Конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші: «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚжүктеу 0.87 Mb.
бет4/7
Дата21.04.2019
өлшемі0.87 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7

     

Толтырылған күні___________________________________
      М.О.

Конкурстық құжаттамаға


                                                      4-қосымша

Конкурсқа қатысуға өтінім
  (жеке тұлға үшін)

Кімге: «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ


Кімнен__________________________________________________________________
          (әлеуетті өнім берушінің атауы толық көрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжат деректері
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің тіркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің іс жүзіндегі тұрғылықты мекен-жайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен
айналысуға құқық беретін өзге де құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің байланыс телефондары, почталық мекен-жайы мен электрондық почтасының мекен-жайы (ол болған
кезде)2._________________ (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) осы өтініммен конкурс тәсілімен   жүйелiк блок, принтер және көшiргi аппаратын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға келісім білдіреді

      3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.

      Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 9-тармағында көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісімін білдіреді.

      4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және көрсетілетін қызметтердің өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

      Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

5. Осы конкурстық өтінім ___ күн ішінде қолданылады.

6.Бұл оқиғада, біздің конкурстық өтініміз ұтып алған деп мойындалса,біз мемлекеттік сатып алу туралы шартты қамтамасыз ету ретінде шарттың жалпы құнынан үш процент сомасын енгіземіз.(көрсетіледі, егер шартты қамтамасыз ету реті конкурс құжатнамасында алдын ала ескерілген болса )

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.

_______________________________/_________________________/


(Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің Т.А.Ә. және оның қолы)

Толтырылған күні_____________________________________________

Конкурстық құжаттамаға


                                                       5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім берушімен қызметтер сатып алынғанда толтырылады)

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы_________________________________________________

2. Әлеуетті өнім беруші соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас көрсеткен қызметтердің көлемі (болған жағдайда), теңгемен __________________________.Көрсетілген
қызметтердің
атауы


Тапсырыс берушілердің
атауы мен олардың
телефондарының
нөмірлері


Қызметтер
көрсетілген
орны және жылы


Шарттың құны, теңге
(көрсетілмесе
де болады)

 3. Қызметтер көрсету үшін әлеуетті өнім берушіде келесі жабдыктау бірліктің бары маңызды мағына болады (механизмдер, машиналар). Әлеуетті өнім беруші төменгі кестеде саналған барлық сұрақтарға жауап беруге тиіс:
 Жабдықтаудың түрі (механизмдер, машиналар)

Бар болатын бірліктердің саны

Күй -жағдайы (жаңа, жақсы, жаман)

Меншікті, жалданған (кімнен), сатып алынады (кімнен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі)
Р/с
N

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын қызметтерді көрсету саласындағы жұмыс өтілі

Диплом, куәлік және білім туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

 4-1. Қазақстан Республикасының азаматтарының еңбек ақы төлеу қоры *
 № ретімен

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке куәлігінің нөмірін,берілген күнін көрсету керек)


Лауазымы

Азаматтығы

Мемлекеттік сатып алу шартын орындау мезгіліндегі еңбек ақы

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Еңбек ақы төлеу жалпы қоры

 

 

 

 

азаматтырның барлық еңбек ақысы

 

 

 

 

 

*толтырмауға болады.

5.Қаржыларға рұқсат туралы мәліметтер (ақша қаржысы: меншікті, кредит және т.б.). Қуаттау құжаттардың көшірмелерін санамалау және қоса беру қажет.

6.Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

____________________________________________.

7-8. ҚР Үкіметінің 31.12.08 ж. № 1356 қаулысына сәйкес шығарып тасталынған


      Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

      Қолы____________________

Конкурстық құжаттамаға
                                                       6-қосымша

Банктік кепілдік

Банктің атауы ____________________________________________________


                      (банктің атауы мен деректемелері)
Кімге________________________________________________________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)
_________ кепілдік міндеттеме

______________________________    2012 ж."___"______________


  (орналасқан жері)

Біз бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын,________________________________,


                                    (әлеуетті өнім берушінің атауы)

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ ұйымдастырған жүйелiк блок, принтер және көшiргi аппаратын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысатындығынан және осы қызметтерді жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.

_______________________________________________________________________________

конкурс бойынша тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің аты (лоттарменен)

2012 ж. "___"______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

Осыған байланысты біз_______________________осымен өзімізге


                       (банктің атауы)

шақырып алынбайтын міндеттеме аламыз, сіздерге, сіздердің талабыңзбен төлейтін соманы,мөлшерінде ___________________________________________________________

(сомма цифрларда және жазба түрімен)

Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды алғанда, сондай-ақ жазбаша Өнім беруші растағанда:

конкурсқа қатысуға түпкілікті мерзім өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғандығын не өзгерткендігін және (немесе) толықтырғандығын;

танылған конкурс қатысушысы өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде тапсырмағандығын не кері қайтарып алғандығын;

конкурстың жеңімпазы етіп анықталған қатысушы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;

мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын.


      Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.

Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

  


Кепілгердің қолы мен мөрі             Күні мен мекен-жайы 

 

                                                   Конкурстық құжаттамаға


                                                      7-қосымша

Берешектің жоқтығы туралы анықтама
Банк (атауы) жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 30 шілдедегі N 275 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетілетін банк алдында анықтама берілген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).
      Күні

      Қолы


      M.О.

 

 

Конкурстық құжаттамаға


                                                     8-қосымша
Әлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі

(әлеуетті өнім берушінің атауы, лоттың нөмірі көрсете отырып, әрбір лотқа жеке толтырылады)

 


Р/с№

Мазмұны
1

Қысқаша сипаты

 

2

Шығарылған елі (жұмыстарды сатып алу кезінде алынып тасталады)

 

3

Дайындаушы зауыт (жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде алынып тасталады)

 

4

Өлшем бірлігi

 

5

________бірліктің бағасы ____________

ИНКОТЕРМС 2000 шарттары

бойынша __________

(межелі орны) 

6

Саны (көлемі)

 

7

Барлық бағасы =___________

5-бет х 6-бет, 

8

Жалпы бағасы,__________ИНКОТЕРМС 2000 шарттары бойынша ___________ межелі орны, әлеуеттi өнім берушінің тасымалдауға арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа төлемдер мен алымдарды, жинақтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектер бағасын, бір өлшем бірлігіне пайдаланудың бастапқы мерзімi iшінде қызмет көрсетуге арналған барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар

 

Каталог: files -> uploads -> file -> konkurs docs
file -> Документ: ҚР Ұлттық банкі басқармасының 2016. 26. 12 №311 Қаулысы
file -> Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы
file -> Тұрақтандыру банкін басқару, оларды жасасуға қатысты ерекше шарттар белгіленген мәмілелерді жасасу, консервациялау режиміндегі банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне беру жөніндегі операцияны жүргізу
file -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі 2014 жылғы 11 ақпандағы
konkurs docs -> Конкурсная документация по закупке лицензионного программного обеспечения, системы хранения данных и сетевых карт способом конкурса
konkurs docs -> Конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші: «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ
konkurs docs -> Конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші: «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет