Мамандық 5В020700 «Аударма Ісі»бет2/5
Дата19.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
#1196
1   2   3   4   5

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Шешендік өнердің теориясы, бұл классикалық пәнді түсіну жүйесі қазіргі ақпараттық қоғам реалиіне сай келеді. Шешендік өнер оптималды, жемісті сөйлеу қызметінің тоериясы ретінде түсініледі. Сөз сөйлеудің әлеуметтік жағдайы және ережесі (этос) бір жақ құрайды. Сөздің жеке психологиялық дәлелдеу және эмоциональды – еріктік қолдауы сөздің үпафосын құрайды. Тиімді сөйлудің үшінші және маңызды жағы оның логика – лингвистикалық дәлелдеме болып табылдаы, риторикада – логос деп аталады. Толық туынды шығару үшін сөз маңызды: бұл жағдайларда не айту керек екендігін табу (ойлап табу), дәлелдемені және сөздің басқа элементтерін ойға қонымды етіп жинақтау (орналастыру), ойды жинақтау (стилистикалық сөйлем), текстің мазмұнын есте сақтап қалу және айтып беру, халық алдында сөйлеу.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Пәнді оқу нәтижесінде студент :

Білу қажет:

  • шешендік өнердің негізге алынатын жағдайын;

  • ауызша орындауға, дайындау әдістемесін және халық алдында сөйлеуге, шешен келбетіне ұсынылатын талаптарды

  • қатынастың психологиялық заңдамасын, шешен мен аудитория арасындағы қатынасты.


Қолдана білу:

  • риториканың талабын есептей отырып ауызша сөйлеу материалын дайындау.

  • Әртүрлі мәнерлілік құралдарын әдістемелік дұрыс қолдана отырып және әртүрлі аудитория адында сөз сөйлеудің көрнектілігі.


Машықтану:

  • Сөз сөйлеудің бақылауын ж.зеге асыру және оны жөндеу.

  • Сөз қолданудың және орфоэпияның ережелерін сақтай отырып сөйлемді саутты құрау


Танысу және көрінісі болу:

  • Шешендік өнердің даму тарихын және оның негізгі мектепиері жайлы

  • Шендік табиғаты және оларға жету жолдары жайлы

  • Соттық сөйлемнің ерекшеліктері және оның құрылымы жаллы

Шешендік аясындағы өзін-өзі дамыту бағытының негіздері жайлы.

3 семестр

Негізгі пәндер

7

Дүние жүзі әдебиеті

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы, Философия, Мәдениеттану, Базалық шет тілі, Екінші шет тілі, Қазақ\орыс тілі, Сөздік қатынастың мәдениеті бойынша практикум, Мамандыққа кіріспе, Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ\орыс тілі, Оқылып жатқан тілдің негізгі теориялары, Аудармашының кәсіби қызметінің негізі

Постреквизиттер

Арнайы шет тілі, Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы, Мәдениет аралық коммуникацияның тероиясы және проактикасы, Оқылып жатқан елдің әдебиеті және аударма мәселелері, сонымен қоса, кәсіптік аударма қызметінде оқу және өндірістік практиканы өту кезінде.

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Пән мақсаты әлемдік әдебиеттің дамуының негізгі кезеңдері жайлы, ұлттық әдебиеттік дәстүрлердің ерекшеліктері жайлы көріністі қалыптастыру. Пән бітірушілерді мәдениет аралық коммуникацияны қамтамасыз ету бойынша өндірістік – практикалық қызметке дайындауға, сонымен қоса өзін – өзі дайындауға және кәсіби және коммуникативті дағдыларды өмір бойы жетілдіруге бағытталған.

Бұл курстың мақсаты кең профилді және маңызды тіл зерттеу оқуын қамтамасыз ету. Бұл пәнді өту жоғары деңгейдегі маманданған, оқылып жатқан елдер және коммуникативті құзыреттілігі бойынша әдебиеттану ғылым және мәдениеттану ғылымының білімі бар

жан –жақты маманды дайындауда маңызды рөл атқарады.

Курс міндеті студенттерді әлемдік әдебиеттің даму тарихының ерекшелігімен таныстыру болып табылады. Курс әлемнің ірі жазушыларының туындысының индивидуалды көркем әдебиеттік ерекшеліктерін және идеялық мазмұны жайлы қажетті мағлұматтар береді.Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Бұл пәнді игеру мәні маңызды тарихи – әдебиеттік процесстерді жүйелендіру мәселесі және әлемнің ірі жазушыларының туындысы болып табылады.

Әлемдік әдебитетің маңызды құбылыстарына қатты көңіл бөлінеді. Бағдарлама алдымен орта ғасырдан бастап біздің заманымызға дейін Шығыс әдебитетін (Жапония, Қытай, жартылай Үндістан), Батыс әдебитетін (Испания, Франция, Англия, Германия және Америка) қамтиды. Курстың міндеті студенттерді әлемдік әдебиеттің даму тарихының ерекшелігімен және әдебиеттік бағыттардың мәселесімен таныстыру болып табылады. Бағдарламалық пән тәжірибелік сабақтарды өткізуді және СӨЖ және СОӨЖ орындауын қарастырады.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Болон процесі аяқталғаннан кейін студенттер оқытудың кредиттік технологиясы мен принциптеріне сәйкес бағамының негізінде дескрипторов Дублинских тиіс

көрініс (түсінген және түсіндіре білу) болуы:

жалпы заңдылықтары туралы, оның басты бағыттары мен даму кезеңдері, әдеби процестің әлемдік әдеби жанрда;

қызмет


туындының эстетикалық және шетелдік авторлардың әдебиет тану ғылымы дамуының негізгі кезеңдері, негізгі тақырыбы мен сюжеттері, әлем әдебиетінің негізгі терминдер мен ұғымдар магистральдық әлемдік әдебиет; Әлем әдебиетінің даму кезеңдері мен заңдылықтарын; Әлем әдебиетінің негізгі дамыту кезеңдері; парадигмасы әр түрлі әдеби қалыптасады; шығармашылық ерекшелігін барынша белгілі тілеген жазушы-классикаларларды; ұлттық ерекшелігін әдеби дәстүрлерін; Негізгі ұғымдар мен терминдер әдебиеттануды; кейбір проблемалар теоретико-литературным әртүрлі тәсілдерді

білу:


Бояу поэтиканы анықтауға, салыстыруға жетекші жазушылар жазушылардың туындылары; туындының прозалы әлемдік көркем әдебиет (сюжет, композиция, батыр, сипаты, түрі, әрекет) поэтикалық және талдауға; ру мен көркем шығарманың жанры, әдеби бағыт айқындауға; жазушының шығармашылық ерекшелігін тілеген сипаттау;

дағдылары: болуы

Ұлттық көркем суретті қайта материалда әлемдік әдебиет дүниесін мәтіндерін; барлық үлгілерімен еркін пайдалана әдебиет тану ғылымы сөздіктер; зерттеу қызметі нәтижелерін ресімдеуге ауызша және жазбаша түрінде болды.

құзыретті болуы:

Жазушының шығармашылығына талдау дайындау бойынша әлем әдебиетінің оқу кітабы идейно-эстетического қарамағындағы көркем шығармалардың, рефераттар, оларға иелік етуге / орыс тіліндегі көркем тәжірибе мәтіндерін; Көркем әдебиет тану ғылымы әлем әдебиетінің мәтіндерін талдау әдістерін қолдану; зерттеу қызметі; есепке алу және жазушылар мен ақындардың шығармашылық үлгіге жағдай социокультурной өмірбаянын; Ұлттық көркем дүниесін мәтіндерді дайындау бойынша әлемдік көркем шығармалардың, рефераттарды жазушының шығармашылығына талдау анықталған картиналар материалда литературы.идейно-эстетического / кітабы.

Тәртіпті дамуда студенттері игеру үдерісінде мынадай құзыреті

1. Әмбебап (общекультурные) шегінде:

Түрлі әлеуметтік, ұлттық, діни, кәсіби бағдарлау және ескерген жөн табу қабілеті - жалпыадамзаттық құндылықтардың жүйесінде ценностно-смысловые ортақтықтарды және топтардың социуме;

қабілеті - гуманистік құндылықтарды сақтау және дамыту үшін маңызы бар қазіргі заманғы өркениет болады; адамгершілік қатысы бойынша міндеттемелер қабылдауға дайындығын қоршаған табиғат, қоғам мен мәдени мұра.

2. Кәсіптік құзыреті:

білім - Кәсіби міндеттерді шешу барысында оның шығармашылық және кәсіби қызметті және әр түрлі интегралдау жіктеу білу қабілеті облыстардың пайдалану және дамыту;

- зерттелетін пәндердің және олардың мәнін түсіну үшін көре білу пән аралық байланыс болашақ кәсіби қызметінің.А" категория үшін қосымша модулдер

8

Академиялық жазба

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы, Философия, мәдениеттану, базалық шет тілі, қазақ / орыс тілі, мәдениеті бойынша Практикум екінші шет тілі, орыс тілі, Қазіргі қазақ тіл білімі, мамандығы, рұқсат етуді енгізу қарым-қатынас, енгізу / тілі, кәсіби қызметтің негіздері аудармашылар оқылатын теориясының негіздері.

Постреквизиттер

Информациялық тілдің ауызша аударманың аудару практикасы арнайы шет тілі, әдебиет теориясы мен практикасы мен проблемалары, Практика, коммуникациялар, аудару, сондай-ақ елдің өндірістік практикадан өту уақытында оқылатын межкультурной аударма жұмысында оқу және практикалық қызмет.

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Студенттердің ағылшын тілін зерттейтін тереңінен арналған "академиялық хат" бағамы болып табылады. Студенттер үшін қызығушылық білдіретін тақырып мазмұны, сондай-ақ тыныс белгіні қоса алғанда, анағұрлым күрделі темы-разновидности бағамы түрлі қамтиды, жасай береді. Жазу тілі қарапайым, ұсыныстарды, оларды пайдалана отырып, оқырман да үйретеді бағамы студенттер және күрделі ұйымдастырып, ал содан кейін құрамдас параграфтарына шығарма.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Жұмыс үшін бабындағы оқу жоспарына сәйкес базалық тәртіп пән "академиялық хат" "мамандығы аудармашылық ісі", аудармашы-референт мамандану болып табылады. Оқыту тәртіпті мақсаты үшін қажетті практикалық дағдыларды иелену "академиялық хат" жазбаша сөйлеудің табысты алу болып табылады. Бағамы орындауға бағытталған негізгі цели-грамотному сай келетін дәрежеде көптеген жаттығуға басына келуді көздейді, барлық критерийлер 1-параграфындағы академиялық хаттар.

Деректермен меңгеру қабілетіне қарай жетілдіріліп жатыр және олар студенттердің машықтары, жазба жұмысын жазу деген нұсқау сипатына айналып кетпек көтереді. Бағдарламасына СРС СРСП және орындау тәртібін және практикалық сабақтар өткізу көзделуде.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Болон процесі аяқталғаннан кейін студенттер оқытудың кредиттік технологиясы мен принциптеріне сәйкес бағамының негізінде дескрипторов Дублинских тиіс

қызмет


Хат мәнерін эссе жазу ерекшеліктері, сондай-ақ ауызша және ұйымдастыруды, оның мақсаттары мен міндеттері (атап айтқанда эссе), мәтіндерді, мәтіндерді ақы ғылыми ұйымдастыру қағидаттары;

білу:


жазбаша және ауызша форматтарда алған білімін оқу зерттеу жұмыстарын жасау кезінде қолдануға;

дағдылары: болуы

Негізгі тәсілдерімен иелену эссе және басқа да оқу мәтіндерін;

Эссе жазуға білуге, эссе жазу құрылымын, тыныс белгіні жазбаша сөйлеу, пайымдау және транзиттік сөздер бойынша жоспарын жасауға және басқа да мәтіндерді мәтіндерін жазған бойынша төленеді.

құзыретті болуы:

табиғатты білмейінше білім арқылы жазды және механика; 1-параграфындағы жазды; Жаңа табиғатты білмейінше білім арқылы құрылымын эссе; Ал бас жасауға сипаттау; Логикалық тақырыбын дамытуда бөлімдер; Ал бас жарқын пайдалануға тілі;

жаңа шығармаларын жазды, атап айтқанда, зерттеу және талдау даярлауда, эссе, оқу мәтіндерін бірлігі үйлесімділік және жазбаша сөйлеу құралдарының жұмыс жоспарын дайындау үшін жарамды ауызша сөйлеу мәнерін библиографиямен жұмыс істеу, іріктеу, дайындау және қосалқы материалдарды көрме жазбаша мәтін оған.


9

Менеджмент

Пререквизиттер

"Экономикалық теория", "Әлеуметтану", "Маркетинг", "Тарих экономикалық оқу-жаттығулар", "Қазақстанның экономикасы", "Философия", "Этика", "Логика".

Постреквизиттер

Тарихи және қазіргі заманғы экономикалық теория, қоғамдық өмірдің диалектикалық ойлау процестері мен проблемалары республика Іскерлік келіссөздерді жүргізу; бизнес, экономика және өндірісті басқару қызметін ұйымдастыруды білуге, әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда.

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Ұсынылатын бағамы ең маңызды мәселесі қамтиды қазіргі заманғы ғылым қажет. Теория мен практиканың мәселелері қаралады, ұйымдастыру және басқару процесін басқару функциясы, ұйымдар қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету және оны басқару, топтық серпін менеджментті дамыту, элементтер байланыстыратын процестер. Ғылыми білімдер беріледі, ол басқару тәжірибесін ғылыми теориялық негізін ұсынымдарына менеджмент жүйесі саны қамтамасыз етеді.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Бұл тәртіп мәселелерін жан-жақты практикалық дағдыларын қалыптастырады әзірлеп, жүзеге асыру туралы білімді басқару кешені басқарушылық қызметтің нақты әр түрін басқару ұстау ашады, оларды жобалау теориясы мен тәжірибесі саласында студенттерді оқыту мақсаты басқару жүйелерін және талдау тәртібін оларға мүмкіндік беретін терең білімі экономикалық мамандықтарындағы қамтамасыз ету болып табылады нарықтық экономика жағдайында айналысуға университетінің менеджмент аяқталғаннан кейін тиімді басқарушылық жүргізілді.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Болон процесі аяқталғаннан кейін студенттер оқытудың кредиттік технологиясы мен принциптеріне сәйкес бағамының негізінде дескрипторов Дублинских тиіс

қызмет


Бұл адамдарды жұмыспен, менеджмент - басқару өнері

адам қызметінің ерекше түрі, оның ұғымдық аппараты мен менеджмент негіздерін теориялық негіздерін, білімге негізделген даму тарихынан тәжірибесін дамуы басқару шешімдерін қабылдау, жоспарлау, ұйымдастыру, еңбек өнімділігі, инновациялық жобалармен еңбекпен талпынысы мен басшылық ұйымдық құрылымдар бақылау, басқару стратегиясын, мемлекеттік, кооперативтік және менеджмент арендалық, ерекшеліктер бәсекелестікке өндірумен, тауарлар мен акционерлік қоғамдар үшін, сондай-ақ шағын кәсіпорындарда, әртүрлі толық жауапкершілігін белгілеу;

білу:

Мектеп, әдістер, тәсілдер мен әдістемелерге басқару қызметін ұйымдастыру, басқару және оны шығармашылықпен дамыту саласындағы негізгі құрамдас бөліктері түрлі тәсілдерді әзірленген басшылыққа алуға ажырата киметь дағдылары:менеджмент негіздері, менеджмент, менеджер, басқару жөніндегі ұйым мен функциялары принциптері басқарушылық құзыретінің шегі

құзыретті болуы:

ұйымның барлық мүшелерін жіберуге ортақ мақсаттарға қол жеткізуге күш-жігерін жоспарлауға және оны алдын ала таңдап ұйымдық құрылымын, коммуникациялар, аса тиімді тәсілдері жеке біріктірді, типі және басшылық стилі ұйымдастырудағы өзгерістер болуы, инновациялық және қалыптастыруға негізделген тиімді әсері бағынысты және көшбасшы пәрменін.


10

ҚР сыртқы саясаты

Пререквизиттер

Азия және Африка елдерінің тарихы мен Америка және Еуропа елдерінің жаңа және ең жаңа халықаралық қатынастар, тарих, дипломатиялық және консулдық қызметі жаңа ең жаңа тарихы.

Постреквизиттер

Халықаралық қатынастар қазіргі заманғы проблемалары, дипломаттық этикет және Хаттамаға дипломатиялық құжаттама.

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Лықтар мен мақсаты болып табылады және оның бұрынғы одақтас республикалармен, оның ішінде тәуелсіздік алған, КСРО-ның ыдырауы кезінде әртүрлі тарихи бағамының көрсету шарттарын көрсету Қазақстан Республикасы мен Қазақстанның жекелеген елдермен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық, сондай-ақ кіру процесі ретінде әлем қоғамдастығы, әртүрлі нысандары мен әдістерін таңдау.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Қазақстан Республикасы өзінің ұлттық мүдделерін іске асыру жағдайында, Орталық Азиядағы жетекші әлемдік державалармен белсенді рөлі мен орны қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесінде міндетті ұсынылады. Қазақстан өңірлік және жаһандық деңгейде болған жағдайда басқа мемлекеттермен ынтымақтастық пен өзара ic-қимылды күшейтеді, халықаралық қатынастар саласындағы жоғары білікті маман тез білу, дұрыс бағалауға және өзінің практикалық қызметі барысында бұл білім пайдалануға қабылдауға білдіреді.

Хабардар Қазақстан Республикасының сыртқы саясаттағы негізгі бағыттары осы қарайды; ҚР қатысатын факторлар мен принциптері посткеңестік кеңістікте интеграциялық процестерді талдау жүргізеді; Қазақстан үшін жаңа өңірлік және ғаламдық мәселелер зерттеледі; Қазақстан Республикасының әлемдік саясат рөлі бағаланады; ҚР қолданыстағы стратегияларды мәні Ресеймен, АҚШ, ЕО, ҚХР, Латын Америкасы, таяу мемлекеттермен өзара талданады, орта және Қиыр Шығыс, оңтүстік-шығыс және Орталық Азия.11
Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Болон процесі аяқталғаннан кейін студенттер оқытудың кредиттік технологиясы мен принциптеріне сәйкес бағамының негізінде дескрипторов Дублинских тиіс

қызмет


ҚР Сыртқы саяси тұжырымдамаларын мазмұны әр түрлі тарихи кезеңдері үстем болған;

ҚР сыртқы саяси стратегиясының ерекшеліктері қазіргі кезеңде.

білу:

Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының негізгі вектор туындау ерекшеліктері анықтауға, қалыптастыру және дамыту;сатып алу кезінде істеу дағдыларын болжамдар мен негізгі бағыттарын талдау Қазақстанның сыртқы саясаты.

дағдылары: болуы

Қазақстан Республикасының сыртқы саясат жаңарады кезеңдері және негізгі үрдістер туралы білімін, факторлары, заңдылықтары;

Қазақстан сыртқы саясатының өзекті проблемалары мен негізгі бағыттары туралы

құзыретті болуы:

ҚР сыртқы саясат саласындағы қазіргі заманғы фактілерді талдау;

тарих саласындағы Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі зерттеу модельдерді түсіндіру.


12

Аудармадағы ақпараттық технологиялар

Пререквизиттер

Сөйтіп оқу материалы олардың елеулі дәрежеде дисциплиины білу - Информатика ".

Постреквизиттер

Алған білім студенттерге сапалы деңгейі неғұрлым жоғары технологиялар мен процестерді орындауға мүмкіндік береді және аударымдары хабардар "Ақпараттық технологиялар аударғанда" пайдалана отырып дипломдық жұмысты орындаған кезде СРСП СРС және жұмыстар мен жазған кезде.

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Бағыттың мақсаты студенттерге аудармашылық технологиялар беру туралы негізгі ұғымдар. Бұл қазіргі проблемаларын зерттеу саласындағы негізгі міндеттері мен әдістерін, тәсілдерін студенттер білім мен дағдыларды алу хабардар технологиялық аудармашылық кіреді. Түсіну және зерттеуі аудару үшін дербес пайдалана білу бойынша аударымдарын, сондай-ақ автоматтандыру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану жолдарын курсты оқу нәтижесі болуы тиіс.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Кәсіби қызметінде ақпараттық жүйелер және компьютерлік техниканы қолдану

Ақпараттық технологиялар және ақпараттық технологияларды, техникалық құралдар, олардың әсер процесін жеңілдету үшін әзірленген бағдарламалық жасақтамалар аудару үшін пайдаланылатын ақша аудару, көшіру процесі машиналық аударма жүйесінің бейнеге аударымдарын файлдарды қосу

Ақпараттық технологиялар "жүйесі туралы desktoppublishingsystem" облыс іс жүзінде іске асыру. Автоматты аударым сөздіктер. Компьютер демеуімен тәржімелеу жүйесі және Интернет

Жатталған аудармалар ТМ-инструменты. Пайдалылық технологиялар еңбек переводаЭрганомика болдым.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Болон процесі аяқталғаннан кейін студенттер оқытудың кредиттік технологиясы мен принциптеріне сәйкес бағамының негізінде дескрипторов Дублинских тиіс қызмет - қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу принципі; - Компьютер демеуімен тәржімелеу жүйесі жұмысының принципі. білу: Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану неғұрлым нақты жағдайды ұсынуға ауыстыру мәтіндік редакторы көрмелерді құру бағдарламасымен жұмыс істеу жұмыс істеуге;; электрондық деректер базасын жасауға қызметтерімен жұмыс істеуге бағдарланған облыстарында жұмыс істеуге ауыстыру және аударма жұмысында автоматтандырылған жүйелерімен жұмыс істеуге сөздіктерін;; кәсіби бейімдеу HTML пішімінде; бағдарламасының ережесі; беру; қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуге, енгізуге және тілдік ресурстар электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер мен электрондық әр түрлі мақсаттағы лингивистикалық ілесіп жүруге; әзірлеуді қамтамасыз ету. дағдылары: болуы ақша аудару, жүйесінде жұмыс Translationmemory жүйелерінде, ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу тұжырымдамалық ұйымдастыруға көзқарастың аудару; құзыретті болуы: Қазіргі заманғы иелігіндегі тәсілдерімен, тәрбиелеу, оқыту сапасын бағалау және ұйымдық нысандары және технологиялармен оқыту нәтижелерін.

Негізгі пәндер 5 семестр

13

Экономикалық әдебиетті аудару

Пререквизиттер

Аударманың кәсіби қызметінің негіздері, Аударма теориясы мен практикасы, қоғадық- Саяси әдебиеттерді аудару.


Постреквизиттер

Арнайы шетел тілі, Түсіндіру тәжірибесі, Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы,оқытылып жатқан тілдің әдебиеті және және аударма мәселелері, және сонымен қатар оқу және өндірістік практикасын кезінде практикалық аударма қызметі.

Еңбек сыйымдылығы, кредит

3

Зерттеу мақсаты

Курстың негізгі мақсаты- практикалық аударма дағдыларын дамыту,түрлі жанрлардағы ақпараттық мәтіндерді түпнұсқа тілінен трансформаторлық тілге және керісінше. Студенттердің негізгі міндеттері лексикалық, грамматикалық және стилистикалық өзгерістердің ақпараттық аударма түрлерінің түрлерін білу. Жсалған аударманың критерийлерін білу

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Экономикалық әдебиетті аудару курсы мамандықтың ең маңызды компоненті болып табылады және осы мамандық бойынша мемлекеттік білім беру стандарттары мен типтік оқу жоспарының талаптарына негізделген.. Пән бағдарламасы бойынша практикалық даярлау және СӨЖ және СОӨЖ қарастырылады.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Курс аяқталғаннан кейін, студент кредиттік технология бойынша Дублин дескрипторларың негізіндегі Болон процесінің оқыту мен принциптері бойынша білу қажет: экономикалық аударма негіздерін, лингвистикалық және тілдік емес факторлар экономикалық мәтінді аудару, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық өзгерістердің түрлерін, аударманың сапалық талдау категорияларын;

білуі керек:

экономика саласындағы сөздерді пайдалану, аудармаға дейінгі кезеңіде бастапқы мәтінді талдау;

дағдылары:

Аудару шеберлігіне, аударылған мәтіннің семантикалық және стилистикалық ерекшеліктерін анықтау, бастапқы мен аударылған мәтіндерге салыстырмалы талдау жүргізу,

білікті болуы:

Аударма бірлігін анықтау, терминология бірлігі сәйкес келу, әлеуметтік және саяси әдебиет терминологияны толтыру.


Каталог: download -> files
files -> Мақсатымыз – заман талабына сай кәсіптік білім беру
files -> Меббм қазақстан-ресей
files -> «Стоматология және бжх кафедрасы силлабус интернатура «жалпы тәжірибелі дәрігер-стоматолог»
files -> Краткое содержание основных разделов
files -> мамандығы бойынша «Жалпы медицина» бағытында интерндерді дайындау силлабусы «Хирургиялық инфекция мен амбулаторлық хирургия»
files -> Қазақстан-ресей казахстанско медициналық российский
files -> Департамент внутренних болезней
files -> Нуо казахстанско российский медицинский


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет