Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейінібет7/8
Дата07.03.2018
өлшемі1.51 Mb.
#20097
1   2   3   4   5   6   7   8ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО.00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Таныстыру практикасі. Жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі бойынша нұсқау.

Шикізатты алғашқы өңдеу, шикізаттың технологиялық сипаттамасы, балық және балық емес шикізаттарды консервілеу әдіістері мен ұстанымдары.

Техникалық байқау. Техниканың техникалық жағдайымен танысу. Техниканы, көмекші механизмдерді электржабдықтарды жөндеу технологиясымен, мерзімділігімен, түрлерімен танысу.


Іскерліктер:

 • Тағамдық, азықтық және техникалық балық өнімдерінің негізгі түрлерінің өндірісінің теориялық негіздері мен технологияларын;

 • Техникалық байқау түрлерін, қозғалотқыштар мен механизмдерді жөнднеудің негізгі тәсілдерін;

Дағдылар:

 • Шикізаттың сапасын органолептикалық, физикалық және химиялық әдістермен анықтау;

 • Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

 • Техниканы жөндеу, ақауларды жою.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.6


КҚ 2.1.8

ӨО.02


Оқу практикасі.

Балық денесінің құрылысы және формалары. Микробиология негіздері. Санитария және гигиена негіздері. Еңбек гигиенасы. Өндірістіксанитария және жарақаттанудың алдын алу. Балықты сақтау және тасымалдауға қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар
Іскерліктер:

-қондырғалармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техикасы ережелерін;Орындай білу ерек:

 • Балық жүйесін сипаттау;

 • Тағамдық инфекцияны, улануды, гиметоздық ауруларды анықтау.
КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5


КҚ 2.1.8

КП.00

Кәсіптік практика

КП .01

Технологиялық практика. Оқыту кәсіпорындарда арнайы бағдарлама бойынша жүргізіледі. Оқыту барысында жұмыс жасап тұрған және апатты жағдайдағы қондырғыларды оқып-үйрену сұрақтарына, алғашқы медициналық көмек көрсетуге, өртке қарсы құралдарды қолдануға аса көңіл бөлу қажет. Балық турамасын (фаршты), одан жасалатын өнімдерді дайындау технологиясы, жартылай фабрикаттарды дайындау. Шикізаттың және дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптар. Сақтау және тасымалдау шарттары (жағдайы).

Іскерліктер:

-дайын өнімді өлшеп орауға арналған ыдыстың сипаттамасын;

- балық өнімдерін пастерлеу туралы жалпы мәліметтер;

- зертхананың мақсаттары мен міндеттері;Дағдылар:

 • уылдырықты және теңіз өнімдерін технологиялық өңдеу бойынша кешенді операциялар орындау;

 • Жартылай фабрикаттарға қойылатын стандарт талаптарын орындау;

Өнімнің ақауларын жою,

шикізаттың және дайын

өнімнің сапасына

қойылатын талаптарды

сақтау.


КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.5


КҚ 2.3.6

КҚ 2.4.1


КҚ 2.4.2

КП.02

Диплом алды практика

Техник-өңдеуші ретінде жұмыс.

Нормативтік құжаттармен, техникалық және технологиялық құжаттамалармен жұмыс.

Балықты және балық өнімдерін өңдеу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.
Іскерліктер:

-балықты, уылдырықты, таңқышаянды және теңіз өнімдерін өңдеу теориясын;

-Балықтан өнім дайындау технологиясын.

Дағдылар:


 • Балықты сұрыптау, бөлшектеу, балықты тұздау,таңқышаянды, балықты, уылдырықты, теңіз өнімдерін өңдеу.

 • Кулинариялық өнімдерді дайындаудың технологиялыө сызбасы бойынша кешенді операциялар орындау, өнімнің сапасын анықтау.
КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.5


КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.3


КҚ 2.6.1

Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маман деңгейі)


Циклдың белгіленуі

Пәннің, практиканың

атауы және негізгі

бөлімдері

Қалыптасқан білім,

іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖГП ОО

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП ОО

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіби орыс тілі

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. ҚР іс- қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма техникасы, кәсіптік қарым- қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым- қатынас жасау.Білімдер:

-қазақ (орыс) тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумды меңгеруін;Іскерліктер:

-әр саладағы терминологияны қолданып құжаттар оқуды, диалог жүргізуді;

-өзінің ауызша және жазбаша сөйлесу кемшілігі мен қателіктерін жоюды;

-мамандық бойынша анықтамалық қолдана алуды;
БҚ 3

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері, кәсіптік лексика, фразеологиялық орамдар мен терминдер. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы. Кәсіптік сөйлесу, тыңдап түсінуді, оқу мен жазу, ауызша және жазбаша аудару, тыңдап ауызекі тілді түсіну міндетті деңгейлерін білу.Білімдер:

-кәсіптік қарым қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалдарды;Іскерліктер:

-тілдік іс әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

-шет тілінде қатынас жасаудың қарапайым іскерлігін игере алу;


БҚ 7

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; дене тәрбиесі мен өзін өзі тәрбиелеу жүйесінің негіздері; салауатты өмір сүруді анықтайтын себептер; жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін әдістер; жұмыс қабілеттілігі мен қозғалу белсенділігінің тәртіптері; өздігінен жетілудің физикалық негіздері; кәсіби қолданбалы іс жүзінде қолданылатын дене дайындығы дене тәрбиесінің бағыты мен қажеттілігі.Білімдер:

-салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу;

-дене тәрбиесінің әлеуметтік биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

Іскерліктер:

-спортпен айналысу, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдана алу;

-денсаулығын нығайту және өздігінен жетілу үшін дене шынықтыру жөнінде алған білімін қолдану;


БҚ 3

БҚ 4


ӘЭП 00
Әлеуметтік экономикалық пәндер
ӘЭП 01

Мәдениеттану

Дүниежүзілік және отандық мәдениет. Қазақстан мәдениетінің тарихы. Дінтану негіздері. Мәдениет түсінігі; мәдениет пен өркениет; қазіргі кездегі мәдениет.Қазақстан территориясын мекендейтін халықтар мәдениеті. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениеттер мәдениеті. Тайпалық одақтар мен IX-XIII ғасырлардағы қазақ хандығының ортағасырлық мәдениеті. XIY-X ғасырлардағы Қазақстан тұрғындарының мәдениеті. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Ресей империясының құрамындағы отарлық жағдайдағы XIX ғасырдың 2-ші жартысындағы Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан революция мен Кеңес өкіметінің орнау жылдарында. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс. Ұлы Отан соғысы жылдарында ғылым, халыққа білім беру, әдебиет пен өнер. 40 жылдардың басына дейінгі Қазақстан мәдениетінің дамуы. ҚР қазіргі кездегі мәдениеті мен ғылымы.Білімдер:

-негізгі түсініктерді;

-түсініктер: конфуцианство; даосизм; Қытай өнерін;

-үнді мәдениеттерінің ерекшеліктерін және оның негізгі жетістіктерін.

-түсініктер: ислам, курайш, Мұхаммед, Құран, Аллах, Мекке;

-христиан дінінің негізгі принциптерін және оның құндылықты бағытын;

-Франция мәдениетін: Ашель мәдениетін, проманьондықтарды, галдарды, франктарды, әдебиетті, философияны;

-көшпенділердің өмір сүру дағдысын және құндылықтар жүйесін;

-орта ғасыр кезеңіндегі қазақ этносының мәдени негізі туралы білімді қалыптастыруды;

-түрік араб мәдениетінің орта ғасырдағы Қазақстан мәдениетіне тиген әсерін білу;Іскерліктер:

-дүниежүзілік мәдениет тарихының негізгі кезеңдерін және олардың өркениет мәдениетін аша білу;

-мәдени мұраны пайдалану;

-мәдениеттану түсініктерін еркін қолдана алу;

-көшпенділер мәдениетінің материалды және рухани өзгешілігін көрсете алу;

-діннің пайда болуымен оның тарихи түрлерін талдай алу.БҚ 6


ӘЭП 02

Философия негіздері

Философия пәні, әлемдік философиялық ойдың негізгі елеулі кезеңі. Адам табиғаты және оның қалыптасу мәні. Адам және Құдай. Адам және Ғарыш. Адам, қоғам, өркениет, мәдениет. Тұлғаның еркіндігі және жауапкершілігі. Адамзаттық ұғым және әрекет. Ғылым және оның ролі. Адамзат жахандық проблемалар алдында.Білімдер:

-әлемнің философиялық, ғылыми және діни көріністері туралы түсінік болу, адам өмірінің мәнін;

-ғылым және ғылыми танымдар ролі туралы түсінікті, оның құрылысын, әлеуметті және этикалық мәселелердің түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

-биологиялық және әлеуметтік, дене және рухани бастамаларындағы адам іс-әрекетін, оның сана мәнін, саналы және санасыз әрекеттерін анықтай білу;

-қоғамдағы адамдар арасындағы адамгершілік қарым қатынастар нормаларын реттей алу.


БҚ 5

ӘЭП 03

Саясаттану мен әлеуметтану негіздері

Пәні, негізгі түсініктері мен категориялары. Саяси ойдың тарихы мен қазіргі кездегі саяси мектептер.Саясат. Саяси білік. Демократия билікті жүзеге асыру түрі ретінде. Саяси жүйе. Мемлекет оның негізгі құрамдас бөлігі ретінде. Саяси партия мен партиялық жүйелер. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар. Саясат жүйесіндегі адам. Саяси қызмет: мәні мен мақсаты; саяси қызметтің құралдары мен әдістері; тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтудің өзекті мәселелері. Сыртқы саяси қызмет пен әлемдік саяси үрдіс.Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы

Білімдер:

-заңдылықтарды әлеуметті тұрғыда түсіну туралы түсінікті;

-әлеуметтік құрылымдар туралы түсінікті, әлеуметтік жіктелуді. Әлеуметтік әрекеттестіктерді;

-тұлғаның әлеуметтену үрдісінің ерекшеліктерін, реттеу формаларын білу;ске

-әлеуметті өзгешеліктер мен дамудың әлеуметтік қозғалыстарын және басқа факторларын дамыту;

-билік мәнін, саясат субъектілерін, саяси қарым қатынастар мен үрдістерді аша білу;

-саяси жүйелер мен саяси тәртіптер туралы түсінікті қалыптастыру;БҚ 4

БҚ 5


ӘЭП 04

Экономика негіздері

Мақсаттары, негізгі ұғымдары, мәні, қағидалары. Меншік нысаналары мен түрлері. Жоспарлар түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлауы. Жоспарлардың экономикалық негіздеулерінің және болжауларының әдісі. Экономикалық талдау. Халық тұтынатын тауарлар нарығының және қызметінің жағдайын талдау.Білімдер:

-экономикалық теорияның жалпы ережелерін;

-мемлекеттегі және шетелдегі экономикалық жағдайларды;

-макро және микроэкономика негіздерін, салық, қаржы несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясатты білу.Іскерліктер:

-нарықтық бағаның қалыптасу механизмдерін сипаттауды;

-өз кәсіптік қызметін бағдарлау үшін экономикалық ақпаратты іздеу және пайдалана алу.


БҚ 1

ӘЭП 05

Құқық негіздері

Құқық, ұғым, жүйе, дерек сөздер. Қазақстан Республикасы Конституциясы құқықтық жүйесінің өзегі. Адам құқығының жалпылай декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілік және оның түрлері, құқықтық негізгі салалары. ҚР сот жүйесі, құқық қорғау органдары.Білімдер:

-адам және азаматтың құқығы мен еркіндігі, оларды жүзеге асыру механизмі;

-кәсіптік қызмет саласында құқықтық және адамгершілік этикалық нормаларды білу;

Іскерліктер:

-жеке бас бостандығы мен қадір қасиетін қорғай алу;

-маманның кәсіптік қызметті реттеуші, нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу.


БҚ 4

КП 00

Кәсіптік пәндер

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Пәннің мазмұны, оның мақсаттары. Іс қағаздарын жүргізуде әр түрлі лингвистикалық сөздіктерді қолдану. Мемкемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру. Техникалық сөздіктердің ерекшеліктері. Кеңсе құжаттарын жүргізу негізі. Ұймдастыру, реттеу, құқықтық ақша финанс есептік және анықтамалық құжаттары. Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері Автоматты басқару жүйесін іс қағаздарын жүргізуге пайдалану.Құжаттар жинағы туралы түсінік. Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары. Құжат қорлары туралы түсінік. Іс қағаздарын сақтауды қалыптастыпу. Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері. Ұлттық архив қоры.Білімдер:

- Пәннің мазмұны, оның мақсаттары. Іс қағаздарын жүргізуде әр түрлі лингвистикалық сөздіктерді қолдану.

-ақпараттық және іс құжаттарының жіктелуін.

-қазіргі кезде іс қағаздарын жүргізу стандарттарына қойылатын талаптарды;

-құжаттар формуляры және олардың бөліктерін;

Іскерліктер:

-әр түрлі құжаттарды жіктеуді;

-құжаттар формулярын толтыру;

-әкімшілік ұймдастыру құжаттарымен жұмыс жасауды;

-архивтік құжаттардың текстілері үлгілерін талдауды;

-архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруды.БҚ 6


ЖКП 02

Инженерлік графика

Геометриялық сызу; сызбалардың орындалу ережесі; геометриялық құрылым және деталдардың техникалық контурларын сызу ережелері; проекциялық сызу; техникалық сурет салу;конструкциялық құжатнамаларды рәсімдеу және әзірлеудің ережелері;

-машина жасаудағы сызу; сызбалардағы кескіндер категориясы; инженерлік графиканың құралдары мамандық бойынша бұймдардың сұлбалар мен сызбаларын орындалу тәсілдері және әдістері; көркемдік конструкциялаудың элементтері; графикалық ақпаратта бейнеленген техникалық құралдар туралы негізгі ұғымдар; компьютерлік графикалы жүйелер туралы ұғымдар.


Білімдер:

-геометриялық және проекциялық сызудың тәсілдері мен ережелерін;

-конструкторлық және технологиялық құжаттарды оқу және рәсімдеу, құрастырудың негізгі ережелерін;

-графикалық тапсырмаларды шешудің әдістерін;Іскерліктер:

-нобай мен көшірмелер арқылы тұтас көріністің сызбаларын, бөлшектер сызбасын орындауды;

-конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды әзірлеуге арналған қолданбалы программалардың пакеттерін қолдануды.


БҚ 3

ЖКП 03

Техникалық механика

Теориялық механиканың негіздері; статистика; күштердің жазықтық және кеңістік жүйелері, кинематика; нүкте және қатты дененің кинематикасы; динамика; күштер инерциясы; үйкеліс; қуат және жұмыс; материалдар кедергілері; ішкі және сыртқы күштер; қиманың әдістері; созылу және қысылуы; жаншылу мен кесіктер есебі; бұралуы; иілуі; беріктік пен қатаңдығын есептеу; нүкте күйіндегі кернеулігі; эквивалентті кернеулік күйі; беріктілік гипотезасы және оларды қолдану; кедергінің қажуы, қысылған сырықтың беріктігі; машиналар мен механизмдер бөлшектері; жазықтық механизмдер бөлшектері; жазықтық механизмдері; біліктер мен осьтер; осьтер мен біліктер тірегі; муфталар; машиналар бөлшектерінің қосылысы; конструкция элементтері; машиналар мен механизмдер сипаттамасы;Білімдер:

-теориялық механиканың аксиомалары мен негізгі ұғымын;

-статистика, кинематика, динамиканың негізгі ережелерін;

-машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа есептей алуды;

-материалдарды сынау әдістері мен тәсілдерін;

-механизмдердің негізгі түрлерін, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамасын;Іскерліктер:

-қозғалыс нүктесінің параметрін және оның жылдамдығы мен үдеуін есептеп шығаруды;

-практикалік жұмыстарда бөлшектердің өзгеру мүмкіндігін анықтауды;

-машиналар бөлшектерін қосып жалғауды;БҚ 4

ЖКП 04

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

Электротехника: электрик өріс; тұрақты және айнымалы тоқтың электрлік тізбегі; эдектрмагниттер; электрлік өлшеуіштер; тұрақты және айнымалы тоқтың электрлік машиналары; трансформаторлар; электрлі жетек негіздері; электрлік энергияның берлісі және үлестірімі;

Автоматика мен есептеуіш техникалардың электрондық жабдықтары; микро ЕТМ және микропроцессорлар.


Білімдер:

-электрлік тізбектің жұмыс тәртібін және электрлік тоөтың сипатын өлшеуге арналған аспаптарды;

-тұрақты тоқтың сызықты және сызықсыз тізбектерін есептеудің негізгі әдістерін;

Іскерліктер:

-тұрақты токтың құрылысы және тізбектер жұмысының берілген шарттары бойынша элементтер параметрін таңдай алуды;

-жай электрлік және магниттік тізбектің негізгі мараметрлерін таңдай алуды;


БҚ5

ЖКП 05

Физикалық және коллоидтік химия

Химиялық термодинамика негіздері; химиялық үрдістерге термодинамика заңдарының қосымшасы; қайтымды және қайтымсыз химиялық реакциялар;

Фазалар ережесі; ерітінділер типтері; Д.И.Менделеевтің ерітінділері теориясы; электркинетикалық құбылыстар; коагуляция үдерісі; микрогетерогентік жүйелердің жалпы сипаттамасы;ВМС ерітінділері және олардың ерекшеліктері:


Білімдер:

-химиялық термодинамика негіздерін;

-химиялықүдерістерге термодинамика заңдарының қосымшасын; Д.И.Менделеевтің ерітінділері теориясын; -коагуляция үдерісі

-жоғары молекулалық қосылыстарды ВМС ерітінділері мен олардың ерекшеліктерін;Іскерліктер:

- қайтымды және қайтымсыз химиялық реакцияларды анықтау;

-өздігінен пайда болатын үдерістерді анықтауды;

-фазалық өтулерді айқындауды;

- электркинетикалық құбылыстарды анықтауды;

-микрогетерогентік жүйелерді сипаттауды.БҚ 1

БҚ 2


ЖКП 06

Аналитикалық химия

Заттарды талдау әдістері; сапалы талдау: жеке катиондар мен аниондарды анықтау; заттар ұқсастықтары жөніндегі ұғымы; аналитикалық мәліметтің анықтығын бағалау; сапалы талдаудың әдістері; комплексонометрия әдістері және қышқылды негізді, фотометриялық, хроматографикалық, рефрактометриялық, поляриметриялық және потенциометриялық талдаудың теориялық негіздері және маңызы.Білімдер:

-аналитикалық химияның теориялық негіздерін;

-физико химиялық талдауды;

-экология заңдарын білу, негізгі түсініктерді;Іскерліктер:

-программамен сәйкестенген сынамаларға химиялық зерттеулер жүргізе алуды;

-минералдарды анықтау үшін бағдарламаға сай диагностикалық белгілерді қолдану.


БҚ 1

БҚ 2


ЖКП 07

Микробиология

Микроорганизмдер морфологиясы мен физиологиясы; дайын өнімдер мен шикізаттардағы микробиологиялық процестер; микроорганизмдер белсенділігіне экологияның әсері; патогенді микроорганизмдер және олардың улы заттары; инфекциялар және иммунитет; қоршаған ортаның, балық өнімінің, жабдықтың санитарлы көрсеткішті микрофлорасы; балық және балыққа жатпайтын шикізаттан жасалған қоректік өнімдер өндірісіне санитарлы микробиологиялық бақылаудың схемалары: балық өңдеуші кәсіпорны мен кемесіне арналған санитарлық нормалар және ережелер:Білімдер:

- Микроорганизмдер морфологиясы мен физиологиясы;

-балық өңдейтін кәсіпорындар мен кемелерге арналған санитарлық нормаларды және ережелерді;

Іскерліктер:

-балық өнімдер өндірісінде қолданылатын микроорганизмдерді сипаттай алуды;

-қарапайым микробиологиялық зерттеулер атқару және алынған нәтижелерге баға беруді;


БҚ 4


ЖКП 08

Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет