Макроэкономикабет1/2
Дата22.09.2017
өлшемі0.7 Mb.
#1465
  1   2

МАКРОЭКОНОМИКА

1. Ұлттық экономиканы, жұмыссыздықты, инфляцияны оқытатын

экономиканың курсы:

А) макроэкономика.

В) әлемдік экономика.

С) мегаэкономика.

D) микроэкономика.

Е) мезаэкономика.

2. Кейнсшілдер:

А) Жинақтар әрқашан инвестицияларға тең деп есептейді.

В) Ақша макрореттеудің негізгі құралы деп есептейді.

С) Рынокқа ішкі тұрақтылық тән екеніне сенеді.

D) Мемлекеттің экономикаға араласуы дұрыс деп есептейдІ.

Е) Рынокқа тек еркін бәсекелестік сипат тән деп сенеді.

3. Макроэкономика нені оқытады?

А) Өндіріс факторлары нарығын;

В) Игіліктер нарығын.

С) Тұтынушылар іс - әрекетінің теориясын;

D) Фирманың экономикасын;

Е) Жалпы экономиканы;

4. Қандай макроэкономикалық шамалар «агрегат» ұғымына қатысты:

А) Жеке иеленушідегі бағалы қағаздардың саны.

В) Еңбек ақы және жинақ қоры.

С) Ж¥Ө, ЖІӨ, ТҰӨ, ¥Т, бағаның орташа деңгейі.

D) Инвестициялар.

Е) Қарағандыдағы тұрғылықты қордың құны.

5. Кейнсиандықтардың көзқарасы бойынша:

А) нарыкқа тек еркін бәсекелестілік тән;

В) экономикаға мемлекеттің араласуы қажет;

С) фискалды саясат экономиканы реттеуде манызды;

D) монетарлық саясат қажет емес;

Е) нарыкқа ішкі тұрақтылық тән;

6. Жиынтық сұраныстың бағалық емес факторлары:

А) ресурс бағасының өзгерісі.

В) субвенция келемінің өсуі.

С) технологиядағы өзгеріс.

D) ақша массасы.

Е) фирманын салық салудағы өзгерісі.

7. Қандай функция жанұяға тән емес:

А) үй шаруашылығын жүргізу;

В) жанұя қазынасын ұйымдастыру;

С) рекреациондық;

D) тұтынушылық.

Е) заңсыз бизнес жүргізу;

8. Баға деңгейі мен табысқа қатаң бақылау жасау - бұл:

А) Ашық инфляция.

В) Күтілетін инфляция.

С) Шығындар инфляциясы.

D) Жабық инфляция.

Е) Сұраныс инфляциясы.

9. Мемлекеттің табыс көзі:

А) инвестиция

В) жинақ

С)салық

D) пайда

Е) амортизация төлемдері

10. Процент ставкасының деңгейі мен ақшаға деген сұраныс арасындағы

байланыс:

А) байланыс жоқ.

В) тікелей.

С) теріс.

D) тек қана тікелей.

Е) кері.

11. Төлем балансының тапшылығын төмендету мақсатында Қазақстан сыртқы саудаға бақылау орнатуға шешім қабылданды. Қысқа мерзімді кезеңде осындай саясаттың нәтижелері:

А) Қазақстанда тауар және қызмет көрсету импортын төмендетеді.

В) экономика өсуінің қарқынын төмендетеді.

С) мемлекетте инфляция деңгейін төмендетеді.

D) мемлекетте жұмысбастылық деңгейін төмеңдетеді.

Е) қазақстандық экспортты төмендетеді.

12. Әлеуметтік болжам объектісі болмайды:

А) жұмысбастылық динамикасы;

В) ғылымның дамуы;

С) денсаулықты сақтаудың дамуы;

D) өсу динамикасы.

Е) табыс динамикасы;

13. Интенсивті экономикалық өсуде ең басты мақсат:

А) өндірістік тиімділікті төмендету.

В) еңбек өнімділігін төмендету.

С) өңдірістің сандық масштабын көбейту.

D) өндіріс факторлар санын көбейту.

Е) өндірістік тиімділікті арттыру.

14. Экономикалық өсу қалай өлшенеді?

А) құнды қағаздармен.

В) еңбекпен қамту деңгейімен.

С) жеке және құн көрінісімен.

D) шығыстар әдісі бойынша.

Е) кірістер әдісі бойынша.

15. Қоғамдық өнімнің номиналдық тұрғыдағы есептелуі:

А) Базалық бағамен.

В) Экспорттық бағамен.

С) Ағымдағы нарықтық бағамен.

D) Келісілген мәміле бағасымен.

Е) Әлемдік бағамен.

16. Төмендегілердің қайсысы инвестиция тұрақсыздығының негізгі факторына жатпайды:

А) Инновациялардың тұрақсыздығы.

В) Экономикалық күтулердің өзгергіштігі.

С) ЖҰӨ-нің циклдық ауытқулары.

D) Мемлекеттік шығындар өзгерісі.

Е) құрал-жабдықтардың ұзақ мерзімде жұмыс істеуі.

17. Тұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторларға

жатпайтыны

А) Үй шаруашылығының табысы.

В) Өндірістік инвестиииялар.

С) Баңа деңгейі.

D) ҮЙ шаруашылығында жиналған байлық.

Е) Экономикалық күту.

18. Жиынтық ұсыныстың классикалық нұсқасында жиынтық сұраныс өскен

жағдайда:

А) Баға деңгейі өседі, нақты ЖҰӨ көлемі өзгермейді.

В) Бағаның деңгейі өзгермейді, нақты ЖҰӨ көлемі көбейеді.

С) Баға деңгейі өседі, нақты ЖҰӨ көлемі азаяды.

D) Баға деңгейі де, ЖҰӨ-нің нақты көлемі де көбейеді.

Е) Баға деңгейі де, ЖҰӨ-нің нақты көлемі де өзгермейді.

19. Бағаның орташа және жалпы деңгейінін өсуге тұрақты тенденциясы, бұл:

А) ревальвация.

В) инфляция.

С) стагфляция.

D) дефляция.

Е) девальвация.

20. Тұтыну бағалық индексі 2000 жылы 120 %, ал 2002 жылы 150 % болды.

Осы жылдар аралығындағы инфляция қарқыны қандай:

А) 30 %.

В)125%.

С) 20 %.

D) 25 %.

Е) 80 %.


21. Толық жұмысбастылық кезіндегі жұмыссыздық мынадай екі

жұмыссыздық арқылы анықталады:

А) Циклдық және құрылымдық.

В) Циклдық және фрикциондық.

С) Маусымдық және құрылымдық.

D) Циклдық және технологиялық.

Е) Фрикциондық және құрылымдық.

22. Сандық ақша теориясы нені көрсетеді?

А) елде ақша бірлігі және оның құрамдас бөлігі ретінде қабылданған

ақша металының салмағының көлемін.

В) экономикадағы ақша көлемі тауарлар бағасының денгейін

анықтайды, ал ақша массасының өсу қарқыны иифляция қарқынын

тудырады.

С) ақшаның құндылығы мемлекет ұлттық валютаның төлем

қабілетілігін қамтамасыз ететін алтын мен шетел валюталарынын

көлемімен анықталады.

D) ақшаның құндылығы нарықтағы ресурстар мен факторларға сұраныс

пен ұсыныстың ара - қатынасымен анықталады.

Е) ақша — бұл әрбір елдегі тарихи қалыптасқан және мемлекеттің

заңымен бекітілген ақша айналысын ұйымдастыру формасы.

23. ЖҰӨ-ң нақты көлемі потенциалдыға тең болады, егер;

А) тек толық жұмысбастылықта.

В) жұмыссыздық деңгейі 8-ге тең болса;

С) инфляция денгейі 0-ге тең болса;

D) жұмыссыздық деңгейі 0-ге тең болса;

Е) циклды жұмыссыздық қалыптыға тең;

24. Жеке табыс - бұл:

А) Ж¥Ө-нең амортизацияны алу.

В) Берілген мемлекетте орналасқан жеке қайнар кездерден алынған жинақ

соммалары..

С) Берілген жыл ағымындағы үй шаруашылығының алынған табысы.

D) Жылына өндірілген тауарлар және қызметтер құны.

Е) Салықтарды төлегеннен кейін жеке шығындарға арналған барлық табыс.

25. Егер номиналды Ж¥Ө көлемі 4000 млрд долл. құраса, келісімдер үшін ақшаға сұраныс көлемі 800 млрд долл. құраса,

онда:

А) Орташа әрбір доллар 5 рет айналады.В) Актив жағынан ақшаға сұраныс 4800 млрд долл. құрайды.

С) Ақшаға жалпы сұраныс 4800 млрд долл. құрайды.

D) Актив жағынан ақшаға сұраныс 3200 млрд долл. құрайды.

Е) Ақша ұсынысынын көлемін ұлғайту қажет.

26. Қай жауаптар макроэкономиканың құралдарына жатпайды:

А) Несие саясаты.

В) Ақша саясаты.

С) Кадр саясаты.

D) Сыртқы сауда саясаты.

Е) Бюджет-салық саясаты.

27. Макроэкономикалық модель (үлгі) - бұл

А) Әр түрлі экономикалық құбылыстар мен процестердің функциялық

өзара байланыстарын анықтау

В) Әр түрлі экономикалық процестердің экологиялық ғылыммен өзара

байланысын анықтау

С) Әр түрлі экономикалық құбылыстардың басқа ғылымдармен

айырмашылығын анықтау

D) Әр түрлі экономикалық құбылыстар мен процестердің жеке шешімдерін

анықтау

Е) Әр түрлі экономикалық құбылыстар мен процестердің функциялық емес

өзара байланыстарын анықтау.

28. Берілген түрде қабылданатын айнымалылар:

А) Позитивтік.

В) Экзогенді.

С) Эндогенді.

D) Нормативтік .

Е) Ағындық.

29. Мемлекеттік трансферттер-ол

А) экспорттың импорттан артуы.

В) тұтыналатын тауарлар мен қызметтер.

С) тауарлар мен қызметтер қозғалысына байланыссыз мемлекеттік

төлемдер.

D) тауарлар мен қызметтер козғалысына байланысты төлемдер.

Е) импорттың экспорттан артуы.

30. Тұтыну функциялары - бұл:

А) Тұтыну көлемінің жинақтаушы қорынан тәуелділігін.

В) Тұтыну көлемінің инвестицияға тәуелділігі.

С) Жиынтық тұтынушы шығындары мен инвестициялары арасындағы

байланыс.

D) Тұтыну көлемінің мемлекеттің экономикалық саясатына тәуелділігі.

Е) Жиынтық тұтынушы шығындары мен табыстарының арасындағы

байланысы.

31. Экономика тепе-теңдікте болады, егер:

А) Тұтыну шығындарының жиынтығы минус қор жинау инвестицияға тең

болады.

В) Жиынтық ұсыныс жиынтық сұранысқа тең болса.

С) Мемлекеттік бюджет балансталған болса.

D) Жиынтық ұсыныс жйынтық сұраныстан көп болса.

Е) Белгілі бір мезетте ақша ұсынысы өзгермесе.

32. Жиынтық сұраныс құрылымына кірмейтін элементті көрсетіңіз:

А) Мемлекет тарапындағы тауар мен қызметке сұраныс.

В) Инвестициялық тауар5а сұраныс.

С) Шетелдіктер тарапынан отандық тауарларға сұраныс.

D) Тұтыну тауарлары мен қызметке сұраныс.

Е) Ақша ресурсы.

33. Жұмыссыздықтың қай түрі жұмыспен қамтылу денгейінін төмеyдеуінің

келесі себебінен пайда болады: Сауда мекемелерінде компьютерлерді

пайдалану арқасында кеңсе қызметі жетілдіріледі?

А) Құрылымдық.

В) Конъюктуралық.

С) Секторлық.

D) Маусымдық.

Е) Фрикциялық (ағымдық).

34. Мемлекеттік қарыздың түрлері:

А) сыртқы және ішкі.

В) өзгермелі.

С) айнымалы.

D) өндірістік және өндірістік емес.

Е) тұрақты.

35. ҚР-да қандай институт ақша-несие саясатын жүргізуге жауап береді?

А) Ішкі істер министрлігі.

В) Қаржы министрлігі.

С) Экономика министрлігі.

D) Білім және ғылым министрлігі.

Е) Ұлттык банк.

36. Егер қатаңдатылған валюта бағамы жағдайында Жапонияда инфляция

басқа елдерге қарағанда жоғары болады, сол кезде

А) Жапонияда төлем баланс тапшылығы төмендейді.

В) Жапонияда экспорт пен импорт төмендейді.

С) Жапонияда экспорт пен нмпорт жоғарлайды.

D) Жапонияда экспорт жоғарлайды, ал импорт төмендейді.

Е) Жапонияда экспорт төмендейді, ал импорт жоғарлайды ..

37. Импортқа деген шекті бейімділік, бұл:

А) кірістің импортқа деген ауытқуы .

В) бір бірлігіне импорттің өсуі кезінде кірістің қосымша өсуі.

С) кіріске импорттің ауытқуы.

D) Табыстың өсуіне байланысты, инвестицияға қажетті шығындардың

өсімшесінің үлесі.

Е) экспорттың қосымша өсуіне импорттың қосымша өсуінің ауытқуы.

38. Белгілі бір уақыт ішінде қоғамдық өнімнің сандық және сапалық жағынан өсуі бұл:

А) жұмыссыздық.

В) жалпы экономикалық өсу.

С) экономикалық күйзеліс

D) еңбек нарығы.

Е) экономикалық цикл.

39. Экономиканың өсу теориясын жақтаушылар төмендегі барлық

дәлелдемелерді өздерінің қорғау конвенциясына апарады, бұдан басқа

оның кері әсері қандай:

А) экономикалық өсу елдің қорғанысын күшейтеді.

В) нақты Ж¥Ө көлемін өсіру мен қоршаған ортаны сауықтыру арасында

тікелей байланыс бар.

С) экономиканың өсу өмір деңгейін жоғарлатады.

D) экономика жақсы дамыса, жоқшылықпен күресу оңай.

Е) экономикалық өсу білім деңгейі мен біліктілікті өсіру шарттарын

тудырады.

40. Капиталды түтынуға шығын - ол:

А) жалпы инвестиция;

В) портфельді инвестиция.

С) таза инвестиция;

D) шетел инвестициясы;

Е) амортизация;

41. Инвестицияның көлеміне не әсер етпейді?

А) Кәсіпкерлердің оптимистік және пессимистік күтуі.

В) Технологиялық өзгерістердің деңгейі.

С) Проценттік ставка деңгейі.

D) Халық саны.

Е) Өндірістік құрал жабдықтардың шүғылдану деңгейі.

42. Қор жинағы - бұл:

А) Құнды металдарға салынған табыстың бір бөлігі.

В) Бағалы қағаздарына салынған, кірістің бір бөлігі.

С) Берілген уақыт аралығында шығындалмаған үй шаруашылығы

табысының бір бөлігі.

D) Барлық үй шаруашылығының мүліктері мен халықтың жинақ ағысы.

Е) Барлық нарықтық субъектілерінің нақты кассалық қалдықтары.

43. Жиынтық ұсыныс қисығының классикалық бөлігі мынаны көрсетеді:

А) Технологияның өзгеруіне байланысты өнім көлемі баға деңгейіне

тәуелді болады.

В) Әрбір баға деңгейінде жиынтық ұсынысқа байланысты экономикада

жұмыссыздық болады.

С) Экономика бағаға байланысты емес өзінің әлеуетті өндіріс көлемі

деңгейіне қол жеткізіп.отырады.

D) Баға өскен сайын өнім көлемі көбейеді.

Е) Жиынтық ұсыныс жиынтық сұранысқа байланысты анықталады.

44. Инфляция кезінде:

А) Нақты пайыз мөлшерлемесі атаулы пайыз мөлшерлемесінен төмен

болады.


В) Атаулы пайыз мөлшерлемесі нақты пайыз мөлшерлемесінен төмен

болады.


С) Қарыз алушы ұтылады, қарыз беруші ұтады.

D) Тауарлардың салыстырмалы бағасы төмендейді.

Е) Адамдардың нақты табыстары өседі.

45. Егер жылдық инфляция деңгейі 9 %, атаулы ақша жиыны көлемінің өсімі

4%, онда ақшаға нақты сұраныстың өсу қарқыны (%) тең болады:

А) 13


В) 5

С) -5


D) 4

Е) -4


46. Күтілмеген инфляция болғанда кімдер аз зардап шегеді?

А) Баға төмен болғаңда қарызға берген адамдар.

В) Баға төмен болғанда қарызданып қалғандар.

С) Белгіленген номиналды табыс алатындар.D) Ақшалай жинақтары бар адамдар.

Е) Баға денгейіне қарағанда номиналды табысы жай өсетіндер-

47. Егер Ұлттық банк халықтан мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып ала

бастаса, онда бұл шара неге алып келеді:

А) Ақша массасына әсері болмайды.

В) Инвестиция көлемі азаяды.

С) Халық қолыңдағы ақша массасы азаяды.

D) Халық қолындағы ақша массасы артады.

Е) Пайыздық мөлшерлеме өседі.

48. Мысалы: өндірілетін және тұтынлатын 2 өнім:1982ж. апельсин 1 долл., ал

1990ж. 1 данасы 2 долл. 1982ж. 10 алма және 5 апельсин,ал 1990ж. 5 алма және 10 апельсин өндіріліп тұтынылады.ЖҰӨ есептеңіз. Базистік жылға 1982ж. алып 1990 жылдын ЖҰӨ дефляторын есептеңіз:

А) 0,2.

В) 0,5.

С) 0,7.


D) 0,6.

Е)0,8.


49. Экономика келесі мәліметтермен көрсетілген:

Ү=С+І+G+Хn

С=100+0.9Үd

І=200-500R

Хn=100-0.12Ү-500R

М=(0.8Ү-2000R)Р

G=200,1=0.26, Мs=800, Р=1

Бұл жағдайда IS қисығының тендеуі келесі түрде болады.

А)Ү=1500-2500R.

В)Ү= 1600-2800R.

С)Ү=І600-2700R.

D) Ү=1500-2600R.

Е)Ү=1600-2600R.

50. Берілген атаулы ақша масассының көлемі кезінде бағаның жоғарылауы:

А) Нақты қалдықтарға немесе тепе-тең пайыз мөлшерлемесіне әсер

етпейді.

В) Тепе-тен пайыз мөлшерлемесінің жоғарылауына әкеледі.

С) Нақты қалдықтар көлемін көбейтеді.

D) Тұтыну шығындарынын азаюына әкеледі.

Е) Инвестициялық шығындардың көбеюіне әкеледі.

51. Фундаменталдық экономикалық сұрақтар "не, қалай, кім үшін өндіремін"

макро және микро денгейде шешіледі. Мына сұрақтардың қайсысы тек

қана макроэкономикалық деңгейде шешіледі?

А) не өндіру керек?

В) қанша тауар мен қызметтер өндірілетін болады?

С) қандай инфляция деңгейімен кездесеміз?

D) кім үшін өндіреді?

Е) тауар мен қызметтерді кім өндіреді?

52. Макроэкономика пәнінің дұрыс анықтамасын беріңіз:

А) қоғамдағы шектеулі материалдық игіліктер мен қызметтерді тұтыну

және қалыптасу туралы ғылым.

В) Жеке мүдделерді зерттейтін ғылым.

С) Төлем балансы тепе - теңдігін, инфляция деңгейін төмендету,

ресурстардың толық қамтылуы мен тұрақты экономикалық өрлеудің

жағдайын қамтамасыз етуін зерттейтін экономикалық ғылымнын

саласы .

D) Жеке ұсынысты зерттейтін ғылым.

Е) Кәсіпорын мен фирмаларға байланысты экономикалық және

шаруашылық катынастарының экономика ғылымының саласы.

53. Шеңберлі ағым үлгісіндегі қарапайым формасындағы экономикалық

агенттер

А) Мемлекет және фирма.

В) Фирмалар және үй шаруашылықтары.

С) Фирмалар және сыртқы дүние.

D) Мемлекет және үй шаруашылықтары.

Е) Мемлекет жәие сыртқы дүние.

54. Егер фирма барлық табыстарын акционерлерге дивидент түрінде төлесе,

онда ұлттық есепте мына көрсеткіш жоғарлайды

А) таза инвестиция.

В) Ж¥Ө.


С) ТҰӨ.

D) жеке табыс.

Е) амортизация.

55. қолда бар табыс көлемі азайса, онда тұтыну мен жинақ:

А) тұтыну шығындары мен жинақтау өседі;

В)тұтыну шығыны қысқарады, жинақ өседі;

С) тұтыну шығыны өседі, жинақтау қысқарады;

D) тұтыну шығындары да, жинақ та еседі.

Е)тұтыну шығындары да, жинақта кемиді;

56. «Шекті табыс» нүктесінде:

А) жинақ тұтыну көлеміне тең;

В) шекті бейімділік тұтынуға тең;

С) тұтыну инвестицияға тең;

D) жинак табысқа тең;

Е) табыс тұтыну көлеміне тең;

57. "АD-АS" моделінде экономикалық өсуді мына түрінде

көрсетуге болады:

А) АD қисығының оңға жылжуы.

В) АS қисыгының солға жылжуы.

С) АS кисығының тік болуы.

D) АS қисығының оңға жылжуы.

Е) АD қисығының солға жылжуы.

58. Жыл ішінде номиналды табыс 1500 доллар, 1659 доллар, өсті. Сол

кезеңде баға деңгейі 5% артты, онда нақты табыс:

А) 5%түседі;

В) өзгермейді;

С) 15% артады;

D) 10% артады.

Е) 5% өседі;

59. Бюджет тапшылығы-ол:

А) Sd бірден үлкен.

В) Sd| екіден үлкен.

С) Sd нөлден үлкен.

D) Sd нелден кіші.

Е) Sd нөлге тең.

60. Егер, Орталық банк халықтан мемлекеттік бағалы кағаздарды сатып ала

бастаса, онда бұл шара неге алып келеді?

А) Халық қолындағы ақша массасы азаяды.

В) Акша массасына әсері болмайды.

С) Пайыздық мөлшерлеме өседі.

D) Халық колындағы ақша массасын арттырады.

Е) Инвестиция көлемі азаяды.

61. Айырбас бағамы тұракты емес жағдайдағы тепе-теңдік бағаның төмендеуін валютаның құнсыздануы деп атайды, ал тұрақты айырбас бағамы жағдайында бұл процесс калай аталады?

А) Инфляция.

В) Рецессия.

С)Стагнация.

D) Ревальвация.

Е) Девальвация.

62. Тұрақты валюта бағамындағы инфляция денгейі жоғары болса, онда

Жапонияда:

А) тапшылық азаяды.

В) экспорт пен импорт азаяды;

С) экспорт азаяды, ал импорт өседі;

D) экспорт өседі, ал импорт қысқарады;

Е) экспорт пен импорт өседі;

63. Р.Солоу моделі бойынша экономикалық жүйенің тендестігінің қажетті

шарты:

А) жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс теңдестігінің бұзылуы.В) жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе-теңдігі.

С) нақты ЖҰӨ мен әлеуетті Ж¥Ө теңдестігі.

D) жалпы жинақтау мен жалпы инвестиңияның теңдестігі.

Е) жеке сұраныс пен жеке ұсыныстың теңдестігі.

64. Төменде берілген фактордың қайсысы экономикалық өсудің интенсивті

түріне жатпайды?

А) Өндіріс пен өткізуді басқарудың және ұйымдастырудың жетілдіруі..

В) Жүмыс күші санының өсуі.

С) Технологияның жетілуі.

D) Жұмыс күші сапасының жақсаруы.

Е) Капиталдың сапасының жақсаруы.

65. Егер ағымдағы жылғы баға базалық жылғы бағадан төмен болса, онда

нақты Ж¥Ө:

А) Атаулы ЖҰӨ-нен төмен болады .

В) Атаулы Ж¥Ө-нен жоғары болады.

С) Атаулы Ж¥Ө-ге тең болады.

D) Көлемін анықтау мүмкін емес.

Е) Атаулы ЖҰӨ өзгермейді.

66. Мемлекеттік бюджеттің қүрылымдық тапшылығы төмендегілер арасындағы айырмашылықты білдіреді:

А) Ағымдық тапшылық жэне мемлекеттік қарыз бойынша проценттер

сомасын төлеу.

В) Ағымдағы мемлеқеттің шығыны мен табыстары.

С) Толық жұмыс бастылық жағдайында нақты тапшылық және бюджет

тапшылығы.

D) Шығын және табыс.

Е) Жұмыссыздық жағдайындағы ағымдық мемлекеттік шығындар және

табыстар.

67. Тауарлар мен қызметтер нарығындағы тепе-теңдік ;

А) Мемлекеттік шығыстар мен салықтардың өзгермелі шамалары

анықтайды.

В) Номиналды пайыз мөлшерлемесімен анықталады.

С) Нақты пайыз мөлшерлемесімен анықталады.

D) Тауарлар мен қызметтер нарығындағы өндірістің берілген

технологиясымен анықталады.

Е) Қолда бар табысқа тәуелді.

68. "АD-АS" үлгісінде экономикалық өсу қалай бейнеленіледі?

А) АD мен АS қисықтарының бір мезгілде оңға жылжуы арқылы.

В) АS қисығының солға жылжуы арқылы.

С) АS қисығының онға жылжуы арқылы.

D) АD қисығының оңға жылжуы арқылы.

Е) АD қисығының солға жылжуы арқылы.

69. Егер жұмыспен толық қамтылған экономикада өндіріс құралдарынын

өндірісіне ресурстардың көп бөлігі ауысса, нені күтуге болады?

А) Ж¥Ө-нің өсу қарқынының төмендеуін.

В) Ағымдағы тұтыну көлемінің артуыи.

С) Еңбек өнімділігінің өсуін.

D) Болашақта тұтыну көлемінің кемуін.

Е) Инвестиция көлемінің кемуін.

70. Өндірістін төмендеуі мен фирманың жабылуы салдарынан жүмыстан

босатылған адам жұмыссыздықтың қай категориясына жатады?

А) жұмыссыздықтың циклдық формасына.

В) жұмыссыздықтың фрикциондык формасына.

С) жұмыссыздықтын маусымдық формасына.

D) жұмыссыздықтың құрылымдық формасына.

Е) жұмыссыздықтың жасырын формасына.

71. Инфляцияға қарсы фискалдық саясат нені талап етеді?

А) Салық механизімі қолданылмауын.

В) Салық пен мемлекет шығындарының азаюын.

С) Салық азаюы мен мемлекет шығындарының өсуін.

D) Салық пен мемлекет шығындарының көбеюін.

Е) Салық салудың өсуімен мемлекеттік шығыңдардың азаюын.

72. Егер номиналды пайыздық мөлшерлеме 10 процент, ал бір жылдағы

баға денгейінің өсуі 3 процеит болса, онда нақты проценттік

мөлшерлеме кандай болады?

А) 7 %

В) -3 %

С) -7 %

D) 13%

Е) 3 %

73. Мысалы: өндірілетін жэне тұтынылатын 3 өнім 5 қоян оның әркайсысы250 теңгеден,10 тауық оның әрқайсысы 100 тенгеден, 1 қой оның әркайсысы 5000 теңгеден делік. Ж¥Ө -ді есептеңіздер:

А) 7000 т.

В) 8000 т.

С) 9000 т.D) 6000 т.

Е) 5000 т.

74. 1982ж. отбасынын орташа табысымен тұтынушылык коржыны 1400, осы

тұтыну қоржыны 1990 ж. 21000 долл. \агынды бағамен\, 1990ж. тұтыну коржыны 20000 долл. \1990 жылғы бағамен\, бұл коржын 1982 жылғы бағамен - 15000 долл. болды. 1982 ж. бастапқы жылға деп ескеріп 1990 жылдың тұтыну бағалар индексін есептеніз.

А)0,8.

В)1.


С) 2,8.

D) 0,5.

Е) 1,5.


75. Егер міндетті резервтер нормасы 100% кұраса, онда ақша мультипликаторының көлемі неге тең?

А)1


В) 100

С) 10


D) 0

Е) -1


76. Макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктеріне жатады:

А) Сызбалар құру

В) Функционалдық талдау.

С) Ақпараттарды агрегаттау.

D) Үлгілер құру.

Е) Маржиналдық талдау.

77. Макроэкономиканы зерттеуде немен шүғылданады?

А) Микроэкономикалық талдау

В) Үй шаруашылығының, фирмалар, жеке тұтынушылар мен өндірушілер

тәртібімен.

С) Инфляция, жұмыссыздық, ақша айналым жүйесі экономикалық жүйенің

толық тепе-теңдігінің себептерімен.

D) Өнім сату проблемасы және өндірістің тиімділігін арттыру.

Е) Өндіріс факторларын пайдалану және мемлекеттік бюджетті

қалыптастыру.

78. Ауыспалы ағындар:

А) ұлттық байлық көлемі.

В) мемлекеттік қарыз.

С) экономикадағы капитал көлемі.

D) елдің ішіндегі бір жылдағы тұтыну шығыстарының көлемі.

Е) жұмысшылардың жалпы саны

79. ЖҰӨ-нен амортизацияны айырғандағы нәтиже нені бейнелейді:

А)ЖІӨ;

В) ТҰӨ;


С) ҚБТ.

D) Т¥Т;

Е) ЖТ;

80. Сэй заңы келесі байланысты белгілейді:А) өндіріс, табыс және шығындар арасында.

В) ақша сұранысы мен ұсыныс арасындағы.

С) шығындар мен өндіріс көлемі арасында.

D) жинақтау мен инвестиция арасындағы.

Е) несие мен еңбек нарығы арасында.

81. Ұзақ мерзім кезеңінде экономикадағы өндіріс деңгейі мынаған

байланысты анықталады:

А) Енбек, капиталы мөлшері мен технология денгейіне.

В) Пайыз мөлшерлемесінің деңгейіне.

С) Табыс деңгейіне.

D) Ақша үсынысы, мемлекеттік шығындар мен салық деңгейіне.

Е) Халық талғамына.

82. Халықтың көпшілігіне табыстың басты түрі болып не саналады:

А) жалақы;

В) сыйақы;

С) заңсыз іскерлік;

D) мемлекеттік жәрдемақы;

Е) акциядан алатын дивиденд;

83. Жұмыссыздар үлесі жұмыссыздар санының төмендегі көрсеткіштердің

қайсысына проценттік қатынасымен анықталады:

А) Жұмыс істегісі келетіндер санына.

В) Табысты еңбектен алмайтындардың санына.

С) Енбекке жарамды халық санына.

D) Жұмыс күші құрамынан уақытша шығып кеткендер санына.

Е) Өз іс-әрекеттері бар халық санына.

84. Сеньораж дегеніміз -ол:

А) салық түсімдері.

В) ақша шығару арқылы мемлекеттің табатын пайдасы.

С) займ шығару.

D) ақша шығаруға кеткен мемлекеттік шығындар.

Е) мемлекеттік бюджет.

85. Коммерциялык банктер кызметтеріне жатпайды:

А) халыкты несиелендіру;

В) депозиттік операциялар.

С) іскерлікті несиелендіру;

D) қағаз-ақша белгілерін эмиссиялау;

Е) кәсіпорынның ағымдағы шоттарын жүргізу;

86. Тұрақты айырбас жағдайында, валюта бағамын:

А) Ұлттық банк тағайындайды.

В) Нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды.

С) Ауытқулар шегінде анықтайды.

D) Сату барысында анықтайды.

Е) Алтын стандарты бойынша анықтайды.

87. Валюта бағамы дегеніміз:

А) Алтын бағасы.

В) Алмастыру орындарындағы бағам.

С) Шетел валютасымен есептелген ұлттық валютаның мөлшері.

D) Валюта сатылған күнгі Ұлттық банктің бағамы.

Е) Екі ел тауарларының бағаларының катынасы.

88. Экономикалык өсудің интенсивті факторы:

А) Жұмыскерлер санын көбейту.

В) Жаңа технологияны енгізу.

С) Өндіріс факторларын көбейту.

D) Істелінген уақытты көбейту.

Е) Сапаның өзгертуінсіз өндірістің кұрал-жабдыктар көлемін көбейту.

89. Импортқа салынатын кедендік баж:

А) салық.

В) индекс.

С) бонус.

D) сальдо.

Е) тариф.

90. Ағынды жылды4 игіліктер жиынтығы негізінде есептелетін тұтыну

бағасының индексі

А) Экономикалық өсу деңгейі.

В) ЖҰӨ дефляторы.

С) Ласпейрес индексі.

D) Фишер индексі.

Е) Пааше индексі.

91. Инвестиция көлеміне не әсер етпейді;

А) Өндірістік құрылғылардың жұмыс істеу мерзімі.

В) Кәсіпкерлердің болашақты күтуі.

С) Пайыз мөлшерлемесінін деңгейі.

D) Халықтың тұрмыс деңгейі.

Е) Технологиялық өзгерістер деңгейі.

92. Егер мемлекеттік шығындар мен таза экспорт нөлге тең болған жағдайда,

жиынтық ұсыныс жиынтық сұраныстан артық болса, онда:

А) Жинақ қоры мен инвестицялар бір-біріне тең.

В) Нақты ЖҰӨ өседі.

С) Жинақ қоры жобаланған инвестициядан артық болады.

D) Номиналды өнім көлемі тұрақты қалады.

Е) Тұтыну және инвестициялық шығындардың қосындысы жинақтау

көлеміне тең.

93. Қандай бағалық емес фактор жиынтық сұраныс қисығын солға

жылжытады:

А) Тұтынушы табысының өсуі.

В) Салық деңгейінің төмендеуі.

С) Ресурстарға бағаның өсуі.

D) Тұтынушылардың болашаққа деген жақсы қөзқарасы.

Е) Мемлекеттік шығындардын төмендеуі.

94. Экономиканын құлдырауы себебінен пайда болатын жұмыссыздық:

А) Құрылымдық.

В) Циклдық.

С) Маусымдық.

D) Фрикциондық,

Е) Табиғи.

95. Жеткіліксіз жиынтық сұраныс неге әкеледі;

А) құрылымдық жұмыссыздықтың өсуіне.

В) циклдік жұмыссыздықтыңөсуіне.

С) жасырын жұмыссыздықтың өсуіне.

D) фрикциондық жұмыссыздықтың өсуіне.

Е) маусымдық жұмыссыздықтың өсуіне.

96. М.Фридман көзқарасы бойынша, егер экономиканың жоғарлау

стадиясында жалдамалы жұмысшылар өздерінің баға динамикасына

болжамдарында қателессе, онда;

А) жұмыссыздық деңгейі өседі.

В) тұрақты.

С) жұмыссыздық нақты мөлшері төмендейді.

D) инфляция деңгейі төмендейді.

Е) төмендейді.

97. Коммерциялық банктер қызметтеріне төменде көрсетілгендердің қайсысы

жатпайды:

А) Депозитік операциялар.

В) Халықты несиелендіру.

С) Кәсіпорынның ағымдағы шоттарын жүргізу.

D) Қағаз-ақша белгілерін эмиссиялау.

Е) іскерлікті несиелендіру.

98. Егер С = 500 млрд.долл., I = 80 млрд.долл., G=50 млрд.долл., ал таза

экспорт - 30 млрд.долл. болса, онда Ж¥Ө тең болады:

А) 660.

В) 550.

С) 580.

D) Берілгендер мәліметтер бойынша анықтау мүмкін емес.Е)645.

99. Таза экспорт қай есепте қолданылады:

А) таза экономикалық әл-ақуал көрсеткішінде;

В) табыс ағымы бойынша Ж¥Ө есебінде;

С) жалпы жинақтау көрсеткішінде.

D) қосымша құн әдісі бойынша Ж¥Ө есебінде;

Е) шығын әдісі бойынша Ж¥Ө есебінде;

100. Егер номиналды ақша массасы 600 млрд долл. ал ақшаның айналымдық

жылдамдығы 6 тең болса, онда экономикадағы номиналды табыс (млрд

долл.) деңгейі мынадай:

А)3600

В) 100


С) 600

D) 2400

Е) 1000

101. Төмендегілердің қайсысы макроэкономиканың проблемасына жатпайды:А) Кәсіпорын жұмысшыларының орташа жалақысы.

В) Экономикалық өсу.

С) Мемлекеттік бюджет тапшылыгы,

D) Баға деңгейінің өсуі.

Е) Сыртқы сауда балансының тапшылығы.

102. Мемлекеттін ішінде өндірілген өнімін сатып алуға емес жұмсалған

табысты:

А) шығын.

В) ағым.

С) жинақтар.

D) табыс.

Е) инъекция.

103. Экономикалық есептеулер нәтижесінде қалыптасатын айнымалылар:

А) Ағындық.

В) Нормативтік.

С) Позитивтік.D) Экзогенді.

Е) Эндогенді.

104. Төмендегі тәсілдердін қайсысы ЖҰӨ-ді есептеуде қолданылмайды?

А) Қосылған құн бойынша есептеу.

В) Шығындар тәсілі.

С) Түпкі өнім бойынша есептеу.D) Табыстар тәсілі.

Е) Қос дүркін есептеу тәсілі.

105. Инвестицияға шекті бейімділік мынадай қатынас арқылы анықталады:

А) Ұлттық табыс өзгерісінің инвестициялар өзгерісіне.

В) Инвестициялар өзгерісініц ұлттық табыс өзгерісіне.

С) Тұтыну шығындарының инвестициялар өзгерісіне.D) Инвестициялар өзгерісінің қор жинағы өзгерісіне.

Е) Қор жинағы өзгерісінің инвестициялар өзгерісіне.

106. Неоклассиктердің ойлары бойынша тауарлар мен игіліктер нарығында

тепе-теңдікке жету құралы, бұл:

А) жұмысбастылық.

В) ЖҰӨ.


С) баға.

D) тұтыну.

Е) ЖІӨ.


107. Қисық сызық АS классикалық варианты ұзақ мерзімдік кезеңдегі жиынтық сұраныстың өзгеруіне қалай әсерін тигізеді?

А) Баға деңгейіне әсерін тигізеді, бірақ өндіру көлеміне әсері болмайды.

В) Баға мен өндіру көлеміне әсерін тигізбейді.

С) Өндіру көлеміне әсерін тигізеді,бірақ баға деңгейіне әсері болмайды.

D) Баға деңгейіне, сол сияқты өндіруге әсерін тигізеді.

Е) Баға деңгейіие әсерін тигізбейді.

108. ЖҰӨ мен жұмыссыздық арасында қандай тәуелділік бар?

А) Жұмыссыздық өзгермейді, ЖҰӨ азаяды.

В) Жұмыссыздық өседі, ЖҰӨ өзгермейді.

С) Жұмыссыздық өседі, ЖҰӨ өседі.

D) Жұмыссыздық өседі, ЖҰӨ азаяды.

Е) Олардың арасында ешқандай тәуелділік жоқ.

109. Ашық инфляцияға қарсы фискалды саясат қалай жүргізіледі?

А) Салық салу деңгейінің көтерілуін және мемлекеттік шығынның

қысқаруын.

В) Мемлекеттік шығындар және салық түсімдерінің тұрақты болуын.

С) Салықтың өсуі және мемлекеттік шығынның жоғары деңгейін.

D) Салық түсімдерінің де, мемлекеттік шығындарыиың да қысқаруын.

Е) Салықтың төмендеуі және өте жоғары мемлекеттік шығындар деңгейін.

110. Мынаның қайсысы дұрыс?

А) ақшаның пайыз мөлшерлемесі артқан сайын балама активтерге сұраныс

артады.


В) ақшаның пайыз мөлшерлемесі артқан сайын ақша сұранысы 3 есе

кемиді.


С) ақшаның пайыз мөлшерлемесі артқан сайын ақша сұранысы 2 есе

кемиді.


D) ақшаның пайыз мөлшерлемесі артқан сайын ақша сұранысы да артады.

Е) ақшаның пайыз мөлшерлемесі артқан сайын ақша сұранысы кемиді.

111. Валютаның еркін айналымдағы бағамына қай фактор әсер етеді:

А) тұтыиушы талғамының өзгеруі.

В) табыстың, бағаның салыстырмалы өзгеруі.

С) алыпсатарлық.

D) салыстырмалы нақты пайыздық мөлшерлемесінің өзгеруі.

Е) алдағы кез-келген берілген факторлар спекуляциясы.

112. Номиналды валюталар айырбас бағамы дегеніміз - бұл:

А) Тауар мен қызметтердің нақты құны.

В) Екі елдің тауарларының салыстырмалы бағасы.

С) Екі елдің валюталарының салыстырмалы бағасы.

D) Тауар мен қызметтердің салыстырмалы бағасы.

Е) Шетелде өндірілген тауар мен қызметтердің номиналды құны.

113. Тариф дегеніміз - ол

А) шетел азаматтарына салынатын салықтар.

В) импортқа қосылатын кеден бажы.

С) жеке тұлғаға салынатын салықтар.D) заңды тұлғаға салынатын салық.

Е) таза шетел активтеріне салынатын салық.

114. Экстенсивті экономикалық өсім - бұл:

А) ҒТП дамуы.

В) Өндіріс факторлары сапасының жетілдірілуі.

С) Еңбек өнімділігінің өсуі.D) Өнімнің ұйымдастырылуының жақсартылуы.

Е) Жұмысшылардың санын көбейту.

115. Ж¥Ө құрамындағы инвестиция теріс сан болады, егер:

А) Жоспарланған инвестиция нақты инвестициядан аз болса.

В) Шағын фирмалар өздерінің сақтау қорын азайтса.

С) Амартизация жалпы инвестициядан көп болса.D) Жеке тұтыну қолдағы табысқа тең болса.

Е) Жоспарланған инвестиция нақты инвестицияға тең болса.

116. ЖҰӨ көлемі ағымдағы бағамен есептелінсе

А) атаулы Ж¥Ө.

В) ЖҰӨ дефляторы.

С) Ж¥Ө мен Т¥Ө айырмасы.D) нақты ЖҰӨ,

Е) Ж¥Ө көрсеткіші.

117. Егер жиынтық сұраныс көлемі жұмыспен толық қамтылған жағдайларда

өндірілген Ж¥Ө денгейінен артық болса, онда экономикада:

А) жиынтық ұсыныс пен жиынтық сұраныс арасында тепе-теңдік

байқалады.

В) қаржылық шектеулер бар.

С) инфляциялық үзіліс бар.D) бюджет тапшылығы бар.

Е) дефляциялық үзіліс бар.

118. Ұзақ мерзім кезеңінде колда бар табыс өскенде, тұтынуға орташа

бейімділік:

А) Бас кезінде кемиді, кейін өседі.

В) Өседі.

С) Кемиді.

D) Бас кезінде өседі де, кейін кемиді.

Е) Тұрақтанады.

119. Ұсыныс жағынаң сілкініс болған жағдайда:

А) Атаулы жалақы төмендейді және инвестициялық шығындар көбейеді.

В) Баға өседі, өнім көлемі мен жұмысбастылық төмендейді.

С) Баға да, өнім көлемі мен жұмысбастылықта өседі.D) Нақты жалақы төмендейді және инвестициялық шығындар көбейеді.

Е) Жиынтық сұраныс қисығы солға-төмен жылжиды

120. Күтілмеген инфляция салдарының бірі - байлық қалай қайта бөлінеді:

А) қарыз алушыдан несиелеушіге;

В) фирмалардан мемлекетке.

С) несиелеушіден қарыз алушыға;

D) жастардан кәрілерге;

Е) мемлекеттік фирмаларға;

121. Сұраныс инфляциясының болу себебі:

А) Пайыз мөлшерлемесінің өсуі.

В) Жиынтық сұраныстың нақты өндіріс көлемінен артық болуы.

С) Инвестицияның қор жинағынан артық болуы.

D) Шикізатқа бағалардың өсуі.

Е) Жиынтық ұсыныстың жиынтық сұраныстан көп болуы.

122. Егер Ж¥Ө көлемі толық бастылық кезіндегі Ж¥Ө деңгейінен асып кетсе,

онда ол экономикада ненің бар екендігін көрсетеді?

А) Төлем балансының тапшылығы.

В) Стагфляцня.

С) Кезендік қазына тапшылығы.

D) Инфляция.

Е) Дефляция.

123. Ж¥Ө мен ұлттық табысты құрушыларға жатпайтындарды көрсетіңіз:

А) әскер;

В) еркін кәсіпкерлер;

С) резиденттер.

D) көлеңкелі экономика субъектілері;

Е) жалдамалы жүмысшылар;

124. Міндетті банктік қорлар - бүл:

А) Халықтың кез-келген депозиттері;

В) Коммерциялық банкте сақталатын ақша массасы;

С) Мемлекет қазынаның депозиттері;

D) Орталық банктегі коммерциялық банктердің міндетті түрде сақталуы

керек депозиттері;

Е) Коммерциялық банктің Орталық банкке қарызы үшін төлейтін пайызы.

125. X банкісін 10000 доллар шамасында депозит бар. Міндетті резервтер

нормасы 25%. Бүл депозит берілген несие соммасын қандай көлемге

ұлғайтуға қабілетті:

А) 10000 доллар.

В) 7500 доллар.

С) 30000 доллар артық

D) 30000 доллар.

Е) Белгісіз шамаға.

126. Жұмыссыздықты, инфляцияны оқытатын экономиканың курсы:

А) Мезаэкономика.

В) Мегаэкономика.

С) Микроэкономика.

D) Әлемдік экономика.

Е) Макроэкономика.

127. Жабық экономикадағы шығындар мен табыстардың айналымы төмендегінің қайсысын дәлелдейді?

А) экономикадағы табыстар шығындардан көп.

В) экономикадағы табыстар шығындардан аз.

С) жинақталған қаражаттар мен несиелердің болуына

байланысты шығындар табыстардан көп.

D) экономика теңестірілмеген, сондықтан сырттан қарыздар

қажет.

Е) экономикадағы табыстар шығындарға тең.128. Ішкі экономикалық айнымалының аталуы:

А) Резидент.

В) Мигрант.

С) Экзогендік.

D) Эмигрант.

Е) Эндогендік.

129. Жалпы ішкі өнім былай анықталады:

А) ЖҰӨ - шет елдерден алынған таза факторлық табыс.

В) ЖҰӨ - шет елдіктердін берілген елдегі табысы.

С) ЖҰӨ + шет елдерден алынган таза факторлық табыс

D) ЖҰӨ - берілген елдің азаматтарының шет елден тапқан табысы.

Е) ЖҰӨ + шет елдіктердің берілген елдегі табысы.

130. Макроэкономикада "кейнсиандық крест" не білдіреді?

А) LМ қисығы.

В) АS кисығы.

С) ІS-LМ қисығының қиылыспауы.

D) Жиынық шығындардың жиынтық табысқа теңесуін.

Е) IS қисығы.

131 АS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы

сұраныстың өзгеруі:

А) АS қисығын жылжытады.

В) баға деңгейіне мен өнім көлеміне әсер етпейді.

С) баға деңгейіне емес өнім көлеміне әсер етеді.

D) өнім көлеміне емес баға деңгейіне әсер етеді.

Е) баға деңгейіне де, өнім көлеміне де әсер етеді.

132. Кейнс тұжырымдамасына сәйкес, экономикалық цикл мынаған байланысты:

А) Тек сыртқы факторлар әсеріне.

В) Жиынтық ұсыныс динамикасына басымды әсер ететін факторларға.

С) Тек кездейсок саяси факторларга.

D) Тек ішкі факторлар әсеріне.

Е) Жиынтық сұраныс динамикасына басымды әсер ететін факторларға.

133. Жұмыссыздық деңгейі ненің қатынасымен есептеледі:

А) жұмыссыздардың жиынтық жұмыс күшіне;

В) жұмыс күшінің жұмыс орнына.

С) жұмыс күшінін жұмыссыздарға;

D) жұмыс орны барлардың жұмыс орны жоқтарға;

Е) жұмыссыздардың жұмысшыларға;

134. Төмендегі әрекеттердің қайсысы мемлекеттік бюджеттің тапшылығын қаржыландыру әдісіне жатпайды?

А) Несие - ақша эмиссиясын жасау.

В) Салықтарды өсіру.

С) Қосымша ақша бастыру.

D) Шетел компанияларына акция сату.

Е) Займдар шыгару.

135. "Ашық нарықтағы операциялар" термині нені мазмұндайды:

А) Орталық банктің банктік қор көлемін өзгертуге байланысты

операциялары; В) Орталық банктің коммерциялық банкке қарыз беру қызметін;

С) халықты несиелеуге байланысты коммерциялық банк қызметін

D) Орталық банктің мемлекеттің бағалы қағазын сату-сатып алуға

байланысты қызметін;

Е) Орталық банктің есеп мөлшерлемесін өзгертуге байланысты қызметін.

136. Басқа жағдайлар тұрақты болғанда импорт көлемі көбейсе, онда елдегі:

А) Жинытық сұраныс ұлғаяды.

В) Таза экспорт ұлғаяды.

С) Жиынтық сұраныс азаяды.

D) Ұлттық табыс азады.

Е) Ұлттық табыс ұлғаяды.

137. Егер белгіленген валюта бағамы жағдайында басқа елдерге қарағанда Жапонияда инфляция жоғары болса, онда:

А) Жапония экспорты меи импорты өседі.

В) Жапония экспорты өседі, ал импорты төмендейді.

С) Жапония төлем балансының тапшылығы азаяды .

D) Жапония экспорты төмендейді, ал импорты өседі.

Е) Жапония экспорты мен импорты төмендейді.

138. Еңбек өнімділігі қандай қатынаспен өлшенеді?

А) өнімнің нақты көлемінің жұмыс уақытына қатынасымен;

В) өнімнің нақты көлемінің халық санына;

С) капитал шыгынының еңбек шыгынына қатынасымен;D) жұмыс уақытының нақты Ж¥Ө көлеміне;

Е) капитал шыгынының нақты өнім көлеміне.

139. Экономикалық өсу - бұл:

А) Берілген жылдағы инвестиция өсімінің алдынғы жылғы ұлттық табыс өсіміне сандық қатынасын көрсететін жағдай.

В) Ұлттық өнімнің сандық ұлғаюы және сапалық жетілдірілуі.

С) Экономиканың барлық салаларында капиталдың қорлануы.D) Құлдырау алдындағы өндіріс денгейінің өсуі.

Е) Бір экономикалық циклдің басынан екінші экономикалық циклдің басына дейінгі кезең.

140. Экономикада 1 данасы 500 теңге бағамен 50 дана көйлек және 1 кг 100 теңге болатын 20 кг қант өндіріледі. Бұл жағдайда елдің ЖҰӨ-і тең болады:

А) 27000.

В) 23000

С) 20000.D) 25000.

Е) 2000.

141. Тұтынуда орташа бейімділік тең

А) МРS=S/Үd.

В) С=а+b(Ү-t)

С) АРС=С/Үd.D) С=а+b(Ү-Т).

Е)АРS=S/Үd.

142. Табыс өскен сайын:

А) МРС мен МРS өзгермейді;

В) МРС өседі, МРS азаяды;

С) МРS мен МРС бірге қысқарады;D) МРС пен МРS бірге өседі;

Е) МРS өседі, МРС азаяды;

143. Жанұялық қазына дегеніміз:

А) арнайы баланстар.

В) жанұя табыс мен шығынының жоспары;

С) жанұя табысының жоспары;D) жанұя шығынының жоспары;

Е) тұтынуға шекті бейімділік;

144. Макроэкономикада өндіріс шығындарының өсумен байланысты бағалардың өсуі қалай аталады?

А) инфляция.

В) өндіріс шығындарының инфляциясы.

С) сұраыыс инфляциясы.

D) дефляциясы.

Е) жұмысссыздық деңгейі.

145. Егер, баға өсімі жылына 200% болса, онда:

А) ұшқыр инфляция;

В) айқын инфляция;

С) жасырын инфляция.

D) созылмалы инфляция;

Е) секірмелі инфляция;

146. Дефляция - бұл:

А) Инфляция қарқынының өсуі.

В) Ұлттық валюта бағамының төмендеуі.

С) Экономикадағы бағалардың жалпы деңгейінің төмендеуі.

D) Ақшаның сатып алушылық қабілетінің төмендеуі.

Е) Экономикадағы бағалардың жалпы деңгейінің өсуі.

147. Ақша массасының өсуіне әсер етпейді:

А) Коммерциялық банктердің депозиттер негізінде ақша жасауы.

В) Орталық банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатуы.

С) Үкіметтің бюджеттік тапшылықты жабу үшін Орталық банктен несие

алуы.

D) Банкноттар мен тиындарды эмиссиялау.Е) Коммерциялық банктердің Орталық банктен несие алуы.

148. Ласпейрес индексі = 0,6 Пааше индексі = 0,4. Фишер индексін есептеңіз.

А) 0,3.

В) 0,1.


С) 0,5 .

D) 0,4.

Е) 0,2.

149. Экономика келесі мәліметтермен көрсетілген:Ү =С+І+ G+Хn

С=400+0.9Үd

І=200+0.25Ү

Хn=200-0.1Ү

С=200

t=0.333А) кірістің тепе-тең денгейі 4000, автономды шығыстар мультипликаторының мөлшері 2,5.

В) кірістін тепе-тең деңгейі 4000, автономды шығыстар мультипликаторының мөлшері 0,5.

С) кірістің тепе-тең деңгейі 4000, автономды шығыстар мультипликаторының мөлшері 4,0.

D) кірістің тепе-тең деңгейі 4000, автономды шығыстар мультипликаторының молшері 4,5

Е) кірістің тепе-тең деңгейі 4000, автономды шығыстар мультипликаторының мөлшері 2,0.

150. Сыртқы карыздарды жабу әдістеріне қайсысы жатпайды?

А) қайта каржыландыру;

В) инвестиииялар;

С) алтын валюталы қормен есептесу;

D) қарыз конверсиясы;

Е) қарыз консолидациясы;

151. Ұлттық байлық - бұл:

А) Өндіріс құралдары, жиналған мүлік, табиғи ресурстар, материалды және мәдени құндылықтар.

В) Табиғи ресурстар және мәдени қүндылықтар.

С) Жұмысшылардың еңбек ақысы.

D) Жасалған және жиналған мәдени құ.ндылықтары.

Е) Табиғи және адам ресурстар.

152. Мыналардың ішінен ағынды айнымалыны табыңыз:

А) тұтыну заты

В) жұмыссыздар саны

С) мемлекеттік қарыз

D) жұмысшылардың жұмысын жоғалту саны

Е) жұмысшылар саны

153. Тауарлар мен қызметтердің импорты да, экспорты да жоқ экономика, бұл:

А) жабық экономика.

В) ашық экономика.

С) постиндустриалды экономика.

D) дәстүрлі экономика.

Е) аралас экономика.

154. Мыналардың қайсысы ЖҰӨ құрамына кірмейді

А) дүкеннен сатып алынған жаңа кітап.

В) үйдегі дайындалған ас.

С) корпорациядан сатып алынған акция.

D) көршіден сатып алынған телевизор.

Е) көршіден сатып алынған кітап.

155. Келесі көрсеткіштердің қайсысы мемлекеттік шығындарға жатады:

А) Коммуналды қызметтерді төлеу шыгындары.

В) Офисті жөндеу шығындары.

С) Дарынды балаларға мектеп салу.

D) Жеке меншік жоғарғы оқу орнында баланы оқыту шығындары.

Е) Жеке меншік үй тұрғызу шығындары.

156. Жабық экономика жағдайында ЖҰӨ тең:

А)С+I+G+Хn.

В) S+С+G.

С) С+G+Хn.

D) С+І+G.

Е) С+І+Хn.

157. Қай көрсеткіштің сандық мәні өрлеу фазасында азайып, кұлдырау фазасында өседі?

А) ЖҰӨ көлемі.

В) Жұмыс аптасының орташа ұзактығы

С) Өнеркәсіп өндірісінің көлемі.

D) Құнды кағаздар бағамы.

Е) Өңдеуші өнеркәсіптегі тауар корларының көлемі.

158. Халықтың көпшілігінің шығындары неге жұмсалады:

А) демалыс, ойын-сауыққа кеткен шығындарға;

В) жинақтарға;

С) азық-түлікке (тұтынуға);

D) транспорттык шығындарға;

Е) инвестицияларға.

159. Еңбек нарығы тепе-теңдікте тұрғанда классикалық үлгіге сәйкес

А) Салықтар көмегімен еңбек нарығында жұмыс күшін тиімділікпен бөлу

мүмкіндігі туындайды.

В) Потенциалды ЖҰӨ нақтыдан жоғары болады.

С) Нақты жалақыға жұмыс істегісі келетін кейбір адамдар өздеріне жұмыс

таба алмайды.

D) Жұмыспен бүтіндей түгел қамтылу болады.

Е) Фирмалар жұмысшылардың кажетті санын жалдай алмағандықтан, бос

жұмыс орындары пайда болады.

160. Ақша жиыны әркашан өсіп тұрады, егер коммерциялық банктер:

А) ағымдағы шоттар бойынша өз міндеттерін көп көлемде кысқартса.

В) халыққа арналған қарыз беру көлемі ұлғайтса.

С) орталық банктегі салымдарының бір бөлігін алса.

D) ағымдағы шоттар бойынша өз міндеттерін аз көлемде кысқартса.

Е) орталық банктегі өз салымдарын ұлғайтса.

161. Орталық банкімен белгіленген бағам:

А) нақты бағам.

В) тағайындалатын бағам.

С) қалқымалы (еркін) бағам.

D) тиімді номиналды бағам.

Е) номиналды бағам.

162. Төлем балансы:

А) құн ауыстыру.

В) белгілі бір уакыт мерзімінде елдің резиденттерімен баска калған әлем арасындағы барлық экономикалық келісім-шарттар нәтижелерінің жүйелік азылымдары.

С) құнның шығысы.

D) құнның кірісі.

Е) тауарға деген меншік құқығын беретін акт.

163. Төмендегі құбылыстардың қайсысы экономикалық өсуге сай келмейді:

А) пайыздық мөлшерлеме өсімі;

В) жұмыссыздыққа жәрдемақы көлемінің азаюы;

С) нақты капитал өсімі;D) несиеге сұраныстың артуы;

Е) салықтық түсімнің қысқаруы;

164. Экономикалық өсудің негізгі факторлары:

А) Халықтың саны.

В) Әлеуметтік саясат.

С) Техникалық прогресс.D) Қор қайтарымы.

Е) Бәсекелестік.

165. Егер Қазақстан азаматтары Германияда өнім өндірсе, онда олардың өндірген өнімдері төменгі көрсеткіште есептеледі:

А) Қазақстанның импортында.

В) Германияның Ж¥Ө-де.

С) Қазақстаниың Ж¥Ө-де,D) Қазақстанның ЖІӨ-де.

Е) Қазақстаннын ЖІӨ-де және Германияның Ж¥Ө-де.

166. Мемлекеттік трансферттік төлемдерге жатады:

А) Сақтандыру төлемдері.

В) Рента.

С) Дивиденд.D) Кәсіпорын пайдасы .

Е) Менеджердің жалақысы.

167. Үй шаруаларының жеке тұтыну шығындары - бұл:

А) Трансферттік толемдер және салықтар.

В) Үй шаруашылығының шығындары тауар және қызмет көрсетулерге

кеткен шығындары және жеке салықтар.

С) Кәсіпорын шығындары.

D) Үй шаруашылығының тауар алуына және ұзақ уақытқа пайдалану

тауарларымен қызметтерін алуға арналған шығындары.

Е) Үй шаруашылығының ұзақ және қысқа мерзімде пайдалануға арналған

тауар және қызметтерді алуға арналған шығындары.

168. Тұтынуға деген шекті бейімділік - бұл:

А) Инвестицияға бөлінген жылдық кірістің үлесі.

В) Тұтынуға бөлінген, қолда бар жылдық табыстың үлесі.

С) Жиынтық тұтынудың жиынтық табысқа қатынасы.D) Тұтыну мен жинақтауға жіберілген жылдық кірістің үлесі.

Е) Түтынуға бөлінген, қолда бар табыстың әр қосымша бірлігіне үлесі.

169. Күтім инфляциясы пайда болады, егер:

А) жақын болашақта ең төменгі жалақы өседі деп білсе.

В) ауа райы жағдайына байланысты жұмысшылар уақытша жұмыстан босатылса.

С) нақты жалақы теңдестік денгейден төмен болса.

D) нақты жалақы теңдестік деңгейден жоғары болса.

Е) жұмыссыздық бойынша мол сақтандыру енгізілсе.

170. Жұмыс күші құрамына не кіреді:

А) жұмыс табудан көңілі қалған фехтования мұғалімі;

В) 6 - сынып оқушысы.

С) зейнетке шыққан кондитер;

D) сотталған, 25 жасар рекитёр;

Е) жарты ставкаға жұмыс істейтін үй шаруасындағы әйел;

171. Кенет инфляция нәтижесі ретінде байлық келесі жолмен қайта бөліседі

А) кредиторлардан заемщиктерге.

В) заемщиктерден кредиторларға.

С) мемлекеттен фирмаларға.

D) фирмалардан үй шаруашылықтарына.

Е) жастардан москалдарға.

172. Мемлекеттік тапсырыс шартында не атап өтілмейді:

А) тауар сапасы;

В) тауар белгісі.

С) тауарды жеткізу;

D) тауар көлемі;

Е) тауар бағасы;

173. Егер нақты Ж¥Ө = 1750 млрддолл., Ж¥Ө дефляторы = 160 болса, онда атаулы Ж¥Ө мынаған тең болады:

А)2000.


В) 1570.

С) 2800.

D)1750.

Е) 1850.


174. Ақша ұсынысын азайту үшін Ұлттық банк:

А) Міндетті резервтер мөлшерлемесін арттыруы мүмкін.

В) Ашық нарықта мемлекеттік облигацияларды сатып алуы мүмкін.

С) Кәсіпкерлік құрылымдарды қаржыландыруды арттыруы мүмкін.

D) Міндетті резервтер мөлшерлемесін азайтуы мүмкін.

Е) Есептік мөлшерлемені азайтуы мүмкін.

175. Міндетті қорлар нормасы 0,15-ке тең., артық қорлар жоқ, қолмақол ақшаға деген сұраныс депозиттер көлемінен 40%-ды кұрайды, қорлар соммасы 60 млрд. теңгеге тең. Ақша сұранысы нешеге тең?

А) 56 млрд.теңгеге.

В) 5 млрд.теңгеге.

С) 10 млрд.теңгеге.D) 1 млрд.теңгеге.

Е) 560 млрд.теңгеге.

176. Төмендегілердің қайсысы макроэкономиканың пәні ретінде қарастырылмайды?

А) Мемлекеттің салық саясаты

В) Экономикалық өсу қарқыны.

С) Компьютер бағасы.

D) Инфляция деңгейі.

Е) Бюджет тапшылығы.

177. Сырттан келетін айнымалылардың аттары:

А) эмигрант.

В) резидент.

С) инъекция.

D) эндогендік айнымалылар .

Е) экзогендік айнымалылар.

178. Төмендегі түсініктердің қайсысы макроэкономикада оқытылады?

А) Жеке сұраныс.

В) Экономикалық саясат.

С) Жеке ұсыныс.

D) Фирманың активтері.

Е) Кәсіпорынның іс-әрекеті.

179. Нақты ЖІӨ дегеніміз:

А) Тұрақты бағамен есептелген ЖІӨ.

В) Тұтыну бағасының индексі.

С) Ағымдағы бағамен есептелген ЖІӨ.

D) Процентпен есептелген ЖІӨ.

Е) Ағымдағы ауыстыру бағамымен есептелген ЖІӨ.

180. Қандай факторларға инвестициялар тәуелді емес?

А) Еңбек ақы қорына.

В) Қаржы салушылардың салыстырмалыә шамалары мен пайыздың

мөлшерінің деңгейіне.

С) Инфляция деңгейіне.

D) Салық салуынын деңгейіне.

Е) Кірістің үміттену мөлшеріне.

181. Қысқа мерзімді кезеңдегі ұсыныстың жағымсыз талықсытпасы (шок) көрсетеді:

А) Шығарылым көлемінің өсуі және бағаның төмендеуі.

В) Шығарылым көлемі мен баға өсімі.

С) Шығарылым көлемінің төмендеуі және баға өсімі.

D) Шығарылым көлеміне әсер етпейді.

Е) Шығарылым көлемі және бағаның төмендеуі.

182. АS қисығының кейнстік нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:

А) өнім көлемі мен баға денгейіне әсер етпейді.

В) өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді.

С) АS қисығын жылжытады.

D) өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етеді.

Е) баға деңгейіне емес, өнім көлеміне әсер етеді.

183. АS-ң бағалық емес факторы - бұл:

А) Тұтынушының ауқаттылығы.

В) Инвестициялық шығындар.

С) Пайыз ставкасы.

D) Ресурстар бағасы.

Е) Мемлекеттік шығындар.

184. Күтілетін жұмыссыздық болады, егер:

А) егер нақты еңбек ақы тендік еңбек ақыдан жоғары болса.

В) қолайсыз ауа-райына байланысты жұмысшылар уақытша босатылса.

С) жұмыссыздық бойынша сақтандыру қабылданса.

D) жақын арада минималды еңбек ақы жоғарлайтын туралы белгілі болса.

Е) ±ТП- тің нәтижесі өндіріске өндірілсе.

185. Қолма-қол ақшаға сұраныс мынаған байланысты:

А) нарықтық пайыз мөлшеріне оң байланысты.

В) нақты Ж¥Ө динамикасына теріс байланысты.

С) Пайыз мөлшерлемесіне байланысты.D) бағалар деңгейінің динамикасына теріс байланысты.

Е) Пайыз мөлшерлемесі мен номинальды табысқа байланысты.

186. Еркін қалқымалы валютаның айырбас бағамы:

А) Сұраныс және ұсыныс әрекетінің нәтижесінде қалыптасады.

В) Үкімет орнатады.

С) Валюта нарығының іс-әрекетіне орталық банкінің араласуын талап етеді.

D) Экономикалық келісімдердің тәуекелдігін мұмкінше төмендетеді.

Е) Әр түрлі елдердің ішкі экономикалық саясаттарының үндеуін талап етеді.

187. Төлем балансы дегеніміз- ол:

А) баға мен ақша көлемінің тепе-теңдігі.

В) операциялар балансы мен капитал қозғалысының балансы.

С) жалпы жинақтау мен жалпы инвестиция арасындағы байланыс.

D) валюта бағамы.

Е) импорт пен экспорт құндарының арасындағы айырмашылық.

188. Төмендегілердің қайсысы еңбек өнімділігінің өсуіне әсер етпейді:

А) жұмысшылар санының артуы;

В) өндіріс ауқымының әсері;

С) жұмысшылардың білім деңгейі;

D) өндірісті ұйымдастыру деңгейі;

Е) технологиялық өзгеріс;

189. Экономикалық өсу - бұл:

А) Экономиканың барлық салаларында капиталдың қорлануы.

В) Берілген жылдағы инвестиция өсімінің алдыңғы жылғы ұлттық табыс өсіміне сандық қатынасын көрсететін жағдай.

С) Бір экономикалық циклдың басынан екінші экономикалық циклдің басына дейінгі кезең.

D) Ұлттық өнімнің сандық ұлғаюы және сандық жетілдірілуі.

Е) Құлдырау алдында өндіріс деңгейінің өсуі.

190. Шина өндіретін фирма автокөлік өидіретін компанияға 4 шина 400 доллардан сатады. Басқа компания автокөлік фирмасыңа 500 доллардан плейер сатады. Мұның барлығын жана машинаға орнатқаннан кейін автокөліктік фирма оны 20000 долларға сатады. ЖҰӨ құрамына есептегенде қандай сомма қосылады

А) 20900.

В) 2400.

С) 20000- автокөлік фирмасының пайдасы,

D) 20000.

Е) 900.


191. Тұрақты табыс жағдайындағы МРС және МРS көрсеткіштерінің соммасы неге тең: А) 0;

В) 10;


С) 1000;

D) 100;

Е) 1. .

192. Табыс деңгейі Ү = 10000 теңге, салықтар Т = 1000 теңге болса, онда С =2500 + 0,5(Ү - Т) функциясындағы тұтьщу көлемінің шамасы қандай;А) 9000.

В) 2500.

С) 2000.

D) 7000.

Е) 4500.

193. Филлипс қисығы инфляция мен ненің байланысын мазмұндайды?

А) нақты пайыздық мөлшерлеменің;

В) пайыз денгейінің;

С) жұмыссыздық деңгейінің;

D) ақша ұсынысының;

Е) экономикалық өсудің.

194. Құрылымдық инфляция мына жағдайда пайда болады:

А) Жалақы деңгейі өскенде.

В) Ресурстарға баға өскенде.

С) Салаарлық сәйкестік бұзылғанда.

D) Тұтынуға шығындар төмендегенде.

Е) Тауарларға сұраныс өскенде.

195. Жақын арада жұмыс табамын, деп үміттенетін адам:

А) жұмыс кұші қатарында саналмайды;

В) өзін-өзі жұмыспен қамтитындарға жатады.

С) толық жұмыс басты емес;

D) жұмыс бастылар қатарына кіреді;

Е) жұмыссыздар қатарына кіреді;

196. Мемлекеттік бюджеттің табыс бөлігі мынаны көрсетеді:

А) Мемлекеттік шығындардың қандай мақсатқа жұмсалатынын.

В) Мемлекеттің қызметін қаржыландыруға ақшаның қайдан түсетінін.

С) Шығыс бөлігі кіріс бөлігінен қаншалықты артқанын.

D) Барлық өндірілген өнімдердін нарықтық құнын.

Е) Жоғарыдағылардың барлығын.

197. Орталық банктегі кредит алуды жеңілдету мақсатымен өткізетін нарықтағы кең көлемді операциялар:

А) жалпы баға денгейін төмендетеді.

В) мемлекеттік бағалы қағаздар курсын жоғарлатады.

С) мемлекеттік бағалы қағаздар курсын төмендетеді.

D) коммерциялық банктер қорларының жалпы мөлшерін төмендетеді.

Е) коммерциялық банктермен белгіленген міндетті резерв нормаларын жоғарлатады.

198. Ласпейрес және Пааше нндекстерінің орташа мәнін есептейді:

А) Өмір сүру индексі.

В) Пааше индексі.

С) Фишер индексі.

D) Экономикалық өсу дәрежесі.

Е) Ласпейрес индексі.

199. ЖҰӨ дефляторына қандай индекс түрі сәйкес келеді?

А) Экономикалық өсу дәрежесі.

В) Ласпейрес индексі.

С) Фишер индексі.

D) Пааше индексі.

Е) өмір сүру индексі.

200. Егер ақша базасы 200 млрд.долл., ал М s- 600 млрд.долл. болса, онда ақша мультипликаторы:

А) анықтау мүмкін емес.

В) 3.


С) 3,33.

D) 2,9.

Е) 2

201. Макроэкономика - бұл:А) жеке экономикалық субъектінің әрекетін зерттейтін ғылым.

В) инфляция, жұмыссыздық, экономикалық өсу секілді экономикалық құбылыстарды зерттейтін ғылым

С) сұраныс пен ұсыныс заңын, икемділігін, өнімнің деңгейін, тұтынушылар көлемін зерттейтін ғылым.

D) экономиканың жеке құбылыстарынын проблемаларын зерттейтін ғылым.

Е) жеке үй шаруашылықтың және фирманың экономикалық тиімділігі секілді экономикалық құбылыстарды зерттейтін ғылым

202. Макроэкономиканың негізгі субъектісі болып не саналмайды?

А) Мемлекет.

В) Үй шаруашылыгы.

С) Фирмалар.

D) Сыртқы әлем.

Е) Ел қорғанысы.

203. Жалпы баға деңгейі және жұмыссыздық қай курста оқытылды?

А) микроэкономика.

В) менеджмент.

С) макроэкономика.

D) халықаралық қаржы.

Е) маркетинг.

204. Төмендегілердің қайсысы негізгі макроэкономикалық мақсатқа жатпайды?

А) табысты шынайы бөлу;

В) тауар бағасын түсіру;

С) экономикалық өсу;

D) сыртқы сауда балансы;

Е) толық жұмысбастылық;

205. Фирманың инвестицялық мақсатарының бірі;

А) сұраныс пен ұсынысты теңестіру.

В) жаңа технология қолдану.

С) тұтынуды кеміту.

D) болымсыз жағдайлардан қорғану.

Е) балалардың болашағын қамтамасыз ету.

206. Ұқыптылық парадоксының мәні:

А) Жинақтаудың өсуі инвестициялық шығындарды өсіреді,

В) Ұқыптылық құлдырау жағдайындағы экономикаға оң әсер етеді.

С) Көбірек жинақтауға ұмтылу бұрынғы көлемнен кем жинақтауға әкеледі.

D) Бұл күн заңы әрекетінің нәтижесі.

Е) Ұқыптылық капитал қорлануының шарты.

207. Ұсыныстың негативті сілкінісі мыс, энергетика тасымалдаушыға бағалардың өсуі қысқа мерзімді уақытта неге әкеледі?

А) бағалардың және сату көлемінің төмендеуіне.

В) бағалардың өсуі мен сату көлемінің жоғарлауына.

С) бағалардың өсуі мен сату көлемінің төмендеуіне.

D) бағалардың өсуі мен сату көлемінің өсуіне.

Е) бағалардың төмендеуіне және сату көлемінің өсуіне.

208. Еңбекке деген сұраныс - ол:

А) осы еңбекпен өндірілген өнімнің сұранысы мен анықталады.

В) осы еңбекпен өндірілген өнімнің сапасына тікелей байланысты.

С) жалақы деңгейі мен тікелей байланысты.D) машиналар мен құрал-жабдықтар сұранысымен анықталады.

Е) осы еңбекпен өндірілген өнімнің ұсынысымен тікелей байланысты.

209. Үкіметте бюджет тапшылығы болады, егер:

А) Салықтан түсетін түсім инвестициядан көп болса.

В) Мемлекеттік шығыстар салықтан түсетін түсімдерден аз болса.

С) Мемлекеттік шығыстар салықтан түсетін түсімнен көп болса.D) Салықтан түсетін түсім тұтыну шығындарынан көп болса.

Е) Салықтан түсетін түсім мемлекеттік шығыстардан көп болса.

210. Табыс өскенде:

А) Ақша ұсынысының қисығы солға жылжиды.

В) Ақшаға сұраныс қисығы солға жылжиды.

С) Ақша ұсынысының қисығы оңға жылжиды.D) Ешқандай өзгеріс болмайды.

Е) Ақшаға сұраныс қисығы оңға жылжиды.

211. Екі ел валюталарының салыстырмалы бағасы:

А) қалқымалы (еркін) бағам.

В) тиімді номиналды бағам.

С) нақты бағам.D) атаулы бағам.

Е) тағайындалатын бағам.

212. Белгіленген валюталық бағамы жағдайындағы тиімді саясат:

А) либералды саясаты.

В) ақша-несие саясаты.

С) қолдампаздық (протекционизм) саясаты.D) фискалдық(қазыналық) саясаты.

Е) тұрақтандыру саясаты.

213. Экономикалық өсімді қандай түрде өлшеуге болады:

А) шығын әдісімен.

В) табыс әдісімен.

С) бағалы қағаздармен.D) қосымша құн әдісімен.

Е) физикалық және құндық көріністе.

214. Р. Солоу моделі бойынша бір жұмысбасты есепке алғанда шығару көлемінің тұрақты өсуі келесімен түсіндіріледі:

А) жинақтау нормасының өсуімен.

В) халық санының өсуімен және жинақтау нормасының өсуімен.

С) халық санының өсуімен.

D) технологиялық процеспен.

Е) халық санынын өсуімен және техңологиялық процеспен.

215. Егер халық саны нақты Ж¥Ө көлеміне қарағанда жоғары қарқынмен өссе, онда бір адам басына шаққандағы нақты ЖҰӨ:

А) Өзгермейді.

В) Атаулы ЖҰӨ көлемі өседі.

С) Өседі.

D)Төмендейді.

Е) Халық санының өзгерісі ЖҰӨ көлеміне әсер етпейді.

216. ЖҰӨ көлемі, қосымша құн арқылы есептелген:

А) барлық өндіруші фирмаларға қосымша құн соммасы + таза экспорт,

В) барлық өндіруші фирмалардың қосымша құн соммасы.

С) С+І+G.

D)С + I + G + (Х-ІМ).

Е) барлық факторлық табыстардың соммасы.

217. Халықтың табасы өскенде МРС және МРS қалай өзгереді:

А) МРS те, МРС да өседі.

В) МРS төмендейді, МРС өседі.

С) МРС > 0, МРS < 1.

D) МРS те, МРС да өзгермейді.

Е) МРС төмендейді, МРS өседі.

218. Дефляция дегеніміз-ол:

А) инфляция деңгейінің төмендеуі.

В) бағаның орташа деңгейлерінін салыстырмалы өзгеруі.

С) өнім бірлігі орташа шығындардың көбеюі және жиынтық ұсыныстың

төлемдер нәтижесінде пайда болуы.

D) толық жұмысбастылыққа жақын жағдайларға артық жиынтық

шығындар, жиынтық сұраныс нәтижесінде пайда болады.

Е) бағаның орташа деңгейінің төмендеуге тұрақты тенденциясы.

219. Қандай фактор жиынтық ұсыныс қисығын оңға-төмен жылжытады.:

А) Бизнеске салықтың өсуі.

В) Ресурстарға бағанын өсуі.

С) Тұтынушы табысының төмендеуі.

D) Технологияның нашарлауы.

Е) Өндіріс факторларына бағаның төмеңдеуі.

220. Инфляция кезінде қарыз алушы ұтады, өйткені:

А) Төлемдердің нақты құны өседі.

В) Қарыз алушының атаулы табысы өседі.

С) Атаулы пайыз мөлшерлемесі өзгермейді,

D) Төлемдердің нақты құны төмендейді.

Е) Нақты пайыз мөлшерлемесі өзгермейді.

221. Өндірістің төмендеуі мен фирманың жабылуы салдарынан жұмыстан босатылған адам жұмыссыздықтың қай категориясына жатады:

А) жұмыссыздықтың құрылымдық формасына;

В) жұмыссыздықтың жасырын формасына.

С) жұмыссыздықтың фрикциондық формасына;

D) жұмыссыздықтың маусымдық формасына;

Е) жұмыссыздықтың циклдық формасына;

222. Егер, адам ауырғандықтан уақытша жұмыс істемесе онда ол:

А) циклді жұмыссыз;

В) жұмыс күшіне кірмейді;

С) фрикциондық жұмыссыз;

D) құрылымды жұмыссыз;

Е) жұмыс бастылар;

223. Экономикадағы мемлекеттің ролін мазмұндайтын көрсеткіш:

А) мемлекеттік қазына және қазыналық емес қорлармен қайта бөлінген ЖІӨ үлесі;

В) жинақтаудағы ЖІӨ үлесі;

С) инвестициядағы ЖІӨ үлесі;

D) нақты ЖІӨ

Е) номиналды ЖІӨ;

224. Егер номинапды проценттік мөлшерлеме 10 процент, ал бір жылдағы баға деңгейінің өсуі 3 процент болса, онда нақты проценттік мөлшерлеме қандай болады? А) 7 %

В) -7 %


С) 3 %

D
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет