М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универсиеттібет1/7
Дата13.03.2018
өлшемі0.96 Mb.
#20647
  1   2   3   4   5   6   7

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универсиетті

«Бекітемін»

Жаратылыстану-математикалық

факультетінің деканы

____ А.Б Медешова

« » __________ 20 __ ж.

География кафедрасы


«050609» География

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған
«Геоурбанистика»

(пәннің атауы)


Пәннің оқу -әдістемелік кешені

Курс-3


Семестр-6

Кредит саны-3

Дәріс-30 сағат

Практикалық сабақ- 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

Студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ)-45 сағат

СӨЖ- 45 сағат

Емтихан-3-ші семестрде

Барлығы- _135 сағат

Орал, 2010 ж.

Оқу бағдарламасы: ҚР білім және ғылым министрлігі «11» мамыр 2005 ж, №289 бұйрығымен бекітілген. «050116» география мамандығы бойынша «Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе». Алматы, 2005, Абай атындағы ҚҰП негізінде құрастырылған.

Құрастырушы(лар): оқытушы Темралиева Самал Бекжанқызы _

География кафедрасының отырысында бекітілді.
« » қыркүйек _ 20 ж. № 1 хаттама
Кафедра меңгерушісі Амельченко В.И

(қолы) (аты-жөні)


Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.


«__» ______________ 200__ ж. №__ хаттама
Факультетің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрайымы _________ Темралиева С.Б

(қолы)

1. Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты «Жоғары кәсіптік білімнің әлеуметтік-гуманитарлық және ғылыми-жаратылыстану пәндері құрылымындағы білімдік-кәсіптік бағдарламасына» сәйкес әзірленген ҚР МЖМБС 3. 0011-2002, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 30 қантар 2002 ж. №69 бұйрығымен бекітілген типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.Оқытушы туралы мәлімет.

Темралиева Самал Бекжанқызы, география магистрі, география кафедрасының оқытушысы.


Жұмыс мекен-жайы. Достық даңғылы 121.

6 оқу ғимараты. № 21 кабинет.

Жұмыс телефоны: 50-35-49
Пән туралы мәлімет.

«Әлем географиясы»

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады. Аптасына 1 несие сағат өткізіледі деп болжанады, әрбір кредит-сағатта 1 дәріс, бір практикалық сабақ және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы (ӨЖСӨЖ) мен студенттің өздік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.
Кредиттің аптаға бөліну кестесі.


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағат 1

(1 дәріс)50 мин

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағат 2

(1 практикалық сабақ)50 мин

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны – 1.

Өту орны: №1,3 оқу ғимараттары, сабақ кестесі бойынша.

Оқу жоспарынан көшірме.
Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

Прак- лық сабақ

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі.

3

5

2

15

15

30

30

45

Емтихан


Курсқа қысқаша сипаттамасы:

Қазіргі географиялық ғылым өзіндік құрылымымен ерекшеленеді. Әлем географиясы басқа да ғылымдардың жүйесінде дамып, ең бастысы, өмірдің сұранысына сәйкес келеді. Қоғаммен айналадағы ортаның әрекеттестігінің үндестіру идеясы адамзат қоғамымен жер табиғатын бірыңғай жүйе ретінде қарағанды талап етеді. Ол жүйенің ерекше қасиеті – кездік ұйымшылдық. Табиғи ортаның хал-жағдайы адамзаттың іс-әрекетімен байланысты. болашақтағы глобалды «парасат, ақыл» технократиялық немесе дөрекі «ғылыми» бола алмайды. Оның негізінде міндетті түрде болу керек: біріншіден, гуманитарлық ойлаудың императиві, екіншіден географиялық ойлау, жердің планета ретіндегі дара ерекшеліктеріне бейімделген, сонымен қатар оның бөлек зоналары, аймақтары, ландшафы. Курсттың ерекше болатын бір қасиеті ол дүние жүзіндегі және елдердің аймақтарындағы қазіргі саяси және экономикалық жағдайларымен өте тығыз байланысты болуы.Курстың мақсаты:

Ғаламдық-географиялық амал негізінде дүние жүзілік шаруашылықтың кешеңдерінің орналасуы және өзарара байланысының дамуы заңдылықтары туралы арнайы білімді қалптастыру, аймақтарда және мемлекеттердегі қоғамның территориалды ұйымдасуының аймақтық ерекшеліктерін анықтау, студенттерде географиялық ойлау қабілетін қалыптастыру.Курстың міндеті:

 • ХЕБ және ШДЖК мәселелері туралы қазіргі заман білімінің жүйесін игеру;

 • дүние жүзі елдерінің аймақтық экономикалық және әлеуметтік саясатын географиялық түрде негіздеу;

 • табиғи ресурстарды тийімді пайдалану және экономикасы әр түрлі деңгейде дамыған елдердің қоршаған ортасын қорғау;

 • дүние жүзінің ғаламдық мәселелері және оларды шешу жолдары туралы білімді игеру;

 • әр түрлі деңгейдегі елдердің шаруашылығының салалық және территориалдық құрылымының ерекшеліктерін білу;

 • әр түрлі масштабтағы және түрдегі территориалды-шаруашылық кешеңдерді және дүние жүзілік шаруашылық байланысын қалыптастыратын интеграциялық үрдістерді анықтау.

Пререквизиттер: Тарих, адам және қоғам, экология, математика, туризм географиясы, экономикалық теория.

Постреквизиттер:

Студенттер білу керек: • Ғылымның зерттеу міндеті мен әдістері, негізгі категориялар: ГЕБ, ЭГЖ, ЭА, ҚТҰ.

 • Дүние жүзінің саяси картасының пайда болуы.

 • Мемлекеттік құрылым және басқару түрлері, елдер түрі;

 • Дамыған және даму үстіндегі елдерге тән қасиеттері;

 • дамыған және даму үстіндегі елдердің шаруашылығының территориалды ұйымдасуының географиялық заңдылықтары;

 • Елдер және аймақтар арасындағы экономикалық қатынастардың ішкі айырмашылықтарын және ерекшеліктерін анықтау;

 • Шаруашылықтың салалық құрылымы.

 • Шаруашылықтың территориальдық құрылымының формасы мен ерекшеліктері.

Студенттер орындау білу керек:

 • Экономикалық – және саяси – географиялық орынды анықтау;

 • дүние жүзінің саяси картасымен еркін жұмыс жасау;

 • Елдердегі демографиялық жағдайды анықтау;

 • аймақтар және елдердің шаруашылығының салалық және территориалды құрылымын анықтау;

 • жоспар бойынша экономикалық-географиялық сипаттама жасау;

 • елдердің салыстырмалы сипаттамасын жасау;

 • елдер және аймақтар бойынша статистиканы талдау;

 • ғаламдық мәселелерді шешу үшін халықаралық бірлестіктің маңызын түсіндіру.

Оқыту әдістемесі:

Оқыту дәріс, практикалық сабақ және және оқытушының жетекшілігімен өтетін өзіндік жұмыстан тұрады, онда негізгі оқу материалының бағыттары көрсетіледі.

Білімді тексеру ауызша, жазбаша, тест және «Елдің экономикалық-географиялық презентациясы» түрінде өтеді.
Пән бойынша бағдарлама

Сабақтың мазмұны мен кестесі.

1 апта

1 кредит сағат.

1 дәрісТақырыбы: Дүние жүзінің қазіргі саяси картасы.

Дәріс мазмұны. 1. Дүние жүзі елдерінің санымен топтамасы.

 1. Дүние жүзі елдерінің типологиясы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Мемлекеттік құрылым: басқару түрлері. (1. Республика. 2. Монархия.)

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира; Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Дүние жүзінің елдерінің түрлері. В:В. Вольскийдің кестесін дәптерге түсіру.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б
2 кредит сағат

1 практикалық сабақ.Тақырыбы: Мемлекеттер типологиясы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Экономикалық тұрғыда дамыған елдер.

2. Көшпелі экономикасы бар елдер.

3. Даму үстіндегі елдер.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазіргі заманның әкімшілік-территориалдық құрылымы. 1. Федерация елдері. 2 Республика елдері.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Саяси картаның пайда болу тарихы. 1. Антикалық 2. Феодал кезеңі. 3. Отарлау кезеңі.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
2 апта.

3 кредит сағат.

2 дәріс.Тақырыбы: Саяси география.

Дәріс мазмұны: 1. Саяси география анықматасы.

2. Геосаясат.

3. Саяси-географиялық орын.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира.

ОЖСӨЖ мазмұны: Дүние жүзіндегі конфликттер ошақтары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Мемлекеттердің геосаяси орны.

Әдебиеттер: Атлас
4 кредит сағат.

2 практикалық сабақ.Тақырыбы: Дүние жүзілік табиғи ресурстар географиясы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Географиялық орта туралы ілім.

2. Табиғи ресурстар классификациясы.Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира; Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Минералды отын және шикізаттың дүние жүзілік ресурстары. 1. Минералды ресурс анықтамасы.

2. Көмір.

3. Мұнай.

4. Табиғи газ.

5. Металлды рудалық ресурстар.

6. Бокситтер.Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира; Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Дүние жүзілік жер фонды.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
3 апта

5 кредит сағат.

3 дәріс.Тақырыбы: Дүние жүзі халықтар географиясы.

Дәріс мазмұны: 1. Халықтың ұдайы өсуі.

 1. Дүние жүзі халық санының динамикасы.

 2. Демографиялық жарылыс және дағдарыс.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Дүние жүзі халық санының динамикасы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Халықтың ұдайы өсуі.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
6 кредит сағат.

3 практикалық сабақ.Тақырыбы: Халықтың қоныстануы және жас-жыныстық құрамы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Халықтың қоныстануы.

1.1. Максималды көрсеткіштер

1.2. Минималды көрсеткіштер.

2. Халықтың жас-жыныстық құрамы.

2.1. Халықтың жыныстық құрамы.

2.2. Жас бойынша максималды және минималды көрсеткіштері.

3. Түсініктеме хат.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Дүние жүзіндегі миграция.

1. Дүние жүзілік ең ірі миграциялар.

2. Еңбек миграциясы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Нәсіл. Дін. Этнос.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
4 апта.

7 кредит сағат.

4 дәріс.Тақырыбы: Ғылыми-техникалық революция.

Дәріс мазмұны: 1. Ғылыми-техникалық прогресс және ғылыми-техникалық революция.

2. Ғылым ҒТР құрамды бөлігі.

3. ҒТР кезеңіндегі техника және технология.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Электронизация және комплексті автоматизация. Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б

СӨЖ мазмұны: Биотехнология және биоиндустрия.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б
8 кредит сағат.

4 практикалық сабақ.Тақырыбы: Ғылыми-техникалық революция.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. ҒТР құрамды бөлшектері және тән қасиеттері.

2. Білімнің деңгейі.

3. Түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ғылымды қаржыландыру.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық

СӨЖ мазмұны: Ғылымға тиесілі шығын көлемі, %.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
5 апта.

9 кредит сағат.

5 дәріс.Тақырыбы: Дүние жүзілік шаруашылық.

Дәріс мазмұны: 1. Дүние жүзілік шаруашылықтың салалық құрылымы.

2. Дүние жүзілік шаруашылықтың кеңістік құрылымының моделі.Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира.

ОЖСӨЖ мазмұны: Халықаралық экономикалық интеграция.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б

СӨЖ мазмұны: Дүние жүзілік шаруашылықтың транснационализациясы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б
10 кредит сағат.

5 практикалық сабақ.Тақырыбы: Дүние жүзінің өнеркәсіп саласы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Шаруашылықтың құрылымы (карта)

2. Шаруашылықтың құрылымы (кесте).

3. Түсініктеме хат.

ОЖСӨЖ мазмұны: Металлургия.


 1. Қара металлургия.

 2. Түсті металлургия.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Электроэнергетика және машина жасау салалары.

 1. Электроэнергетика.

 2. Машина жасау және металлды өңдеу.

 3. Түсініктеме хат.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
6 апта.

11 кредит сағат.

6 дәріс.Тақырыбы: Дүние жүзілік ауыл шаруашылығы.

Дәріс мазмұны: 1. Ауыл шаруашылық саласына түсініктеме.

2. Дүние жүзінің өсімдік шаруашылығы.

3. Дүние жүзінің мал шаруашылығы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая культура мира, 1 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Ауыл шаруашылық.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Дүние жүзі бойынша мал басының саны.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
12 кредит сағат.

6 практикалық сабақ.Тақырыбы: Ауыл шаруашылығының специализациясы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Ауыл шаруашылық специализациясы.

2. Түсініктеме хат.Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электроннды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Дүние жүзілік балық аулау. ДӘРІС РЕТІНДЕ ӨТЕДІ.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая культура мира, 1 б

СӨЖ мазмұны: Аквакультура. ӨЗ БЕТІМЕН АУДАРЫП КОНСПЕКТІЛЕУ,

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая культура мира, 1 б
7 апта.

13 кредит сағат.

7 дәріс.Тақырыбы: Дүние жүзілік көлік жүйесі.

Дәріс мазмұны: 1. Көлік жүйесіне анықтамасы.

2. Дүние жүзілік темір жол көлігі.

3. Дүние жүзілік автомобиль көлігі.

4. Дүние жүзілік құбыр көлігі.

5. Дүние жүзілік су көлігі.

6. Дүние жүзілік ауа көлігі.Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая культура мира, 1 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Халықаралық авиациялық, теңіз және темір жол көлігі.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Көлік жүйесінің негізгі бағыттары.

 1. Жүктердің теңіз тасымалдарының жол бағыттары.

 2. Қатынастың негізгі бағыттары.

  1. Темір жол.

  2. Трансконтиненталды магистраль

  3. Ішкі су жолдары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
14 кредит сағат.

7 практикалық сабақ.Тақырыбы: Көлік жүйесі.

Практикалық сабақтың мазмұны: 1. Автомобиль жолдарының тығыздығы.

2.Теңіз порттары.ОЖСӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысы:

СӨЖ мазмұны: Трансконтиненталды темір жол магистралдары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
8 апта

15 кредит сағат.

8 дәріс.Тақырыбы: Халықаралық қатынастар географиясы.

Дәріс мазмұны: 1. Халықаралық қатынастар ұғымы.

2. Ашық экономика және Еркін экономикалық зона.

3. Дүние жүзілік сауданың динамикасы және құрылымы.

4. Дүние жүзінің офшорлы зоналары.Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Дүние жүзілік қаржы нарығы және қаржы орталықтары. Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1б

СӨЖ мазмұны: Халықаралық туризмнің дамуы және оның географиясы. Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б
16 кредит сағат.

8 практикалық сабақ.Тақырыбы: Халықаралық қатынастар географиясы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Дүние жүзілік сауда географиясы.

2. Халықаралық туризм.

3. Халықаралық қаржы қатынастары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақтың тақырыбын жалғастыру.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Халықаралық несие-қаржы байланысы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
9 апта

17 кредит сағат.

9 дәріс.Тақырыбы: Дүние жүзінің ғаламдық мәселелері.

Дәріс мазмұны: 1. Ғаламдану үрдісі.

2.Ғаламдық ақпараттық кеңістік. 1. Ғаламдық мәселелер.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Ғаламдық экологиялық жүйенің деградациясы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Ресурстық-шикізат мәселесі.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
18 кредит сағат.

9 практикалық сабақ.Тақырыбы: Дүние жүзінің ғаламдық мәселелері.

Практикалық сабақ мазмұны: 1.Демографиялық мәселе.

 1. Азық – түлік мәселесі.

 1. Түсініктеме хат.

ОЖСӨЖ мазмұны: Дүние жүзінің ғаламдық мәселелерін шешу жолдары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира. 1 б

СӨЖ мазмұны: Дүние жүзінің ғаламдық мәселелерін шешу жолдары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира 1 бөлім.
10 апта.

19 кредит сағат.

10 дәріс.Тақырыбы: Батыс Европа.

Дәріс мазмұны: 1. Батыс Европаның қазіргі елдер арасындағы орны.

2. Батыс Европаның аймақтары және саяси картасы.

3. Европалық одақ: интеграция сабақтары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 2 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Батыс Европаның саяси география және аймақтары.


 1. НАТО және ЕО елдері.

 2. Мемлекеттке сипат «Визитная карточка».

 3. Батыс Европа аймақтары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Карлик мемлекеттер және Батыс Европаның номенклатурасы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
20 кредит сағат.

10 практикалық сабақ.Тақырыбы: Батыс Европаның шаруашылығы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Өнеркәсіп саласы.

 1. Ауыл шаруашылығы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Батыс Европа халқы.

 1. Батыс Европа халқының тығыздығы.

 2. Батыс Европаның ірі агломерациялары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электроннды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Номенклатура. Батыс Европаның ірі көлік жолдары.
11 апта.

21 кредит сағат.

11 дәріс.Тақырыбы: Азия.

Дәріс мазмұны: 1. Азияның саяси картасы және субаймақтары.

 1. Азия халқының ұдайы өсуі, этностық және діни құрамы.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 2 б

ОЖСӨЖ мазмұны: Азия халқының географиясы.

 1. Азия халқының тығыздығы.

 2. Азия халықтары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Номенклатура. Азия аймақтары.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
22 кредит сағат.

11 практикалық сабақ.Тақырыбы: Азия елдерінің шаруашылығы.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Азия өнеркәсібі.

2. Азияның ауыл шаруашылығы.Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ мазмұны: Азияның көлік жүйесі.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

СӨЖ мазмұны: Номенклатура. Үндістан. Жапония. Қытай.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет