Критерії оцінюванняДата04.03.2018
өлшемі66.19 Kb.
#19295
түріМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

з визначення відповідності результатів

фахової діяльності педагогічного працівника

вимогам до кваліфікаційної категорії

та педагогічного звання
Заповнення «Атестаційної карти»

із застосуванням

Критеріїв оцінювання фахової діяльності педагогічного працівника

в міжатестаційний період
Ці Методичні рекомендації та Критерії розроблені на підставі «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» (1993 р.), «Кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників» (1994 р.) з урахуванням досвіду роботи атестаційних комісій Донецької області, та можуть слугувати орієнтиром атестаційним комісіям загальноосвітніх навчальних закладів та відділів освіти для визначення рівня результативності фахової діяльності вчителів у міжатестаційний період.

Рекомендуємо здійснювати експертне оцінювання атестаційних матеріалів із залученням кваліфікованих працівників з того предмету, за яким працює вчитель, чиї матеріали надані для розгляду (п. 7.4 Типового положення).

Звертаємо увагу користувачів, що Методичні рекомендації надаються з метою упорядкування діяльності експертних груп атестаційних комісій усіх рівнів, підвищення об’єктивності атестації, та не можуть бути використаними для безпідставного і непередбачуваного ускладнення атестаційного процесу. Застосування Критеріїв повинно відбуватися за умови спільної згоди і своєчасного попереднього інформування всіх учасників експертизи (педагогічного працівника, адміністрації закладу, методичних служб, атестаційних комісій усіх рівнів). Педагогічні працівники здійснюють самооцінку за тими ж самими критеріями і беруть безпосередню участь в атестаційному процесі.

Наголошуємо також, що остаточне рішення щодо підсумків атестації згідно з чинними нормативними документами залишається за атестаційною комісією, яка враховує висновки експертизи поряд з усіма іншими результатами своєї діяльності щодо комплексного оцінювання діяльності педпрацівників.

Нарешті, пам’ятаємо, що однією з провідних цілей атестації є стимулювання вчителя до професійного самовдосконалення та об’єктивна оцінка його досягнень.

Сподіваємось, що наші спільні зусилля дозволять поліпшити ефективність і дієвість атестації педагогічних працівників і підвищити якість освіти у всіх ланках освітнього процесу.


Критерії оцінювання результативності

фахової діяльності педагогічних працівників

у міжатестаційний період

Оцінювання результатів фахової діяльності вчителів у міжатестаційний період проводиться на підставі атестаційних матеріалів за п’ятибальною шкалою за чотирма рівнями:

1 бал – базовий рівень;

2 бали – достатній рівень;

3 бали – високий рівень;

4 бали – високий рівень з додатковим балом.

Додатковий бал може бути виставленим за умови систематичного досягнення певних результатів.
Визначення показників, які заносяться до «Атестаційної карти», здійснюється з урахуванням наступних критеріїв за шістьма групами:


 1. Досягнення в міжатестаційний період

  1. Навчальні досягнення учнів.

Документально зафіксовані результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів (% якості знань), зовнішнього незалежного оцінювання та (або) річного оцінювання:

 • 20-40%, стабільний рівень - 1 бал,

 • 41-60%, здебільшого позитивна динаміка - 2 бали,

 • 61-100%, стабільно позитивна динаміка - 3 бали.

Значення відсотків якості знань можуть бути скориговані відповідно до умов діяльності конкретного закладу освіти, набору учнів, профільності навчання, інших чинників. Такі критерії повинні бути обґрунтованими, погодженими з атестаційною комісією вищого рівня і обов’язково доводяться до відома всіх учасників атестаційного процесу до початку атестації.

Так, для закладів нового типу, які здійснюють конкурсний набір учнів, можна рекомендувати наступні критерії: • 40-60%, стабільний рівень - 1 бал,

 • 61-80%, здебільшого позитивна динаміка - 2 бали,

 • 81-100%, стабільно позитивна динаміка - 3 бали.

При цьому необхідно враховувати динаміку навчальних досягнень учнів упродовж міжатестаційного періоду вчителя. Якщо результати моніторингових досліджень, річного оцінювання значно відрізняються від результатів ЗНО, показники можуть бути змінені на 1 бал.

  1. Досягнення учнів у конкурсах, олімпіадах

Досягнення учнів у конкурсах та олімпіадах:

 • Шкільний рівень (призові місця), районний рівень (участь) – 1 бал,

 • Районний (міський) рівень (призові місця), обласний рівень (участь) – 2 бали,

 • Обласний рівень (призові місця) – 3 бали.

При визначенні даного показника необхідно враховувати систематичність досягнення певних результатів упродовж атестаційного періоду, а також їхній рівень. Так, якщо учні, підготовлені вчителем, виходять до високих етапів конкурсів систематично, не тільки беруть у них участь, а й стають призерами (лауреатами), доцільно буде надати додатковий бал. Всі досягнення мають бути підтвердженими документально (ксерокопії дипломів, сертифікатів, виписки з наказів тощо).

Слід зазначити, що такі підходи можуть бути застосовані не лише в разі атестації вчителів, а й щодо педагогічних працівників інших посад. В цих випадках атестаційні комісії разом з методичними службами визначають параметри, за якими вимірюється результативність та розробляють спеціальні критерії їх оцінювання.  1. Особисті досягнення вчителя у фахових конкурсах

Досягнення педагогічного працівника в конкурсах фахової майстерності:

 • Шкільний рівень (призові місця), районний рівень (участь) – 1 бал,

 • Районний (міський) рівень (призові місця), обласний рівень (участь) – 2 бали

 • Обласний рівень (призові місця) – 3 бали.

За цим параметром також можливе надання додаткового балу (див. п.1.2).

Всі досягнення мають бути підтвердженими документально (ксерокопії дипломів, сертифікатів, виписки з наказів тощо).
 1. Визначення результативності методичної роботи

Підготовлені педагогом методичні матеріали, результати його участі у розповсюдженні прогресивного педагогічного досвіду оцінюються в залежності від рівня застосування:

 • Шкільний рівень – 1 бал,

 • Районний (міський) рівень – 2 бали

 • Обласний рівень – 3 бали.

Матеріали таблиць даного розділу використовуються також при розгляді питання щодо присвоєння працівникові педагогічних звань «старший учитель» або «вчитель-методист». У цьому випадку набуває важливого значення інформація щодо розгляду та використання методичних розробок працівника на відповідних рівнях (заклад освіти, район (місто), область). Така інформація повинна бути підтверджена документально.


 1. Визначення рівня професіоналізму педагогічного працівника

Визначення рівня професіоналізму відбувається на підставі кваліфікаційних вимог та проведених вимірювань шляхом тестування з предмета викладання, визначення рівнів науково-теоретичної, методичної та психолого-педагогічної підготовленості, вивчення результатів підвищення кваліфікації (в тому числі, за кредитно-модульною системою), аналізу результативності самоосвітньої діяльності в міжатестаційний період:

 • Базовий рівень – 1 бал,

 • Достатній рівень – 2 бали,

 • Ґрунтовна компетентність – 3 бали,

 • Високий рівень, ініціатива, творчість – 4 бали.

Результати вимірювань оформлюються протоколом.

Слід зазначити, що розробка інструментарію вимірювань за даним напрямком (змістовна частина тестів, інших форм) сьогодні є найбільш актуальною і повинна знаходитьсь у центрі уваги методичних служб та атестаційних комісій усіх рівнів.
 1. Додаткові параметри

Атестаційна комісія може врахувати й додаткові ознаки результативності фахової діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період. Такими можуть бути, наприклад:

  • активна й продуктивна участь педпрацівника в науково-дослідницькій роботі,

  • отримання додаткової освіти,

  • використання новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій у фаховій діяльності,

  • визначні професійні досягнення на найвищому рівні,

  • продуктивна позакласна діяльність учителя з предмету тощо.

У цьому випадку до підсумкової кількості балів може бути додано 1 бал.
Після обробки показників результативності електронна таблиця «Атестаційна карта» надає можливість визначити ступінь відповідності результатів професійної діяльності педпрацівника вимогам до тієї чи іншої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Ці результати можуть бути використані експертами під час формулювання Експертного висновку.

Вважаємо за необхідне застерегти експертів та членів атестаційних комісій від формального застосування виокремлених параметрів для прийняття рішення.Необхідно неухильно дотримуватися вимог п. 1.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників щодо здійснення комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності працівника, аналізу освітнього процесу з урахуванням думки батьків, учнів та вихованців.
Визначальна роль щодо підсумків атестації залишається за атестаційною комісією. Саме атестаційна комісія приймає остаточне рішення щодо результату атестації, як це і передбачено нормативними документами.
УВАГА:


 1. В «Атестаційній картці» слід заповнювати тільки ЖОВТІ клітинки (електронна таблиця excel додається). 0 балів заноситься тільки у випадку, якщо педагогічний працівник систематично відмовляється від виконання певних видів роботи. В цьому разі відбувається зниження підсумкових показників.

 2. В кожній з шести груп параметрів хоча б у одну з жовтих клітинок має бути занесене значення (від «0» до «4»). Так, наприклад, якщо у працівника зовсім відсутні результати методичної роботи (група 2), необхідно в одну з жовтих клітинок цієї групи занести значення «0».

 3. Якщо ж хоча б одне значення в групі відрізняється від «0» та занесено у відповідну клітинку, інші пусті клітинки заповнювати нулями не потрібно.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «витівки снігової баби»
downloads -> Пригоди снігової баби
downloads -> Сценарій новорічного свята для початкових класів «Казкова феєрія -2017»
downloads -> Інформаці я про Солоницівський колегіум Дергачівської районної ради Харківської області станом на 22. 08. 2013 Рік заснування
downloads -> Тема: База даних
downloads -> Великоберезький днз
downloads -> Оноре де Бальзак Гобсек
downloads -> Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами
downloads -> «У гостях у байки»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет