Магистранттарєа арналєан Нысан


Студенттердің білімін тексеру критерилерібет3/3
Дата13.09.2017
өлшемі408.88 Kb.
#911
түріБағдарламасы
1   2   3

12. Студенттердің білімін тексеру критерилері


Пәннің игерілуі жыл өткен мәліметті құрайтын аралас түрде (тест+ауызша) өтетін емтиханмен аяқталады. Емтиханға жіберу шарты ретінде бағдарламада қарастырылған барлық тапсырмалардың орындалуы міндетті шарт ретінде қарастырылады.

Әрбір тапсырма 0-100 балл негізінде бағаланады.

Жіберу рейтингісі ағымдағы сабақтардағы барлық тапсырмалардың орындалуының (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, МӨЖ бойынша тапсырмалар, тәжірибе бойынша тапсырмалар және т.с.с., өтпелі бақылау) орташа арифметикалық жиынынан анықталады.

Қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының (барлық зертханалық жұмыстардың, МӨЖ бойынша жұмыс пен тапсырмалардың орындалуы мен тапсырылуы) барлық талаптарын орындаған және жіберу рейтингісін алған (50 баллдан кем емес) студенттар жіберіледі.

Әрбір пән бойынша студенттардың білім жетістіктерінің деңгейі (оның ішіндеМЕ қорытынды бақылау түрі бар пәндер бойынша да) қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Ол МБ мен ҚБ (емтихан, дифференциалды есеп немесе курстық жұмыс/жоба) бағаларынан олардың таразылық үлестерін (МБТҮ мен ҚБТҮ) ескере отырып есептелінеді.

Қ = МБ*0,6 + ҚБ*0,4

Таразылық үлестер жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және де МБ үшін 0,6-дан артық емес, ал ҚБ үшін 0,3-тен кем емес болуы тиіс.

КЖ/КЖ комиссия алдында қорғалады. Баға көрсетілген білімге сәйкес және жетекшінің түйіндемесін есепке ала отырып қойылады.

Пән бойынша қорытынды баға тек егер де жіберілу рейтингісі бойынша және де сонымен бірге қорытынды бақылауы бойынша жағымды бағаларға ие болған кезде ғана есептелінеді. Қорытынды бақылауға себепсіз жағдайлармен келмеу «қанағаттанарлықсыз» бағасына сәйкес келеді. Емтихан мен аралық аттестацияның қорытындысы магистарнттарға сол күні немесе егер де жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткізілген жағдайда екінші күні хабарландырылады.

Студенттің межелік бақылау (рейтингі) мен қорытынды емтихандағы білімінің қорытынды бағасының дұрыс есептелуі мақсатында олар пайыздық мөлшерде 0-ден 100%-ға дейінгі аралықта бағаланады.

Межелік бақылаудың бағасы ағымдағы бағалар мен межелік бақылаудың бағасынан есептелінеді.
Студенттардың білімін бағалау.


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйедегі баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Хорошо

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


13. Оқытушының талаптары, саясаты мен тәртібі

Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін; белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 3 балл алынып тасталынады.

Үй тапсырмасын орындағандарға ең жоғарғы сандық 11 балл қойылады, сөннымен қатар тәжірибелік сабақты болмағанға (белгісіз себептермен) – 0 балл, үй тапсырмасы орындалмай қолғандықтан – минус 1 балл. Осы жіберілген сабақтарды студент қайыра орындап шыққан жағдайда ең жоғарғы 10 баллдың орнына 5 балл қатылады, алайда тәжірибе сабағында белгілі себептермен қатыса алмай қалған жағдайда 11 балл қоямын. Студенттардың өздін жұмысы орындалса 1 балл, орындалған жағдайда 0 баллмен өлшенеді.

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс. Сіздің дайндығыңыз тәжірибе сабағы барысында сұрақ беру мен тест тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі.

Дәрістік және тәжирибелік сабақ барысында белсенділік танытқан студент марапатына 3 балл қосылады. Белсенділікке жауап берген студенттің айтарына қосымша тың материалдар ұсыну.

Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқаша жағдайда сіз «0» баллға не баласыз.

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі.


14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Абилов К.Ж. История становления и развития предпринимательства в Казахстане во второй половине XIX – начале XX века. - Караганда, 2006. – 320 с.

2 Артыкбаев Ж.О. Казахское общество в XIX веке: традиции и инновации. - Караганда, 1993. – 329 с.

3 Асфендияров С. История Казахстана (с древнейших времен) / Под ред. проф. А. Такенова. -3-е издание.– Алматы: Санат, 1998. – 304 с.

4 Бекмаханов Е.Б. Очерки истории Казахстана. XIX век. – Алма-Ата: Мектеп, 1966. – 191 с. с илл.

5 Жакупбекова Д.Ж. Торгово-промышленное предпринимательство в Казахстане во второй половине XIX – начале XX века. – Алматы, 1997. – 160 с.

6 Игибаев С.К. Промышленность дореволюционного Казахстана (1861-1917) - Алма-Ата, 1991. – 192 с.

7 Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана в 1861-1917 гг. (Социально-экономический аспект). - Алма-Ата, 1990. – 184 с.

8 Козыбаев М.К. Актуальные проблемы изучения отечественной истории / Уроки отечественной истории и возрождение казахстанского общества: Материалы Научной сессии) / Сост.: К.С. Алдажуманов, К.Н. Балтабаева. – Алматы, 1999. - С. 34 - 48.

9 Назарбаева Г., Абжанов Х. Казахстан: история и судьба. Статьи. – Алматы, 2003. – 296 с.

10 Нурсултанова Л.Н. История становления и развития предпринимательства в нефтяной промышленности Казахстана (конец XIX - начало XX вв.). - Алматы, 2002. – 138 с.

11 Очерки по историографии и методология истории Казахстана / Абылхожин Ж.Б., Алимгазинов К.Ш., Ерофеева И.В., Жакишева С.А., Мажитов С.Ф., Сужиков Б.М. – Алматы, 2007. – 328 с.Қосымша:

12 Алдабергенов М.Н. Хозяйственное освоение Северного Казахстана в XIX веке. - Алматы, 1990. – 192 с.

13 Апполова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI - первой половине XIX века. - М., 1976. – 400 с.

14 Асылбеков М.Х. Развитие сети железных дорог Казахстана в конце XIX- начале XX века / Казахстан в канун Октября. Под ред. проф. П.Г. Галузо. - Алма-Ата: Наука, 1968. – 284 с. – С. 178 – 213.

15 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма. - М., 1986. – 300 с.

16 Галузо П.Г. Очерк советской историографии аграрных отношений в Казахстане в период капитализма. – Алма-Ата, 1971. – 133 с.

17 Дильмухамедов Е.Д. Обрабатывающая и горная промышленность Казахстана в начале XX в. / Казахстан в канун Октября. Под ред. проф. П.Г. Галузо. – Алма-Ата: Наука, 1968. – 284 с. – С. 149 – 178.

18 Отарбаева Б.З. Хлебная торговля Казахстана в системе хозяйственных взаимоотношений с Россией (конец XIX - начало XX вв.). - Алматы, 1990. – 190 с.

19 Сулейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XIX - начала XX в. (1867 - 1907 гг.).- Алма-Ата, 1963. - 411 с.

20 Сундетов С.А. Торговля в Казахстане в начале XX века // Казахстан в канун Октября. Под ред. проф. П.Г. Галузо .- Алма-Ата: Наука, 1968. - 284 с. - С. 214 - 230.

21 Сундетов С.А. О генезисе капитализма в сельском хозяйстве Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1970. – 127 с.

22 Фридман Ц. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане (1900 - 1914 гг.). – Алма-Ата: Наука, 1974. – 176 с.23 Хозяйство казахов на рубеже XIX-XX веков: Материалы к историко-этнографическому атласу. - Алма-Ата: Наука, 1988. – 256 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет