Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні


Технологиялық үрдістерді автоматтандыружүктеу 1.6 Mb.
бет8/9
Дата26.01.2019
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру

технологиялық параметрлерді өлшеу әдістері, өлшеу құралдарының жұмыс істеу қағидасы және қолданылу ерекшеліктері;

автоматиканың негізгі процестерінің жіктелуі;

тамақ өндірісін автоматты реттеу мен технологиялық процестерді автоматтандыру негіздері;

автоматты жүйені реттеу әдістері;

өту процестері мен реттеу заңдары;

орындау механизмдері мен автоматты реттегіштер;

механикалық және гидравликалық процестерді автоматтандыру сызбалары;

жылу процестерін автоматтандыру сызбалары;

масса ауысу процестерін автоматтандыру сызбалары;

тамақ өндірісінің химиялық процестерін автоматтандыру сызбалары


Білімдер:

 • Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісінің аппараттық-технологиялық сызбалары;

 • тамақ өндірісін автоматтандыру міндеттері мен жалпы сипаттамасы;

 • тамақ өнеркәсібіндегі ауаны белгілі бір нормаға жеткізу, суықпен және сумен жабдықтау процестері, бу өндірісін автоматтандыру;

 • өлшеулер және өлшеу аспаптары туралы негізгі мәліметтер;

 • технологиялық параметрлерді өлшеу әдісі, өлшеу құралдарын қолданудың ерекшеліктері мен жұмыс істеу қағидалары;

 • тамақ өндірісі технологиялық процестерінің негізгі кезеңдері;

 • өндіріс процесін басқару мен автоматты реттеу әдістемесі

Іскерліктер:

 • тамақ өндірісін автоматты реттеу процесіне бақылау жүргізу;

 • орындау механизмдері мен автоматты реттегішті пайдалану;

 • тамақ өндірісі кәсіпорындарындағы химиялық және гидравликалық процестердің жүргізілуін реттеу;

 • тамақ өндірісі кәсіпорындарындағы автоматтандырылған жүйелерді пайдалануда кемшіліктер мен бұзылуларды болдырмау;

 • бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану;

 • өндіріс параметрлері мен технологиялық режимдердің бұзылуының алдын алу

БҚ 8

КҚ 3.24.7
АП. 06

Өндіріс экономикасы

қазіргі заманғы нарық және оның құрылымы туралы түсінік;

өндірістегі ғылыми-техникалық прогресс және өндірісті интенсификацияландыру;

негізгі және айналымдағы қаражаттар;

еңбек ресурстары, еңбек өнімділігі, еңбекақы;

өнімдердің өзіндік құны және бағасы;

табыс және рентабельділік;

өндіріс көрсеткіштерін жақсарту амалдарыБілімдер:

 • салада қолданылатын негізгі экономикалық категориялар;

 • негізгі және айналым қорлары;

 • негізгі қорлардың пайдалану көрсеткіштері және оларды тізімнен шығару;

 • айналымдағы қаражат көрсеткіштері;

 • еңбекті ұйымдастырудың түрлері мен формалары, еңбекақы төлеу формалары;

 • тариф жүйесінің мәні;

Іскерліктер:

 • кәсіпорынды басқару;

 • жұмыс уақытын жоспарлау және жұмыс орнын ұйымдастыру;

 • өндірістік рецептураны, шикізат және шалаөнім шығынын есептеуді;

 • көмекші материалдар мен шикізаттың шығындарына есеп жүргізу және бақылау жасау;

 • шығынды азайту және үнемдеу бойынша технологиялық іс-шаралар жасау

БҚ 3,4,7

КҚ 3.24.9
ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Танысу практикасы

тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері;

кәсіпорынды ресімдеу;

техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқау;

телімдер бойынша бөлу;

мамандығы бойынша дағдыны жинақтау және жетілдіру;

жоғары деңгейдегі білікті маманға жүктелетін міндеттер шеңберінде жеке өндірістік звеноны басқару дағдысын дамыту;

кәсіпорынның өндірістік жұмысында нақты телімдерді оқып меңгеру;

мамандығы бойынша штаттық жұмыс орнындағы жұмыстарды орындау;

практика бойынша материалдарды жинау және есепті ресімдеу
Іскерліктер:

 • автоматтандырылған және кешенді механикаландырылған желілерде Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі бойынша технологиялық үдерісті жүргізу;

 • өнімдердің жаңа рецепттерін дайындау және ассортиментіне енгізу;

 • технологиялық үдерістің әртүрлі кезеңдерінде технологиялық шығындар мен жоғалуларды анықтау;

 • өндірістің барлық технологиялық фазаларында әртүрлі шалаөнімдер мен дайын өнімдерді дайындау үдерісін жүргізуді қамтамасыз ету және бақылау;

 • шалаөнімдер мен дайын өнімдердің сапасына қойылатын талаптарды сақтау;

 • шығындарды азайту және үндеу үшін технологиялық шараларды дайындау;

 • нан, макарон және Кондитер өнімдерін өндіру кезінде технологиялық режим нормаларынан ауытқудың алдын алу және жою;

 • бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері, зертханалық талдаулар мен органолептикалық әдістері бойынша технологиялық үдерістің жүруін қадағалау;

 • қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың алдын алу және оны болдырмау;

 • жұмыс орнында нұсқау жүргізу;

 • есептеу және есеп беру құжаттарын жүргізу;

 • стандарттарды және нормативті-техникалық құжаттарды пайдалана білу

Дағдылар :

 • телімдегі жұмысты ұйымдастыру;

 • телімде орындалатын негізгі жұмыс түрлерін жоспарлау;

 • техникалық және есептеу- есеп беру құжаттарын ресімдеу;

 • коммуникация, қызмет көрсететін жабдықтар мен бақылау-өлшеу аспаптарының дұрыстығын тексеру

БҚ 3,8

КҚ 3.24.9ӨО. 02

Оқу-өндірістік шеберханаларындағы практика

еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау;

зертхана құрылғылары мен жабдықтарына қойылатын талаптармен таныстыру;

зертхана жұмысын ұйымдастыруды меңгеру;

оқыс жағдайлар мен улану кезінде алғашқы көмек көрсету;

технохимиялық бақылауды жүргізудің жалпы әдістері;

шикізат сапасын бағалау әдістері;

қосымша материалдарға талдау жүргізу әдістері;

шалаөнімдер мен дайын өнімдердің сапасын бақылау әдістері;

технологиялық есеп жүргізу үшін жабдықтармен танысу;

өнімнің сапасын басқару жүйесімен танысу;

кәсіпорынға саяхат: кәсіпорынмен, зертханамен, жабдықтармен танысуІскерліктер:

 • жұмысқа зертханалық жабдықтарды дайындау;

 • химиялық аспаптарды және реактивтерді пайдалану;

 • оқыс жағдайлар мен улану кезінде алғашқы көмек көрсету;

 • сынамаларды іріктеу;

 • талдауға сынамаларды дайындау;

 • шикізаттар мен материалдардың сапасын бағалауды жүргізу;

 • қосымша материалдарға талдаулар жүргізу;

 • шикізаттар мен дайын өнімдердің сапасын, органолептикалық, физикалық, физика-химиялық көрсеткіштерін анықтау;

 • проводить микробиологиялық талдаулар жүргізу және алынған нәтижеге баға беру;

 • шалаөнімдер мен дайын өнімдердің сапасын бағалау

Дағдылар :

 • зертханалық жабдықтармен жұмыс;

 • химиялық және өлшеу аспаптарымен, реагентпен, реактивтермен жұмыс;

 • орындалатын жұмыс ережелерін және санитарлық талаптарды сақтау;

 • аспаптардың параметрлерін анықтау;

 • микробиологиялық және химиялық талдаулар жасау;

 • шикізат пен дайын өнімдердің сапалық көрсеткіштерін анықтау

БҚ 3,8

КҚ 3.24.9ӨО. 03

Кәсіби дағдыларды алу және бекіту практикасы

тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері;

кәсіпорынмен танысу;

кәсіпорынның өндірістік цехтарындағы жұмыстарда техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау;

біліктілігі бойынша штаттық жұмыс орнындағы жұмыстармен танысу;

практика бойынша материалдарды жинау және есепті ресімдеу
Іскерліктер:

 • шикізат, шалаөнім, дайын өнімдердің сапасын бағалау;

 • технологиялық жабдықтардың жұмысын реттеу;

 • нан, макарон және Кондитер өнімдері өндірісі бойынша негізгі қол және механикаландырылған технологиялық операцияларды орындау;

 • шығарылатын өнімдерге нормативті құжаттардың талаптарын қолдану;

 • шикізат, шалаөнім, дайын өнімдердің сапасын куәландыратын

құжаттарды ресімдеу

Дағдылар :

 • өндіріс жағдайында санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау;

 • технологиялық жабдықтармен жұмыс жасау;

 • жабдықтар мен инвентарьларға санитарлық өңдеу жүргізу;

 • өнімнің шығарылуын реттейтін нормативті құжаттарды пайдалану

БҚ 6,7,8

КҚ 3.24.1-3.24.7, 3.24.9ӨО.04

Мамандық қыры бойынша практика

тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері;

кәсіпорынмен танысу;

кәсіпорынның өндірістік цехтарындағы жұмыстарда еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өндірістік санитария бойынша нұсқау;

біліктілігі бойынша штаттық жұмыс орнындағы жұмыстармен танысу ;

практика бойынша материалдарды жинау және есепті ресімдеу
Іскерліктер:

 • штаттық жұмыс орындарында нан, макарон және Кондитер өнімдерінің өндірісі бойынша технологиялық операцияларды орындау;

 • сапасы туралы журналды толтыру және жүргізу;

 • қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы бұзылулардың алдын алу және жою

Дағдылар :

 • сынамаларды іріктеу;

 • шикізат, шалаөнімдер, дайын өнімдерге талдаулар жүргізу;

 • белгіленген рецепт бойынша шикізаттың салынуын қадағалау;

 • шикізат, шалаөнімдер мен дайын өнімдерге технологиялық үдерісті дұрыс жүргізбегендіктен болатын өзгерістерді анықтау;

 • бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық үдерісті реттеу

БҚ 6,7,8

КҚ 3.24.1-3.24.7, 3.24.9ӨО.05

Диплом алды практикасы

тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері;

кәсіпорынды ресімдеу;

техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқау;

телімдер бойынша бөлу;

мамандығы бойынша дағдыны жинақтау және жетілдіру;

жоғары деңгейдегі білікті маманға жүктелетін міндеттер шеңберінде жеке өндірістік звеноны басқару дағдысын дамыту;

кәсіпорынның өндірістік жұмысында нақты телімдерді оқып меңгеру;

мамандығы бойынша штаттық жұмыс орнындағы жұмыстарды орындау;

практика бойынша материалдарды жинау және есепті ресімдеу
Іскерліктер:

 • автоматтандырылған және кешенді механикаландырылған желілерде Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі бойынша технологиялық үдерісті жүргізу;

 • өнімдердің жаңа рецепттерін дайындау және ассортиментіне енгізу;

 • технологиялық үдерістің әртүрлі кезеңдерінде технологиялық шығындар мен жоғалуларды анықтау;

 • өндірістің барлық технологиялық фазаларында әртүрлі шалаөнімдер мен дайын өнімдерді дайындау үдерісін жүргізуді қамтамасыз ету және бақылау;

 • шалаөнімдер мен дайын өнімдердің сапасына қойылатын талаптарды сақтау;

 • шығындарды азайту және үндеу үшін технологиялық шараларды дайындау;

 • нан, макарон және Кондитер өнімдерін өндіру кезінде технологиялық режим нормаларынан ауытқудың алдын алу және жою;

 • бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері, зертханалық талдаулар мен органолептикалық әдістері бойынша технологиялық үдерістің жүруін қадағалау;

 • қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың алдын алу және оны болдырмау;

 • жұмыс орнында нұсқау жүргізу;

 • есептеу және есеп беру құжаттарын жүргізу;

 • стандарттарды және нормативті-техникалық құжаттарды пайдалана білу

Дағдылар :

 • телімдегі жұмысты ұйымдастыру;

 • телімде орындалатын негізгі жұмыс түрлерін жоспарлау;

 • техникалық және есептеу- есеп беру құжаттарын ресімдеу;

 • коммуникация, қызмет көрсететін жабдықтар мен бақылау-өлшеу аспаптарының дұрыстығын тексеру

БҚ 5-8

КҚ 3.24.1-3.24.9

Ескерту: 1-кесте Базалық құзыреттер

Құзырет коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

БҚ 2
БҚ 3


БҚ 4
БҚ 5

БҚ 6
БҚ 7


БҚ 8


Өзінің жеке қызметін ұйымдастырады, кәсіби міндеттерін орындайды, тәсілдері мен типтік әдістерін таңдайды, олардың тиімділігі мен сапасын бағалайды;

Қалыпсыз жағдайларда шешім қабылдайды және қауіп-қатерді бағалайды, мәселелерді шешеді;

Кәсіптік және тұлғалық дамиды, кәсіби міндеттерді алға қою мен шешу үшін қажетті ақпараттарды іздеейді, талдайды және бағалайды;

Кәсіптік қызметін жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады;

Кәсіби қызметінде технологиялардың жаңару жағдайына бейімделеді;

Ұжымда және командада жұмыс істей біледі, басшылықпен, әріптестерімен, тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасайды;

Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын және бекітілген салалық нормативті құжаттарды сақтайды;

Техника қауіпсіздігін, еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігін сақтайдыКаталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет