М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универсиетті


Фактор – белгілі – бір күш, процесті өткізу үшін керек күштер бірлігі. 29.Экономикалық әлеуметтік география –бет5/7
Дата13.03.2018
өлшемі0.96 Mb.
#20647
1   2   3   4   5   6   7

28.Фактор белгілі – бір күш, процесті өткізу үшін керек күштер бірлігі.

29.Экономикалық әлеуметтік география – қалыптасу үрдісі, даму мен территориядағы әлеуметтік-экономикалық жүйе және осы жүйелерді басқару туралы ғылым.
6.Семинар (практикалық) сабақтар жоспары

1 практикалық сабақ.Тақырыбы: Мемлекеттер типологиясы.

Мақсаты: Дүние жүзі елдерінің типологиясына толық сипаттама беріп, оларға анықтама жазу керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Экономикалық тұрғыда дамыған елдер.

2. Көшпелі экономикасы бар елдер.

3. Даму үстіндегі елдер.

Әдістемелік нұсқау: Современная политическая карта тарауындағы «Типы стран современного мира» атты картаны астындағы үш түрге қарап контурға түсіру керек. Әр бір топтың елдерін бір түспен бояу керек. Нәтижесінде үш сұрақ бойынша түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
2 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Дүние жүзілік табиғи ресурстар географиясы.

Мақсаты: Дүние жүзілік табиғи ресурстарына сипаттама беріп, олардың классификациясымен танысу.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Географиялық орта туралы ілім.

2. Табиғи ресурстар классификациясы.Әдістемелік нұсқау: Бірінші сұрақ бойынша оқытушы сәл ғана дәрістік шолу өткізеді, ал екінші сұрақ бойынша электроннды оқулықтан География природных ресурсов тарауындағы «Понятие природных ресурсов» тақырыбы бойынша «География природных ресурсов (классификация природных ресурсов)» схемасын дәптерге түсіру керек. Содан соң түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира; Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
3 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Халықтың қоныстануы және жас-жыныстық құрамы.

Мақсаты: Дүние жүзі бойынша халықтың қоныстануын және оның жас-жыныстық құрамына толық сипаттама беріп, сипаттау керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Халықтың қоныстануы.

1.1. Максималды көрсеткіштер

1.2. минималды көрсеткіштер.

2. Халықтың жас-жыныстық құрамы.

2.1. Халықтың жыныстық құрамы.

2.2. Жас бойынша максималды және минималды көрсеткіштері.

3. Түсініктеме хат.

Әдістемелік нұсқау: 1-ші тапсырма бойынша География населения мира тарауынан «Размещение населения» тақырыбынан «Страны –«рекордсмены» по показателям плотности» атты картасын контурға екі көрсеткіш бойынша түсіру керек. Екінші тапсырма бойынша осы оқулықтан «Половой и возрастной состав населения» тақырыбынан контурға ерлер және әйелдерді екі түспен ажыратып түсіру. Содан соң ол картаға түсініктеме жазу керек. Осы практикалық сабақ бойынша екі контур карта жасалу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
4 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Ғылыми-техникалық революция.

Мақсаты: Дүние жүзіндегі ғылыми-техникалық революция ұғымына түсініктеме беру, оның анықтамасымен танысу және оның құрамды бөлшектеріне сипаттама беру.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. ҒТР құрамды бөлшектері және тән қасиеттері.

2. Білімнің деңгейі.

3. Түсініктеме жазу керек.

Әдістемелік нұсқау: Бірінші тапсырма бойынша оқулықтағы Г еография мирового хозяйства тарауындағы «Понятие о научно-технической революции» атты тақырыбынан дәптерге схеманы түсіру, содан екінші тапсырма бойынша осы схеманың астында орналасқан «Білім деңгейі (Уровень образования)» атты картаны контурға түсіріп, оған түсініктеме жазу керек..

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.


5 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Дүние жүзінің өнеркәсіп саласы.

Мақсаты: Дүние жүзінің өнеркәсіп шаруашылғына сипаттама беріп, оның құрылымын талқылау керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Шаруашылықтың құрылымы. 2. Өнеркәсіп шаруашылығының құрылымы (кесте).

3. Түсініктеме хат.Әдістемелік нұсқау: География мирового хозяйства тарауынан «Основные отрасли промышленности мира» тақырыбынан «Структура хозяйства» атты картасын контурға түсіру керек. Содан соң екінші тапсырма бойынша осы картаның астында «Структура промышленности» атты кестені дәптреге түсіріп, контурмен кестеге түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

6 практикалық сабақ.Тақырыбы: Ауыл шаруашылығының специализациясы.

Мақсаты: Дүние жүзі шаруашылығының бір саласы ауыл шаруашылығына толық сипаттама беру керек, оның специализациясын талқылау қажет.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Ауыл шаруашылық специализациясы.

2.Түсініктеме хат.Әдістемелік нұсқау: География мирового хозяйства тарауындағы «Сельское хозяйство» тақырыбынан «Сельское зозяйство» картасынынң астында орналасқан «Специализация сельского хозяйства» картасын контурға түсіріп, оған түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
7 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Көлік жүйесі.

Мақсаты: Дүние жүзінің көлік жүйесіне толық сипаттама жасап, оның әр бір көлік түріне анықтама беріп, талқылап, танысу керек.

Практикалық сабақтың мазмұны: 1. Автомобиль жолдарының тығыздығы.

2.Теңіз порттары.

Әдістемелік нұсқау: География мирового хозяйства тарауындағы «Транспорт» тақырыбы бойынша төмендегі шартты белгілерде берілген автомобиль жолдарының тығыздығын және теңіз порттарын контурға түсіру керек. Содан соң осы контурға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
8 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Халықаралық қатынастар географиясы.

Мақсаты: Халықаралық қатынастарға анықтама беріп, олардың түрлеріне, яғни сауда, туризм салаларына анықтама беру керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Дүние жүзілік сауда географиясы.

2. Халықаралық туризм.

3. Халықаралық қаржы қатынастары.

Әдістемелік нұсқау: География международных отношений тарауынан «География мировой торговли» тақырыбынан «Мировая торговля» картасын контурға түсіру керек. Екінші тапсырма бойынша осы тарауда орналасқан «Международный туризм» тақырыбынан «Международный туризм» картасын түсіру керек. Ал үшінші тапсырма бойынша «Кредитно-финансовая деятельность» тақырыбы бойынша «Международные финансовые отношения» картасын контурға түсіріп, содан осы үш картаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
9 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Дүние жүзінің ғаламдық мәселелері.

Мақсаты: Дүние жүзілік ғаламдық мәселелерге толық тоқтап, әр-қайсысына дара сипаттама беру керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1.Демографиялық мәселе.

2.Азық – түлік мәселесі.

3. Түсініктеме хат.

Әдістемелік нұсқау: Глобальные проблемы человечемтва тарауынан «Демографическая проблема» тақырыбынан осы картаны контурға түсіру керек. Ал екінші тақырып бойынша «Продовольственная проблема» тақырыбы бойынша картаны контурға түсіру керек. Содан соң контур картаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
10 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Батыс Европаның шаруашылығы.

Мақсаты: Батыс Европа атты дүние бөлігінің шаруашылығына сипаттама беріп, оны сала бойынша талдау керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Өнеркәсіп саласы.

2. Ауыл шаруашылығы.Әдістемелік нұсқау: Зарубежная Европа тарауынан «Промышленность» тақырыбы бойынша контурға өнеркәсіп картасын түсіру керек. Екінші тапсырма «Сельское хозяйство» тақырыбы бойынша контурға картаны түсіру керек. Содан соң оларға түсініктеме жазу керек. Практикалық сабақ нәтижесінде екі контур карта дайын болу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
11 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Азия елдерінің шаруашылығы.

Мақсаты: Азия елдерінің шаруашылығымен танысып, оған нақты сипаттама жасау керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Азия өнеркәсібі.

2. Азияның ауыл шаруашылығы.Әдістемелік нұсқау: Зарубежная Азия тарауынан «Промышленность» тақырыбын контурға түсіру керек. Ал екінші тапсырма бойынша «Сельское хозяйство» тақырыбын контурға түсіріп, осы екі картаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
12 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Африканың халқы.

Мақсаты: Африка континентінің халқына сипаттама беру керек, соның ішінде халықтың орналасу тығыздығы, сауаттылық деңгейі және қала агломерацияларына толықтай сипаттама беру керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1.Африка халқының орналасу тығыздығы.

2.Сауаттылық деңгейі.

3.Қала агломерациялары. Карталарды контурға түсіріп, кестені көшіріп, оларға сипаттама жазу керек.

Әдістемелік нұсқау: АФРИКА тарауынан «Население» тақырыбынан «Плотность населения (халық тығыздығы)» картасын контурға түсіру керек. Екінші тапсырма бойынша осы картаның төменінде орналасқан «Уровень грамотности (Сауаттылық деңгейі)» картасын және бірінші картаның жоғары жағында орналасқан «Қала агломерациялары» кестесін дәптерге түсіру керек. Содан соң картамен кестеге түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
13 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Солтүстік Американың шаруашылығы.

Мақсаты: Солтүстік Американың шаруашылық салаларына толықтай сипаттама беріп, олармен танысу.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Солтүстік Американың өнеркәсіп саласы.

2.АҚШ-тың ауыл шаруашылығы.  1. Солтүстік Американың өңдірістік емес саласы.

Әдістемелік нұсқау: Северная Америка тарауынан «Промышленность» тақырыбынан «Промышленность Северной Америки» картасын контурға түсіру керек. Екінші тапсырма бойынша АҚШ-тың ауыл шаруашылығы картасын контурға түсіру керек. Ал үшінші тапсырма бойынша «Непроизводственная сфера» тақырыбынан схеманы дәптерге түсіру керек. Содан соң осы екі картаға және схемаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
14 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Латын Америка елдерінің шаруашылығы.

Мақсаты: Латын Америка елдерінің шаруашылық салаларына сипаттама беру керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Латын Америка елдерінің өнеркәсіп шаруашылығы.

2. Латын Америка елдерінің ауыл шаруашылығы.Әдістемелік нұсқау: Латынская Америка тарауынан «Промышленность» тақырыбынан «Промышленность Латинской Америки» картасын контурға түсіру керек. Ал екінші тапсырма бойынша «Сельское хозяйство» тақырыбынан «Сельское хозяйство Латинской Америки» картасын контурға түсіру керек. Содан соң осы екі картаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
15 практикалық сабақ.

Тақырыбы: Австралия және Океанияның шаруашылығы.

Мақсаты: Австралия және Океания шаруашылығына сипаттама беру керек.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Австралия шаруашылығы.

2.Океанияның шаруашылығы.Әдістемелік нұсқау: Австралия және Океания тарауынан «Хозяйство» тақырыбынан «Экономическая карта Австралии» картасын контурға өнеркәсіп және ауыл шаруашылық саласын даралап түсіру керек, ал екінші тапсырма бойынша осы бірінші картаның астында орналасқан «экономическая карта Океании» картасын контурға түсіріп, оларға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 2 б
7. Лабораториялық сабақтарға әдістемелік нұсқаулар – лабораториялық сабақтар бағдарлама бойынша жоспарланбаған.

8. Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар


1 апта.

ОЖСӨЖ 1.

Тақырыбы: Мемлекеттік құрылым: басқару түрлері.

Мақсаты: Мемлекеттік басқару түрлері, яғни монархия және республикаға нақты толық түсініктеме беріп, оларға жататын елдерді жаттау.

Өткізу түрі: электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс

Мазмұны: 1. Республика.

2.Монархия.Әдістемелік нұсқау: Ең алдымен «республика» және «монархия» сөздеріне сөздік бойынша анықтама жазып, содан соң Современнная политическая карта мира тарауынан, «Государственный строй» тақырыбындағы картаны контурға түсіріп, монархия және республикалы басқару түрлері бар елдерді түспен көрсетіп, түсіру керек. Содан соң «Монархии в современном мире» атты кестені дәптерге түсіріп, картамен кестеге түсініктеме жазу керек. Осы тақырып бойынша есеп тапсырған кезде дүние жүзіндегі монархия елдерін жатқа айту керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира; Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
ОЖСӨЖ 2.

Тақырыбы: Қазіргі заманның әкімшілік-территориалдық құрылымы.

Мақсаты: Дүние жүзінің әкімшілік-территориалдық құрылымымен танысу, яғни федерация және республика елдерін ажырата білу керек.

Өткізу түрі: электроннды оқулықпен жәе контур картамен жұмыс.

Мазмұны: 1. Федерация елдері.

2 Республика елдері.Әдістемелік нұсқау: Ең алдымен сөздерге сөздіктен анықтамасын тауып жазу керек, содан соң Современная политическая карта мира тарауынан «Федерализм» тақырыбынан «Федерации в современном мире» картасын контурға түсіру керек. Әр бір федерация елдің өз визиткасын жасау керек, яғни мемлекеттің үстінен курсормен тигізіп, шыққан мәліметті дәптерге түсіру керек. Сол картадағы жасыл түсті мемлекеттер бреспублика саналады. Осы картаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
2 апта.

ОЖСӨЖ 3.

Тақырыбы: Дүние жүзіндегі конфликттер ошақтары.

Мақсаты: Дүние жүзіндегі әскери қақтығыстар ошақтарын ажырата біліп, олардың мекенжайын жақсы білу керек. Қазіргі заманның конфликттеріне сипаттама беру.

Өткізу түрі: Электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: 1. Қазіргі заманның конфликттер ошағы.

2. Тұрақсыздық доғасы.Әдістемелік нұсқау: Современная политическая карта мира тарауындағы «Конфликты в современном мире» тақырыбынан «Очаги конфликтов в современном мире» картасын контурға шарты белгілерімен түсіру керек. Сонымен қатар осы картадағы «Дуга нестабильности» доғасын картаға міндетті түрде көшіріп, курсормен әр бір мемлекет үстіне тіреп олардың мекен жайын және кестедегі басқа да мәліметтерін дәптерге түсіру керек. Содан соң түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
ОЖСӨЖ 4.

Тақырыбы: Минералды отын және шикізаттың дүние жүзілік ресурстары.

Мақсаты: Дүние жүзі бойынша орналасқан табиғи ресурстармен, соның ішінде минералды отын және шикізат географиясымен таныс болу.

Өткізу түрі: Электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: 1. Минералды ресурс анықтамасы.

2. Көмір.

3. Мұнай.

4. Табиғи газ.

5. Металлды рудалық ресурстар.

6. Бокситтер.Әдістемелік нұсқау: Ең алдымен оқытушы кішкене дәріс оқиды, содан соң Геграфия природных ресурсов тарауындағы «Минеральные ресурсы» тақырыбындағы картаны төменде берілген шартты белгілер бойынша контурға түсіру керек. Бірінші контурға бассейндерді, ал екінші контурға металладр және металлды емес рудаларды түсіру керек. Соңында екі картаға да түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира; Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
3 апта.

ОЖСӨЖ 5.

Тақырыбы: Дүние жүзі халық санының динамикасы.

Мақсаты: Дүние жүзі елдерінің халық санының өзгеру динамикасын талдау және сол елдерге сипаттама беру керек.

Өткізу түрі: электроннды оқулықпен және контур картамен жұмысү

Мазмұны: Халық саны бойынша «рекордсмен» - елдер.

Әдістемелік нұсқау: География населения мира тарауынан «Численность населения» тақырыбынан «Страны-рекордсмены» по численности населения» атты картасын котурға халық саны бойынша жоғары көрсеткіштер және төмен көрсеткіштері бар елдерді түсіру. Содан соң осы контур картаға түсініктеме жазу.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
ОЖСӨЖ 6.

Тақырыбы: Дүние жүзіндегі миграция.

Мақсаты: Жалпы миграция ұғымына түсініктеме жазып, оның түрлеріне сипаттама жасап, дүние жүзілік миграциялық бағыттармен танысу.

Өткізу түрі: электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: 1. Дүние жүзілік ең ірі миграциялар.

2.Еңбек миграциясы.Әдістемелік нұсқау: География населения мира тарауындағы «Миграция населения мира» тақырыбындағы «Крупнейшие мировые миграции» картасын және осы картаның төменінде орналасқан «Трудовые миграции» картасын контурға түсіріп, содан соң оларға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
4 апта.

ОЖСӨЖ 7.

Тақырыбы: Электронизация және комплексті автоматизация.

Мақсаты: Электронизация және комплексті автоматизация ұғымдарымен танысып, оларға анықтама беру керек.

Өткізу түрі: Дәріс элементтері бар конспектілеу.

Мазмұны: Электронизация және кешеңді автоматизаия.

Әдістемелік нұсқау: Оқытушы бұл сабақты дәрістік түрде өткізу барысында, студенттер тақырып бойынша конспект жазып отырады.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б -159 бет
ОЖСӨЖ 8.

Тақырыбы: Ғылымды қаржыландыру.

Мақсаты: Ғылымды қаржыландыру ұғымымен танысу және оған толық сипаттама беру.

Өткізу түрі: электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: Ғылымға тиесілі шығын.

Әдістемелік нұсқау: География мирового хозяйства тарауынан «Понятие о научно-технической революции» атты тақырыбынан «Расходы на науку» картасын контурға түсіріп, оған түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық
5 апта.

ОЖСӨЖ 9.

Тақырыбы: Халықаралық экономикалық интеграция.

Мақсаты: Халықаралық экономикалық интеграция ұғымына түсініктеме беріп, оны талдау керек.Өткізу түрі: дәріс элементтерімен конспектілеу.

Мазмұны: Халықаралық экономикалық интеграция.

Әдістемелік нұсқау: Оқытушының жетекшілігімен, яғни дәріс кезінде студенттер осы тақырыпты конспектілеу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1 б -179 бет.
ОЖСӨЖ 10.

Тақырыбы: Металлургия.

Мақсаты: Дүние жүзінің өнеркәсіп шаруашылығының металлургия саласымен танысып, толық сипаттама жасау керек.

Өткізу түрі: электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: 1. Қара металлургия.

2.Түсті металлургия.Әдістемелік нұсқау: География мирового хозяйства тарауынан «Металлургия» тақырыбынан «Черная металлургия» атты картасын және оның астында орналасқан «Цветная металлургия» карталарын шартты белгілерін қалдырмай контурға түсіру керек. Нәтижесінде 2 контур карта болу керек, содан соң осы екі картаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
6 апта.

ОЖСӨЖ 11.

Тақырыбы: Ауыл шаруашылық.

Мақсаты: Дүние жүзінің ауыл шаруышылығының салаларына толық сипаттама беріп, әр бір саласын талқылау керек.Өткізу түрі: электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: Ауыл шаруашылық.

Әдістемелік нұсқау: География мирового хозяйства тарауынан «Сельское хозяйство» тақырыбынан «Ауыл шаруашылық» картасын контурға түсіру, яғни халықтың жан басына шаққандағы ауыл шаруашылық өнімін өндіру көрсеткіштері бойынша картаны бояу керек. Содан соң картаға түсініктеме жазу.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.
ОЖСӨЖ 12.

Тақырыбы: Дүние жүзілік балық аулау.

Мақсаты: Дүние жүзінің шаруашылық специализациясының бір саласы балық аулауға сипаттама беріп, студенттерге түсінік қалыптастыру.

Өткізу түрі: Конспектілеу.

Мазмұны: 1. Дүние жүзілік балық аулау.

2. Кит аулау.

Әдістемелік нұсқау: Оқытушының жетекшілігімен дәрістен тезис ретінде конспектілеу.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая культура мира, 1 б -307 бет
7 апта.

ОЖСӨЖ 13.

Тақырыбы: Халықаралық авиациялық, теңіз және темір жол көлігі.

Мақсаты: Дүние жүзі көлік жүйесінің түрлеріне сипаттама беру, әсіресе авиациялық, теңіз және жол көліктеріне түсініктеме беру.

Өткізу түрі: электроннды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: Халықаралық авиациялық, теңіз және темір жол көліктері.

Әдістемелік нұсқау: География мирового хозяйства тарауынан «Транспорт» тақырыбы картасының астында орналасқан «Междунардный авиационный, морской и железноорожный транспорт» картасын контурға барлық көлік бағыттарын ажыратып түсіру керек. Содан соң осы картаға түсініктеме жазу керек.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. География – электронды оқулық.

ОЖСӨЖ 14: Бақылау жұмысы:
8 апта:

ОЖСӨЖ 15.

Тақырыбы: Дүние жүзілік қаржы нарығы және қаржы орталықтары.

Мақсаты: Дүние жүзілік қаржы нарығына және ірі қаржы орталықтарына сипаттама беріп, оларды талдау керек.

Өткізу түрі: дәріс элементтерімен конспектілеу.

Мазмұны:1. Дүние жүзілік қаржы нарық.

2. Дүние жүзінің қаржы орталықтары.Әдістемелік нұсқау: Оқытушы дәріс түрінде түсіндіру барысында студенттер өз дәптерлеріне конспектілеп отырады.

Әдебиеттер: Максаковский В.П. Географическая картина мира, 1б – 364 бет
ОЖСӨЖ 16.

Тақырыбы: Халықаралық қатынастар географиясы. Практикалық сабақтың тақырыбын жалғастыру.

Мақсаты: Халықаралық қатынастардың келесі аспектілерін: яғни сауда, туризм және қаржы қатынастарға сипаттама беру.

Өткізу түрі: электроонды оқулықпен және контур картамен жұмыс.

Мазмұны: 1. Дүние жүзілік сауда географиясы.

2. Халықаралық туризм.

3. Халықаралық қаржы қатынастары.

Әдістемелік нұсқау: География международных отношений тарауынан «География мировой торговли» тақырыбынан «Мировая торговля» картасын контурға түсіру керек. Екінші тапсырма бойынша осы тарауда орналасқан «Международный туризм» тақырыбынан «Международный туризм» картасын түсіру керек. Ал үшінші тапсырма бойынша «Кредитно-финансовая деятельность» тақырыбы бойынша «Международные финансовые отношения» картасын контурға түсіріп, содан осы үш картаға түсініктеме жазу керек.


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет