Куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы шарт алматы қ. Осы Шарт «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы»жүктеу 0.57 Mb.
Дата14.04.2018
өлшемі0.57 Mb.

Куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы

ШАРТ
Алматы қ.
Осы Шарт «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының, бұдан әрі «Куәландырушы орталық», Куәландырушы орталықтың Клиенттеріне қызметтерді ұсыну түрлері мен тәртібін анықтайды. Клиенттің осы Шарт бойынша қызметтерді қабылдау келісімі осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Клиенттің осы Шартқа қосылу туралы өтінішінде анықталады.
МӘЛІМДЕМЕ ЖӘНЕ КЕПІЛДЕМЕ:
Куәландырушы орталық мәлімдейді және кепілдік береді:

1) ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға бола отырып, осы Шартты өз атынан жасауға құқылы;

2) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қажет рұқсаттары және лицензиялары бар, куәланырушы орталықтардың іс-әрекетіне қойылатын барлық біліктілік талаптарына сай;

3) осы Шарт тиісті негізде санкциялануы тиіс, осы Шартта баяндалған талаптарға сәйкес орындалуы тиіс Куәландырушы орталықтың нақты және заңдық күші бар міндеттемелерін білдіреді;

4) осы Шарттың мазмұны және оның шарттарының тиісті түрде орындалуы Қазақстан Республикасының заңнамасының және Куәландырушы орталықтың Жарғысының талаптарының бұзылуына себеп болмайды;

5) осы Шарттың талаптарына сәйкес Куәландырушы орталықтың Клиентке берген электронды сандық қолтаңба құралдары Қазақстан Республикасының заңнамасында құрылған тәртіпте сертификатталған;6) осы Шартта қолданылатын түсініктер Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 7 қаңтарындағы № 370-ІІ «Электронды құжат және электронды сандық қолтаңба туралы» заңында белгіленген.

 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

  1. Куәландырушы орталық Клиентке мынадай қызметтер көрсетеді:

   1. электрондық сандық қолтаңбаның кілтін құрады және жабық кілтіне заңсыз кіруден қорғау үшін шараларды қабылдай отырып электрондық сандық қолтаңба кілттерін құрады немесе Клиенттің ПИН-коды бар ПИН-конверт және Клиентке автоматтандырылған жұмыс орнында пайдалану және қондыру мақсатында кілттерді дербес қалыптастырады;

   2. тіркеу куәлігін береді, тіркейді, қайтарып алады, сақтайды, сонымен қатар тіркеу куәліктерінің тіркелімін жүргізеді;

   3. қолданыстағы және қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің есебін жүргізеді;

   4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, Куәландырушы орталықта тіркелген тәртіпте Клиенттің ашық кілтінің тіркеу куәлігінің тиесілі және күші бар екенін растайды;

  1. Куәландырушы орталық Клиентке Астана қаласының уақыт белдеуін ескере отырып, осы Шарт бойынша қызмет көрсетуді ұйымдастырады.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

  1. Куәландырушы орталық құқылы:

   1. Клиентке берген тіркеу куәлігін мынадай жағдайларда қайтарып алуға:

    1. Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің талабы бойынша;

    2. Клиенттің іс-әрекет жасауы тоқтаған жағдайда;

    3. заңды күшіне енген сот шешімі бойынша;

   2. қажетті тіркеу құжаттары дұрыс рәсімделмеген жағдайда Куәлдандырушы орталықта клиенттің қажетті тіркеу құжаттарын тіркеуді қабыл алмауға;

   3. тіркеу куәлігінің белгіленген әрекет мерзімі біткен жағдайда Клиенттің тіркеу куәлігінің әрекетін қайтарып алуын қабыл алмауға;

   4. әрекеті тоқтатылған тіркеу куәлігінің иесіне дәлелді себептері көрсетілген хабарлама жібере отырып, Куаландырушы орталықтың Клиент тіркеу куәлігінің әрекетін біржақты тәртіпте тоқтата тұруға.
  1. Клиент құқылы:

   1. егер Клиент, Куәландырушы орталықтың Клиентке берген тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін электронды сандық қолтаңбаның жабық кілтіне кіру режимі бұзылған деп санаса, Куәландырушы орталықтан тіркеу куәлігін қайтарып алуды талап етуге, не болмаса тіркеу куәлігін дербес шақырып алуға;

   2. Куәландырушы орталық дайындаған ашық кілттің тіркеу куәлігіндегі электронды сандық қолтаңбаның шынайылығын растауы үшін оған жүгінуге;

   3. электронды сандық қолтаңбаның жабық және ашық кілттерін дербес құруға;

   4. Куәланыдрушы орталықпен дайындалған қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің тізімін алуға және электрондық құжат айналымы жүйесінің Қатысушыларының тіркеу куәліктерінің мәртебесін тексеру үшін аталған тізімді пайдалануға;

   5. Куәландырушы орталықтың қызметкерлерінен Астана қ. уақытымен 08 сағат 40 минуттан 17 сағат 40 минутқа дейін Куәландырушы орталықтың жұмыс мәселесі бойынша жұмыс күндері кеңес алуға;

   6. осы Шарт бойынша Куәландырушы орталықтан міндеттемелерін тиісті және толық орындауын талап етуге;

   7. Куәландырушы орталықтың ашық кілтінің тіркеу куәлігін алуға;

   8. Куәландырушы орталықпен дайындалған, ашық кілттің тіркеу куәліктеріндегі электронды сандық қолтаңбасын тексеру үшін Куәландырушы орталықтың ашық кілтінің тіркеу куәлігін қолдануға;

   9. тіркеу куәлігіндегі ашық кілтке сәйкес келетін электронды сандық қолтаңбаның және шифрлаудың өзіндегі жабық кілтін Клиенттің тіркеу куәлігін тіркеу және/немесе тіркеу куәлігін және кілттерді дайындау өтінішінде көрсетілген қолдану аясына сай тіркеу куәлігіндегі ашық кілттерге сәйкес қолдануға.
  1. Куәландырушы орталық міндетті:

   1. осы Шарттың 3.1. тармағына сәйкес құжаттарды әкелген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Клиентке Пайдаланушының ПИН-коды мазмұндалған ПИН-конверт құжаттарын, немесе электронды сандық қолтаңба кілттерін (бастапқы инициализация) және төменде көрсетілген мәліметтері бар тиісті тіркеу куәлігін беруге:

    1. тіркеу куәлігінің нөмірі және оның әрекет ету мерзімі;

    2. Клиентті электрондық сандық қолтаңбаны тіркеу куәлігінің иесі ретінде сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер;

    3. электронды сандық қолтаңбаның ашық кілті (бастапқы инициализация);

    4. электронды сандық қолтаңбаның тиісті жабық кілтін жасауға пайдаланылатын электронды сандық қолтаңба құралдары туралы мәліметтер;

    5. электронды сандық қолтаңбаның қолдану және қолдануды шектеу аялары туралы ақпараттар;

    6. Куәландырушы орталықтың деректемелері;

   2. Осы Шартқа сәйкес тіркеу куәліктерін берген мезеттен бастап 5 (бес) жыл ағымында Клиентке берілген тіркеу куәліктерінің көшірмесін сақтауға және тіркеу куәліктерінің тіркелімін жүргізуге;

   3. Электрондық сандық қолтаңбаның ашық және жабық кілттерді құру үшін және Куәландырушы орталыққа тіркеу куәлігіне электрондық сұрау жіберу үшін Клиентке бағдарламалық құралдарды ұсынуға;

   4. Клиент қағаз тасымалында (Шарттың № 3 қосымшасы немесе Шарттың №6 қосымшасы) немесе электронды тәсілмен оны қайтарып алу туралы өтініш түскен кезде жедел түрде Клиенттің тіркеу куәлігін қайтарып алуға;

   5. Электрондық құжат айналым жүйесінің кез келген қатысушысы жүгінген кезде Куәландырушы орталықпен тіркелген мәліметтерді және Клиентке онымен берілген ашық электрондық сандық қолтаңба кілттерінің тіркеу куәліктерін тиесілі болуы мен ақиқаттығын растауға;

   6. сақталып жатқан Клиенттің электрондық сандық қолтаңбасының ашық кілттерінің тіркеу куәліктерінің жоғалуының, жаңартылуының және көшірмесінің жасалуының алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға;

   7. өзі жасап жатқан тіркеу куәліктерінің сериялық нөмірлерінің бірегейлігін және жасалған тіркеу куәліктеріндегі ашық кілтердің мәнінің бірегейлігін қамтамасыз етуге;

   8. тіркеу куәліктерінің тіркелімінде барлық жасалған тіркеу куәліктері туралы мәліметтерді уақтылы жариялауға;

   9. Куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктерінің тіркеліміне Клиенттің кіруін қамтамасыз етуге;

   10. тіркеу куәлігін қайтарып алған сәттен бір сағаттан кешіктірмей Клиенттің http://ca.kisc.kz/cgi/RevListGOST.crl мекен-жайы бойынша Куәландырушы орталықтың интернет-ресурсында орналасқан қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің тізіміне өзгертулер енгізуге;

   11. Шарттың мерзімі ішінде осы Шарт бойынша, профилактикалық жұмыстар уақытын санамағанда, тәулік бойы қызмет көрсетуге;

   12. жалпы ұзақтығы жылына 7 (жеті) тәуліктен аспайтын профилактикалық жұмыстарды тек жексенбі күндері (демалыс күндері) немесе түнгі уақытта істеуге;

   13. дайындалып жатқан тіркеу куәліктеріне енгізілетін ақпараттарды санамағанда осы Шарт бойынша кез келген ақпаратты жарияламауға міндеттенеді;

   14. Клиенттерге Астана қ. уақытымен сағат 08 сағат 40 минуттан 17 сағат 40 минутқа дейін Куәландырушы орталықтың жұмыс мәселесі бойынша жұмыс күндері кеңес беруге.  1. Клиент міндетті:

   1. http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf және http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf мекен-жайлары бойынша Куәландырушы орталықтың интернет-ресурсында орналасқан осы Шарт талаптарын, Тіркеу куәліктерін пайдалану ережелері және Тіркеу куәліктерін пайдалану бойынша Нұсқауды орындауға;

   2. Куәландырушы орталыққа осы Шарттың 3.1.1. тармағына немесе 3.1.2. тармағына сәйкес құжаттар өткізуге;

   3. Клиенттің тіркеу куәлігінде көрсетілген электронды сандық қолтаңбаның және шифрлаудың ашық кілтіне сәйкес келетін электронды сандық қолтаңбаның және шифрлаудың тек қолданыстағы жабық кілтін Клиенттің тіркелген тіркеу куәлігінің және/немесе тіркеу куәлігін және кілттерді дайындау өтінішінде белгіленген қолдану аясында қолдануға;

   4. өзінің электронды сандық қолтаңбаның жабық кілті туралы ақпараттың заңсыз жариялануына жол бермеуге;

   5. жабық кілтін құпия сақтауға, оның жоғалуының, белгілі болуының, өзгеруінің және заңсыз пайдалануының алдын алу үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға;

   6. жабық кілт жоғалған, басқаларға белгілі болған, өзгерген немесе оны басқа тұлғалар пайдаланған жағдайда, жедел түрде Куәландырушы орталыққа өтініш жазып (Шарттың №3 Қосымшасы немесе Шарттың №6 қосымшасы) қағаз тасымалында немесе электронды тәсілмен өзінің электронды сандық қолтаңбаның тіркеу куәлігін қайтарып алуға жүгінуге;

   7. тіркеу куәлігінің күші бітуіне 7 (жеті) жұмыс күні қалғанға дейінгі мерзімнен кешіктірмей тиісті жаңа тіркеу куәлігін шығару туралы электронды түрде тапсырыс жіберуге. Қосымша, электронды сұратуды жолдау үшін Куаландырушы орталықтың Сайтын пайдалануы мүмкін;

   8. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Куәландырушы орталықтың Қызметтеріне дер кезінде және толық көлемде ақы төлеуге;

   9. Куәландырушы орталыққа берілген құжаттарға жасалған өзгертулер туралы, өзгерту болған сәттен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Куәландырушы орталыққа хабарлауға.

 1. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ

  1. Тіркеу үшін қажет құжаттар тізімі:

   1. жеке тұлға:

1) Шартқа қосылу туралы өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 1 Қосымшасы);

2) кілттер және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркету үшін жазылған өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 2-1 Қосымшасы), немесе келесі құжаттар жинағы (№2-1 Қосымшаны алмастырушы); • кілттер және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркету үшін жазылған өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 2 Қосымшасы);

 • Куәландырушы орталықтың тіркеу орталығына сәйкесінше құжаттарды ұсыну құқығын Клиент атынан уәкілетті тұлғаға ұсыну сенімхаты (№4 Қосымша). Клиент құзіретті ұйымға шағымданған жағдайда ғана талап етіледі;

3.1.2. заңды тұлға:

1) Шартқа қосылу туралы өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 5 Қосымшасы);

2) кілттер және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркету үшін жазылған Өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 6-1 Қосымшасы), немесе келесі құжаттар жинағы (№6-1 Қосымшаны алмастырушы);


 • Кілттер және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркету үшін жазылған өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 6 Қосымшасы);

 • Клиенттің уәкілетті өкілінің атына сенімхат (Шарттың № 8 Қосымшасы), тиісті құзыретін растайтын құжаттарды ұсынған кезде мүддесін ұсыну және сенімхатсыз қол қою құқығы бар ұйымның бірінші басшысының тікелей жүгіну жағдайын қоспағанда;

 • Куәландырушы орталықтың тіркеу орталығына сәйкесінше құжаттарды ұсыну құқығына Клиент атынан құзыретті ұйымға ұсыну сенімхаты (Шарттың №9 Қосымшасы). Клиент құзіретті ұйымға шағымданған жағдайда ғана талап етіледі.

  1. Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген құжаттар жинағын қабылдау Куәландырушы орталықта немесе сәйкесінше шарты бар Куәландырушы орталықпен (бұдан әрі-Уәкілетті ұйым) жүзеге асырылуы мүмкін. Қағаз тасымалдағыштарында рәсімделген Куәландырушы орталықтың Қызметтерін ұсыну туралы Шартқа қосылу туралы өтініштегі мәліметтер, кілттерді және тіркеу куәліктерін және/немесе тіркеу куәліктерінің тіркелімін дайындау бойынша өтініштегі және тіркеу куәліктерін қайтарып алу (жою) бойынша өтініштегі мәліметтер құжаттармен расталады (жеке бас куәлігі/төлқұжат, СТН, заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік).

  2. Клиентті тіркеу Куәландырушы орталықта жүзеге асырылады.

  3. Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген құжаттарды өткізгеннен кейін Клиент Куәландырушы орталықтан Клиенттің (ID) және ПИН-код идентификаторы болатын ПИН-конверт немесе келесі құжаттардың жиынын алады:

1) электрондық құжат нысанында электрондық сандық қолтаңбаның (бастапқы инициялизацияның) тіркеу куәлігін;

2) қағаз тасымалдағышында электрондық сандық қолтаңбаның (бастапқы инициализацияның) тіркеу куәлігін;

3) электронды құжат нысанында куәландырушы орталықтың тіркеу куәлігін;

4) электрондық сандық қолтаңбаның және криптографиялық кілттерін (бастапқы инициализацияның).

3.5. Клиент бастапқы инициализацияның кілттері мен тіркеу куәлігін алғаннан кейін ары қарай жұмыс істеу үшін оларды Куәландырушы орталықта электронды тәсілмен, Клиенттің тіркелген тіркеу куәлігінің және/немесе тіркеу куәлігін және кілттерді дайындау өтінішінде белгіленген қолдану аясына сәйкес, тіркеу куәлігін шығаруға Куәландырушы орталыққа электронды нысанда сұратуды беру арқылы криптографиялық кілттерге және тіркеу куәліктерге алмастыруы қажет.

3.6. Клиент ПИН-конвертті алып, кілттерге генерация жасауға және Куәландырушы орталыққа сұратуды жолдауға міндетті. Кілтті және тіркеу куәлігін ауыстыру Куәландырушы орталыққа электронды нысанда сұратуды беру арқылы жүзеге асырылады.
4. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

4.1. Өтініш беруші Куәландырушы орталықтың ресми интернет-ресурсында (http://www.kisc.kz/ca/tariff.html.) жарияланған қолданыстағы қызмет тарифтеріне сәйкес мөлшерде Куәландырушы орталықтың шотына ақша қаражаттарын аудару арқылы Куәландырушы орталықтың қызметтерін төлейді.

4.2. Шарттың 4.1. тармағында көрсетілген осы Шарт бойынша төлемге Куәландырушы орталықтың шотын ұсынған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Куәландырушы орталықтың банкілік шотына ақша аудару арқылы немесе Уәкілетті ұйым және Куәландырушы орталық арасында жекелеген шартпен жүзеге асырылады.

4.3. Шарттың 4.1. тармағында көзделген Куәландырушы орталықтың банкілік шотына ақша түскен мезгілден бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде Куәландырушы орталық Клиентке тиісті Уәкілетті ұйымның Куәландырушы орталықпен көрсетілген қызметтері үшін шот фактура мен көрсетілген жұмыстар актісін ұсынады.5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.6. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

6.1. Клиенттің ашық кілтінің тіркеу куәліктеріне сәйкес келетін Клиенттің электронды сандық қолтаңбасының жабық кілттері, бастапқы инициализациясы, ПИН-код Клиенттің құпия ақпараты болып саналады.

6.2. Ашық кілттердің тіркеу куәлігіне енгізілетін ақпарат және Куәландырушы орталық басып шығаратын қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің тізімі құпия болып саналмайды.

6.3. Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысы әр Тараптың құпия ақпаратқа деген тиісті режимін сақтайды және аталған ақпаратты паш етілуден қорғауға барлық қажет шараларды жасайды.

6.4. Куәландырушы орталық тіркеу куәліктерінің иелері туралы мәліметтерді қорғауды қамтамасыз етеді және оларды тек Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген жағдайда ғана хабарлайды.
7. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

7.1. Өкілетті органдар растаған, Тараптар алдын ала болжай алмаған және Шарттың орындалуына әсер еткен еңсерілмейтін күштердің салдарынан: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, блокада, ереуіл, әскери қимылдар, террористік актілер және тағы басқа жағдайларда, Шартты орындамағаны немесе лайықты орындамағаны үшін Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күштер жағдайына ұшыраған Тараптың міндеттемелерін орындау мерзімі, сондай жағдай болған мерзім көлеміне ұзартылады.

7.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмайтын жағдайға дұшар болған Тарап, Шарттың 7.1. тармағында көрсетілген жағдайдың басталғаны және біткені туралы 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, қарсы Тарапқа хабарлауы тиіс.

7.3. Шарттың 7.1. тармағында көрсетілген жағдайлар 1 (бір) айдан астам уақыт жалғасса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан бас тартуға құқылы және Тараптардың ешбірі қарсы Тараптан қандайда-бір шығынын өтеуді талап етуге құқығы жоқ.


8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

8.1. Даулар туындаған жағдайда, Куәландырушы орталық пен Шартқа қосылған Тарап Даудағы Тараптар болып саналады.

8.2. Шарттың талаптарын орындау кезінде қайшылықтар туған жағдайда, оларды Тараптар өзара мүдделерін ескере отырып, келіссөздер жүргізу жолымен шешуге тырысады. Тараптар ол қайшылықтарды соттан тыс тәртіпте шешуге барлық қажетті шараларды қолданады.

8.3. Тараптар ортақ келісімге келмеген жағдайда, талас Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот арқылы шешіледі.9.БАСҚА ТАЛАПТАР

9.1. Шарт Куәландырушы орталық Клиентпен қол қойылған осы Шартқа қосылу туралы өтінішін алған күннен бастап өз күшіне енеді және тіркеу куәлігінің әрекет етуі мерзімі ағымында қолданыста болады. Клиенттің жаңа тіркеу куәлігі шығарылған жағдайда Шарт автоматты түрде жаңа тіркеу куәлігінің әрекет ету мезіміне ұзартылады. Ұзарту бірнеше рет қайталануы мүмкін. Тіркеу куәлігінің әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін не болмаса Клиентпен қайтарылып алған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ағымында жаңа кілттерді және тіркеу куәлігін дайындауға және/немесе тіркеу куәлігін тіркеуге өтініш берілмеген жағдайда (Шарттың №№ 2,2-1,6,6-1 Қосымшасы) Шарт автоматты түрде өз күшін жояды.

9.2. Әрбір Тарап, Шартты белгіленген бұзу мезгілінен 30 (отыз) күн бұрын бұл туралы қарсы Тарап жазбаша ескерте отырып Шартты бұзуға құқылы.

9.3. Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып саналады.

9.4. Тараптардың бірі қайта құрылған жағдайда, Шарт бойынша оның құқықтары мен міндеттері тоқтатылмайды және олардың мирасқорларына көшеді.

9.5. Іс-әрекеті тоқтаған жағдайда, Куәландырушы орталық өзінің іс-әрекетінің тоқтауынан 30 (отыз) жұмыс күні бұрын Клиентке жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

9.6. Куәландырушы орталықтың іс-әрекеті тоқтаған жағдайда, ол берген тіркеу куәліктер, тіркеу куәліктерінің иелері туралы мәліметтер, Клиентпен жасалған қосымша, жазбаша келісім бойынша басқа куәландырушы орталықтарға беріледі. Басқа куәландырушы орталықтарға берілмеген тіркеу куәліктері өз күштерін жояды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақталады.

9.7. Шартқа, оның қосымшаларын қоса алғанда өзгерістер мен толықтыруларды енгізу Куәландырушы орталықпен бір жақты тәртіпте жүргізіледі.

9.8. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәлімдеме Куәландырушы орталықтың интернет-ресурсында көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларды http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorca.rtf мекен-жайына Куәландырушы орталықпен орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

9.9. Шарттағы кез-келген өзгерістер мен толықтырулар Шартқа қосылған барлық тұлғаларға, оның ішінде өзегрістер мен толықтырулар мерзімінен бұрын Шартқа қосылған тұлғаларға да таралады.10. КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚТЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ:
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» РМК деректемелері: 050040, Алматы қаласы, «Көктем-3» ш/а, 21-үй, БСН 960440000151, СТН 600400060664, экономика секторы 5, резиденттік белгісі 1., «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» ММ-гі ЖСК KZ54125KZT1002300104, БСК NBRKKZKX

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

1 Қосымша


Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартына
ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

(жай тұлғалар үшін)
Мен, _____________________________ (АЖТ толығымен көрсету керек), орналасқан мекен-жайы __________________________________________________________ жеке бас куәлігінің № ___________________________________, _________________ берілді (берілген күні)

бұдан әрі – «Куәландырушы орталық» деп аталушы «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнымен (ҚР ҰБ ҚБЕО РМК) құрылған Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартына (бұдан әрі Шарт) оның барлық қосымшаларына қосыламын, және «Клиент» ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді өз мойыныма аламын.

Осы өтінішке қол қоя отырып, Шарттың барлық талаптарымен таныс екендігімді растаймын, барлық талаптарға қандай да бір қарсылықсыз және ескертусіз келісемін.

Мен Куәландырушы орталықпен осы Өтініш алынған мезеттен бастап Шарт өз күшіне енетіндігіне және анықталмаған мерзімге дейін қолданыста болатындығына келісемін.

Куәландырушы орталық қызметтерінің барлық тарифтерімен таныстым және келісемін.

__________________ ________________________________________

(қабылданған күн) (Кленттің А.Ж.Т.)

__________________

(қолы)

________________ ___________________________(қабылданған күн) (уәкілетті қызметкердің АЖТ)

_____________(қолы)

________________ ___________________________(қабылданған күн) (Куәландырушы орталық қызметкерінің А.Ж.Т.)

______________

(қолы)

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

2 Қосымша


КІЛТТЕР ЖӘНЕ

ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ЖАСАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТІРКЕУ

КУӘЛІГІН ТІРКЕУ

ҮШІН ӨТІНІШ

(жай тұлғадан)

 

Осымен ________________________________________________ (аты-жөні және тегі)

мекен-жай бойынша тұратын: _____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (төлқұжатының/жеке куәлігінің сериясы мен нөмірі, кім және қашан берген, ЖСН)

сұраймын: (қажетті тармақтарға сәйкес таңдау керек)

1. менің атыма электронды сандық қолтаңба кілтін және электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтінің тіркеу куәлігін жасауды;

2. келесі электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтін және ашық кілттің тіркеу куәлігін осы өтініште көрсетілген мағлұматтарға сәйкес және _____________________________________ашық кілттің мағынасы (міндетті емес)

_______________________________________________________________________________

куәландырушы орталықпен жасалған менің тіркеу куәлігімді ________________________________________________________________________________

уәландырушы орталықтың атауы куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерінің тіркеліміне тіркеуді.

Электронды сандық қолтаңбаның кілттері үшін сәйкестендіру мәліметтері:

Сәйкестендіру мәліметтері:
аты-жөні және тегі: _______________________________________

субъектінің атауы (CN name 64 таңбаға дейін): ___________________________________

елдің атауы: ________________________________________

облыс, ауданның атауы: _______________________________________

жұмыс орнының атауы: _______________________________________

электронды пошта мекен-жайы: _______________________________________

уәкілетті тұлғаның сәйкестендіру нөмірі ЖСН/СТН): _________________________________

Тіркеу куәлігінің қолданылу аясы (қатынасты айқындайтын нысандық сәйкестендірушілер):

(сәйкес тармақты таңдау керек)


 1. Сандық қолтаңба

 2. Клиентті аутентификациялау

 3. Бастапқы инициялизациялау

 4. __________________________

Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі __________________________.

Электрондық сандық қолтаңбаның сәйкесінше жабық кілтін жасау және алгоритм стандартын («Tumar CSP 4»; ГОСТ 34.310-2004) белгілеу үшін қолданылатын электрондық сандық қолтаңбаның құралдары тұралы мәліметтер


Аты-жөні: ______________________

Қолы: _________________________

Күні: «___» _____________ 20___ ж.

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

2-1 Қосымша


КІЛТТЕР ЖӘНЕ

ТІРКЕУ КУӘЛІГІН

ЖАСАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ

ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ТІРКЕУ ҮШІН ӨТІНІШ

(жай тұлғадан)

 

Осымен ________________________________________________________________________________ (аты-жөні және тегі)

мекен-жай бойынша тұратын: _____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (төлқұжатының/жеке куәлігінің сериясы мен нөмірі, кім және қашан берген, ЖСН)

сұраймын: (қажетті тармақтарға сәйкес таңдау керек)

1. менің атыма электронды сандық қолтаңба кілтін және электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтінің тіркеу куәлігін жасауды;

2. келесі электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтін және ашық кілттің тіркеу куәлігін осы өтініште көрсетілген мағлұматтарға сәйкес және _____________________________________ашық кілттің мағынасы (міндетті емес)

___________________________________________________________________________

куәландырушы орталықпен жасалған менің тіркеу куәлігімді ________________________________________________________________________________

уәландырушы орталықтың атауы куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерінің тіркеліміне тіркеуді.

Электронды сандық қолтаңбаның кілттері үшін сәйкестендіру мәліметтері:

Сәйкестендіру мәліметтері:
аты-жөні және тегі: _______________________________________

субъектінің атауы (CN name 64 таңбаға дейін): ___________________________________

елдің атауы: ________________________________________

облыс, ауданның атауы: _______________________________________

жұмыс орнының атауы: _______________________________________

электронды пошта мекен-жайы: _______________________________________

уәкілетті тұлғаның сәйкестендіру нөмірі ЖСН/СТН): _________________________________

Тіркеу куәлігінің қолданылу аясы (қатынасты айқындайтын нысандық сәйкестендірушілер):

(сәйкес тармақты таңдау керек)

1. Сандық қолтаңба

2. Клиентті аутентификациялау

3. Бастапқы инициялизациялау

4. __________________________

Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі __________________________.

Аталған тіркеу куәліктерін қайтарып алуды жоғарыда көрсетілген тиісті тұлға (лар)дың өтініші бойынша жүзеге асыруды сұраймын.

Осы өтінішті ________________________________________(уәкілетті қызметкердің аты-жөні) ________________________________________(уәкілетті ұйымның атауы) қабылдауыңызды сұраймын.


Электрондық сандық қолтаңбаның сәйкесінше жабық кілтін жасау және алгоритм стандартын («Tumar CSP 4»; ГОСТ 34.310-2004) белгілеу үшін қолданылатын электрондық сандық қолтаңбаның құралдары тұралы мәліметтер
Аты-жөні: _______________________

Қолы: __________________________

Күні: «___» _______________ 20___ ж.

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

3 Қосымша


ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ҚАЙТАРЫП АЛУ (ЖОЮ)

ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

(жай тұлғадан)

 

Осы арқылы мен _______________________________________________________________ (аты, жөні, тегі)

орналасқан мекен-жайы: _____________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жеке бас куәлігінің/төлқұжаттың сериясы және нөмірі, қашан және кіммен берілді, орн-қан орны, ЖСН

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (тіркеу куәлігін қайтарып алу (жою) себебі: жабық кілттің беделін түсіру, жұмысын тоқтату және т.б.) байланысты

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(тіркеу куәлігінің сериялық нөмірі және берілген күн)

сериялық нөмірі бар тіркеу куәлігін қайтаруды (жоюды) сұраймын.


А.Ж.Т.: ___________________________

Қолы: ________________________________

Күні: «____» ___________________ 20___ ж.

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа № 4 Қосымша
СЕНІМХАТ

(жай тұлға)


____________қ. (елді мекеннің атауы)

Мен, ____________________________________________________________ (Жай тұлғаның АЖТ), ЖСН/СТН____________, жеке бас куәлігінің №______________, берілген күні ___________________, _____________ берілді, орналасқан мекен-жайым ______________________________________, _______________________________________ (ұйым атауы), заңды мекен-жайы _______________, тіркеу туралы куәліктің № ___________ «___» _____ ______ ж., _________________ берілді, _______________________________________негізінде іс-әрекет ететін, ______________________________________________атынан, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (Куәландырушы орталықтың) тіркеу орталығына сәйкесінше құжаттарды ұсынуына сенім білдіремін.

Сенімхат 30 (отыз) күнге берілген.

А.Ж.Т. _________________________

Қолы ________________________

Күні «___»________________20__ж.
Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

5 Қосымша


Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартына

ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

(заңды тұлғалар үшін)


Бұдан әрі «Клиент» деп аталушы _____________________________ (заңды тұлғаның атауы), заңды мекен-жайы __________________________________________________________, тіркеу туралы куәлігінің № ______________ «___» _________ ______ж. (берілген күні) _____________________________ негізінде іс-әрекет ететін _______________________________ (заңды тұлғаның СТН, БСН)

атынан, бұдан әрі – «Куәландырушы орталық» деп аталушы «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнымен құрылған Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартына (бұдан әрі Шарт) оның барлық қосымшаларына қосылады, және Клиент ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді өз мойынына алады.

Осы өтінішке қол қоя отырып, Клиент барлық талаптарға қандай да бір қарсылықсыз және ескертусіз келісе отырып Шарттың барлық талаптарымен таныс екендігін растайды.

Клиент Куәландырушы орталық қызметтерінің барлық тарифтерімен толығымен танысты және келісім білдіреді.___________________________________________________

(қабылданған күн) (Клиенттің А.Ж.Т.)

__________________ МО

(қолы)

________________ ___________________________

(қабылданған күн) (Уәкілетті қызметкердің А.Ж.Т.)

_____________

(қолы)

__________________

________________ ________________________________________________

(қабылданған күн) (Куәландырушы орталық жұмысшысының А.Ж.Т.)

__________________

(қолы)
Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

6 Қосымша


КІЛТТЕР ЖӘНЕ

ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ЖАСАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ТІРКЕУ

ҮШІН ӨТІНІШ

(заңды тұлғадан)

Осымен ________________________________________________ (заңды тұлғаның атауы)

заңды мекен-жайы: __________________________________________________________________,

тіркеу туралы куәлігінің № __________ «___» ___________ ж., ____________________ берілді, __________________________________ негізінде іс-әрекет ететін, _____________________________атынан, ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (А.Ж.Т.,төлқұжаттың/жеке бас куәлігінің сериясы және нөмірі, қашан және кіммен берілді, орналасқан мекен-жайы, ЖСН)

уәкілетті тұлға атына төмендегілерді беруіңізді сұраймын:

(сәйкес тармақтарды таңдау қажет)

1. ашық кілтінің кілтін және тіркеу куәлігін жасауды;

2. электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтін және ашық кілттің тіркеу куәлігін осы өтініште көрсетілген мағлұматтарға сәйкес ҚБЕО РМК куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерінің тіркеліміне тіркеуді.

Сәйкестендіру мәліметтері:
аты-жөні және тегі: _______________________________________

субъектінің атауы (CN name 64 таңбаға дейін): ___________________________________

елдің атауы: _______________________________________

облыс, ауданның атауы: _______________________________________

жұмыс орнының атауы: _______________________________________

электронды пошта мекен-жайы: _______________________________________

уәкілетті тұлғаның сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/СТН): _______________________________________
Тіркеу куәлігінің қолданылу аясы (қатынасты айқындайтын нысандық сәйкестендірушілер):

(сәйкес тармақтарды таңдау қажет) 1. Сандық қолтаңба

 2. Клиент аутентификациясы

 3. Бастапқы иницализация

 4. __________________________.

Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі _____________________________жыл.

Сәйкес жабық кілтті жасау және алгоритм стандартын «Tumar CSP 4»; ГОСТ 34.310-2004 белгілеу үшін қолданылатын электронды сандық қолтаңбаның құралдары тұралы мәліметтер.

(Ескерту: Сәйкестендіру мәліметтері, Тіркеу куәлігін пайдалану аясы және тіркеу куәлігінің мерзімі, тіркеу куәлігін шығару үшін қажетті сандарға сәйкес келетін қажетті бірлік санын көрсету қажет.)
Аты-жөні: _______________________

Лауазымы: ______________________

Қолы: __________________________

Күні: «___» ______________ 20___ ж.МО

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

6-1 Қосымша


КІЛТТЕР ЖӘНЕ

ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ЖАСАУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТІРКЕУ КУӘЛІГІН ТІРКЕУ ҮШІН

ӨТІНІШ

(заңды тұлғадан)

Осымен ________________________________________________ (заңды тұлғаның атауы)

заңды мекен-жайы: __________________________________________________________________,

тіркеу туралы куәлігінің № __________ «___» ___________ ж., ____________________ берілді, __________________________________ негізінде іс-әрекет ететін, _____________________________атынан, ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (А.Ж.Т.,төлқұжаттың/жеке бас куәлігінің сериясы және нөмірі, қашан және кіммен берілді, орналасқан мекен-жайы, ЖСН)

уәкілетті тұлға атына төмендегілерді беруіңізді сұраймын:

(сәйкес тармақтарды таңдау қажет)

1. ашық кілтінің кілтін және тіркеу куәлігін жасауды;

2. электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтін және ашық кілттің тіркеу куәлігін осы өтініште көрсетілген мағлұматтарға сәйкес ҚБЕО РМК куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерінің тіркеліміне тіркеуді.

Сәйкестендіру мәліметтері:
аты-жөні және тегі: _______________________________________

субъектінің атауы (CN name 64 таңбаға дейін): ___________________________________

елдің атауы: _______________________________________

облыс, ауданның атауы: _______________________________________

жұмыс орнының атауы: _______________________________________

электронды пошта мекен-жайы: _______________________________________

уәкілетті тұлғаның сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/СТН): _______________________________________
Тіркеу куәлігінің қолданылу аясы (қатынасты айқындайтын нысандық сәйкестендірушілер):

(сәйкес тармақтарды таңдау қажет)

1.Сандық қолтаңба

2.Клиент аутентификациясы

3.Бастапқы иницализация

4._______________________________.

Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі _____________________________жыл.

Аталған тіркеу куәліктерін қайтарып алуды жоғарыда көрсетілген тиісті тұлға (лар)дың өтініші бойынша жүзеге асыруды сұраймын.

Осы өтінішті _____________________________(уәкілетті қызметкердің аты-жөні) ____________________________________(уәкілетті ұйымның атауы) қабылдауыңызды сұраймын.

Сәйкес жабық кілтті жасау және алгоритм стандартын «Tumar CSP 4»; ГОСТ 34.310-2004 белгілеу үшін қолданылатын электронды сандық қолтаңбаның құралдары тұралы мәліметтер.

(Ескерту: Сәйкестендіру мәліметтері, Тіркеу куәлігін пайдалану аясы және тіркеу куәлігінің мерзімі, тіркеу куәлігін шығару үшін қажетті сандарға сәйкес келетін қажетті бірлік санын көрсету қажет.)
Аты-жөні: _____________________

Лауазымы: ____________________

Қолы: ________________________

Күні: «____» _____________ 20___ ж.МО

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

7 Қосымша


ТІРКЕУ КУӘЛІГІН

ҚАЙТАРЫП АЛУ (ЖОЮ) ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

(заңды тұлғадан)

Осымен _________________________________________________________________________ (заңды тұлғаның атауы)

Орналасқан заңды мекен-жайы: ________________________________________________________________________________,

_____________________________________тіркеу туралы куәліктің № _________________________, «___» _____________________ж. __________________________________ берілді, _____________________________ негізінде іс-әрекет ететін ______________________ атынан _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(тіркеу куәлігін қайтарып алу себебі: жабық кілттің беделін түсіру, жұмысын тоқтату және т.б.) байланысты ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(лауазымы, жөні,аты, тегі, сенімхаттың түпнұсқасы, төлқұжаттың/ жеке бас куәлігінің сериясы және нөмірі, қашан және кіммен берілген, ЖСН).

атына берілген (уәкілетті тұлға)

_______________________________________________________________________________,

(тіркеу куәлігінің сериялық нөмірі және берілген күні)

сериялық нөмірі бар тіркеу куәлігін қайтаруды сұрайды.

Аты-жөні: ____________________________

Лауазымы: ___________________________

Қолы: ________________________________

Күні: «____» ____________________ 20___ ж.

МО
Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

8 Қосымша


СЕНІМХАТ
___________________ж. (елді мекеннің атауы) «___» ____________ 20__ ж.

______________________________________________________________________________(заңды тұлғаның атауы)

заңды мекен-жайы: _______________________________________________________________________,

тіркеу туралы куәлігінің № ___________ «___» _____ ______ ж., _________________ берілді, _______________________________________________________________ негізінде іс-әрекет ететін, _______________________________________ атына, осы сенімхатпен ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (аты-жөні, төлқұжатының/жеке куәлігінің сериясы мен нөмірі, қашан және кіммен берілді, тұрғылықты жері, ЖСН)

________________________________________атынан (ұйымның атауы)

төменде көрсетілген әрекеттерді жүзеге асыруға уәкіл етеп тағайындайды:

(келесі тармақтардың ішінен таңдау қажет):

1. кілттерді және тіркеу куәлігін жасау;

2. куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктерінің тіркелімінде тіркеу куәлігін тіркеу;

3. Куәландырушы орталықта тіркелген тіркеу куәлігін қайтарып алу.

Уәкілге осы Сенімхатта белгіленген тапсырмаларды орындау үшін куәландырушы орталықтың тиісті құжаттарына қол қою құқығы беріледі.


Қолы (аты-жөні) ______________________________________________ растаймын.
Сенімхат бір ай мерзімге, басқа біреуге жүктеу құқығынсыз берілді.

Аты-жөні: _____________________

Лауазымы: ____________________

Қолы: ________________________

Күні: «___» ____________ 20___ ж.

МО

Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы Шартқа

9 Қосымша

СЕНІМХАТ

(заңды тұлға)


_________ж. (елді мекеннің атауы) “_____”____________20__ж.

____________________________________________ (заңды тұлғаның атауы), заңды мекен-жайы: ______________________________________, тіркеу туралы куәлігінің № ___________ «___» _____ ______ ж., _________________ берілді, ________________________________________ негізінде іс-әрекет ететін, ______________________________________________ атына, осы сенімхатпен _______________________________________ (ұйымның атауы), заңды мекен-жайы: _____________________________________ тіркеу туралы куәлігінің № ___________ «___» _____ ______ ж., _________________ берілді, _______________________________________________ негізінде іс-әрекет ететін, ______________________________________________ атынан, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнына (Куәландырушы орталық) келесідей құжаттарды ұсынуына сенім білдіремін.


Сенімхат 30 (отыз) күн мерзіміне берілген.
Аты-жөні: ________________________

Лауазымы: _______________________

Қолы: ___________________________

Күні: «____» _______________ 20___ ж.

МО


ДОГОВОР

о предоставлении услуг удостоверяющего центра
г. Алматы

Настоящий Договор определяет виды и порядок предоставления услуг Клиенту Удостоверяющего центра Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», далее «Удостоверяющий центр». Согласие Клиента на получение услуг по настоящему Договору определяется в заявлении Клиента о присоединении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.


ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ:
Удостоверяющий центр заявляет и гарантирует, что:

 1. он, являясь юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, имеет право от своего имени заключать настоящий Договор;

 2. обладает необходимыми разрешениями и лицензиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соответствует всем квалификационным требованиям, предъявляемым к деятельности удостоверяющих центров;

 3. настоящий Договор должным образом санкционирован, представляет собой действительное и имеющее юридическую силу обязательство Удостоверяющего центра, подлежащее исполнению в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре;

 4. содержание настоящего Договора и соответствующее исполнение его условий не станет причиной нарушения требований законодательства Республики Казахстан и Устава Удостоверяющего Центра;

 5. средства электронной цифровой подписи, выданные Удостоверяющим центром Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора, сертифицированы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

 6. понятия, используемые в настоящем Договоре, определены Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 г. №370-II.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Удостоверяющий центр оказывает Клиенту следующие услуги:

1.1.1. создает ключи электронных цифровых подписей с принятием мер для защиты закрытых ключей электронной цифровой подписи от неправомерного доступа либо ПИН-конверт содержащий ПИН-код Клиента и позволяющий Клиенту самостоятельно сформировать ключи в целях установки и использования на автоматизированных рабочих местах;

1.1.2. выдает, регистрирует, отзывает, хранит регистрационные свидетельства, ведет регистр регистрационных свидетельств;

1.1.3. осуществляет учет действующих и отозванных регистрационных свидетельств;

1.1.4. подтверждает принадлежность и действительность регистрационных свидетельств открытого ключа электронной цифровой подписи Клиента, зарегистрированного Удостоверяющим центром в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.1.2. Удостоверяющий центр организовывает предоставление услуг Клиенту по настоящему Договору с учетом часового пояса города Астаны.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. Удостоверяющий центр имеет право:

   1. отозвать регистрационное свидетельство, выданное им Клиенту, в следующих случаях:

    1. по требованию Клиента либо его уполномоченного представителя;

    2. прекращения деятельности Клиента;

    3. по вступившему в законную силу решению суда.

   2. отказать Клиенту в регистрации в Удостоверяющем центре в случае ненадлежащего оформления необходимых регистрационных документов;

   3. отказать Клиенту в отзыве регистрационного свидетельства в случае, если истек установленный срок действия регистрационного свидетельства;

   4. в одностороннем порядке приостановить действие регистрационного свидетельства ключа подписи Клиента Удостоверяющего центра с обязательным уведомлением владельца регистрационного свидетельства, действие которого приостановлено, и указанием обоснованных причин.
  1. Клиент имеет право:

   1. требовать от Удостоверяющего центра отзыва регистрационного свидетельства, выданного им Клиенту в случаях, если Клиент предполагает нарушение режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве;

   2. обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности электронной цифровой подписи на изготовленных им регистрационных свидетельствах открытых ключей;

   3. самостоятельно формировать открытые и закрытые ключи электронной цифровой подписи;

   4. получить и применять список отозванных регистрационных свидетельств, изготовленный Удостоверяющим центром, для проверки статуса регистрационных свидетельств Участников системы электронного документооборота;

   5. получать консультации с 08 часов 40 минут до 17 часов 40 минут часов времени г. Астаны в рабочие дни у персонала Удостоверяющего центра по вопросам работы Удостоверяющего центра;

   6. требовать от Удостоверяющего центра надлежащего и полного исполнения обязательств по настоящему Договору;

   7. получить регистрационное свидетельство открытого ключа Удостоверяющего центра;

   8. применять регистрационное свидетельство открытого ключа Удостоверяющего центра для проверки электронной цифровой подписи в регистрационных свидетельствах открытого ключа, изготовленных Удостоверяющим центром;

   9. применять свой закрытый ключ электронной цифровой подписи, соответствующий открытому ключу в регистрационном свидетельстве в соответствии с областями использования, указанными в заявлении на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Клиента.
  1. Удостоверяющий центр обязан:

   1. выдать Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих пункту 3.1. настоящего Договора документов ПИН-конверт содержащий ПИН-код Пользователя, либо ключи электронной цифровой подписи и соответствующие регистрационные свидетельства, содержащие следующие сведения:

    1. номер регистрационного свидетельства и срок его действия;

    2. данные, позволяющие идентифицировать Клиента как владельца регистрационного свидетельства электронной цифровой подписи;

    3. открытый ключ электронной цифровой подписи (первичной инициализации);

    4. данные о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа электронной цифровой подписи;

    5. информацию о сферах применения и ограничениях применения электронной цифровой подписи;

    6. реквизиты Удостоверяющего центра;

   2. хранить копии регистрационных свидетельств, выданных Клиенту, и вести регистр регистрационных свидетельств в течение 5 (пяти) лет с момента выдачи регистрационных свидетельств в соответствии с настоящим Договором;

   3. предоставить программные средства Клиенту для формирования открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи и передачи электронных запросов на регистрационные свидетельства в Удостоверяющий центр.

   4. немедленно отозвать регистрационные свидетельства Клиента при поступлении заявления Клиента на их отзыв на бумажном носителе (Приложение №3 к Договору либо Приложение №6 к Договору) или в форме электронного документа;

   5. подтверждать принадлежность и действительность регистрационных свидетельств открытых ключей электронной цифровой подписи, выданных им Клиенту и зарегистрированных данным Удостоверяющим центром, при обращении любого участника системы электронного документооборота;

   6. принимать все необходимые меры для предотвращения утери, модификации и подделки находящихся на хранении регистрационных свидетельств открытых ключей электронной цифровой подписи Клиента;

   7. обеспечить уникальность серийных номеров изготавливаемых им регистрационных свидетельств и уникальность значений открытых ключей в изготовленных регистрационных свидетельствах;

   8. своевременно публиковать сведения обо всех изготовленных регистрационных свидетельствах в регистре регистрационных свидетельств;

   9. обеспечить Клиенту доступ к регистру регистрационных свидетельств Удостоверяющего центра;

   10. внести изменения в список отозванных регистрационных свидетельств, расположенный на интернет-ресурсе Удостоверяющего центра по адресу http://ca.kisc.kz/cgi/RevListGOST.crl не позднее одного часа с момента отзыва регистрационного свидетельства;

   11. предоставлять Услуги по настоящему Договору круглосуточно в течение всего срока действия Договора, за исключением времени проведения профилактических работ;

   12. проводить профилактические работы только в воскресные дни (дни отдыха) или в ночное время, общей длительностью не более 7 (семи) суток в год;

   13. не разглашать любую информацию по настоящему Договору, за исключением информации, заносимой в изготавливаемые регистрационные свидетельства;

   14. предоставлять Клиентам консультации с 08 часов 40 минут до 17 часов 40 минут часов времени г. Астаны в рабочие дни по вопросам работы Удостоверяющего центра.
  1. Клиент обязан:

   1. выполнять условия настоящего Договора, Правил применения регистрационных свидетельств и Инструкции по применению регистрационных свидетельств, размещенных на интернет-ресурсе Удостоверяющего центра по адресам http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf и http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf;

   2. передать в Удостоверяющий центр документы в соответствии с пунктом 3.1.1 либо пунктом 3.1.2 настоящего Договора;

   3. применять для формирования электронной цифровой подписи, только действующий закрытый ключ электронной цифровой подписи, соответствующий открытому ключу электронной цифровой подписи, указанному в регистрационном свидетельстве Клиента, в соответствии с областями применения, указанными в заявлении на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Клиента;

   4. не допускать неправомерного распространения информации о своем закрытом ключе электронной цифровой подписи;

   5. хранить в тайне свой закрытый ключ электронной цифровой подписи, принимать все возможные меры для предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования;

   6. немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на бумажном носителе (Приложение №3 к Договору либо Приложение №6 к Договору) или в форме электронного документа на отзыв своего регистрационного свидетельства электронной цифровой подписи в случае потери, раскрытия, искажения личного закрытого ключа или использования его другими лицами;

   7. в случае выпуска нового регистрационного свидетельства для замены имеющегося регистрационного свидетельства, срок действия которого истекает, через запрос в форме электронного документа, отправлять соответствующий запрос не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до истечения срока действия регистрационного свидетельства;

   8. своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Удостоверяющего центра в соответствии с условиями настоящего Договора;

   9. известить Удостоверяющий центр об изменениях в переданных в Удостоверяющий центр документах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений.


 1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Перечень документов, необходимых для регистрации:

   1. физического лица:

1) оригинал заявления о присоединении к Договору (Приложение №1 к Договору);

2) оригинал заявления на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (Приложение №2-1 к Договору), либо набор следующих документов (заменяющих Приложение №2-1): • оригинал заявления на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (Приложение №2 к Договору);

 • доверенность от Клиента на уполномоченную организацию на право предъявить соответствующие документы в Удостоверяющий центр (Приложение №4 к Договору). Требуется только при обращении Клиента в уполномоченную организацию.

   1. юридического лица:

 1. оригинал заявления о присоединении к Договору (Приложение №5 к Договору);

 2. оригинал заявления на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (Приложение № 6-1 к Договору), либо набор следующих документов (заменяющих Приложение № 6-1):

 • оригинал заявления на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (Приложение № 6 к Договору);

 • доверенность на имя уполномоченного представителя Клиента (Приложение №8 к Договору), за исключением случая непосредственного обращения первого руководителя организации, имеющего право представления интересов и подписи без доверенности, при предоставлении документа, подтверждающего соответствующие полномочия;

 • доверенность от Клиента на уполномоченную организацию на право предъявить соответствующие документы в Удостоверяющий центр (Приложение №9 к Договору). Требуется только при обращении Клиента в уполномоченную организацию.

  1. Прием комплекта документов, указанных в пункте 3.1. Договора, может осуществляться в Удостоверяющем центре, либо в организации, имеющей соответствующий договор с Удостоверяющим центром (далее – Уполномоченная организация). Сведения, содержащиеся в заявлении о присоединении к Договору о предоставлении услуг Удостоверяющего центра, заявлении на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства и заявлении на отзыв (аннулирование) регистрационного свидетельства, оформленных на бумажных носителях, подтверждаются документами (удостоверение личности/ паспорт, свидетельство о регистрации юридического лица).

  2. Регистрация Клиента осуществляется в Удостоверяющем центре.

  3. После передачи документов, указанных в пункте 3.1. Договора, Клиент получает в Удостоверяющем центре или в Уполномоченной организации либо ПИН-конверт, содержащий идентификатор (ID) и ПИН-код Пользователя, либо набор из следующих документов:

 1. регистрационное свидетельство электронной цифровой подписи (первичной инициализации) в форме электронного документа;

 2. регистрационное свидетельство электронной цифровой подписи (первичной инициализации) на бумажном носителе;

 3. регистрационное свидетельство удостоверяющего центра в форме электронного документа;

 4. криптографические ключи электронной цифровой подписи (первичной инициализации).

  1. Получив ключи и регистрационные свидетельства первичной инициализации, Клиент обязан для дальнейшей работы сменить их на криптографические ключи и регистрационные свидетельства в соответствии с областями применения, указанными в заявлении на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Клиента в Удостоверяющем центре, направив в Удостоверяющий центр соответствующий запрос на выпуск регистрационного свидетельства в форме электронного документа.

  2. Получив ПИН-конверт, Клиент обязан для дальнейшей работы произвести генерацию ключей и отправить в Удостоверяющий центр запрос на выпуск регистрационного свидетельства в форме электронного документа.

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Оплата за Услуги, предоставляемые по настоящему Договору, осуществляется путем перечисления денег на счет Удостоверяющего центра в соответствии с действующими тарифами на услуги, опубликованными на официальном интернет-ресурсе Удостоверяющего центра (http://www.kisc.kz/ca/tariff.html.).

  2. Оплата, предусмотренная в пункте 4.1 Договора, осуществляется либо Уполномоченной организацией, если это предусмотрено отдельным договором между Уполномоченной организацией и Удостоверяющим центром, либо Клиентом путем перечисления денег на банковский счет Удостоверяющего центра в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Удостоверяющим центром счета на оплату.

  3. Удостоверяющий центр в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления на банковский счет оплаты, предусмотренной в пункте 4.1. Договора, направляет счета-фактуры и акты выполненных работ за услуги, предоставляемые Удостоверяющим центром Клиентам, в соответствующие Уполномоченные организации.

 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  1. Закрытые ключи первичной инициализации и электронной цифровой подписи Клиента, соответствующие регистрационным свидетельствам открытого ключа Клиента, ПИН-код являются конфиденциальной информацией Клиента.

  2. Информация, включаемая в регистрационные свидетельства открытых ключей и списки отозванных регистрационных свидетельств, издаваемые Удостоверяющим центром, не является конфиденциальной.

  3. Каждая из Сторон по Договору сохраняет надлежащий режим в отношении конфиденциальной информации каждой из Сторон и принимает все необходимые меры по предохранению указанной информации от разглашения.

  4. Удостоверяющий центр обеспечивает защиту сведений о владельцах регистрационных свидетельств и раскрывает их в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, подтвержденных уполномоченными органами, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

  2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней обязана уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. Договора.

  3. В случае если указанные в пункте 7.1. Договора обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.
 1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  1. Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Удостоверяющий центр и Сторона, присоединившаяся к Договору.

  2. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора, рассмотрение споров между Сторонами осуществляется путем переговоров с учетом взаимных интересов. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их устранения во внесудебном порядке.

  3. В случае недостижения взаимного согласия Сторон, споры разрешаются судом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  1. Договор вступает в силу со дня получения Удостоверяющим центром подписанного Клиентом заявления о присоединении к настоящему Договору и действует в течение срока действия регистрационного свидетельства. В случае выпуска нового регистрационного свидетельства Клиента Договор автоматически пролонгируется на срок действия нового регистрационного свидетельства. Пролонгация может осуществляться неоднократно. Если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня истечения срока действия регистрационного свидетельства или со дня его отзыва Клиентом не было подано заявление на изготовление новых ключей и регистрационных свидетельств и/или регистрацию регистрационных свидетельств (Приложения №№ 2, 2-1, 6, 6-1 к Договору), Договор автоматически утрачивает силу.

  2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

  3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

  4. В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам.

  5. В случае прекращения деятельности Удостоверяющий центр обязан за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения своей деятельности проинформировать об этом Клиента в письменном виде.

  6. При прекращении деятельности Удостоверяющего центра, выданные им регистрационные свидетельства, сведения о владельцах регистрационных свидетельств передаются в другие удостоверяющие центры по дополнительному письменному согласованию с Клиентом. Регистрационные свидетельства, не переданные в другие удостоверяющие центры, прекращают свое действие и подлежат хранению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  7. Внесение изменений и дополнений в Договор, включая приложения к нему, производится Удостоверяющим центром в одностороннем порядке.

  8. Уведомление о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Удостоверяющим центром размещением указанных изменений и дополнений на интернет-ресурсе Удостоверяющего центра по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorca.rtf.

  9. Любые изменения и дополнения в Договоре распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты изменений и дополнений.
 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА


УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР:
Реквизиты РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, м-н «Коктем-3», дом 21, БИН 960440000151, РНН 600400060664, сектор экономики 5, признак резидентства 1,

ИИК KZ54125KZT1002300104 в ГУ «Нацио­нальный Банк Республики Казахстан»,

БИК NBRKKZKX

Приложение № 1

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

(от физического лица)
к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра
Я, ________________________________________________ (указать ФИО полностью), удостоверение личности №_________________, выдано_______________________ (дата выдачи), проживающий (-ая) по адресу ________________________________________________, присоединяюсь к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра (далее - Договор) со всеми приложениями к нему, заключаемому с Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (РГП КЦМР НБ РК), далее именуемым «Удостоверяющий центр», и полностью принимаю на себя все права и обязанности в качестве «Клиента».

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что я уведомлен обо всех условиях Договора, соглашаюсь со всеми условиями, принимая их без каких-либо возражений и замечаний.

Я согласен, что Договор вступает в силу с момента получения настоящего Заявления Удостоверяющим центром и действует в течение неопределенного срока.

Я ознакомлен и полностью согласен со всеми тарифами на услуги Удостоверяющего центра.

_______________ ___________________________

(дата принятия) (ФИО Клиента)

_____________(подпись)

________________ ___________________________(дата принятия) (ФИО уполномоченного работника)

_____________(подпись)

________________ ___________________________(дата принятия) (ФИО работника Удостоверяющего центра)

_____________


(подпись)
Приложение № 2

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(от физического лица)

 

Настоящим я  _________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество)

проживающий (-ая) по адресу:  ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,

(серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан, ИИН).
Прошу (необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. изготовить на мое имя ключи электронной цифровой подписи и регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи,

2. зарегистрировать следующий открытый ключ электронной  цифровой подписи с регистрационным свидетельством и ________________________________________________________

значение открытого ключа (необязательно)

__________________________________________________________________________________________

мое регистрационное свидетельство, созданное удостоверяющим центром__________________________________________________________________________________

наименование удостоверяющего центра

в регистре регистрационных свидетельств удостоверяющего центра в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями.

Идентификационные данные для ключей электронной цифровой подписи:

Идентификационные данные:

_________________________________

Фамилия, Имя, Отчество

____________________________________

имя субъекта (CN name до 64 символов)

_________________________________

наименование страны

_________________________________

наименование области, района

_________________________________

наименование места работы

_______________________________

адрес электронной почты

____________________________ идентификационный номер уполномоченного лица (ИИН/РНН)

Области использования регистрационного свидетельства (объектные идентификаторы, определяющие отношения):(необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. Цифровая подпись

2. Аутентификация клиента

3. Первичная инициализация

4. ______________________

Срок действия регистрационного свидетельства ___________________

Данные о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа электронной цифровой подписи и обозначение стандарта алгоритма электронной цифровой подписи: “Tumar CSP” ; ГОСТ 34.310-2004

 

 

Ф.И.О. _________________________

Подпись ________________________

Дата «___»________________20__г.
Приложение № 2-1

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(от физического лица)

 

Настоящим я  __________________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество)

проживающий (-ая) по адресу:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан, ИИН).
Прошу (необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. изготовить на мое имя ключи электронной цифровой подписи и регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи,

2. зарегистрировать следующий открытый ключ электронной  цифровой подписи с регистрационным свидетельством и _____________________________________________

значение открытого ключа (необязательно)

__________________________________________________________________________________________

мое регистрационное свидетельство, созданное удостоверяющим центром___________________________________________________________________________________

наименование удостоверяющего центра

в регистре регистрационных свидетельств удостоверяющего центра в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями.

Идентификационные данные для ключей электронной цифровой подписи:

Идентификационные данные:

_________________________________

Фамилия, Имя, Отчество

__________________________________

имя субъекта (CN name до 64 символов)

_________________________________

наименование страны

_________________________________

наименование области, района

_________________________________

наименование места работы

_________________________________

адрес электронной почты

_________________________________ идентификационный номер уполномоченного лица (ИИН)

Области использования регистрационного свидетельства (объектные идентификаторы, определяющие отношения):(необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. Цифровая подпись

2. Аутентификация клиента

3. Первичная инициализация

4. ______________________

Срок действия регистрационного свидетельства ___________________

Отзыв данного(-ых) регистрационных свидетельств прошу осуществлять по заявлению (-ям) соответствующего(-их) лица(лиц), указанных выше.

Настоящее заявление прошу принять от _____________________________________________ (ФИО уполномоченного сотрудника) _____________________________________________ (наименование уполномоченной организации)

Данные о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа электронной цифровой подписи и обозначение стандарта алгоритма электронной цифровой подписи: “Tumar CSP”; ГОСТ 34.310-2004

  

Ф.И.О. _________________________

Подпись ________________________

Дата «___»________________20__г.Приложение № 3

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ (АННУЛИРОВАНИЕ)

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(от физического лица)

 

Настоящим я ______________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество)

проживающий (-ая) по адресу: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан, место жительства, ИИН
в связи с __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(причина отзыва (аннулирования) регистрационного свидетельства: компрометация закрытого ключа, прекращение работы и т.д.)
прошу отозвать (аннулирования) регистрационное свидетельство с серийным номером  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(серийный номер и дата выдачи регистрационного свидетельства)

 

Ф.И.О. _________________________

Подпись ________________________

Дата «___»________________20__г.Приложение № 4

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра

ДОВЕРЕННОСТЬ

(физическое лицо)


г. (наименование населенного пункта)
Я, ____________________________________________________________ (ФИО физического лица), ИИН/РНН____________, удостоверение личности №______________, дата выдачи ___________________, выдано _____________ , проживающий (-ая) по адресу ______________________________________, доверяю_______________________________________ (название организации), юридический адрес _______________, свидетельство о регистрации № ___________ от «___» _____ ______ г., выдано _________________, в лице_______________________________________, действующего на основании ______________________________________________, предъявить соответствующие документы в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (Удостоверяющий центр).

Доверенность выдана сроком на 30 (тридцать) дней.


Ф.И.О. _________________________

Подпись ________________________

Дата «___»________________20__г.Приложение № 5

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

(от юридического лица)к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра

_______________________________________________________ (наименование юридического лица), юридический адрес: __________________________________________________________, свидетельство о регистрации №____________________ от «___» _________ ______ г., выдано__________________, в лице_________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________________, ____________________________________________________________________________________( БИН)

именуемое в дальнейшем «Клиент» присоединяется к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра (далее - Договор) со всеми приложениями к нему, заключаемому с Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», далее именуемым «Удостоверяющий центр», и полностью принимает на себя все права и обязанности в качестве Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен обо всех условиях Договора, соглашается со всеми условиями, принимая их без каких-либо возражений и замечаний.

Клиент ознакомлен и полностью согласен со всеми тарифами на услуги Удостоверяющего центра.

________________ ___________________________(дата принятия) (ФИО Клиента)

_____________(подпись) МП

__________ ___________________________(дата принятия) (ФИО уполномоченного работника)

_____________(подпись)

________________ ___________________________(дата принятия) (ФИО работника Удостоверяющего центра)

_____________(подпись)

Приложение № 6

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра
ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(от юридического лица)

Настоящим___________________________________________ (наименование юридического лица) юридический адрес: _______________________________________________________________________,

свидетельство о регистрации № __________ от «___» ___________ г., выдано____________________, в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________________, просит на имя уполномоченного лица__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан, место жительства, ИИН)


(необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. изготовить ключи и регистрационное свидетельство открытого ключа;

2. зарегистрировать открытый ключ электронной цифровой подписи и регистрационное свидетельство открытого ключа в регистре регистрационных свидетельств удостоверяющего центра РГП КЦМР в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями.

Идентификационные данные:

_________________________________

Фамилия, Имя, Отчество

____________________________________имя субъекта (CN name до 64 символов)

_________________________________

наименование страны

________________________________

наименование области, района

_________________________________

наименование места работы

_________________________________

адрес электронной почты

______________________

идентификационный номер уполномоченного лица (ИИН/РНН)

Области использования регистрационного свидетельства (объектные идентификаторы, определяющие отношения):(необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. Цифровая подпись

2. Аутентификация клиента

3. Первичная инициализация

4. ______________________

Срок действия регистрационного свидетельства _____________________________

Данные о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа и обозначение стандарта алгоритма: “Tumar CSP” ; ГОСТ 34.310-2004

(Примечание: Идентификационные данные, Области использования регистрационного свидетельства и Срок действия регистрационного свидетельства, указывать необходимое количество раз, в соответствии с количеством требуемых для выпуска регистрационных свидетельств.)

Ф.И.О. _________________________

Должность ______________________

Подпись ________________________

Дата «___»________________20__г.МП

Приложение № 6-1

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра
ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(от юридического лица)

Настоящим___________________________________________ (наименование юридического лица) юридический адрес: _______________________________________________________________________,

свидетельство о регистрации № __________ от «___» ___________ г., выдано____________________, в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________________, просит на имя уполномоченного лица__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан, место жительства, ИИН)


(необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. изготовить ключи и регистрационное свидетельство открытого ключа;

2. зарегистрировать открытый ключ электронной цифровой подписи и регистрационное свидетельство открытого ключа в регистре регистрационных свидетельств удостоверяющего центра РГП КЦМР в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями.

Идентификационные данные:

_________________________________

Фамилия, Имя, Отчество

__________________________________

имя субъекта (CN name до 64 символов)

_________________________________

наименование страны

_________________________________

наименование области, района

_________________________________

наименование места работы

_________________________________

адрес электронной почты

_________________________________ идентификационный номер уполномоченного лица (ИИН)

Области использования регистрационного свидетельства (объектные идентификаторы, определяющие отношения):(необходимо выбрать соответствующие пункты):

1. Цифровая подпись

2. Аутентификация клиента

3. Первичная инициализация

4. ______________________

Срок действия регистрационного свидетельства _____________________________

Отзыв данного(-ых) регистрационных свидетельств прошу осуществлять по заявлению (-ям) соответствующего(-их) лица(лиц), указанных выше.

Настоящее заявление прошу принять от _____________________________(ФИО уполномоченного сотрудника) ____________________________________( наименование уполномоченной организации)

Данные о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа и обозначение стандарта алгоритма: “Tumar CSP” ; ГОСТ 34.310-2004.

(Примечание: Идентификационные данные, Области использования регистрационного свидетельства и Срок действия регистрационного свидетельства, указывать необходимое количество раз, в соответствии с количеством требуемых для выпуска регистрационных свидетельств.)

Ф.И.О. _________________________

Должность ______________________

Подпись ________________________

Дата «___»________________20__г.МП


Приложение № 7

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ (АННУЛИРОВАНИЕ)

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(от юридического лица)

Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________________,

свидетельство о регистрации № __________________ от «___» _____________________ г., выдано ______________________________, в лице __________________________________ ____________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________________________________,

в связи с_____________________________________

____________________________________________________________________________________,

(причина отзыва регистрационного свидетельства: компрометация закрытого ключа, прекращение работы и т.д.)

просит отозвать регистрационное свидетельство с серийным номером _________________________________________________________________________________________,(серийный номер и дата выдачи регистрационного свидетельства)

выданное на имя (уполномоченного лица)________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, оригинал доверенности, серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан, ИИН).

Ф.И.О. _________________________

Должность ______________________

Подпись ________________________

Дата «___»________________20__г.

МП
Приложение № 8

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. (наименование населенного пункта) “_____”____________20__г.

_________________________________________________________________________________________(наименование юридического лица)

юридический адрес: _______________________________________________________________________,

свидетельство о регистрации № ___________ от «___» _____ ______ г., выдано _________________, в лице________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, настоящей доверенностью уполномочивает ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., серия и номер паспорта/удостоверения, кем и когда выдан, ИИН)

осуществить от лица ________________________________________ (наименование организации)

следующие действия (необходимо выбрать из следующих пунктов):

1. изготовление ключей и регистрационного свидетельства;

2. регистрация регистрационного свидетельства, в регистре регистрационных свидетельств удостоверяющего центра,

3. отзыв регистрационного свидетельства, зарегистрированного в удостоверяющем центре.

Представитель наделяется правом расписываться в соответствующих документах удостоверяющего центра для исполнения поручений, определенных настоящей Доверенностью.
Подпись (Ф.И.О.)______________________________________________ заверяю.
Доверенность выдана сроком на один месяц без права передоверия.
Ф.И.О. _________________________

Должность______________________

Подпись________________________

Дата «___»________________20__г.

МП
Приложение № 9

к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра

ДОВЕРЕННОСТЬ

(юридическое лицо)


г. (наименование населенного пункта) “_____”____________20__г.

____________________________________________ (наименование юридического лица), юридический адрес: ______________________________________, свидетельство о регистрации № _________ от «___» _______ ______ г., выдано ______________, в лице______________________________, действующего на основании_____________, доверяю_______________________________________ (название организации), юридический адрес: _____________________________________ свидетельство о регистрации № ___________ от «___» _____ ______ г., выдано _________________, в лице_______________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, предъявить соответствующие документы в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (Удостоверяющий центр).

Доверенность выдана сроком на 30 (тридцать) дней.
Ф.И.О. _________________________

Должность______________________

Подпись________________________

Дата «___»________________20__г.МП

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет