1) әлеуеттi өнiм берушiнiң және ол тартатын қосалқы мердiгердiң (бiрлесiп орындаушының) бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растауға арналған құжатты (құжаттарды) ұсынбаған не тиiстi түрде ресiмделмеген күйде ұсынған;

2) оның сәйкестiгiн растауға арналған құжаттарда қамтылған ақпарат негiзiнде бiлiктiлiк талаптарына сәйкессiздiк, сондай-ақ ол тартатын қосалқы мердiгердiң (бiрлесiп орындаушының) бiлiктiлiк талаптарына сәйкессiздiк фактiсi анықталған;

3) бiлiктiлiк талаптары жөнiнде жалған ақпарат ұсынған.

Әлеуеттi өнiм берушiнi Заңның 9-бабының 1-тармағына көзделмеген негiздемелер бойынша бiлiктiлiк талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берiлмейдi.

Конкурстық комиссия соманың бiр пайызынан астам мөлшерде өтiнiмдi қамтамасыз ету енгiзiлген жағдайда, енгiзiлген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi осы конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келедi деп таниды.

31. Конкурстық комиссия мынадай жағдайларда енгiзiлген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi осы конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес емес деп таниды:

1) конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмi жеткiлiксiз болса;

2) конкурстық комиссияның:

конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi берген тұлғаны;

қатысу үшiн өтiнiмдi қамтамасыз ету енгiзiлiп отырған конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алудың атауын;

өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмiн және (немесе) сомасын, сондай-ақ оны ұсыну шарттарын;

конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету белгiлеген тұлғаны;

конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету пайдасына енгiзiлiп отырған тұлғаны анықтауына мүмкiндiк бермейтiн мәлiметтердiң болмауынан көрiнiс табатын конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету тиiсiнше ресiмделмеген.

Конкурсқа қатысуға арналған өтiнiмге енгiзiлген, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтiн қамтамасыз етудi өзге негiздер бойынша тануға жол берiлмейдi.

32. Конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушi, егер:

1) ол және (немесе) оның қосалқы мердiгерi не бiрлесiп орындаушы бiлiктiлiк талаптарына сәйкес емес деп айқындалса;

2) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;

3) конкурсқа қатысуға арналған оның өтiнiмi конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес емес деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жiберiлмейдi (конкурсқа қатысушы болып танылмайды).

Егер әлеуеттi өнiм берушi осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген негiздемелер бойынша конкурсқа қатысуға жiберiлмесе, онда:

конкурсқа қатысуға жiберу туралы хаттамада осындай әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiн кейiнге қалдыру негiздемесi көрсетiледi;

Заңның 6-бабының талаптарын бұзған әлеуеттi өнiм берушi туралы мәлiметтер белгiленген тәртiппен мемлекеттiк сатып алудың жосықсыз қатысушыларының тiзiлiмiне енгiзiлуге жатады.

33. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қарау нәтижелерi бойынша конкурстық комиссия:

1) бiлiктiлiк талаптарына және конкурсқа қатысуға жiберiлетiн (конкурсқа қатысушылар) конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетiн әлеуеттi өнiм берушiлердi айқындайды;

2) Заңның 17-бабының 4-тармағына сәйкес конкурстық құжаттамада көзделген өлшемдердiң проценттiк мәнiн қолданады;

3) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресiмдейдi және конкурсқа қатысуға жiберiлген әлеуеттi өнiм берушiлердiң (конкурсқа қатысушылардың) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық баға ұсыныстарын беру күнiн, уақытын, орнын белгiлейдi.

34. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға отырысқа қатысқан барлық мүшелерi, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды.

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнi iшiнде көрсетiлген хаттаманың көшiрмесiн конкурсқа қатысуға өтiнiм берген барлық әлеуеттi өнiм берушiлерге бередi немесе жiбередi, сондай-ақ қол қойылған хаттаманың мәтiнiн тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына орналастырады. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға жiберу туралы шешiмi Заңның 45-бабында белгiленген тәртiппен шағымдалуы мүмкiн.

35. Конкурстық комиссия барлық ұсынылған конкурстық өтiнiмдердi бағалау және салыстыру кезiнде Заңның 17-бабының 4-тармағында санамаланған, конкурстық құжаттамада айтылған өлшемдердi ескередi және оларды тең мөлшерде барлық конкурстық өтiнiмдерге қолданады.

36. Әлеуеттi өнiм берушi конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемдi растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуеттi өнiм берушiге конкурстық баға ұсынымын шартты азайтуды қолданбайды. Конкурстық баға ұсынымын шартты азайтуды қолдану үшiн әлеуеттi өнiм берушi ұсынған шарттар мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа енгiзiлуi тиiс.

37. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысатын әлеуеттi өнiм берушiнiң жұмыс тәжiрибесiнiң болуы мәселесiн қараған кезде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтердi көрсету нарығында ғана жұмыс тәжiрибесiн қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде әлеуеттi өнiм берушiнiң бiр жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарықтағы жұмыс тәжiрибесiнiң болған әрбiр жылға жарты пайызға (0,5%), бiрақ бес проценттен аспай азайтады. Бiр жылға дейiн жұмыс тәжiрибесi болған немесе ол болмаған жағдайда осындай процент белгiленбейдi. Осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына жиынтық пайыздық әсер 5% (бес пайыздан) аспауға тиiс.

38. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын әлеуеттi өнiм берушiнiң бiршама басқа әлеуеттi өнiм берушiлерге қарағанда тиiстi бейiндi неғұрлым бiлiктi қызметкерлердi бергенi үшiн 5% (бес пайызға) азайтады.

39. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отандық тауарөндiрушi үшiн ұсынылған тауарларды ерiктi сертификаттауды жүргiзудi растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия шартты түрде осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын 2 (екi пайызға) азайтады.

40. Сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментi жүйесiн сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде 3% (үш пайызға) азайтады.

41. Әлеуеттi өнiм берушi жеткiзiлетiн тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, ұсынылатын қызметтердiң конкурстық құжаттамаға сәйкестiгiн қамтамасыз ете отырып, ұсынылатын тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң пайдалану сипаттамаларына кепiлдiк берiлетiн кезеңдi көрсетедi. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасынан, егер конкурстық өтiнiмде ұсынылатын кепiлдiк кезеңi конкурстық құжаттамада көрсетiлген базалықтан артық болған жағдайда, әрбiр жыл үшiн жарты пайызды (0,5%) алып тастайды. Бұл ретте осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасына пайыздық әсерi 3% (үш пайыздан) аспауға тиiс.

42. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамалары үшiн конкурстық өтiнiмдердiң шартты бағасына әсер ететiн 1% (бiр пайызды) белгiлейдi. Осы өлшемдердiң конкурстық өтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi 1% «бiр пайыздан» аспауға тиiс.

43. Қазақстандық мазмұнның болуын қарастыру кезiнде конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын қазақстандық мазмұнның әрбiр пайызы үшiн нөл бүтiн оннан бiр (0,1) пайызға азайтады.

44. Тауарда қазақстандық мазмұнның болуы CT-KZ нысанды тауардың шығуы туралы сертификатпен расталады.

45. Тауарларды әлеуеттi өнiм берушi сатып алынатын тауардың отандық тауар өндiрушiсi болған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң бағасын қазақстандық мазмұн болғаны үшiн он пайызға шартты түрде азайтады.

46. Тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi әлеуеттi өнiм берушiнiң қазақстандық мазмұны жалпы еңбекақы төлеу қорынан мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға жұмылдырылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу құнының және осы конкурс (лот) бойынша жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн көзделген жалпы сомадан тiкелей де, қосалқы мердiгер шарттарын жасасу арқылы да тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау үшiн әлеуеттi өнiм берушi сатып алатын тауардың (тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң жеткiлiктi қайта өңдеу немесе толық өндiру өлшемдерiне сәйкес тауарда (тауарларда) белгiленген қазақстандық мазмұнның үлесi (үлестерi) құнының пайыздық мазмұны ретiнде анықталады.

47. Конкурстық комиссия отандық тауар өндiрушiлердiң конкурстық өтiнiмiнiң бағасын 10 (он пайызға), жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң отандық әлеуеттi өнiм берушiсiнiң – 5% (бес пайызға) азайтады.
6. Конкурсқа қатысуға жiберiлген әлеуеттi өнiм берушiлердiң

конкурстық баға ұсыныстарын ресiмдеуi

     


48. Конкурсқа қатысуға жiберiлген әлеуеттi өнiм берушiлер (конкурсқа қатысушылар) ұсынатын конкурстық баға ұсыныстары мынадай түрде ресiмделедi:

1) конкурстық баға ұсынысының нысаны басылуы немесе өшiрiлмейтiн сиямен жазылуы және оған әлеуеттi өнiм берушi қол қоюы  және оның мөрiмен (жеке тұлға үшiн ондай бар болса) бекiтiлуi тиiс;

2) конкурстық баға ұсынысында әлеуеттi өнiм берушiнiң грамматикалық қателердi түзетуi қажет болатын жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай өндiрме, өшiрiлген сөздер немесе толықтырулар болмауға тиiс;

3) отандық әлеуеттi өнiм берушiлердiң конкурстық баға ұсыныстары теңгемен берiлуге тиiс.

49. Әлеуеттi өнiм берушi конкурстық баға ұсынысын конвертке желiмдейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: ««ЖҮЙЕЛІК БЛОК, ПРИНТЕР ЖӘНЕ КӨШІРГІ АППАРАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША КОНКУРС» - МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША КОНКУРС» - КОНКУРСТЫҚ БАҒА ҰСЫНЫСЫ – 2012 ЖЫЛҒЫ « » __________ САҒАТ _______ ДЕЙIН АШУҒА БОЛМАЙДЫ».(конкурсқа қатысуға кіру рұқсаты туралы протоколда анықталған уақытын және күнін көрсету керек)

Конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысын қайтарып алу не өзгерiстер мен (немесе) толықтырулар енгiзуi сияқты, бiрден артық конкурстық баға ұсынысын беруiне жол берiлмейдi.


7. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын конкурстық комиссияның бағалауы мен салыстыруы және конкурс жеңiмпазын анықтау
50. Конкурсқа қатысуға жiберу туралы хаттамада белгiленген күнi, уақытта және орында конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру бойынша отырыс өткiзедi.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға жiберу туралы хаттамада белгiленген мерзiм аяқталғанға дейiн конкурстық баға ұсыныстары бар конверттер ұсынған конкурсқа қатысушылар туралы мәлiметтердi конкурстық баға ұсыныстарын тiркеу журналына хронологиялық тәртiппен енгiзедi.

Конкурстық комиссия отырысында конкурстық комиссия төрағасы не төраға конкурстық комиссия мүшелерiнiң қатарынан белгiлеген тұлға:

конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары бар конверттердi оларды тiркеудiң хронология тәртiбiмен ашады;

конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын хронологиялық тәртiбiмен жария етедi;

конкурстық комиссияның хатшысына ашылған конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттердi бередi.

51. Конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкiлеттi өкiлдерi конкурстық баға ұсыныстары бар конверттердiң мазмұнымен танысуға құқылы.

52. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөнiндегi конкурстық комиссия отырысына конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкiлеттi өкiлдерi аудио және бейне түсiрiлiмдер жүргiзу құқығымен қатысуға құқылы. Бұл ретте конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкiлеттi өкiлдерi конкурстық комиссияны көрсетiлген техникалық құралдарды қолдану туралы хабардар етуге тиiс.

53. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру рәсiмiн жеңiлдету үшiн конкурстық комиссия әр түрлi валютада берiлген конкурстық баға ұсыныстарының барлық бағаларын Қазақстан Республикасының валютасына - конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөнiндегi конкурстық комиссияның отырысы болатын күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi белгiлеген ресми бағам бойынша теңгеге аударады.

54. Конкурстық комиссия:

1) конкурсқа қатысушылардың конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi осы мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру үшiн бөлiнген сомадан асатын конкурстық баға ұсыныстарын керi қайтарады;

2) егер оның бағасы демпингтiк болып табылса, конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысын керi қайтарады;

3) егер осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетiлген негiздемелер бойынша конкурстық баға ұсыныстары керi қайтарылғаннан кейiн конкурсқа қатысушылардың екi және одан көп конкурстық баға ұсыныстары конкурсқа қатысатын болса, конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгiленген өлшемдердiң проценттiк мәнiнiң олардың конкурстық баға ұсыныстарына қатысты қолдану арқылы осы конкурсқа қатысушылардың шартты бағасын айқындайды;

4) ең төмен шартты төмен шартты баға негiзiнде конкурстың жеңiмпазын анықтайды.

55. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру және конкурс жеңiмпазын анықтау нәтижелерi бойынша конкурстық комиссия конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi мемлекеттiк сатып алу нәтижелерi туралы хаттама ресiмдейдi. Қызмет көрсетулердi мемлекеттiк сатып алу нәтижелерi туралы хаттаманың әрбiр бетiне конкурстық комиссияның төрағасы және отырысқа қатысқан барлық мүшелерi, сондай-ақ хатшысы қол қояды.

56. Сатып алуды ұйымдастырушы конкурс тәсiлiмен көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде хаттаманың мәтiнiн тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына орналастыруға, сонымен қатар мемлекеттiк сатып алу веб-порталында конкурс тәсiлiмен өткiзiлген мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы ақпаратты орналастырады.

57. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы ол туралы мәлiметтер конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi тiркеу журналына енгiзiлген әлеуеттi өнiм берушiнiң жазбаша сұрау салуын алған күннен бастап бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей оған конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу нәтижелерi туралы хаттаманың көшiрмесiн қайтарусыз негiзде ұсынуға мiндеттi.

8. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қамтамасыз етудi қайтару
58. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әлеуеттi өнiм берушiге енгiзiлген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi мынадай жағдайлардың бiрi туындаған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде қайтарып бередi:

1) осы әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың түпкiлiктi мерзiмi өткенге дейiн керi қайтарып алған;

2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған. Аталған жағдай конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуеттi өнiм берушiлерге қолданылмайды;

3) конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылған. Аталған жағдай конкурс жеңiмпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

4) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт күшiне енген және конкурс жеңiмпазы конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзген;

5) әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiнiң қолданылу мерзiмi өткен.

59. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi мынадай жағдайларда:

1) әлеуеттi өнiм берушi конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi табыс етудiң түпкiлiктi мерзiмi өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алса не өзгертсе және (немесе) толықтырса;

2) конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурстық баға ұсынысын белгiленген мерзiмде табыс етпесе не керi қайтарып алса;

3) конкурстың жеңiмпазы деп айқындалған әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

4) конкурстың жеңiмпазы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгiленген, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмдерi туралы талаптарды орындамаса не уақтылы орындамаса қайтармайды.
9. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттiк сатып алу туралы шарт
60. Конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде Заңның талаптарына сәйкес Көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы үлгi шарт негiзiнде тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасалады.

61. Тапсырыс берушi шарт бойынша өз мiндеттемелерiн толық және тиiсiнше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күнi iшiнде енгiзiлген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi қайтарады.

62. Заңның 37-бабының 5, 6 және 7-тармақтарында көзделген жағдайларда шарт бiр қаржы жылынан артық мерзiмге оны жасасу туралы ережелердi қамтуы тиiс.

63. Шарт мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу туралы жағдайларды қамтуы тиiс.

63-1. Отандық қызметтердi көрсетушiлермен шарт алдын ала ақы төлеу және қызметтердi көрсеткенi үшiн толық ақы төлеу шартын қамтуы тиiс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзiмi осы шарт бойынша мiндеттемелердi орындаған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күннен аспауы тиiс.

64. Егер әлеуеттi өнiм берушi Заңда белгiленген мерзiмде мемлекеттiк сатып алу туралы шартты тапсырыс берушiге ұсынбаса немесе мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етудi енгiзбеген жағдайда мұндай әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған болып саналады.

65. Әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда тапсырыс берушi:

1) ол конкурсқа қатысуға енгiзген өтiнiмдi қамтамасыз етудi ұстап қалады және тиiстi мәлiметтердi уәкiлеттi органға ұсынады және мұндай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгiнедi;

2) мұндай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтiрiлген шығындарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге құқылы.

Конкурстық құжаттамаға

1 - қосымша
Сатып алынатын тауардың тiзбесi
Жүйелiк блок, принтер және көшіргі аппаратын мемлекетттік сатып алу конкурсы


лоттыңТапсырыс

берушiнiң
атауы


Тауарлардың атауы

Өлшем бiрлiгi

Саны, көлемi

Тауарларды жеткізу мерзімі


Бір данасының бағасы, ҚҚС

Конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу үшiн бөлiнген сома, теңгеде, ҚҚС

Тауарларды жеткізу орыны

Аванстық төлем мөлшерi, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚЖүйелiк блок /CMT/Corei7/2600/3,4GHz/4/Gb/500Gb/DVD+/RW/GMA/ HD/256Mb Windows Ult 7 Russian DVD, MS Office Pro 2010 32-bit/x64 Russian DVD, монитор LCD 24" (сапа сертификаты)

дана

10

шартқа қол қойған сәттен бастап 60 календарлық күн ішінде


369 187,00


3 691 870,00


Алматы қ, Көктем-3, ш.а. 21 үй


5 %


2

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚА3+, А3, А4 форматты тасымалдағыштарға басу мүмкіндігі бар қара-ала баспасымен лазерлі принтер

дана

1

шартқа қол қойған сәттен бастап 45 календарлық күн ішінде

428 175,00428 175,00


Алматы қ, Көктем-3, ш.а. 21 үй


5 %


3

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚА3 форматты тасымалдағыштарға басу мүмкіндігі, көшіргі аппарат, дуплекс, автоподатчик 75 параққа, 2 лоток, қатты диск 40 Гб, көшіруде рұқсат 600х600dpi, 2 қосымша 100% толтырылған картридж жиынтығымен.

дана

1

шартқа қол қойған сәттен бастап 45 календарлық күн ішінде

749 336,00749 336,00


Алматы қ, Көктем-3, ш.а. 21 үй


5 %


* Тауардың толық сипаты және сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетіледі
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ

Төрайымы Б. Мәженова
Конкурстық құжаттамаға

2 - қосымшаКаталог: files -> uploads -> file -> konkurs docs
file -> Документ: ҚР Ұлттық банкі басқармасының 2016. 26. 12 №311 Қаулысы
file -> Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы
file -> Тұрақтандыру банкін басқару, оларды жасасуға қатысты ерекше шарттар белгіленген мәмілелерді жасасу, консервациялау режиміндегі банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне беру жөніндегі операцияны жүргізу
file -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі 2014 жылғы 11 ақпандағы
konkurs docs -> Конкурсная документация по закупке лицензионного программного обеспечения, системы хранения данных и сетевых карт способом конкурса
konkurs docs -> Конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші: «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ
konkurs docs -> Конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші: «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет