“Көркем қолданбалы өнер және кәсіби білім” кафедрасы


Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланадыжүктеу 1.55 Mb.
бет10/10
Дата21.04.2019
өлшемі1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:

Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның проценттік баламасы

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

A

4,0

95-100

өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)

Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті және барлық студенттер үшін міндетті. Әрбір оқытушы студенттерге сабақ барысында тәртіп ережелерін, оқытушымен және басқа студенттермен өзара қатынастарын ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді.Студенттерге қойылатын талаптар:

(толықтырулар мен өзгертулер енгізуге болады)

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пән бойынша білімді бағалау және апталық тақырыптық кесте бойынша).
1. Сабаққа қатысу

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 1/3 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.2. Аудиториядағы тәртіп

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефонын сөндіріп, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.3. Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасы міндетті түреде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.4. Жеке тапсырмалар

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.6. Пікірлесу.

Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру және емтихан сұрақтары

1-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары

 1. Сызба геометриясына арналған мемлекеттік стандарттар.

 2. Параллель проекциялау

 3. Орталық проекциялау

 4. Нүктенің координатық өлшемдерін табу

 5. Түзу сызықтың проекциясын табу

 6. Бұрыштарды тұрғызу

 7. Түзу сызықтардың іздері

 8. Кеңістіктегі түзу сызықтар

 9. Жазықтықтар, олардың түрлері

 10. Жазықтардың кеңістіктегі орнын анықтау

 11. Жазықтықтардың бір – бірімен қиылысуы

 12. Түзу мен жазықтықтың қиылысуы

 13. Сызбаны орындауға арналған құрал- жабдықтар

 14. Негізгі форматтар және олардың белгіленуі

 15. А3 және А4 форматтарының көлемі

 16. Бұрыштама толтыру әдісі

 17. Сызбада қолданылатын сызықтар

 18. Бөлшектің көрінетін бөліктерін қандай сызықтармен сызады?

 19. 2.304- 81 МСТ бекіткен қаріптер типтерін атаңыз

 20. Бас әріптері мен кіші әріптері де ұқсас жазылатын қаріптерді атаңыз

 21. Стандарт масштабтарды атаңыз

 22. Масштаб дегеніміз не?

 23. Габариттік өлшемдер дегеніміз не?

 24. Өлшем сызықтары сызба контурынан қандай қашықтықта қойылады?

 25. Көлбеулік дегеніміз не және сызбада қалай белгіленеді?

 26. Конустық дегеніміз не?

 27. Сызбаның штрихталған бөлігіне өлшем қалай қойылады?

 28. Бұрыштырдың өлшемдері сызбаға қалай түсіріледі?

 29. Шеңберді кез-келген тең бөлікке қандай таблицаның көмегімен бөлуге болады?

 30. Түйіндесулер дегеніміз не?

 31. Екі шеңбер доғасының үшінші шеңбер доғасымен түйіндесу нүктелерін қалай анықтайды?

 32. Лекальдық қисық сызықтардың циркульдық қисық сызықтардан айырмашылығы қандай?

 33. Лекалдық қисық сызықтардың жетеуін атаңыз

 34. Эллипстер мен овалдарды қандай құралдың көмегімен сызады?

 35. 2.305- 68 МСТ бекіткен кескіндердің үш көрінісін атаңыз

 36. Кескіндерді сызбада қандай әдіспен алады?

 37. Проекциялаудың еуропалық жүйесі

 38. Проекциялаудың америкалық жүйесі

 39. Негізгі көріністерді атаңыз. Сызбада негізгі көріністер қалай орналасады?

 40. Қосымша көріністер дегеніміз не?

 41. Жергілікті көрініс дегеніміз не?

 42. Бұрылған көріністер сызбада қай кезде қолданылады?

 43. Қима дегеніміз не?

 44. Қиманың түрлерін атаңыз.

 45. Тілік дегеніміз не?

 46. Жай тілік қалай алынады?

 47. Күрделі тіліктер қалай алынады?

 48. Қиюшы жазықтықтың орналасуына қарай тіліктер қандай түрге бөлінеді?

 49. Симметриялы бөлшектерге тілік орындағанда қандай ережелерді білу керек?

 50. Қандай жағдайда тіліктерді әріптермен белгілейді?


16-30 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

 1. Аксонометриялық проекциялар

 2. Тік бұрышты изометрия

 3. Тік бұрышты диметрия

 4. Қисық бұрышты аксонометриялық проекциялар

 5. Аксонометриялық проекциялардағы коэфициенттер

 6. Шеңберді тік бұрышты изометрияда тұрғызу

 7. Шеңберді тік бұрышты диметрияда тұрғызу

 8. Техникалық сурет дегеніміз не?

 9. Бұйым түрлері, конструкторлық құжаттар.

 10. Сызбалар мен эскиздерге қойылатын жалпы талаптар.

 11. Бөлшектерді кескіндеуде қолданылатын шарттылықтар мен ықшамдаулар.

 12. Бұрандалар туралы жалпы түсінік.

 13. Бұранда профильдерін атаңыз.

 14. Гайка бұрандасына қойылатын шартты кескіннің бұрамасұқпа бұрандасына қойылатын шартты кескіннен айырмашылығы қандай?

 15. Стандарт бұрандалардың қандай түрлерін білесіз?

 16. Метрикалық және тұрбалық бұрандалар сызбада қалай белгіленеді?

 17. Эскиздің қолданылуы.

 18. Жұмыс сызбасының қолданылуы және оның мазмұны.

 19. Бет бұдырлығы сызбада қалай белгіленеді?

 20. Ажырайтын қосылыстардың қандай түрлерін білесіз?

 21. Ажырамайтын қосылыстарды атаңыз.

 22. Пісіру қосылыстарының түрлерін атаңыз.

 23. Пісіру қосылыстарының тігістері қалай белгіленеді?

 24. Тісті берілістер түрлерін атаңыз.

 25. Тісті дөңгелектерді кескіндеуде қолданылатын шарттылықтар.

 26. Тісті дөңгелектердің негізгі элементтерін атаңыз.

 27. Құрастыру сызбалары және оның қолданылуы.

 28. Құрастыру сызбаларын орындау реті.

 29. Құрастыру сызбаларындағы бөлшектерді номерлеуде қандай ережелерге сүйенеміз?

 30. Сипаттізім дегеніміз не және оны толтыру тәртібі.

 31. Құрастыру сызбаларында тілік орындалған бөлшектердіқалай штрихтайды?

 32. Құрастыру сызбаларында қандай өлшемдер қойылады?

 33. Құрастыру сызбаларындағы шарттылықтар мен ықшамдаулар.

 34. Құрастыру сызбаларын оқу және бөлшектеу.

35.Сұлба дегеніміз не?

36.К,Г,П,Э,О әріптерімен белгіленетін сұлба түрлерін атаңыз.

37.Әр типті сұлбалардың ерекшеліктерін атаңыз.

38.Сұлбаларды орындауға қойылатын жалпы талаптар.

39.Электрлік сұлба дегеніміз не?

40.Кинематикалық сұлба дегеніміз не?

41.Гидравликалық және пневматикалық сұлбалар қайда қолданылады?

42.Ғимарат кескіндерін атаңыз.

43. Құрылыс сызбаларының түрлерін атаңыз.

44.Ғимарат бөліктері және оның кескінделуі.

45.Баспалдақ құрылымын атаңыз.

46.Қабат планы дегеніміз не?

47.Құрылыс сызбаларын безендірудің ерекшеліктері.

48.Құрылыс сызбаларындағы масштабтар.

49.Құрылыс сызбаларына қандай өлшемдер қойылады?

50.Құрылыс сызбаларында қандай сызықтар қолданылады?


Емтиханға дайындық сұрақтары.

1. Сызба геометриясына арналған мемлекеттік стандарттар.

2.Параллель проекциялау

3. Орталық проекциялау

4. Нүктенің координатық өлшемдерін табу

5. Түзу сызықтың проекциясын табу

6. Бұрыштарды тұрғызу

7. Түзу сызықтардың іздері

8. Кеңістіктегі түзу сызықтар

9. Жазықтықтар, олардың түрлері

10. Жазықтардың кеңістіктегі орнын анықтау

11. Жазықтықтардың бір – бірімен қиылысуы

12.Түзу мен жазықтықтың қиылысуы

13.Сызбаны орындауға арналған құрал- жабдықтар

14.Негізгі форматтар және олардың белгіленуі

15.А3 және А4 форматтарының көлемі

16.Бұрыштама толтыру әдісі

17.Сызбада қолданылатын сызықтар

18.Бөлшектің көрінетін бөліктерін қандай сызықтармен сызады?

19.2.304- 81 МСТ бекіткен қаріптер типтерін атаңыз

20.Бас әріптері мен кіші әріптері де ұқсас жазылатын қаріптерді атаңыз

21.Стандарт масштабтарды атаңыз

22. Масштаб дегеніміз не?

23.Габариттік өлшемдер дегеніміз не?

24.Өлшем сызықтары сызба контурынан қандай қашықтықта қойылады?

25.Көлбеулік дегеніміз не және сызбада қалай белгіленеді?

26.Конустық дегеніміз не?

27.Сызбаның штрихталған бөлігіне өлшем қалай қойылады?

28.Бұрыштырдың өлшемдері сызбаға қалай түсіріледі?

29.Шеңберді кез-келген тең бөлікке қандай таблицаның көмегімен бөлуге болады?

30.Түйіндесулер дегеніміз не?

31.Екі шеңбер доғасының үшінші шеңбер доғасымен түйіндесу нүктелерін қалай анықтайды?

32.Лекалдық қисық сызықтардың циркульдық қисық сызықтардан айырмашылығы қандай?

33.Лекалдық қисық сызықтардың жетеуін атаңыз

34.Эллипстер мен овалдарды қандай құралдың көмегімен сызады?

35. 2.305- 68 МСТ бекіткен кескіндердің үш көрінісін атаңыз

36.Кескіндерді сызбада қандай әдіспен алады?

37.Проекциялаудың еуропалық жүйесі

38. Проекциялаудың америкалық жүйесі

39.Негізгі көріністерді атаңыз. Сызбада негізгі көріністер қалай орналасады?

40.Қосымша көріністер дегеніміз не?

41.Жергілікті көрініс дегеніміз не?

42.Бұрылған көріністер сызбада қай кезде қолданылады?

43.Қима дегеніміз не?

44.Қиманың түрлерін атаңыз.

45.Тілік дегеніміз не?

46.Жай тілік қалай алынады?

47.Күрделі тіліктер қалай алынады?

48.Қиюшы жазықтықтың орналасуына қарай тіліктер қандай түрге бөлінеді?

49.Симметриялы бөлшектерге тілік орындағанда қандай ережелерді білу керек?

50. Қандай жағдайда тіліктерді әріптермен белгілейді?

51.Аксонометриялық проекциялар

52.Тік бұрышты изометрия

53.Тік бұрышты диметрия

54.Қисық бұрышты аксонометриялық проекциялар

55.Аксонометриялық проекциялардағы коэфициенттер

56.Шеңберді тік бұрышты изометрияда тұрғызу

57.Шеңберді тік бұрышты диметрияда тұрғызу

58.Техникалық сурет дегеніміз не?

59.Бұйым түрлері, конструкторлық құжаттар.

60.Сызбалар мен эскиздерге қойылатын жалпы талаптар.

61.Бөлшектерді кескіндеуде қолданылатын шарттылықтар мен ықшамдаулар.

62.Бұрандалар туралы жалпы түсінік.

63.Бұранда профильдерін атаңыз.

64.Гайка бұрандасына қойылатын шартты кескіннің бұрамасұқпа бұрандасына қойылатын шартты кескіннен айырмашылығы қандай?

65.Стандарт бұрандалардың қандай түрлерін білесіз?

66.Метрикалық және тұрбалық бұрандалар сызбада қалай белгіленеді?

67.Эскиздің қолданылуы.

68.Жұмыс сызбасының қолданылуы және оның мазмұны.

69.Бет бұдырлығы сызбада қалай белгіленеді?

70.Ажырайтын қосылыстардың қандай түрлерін білесіз?

71.Ажырамайтын қосылыстарды атаңыз.

72.Пісіру қосылыстарының түрлерін атаңыз.

73.Пісіру қосылыстарының тігістері қалай белгіленеді?

74.Тісті берілістер түрлерін атаңыз.

75.Тісті дөңгелектерді кескіндеуде қолданылатын шарттылықтар.

76.Тісті дөңгелектердің негізгі элементтерін атаңыз.

77.Құрастыру сызбалары және оның қолданылуы.

78.Құрастыру сызбаларын орындау реті.

79.Құрастыру сызбаларындағы бөлшектерді номерлеуде қандай ережелерге сүйенеміз?

80.Сипаттізім дегеніміз не және оны толтыру тәртібі.

81.Құрастыру сызбаларында тілік орындалған бөлшектердіқалай штрихтайды?

82.Құрастыру сызбаларында қандай өлшемдер қойылады?

83.Құрастыру сызбаларындағы шарттылықтар мен ықшамдаулар.

84.Құрастыру сызбаларын оқу және бөлшектеу.

85.Сұлба дегеніміз не?

86.К,Г,П,Э,О әріптерімен белгіленетін сұлба түрлерін атаңыз.

87.Әр типті сұлбалардың ерекшеліктерін атаңыз.

88.Сұлбаларды орындауға қойылатын жалпы талаптар.

89.Электрлік сұлба дегеніміз не?

90.Кинематикалық сұлба дегеніміз не?

91.Гидравликалық және пневматикалық сұлбалар қайда қолданылады?

92.Ғимарат кескіндерін атаңыз.

93. Құрылыс сызбаларының түрлерін атаңыз.

94.Ғимарат бөліктері және оның кескінделуі.

95.Баспалдақ құрылымын атаңыз.

96.Қабат планы дегеніміз не?

97.Құрылыс сызбаларын безендірудің ерекшеліктері.

98.Құрылыс сызбаларындағы масштабтар.

99.Құрылыс сызбаларына қандай өлшемдер қойылады?

100.Құрылыс сызбаларында қандай сызықтар қолданылады?
12. ОҚУ ЖҰМЫСТАРЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ЖҮРГІЗУ.

Бұл пән бойынша бағдарламалық және мультимедиялық тәсілдерді қолдана отырып сабақ өткізуге арналған оқулықтар жасақталмаған.13. АРНАЙЫ КАБИНЕТТЕР, ДӘРІСХАНАЛАР МЕН ЗЕРТХАНАЛАР ТІЗІМІ.

Сызу негіздері және сызба геометриясы пәндері бойынша жасақталған кабинет 315 дәрісхана, 8 оқу корпусы.


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет