Макроэкономикабет2/2
Дата22.09.2017
өлшемі0.7 Mb.
#1465
1   2
) -3%

Е) 13%

225. Ақша мультипликаторынын формуласын көрсетіңіз:А) М = (1/МРS%)*100%

В) М = (1/RR)* 100%

С) М = (1 /МРС %) * 100%

D) М = (1/АРС)*100%

Е) М = (1/АРS)*І00%

226. Макроэкономикалық процестерді оқып үйренудің негізгі әдістері мен құбылыстарына не жатпайды?

А) Ауызша моделдеу.

В) Математикалық модельдеу.

С) Ғылыми тәжірибе.

D) Қисық сызықпен (кестемен) моделдеу.

Е) Микроэкономикалық талдау.

227. Төмендегілердің қайсысы қор құрылымына кірмейді:

А) шикізаттар;

В) жеке байлық;

С) инвестициялар;

D) жылжымайтын мүлік;

Е) мемлекеттік қарыз;

228. Макроэкономикалық үлгілерді көрсет:

А) ІS-LМ үлгісі.

В) барлық үлгілер макроэкономикалық болады.

С) жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс үлгісі.

D) шеңберлі ағым үлгісі.

Е) Филипс қисығы.

229. Атаулы ЖҰӨ мен нақты ЖҰӨ қатынасын:

А) нақты ЖҰӨ.

В) атаулы ЖҰӨ.

С) ЖҰӨ дефляторы.

D)Т¥Ө.


Е) ЖІӨ.

230. Тұтыңу көлемі мен жинақ көлемінің сомасы тең:

А) Табыс көлеміне.

В) Таза ұлттық өнім көлеміне.

С) Әрдайым табыстан кем.

D) Инвестиция көлеміне.

Е) Ұлттық табыс көлеміне.

231. Егер, баға деңгейі өсіп, ал өндіріс қысқарса оған себепші:

А) АD қисығының оңға жылжуы;

В) АD қисығының солға жылжуы;

С) АS қисығының солга жылжуы;

D) АD мен АS қисықтарының бір мезгілде солға жылжуы.

Е) АS қисығынын оңға жылжуы;

232. Егер тұтынушылар ағымдық тұтынуға арналған табыс үлесін ұлғайтуды көздесе, онда қысқа мерзімде:

А) бұрынғы өнім көлемінде баға деңгейі төмендейді.

В) өнім көлемі мен жұмысбастылық ұлғаяды.

С) өнім көлемі де, баға деңгейі де өседі.

D) бұрынғы өнім көлемінде баға деңгейі көтеріледі.

Е) өнім көлемі мен жұмысбастылық қысқарады.

233. Циклдық жұмыссыздық- бұл:

А) Еңбек қызметінен ерікті бас тарту.

В) Мамандықтары мен квалификациясы жұмыс табуға мүмкіндік бермейтін жұмысшылардың жұмыс іздеуімен байланысты жұмыссыздық.

С) Адамдардың машина ауысуымен байланысты пайда болатын жұмыссыздығы.

D) Жұмыс іздеу және жұмыс күтумен байланысты уақытша жұмыссыздық.

Е) Экономиканың циклдік ауытқуымен байланысты жұмыссыздық.

234. Мемлекет бюджетінің тапшылығы мына жағдайда пайда болады:

А) G-Т>0.

В) G + Т>0.

С) G - Т < 0.

D) G + Т<0.

Е) G-Т=0.

235. Қаржылық жүйенің құрылу принциптерінің қатарына не кірмейді?

А) демократиялық орталықтандыру;

В) фискалдық федсрализм;

С) қоғамдық өндіріске әсер;

D) мемлекеттік несиенің қалыптасуы;

Е) бюджеттің әр деңгейінің бір-біріне бағыныштылығы;

236. Нақты айырбас бағамының жоғарлауы неге әкеледі?

А) Шетел жұмысшы күшінің қымбаттауына.

В) Таза экспорттың жоғарлауы.

С) Отандық тауарлар бағасының қатысты қымбатталуы.

D) Шетел тауарлар багасының қатысты қымбатталуы.

Е) Таза экспорттың кішіреюі.

237. Төлем балансының ағымдағы операциялар шотын сипаттайды;

А) Хn.

В) І + S.С) Ү-С-G.

D) I + Хn.

Е) І-S.

238. Экономикалық өсу түрлеріне мыналар жатады:А) Экстенсивті.

В) Интенсивті

С) Экстенсивті және интенсивті.

D) Еңбектік.

Е) Шикізаттық.

239. Экономикалықөсудің интенсивті факторы:

А) Капитал көлемінің өсуі.

В) Жұмысшы санының өсуі.

С) Кәсіпорындарға несиелер беру.

D) Масштаб арқылы үнемдеу.

Е) Қосымша қорларды пайдалану,

240. Таза ұлттық өнім былайша есептеледі:

А) Еңбек ақы + трансферттік төлемдер.

В) Экономикада өндІрілген барлық өнім.

С) Трансферттік төлемдерді есептемегендегі ұлттық табыс.

D) Жеке тұтыну шығындары + тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу + таза экспорт + инвестициялық шығындар.

Е) Амартизацияны есептемегендегі жалпы ұлттық өнім.

241. Егер елдегі қолда бар табыс көлемі өсетін болса, онда:

А) Тұтыну мен қор жинағына орташа бейімділік өзгермейді.

В) Тұтынуға орташа бейімділік өседі, ал қор жинағына орташа бейімділік кемиді.

С) Тұтыну мен қор жинағына орташа бейімділік кемиді

D) Тұтынуға орташа бейімділік кемиді, ал қор жинағына орташа бейімділік өседі.

Е) Тұтыну мен қор жинағына орташа бейімділік өседі..

242. Тұтынуға деген шекті бейімділік -бұл:

А) Тұтыну шығындарын сипаттайтын қисық.

В) Тұтыну шығындары өсімінің қолда бар табыс өсімінің бірлігіне қатынасы.

С) Берілген баға денгейіндегі тұтыну шығындардың шамасын сипаттайтын қисық.

D) Тұтыну табысындағы өзгерістер табыстың өзгеруінен туындалған.

Е) Жиынтық тұтынудың жиынтық табысқа қатынасы.

243. Ұсыныстың қолайсыз шогы мыналардың қайсысының күрт өсумен байланысты? А) Ақша айналысы жылдамдығының.

В) Процент мөлшерлемесінің.

С) Инвестициялық шығындардың.

D) Ақша ұсынысының.

Е) Ресурстар бағасының.

244. Инфляция кезінде:

А) нақты ЖҰӨ өзгермейді.

В) өсу деңгейі бір-біріне байланыссыз;

С) номиналды ЖҰӨ деңгейі нақты ЖҰӨ деңгейімен бірдей өседі;D) номиналды ЖҰӨ деңгейі нақты Ж¥Ө деңгейіне карағанда тезірек өседі;

Е) номиналды Ж¥Ө деңгейі накты Ж¥Ө деңгейіне қарағанда баяу өседі;

245. Егер, адам жұмыс күші қатарынан жұмыссыздарға өтсе, онда жұмыссыздық деңгейі:

А) азаяды;

В) қарқынды түрде қысқарады.

С) өзгермейді;D) артады;

Е) анық айтуға болмайды;

246. Ж¥Ө тербелісі мен жұмыссыздық денгейі қозғалысының өзара байланыстылықтарының сипаттамасы:

А) Кейнс «кресі».

В) Оукен заңы.

С) Филлипс кисығы.D) Фишер теңдігі.

Е) ЖҰӨ дефляторы.

247. Егер нақты пайыз мөлшерлемесі өссе, онда:

А) Инвестициялық шығындар қысқарады.

В) Инвестиция сұраныс кисығы оңға-жоғары жылжиды.

С) Инвестиция сұраныс кисығы оңға-жоғары жылжиды.D) Инвестициялык шығындар өседі.

Е) Тұтыну кисығы солға жылжиды.

248. Экономикада 1 тоннасына 100 доллар бағамен 10 тонна бидай және 1 станоктың бағасы 500 доллар болатын 2 станок өндіріледі деп жорамалдайық. Сонда бұл елдіц ЖҰӨ-і тең болады:

А)20.


В) 2 000.

С) 1000.D) 10.

Е) 500.


249. 2 жылға келесі мәліметтер берілген.1929 ж. нақты ЖҰӨ 96 млрд долл. ЖҰӨ дефлятры 100 %, 1933 ж. нақты Ж¥Ө 48 млрд. Ж¥Ө дефляторы 75%. 1933 ж. нақты ЖҰӨ қандай болды, егер базистік жылға 1929 ж. алсақ:

А) 64 млрд.

В) 72 млрд.

С) 48 млрд.D) 36 млрд.

Е) 68 млрд.

250. Мемлекеттік карыздың негізгі мәселесі:

А) ұлттық өнімнің бір бөлігі шетелге кетеді;

В) пайыздық мөлшерлеме қысқарады.

С) барлық табыс деңгейлерінде жинақ деңгейі өседі;

D) өндіріс тиімділігін ынталандыру артады;

Е) табыстардағы теңсіздік азаяды;


Тест жауаптары

1

A

101

A

201

B

2

D

102

A

202

A

3

E

103

E

203

C

4

C

104

E

204

B

5

B

105

B

205

B

6

D

106

D

206

C

7

E

107

D

207

C

8

D

108

A

208

A

9

C

109

A

209

C

10

E

110

D

210

E

11

A

111

E

211

D

12

B

112

C

212

D

13

E

113

B

213

E

14

C

114

E

214

D

15

C

1115

C

215

D

16

D

116

A

216

B

17

B

117

C

217

E

18

A

118

E

218

A

19

B

119

B

219

E

20

D

120

C

220

D

21

E

121

B

221

E

22

B

122

D

222

C

23

F

123

D

223

A

24

C

124

C

224

A

25

A

125

B

225

B

26

C

126

E

226

E

27

A

127

E

227

E

28

B

128

E

228

B

29

C

129

A

229

C

30

E

130

D

230

A

31

B

131

D

231

C

32

E

132

E

232

B

33

A

133

A

233

E

34

A

134

D

234

C

35

E

135

D

235

D

36

D

136

C

236

C

37

D

137

D

237

A

38

B

138

A

238

C

39

B

139

B

239

D

40

E

140

A

240

E

41

D

141

C

241

D

42

C

142

E

242

B

43

C

143

B

243

E

44

A

144

B

244

D

45

C

145

A

245

D

46

B

146

C

246

B

47

D

147

B

247

A

48

E

148

C

248

B

49

A

149

C

249

A

50

D

150

B

250

A

51

C

151

A52

C

152

D53

B

153

A54

D

154

B55

E

155

C56

E

156

D57

D

157

E58

E

158

C59

D

159

D60

D

160

E61

E

161

B62

C

162

B63

B

163

D64

B

164

C65

B

165

C66

B

166

A67

C

167

B68

A

168

E69

C

169

D70

A

170

E71

E

171

A72

A

172

B73

D

173

C74

A

174

A75

A

175

E76

C

176

C77

C

177

E78

D

178

B79

B

179

A80

A

180

A81

D

181

C82

A

182

E83

C

183

D84

B

184

A85

D

185

E86

A

186

A87

C

187

B88

B

188

A89

E

189

D90

E

190

D91

D

191

E92

C

192

D93

E

193

C94

B

194

C95

B

195

E96

E

196

B97

D

197

B98

A

198

C99

E

199

D100

A

200

BДостарыңызбен бөлісу:
1   2
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет