М. Х. Дулати атындағыжүктеу 101.58 Kb.
Дата22.04.2019
өлшемі101.58 Kb.

М.Х. Дулати атындағы

Тараз мемлекеттік университеті

Кітапханалық – ақпараттық орталықТуған тілім- тұғырым

Тараз 2017

Туған тілім- тұғырым

Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады.

Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға, оның орынсыз шұбарлануының қандайына болса, да қарсы тұруы тиіс.

Ана тілі – ең басты байлығымыз. Ана тілі - ең ұлы мен тамаша тіл. Менің ана тілім - қазақ тілі. Қазақ тілі - мемлекеттік тіл. Бұл - ауыр тіл, бірақ әрбір құрметті азаматқа оны білу керек.

Тіл тағдыры - ел тағдыры екенін ешуақытта ұмытпайық. Әрбір адам өз ана тілін білу және мемлекеттік тілін меңгеру міндетті.

Мен ана тілімен мақтанамын және мемлекеттік тілін құрметтеймін!

Подтверждением этих слов стало принятие в 1998 году Указа президента, согласно которого 22 сентября в нашей Республике отмечается праздник – День языков народов Республики Казахстан. Это важное событие в истории страны, свидетельствующее о серьёзном отношении государства к языковой политике.

Такой праздник принят в нашей Республике не случайно. Ведь Казахстан – республика многонациональная. Здесь в мире и согласии проживают представители более130 национальностей. Каждый из них гордится своей историей, обычаями и языком. Ведь жизнь народа в его языке. Наш земляк, великий просветитель Ыбрай Алтынсарин считал, что язык является душой народа, его совестью, нравственным началом. Он сохраняет наши истоки, и как чистый родник дарит силу и радость познания.

И, значит, день языков – это не повод лишний раз словословить или злословить на заданную тему, это доброе начало для развития всех языков на казахстанской земле. Поэтому 22 сентября – является праздником для всех народов Казахстана.Әдебиеттер тізімі:

 1. Ана тілім-ардағым  [Мәтін] / Құраст. Ө.Айтбаев, Н.Уәлиев.- Алматы: Қазақстан, 1990.- 168б.-экз-2

 2. Байтұрсынов, А. 
  Тіл тағылымы  [Мәтін]: қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектер / А. Байтұрсынов.- Алматы: Ана тілі, 1992.- 448б.-экз-7

 3. Исаев, С. 
  Қазақ әдеби тілінің тарихы  [Мәтін]: оқулық / С. Исаев.- Алматы: Ана тілі, 1996.- 304б.-экз-2

 4. Қайдар, Ә.  Қазақ тілінің өзекті мәселелері  [Мәтін] / Ә. Қайдар.- Алматы: Ана тілі, 1998.- 304б.-экз.2

 5. Қалиев, Ғ.  Қазақ әдеби тілінің тарихы  [Мәтін]: Практ. курс: Оқу құралы / Ғ. Қалиев, Г. Боранбаева.- Алматы: РБК, 2001.- 274б.-экз.8

 6. Қордабаев, Т. 
  Жалпы тіл білімі  [Мәтін]: оқулық / Т. Қордабаев.- 3.ші бас., толықт.өзгертілген.- Алматы: РБК, 1999.- 195б. –экз.7

 7. Сарыбаев, Ш.Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші  [Мәтін]. Үшінші бөлім / Ш.Ш. Сарыбаев.- Алматы: Ғылым, 1977.- 168б.-экз-2

 8. Сариева, К. 
  Қазақ тілі және елтану  [Мәтін] / К. Сариева.- Алматы: Балауса, 1997.- 128б.-экз-3

 9. Сөйле, тілім, жосылып. Жыраулар мұрасы  [Мәтін]: Жыраулар мұрасы / Құрастырушы әрі редакторы: Т. Қадыр.- Алматы: "Олжас кітапханасы" баспа үйі ", 2012.- 156 бет.- (Қазақ поэзиясының шеберлері).экз-3

 10. Сулейменова, Э. 
  Тіл ұстарту  [Мәтін]: қазақ тілі / Э. Сулейменова, К. Кадашева.- Алматы: Жібек жолы, 1996.- 280б.-экз-3

 11. Хасенов, Ә. 
  Тіл білімі  [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Хасенов.- Алматы: Санат, 1996.- 416б.-экз-15

Электрондық ресурстар:

 1. Байтұрсынов, А. 
  Тіл тағылымы : (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері) / А. Байтұрсынов.- Алматы: Ана тілі, 1992.- 448 б. 

 2. Бизақов, С. 
  Тілдік норма және варианттылық  [Электрондық ресурс] / С Бизақов; жауапты ред. А.Ысқақов.- 4, 82 МБ (5054

 3. Жалмаханов, Ш.Ш. 
  Тіл білімінің тарихы  [Электрондық ресурс]: оқулық / Ш.Ш. Жалмаханов.- Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 1999.- 203 б. 851 байт).- Алматы: Ғылым, 1997.- 207 б. 

 4. Кекілбай, Є. Тіл жєне тєуелсіздік / Єбіш Кекілбай.- Астана: Ер-Дєулет, 2007.- 296 б. 
  Режим доступа: http://lib.tarsu.kz/rus/all.doc/Elektron_res/EU/Kekilbai(til_jane_tauelsizdik).rar ISBN 9965-436-44-4: 700т. 00т. 1. Ішкі жаѓдай, ішкі саясат. 2. ¦лттыќ саясат. 3. Тіл - - тіл саясаты - тєуелсіздік - ±лттыќ саясат.

 5. Қордабаев, Т. 
  Жалпы тіл білімі  [Электрондық ресурс] / Т. Қордабаев.- 3, 99 МБ.- Алматы, 1999.- 195б.

 6. Ислям, К.С. 
  Латын тілі  [Электрондық ресурс]. 2 бөлім: оқулық / К.С. Ислям.- 1, 05 МБ.- Павлодар: Кереку, 2010.- 95 б. 

 7. Мемлекеттік тіл - ұлттық бірегейліктің негізі  [Текст] / жауап. ред. Ш. Құрманбайұлы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 320 б. 

 8. Тіл мен мәдениет  [Электрондық ресурс]: Оқулық.- 231 МБ.- Алматы, 2005.- 568б.

 9. Тіл тарихы  [Электрондық ресурс]: Модуль бойынша оқыту бағдарламасы (Силлабус) / Науырзбаева А.А.- Модуль М16ИНФил Кредиттер саны(KZ/ECTS):2/4.- 7, 09МБ.- Тараз, 2015. 

 10. Хасенов, Ә. 
  Тіл білімі  [Электрондық ресурс]: Оқу құралы / Ә Хасенов.- 125МБ.- Алматы: Санат, 2003.- 416б. 

Мерзімді басылымдар:

 1. Абдуллаев, С. 
  Мемлекеттік тіл мәртебесі-біздің мәртебеміз / С. Абдуллаев // Денсаулық.- 2001.- №6.- Б.14.

 2. Абуханова, Р. 
  Мемлекеттік тілді халықаралық стандарттар деңгейінде оқытудың мәселелері / Р. Абуханова // Қазақ тілі:мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту.- 2009.- №.4.- Б.10.-12. 

 3. Абдрахманов, С. 
  Өз тіліңмен өмір сүр / С. Абдрахманов // Ана тілі.- 2006.- №22.-25мамыр.- Б.2.

 4. Абдирбаева, Ш. 
  Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте / Ш. Абдирбаева // Қазақстан кәсіпері.- 2007.- №3.- Б.4-5.

 5. Абдуллаев, С. 
  Мемлекеттік тіл мәртебесі-біздің мәртебеміз / С. Абдуллаев // Денсаулық.- 2001.- №6.- Б.14.

 6. Ағыс, Т. 
  Ойы орамды, тілі шұрайлы  [Мәтін] / Т. Ағыс // Жамбыл-Тараз.- 2006.- №23.- 24 наурыз.- Б.3. 

 7. Адамның анасы жалғыз, тілі жалғыз және Отаны жалғыз // Қазақстан-Заман.- 2009.- №18.-7мамыр.- Б.6-7. 

 8. Азбанбаев, М. 
  Тіл бөлек болса, ойы да өзге  [Мәтін] / М. Азбанбаев // Заң газеті.- 2007.- №31.- Б.1. 

 9. Айтбайұлы, Ө. 
  Туған тіліміз тәуелсіздігіміздің тірегі болуы тиіс / Ө. Айтбайұлы // Ана тілі.- 2008.- №51.-18желтоқсан.

 10. Атамекен-тұғырым, ана тілім -тұнығым // Түркістан.- 2008.- №43.-23қазан.

 11. Адырбекұлы, К. 
  Ұлттың жаны - тіл  [Мәтін] / К. Адырбекұлы // Түркістан.- 2011.- № 40.- Б. 11.- 6 қазан. 

 12. Азбанбаев, М. 
  Тіл саясатындағы тоқырау / М. Азбанбаев // Заң газеті.- 2004.- 12.-13тамыз.- С.2. 

 13. Айғалиұлы, Е. 
  Мемлекеттік тіл тұғырынан түспесе / Е. Айғалиұлы // Қазақстан заман.- 2006.- №39.-22 қыркүйек.- Б.2.

 14. Айғалиұлы, Е. 
  Тілің үстем болмай - шынайы тәуелсіздік жоқ  [Мәтін] / Е. Айғалиұлы // Қазақстан-Заман.- 2005.- №50.-16 желтоқсан.- Б.2. 

 15. Айғалиұлы, Е. 
  Халқымыздың болашағы - мемлекеттік тілде!  [Мәтін] / Е. Айғалиұлы // Қазақстан-Заман.- 2005.- 21 қазан.- Б.2. 

 16. Айталы, А. 
  Демократия және ұлт мәселелері / А. Айталы // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2007.- №1.- Б.3-8. 

 17. Айталы, А. 
  Жасанды идея, жасанды мемлекеттік тіл ұлтымызды көгертпейді / А. Айталы // Ана тілі.- 2005.- №96.-15 қыркүйек.- Б.5. 

 18. Айталы, А. 
  Мемлекеттік тіл мәселесін науқаншылдыққа айналдырып жібермейік / А. Айталы // Қазақстан заман.- 2006.- №47.-17қараша.- Б.2. 

 19. Айтбаев, Ө. 
  Ғылым тілінің тірегі - термин сөз / Ө. Айтбаев // Ізденіс.- 2000.- №2.- Б.5. 

 20. Айтбаев, Ө. 
  Тіл төріне шыққан еңбектері  [Мәтін] / Ө. Айтбаев // Егемен Қазақстан.- 2007.- №165-166.- Б.5. 

 21. Айтбайұлы, Ө. 
  Бірнеше тіл білу - байлық, өз тіліңді білмеу - қорлық  [Мәтін] / Ө. Айтбайұлы // Ана тілі.- 2004.- №12.-13 мамыр.- Б.2. 

 22. Айтбайұлы, Ө. 
  Туған тіліміз тәуелсіздігіміздің тірегі болуы тиіс / Ө. Айтбайұлы // Ана тілі.- 2008.- №51.-18желтоқсан. 

 23. Айтбайұлы, Ө. 
  Тіл мүддесін ойлассақ!  [Мәтін] / Ө. Айтбайұлы // Ана тілі.- 2003.- №20.-6 наурыз.- Б.3. 

 24. Айтмаханбетқызы, Т. 
  Туған тіл-қыдырың / Т. Айтмаханбетқызы // Қазақстан сарбазы.- 2007.- №9-10.- Б.8. 

 25. Ақпаев, Б. 
  Мемлекеттік тіл: заң және заман талабы / Б. Ақпаев // Ақ жол.- 2005.- 17 қыркүйек.

 26. Ақпаев, Б. 
  Руханият өзегі-тіл : Туған тілдің толғағы / Б. Ақпаев // Егемен Қазақстан.- 2007.- №354.-14қараша.- Б.6. 

 27. Ақпаев, Б. 
  Тіл тағдыры-ел тағдыры / Б. Ақпаев // Ақ жол.- 2006.- №148 16 қыркүйек.- Б.4. 

 28. Ақпаев, Б. 
  Үш тұғырлы тілдің ұшпағы : Толғандырар тақырып / Б. Ақпаев // Егемен Қазақстан.- 2009.- №18.-21 қаңтар.- Б.6. 

 29. Ақсейіт, Ғ. 
  Тілсіз ұлттың болашағы жоқ  [Мәтін] / Ғ. Ақсейіт // Қазақстан Заман.- 2001.- 23 қараша.- Б.6.

 30. Ақыпбекұлы, Ө. 
  Мемлекеттік тілді үйрену-міндет / Ө. Ақыпбекұлы // Заң газеті.- 2004.- 10қырк.- С.1. 

 31. Ақыпбекұлы, Ө. 
  Тіл-мемлекет тірегі / Ө. Ақыпбекұлы // Егемен Қазақстан.- 2001.- 30 қараша.- Б.3. 

 32. Алдабергенов, Ж. 
  Тұғыры биік тілдің туы жығылмайды  [Мәтін] / Ж. Алдабергенов // Құқықтық Қазақстан.- 2010.- №22 .-5тамыз.- Б.3.

 33. Ана тілім - ар намысым!  [Мәтін] // Ана тілі.- 2004.- №12.-27 мамыр.- Б.3.

 34. Асанғазы, О. 
  Тілімізге саяси қамқорлық керек !  [Мәтін] / О. Асанғазы // Ана тілі.- 2011.- № 28.- Б. 4.- 14шілде.

 35. Асанқызы, Ш. 
  Мемлекеттік тілдің мерейі өспек / Ш. Асанқызы // Астана хабары.- 2007.- №69.- Б.1. 

 36. Асанқызы, Ш. 
  Тіл - татулық тірегі  [Мәтін]: Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде / Ш. Асанқызы // Ақ жол.- 2011.- №163.-24 қыркүйек.- Б.4.

 37. Абзалиев, Ә. 
  Қасиеттім, киелім, қазақ тілім  [Мәтін] / Ә. Абзалиев // Жамбыл-Тараз.- 2001.- №28.- Б.3. 

 38. Айғалиұлы, Е. 
  Мемлекеттік тіл - менің тілім  [Мәтін] / Е. Айғалиұлы // Қазақстан-Заман.- 2005.- 30 қыркүйек.- Б.3.

 39. Айтбайұлы, Ө. 
  Туған тіліміз тәуелсіздігіміздің тірегі болуы тиіс / Ө. Айтбайұлы // Ана тілі.- 2008.- №51.-18желтоқсан.

 40. Ана тілім - ар намысым!  [Мәтін] // Ана тілі.- 2004.- №12.-27 мамыр.- Б.3. 

 41. Атайманқызы, Б. 
  Тілім десең, тіріл деген! / Б. Атайманқызы //Алтын Орда.- 2009.- №41(507)-8-14 қазан. Б.9. 

 42. Атайманқызы, Б. 
  Тілім десең, тіріл деген! / Б. Атайманқызы // Алтын Орда.- 2009.- №41(507)-8-14 қазан.Б.9. 

 43. Атамекен-тұғырым, ана тілім -тұнығым // Түркістан.- 2008.- №43.-23қазан. 

 44. Әлдібаев, Н. 
  Туған тілім-тірегім / Н. Әлдібаев // Заң газеті.- 2006.- №74.-26 сәуір.

 45. Әлдібаев, Н. 
  Туған тілім-тірегім / Н. Әлдібаев // Заң газеті.- 2006.- №74.-26 сәуір. 

 46. Бақытұлы, А. 
  Ана тілі - ардың ісі  [Мәтін] / А. Бақытұлы // Алаш айнасы: Республикалық газет.- Алматы, 2011.- №212 (664).-30-қараша.- Б.1. 

 47. Жақсылық, А. 
  Ана тілім-ардағым / А. Жақсылық // Ақиқат.- 2006.- №6.- Б.55-57.

 48. Жүсіп, Қ.П. 
  Тілімнен жаным садаға  [Мәтін] / Қ.П. Жүсіп // Дарын: Ақпараттық -әдістемелік жинағы.- 2012.- №4.- Б.16-20. 

 49. 21 ақпан - Юнеско белгілеген ана тілі күні  [Мәтін] // Заң газеті.- 2006.- №30.-21 ақпан.- Б.1. 

 50. Жәленова, Қ. 
  Туған тілім  [Мәтін] / Қ. Жәленова // Егемен Қазақстан.- 2011.- №325-328.-27 шілде.- Б.6.

 51. Жәленова, Қ. 
  Туған тілім  [Мәтін] / Қ. Жәленова // Егемен Қазақстан.- 2011.- №325-328.-27 шілде.- Б.6. 

 52. Жолдыбекова, А. 
  Мемлекеттік тіл-менің тілім / А. Жолдыбекова // Заң газеті.- 2006.- №172.-27 қыркүйек. 

 53. Исмаилов, Ж. 
  Қазақ тілі-өз тілім / Ж. Исмаилов // Ислам және өркениет.- 2008.- №10.-1-10сәуір.- Б.4. 

 54. Көлбаева, Б. 
  Тіліміздің тағдыры -еліміздің тағдыры  [Мәтін] / Б. Көлбаева // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе: республикалық ғылыми-педагогикалық журнал.- Алматы, 2014.- №7.- Б.47-52. 

 55. Кинжебаева, Г.С. 
  Ана тілім-қазақ тілі-мемлекеттік тіл / Г.С. Кинжебаева // Заңгер.- 2008.- №3.- Б.55. 

 56. Қосақов, А. 
  Менің тілім - менің тағдырым  [Мәтін]: "Ең үздік журналист" конкурсына / А. Қосақов // Ар-Ай.- 2011.- №17.-28сәуір.- Б.4. 

 57. Қалижан, У. 
  "Ой жырым, қызыл тілім, сенің арқаң!"  [Мәтін] / У. Қалижан // Егемен Қазақстан.- 2012.- №72-73.-28 ақпан.- Б.7. 

 58. Қойшыбаева.Қ. 
  Мемлекеттік тіл-мені тілім  [Мтін] / Қойшыбаева.Қ. // Мектептегі мерекелер:трбие жмыстарыны сценарийлері: Республикалық әылыми-дістемелік, педагогикалық журнал.- Алматы, 2012.- №7.- Б.11-12. 

 59. Құспанов, А. 
  Тілім десең, тіріл сен... / А. Құспанов // Алтын Орда.- 2009.- №9.-28ақпан-4наурыз.- Б.6-7. 

 60. Қырғызалыұлы, Н. 
  Мемлекеттік тілім - мерейім / Н. Қырғызалыұлы // Ақ жол.- 2009.- №130.-132.-18шілде.-Б.6. 

 61. Майжанова, Г.К. 
  Тіл бар жерде өмір бар / Г.К. Майжанова // Оқыту тәрбиелеу технологиясы.- 2008.- №6.- Б.39-42. 

 62. Мақсат мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру : "Мемлекеттік тіл-менің тілім" облыстық конкурсының ережесі // Ақ жол.- 2005.- 7 шілде-.Б.3. 

 63. Мемлекеттік тіл - менің тілім!  [Мәтін]: Бас тақырып // Дала мен қала.- 2011.- №7.-21 ақпан.- Б.3. 

 64. Мумеев, Р. 
  Тәуелсіз тіл-менің тілім / Р. Мумеев // Жамбыл-Тараз.- 2005.- 15 желтоқсан.- Б.5. 

 65. Мұқатов, Н. 
  Тілім жоқта тірі пенде мені ұқпас, тілім барда түп-түгелмін, бүтінмін / Н. Мұқатов // Ана тілі.- 2009.- №14.-9-15сәуір. 

 66. Мұстафина, Ж. 
  Тілім - тірегім, соғып тұрған жүрегім / Ж. Мұстафина, Ж. Мұханбетжанова // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде.- 2008.- №10.- Б.74-80. 

 67. Нұрахунова, П. 
  Мемлекеттік тіл-менің тілім / П. Нұрахунова // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде=Казахский яз.- 2009.- №1.- Б.135-139. 

 68. Нұрманалиева, Қ. 
  Ана тілім-айбыным! / Қ. Нұрманалиева // Жамбыл-Тараз.- 2001.- 30қараша.- Б.5. 

 69. Сұлтанова, Г. 
  Тілім деп соғар жүрегім  [Мәтін] / Г. Сұлтанова // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл: ғылыми-әдістемелік жұрнал.- Алматы, 2012.- №7-8 шілде-тамыз.- Б.28. 

 70. Савчук, В. 
  Тілім-бойтұмарым / В. Савчук // Ақ жол.- 2009.- №12-14.-24қаңтар.- Б.12. 

 71. Сейлханов, Ж. 
  Ана тілім - алтын қазынам : Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде / Ж. Сейлханов // Ақ жол.- 2008.- №166.-7қазан.

 72. Тауасар, Т. 
  Ана тілім - айбыным!  [Мәтін]: 21- ақпан Халықаралық ана тілі күні / Т. Тауасар // Жамбыл Тараз: Қоғамдық-саяси апталық газет.- 2012.- № 8.-22 ақпан.- Б. 20. 

 73. Темиршенова.Г. 
  Тіл-тірегім  [Мтін] / Темиршенова.Г. // Мектептегі мерекелер:трбие жмыстарыны сценарийлері: Республикалық әылыми-дістемелік, педагогикалық журнал.- Алматы, 2012.- №6.- Б.26-27

 74. Төлендіұлы, Д. 
  Тілім менің тұғырлы, айбарлы, асқақ, ғұмырлы!  [Мәтін] / Д. Төлендіұлы // Ар-Ай.- 2010.- №32.-12тамыз.- Б.1-2. 

 75. Семенюк, С.М. 
  Мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтерейік / С.М. Семенюк // Қазақстан-Заман.- 2006.- №37.-8 қыркүйек. 

 76. Сманқызы, Р. 
  Ана тіліміздің айбары  [Мәтін]: Президент жолдауына орай / Р. Сманқызы // Арстан.- 2011.- №7.-4наурыз.- Б.7. 

 77. Сәленұшлы, Ж. 
  Тіліміз, діліміз және дініміз - ұлттық болмысымыздың үштағаны  [Мәтін]: Пікір алаңы. Алматы қаласының "Тастақ" мешітінің бас имамы Кенже Әлі қажы Мырзабай мырзамен сұхбат / Ж. Сәленұшлы // Шапағат-Нұр.- 2010.- №10.- Б.4-7.

 78. Сейлханов, Ж. 
  Ана тілім - алтын қазынам : Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде / Ж. Сейлханов // Ақ жол.- 2008.- №166.-7қазан.

 79. Сәбітұлы, Р. 
  Астанада - тіл фестивалі / Р. Сәбітұлы // Ана тілі.- 2007.- №38.-20қыркүйек.- б.1.

 80. Талапұлы, Т. 
  Жаным - тілімнің садағасы / Т. Талапұлы // Ақ жол.- 2009.- №105-106.-11маусым.- Б.6. 

 81. Тауасар, Т. 
  Ана тілім - айбыным!  [Мәтін]: 21- ақпан Халықаралық ана тілі күні / Т. Тауасар // Жамбыл Тараз: Қоғамдық-саяси апталық газет.- 2012.- № 8.-22 ақпан.- Б. 20. 

 82. Телеуова, З. 
  Тіл-тәрбие тағдыры  [Мәтін]: Игі іс / З. Телеуова // Құқықтық Қазақстан.- 2010.- №3.- Б.1

 83. Тлеубердиева, Ә. 
  Тәрбие тілден басталады  [Мәтін] / Ә. Тлеубердиева // Арстан.- 2010.- №9.-5наурыз.- Б.8. 

 84. Төлендіұлы, Д. 
  Тілім менің тұғырлы, айбарлы, асқақ, ғұмырлы!  [Мәтін] / Д. Төлендіұлы // Ар-Ай.- 2010.- №32.-12тамыз.- Б.1-2. 

 85. Тасибеков, Қ. 
  Тіл тұтастығы - ел тұтастығы  [Мәтін]: 22 қыркүйек - Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні. Алаң / Қ. Тасибеков // Жамбыл-Тараз: Қоғамдық-саяси апталық газет.- 2015.- №38(1273).- 16 қыркүйек.- Б.1, 6-8.

 86. Тыныбекова, Г.С. 
  Мемлекеттік тіл - менің тілім  [Мәтін] / Г.С. Тыныбекова // Қазақстан-Заман.- 2006.- №42.-13 қазан.- Б.2. 

 87. Умарова, Н. 
  Ең бірінші бақытым - тілім менің  [Мәтін] / Н. Умарова // Жазира.- 2009.- №9-10.- Б.20-22. 

 88. Чуленова, К.Ж. 
  Тілім менің - асыл мұрам  [Мәтін] / К.Ж. Чуленова // Білім әлемінде = В мире образования = In the world of education.- 2012.- №6.- Б.52-54. 

 89. Ыбырайымқызы, С. 
  Ана тілім туралы / С Ыбырайымқызы // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2003.- №3.- Б.126-126. 

 90. Шоқымбетова, Г. 
  Тілім менің - тірлігімнің айғағы (мәнерлеп оқу кеші)  [Мәтін] / Г. Шоқымбетова // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл: ғылыми-әдістемелік жұрнал.- Алматы, 2012.- №6 маусым.- Б.29. 

Туған тілім- тұғырым: Библиографиялық көрсеткіш /Құрастырушы: Ердулдаева М.Ж. – Тараз: М.Х. Дулати атындағы ТарМУ – Кітапханалық – ақпараттық орталық, №6-2 абонемент, 2017. – 9 б. (Әдебиеттер: 11аталым кітап, 53дана , электрондық ресурстар- 10, мерзімді басылымдар - 90 аталым).

Туған тілім- тұғырым: Библиографический указатель/ Составитель: Ердулдаева М.Ж. №6-2 абонемент – Тараз: Библиотечно-информационный центр ТарГУ имени М.Х. Дулати, 2016. – 9 с. (Литература: 11 наименований, 53экз, электронные ресурсы-10, периодические издания – 90 наименований).

Каталог: kaz -> images
images -> «Аударма ісі» мамандығы бойынша 11. 12. 31, 11. 12. 32, 11. 13. 31 топтарының «Аударманың теориясы мен практикасы»
images -> М. Х. Дулати атындағЫ
images -> Библиографический указатель подготовлен на основе Манифеста «Мир. XXI век»
images -> 3 оқу залы Қарымбай (Кәрімбай) Қошмамбетов – белгілі мемлекет және қоғам қайраткері
images -> Ќ±рметті оќытушылар жєне білімгерлер
images -> Тараз 2017 Құрастырушыдан / От составителя Цифрлы ортадағы кітапхана және пайдаланушы
images -> Ғылыми кітапхана Көркем әдебиет секторы «Бір ел – бір кітап» акциясы
images -> «Бір ел – бір кітап» – акциясы Жыл сайынғы дәстүрмен ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында «Бір ел – бір кітап»
images -> Халықаралық әкелер күнін әлемнің 52 елі мусымның үшінші жексенбісінде атап өтеді. Жалпы әкелер күні ХХ ғасырдың басынан бері аталып келе жатыр


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет