МагтсрположениеДата19.09.2017
өлшемі96.54 Kb.
#1349

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕН ФАРМАЦИЯДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ КАФЕДРАСЫ

БАҒДАРЛАМА
«Бекітемін»

Оқу-әдістемелік және әлеуметтік

жұмыс жөніндегі проректор

профессор Қ.А.Төлебаев

______________________

«____»___________2016ж.

6М050700 – «МЕНЕДЖМЕНТ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША (КӘСІПТІК БАҒЫТ)

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА МАГИСТРАТУРАҒА ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАННЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Алматы, 2016

Бағдарлама «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» кафедрасының №___ хаттама, «____» _________ 2016 ж. мәжілісінде қарастырылған және бекітілген.

«Денсаулық сақтау саясаты және басқару»

кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.д., доцент _______________ Маукенова А.А.

Бағдарлама «Менеджмент» білім бағдарламаларының комитетінің №____ хаттама, «______»____________ 2016 ж. мәжілісінде қарастырылған және бекітілген.

ББК төрайымы ____________ Маукенова А.А.


Бағдарлама ҚазҰМУ Әдістемелік Кеңесінің №_____хаттама, «_____» 2016 ж. мәжілісінде бекітілген.
Төраға, профессор _____________Төлебаев К.А.

2016 – 2017 оқу жылы 6М050700 – Менеджмент – мамандығы бойынша магистратураның (кәсіптік бағыт) түсу емтихандарының бағдарламасы

Академиялық дәреже: экономика және бизнес магистрі
КІРІСПЕ
Қазіргі уақытта денсаулық сақтау жүйесін басқару ісінде жаңа менеджерлер мен көш басшыларын кәсіби оқытуды және басшыларды дайындау бағытын жаңғырту жарияланғаннан кейін, сондай-ақ бірегей білім беру кеңістігіне кіруге ұмтылу қажеттілігінен кейін өзекті мәселе болып отыр.

Басқару объектісіндегі болып жатқан үрдістердің мәнін басшы білуі қажет.

Менеджмент негіздерін білу – бұл кезкелген мекеме жұмысының тиімді болуының кепілі және менеджер рөлін оның қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін, басқарудың жаңа философиясының діңгегі ретінде мойындау болмақ.

Менеджмент денсаулық сақтау жүйесінде әр медициналық мекемеге нарықты экономикада қажет және ол икемділікті, тапқырлықты және экономикалық басқаруды білдіретін, бәсекелестік күрес жағдайында анық білінетін ерекше басқару түрі. Басқарудың негізгі теориялары жөніндегі білім кешені оларды мекеменің, қоғамның, мемлекеттің нақтылы өмірінде қолдануға мүмкіндік береді.

Жоғарыда келтірілген мазмұнға сай экономикалық пәндер мен басқару бағытында оқыту арқылы кадр мүмкіншіліктерін күшейтіп, денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру қажет.
Түсу емтиханының мақсаты:

- ішіне принциптері, әдістері, басқарудың тетіктері мен түрлері кірген мекеме жұмысының тиімділігін көтеруіге бағытталған денсаулық сақтау жүйесі ұйымдарын басқару жөнінде бүтіндей түсінуді қалыптастыру.


Түсу емтиханының міндеттері:

 • Менеджмент теориясының негіздері мен әдістемелерін білу;

 • Басқару теориясының халықаралық тәжірибесін зерделеу;

 • Заманауи менеджердің іскерлік қабілеттерін дамыту.Экономика және бизнес магистрі

6М050700 – Менеджмент – мамандығы бойынша магистранттар үшін кешенді емтихан сұрақтарының тізімі


 1. Заманауи басқару: мәселелері мен оның дамуының негізгі бағыттары.

 2. Менеджменттің мақсаты мен міндеттері, менеджер және оның жұмысы.

 3. Басқарудың табиғаты мен менеджменттің эволюциясы.

 4. Менеджмент мекемені басқару ғылымы және өнері ретінде.

 5. Ғылыми басқару мектебі және оның менеджментті дамытудағы рөлі.

 6. Басқарудың әкімшілік мектебі: маңызы және басқарудың оңтайлы жүйесінің қағидалары.

 7. Адами қатынастардың мектебі: негізгі қағидалары және менеджментті дамтудағы үлесі.

 8. Басқарудың ғылыми мектебі және көлемдік көзқарас.

 9. Менеджменттегі Батыстық стильдің ерекшеліктері.

 10. Жапондық менеджменттің ерекшеліктері..

 11. Менеджменттің негізгі функциялары және оның мазмұны.

 12. Мекеменің функциясының мәні және мазмұны.

 13. Жоспарлау. Жоспарлау қызметінің мәні және мазмұны.

 14. Уәждеме: мәні, атқаратын қызметінің мазмұны.

 15. Бақылау: мәні және атқаратын қызметінің мазмұны.

 16. Менеджментке үрдістік көзқарас: басқару біріне бірі байланысты істердің үздіксіз өтетін үрдіс ретінде.

 17. Менеджментке жүйелік көзқарас. Мекеме ашық жүйе ретінде.

 18. Менеджментке жағдайлық көзқарас.

 19. Денсаулық сақтаудағы менеджменттің даму ерекшеліктері.

 20. Денсаулық сақтаудағы менеджменттің дамуы және жұмыс істеуі.

 21. Менеджменттің әдістері мен қағидалары.

 22. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері және олардың сипаттамасы.

 23. Басқарудың әкімшілік әдістері және олардың сипаттамалары.

 24. Мекемелерде басқарудың ұйымдастырушылық әдістері.

 25. Мекеменің әлеуметтік-экономикалық жүйе ретіндегі түсінігі.

 26. Мекеме: негізгі сипаты.

 27. Денсаулық сақтау мекемелерінің негізгі сипаттамалары.

 28. Мекеменің құрамы: түсінігі және негізгі белгілері.

 29. Ұйымдастырушылық құрамның түрлері.

 30. Мекеменің ішкі ортасы.

 31. Мекеменің сыртқы ортасы: тікелей және жанамалы әсер етуі.

 32. Дара басшылық және басқарудың деңгейлері.

 33. Желілі және аппараттық ұйымдастырушылық өкілеттік.

 34. Өкілеттікті табыстау кезінде дара басшылықтың қағидалары және басқарушылықтың болуы.

 35. Менеджмент жүйесінде өкілеттікті табыстау.

 36. Менеджменттегі коммуникациялар: түсінігі, түрлері, үрдісі.

 37. Мекеме жұмысында коммуникациялардың рөлі.

 38. Коммуникативтік үрдістің әлеметтері мен кезеңдері.

 39. Басқарушылық шешім: мәні және сұрыпталуы.

 40. Уәждеме: мәні және негізгі теориялары.

 41. Уәждеменің мазмұнды теориялары: А. Маслоу, Д. МакКлеланд, Ф. Герцберг.

 42. Денсаулық сақтау мекемелерінде бақылау жүргізу.

 43. Мекемедегі басшылық пен лидерлік.

 44. Билік және ықпалдылық: мәні және ерекшеліктері.

 45. Биліктің түрлері және олардың сипаттамалары.

 46. Мекеменің өміршеңдік циклінің тұжырымдамалары.

 47. Лидерліктің Ф. Фидлер бойынша жағдайлық үлгісі.

 48. П.Херси мен К.Бланшардтың өміршеңдік циклінің териясы.

 49. Лидерліктің үлгілері. Т. Митчел мен Р.Хаустың «сапар-мақсат» теориясы.

 50. Билік туралы түсінік. Биліктің түрлері және олардың сипаттамалары.

 51. Басқару стилі және олардың сипаттамалары.

 52. Топтарды басқару және биформальды ұйымдар.

 53. Мекемедегі жанжал туралы түсінік және оның шығу табиғаты.

 54. Денсаулық сақтау мекемелерінде жанжалдардың түрлері.

 55. Жанжалдардың шығу себептері.

 56. Жанжалдарды шешу жолдары.

 57. Жанжалдарды басқару мәдениеті мен психологиясы.

 58. Стратегиялық жоспарлау және оның сипаттамасы.

 59. Мекеме менеджменті жүйесінде стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері.

 60. Мекемеде тактикалық жоспарлау.

 61. Менеджмент тиімділігінің экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштері.

 62. Корпоративтік мәдениет түрлері және сипаттамалары.

 63. Корпоративтік мәдениетті басқару.

 64. Корпоративтік этикалық кодекс.

 65. Іскерлік этика мекеме қағидалары мен нормаларының жиынтығы ретінде.

 66. Командалық жұмыстың артықшылықтары мен кемшіліктері.

 67. Басқару стилі және оны сұрыптау.

 68. Денсаулық сақтау мекемелеріндегі басшылық пен лидерлік.

 69. Денсаулық сақтау жүйесіндегі билік пен әріптестік.

 70. Денсаулық сақтау саласында сапа менеджментінің жүйесі.

 71. Медициналық мекемелер жұмысында тәуекелділікті басқару.

 72. Қызметкерлерді басқару және кадр саясатын қалыптастыру.

 73. Денсаулық сақтау мекемелеріндегі кадрлік қызмет.

 74. Денсаулық сақтау саласында қызметкерлерді жоспарлау, таңдап алу және оларды қалыптастыру.

 75. Қызметкерлерді жұмысқа шақыру көздерінің артықшылығы мен кемшіліктері.


Ұсынылатын әдебиет тізімі:


 1. Назарбаев Н.А. «Қазақстан-2030 стратегиясы».

 2. Назарбаев Н.А. «Қазақстан-2050 стратегиясы».

 3. Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациалық даму стратегиясы. – Астана, 2003.

 4. Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейнгі даму жоспары.

 5. «2020 ылға дейнгі стратегиялық даму жоспары»

 6. «Халықтың денсаулығы және днсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР кодексі.

 7. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015гг.

 8. «Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы».

 9. «Единая национальная система здравоохранения».

 10. «Проект по передаче технологий и проведению институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан»

 11. «Концепция развития кадровых ресурсов здравоохранения на 2012-2020 годы Министерства Здравоохранения Республики Казахстан».

 12. Ахметов К.Г., Сагындыков Е.М. и др. Менеджмент негіздері. Актөбе-Орал, «А-Полиграфия», 2005 – 519 б.

 13. Беккер Й. Менеджмент процессов: пер.с нем.- М.: Эксмо, 2008. – 358 с.

 14. Бердалиев К. Менеджмент. Курс лекции, А., Экономика, 2005, 238 с.

 15. Бердалиев К. Менеджмент. Лекциялар курсы, А., Экономика, 2005, 240 б.

 16. Бердалиев К.Б., Турсынбаева А.А., Сатқалиева Т.С., Өмірзақов С.Ы. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі Алматы, 2002 г.

 17. Бражко Е.И. и др. Управленческие решения. Учебное пособие, М., РИОР, 2008,126 с.

 18. Ван Хорн и др. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ. 11-е изд.: М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.

 19. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: Проспект, 2007.

 20. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Экономистъ, 2008.

 21. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий. Учебное пособие. -М.: Эксмо, 2009.

 22. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

 23. Глухов В.В. Менеджмент. Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2005.

 24. Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордвина. – СПб.: Питер, 2009.

 25. Джунусбекова Г.А. Менеджмент: теория и практика. Учебное пособие. Тараз: Тараз университеті, 2005г. – 224 с.

 26. Друкер П. Эффективный управляющий. М.: Экономика, 2004.

 27. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположник4ов менеджмента и управленческой практики: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 2008.

 28. Дорошенко Г.В. и др. Менеджмент в здравоохранении. Учебное пособие, М., Форум-Инфра-М, 2010, 160 с.

 29. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2008.

 30. Кадыров Ф.Н. Модернизация здравоохранения: 100 ответов на актуальные вопросы.- М.: ИД «Менеджер в здравоохранении», 2011 г.- 319 с.

 31. Казначевская Г.Б. Менеджмент.Учебник, М., Феникс, 2005, 352 с.

 32. Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. и др. Менеджмент и лидерство: учебник. – М.: 2012 г. – 528 с.

 33. Коротков Э.М. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2009.

 34. Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента. Учебно-практическое пособие. - М.: ТК Велби, 2007. - 536 с.

 35. Ковалев В.В. Управление активами фирмы. Учебно-практическое пособие. - М.: ТК Велби, 2007. - 392 с.

 36. Кубаев К.Е. Теория и практика менеджмента. Учебное пособие для вузов. Алматы: КазНУ им.Аль-Фараби, 2008 г.- 427 с.

 37. Менеджмент: Учебное пособие / Под ред. В.В.Лукашевича, Н.И.Астаховой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

 38. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2009.

 39. Модестов А.А., Пац Ю.С. Шевченко В.В. Лидерство в сестринском деле / Учебное пособие, Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-208с.

 40. Огарков А.А. Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2006.

 41. Поршнев А.Г. Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А. – М.: ИНФРА-М, 2008.

 42. Просветов Г.И. Прогнозирование и планирование: Задачи и решения: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2005.

 43. Румянцева З.П. Общее управление организацией: теория и практика. Москва 2004 г.

 44. Семенов А.К., Маслова Е.Л. Этика менеджмента. Учебное пособие. М.: Дашков и К., 2006.

 45. Сироткин В.Б. Финансовый менеджмент фирмы. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2008.

 46. Соломонова С.И. Финансовый менджмент. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2007.

 47. Финансовый менджмент: Учебник под ред. Е.С. Стояновой, 5-е издание.,М.: «Перспектива», 2005.

 48. Ташенова С.Д. Контроллинг: учебное пособие. Алматы: Экономика, 2007 г.-187 б.

 49. Тебекин А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев Б.С. – М.: КНОРУС, 2007. (гриф МО РФ)Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес -пресса» Санкт-Петербург, 2007.

 50. Төлебаев .С.,Сыздыкова К.Ш. Қаржылық менеджмент, Эверо,А.,2009

 51. Төлебаев .С., Сыздықова К.Ш., Тасмағанбетова А.А., Авгамбаева Н.Н. Мейірбике ісіндегі менеджмент және әкімшілік үрдіс.Эверо,А. 2012г.-266 б.

 52. Управление персоналом: учебник. Под ред. Т.Ю. Базарова. М.: ЮНИТИ, 2002.

 53. Фатхудинов Р.А Управленческие решения: учебник для вузов. М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 2006.

 54. Финансовый менеджмент. Теория и практика. Учебник для вузов. Изд. 5-е перераб и доп. / Стоянова Е.С и др.- М.: Издательство «Перспектива», 2005.- 655 с.

 55. Хальфин Р.А., Кузнецов П.П. Высокотехнологичная медицинская помощь: проблемы организации и учета. – М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2008. – 192 с.


«Денсаулық сақтау мен фармациядағы

менеджмент және маркетинг» кафедрасының

меңгерушісі Маукенова А.А.


беттің беті
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет