Мамандық 5В070400-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» Элективті пәндербет4/9
Дата13.09.2017
өлшемі1.44 Mb.
#827
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Знакомство с контролем процесса. Типы процессов. Теория контроля процесса. Архитектура контрольной цепи с обратной связью. Типы обратной связи. Определение действий контроллера. Знакомство с гейн. Статический гейн линейных и нелинейных устройств. Гейн цепи. Гейн открытой и закрытой цепи. Колебания контрольной цепи и критерии стабильности. Пневматические контроллеры. Электронные и пневматические контрольные системы. Ответы контроллера: on-off контроль, пропорциональный, интегральный и производный контроль. Регулировка и настройка контроллера. Структура аппаратного и программного обеспечения контроля процесса. Компьютеры: иерархия контроля. Централизованный компьютер. Распределенный контроль. Распределенные контрольные системы. Конфигурация DCS. Конфигурация программы. Протоколы доступа сети. Знакомство с сетями. Понятие компьютерной сети. Компоновка сети. Топология сети. Функционирование сети. Сетевые модели OSI и IEEE Project 802. Сетевые уровни. Драйверы. Передача данных по сети. Структура пакета. Протоколы. Сетевые архитектуры. Эксплуатация сетей. Расширение локальных сетей.


Бағдарламаның жетекшілері: Абдраимова Нурила Ондирисовна
Пәннің атауы: Автоматты жобалау жүйелері

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Физика»

Постреквизиттер: «Арнайы пәндер»

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Введение в автоматизированное проектирование. Системный подход к проектированию. Принципы системного подхода. Основные понятия системотехники. Структура процесса проектирования: стадии проектирования; содержание технических заданий на проектирование;

классификация моделей и параметров используемых при автоматизированном проектировании.

Системы автоматизированного проектирования и их место среди других автоматизированных

систем. Особенности проектирования автоматизированных систем. Техническое обеспечение

систем автоматизированного проектирования: структура тех.обеспечения, типы сетей.

Имитационное моделирование. Событийный метод моделирования. Сети Петри. Анализ сетей Петри. Математическое обеспечение анализа проектных решений. Компоненты математического обеспечения. Методы и алгоритмы анализа на микроуровне. Выбор методов анализа во временной области. Алгоритм численного интегрирования. Системы автоматизированного проектирования в машиностроении. Основные функции и проектные процедуры, реализуемые в ПО САПР. Автоматизированные системы управления. Автоматизация управления предприятиями. Логистические системы. Автоматизированные системы делопроизводства. Системны среды автоматизированных систем. Назначение. Система управления базам данных. Распределение базы данных.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Мұратбайқызы
3.Пәннің атауы: Білімдер қорлары және эксперттік жүйелер

Пререквезиттер: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау

технологиясы, Ақпараттық жүйелерПостреквизиттер: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау

технологиясы, Ақпараттық жүйелер

“Білім қоры және сараптаушы жүйелер” курсы қазіргі қоғам талабына сай жаңа ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолданып сараптаушы жүйелерді әртүрлі салаларға арнап құру мен қолдану және жасанды интеллект жүйелерін программалау мәселелерін шешуде теориялық және практикалық білім жинақтап, машықтандыруды мақсат етеді.Пәнді игеру барысында логикалық программалау тілдері негіздері жалпы қарастырылып Пролог, Turbo және Visual Пролог тілдерін әртүрлі салалардағы жобалау, жоспарлау, болжау, шешім қабылдауға қолдау көрсету есептерін шешуде қолдану қарастырылады.“Білім қоры және сараптаушы жүйелер” пәнін оқыту мақсаты – студенттердің білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын, логикалық программалауда жұмыс дағыдыларын үйренуін қамтамасыз ету және олардың жүйелі ойлау қабілетін дамыту болып табылады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кіріспе. Курс мақсаты мен міндеттері. Курс мазмұны мен пәні. Жасанды интеллект (ЖИ) негіздері. ЖИ туралы түсінік. ЖИ даму тарихы мен бағыттары.ЖИ есептерін шығаруға арналған тілдерге шолу. Мәліметтер мен мағлұматтар. Білімдер қоры. Білім қорын сипаттау жолдары және модельдері. өнімділік және семантикалық модельдер. Фреймдер. Формальды логикалық жүйелер. Логикаға кіріспе. Мағлұмат алу және жинақтау процестері. Сараптаушы жүйелер. Жүйе құрылымы. Сараптаушы жүйелердің жіктелуі. Сараптаушы жүйелерді әзірлеу технологиясы. Әзірлеу этаптары. Мәселе мен мақсатты таңдау, айқындау. Пролог – логикалық программалау жүйелерімен танысу. Жүйенің логикалық негіздері. Тілдің алфавиті, терминдері, қызметші сөздері. Пролог жүйесінде есептеулер жүргізу. Рекурсия. Тізімдер. Тізімдерді біріктіру, элемент қосу және реттеу. Turbo Пролог программасымен жұмыс негіздері. Программа құрылымы. Тұрақтылар. Домендер. Предикаттарды сипаттау. Пікірлерді және ішкі мақсатты анықтау. Енгізу-шығару предикаттары. Турбо Пролог тілінде программаларды басқару. Тереңге іздеу тәсілі-бэктрекинг (откат). Тізімдерге операциялар жүргізу. Тізімдерге реттеу жүргізу. Көпіршікті реттеу. Алмастыру арқылы реттеу. Таңдау арқылы реттеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


Пәннің атауы: Функционалды – логикалық бағдарламалау

Пререквезиттер: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері,

Программалау технологиясы, Ақпараттық технологияларПостреквизиттер: Жобаларды басқаруда бағдарламалық қамтамасыз ету, арнайы пәндер

“Функционалды-логикалық бағдарламалау” пәнін оқыту мақсаты мен міндеттері – студенттердің білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын, логикалық программалауда жұмыс дағдыларын үйренуін қамтамасыз ету және олардың жүйелі ойлау қабілетін дамыту болып табылады.

Жасанды интеллект, сараптаушы жүйелер мен логикалық программалау концепсиясын оқыту;

Сараптаушы жүйелердің негізгі ұғымдары, атрибут, обьектілермен танысу;

Білім қорының өңдеу кезінде қолданылатын программалардың құрал-жабдығымен танысу;

Логикалық программалау негіздерін үйрету;

Пролог программалау жүйесімен жұмыс ұйымдастыру принциптерін үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: “Функционалды-логикалық бағдарламалау” курсы қазіргі қоғам талабына сай жаңа ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолданып сараптаушы жүйелерді әртүрлі салаларға арнап құру мен қолдану және жасанды интеллект жүйелерін программалау мәселелерін шешуде теориялық және практикалық білім жинақтап, машықтандыруды мақсат етеді.Пәнді игеру барысында логикалық программалау тілдері негіздері жалпы қарастырылып Д-Пролог, Turbo және Visual Пролог тілдерін әртүрлі салалардағы жобалау, жоспарлау, болжау, шешім қабылдауға қолдау көрсету есептерін шешуде қолдану қарастырылады.

“Функционалды-логикалық бағдарламалау” пәнін оқыту мақсаты – студенттердің білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын, логикалық программалауда жұмыс дағдыларын үйренуін қамтамасыз ету және олардың жүйелі ойлау қабілетін дамыту болып табылады.Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменқызы

Иманова Жанар Умирбековна
1 курс (жеделдетілген)Циклы

ТК №

Пәндердің атауы


Бағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

1101

Алгоритмдік тілде бағдарламалау

Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы3


1


Бағдарламалау негіздері

Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы2

КП

1301

Бағдарламалау технологиясы

Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна

3

2


Мультимедиялық технологиялар

Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна


3

КП

1308

Компьютерлік графика

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Даутбаева Айгүл Оспановна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы

3

2


Компьютерлік жүйелердің графиклық жабдықтары

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Даутбаева Айгүл Оспановна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


4Басқару әдістері мен моделдері

Мырзаев Раматилла Сүлейменович

3

1


Жаратылыстану есептерін моделдеу

Баекова Серік Өменқызы5Мәліметтер қорлары

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы МырзаевРаматилла Сулейменович Иманова Жанар Өмірбекқызы

3

2


Мәліметтер қорын басқару жүйелері

Жұматаева Ж.Е.6Электр тізбектерінің теориясы

Мұхаметжан Айсұлу

3

1


Электроэнергетика

Мұхаметжан Айсұлу
1. Пәннің атауы: Алгоритмдік тілде бағдарламалау

Пререквезиттер: Информатика, Алгебра және геометрия

Постреквизиттер: Бағдарламалау технологиясы, Дискреттік математика

Бағдарламаның қысқаша курсы: ЭЕМ туралы жалпы мәлімет. ЭЕМ-де есеп шешудің негізгі кезеңдері. Алгоритмдеу негіздері. Алгоритмді жазу тәсілдері. Жоғарғы деңгейлі алгоритмдік тілдер. Бағдарлама құрылымы. Деректер типтерін сипаттау, деректердің динамикалық құрылымы. Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері. Бағдарламаны әзірлеу. Бағдарламалау стилі, құрастыру тәсілдері, бағдарламаны иландыру. Бағдарламаны жобалау, бағдарлманы түзету.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


Пәннің атауы: Бағдарламалау негіздері

Пререквезиттер: Информатика, Алгебра және геометрия

Постреквизиттер: Бағдарламалау технологиясы, Дискреттік математика

Бағдарламаның қысқаша курсы: ЭЕМ туралы жалпы мәлімет. ЭЕМ-де есеп шешудің негізгі кезеңдері. Алгоритмдеу негіздері. Алгоритмді жазу тәсілдері. Жоғарғы деңгейлі алгоритмдік тілдер. Бағдарлама құрылымы. Деректер типтерін сипаттау, деректердің динамикалық құрылымы. Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері. Бағдарламаны әзірлеу. Бағдарламалау стилі, құрастыру тәсілдері, бағдарламаны иландыру. Бағдарламаны жобалау, бағдарлманы түзету.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


2. Пәннің атауы: Бағдарламалау технологиясы

Пререквезиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Си тілі базасында императивті программалаумен ұйымдастырудың моделі. Құрылымдық программалау стилі мен техникасы шығу деректерін талдау, олардың сәйкесінше құрылымдық деректермен берілуі; есепті шешу алгоритімін талдау және тиянақтау. Сұраұтары. Функционалды декомпозиция және декомпозиция элементтерінің спецификациясы. Деректер құрылымын басқару және модельдеу механизімі, өрнекті жазу әдістері; массивтер, құрылымдар, тізімдер. Си тіліндегі программалардың құрылымы және функциялары. Функция аргументтері және көрсеткіштері. Көрсеткіштер және массивтер. Көрсеткіштермен жүргізілетін арифметика. Күрделі декларациялар. Көрсеткіштердің түрленуі. Енгізу-шығару интерфейсі. Программалау стилінің элементтері. Объектті-бағытталған программалаудың негізімен принциптері.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна
Пәннің атауы: Мультимедиялық технологиялар

Пререквезиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылымдық программалау стилі мен техникасы шығу деректерін талдау, олардың сәйкесінше құрылымдық деректермен берілуі; есепті шешу алгоритімін талдау және тиянақтау. Сұраұтары. Функционалды декомпозиция және декомпозиция элементтерінің спецификациясы. Деректер құрылымын басқару және модельдеу механизімі, өрнекті жазу әдістері; массивтер, құрылымдар, тізімдер. Си тіліндегі программалардың құрылымы және функциялары. Функция аргументтері және көрсеткіштері. Көрсеткіштер және массивтер. Көрсеткіштермен жүргізілетін арифметика. Күрделі декларациялар. Көрсеткіштердің түрленуі. Енгізу-шығару интерфейсі. Программалау стилінің элементтері. Объектті-бағытталған программалаудың негізімен принциптері.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Ким Светлана Трофимовна

Еңсебаева Гүлзат Муратбековна
3. Пәннің атауы: Компьютерлік графика

Пререквезиттер: «Информатика», «Бағдарламалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Ақпараттық жүйелер», «Ақпараттық жүйелердің графикалық құрал – жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік графика түрлері. Растрлы графика. Векторлық графика. Фракталды графика. Үш өлшемді графика түсінігінің негізі. Коммерциялы графика. Иллюстративті графика. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП – нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Даутбаева Айгүл Оспановна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы
Пәннің атауы: Компьютерлік жүйелердің графиклық жабдықтары

Пререквезиттер: «Информатика», «Бағдарламалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Ақпараттық жүйелер», «Ақпараттық жүйелердің графикалық құрал – жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік графика түрлері. Растрлы графика. Векторлық графика. Фракталды графика. Үш өлшемді графика түсінігінің негізі. Коммерциялы графика. Иллюстративті графика. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП – нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Даутбаева Айгүл Оспановна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы
4. Пәннің атауы: Басқару модельдері мен әдістері

Пререквезиттер: Информатика, Алгебра және геометрия

Постреквизиттер: Бағдарламалау технологиясы, Дискреттік математика

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жүйелерге тән заңдылықтарды зерттеудің ғылыми және қолданбалы аспектілері. Жүйелер мен жүйетехника теориясы (проблемалары, мазмұны методикасы). Операцияларды зерттеудің негізгі түсініктері, қағидаты жәнезерттеу құралдары, операциялардың моделдері, моделдердің түрлері. Операцияның детерминалдық моделі. Математикалық бағдарламлаау есептерінің қойылымы және жіктелінуі. Сызықтық есептері шешу әдістері.

Научные и прикладные аспекты исследования закономерностей, присцщих системам. Теория систем и системотехника. Основные понятия. Принципы и средстваисследования операций. Модели операций. Виды моделей. Постоновка и классификация задач математического программирования.Бағдарламаның жетекшілері: Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Пәннің атауы: Жаратылыстану есептерін модельдеу

Пререквезиттер: «Информатика», «Программалау және алгоритмдік тілдер», «Программалу технологиясы», «Динамикалық жүйелер орнықтылығы»

Постреквизиттер: «Математикалық моделдеу»

Курстың мақсаты- пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер әртүрлі жаратылыстану есептерін шешіп, Matlap, Maple бағдарламаларында олардың модельдерін құруды үйрену.Бағдарламаның қысқаша курсы: Математикалық модельдеу пакеттері: Matlab, MathCad, Maple. Бағдарлама интерфейсі. Математикалық модельдерін құру әдістері. MathCad- та «Жыртқыш - құрбан» экожүйесін модельдеу. «Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық модельдері. екі түрден тұратын «Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық моделі. көп түрлі экожүйенің математикалық моделі. есептің математикалық модельдерін сапалық зерттеу, үш түрден тұратын экожүйе есебінің стационар шешімдері. екі түрден тұратын экожүйенің толықтырылған моделі және оның орнықтылығы. өп параметрлі жоғарғы ретті динамикалық жүйенің дербес шешімдері. жүйенің теңдеулері және олардың дербес шешімдері

Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменқызы

5 Пәннің атауы: Мәліметтер қорларын басқару жүйелері

Пререквезиттер: «Алгоритмдік тілде программалау», «Информатика» .

Постреквизиттер: «Визуалды бағдарламалау», «Объектілі-бағытталған бағдарламалау»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мәліметтер базасына кіріспе. Мәліметтер базасы және ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелердің архитектурасы. Мәліметтер базасын басқару жүйесі МББЖ (СУБД). Локальды ақпараттық жүйелер. Қосымшаларды дайындау және орындау әдістері. МБ-н жұмыс кезінде мәліметтермен алмасу схемасы. Мәліметтер базасын концептуалды жобалаудың принциптері. Мәліметтердің модельдері мен типтері. Иерархиялық модель. Желілік модель. Реляциялық модель. Постреляциялық модель. Көп өлшемді модель Объектілі-бағдарлы модель. Мәліметтердің типтері. Мәліметтер базасын жобалау және қолдану. Жобалау мәселелері. Қалыпты форма әдісі. Құрылымды дайындау бойынша ұсыныстар.Тұтастықты қамтамасыз ету. Мән – байланыс әдісі. Мәліметтер базасын қолдану. Қазіргі МББЖ және оларды қолдану. Access МББЖ.Базада мәліметтерді өңдеу. Қалыптар (формалар) – тұтынушының мәліметер базасымен жұмыс жасауына арналған диалогтық графикалық интерфейс.Есептерді (отчеттарды) дайындау.

Бағдарламаның жетекшісі: Жұматаева Жанат Есіркеповна

Пәннің атауы: Мәліметтер қорлары

Пререквезиттер: «Информатика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Визуалды бағдарламалау», «Объектілі-бағытталған бағдарламалау»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Информация и данные. Предметная область банка данных. Роль и место банков данных в автоматизированных системах. Пользователи банков данных. Два подхода к проектированию банка данных: подход от «реального мира» и подход от «запроса пользователей». Основные требования к банку данных. Преимущества централизованного управления данными. Основные компоненты банка данных. База данных. Система управления базами данных, языки описания и манипулирования данными. СУБД с включающим и базовыми языками. Схема взаимодействия прикладной программы с СУБД. Словарь данных. Независимость прикладных программ от данных. База данных – как целевая модель предметной области. Сущность инфологического подхода к проектированию информационных систем. Абстрактные типы данных, структура данных, основные операции над данными. Ограничения целостности, выбор модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных, их типы структур, основные операции и ограничения. Языки реляционной алгебры и реляционного исчисления отношений. Списковые структуры. Последовательное и связанное распределение памяти, типы указателей. Организация данных с использованием методов древовидных и сетевых структур в памяти ЭВМ. Методы организации и обработки файлов. Инвертированный файл. Современные тенденции построения файловых систем. Обеспечение защиты данных в базе. Обеспечение целостности данных. Оптимизация запросов. Организация параллельных процессов обработки данных. Реляционные системы. Современные реляционные СУБД для ПЭВМ различных типов (IBM PC/PS, Pentium, Macintosh, PC Power, Acorn и др.) dBase – подобные СУБД. СУБД, входящие в состав офисных систем (Microsoft Access, Claris Works). Высокопроизводительные

Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Иманова Жанар Өмірбекқызы
6. Пәннің атауы: Электр тізбектерінің теориясы

Пререквезиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Электр тізбектерінің заңдары және негізгі түсініктері. Электр сұлбаларын түсіндіру. Тұрақты ток режимінде элекрт тізбектерін есептеу әдістері. Гармоникалық тербелістер режиміндегі сызықты электр тізбектері

Основные понятия и законы электрических цепей. Преобразование элекрических схем. Методы расчета электрических цепей в режиме постоянного тока. Линейные электрические цепи в режиме гармоноческих колебаний.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет