Конспект лекцій з дисципліни «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»жүктеу 0.66 Mb.
бет1/8
Дата10.05.2019
өлшемі0.66 Mb.
түріКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(назва інституту)Кафедра прикладної інформатики

(повна назва кафедри)
Конспект лекцій

з дисципліни «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування»

за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Укладач: к.т.н. Кірхар Н.В.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)
Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри прикладної інформатики

(повна назва кафедри)

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри_____________Гамаюн В.П.

ВСТУП

Лекції охоплюють основні аспекти теоретичного та практичного використання засобів тестування комплексів інформаційних технологій проектування.

Програмні продукти все частіше вбудовуються в різні складні системи реального часу. Робота над такими проектами вимагає від програмних інженерів і тестувальників, широкого погляду і освоєння загальних проблем проектування і вживання систем певного призначення і сфери використання.

Програмному інженерові необхідно брати участь в розробці вимог для всієї системи, а також освоїти прикладну сферу застосування створюваного комплексу програм до початку тестування і обдумування функцій компонентів, їх характеристик і тестів, вимогам яких повинен буде відповідати програмний продукт.

Основи інформаційних знань з тестування програмного забезпечення та тестування апаратних засобів закладає дисципліна «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування», поява якої зумовлена виникненням індустрії інформатизації.

Метою дисципліни "Тестування комплексів інформаційніх технологій проектування" є підготовка студентів до виконання робіт тестування апаратних та програмних складових комп'ютерних комплексів інформаційніх технологій проектування (ІТП) і впровадження засобів тестування повнофуцнкціональних технологій проектування.

У лекціях розглянуто головні принципи тестування комплексів інформаційних технологій проектування.

Тестування програмного забезпечення це процес виявлення помилок у програмному комплексі, апаратних засобів (пошук невідповідностей системи вимогам), що визначає коректність, повноту і якість розробленого програмного продукту.. У такому розумінні інформатика спрямована на розробку загальних методичних принципів побудови інформаційних моделей, систем.

Тестування комплексів інформаційних технологій проектування як наука розробляє методологію створення інформаційного забезпечення процесів управління об’єктами на базі комп’ютерних інформаційних систем.

Завданням лекційного курсу є:

забезпечення підготовки фахівця в області тестування програмного забезпечення існуючих комп'ютерних комплексів ІТП; використання стандартних програм тестування комп'ютерних комплексів ІТП.

Вивчення навчальної дисципліни повинно дозволяти фахівцю з інформаційних технологій проектування, базуючись на сучасних системах тестування комп'ютерних комплексів ІТП та міжнародних стандартах, організовувати роботи по реалізації стандартних процесів тестування ІТП та проектувати програми синтезу спеціалізованих наборів тестів.

Мета лекційного курсу надати - необхідні знання, вміння із застосування та прикладних програмних пакетів, забезпечення підготовки фахівця в області тестування програмного забезпечення існуючих комп'ютерних комплексів ІТП; використання стандартних програм тестування комп'ютерних комплексів ІТП.

Вивчення навчальної дисципліни повинно дозволяти фахівцю з інформаційних технологій проектування, базуючись на сучасних системах тестування комп'ютерних комплексів ІТП та міжнародних стандартах, організовувати роботи по реалізації стандартних процесів тестування ІТП та проектувати програми синтезу спеціалізованих наборів тестів.

Лекційний курс «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування», призначено для студентів cпеціальності 7/8.05010102 "Інформаційні технології проектування".

Тема № 1. Тестування програмного забезпечення

Лекція № 1.1


Правила роботи у комп’ютерному класі. Мери безпеки. Основні поняття тестування, термінологія тестування. Цілі і завдання тестування. Фази тестування.Теоретичні відомості до лекції викладено в посібниках [1,4,12].

Тестування програмного забезпечення - процес виявлення помилок у програмному комплексі (пошук невідповідностей системи вимогам), що визначає коректність, повноту і якість розробленого програмного продукту. Тестування проводиться незалежною групою тестувальників після завершення продукту розробником і до передачі його замовнику в дослідну експлуатацію.

Альфа-тестування (α-тестування) - тестування версії програмного продукту розробником з метою виявлення помилок у роботі системи для їх подальшого усунення перед бета-тестуванням.

Баг - помилка, що порушує логіку роботи системи або зупиняє її роботу. Наявність багів в програмі призводить до некоректної роботи ІС - неправильного або непередбаченого результату, не відповідному описаному в технічному завданні / проекті.

Бета-тестування (β-тестування) - інтенсивне тестування готової версії програмного продукта тестувальником з метою виявлення максимального числа помилок у роботі системи для їх подальшого усунення перед остаточним випуском продукту.

Версія - нова/оновлена система з черговими налагодженими змінами, збережена в системі контролю версій SVN. Вимоги до неї описуються в технічному завданні. Кожній новій версії системи присвоюється унікальний номер.

Замовник - особа або підрозділ, що визначає функціональність програмного комплексу, що має повноваження затверджувати вимоги до програмного продукту і приймати результат розробок.

Зауваження - уточнення, спрямоване на оптимізацію роботи користувача з системою.

Інформаційна система (ІС) - взаємопов'язана сукупність засобів, методів та документаційного забезпечення, які використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети. Для забезпечення працездатності ІС потрібно персонал з певною кваліфікацією.

ККС - корпоративна комп'ютерна мережа.

Набір змін - група тикетів (зазвичай баги і термінові зауваження) по одній або декількох функцій / модулям ПК, передана провідному програмісту для подальшого виправлення. Набір змін не потребує затвердження замовником.

Освітній портал - віртуальна освітнє середовище, що забезпечує телекомунікаційну підтримку бізнес-процесів.

Користувач - особа або підрозділ, який використовує програмний комплекс у своїй діяльності.

Пропозиція - опис змін, спрямованих на зміну функціональності системи понад описаної в останньому затвердженому технічному завданні / технічному проекті, або на рефакторинг системи.

Програмний комплекс (ПК) - набір взаємодіючих програм / інформаційних систем, узгоджених по функціях і форматам; мають однакові, точно визначені інтерфейси і складових повне засіб для вирішення великих завдань.

Робочий сервер - сукупність технічних і програмних засобів, за допомогою яких функціонує реально діючий програмний комплекс / інформаційна система.

Розробник - співробітник, який здійснює розробку технічного завдання, технічного проекту, програмування та налагодження розроблюваного програмного продукту.

Реєстр тикетів - динамічно змінюваний документ, призначений для реєстрації та ведення тикетів.

Реліз - нумерований стабільна версія системи, що представляє собою затверджений спільно із замовником набір виправлень вже існуючої версії, який підлягає тестуванню і подальшому розміщенню на робочому сервері.

Рефакторинг - повне або часткове перетворення внутрішньої структури системи при збереженні її зовнішнього вигляду і функціональності.

Система - окрема АІСУ або Тема (або ядро) освітнього порталу.

Термінове зауваження - помилка, наявність якої значно знижує юзабіліті системи, дозволяючи їй, проте, функціонувати. Сюди ж відносяться граматичні та орфографічні помилки.

Тест-план - документ, що описує обсяг робіт з тестування, із зазначенням об'єкта, алгоритму роботи тестованих функцій, критеріїв початку і закінчення тестування, термінів проведення робіт, необхідних спеціальних ресурсів, а також відомих проблем з варіантами їх вирішення.

Тестувальник - співробітник відділу тестування та супроводження програмного забезпечення, здійснює тестування програмних комплексів, що розробляються в ЦНІТ. У його обов'язки входить пошук ймовірних помилок і збоїв у функціонуванні програми.

Тестовий сервер - сукупність технічних і програмних засобів, за допомогою яких функціонує версія програмного комплексу / інформаційної системи, яка використовується для тестування.

Тікет - опис необхідного зміни в програмному комплексі із зазначенням обов'язкових параметрів в реєстрі тикетів.

Юзабіліті - дослівно від англ. «Usability» - зручність використання, придатність до використання.

Основна мета тестування комплексів програм і їх функціональних компонентів - виявити, зареєструвати і усунути дефекти і помилки, які внесені під час послідовної розробки та реалізації вимог до функцій і характеристикам комплексу програм.

Завдання тестування та відповідні фази тестування схематично представлені на рис.1.

Повний цикл контролю якості розроблюваного програмного продукта включає слідуючи етапи:  1. складання тест-плану (до етапу розробки системи), для вже існуючих систем тест-план складається безпосередньо перед передачею системи на тестування;

  2. розробка unit-тестів для автоматизованого контролю відповідності розробленої системи тест-плану (етап може бути пропущений - відображається в тест-плані);

  3. розробка програмного продукта (програмування і налагодження);

  4. попередньо α-тестування системи розробниками;

  5. β-тестування тестувальниками: виявлення помилок і зауважень, формулювання пропозицій (власне тестування);

  6. передача тикетів розробнику для визначення та затвердження релізу / набору змін, встановлення терміну випуску релізу / внесення змін.


Рис.1


Тестування програмного комплексу можна вважати завершеним, коли завершені всі етапи циклу, і після чергової перевірки у тестувальника немає зауважень до тестируемому релізу. В іншому випадку цикл повторюється.


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Передмова
NAU -> Кметик Х. В., Україна, доцент кафедри цивільного права І процесу Юридичного інституту Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук Белуга Ю. М
NAU -> З того часу, як Україна стала на шлях євроінтеграції, було проведено ряд реформ в суспільстві та державі загалом
NAU -> Кафедра української мови та культури
NAU -> Методичні рекомендації з формування комунікативної та плюрилінгвальної компетентності студентів
NAU -> Роль духовної культури в галузі соціальної роботи
NAU -> В. Ф. Антипенко международно криминологическое видение концепции уголовной ответственности государства
NAU -> Регіональні особливості розвитку концепції міст, що навчаються
NAU -> Шановні споживачі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет